Indie game storeFree gamesFun gamesHorror games
Game developmentAssetsComics
SalesBundles
Jobs
Tags

PolyTrack

A high speed low-poly racing game. · By Kodub

Share your tracks here! Sticky

A topic by Kodub created Jun 10, 2023 Views: 67,580 Replies: 1,399
Viewing posts 1 to 200 of 839 · Next page · Last page
Developer (1 edit) (+13)(-3)

You can post the code for tracks you've made here. If you have a track from the old comment section please repost it!

(1 edit) (+8)(-2)

Hello.

Here's a code for my little track called Sludge-Works v.: 0.1. Can you beat it sub 48 seconds? [ I certainly can't... ] I hope it works. If so, enjoy!

v1nGgSludge-Works%20v.%3A%200.1GQAkAAAAAACADQAABQCAA_7_fwwAAAUAgAMAAIALAAAIAIAAAACACwAAAgCAAAIAgAwAAAMAgAACAIAMAAAEAIAAAgCADAAABQCAAAIAgAwAAAYAgAACAIAMAAAHAIAA4_9_DAAABwCAAOP_fwwAAAYAgADi_38MAAAGAIAA4v9_DAAABQCAAOP_fwwAAAUAgADh_38MAAAFAIAA4f9_DAAABgCAAOD_fwwAAAYAgADg_38MAAAFAIAA__9_DQAABQCAAP__fwwAAAUAgAABAIANAAAFAIAAAgCADQAABwCAAAIAgA0AAAYAgAACAIANAAAEAIAAAgCADQAAAwCAAAIAgA8AAPr_fwAEAIAPAAD6_38ABQCADwAA-_9_AAUAgA8AAP3_fwAFAIAPAAD__38ABQCADQAAAwCAAAUAgA0AAAQAgAAFAIANAAAFAIAABQCADQAABgCAAAUAgA0AAAcAgAAAAIAPAAD6_38BCgABAAAAAACADwAACACAAxcANwAAAP3_fwwAAAYAgAL9_38MAAAFAIAC_f9_DAAABwCAAvz_fwwAAAcAgAL7_38MAAAHAIAC-_9_DAAABgCAAvv_fwwAAAUAgAL7_38MAAAEAIAC-v9_DAAABACAAvn_fwwAAAQAgAL4_38MAAAEAIAC-P9_DAAABQCAAvj_fwwAAAYAgAL4_38MAAAHAIAC9_9_DAAABwCAAvb_fwwAAAcAgAL1_38MAAAHAIAC9P9_DAAABwCAAvT_fwwAAAYAgAL0_38MAAAFAIAC9P9_DAAABACAAvP_fwwAAAQAgALy_38MAAAEAIAC8_9_DAAABwCAAvL_fwwAAAcAgALx_38MAAAHAIAC8f9_DAAABACAAvD_fwwAAAcAgALu_38MAAAEAIAC7f9_DAAABACAAuz_fwwAAAQAgALv_38MAAAHAIAC7v9_DAAABwCAAuT_fwwAAAcAgALl_38MAAAHAIAC5v9_DAAABwCAAuf_fwwAAAcAgALo_38MAAAHAIAC6f9_DAAABwCAAuz_fwwAAAcAgALt_38MAAAHAIACAgCADQAABQCAAAUAgBMAAP__fwEFAIATAAD9_38BBQCAEwAA-_9_AQQAgBMAAPr_fwECAIATAAD6_38BAACAEwAA-v9_AQUAgA8AAPr_fwEFAIAPAAD8_38BBQCADwAA_v9_AQUAgA8AAAAAgAEDAIAPAAD6_38BAQCADwAA-v9_AQAAgA8AAPv_fwEgABwAAAD8_38MAAAGAIAC-f9_DAAABQCAAPf_fwwAAAYAgAL2_38MAAAGAIAC9f9_DAAABgCAAvr_fwwAAAUAgADp_38MAAAGAIAC6P9_DAAABgCAAuf_fwwAAAYAgALm_38MAAAGAIAC5f9_DAAABgCAAuT_fwwAAAYAgALp_38MAAAFAIAA6P9_DAAABQCAAOf_fwwAAAUAgADm_38MAAAFAIAA5f9_DAAABQCAAOT_fwwAAAUAgADv_38MAAAFAIAA8P9_DAAABQCAAPH_fwwAAAUAgADy_38MAAAFAIAA8_9_DAAABQCAAOT_fwQAAPj_fwPk_38EAAD3_38D5P9_BAAA9v9_A-T_fwQAAPX_fwPj_38AAAD0_38AHwCHAAAA_v9_DgAAAwCAA_7_fw4AAAQAgAP-_38OAAAFAIAD_v9_DgAABgCAA_7_fw4AAAcAgAP-_38NAAADAIAD_v9_DQAABACAA_7_fw0AAAUAgAP-_38NAAAGAIAD_v9_DQAABwCAA_7_fwwAAAcAgAP-_38MAAAGAIAD_v9_DAAABACAA_7_fwwAAAMAgAPk_38IAAD4_38D5P9_CAAA9_9_A-T_fwgAAPb_fwPk_38IAAD1_38D5P9_CQAA9f9_A-T_fwkAAPb_fwPk_38JAAD3_38D5P9_CQAA-P9_A-T_fwoAAPX_fwPk_38KAAD2_38D5P9_CgAA9_9_A-T_fwoAAPj_fwPj_38EAAD0_38A4_9_BQAA9P9_AOP_fwYAAPT_fwDj_38HAAD0_38A4_9_CAAA9P9_AOP_fwkAAPT_fwDj_38KAAD0_38A4v9_AAAA9f9_A-P_fwAAAPb_fwDk_38AAAD1_38B4v9_AAAA9P9_A-T_fwAAAPT_fwHk_38BAAD0_38B5P9_AQAA9f9_AeP_fwEAAPb_fwDj_38BAAD1_38A4v9_AQAA9f9_A-L_fwEAAPT_fwP-_38PAAAEAIAD_v9_DwAABQCAA_7_fw8AAAYAgAP-_38PAAAHAIAD_v9_DwAAAgCAA_7_fw8AAAgAgAP-_38OAAAIAIAD_v9_DgAAAgCAA_7_fw0AAAgAgAP-_38MAAAIAIAD_v9_DgAAAQCAA_7_fxAAAAIAgAP-_38QAAAEAIAD_v9_EAAABQCAA_7_fxAAAAYAgAP-_38QAAAHAIAD_v9_EAAACACAA_7_fxEAAAgAgAP-_38RAAAHAIAD_v9_EQAABQCAA_7_fxEAAAYAgAP-_38RAAAEAIAD_v9_EQAAAwCAA_7_fxEAAAIAgAP-_38RAAABAIAD_v9_EQAAAACAA___fwwAAAQAgAL__38MAAAGAIAA_v9_DQAAAgCAA_7_fw8AAAEAgAP-_38PAAADAIAD_v9_EAAAAwCAA_7_fxAAAAEAgAP-_38SAAABAIAD_v9_EgAAAgCAA_7_fxIAAAMAgAP-_38SAAAAAIAD_v9_EwAAAQCAA_7_fxMAAAMAgAP-_38UAAABAIAD_v9_FAAAAgCAA_7_fxQAAAMAgAP-_38VAAABAIAD_v9_FQAAAgCAA_7_fxUAAAMAgAP-_38WAAACAIAD_v9_FwAAAgCAA_7_fxgAAAEAgAP-_38YAAACAIAD_v9_GAAAAwCAA_7_fxkAAAIAgAP-_38ZAAABAIAD_v9_GQAAAwCAA_7_fxoAAAIAgAP__38ZAAABAIAB__9_GQAAAwCAAf7_fxkAAAAAgAP-_38YAAAAAIAD_v9_GAAABACAA_7_fxcAAAAAgAP-_38XAAAEAIAD_v9_FwAABQCAA_7_fxYAAAAAgAP-_38WAAAEAIAD_v9_FgAABQCAA_7_fxUAAAAAgAP-_38VAAAEAIAD_v9_FQAABQCAA_7_fxUAAAYAgAP-_38UAAAAAIAD_v9_FAAABACAA_7_fxQAAAUAgAP-_38UAAAGAIAD_v9_FAAABwCAA_7_fxMAAAAAgAP-_38TAAAEAIAD_v9_EwAABQCAA_7_fxMAAAYAgAP-_38TAAAHAIAD_v9_EgAABACAA_7_fxIAAAYAgAP-_38SAAAFAIAD_v9_EgAABwCAA_7_fxoAAAEAgAP-_38aAAADAIAD_v9_GQAABACAA_7_fxgAAAUAgAP-_38WAAAGAIAD_v9_FwAAAwCAA_7_fxcAAAEAgAMWAIAQAAAFAIABHgAmAAAA_P9_EAAABgCAAvr_fxAAAAUAgAD5_38QAAAFAIAA9_9_EAAABgCAAvb_fxAAAAYAgAL1_38QAAAGAIAC8_9_EAAABQCAAPL_fxAAAAUAgADx_38QAAAFAIAA8P9_EAAABQCAAO__fxAAAAUAgADu_38QAAAFAIAA7f9_EAAABQCAAOz_fxAAAAUAgADr_38QAAAFAIAA6v9_EAAABQCAAOn_fxAAAAUAgADo_38QAAAFAIAA5_9_EAAABQCAAOb_fxAAAAUAgADl_38QAAAFAIAA5P9_EAAABQCAAOT_fxAAAAYAgALl_38QAAAGAIAC5v9_EAAABgCAAuf_fxAAAAYAgALo_38QAAAGAIAC6f9_EAAABgCAAur_fxAAAAYAgALr_38QAAAGAIAC7P9_EAAABgCAAu3_fxAAAAYAgALu_38QAAAGAIAC7_9_EAAABgCAAvD_fxAAAAYAgALx_38QAAAGAIAC8v9_EAAABgCAAvP_fxAAAAYAgAIOAAIAAAD__38NAAAGAIACAQCADQAABACAAA0AAgAAAAEAgA0AAAYAgAL__38NAAAEAIAADwADAAAA__9_DgAABwCAAAEAgA4AAAMAgAICAIAKAAACAIACEAADAAAAAQCADgAABwCAAP__fw4AAAMAgAICAIAKAAAIAIAADAAEAAAA__9_DwAACACAAQEAgA8AAAgAgAL__38PAAACAIAAAQCADwAAAgCAAysABQAAAAIAgAkAAAUAgAMQAIAPAAAFAIADEQCADwAABACAABEAgA8AAAYAgAIRAIAPAAAFAIABAAAIAAAAAACADwAAAQCAAgAAgA8AAAAAgAICAIAJAAAGAIACAgCACQAABACAAgAAgA8AAP__fwAAAIAPAAD-_38AAACADwAA_f9_ABMAgA8AAAUAgAMiAAQAAAAAAIAMAAAEAIAAAACADAAABgCAAgUAgA4AAAEAgAIFAIAOAAAJAIAAIQAaAAAAAACACwAAAwCAAgAAgAsAAAcAgAAAAIALAAAJAIACAQCACwAACQCAAgIAgAsAAAkAgAIAAIALAAABAIAAAQCACwAAAQCAAAIAgAsAAAEAgADw_38MAAAEAIAD7_9_DAAABACAAer_fwwAAAcAgAHr_38MAAAHAIAD3_9_DAAABgCAAd__fwwAAAUAgAHj_38EAAD4_38BBQCADQAAAgCAAAUAgA0AAAgAgALq_38MAAAEAIAA6f9_DAAABACAAOj_fwwAAAQAgADn_38MAAAEAIAA5v9_DAAABACAAOX_fwwAAAQAgADk_38MAAAEAIAA4_9_DAAABACAAOv_fwwAAAQAgAAEAAEAAAAAAIAKAAAFAIABAgAEAAAAAQCACQAABQCAAQIAgAkAAAcAgAICAIAJAAADAIAAFQCADwAABQCAAyMALAAAAAAAgAwAAAoAgAIBAIAMAAAKAIACAgCADAAACgCAAgIAgAwAAAAAgAABAIAMAAAAAIAAAACADAAAAACAAN7_fw0AAAYAgAHe_38NAAAFAIAB3f9_DwAABgCAAd3_fw8AAAUAgAHc_38RAAAFAIAB3P9_EQAABgCAAdv_fxMAAAUAgAHb_38TAAAEAIAB2_9_EwAAAwCAAdv_fxMAAAIAgAHb_38TAAABAIAB2_9_EwAAAACAAdv_fxMAAP7_fwHb_38TAAD__38B3P9_EQAA_v9_Adz_fxEAAP__fwHc_38RAAAAAIAB3P9_EQAA_f9_Adz_fxEAAPv_fwHc_38RAAD8_38B3f9_DwAA_f9_Ad3_fw8AAPz_fwHd_38PAAD7_38B3f9_DwAA-v9_Ad3_fw8AAPn_fwHe_38NAAD6_38B3v9_DQAA-_9_Ad7_fw0AAPz_fwHe_38NAAD5_38B3_9_CwAA-v9_Ad__fwsAAPn_fwHf_38LAAD4_38B4P9_CQAA-f9_AeD_fwkAAPj_fwHi_38FAAD4_38B4f9_BwAA-P9_Adv_fxMAAAYAgAHc_38RAAAEAIABGgDCAAAAAwCADAAABACAAwMAgAwAAAMAgAMDAIAMAAAFAIADAwCADAAABgCAAwMAgAwAAAcAgAMBAIAMAAAHAIABAQCADAAABgCAAQEAgAwAAAUAgAEBAIAMAAAEAIABAQCADAAAAwCAAQIAgAwAAAIAgAACAIAMAAAIAIAC4_9_BAAA9_9_AOP_fwUAAPf_fwDi_38FAAD3_38A4_9_BgAA9_9_AOL_fwYAAPf_fwDj_38HAAD3_38A4v9_BwAA9_9_AOH_fwcAAPf_fwDj_38IAAD3_38A4v9_CAAA9_9_AOH_fwgAAPf_fwDj_38JAAD3_38A4v9_CQAA9_9_AOH_fwkAAPf_fwDg_38JAAD3_38A4_9_CgAA9_9_AOL_fwoAAPf_fwDh_38KAAD3_38A4P9_CgAA9_9_AOP_fwsAAPf_fwDi_38LAAD3_38A4f9_CwAA9_9_AOD_fwsAAPf_fwDf_38LAAD3_38A4_9_DAAA9_9_AOL_fwwAAPf_fwDh_38MAAD3_38A4P9_DAAA9_9_AN__fwwAAPf_fwDj_38NAAD3_38A4v9_DQAA9_9_AOH_fw0AAPf_fwDg_38NAAD3_38A3_9_DQAA9_9_AN7_fw0AAPf_fwDj_38OAAD3_38A4v9_DgAA9_9_AOH_fw4AAPf_fwDg_38OAAD3_38A3_9_DgAA9_9_AN7_fw4AAPf_fwDj_38PAAD3_38A4v9_DwAA9_9_AOH_fw8AAPf_fwDg_38PAAD3_38A3_9_DwAA9_9_AN7_fw8AAPf_fwDd_38PAAD3_38A4f9_EAAA9_9_AN__fxAAAPf_fwDg_38QAAD3_38A3v9_EAAA9_9_AN3_fxAAAPf_fwDi_38QAAD3_38A4_9_EAAA9_9_AOP_fwQAAPn_fwLj_38FAAD5_38C4v9_BQAA-f9_AuP_fwYAAPn_fwLi_38GAAD5_38C4_9_BwAA-f9_AuL_fwcAAPn_fwLh_38HAAD5_38C4_9_CAAA-f9_AuL_fwgAAPn_fwLh_38IAAD5_38C4_9_CQAA-f9_AuL_fwkAAPn_fwLh_38JAAD5_38D4P9_CwAA-v9_A9__fw0AAPz_fwPf_38NAAD7_38D3v9_DwAA_f9_A93_fxEAAP7_fwPd_38RAAD__38D3f9_EQAAAACAA9z_fxMAAAEAgAPc_38TAAACAIAD3P9_EwAAAwCAA_7_fxMAAAIAgAH-_38WAAABAIAB_v9_FgAAAwCAAQQAgA4AAAkAgAEEAIAOAAAIAIABBACADgAAAgCAAQQAgA4AAAEAgAEEAIANAAACAIABBACADQAAAwCAAQQAgA0AAAQAgAEEAIANAAAFAIABBACADQAABgCAAQQAgA0AAAcAgAEEAIANAAAIAIABBgCADQAACQCAAwYAgA0AAAgAgAMEAIANAAAJAIABBACADQAAAQCAAQYAgA0AAAIAgAMGAIANAAABAIADBgCADQAAAwCAAwYAgA0AAAQAgAMGAIANAAAFAIADBgCADQAABwCAAwYAgA0AAAYAgAMGAIAOAAAJAIADBgCADgAACACAAwYAgA4AAAIAgAMGAIAOAAABAIADBgCADwAABwCAAwYAgA8AAAMAgAMEAIAPAAADAIABBACADwAABwCAAQQAgBAAAAYAgAEEAIAQAAAEAIABBgCAEAAABACAAwYAgBAAAAYAgAMGAIARAAAFAIADBACAEQAABQCAAQUAgBEAAAYAgAIFAIARAAAEAIAABQCAEAAABwCAAgUAgBAAAAMAgAAFAIAPAAACAIAABQCADwAACACAAgYAgA8AAAAAgAMGAIAPAAD__38DBgCADwAA_v9_AwYAgA8AAP3_fwMGAIAPAAD8_38DBgCADwAA-_9_AwYAgA8AAPr_fwMAAIAPAAD5_38AAQCADwAA-f9_AAIAgA8AAPn_fwADAIAPAAD5_38ABACADwAA-f9_AAUAgA8AAPn_fwD__38PAAD6_38B__9_DwAA-_9_AQQAgA8AAPz_fwEEAIAPAAD9_38BBACADwAAAACAAQQAgA8AAP__fwEEAIAPAAD-_38BAgCADwAA-_9_AgMAgA8AAPv_fwL__38SAAD7_38B__9_EgAA-v9_AQAAgBIAAPn_fwABAIASAAD5_38AAgCAEgAA-f9_AAMAgBIAAPn_fwAEAIASAAD5_38ABQCAEgAA-f9_AAYAgBIAAPr_fwMGAIASAAD7_38DBgCAEgAA_P9_AwYAgBIAAP3_fwMGAIASAAD-_38DBgCAEgAA__9_AwYAgBIAAAAAgAMEAIASAAAAAIABBACAEgAA__9_AQQAgBIAAP7_fwEEAIASAAD9_38BBACAEgAA_P9_AQIAgBIAAPv_fwIDAIASAAD7_38C__9_EQAA-_9_Af__fxEAAPr_fwEAAIARAAD5_38ABQCAEQAA-f9_AAYAgBEAAPr_fwMGAIARAAAAAIADBACAEQAAAACAAQQAgBAAAAAAgAEGAIAQAAAAAIADBgCAEAAA-v9_AwUAgBAAAPn_fwAAAIAQAAD5_38A__9_EAAA-v9_Af__fxAAAPv_fwEyAAcAAADk_38HAAD0_38D5P9_CAAA9P9_A-T_fwoAAPT_fwPk_38JAAD0_38D5P9_BgAA9P9_A-T_fwUAAPT_fwPk_38EAAD0_38DBgABAAAA4_9_AAAA9f9_ABgACAAAAOP_fwIAAPX_fwMAAIATAAD7_38BAQCAEwAA-v9_AQMAgBMAAPr_fwEFAIATAAD6_38BBQCAEwAA_P9_AQUAgBMAAP7_fwEFAIATAAAAAIABFAAKAAAAAgCADgAABQCAAAIAgA8AAAUAgAACAIAQAAAFAIAAAgCAEQAABQCAAAIAgBIAAAUAgAACAIATAAAFAIAAAgCAFAAABQCAAAIAgBUAAAUAgAACAIAaAAAFAIABAgCAGwAABQCAARMAAgAAAAIAgBYAAAUAgAACAIAcAAAFAIABFQABAAAAAgCAGQAABQCAADMABAAAAAEAgB0AAAYAgAEDAIAdAAAGAIACAwCAHQAABACAAwEAgB0AAAQAgAAxAAQAAAADAIAVAAAGAIACAwCAFQAABACAAwEAgBUAAAQAgAABAIAVAAAGAIABLgAGAAAA2v9_FQAABQCAANv_fxcAAAYAgADa_38WAAAGAIAA2v9_FwAABQCAANr_fxgAAAYAgADa_38ZAAAFAIAAGwAIAAAABACADwAA-_9_AQEAgA8AAPv_fwIBAIAQAAD7_38CBACAEAAA-_9_AQQAgBEAAPv_fwEBAIARAAD7_38CAQCAEgAA-_9_AgQAgBIAAPv_fwEHAAMAAAAFAIAPAAAKAIAAAACADwAAAgCAAgAAgA8AAPz_fwAlAAQAAAAHAIAPAAANAIABCgCADwAACwCAAgoAgA8AAAoAgAAPAIAPAAAGAIACAQAFAAAADwCADwAABQCAABAAgA8AAAQAgAAQAIAPAAAGAIABEgCADwAABgCAAhIAgA8AAAQAgAMsAAEAAAASAIAPAAAFAIAABQABAAAAFACADwAABQCAAR0ARwAAAAEAgBoAAA4AgAMBAIAaAAANAIADAQCAGgAADACAAwEAgBoAAAoAgAMBAIAaAAAJAIADAQCAGwAACgCAAwEAgBsAAAgAgAMBAIAbAAAMAIADAQCAGwAADgCAAwEAgBoAABAAgAMBAIAaAAARAIADAQCAGgAAEgCAAwEAgBsAABAAgAMBAIAcAAAQAIADAQCAHAAADgCAAwEAgBwAAAwAgAMBAIAcAAAIAIADAQCAHAAACgCAAwEAgB0AABEAgAMBAIAdAAAQAIADAQCAHQAADgCAAwEAgB0AAAwAgAMBAIAdAAAKAIADAQCAHQAACQCAAwEAgB0AAAgAgAMBAIAdAAASAIADAQCAHgAAEgCAAwEAgB4AAA4AgAMBAIAeAAAMAIADAQCAHgAACgCAAwEAgB4AAAgAgAMBAIAfAAASAIADAQCAHwAAEQCAAwEAgB8AABAAgAMBAIAfAAAOAIADAQCAHwAADACAAwEAgB8AAAoAgAMBAIAfAAAJAIADAQCAHwAAAgCAAwEAgB8AAP7_fwMBAIAfAAD9_38DAQCAHwAA_P9_AwEAgB8AAPr_fwMBAIAfAAD5_38DAQCAHwAA-P9_AwEAgB4AAPr_fwMBAIAeAAD-_38DAQCAHgAAAgCAAwEAgB0AAAIAgAMBAIAdAAD-_38DAQCAHQAA_P9_AwEAgB0AAPr_fwMBAIAdAAABAIADAQCAHQAA-f9_AwEAgB0AAAAAgAMBAIAcAAAAAIADAQCAHAAA_P9_AwEAgBwAAPn_fwMBAIAbAAAAAIADAQCAGwAA_P9_AwEAgBoAAAAAgAMBAIAaAAD-_38DAQCAGgAA_f9_AwEAgBoAAPz_fwMBAIAaAAD5_38DAQCAHQAA_f9_AwEAgBsAAP7_fwMBAIAeAAAAAIAAAQCAHgAA_P9_AAEAgBwAAP7_fwABAIAfAAAAAIAA
(+1)(-1)

good map 48.665 

(+1)(-1)

Glad you liked it!

The map has been updated as to commemorate your extraordinary time 8 - )

i got a 43.231

amazing map loved the short cut

keep it up

(+1)(-1)

very fun managed to get a 38.47

(1 edit)

Found a shortcut

Time - 00:24.647

Deleted 1 year ago
(+2)(-1)

Hot damn! I congratulate you on managing this. Happy to finally see somebody use all the available shortcuts (hopefully of the only 2 that I know of ಠ╭╮ಠ ).

(+2)(-1)

Cool map man, third real attempt and got 47.654 (I grind the game really hard.) Thanks for the fun time, (I see that that sub 30 is possible so I'll be going for that now)

(+1)

good map :) 39.137, ill keep looking for skips fWo >:)

Deleted 242 days ago

50.374

LES GO

Ok, Ok.

i don't know where i can post my own track..... sorry :))))))


v2DA6ASK4pdXcmscssbcAFJmKUD9QN19Kb5Istk9SPGeOtRRoN6fkeW4fvOI7u1bksdVNAOAkLu34EAITkToYVAg8fs6gSp0qfw2f3s9fbUfBtS53ef3azGbz9iE1PY261TvB6NE7NqlDb9uNuu44svog6HE3reuPO7r5YvN7L9tT6N9o2n9tfvNqfbjxFtILt5ptQsNTWOJ2z2YMxes1mj2aot2YbK1fF87kuVv6JReQBoWoOohN65zf1N602MfToPgebQfVofC0P9NaazTezQfVobPfXPGt0I5iUUW1t84S08G94FtuJ7fG0PCpfKvk83uom38qzviJmeQDQHgOCdGaEKaBjRbZzS3iOJbWh1LQaotaJ9fpXZzo9upb1vl9G99vZ57VeejEdkNNqSje0rKstCl95XfVGan2qh6jU4VmcniVm756BsdfXZX1fO1PtJRMGulL1R6TonQ7eqIJQGIdkE0iGyAZhcQeQNQtQdQDR6O0No3qJDkFyB5hCQdQ9o5eMbdQtQBoGIPkDyCZg0QKmtE9eaSoXBJKtphMQWIHkHqBKA1C1x82DNQsfhXkcH6No3hu9txtVDJPeN6J0W1UiEIN0WdVSL707Qv9NSDpgeE77zINgWeFSDJQJt8F6JapoPd8JVDYpJ6x3INkApgSRjBiQxYfEVa7JUS2eoveMH9x59G07Qv9NSDJQKokftHfbXkeeX0TarQJZ7Qf6I62xs1iF0W3WK23istR9Fb7Zce2it0S93XaLZLBaLU3WyeFYOCYBBsqmaSDJQKokmbY2awq80mnx5RWP6zzc4Ze6qJNkApgSa2xsZRCLSYRCLSYRCTN9EKJhBtYQzasPddbCkCKpPNzhUTPhSSIoFBNLMbKaTx4UIrC9pYOUkPUsWQheJ0rmnhVIDkFyB5hagCQtQdsSWYlswKZhVyCrkFWJL8UFh10CejSvaekmvQaIBSBlsANWlpmeEKJhBtYQzGsKDWlhobhs0rFJsY9Ws5vQaIBSBlsPL2srmeEKJhDt4QzOsAHWlDLtQe0rHJ8YpfCphEIFUyq8YpN10TokENolGeU0GslGslGsgCFoqLwcEYOCMHBmjAWfAe8AzRg5tl2aZ2eFSDJQKokF0iV1VTPhSS0hW6QzdUX1ht0Xf9NSfmhE9eaK9FF3rpDxvP69MlGnjxloTvkYf4eFaX27105aKNuzMHl228xjxxd41XfSFntE1XTOILkJSD02AjbAZ7YcdMuOGXX94agCRqtmag8QOokmD1kDyD1AFgajUTN1A5hcQWokWSfCmI1CV6tByD5gS6zVTOIPUDUAqFKZBpv6KeN9TUcPCS0AUp3OoWIPkDyCZg0QNQJ7TY2EmNhZTY2kaJag8QOokForJHkHqBKA1C1B1DNQUrDqFKA1A5hcQWID5DLkDyD1AFgah6Yt6BoBoeQlx1CFgag8QOo0zDkayB5hagCQtQJrSXT9QdQtQBoGILkBSD5gSWlh2M1t1AFgah6gS2ntm6gahCQNQeQOILaORO0nD95QfcoPH6zhe5QLe1kDyD1AFgahSWQDt1w4aQ2G0XDzRDzbomcQeQNQBo0s1SbtMuWktF91yc0S2vrmsQOIPUDUa26pteMueIbP6bomcQeQN8TnTt9lfUyGez8aY3AHg6h6gahCQFZ9QOIDkNSSN5g8QNQBoWoOW1WoklqxS1IhGtoRzamNNWgGrSjNnWf9GrKuxq2bsq9Gravxq2bsq9GravxTauxa1bsK7Grjuxarbse2NWDeGrPuxqibsW4GrPuR98NqxvRdfb53eai0QGILUyf2ie1Svt196haYHTLkHyBphMQJN3XTOIPU5nYfYcfXPf1bDv3WiuB9O024mYcTMuJG3UtEpdjOR3heommo3Jko0Wavqvzeved2T77sP33Zvvj0nx9O8L0TIFvntAp592NQl2EIFUySPUPHmoedqm0QCkCKZVnia5O9eOScHtcHNHfe7VQCkGKZBnZ2OjFcGr6Me3jsLsngOXTfEKFDOTc5MxqieFftG753jsD9HZH6PyevfR2TfnotTMuTI7JG35aSg0Q7S8Gz7bol3eteqpXN9qp3nxdjPVD9G5o3Ia8GRo3pt3rb7E0R2dfF6E7oejQnoKeXqIS9ecNlOdkjsO6Ydbp9MfJozQj10T6tQfEZL0Tm3nUH8EfbqtRG3XoPZ2eJt9BSUoU8bko7Xa7DarcaL7PBeb5Voq3y1Vq3yVTJafZGetctWqtEdmxduutkERfh69aaieWo5a6T6t8EzP4JmfgnYeD03HIxHolP4pofgnFfDe85PiauQjRrfdobQvD9WNNRvTIxEaJRPqpZ6dGJmRLzo5SbLYfWQ2Fkdpe4SzxCeyF88FiLfClmtlYG8dobQ3heomGhmgmr7VTvaiaCkm4XhE88dKkPhfSIfMvTkDyD1EJBJEkQQCBJEkQjEakQjEakww4MMODjzUPukmtIhFJsIhFJcMOHjzx4c1jLpZPS4RCPS4Ri4X2Im8dBYftXIROIPUDUIfeIYXWBZFkVQWBZFkNetml4NzINONyqRfSkBKGxLZmAx0keZQfMoPD6zgeVazy4sIrFb2y8arzbBi4BikJLwhWcoZHzmDLoQe0rHJ8oFP2Si01eDLtVIHUSCB7TwmF8Dh4nQMVIHJkpFWHJs2SY9mwaQh1lRSjeZhKtZgcQeQNYVFyD5gsQGINetGIPkDyCZg0Ehag8QOILkBSTcuByD5gsQGINZrGIPkDyCZg0ExFWfVx6XFrfqi1GJyAZhC58mOkzW6QOmqD5IkOk9XdIb96Q2W0hstk0igECSIIhwcsTCSofiUvuXUZyC5g8QN1kmeqRCNaRjmTkGSqtFD2iBJMoFDa2wsZwCSUAtEfUl04sIrF9ZZOsYVWsKLWlDryhEO0iDN7Y2cYVFyTveIhHt4RzeYLeYLeYBpvy3AZhcQeQNQhXUASg0QGILkDyDtXfWQLCaRQLCaRQLCaReNtEi30uAetAetAetAetAetAetAet0e3ISeQOILkBSDliLt1kGyAZhcQeQNQhol2i13iH1iX2innIdN1RvdIRHapDN3Rcpj4SHxlOsqOs0Osed4Rd4ld45dEN6rJNkByC5g8QNQp4SPWfe4R94l9459ENSkQ2SIDKkVFy0CZfCVECVJCVOCWlQUTIDKURIURIURIURIURIURIURIEJFiuCRchsgQmRIbJkBFikCRXhIuQWQIzIktEygxVPKWRpYVmiVeUsaUxKUFVnKqYVUFroyWR1uiVAKqOVUxqoKWRltiqdFrAUk9VURooKRRljiqJFVYKeMRFPnUxzOV88UF34XFP7UFjaD8G8JyC5g8QhvRp3Zdg32cg3Adg3Kdg32cg3scg3scIf2OnJDkFyB5ft5tQFryD5gsQGkwgeZYOMMvGsFD2nBbuQe0bDkHZ9MHeMvFyBZZcWk1ieZZ2Kkje6wmd4HOGnGSQCFzhCZVIrCbRh9pIeToNhxJIrgeJMHl5tQa6VjEaeeJdx7Ef4XEko92c0mj281U67A88e79826e8u3e8m0e8ei95f8cxnfkVxnfUPxnfkLxnfEpkn747Vt8NsWe1nWeFpWetkWetkWeFkWeFkWeFfs8Ffs81dWe1dJqheWoA9WoW6tQd0bh6p3CNQvD0W673c1U6Lvs1kmeWID9WIL9WIH9WIP9WoG6th2ah6g6hGgCIbhah6g6hKruT1aGq1MUrZoWzQtmhaND1aGq1MUrZoWzQtm5bPNTHfkf24vrDx65CdG6Yk810ZeTNGhOCdgfkzD8T6KtNSbFaifMvJezom43hgEdA6I0JozQj1aZAtMgWGQLDolB0yAaJRTQdQt19mmtZ8yFoZ8yFoLEruQkchYfZoJoRozQngWRfWr1XhOimPGfVWz1Zwz81in4rUPxXzuTfzqfjbrQjnzhnzJvcu7lTefydPocjI65elYgzheBurPH4u0MwNuqj78VLnAfA3itGuLclbNVP7Zrh9nVzuVrZHs1sr2a2NYN7cuhdT3wOsbYviNc209ULfIUKK2Rmv7VedKaPRezI0B6dfvtTfDKd83tm47Asfrijncl87z9kOBXbe7Hbeve1vfceT5fO8YevrOGfbqT68ti0nbR3pX1QJaCaGaBatWikWmgmhWgWhuUT7a53pefDLafewISKonbjZMblqzQngOCdAaAqHqDqFKA1A5hcQWIDkGSgUQPznfs9fLRfA63gerQfFofM0PB9jQfbQj5c2e4yIxlRiLjEXGJuMScZk4yIxlRiLjEXGJuMScZk4yIxlRiLjEXGJuMScZk4yIxlRiLjEXGJuMScZk4yIxlRiLFaieOhETolJ08Ez2EWwEW1EW6EWfJ8oJ8yJ88JiGTEhmIqNRkcio7ER8JyCTkZmIbNRGcis6EZ6JyenoiYiqkCNTvzIxMaZGNPzsNjFMjVNjlOj1PjHNjXOjnPT0YmI0MRtZikzEdnJiPTWYmMzMZrZygzkVnJTPT2fMVEzUlUoF6dBJWQLLo5FmtFsgFsqFs0FseL4RL4lL45LENWICtQUbhI5CR3Fi4LkFWIzsQ2ahM4CZ1Fy0Lk9XoiYhqkFiLrEXWJusScZl4yKxlViLrEXWJusScZl4yKxlViLrEXWJusScZl4yKxlViLrEXWJusScZl4yKxlViLrEXWJusScpQXo3LIxF0yF08FmtLYBXwqugleCWfL4RXwLvgnfCRjLEhuQU7CRyLEdvQEfFyCXIzchs1FygXIreCZ6Lk9vQFxFqSSU8NCek3NI9TxH5nsPRbTMuFabpe4S0cNpgKyeJvTSiuUTJJugWWrp9eeBWfHUTeO0DWf9O0taqIxFarovLc3XuwNj5C3WmLcTbWgWRiCtgsFaFtsWrv09tLZVfPe69C381r8GbXjvfrf9qfB65J9kiWXjxoxsc7V5XpKfVqyvSVerUlfKV5XpKfVqyvSVerUlfKV5XpKfVqyvSVerUlfKV5XpKfVqyvSVerUlfKV5XpKfVqyvSVerUlfKV5XpKfVyrXJPclofrkDvSNxVqJel2KSs32fB1vLe39eDMnDYHDYbDYvD4DD4XD4rD4fHImMQcagY3AxzBixDE3HIXMQezA5sByjDkbHIfeA1ADUXMQtyA1PDUTNQd2APhdgnpMQN6AreG3rQzftcFeBqwj7bhefTVDfmozv2fRflqfVL4nzfL4goTfbRRfXnfQdetHQbTfKB9rdB8EsfWMRiaOdL7eXeyGee8TFk3zrTlfXqfvb98G3Ay3yfd2Kd7flIFkAphMQWIHkHqBKA1C1B1DNAdgboZ0SNPyWq5R2SNPyjz8ILr5RWfMPyeDzjsfw8I7HmHZfh5R2PMPyeDzjsfw8I7HmHZfh5R2PMPyej0feQpcXWCcPYK3wmyd3JwN7Jw9LoQCnGvwpxLcq4lzCX4MpFOTahzaO93hFHkFyAphk6flbJRecWuOILkBSD1gslflgpFqDqnfVkpHrvDqFKA1UfMzLnwcgzvKwZLF4slKnKZK62B1CFga4eSKecaMh85TaC5Th1EynlrJkvRRmQeNtyEy3XLTIfWfyEy3yITIfWGZC5bZkJkPTfmQeJgbksFolsFolsFolsFolsEaJrl09Lol76QL3fDtcrMa5ma0ytGJRqaSxNKSx9DSxt9Rxd3RxNxRx9qJRNQBoWoOoeQfypuo4EmVc21KONeKOnfKuNDJyD5gsQGINkAF9c1f7XPH9Of7yz7QzKb8vsNx7n9eIWiGgOBtoefJO64ujtTHgGg6h6gahCQNQeQOILkBSDJYvCWZh00bhMQWIHkHqBfvAphMQWIHkHqolAUL2nByC5g8QNQBoiW6g6hGgOAdELoQHgGg6h6IaEgahK92DNAdAKNbr5aMFWkixoYOT0f4raVNrpj0edlefkqLesqGZf8Oye5dk9XfY9eXfEnkSavfaoXDS4YfB3E3P4ffBk5UByJ

I got a 44.011

wow that track was good man

(1 edit) (+1)

v1nGgthe%20semi-floating%20isleBQABAAAAAACAAAAAAACAAAIABwAAAAAAgAAAAP__fwAHAIAGAAD4_38DDwCABgAA-P9_AQ0AgAAAAM7_fwIMAIAAAADN_38BDgCAAAAAzf9_AxMAgAYAANH_fwIEAAcAAAAAAIABAAD-_38AAACAAwAA_f9_AAgAgAcAAPj_fwMOAIAHAAD4_38BDQCAAQAAz_9_AgsAgAEAAM3_fwEPAIABAADN_38DAwADAAAAAACABQAA_P9_Ag0AgAUAANH_fwARAIAFAADN_38BAAAkAAAAAACABgAA-_9_AgAAgAYAAPr_fwICAIAGAAD4_38BAwCABgAA-P9_AQQAgAYAAPj_fwMFAIAGAAD4_38DBgCABgAA-P9_AxAAgAYAAPj_fwERAIAGAAD4_38BEgCABgAA-P9_ARQAgAYAAPb_fwIUAIAGAAD1_38CEACABgAA1P9_AQ8AgAYAANT_fwENAIAGAADS_38CDQCABgAA1f9_AQwAgAYAANX_fwELAIAGAADV_38BCgCABgAA1f9_AQkAgAYAANX_fwEIAIAGAADV_38BBgCABgAA0_9_AgYAgAYAANL_fwIGAIAGAADR_38CBgCABgAA0P9_AgYAgAYAAM__fwIEAIAGAADN_38DAwCABgAAzf9_AwIAgAYAAM3_fwMBAIAGAADN_38DAACABgAAzf9_A___fwYAAM3_fwMNAIAAAADM_38ADQCAAAAAy_9_ABMAgAYAAM__fwATAIAGAADQ_38AJAAGAAAAAACABgAA-f9_ABQAgAYAAPf_fwIOAIAGAADU_38BBwCABgAA1f9_AQUAgAYAAM3_fwMSAIAGAADN_38DEwAJAAAAEQCABQAA-P9_AhQAgAUAAPX_fwITAIAFAADQ_38CEwCABQAA1f9_AhYAgAUAANj_fwIBAIAFAADN_38CBgCABQAA0f9_Ag0AgAUAANL_fwIWAIAFAADi_38BFAAqAAAAEQCABAAA-P9_AhEAgAMAAPj_fwIRAIACAAD4_38CEQCAAQAA-P9_AhQAgAEAAPX_fwIUAIACAAD1_38CFACAAwAA9f9_AhQAgAQAAPX_fwINAIAEAADS_38BBgCABAAA0f9_AQEAgAQAAM3_fwETAIAEAADV_38BFgCABAAA2P9_ARYAgAMAANj_fwETAIADAADV_38BEwCABAAA0P9_ARMAgAMAAND_fwENAIADAADS_38BBgCAAwAA0f9_AQEAgAMAAM3_fwEBAIACAADN_38BBgCAAgAA0f9_AQ0AgAIAANL_fwETAIACAADV_38BFgCAAgAA2P9_ARMAgAIAAND_fwEQAIACAADN_38BDQCAAgAA0P9_AQoAgAIAAM3_fwEKAIABAADN_38BBgCAAQAA0f9_AQEAgAEAAM3_fwENAIABAADS_38BDQCAAQAA0P9_ARMAgAEAANX_fwEWAIABAADY_38BEwCAAQAA0P9_ARAAgAEAAM3_fwEWAIAEAADi_38BFgCAAwAA4v9_ARYAgAIAAOL_fwEWAIABAADi_38BFQAMAAAAEQCAAAAA-P9_AhQAgAAAAPX_fwIQAIAAAADN_38BCgCAAAAAzf9_AQ0AgAAAAND_fwENAIAAAADS_38BBgCAAAAA0f9_AQEAgAAAAM3_fwETAIAAAADV_38BFgCAAAAA2P9_ARMAgAAAAND_fwEWAIAAAADi_38BCQABAAAAFACABgAA9P9_AAoAJQAAABQAgAYAAPP_fwAUAIAGAADy_38AFACABgAA8f9_ABQAgAYAAOj_fwAUAIAGAADp_38AFACABgAA6v9_ABQAgAYAAOf_fwAVAIAGAADm_38DFgCABgAA5f9_ABYAgAYAAOT_fwAWAIAGAADj_38AFgCABgAA4v9_ABQAgAYAAOT_fwIUAIAGAADj_38CFACABgAA4v9_AhUAgAYAANT_fwEUAIAGAADU_38BEwCABgAA1P9_ARIAgAYAANT_fwERAIAGAADU_38BEwCABgAA1v9_AxIAgAYAANb_fwMRAIAGAADW_38DFgCABgAA1f9_ABYAgAYAANb_fwAWAIAGAADX_38AFgCABgAA2P9_ABYAgAYAANn_fwAUAIAGAADX_38CFACABgAA2P9_AhQAgAYAANn_fwIQAIAGAADW_38DDwCABgAA1v9_Aw4AgAYAANb_fwMOAIAGAADV_38BDwCABgAA1f9_ARAAgAYAANX_fwEgAAYAAAATAIAGAADz_38BEwCABgAA8v9_ARMAgAYAAPH_fwETAIAGAADq_38BEwCABgAA6f9_ARMAgAYAAOj_fwEfADwAAAATAIAKAADz_38BEwCACgAA8v9_ARMAgAoAAPH_fwETAIAKAADw_38BEwCACgAA7_9_ARMAgAoAAO7_fwETAIAKAADt_38BEwCACgAA7P9_ARMAgAoAAOv_fwETAIALAADr_38BEwCACwAA7P9_ARMAgAsAAO3_fwETAIALAADu_38BEwCACwAA7_9_ARMAgAsAAPD_fwETAIALAADx_38BEwCACwAA8v9_ARMAgAsAAPP_fwETAIAMAADz_38BEwCADAAA8v9_ARMAgAwAAPH_fwETAIAMAADw_38BEwCADAAA7_9_ARMAgAwAAO7_fwETAIAMAADt_38BEwCADAAA7P9_ARMAgAwAAOv_fwETAIANAADr_38BEwCADQAA7P9_ARMAgA0AAO3_fwETAIANAADu_38BEwCADQAA7_9_ARMAgA0AAPD_fwETAIANAADx_38BEwCADQAA8v9_ARMAgA0AAPP_fwETAIAOAADz_38BEwCADgAA8v9_ARMAgA4AAPH_fwETAIAOAADw_38BEwCADgAA7_9_ARMAgA4AAO7_fwETAIAOAADt_38BEwCADgAA7P9_ARMAgA4AAOv_fwETAIAKAADo_38BEwCACgAA6f9_ARMAgAoAAOr_fwETAIALAADq_38BEwCACwAA6f9_ARMAgAsAAOj_fwETAIAMAADo_38BEwCADAAA6f9_ARMAgAwAAOr_fwETAIANAADq_38BEwCADQAA6f9_ARMAgA0AAOj_fwETAIAOAADo_38BEwCADgAA6f9_ARMAgA4AAOr_fwEeAAwAAAATAIAPAADr_38BEwCADwAA7P9_ARMAgA8AAO3_fwETAIAPAADu_38BEwCADwAA7_9_ARMAgA8AAPD_fwETAIAPAADx_38BEwCADwAA8_9_ARMAgA8AAPL_fwETAIAPAADq_38BEwCADwAA6f9_ARMAgA8AAOj_fwEdADwAAAATAIAFAADu_38CEwCABQAA8P9_AhMAgAUAAO__fwITAIAGAADu_38CEwCABgAA7_9_AhMAgAYAAPD_fwITAIAHAADw_38CEwCABwAA7_9_AhMAgAcAAO7_fwITAIAIAADu_38CEwCACAAA7_9_AhMAgAgAAPD_fwITAIAJAADw_38CEwCACQAA7_9_AhMAgAkAAO7_fwITAIAGAADr_38BEwCABgAA7P9_ARMAgAYAAO3_fwETAIAFAADr_38BEwCABQAA7P9_ARMAgAUAAO3_fwETAIAEAADr_38BEwCABAAA7P9_ARMAgAQAAO3_fwETAIAEAADu_38BEwCABAAA7_9_ARMAgAQAAPD_fwETAIADAADw_38BEwCAAwAA7_9_ARMAgAMAAO7_fwETAIADAADt_38BEwCAAwAA7P9_ARMAgAMAAOv_fwETAIACAADr_38BEwCAAgAA7P9_ARMAgAIAAO3_fwETAIACAADu_38BEwCAAgAA7_9_ARMAgAIAAPD_fwETAIABAADw_38BEwCAAQAA7_9_ARMAgAEAAO7_fwETAIABAADt_38BEwCAAQAA7P9_ARMAgAEAAOv_fwETAIAAAADr_38BEwCAAAAA7P9_ARMAgAAAAO3_fwETAIAAAADu_38BEwCAAAAA7_9_ARMAgAAAAPD_fwETAIAHAADt_38BEwCABwAA7P9_ARMAgAcAAOv_fwETAIAIAADr_38BEwCACAAA7P9_ARMAgAgAAO3_fwETAIAJAADt_38BEwCACQAA7P9_ARMAgAkAAOv_fwELAAIAAAAUAIAGAADm_38AFACABgAA1v9_AxkADgAAABQAgAYAAOX_fwIVAIAGAADl_38CFQCABgAA4v9_AhUAgAYAAOP_fwIVAIAGAADk_38CFQCABgAA2f9_AhUAgAYAANf_fwIVAIAGAADW_38CFQCABgAA1f9_AhQAgAYAANX_fwITAIAGAADV_38CEgCABgAA1f9_AhEAgAYAANX_fwIVAIAGAADY_38CDAACAAAAFgCABgAA5v9_AhYAgAYAANT_fwMOAAIAAAAWAIAGAADh_38AFACABgAA2v9_Ag0AAgAAABQAgAYAAOH_fwAWAIAGAADa_38CIQACAAAAFQCABgAA4f9_ABUAgAYAANr_fwIRAAIAAAAUAIAHAADg_38AFgCABwAA2_9_AhIAAgAAABYAgAcAAOD_fwAUAIAHAADb_38CIwACAAAAFQCABwAA4P9_ABUAgAcAANv_fwIGAAEAAAD-_38GAADN_38DLAABAAAADQCAAAAAzf9_AxoAPwAAAA0AgAAAAMr_fwANAIAGAADW_38BAACAAAAAAQCAAgEAgAAAAAAAgAMBAIAAAAD__38DAQCAAAAA_v9_AwAAgAAAAP3_fwD__38AAAD-_38B__9_AAAA__9_Af__fwAAAAAAgAH__38AAAABAIAC_v9_AAAAAACAAf7_fwAAAP__fwH-_38AAAD-_38B_v9_AAAA_f9_Af__fwAAAPz_fwAAAIAAAAD8_38AAQCAAAAA_P9_AAIAgAAAAP3_fwMCAIAAAAD-_38DAgCAAAAA__9_AwIAgAAAAAAAgAMBAIAAAAABAIACDwCAAAAAyv9_AA4AgAAAAMr_fwAQAIAAAADK_38AEQCAAAAAy_9_AxEAgAAAAMz_fwMRAIAAAADN_38DEQCAAAAAzv9_AxEAgAAAAM__fwMRAIAAAADQ_38DEACAAAAA0f9_Ag8AgAAAANH_fwIOAIAAAADR_38CDQCAAAAA0f9_AgwAgAAAANH_fwILAIAAAADR_38CCgCAAAAA0f9_AgkAgAAAAND_fwEJAIAAAADP_38BCQCAAAAAzv9_AQkAgAAAAM3_fwEJAIAAAADM_38BCQCAAAAAy_9_AQoAgAAAAMr_fwALAIAAAADK_38ADACAAAAAyv9_AA8AgAAAAND_fwEPAIAAAADO_38BDwCAAAAAzf9_AQ8AgAAAAMz_fwEPAIAAAADL_38BCwCAAAAAy_9_AwsAgAAAAMz_fwMLAIAAAADN_38DCwCAAAAAzv9_AwsAgAAAAND_fwMMAIAAAADP_38ADQCAAAAAz_9_AA4AgAAAAM__fwAKAIAAAADP_38AEACAAAAAz_9_ACgAAwAAABAAgAMAAM3_fwMNAIADAADQ_38CCgCAAwAAzf9_ARsAAgAAAAsAgAAAAM__fwMPAIAAAADP_38A

the semi-floating isle, fixed a skip

36.325

30.602

Theres a skip because the jump touches the ground, if you add some walls it would fix it.

32.440 managed to pull a silly little ski

you don't need to brake for the jump corner

I love the track, i got a 35.987

managed to get 29.550 and get in second place tho it isn't verified yet 

Made this one.
It is possible, i just dont have enough time to win the test run, but this should be interresting:

v1nEgwhirled%20up%20boxBQABAAAAAACAAAAAAACAAAYAAQAAAAAAgAAAAPX_fwAgAAcAAAAAAIAAAAD-_38AAQCAAQAA__9_Av__fwEAAP__fwL__38NAADs_38B__9_DQAA6_9_Af__fw0AAOr_fwEAAIALAADn_38ABwADAAAAAACAAAAA__9_AAAAgAYAAPX_fwIAAIAAAAD2_38CHwAlAAAAAACABAAA_v9_AP__fxAAAOn_fwH__38PAADp_38B__9_DwAA6P9_Af__fxAAAOj_fwEAAIAPAADn_38AAACAEAAA5_9_AAIAgAkAAPj_fwIBAIAJAAD4_38CAACACQAA-P9_Av__fwkAAPj_fwL-_38JAAD4_38CAgCACgAA-P9_AgEAgAoAAPj_fwIAAIAKAAD4_38C_v9_CgAA-P9_Av__fwoAAPj_fwL__38NAAD4_38C__9_DgAA-P9_AgEAgA0AAPj_fwIBAIAOAAD4_38C_v9_CAAA-P9_Av7_fwcAAPj_fwL-_38GAAD4_38C_v9_BQAA-P9_Av7_fwQAAPj_fwL-_38DAAD4_38CAACABAAA-P9_AgIAgAQAAPj_fwIAAIAFAAD4_38CAACABgAA-P9_AgAAgAcAAPj_fwIAAIAIAAD4_38CAgCABQAA-P9_AgIAgAYAAPj_fwICAIAHAAD4_38CAgCACAAA-P9_Ah4ADAAAAAAAgAUAAP7_fwAAAIAFAAD__38CAQCABQAA__9_Av__fwUAAP__fwL__38RAADq_38B__9_EQAA6_9_Af__fxEAAOn_fwH__38RAADo_38BAACAEQAA5_9_AAIAgAsAAPj_fwIAAIALAAD4_38C_v9_CwAA-P9_AgsAAgAAAAEAgAEAAP7_fwL__38BAAD-_38BDQACAAAAAQCAAQAA_f9_AAQAgAUAAAAAgAEOAAIAAAD__38BAAD9_38A_P9_BQAAAACAAxAAAgAAAAEAgAUAAPj_fwIBAIAKAAAAAIADDwACAAAA__9_BQAA-P9_Av__fwoAAAAAgAEJAAMAAAABAIAGAAD3_38CAACADQAA7f9_AP__fwAAAPf_fwMIAAIAAAD__38GAAD3_38CAQCAAAAA9_9_AQAACgAAAP__fwYAAPb_fwIBAIAGAAD2_38CAACABgAA9P9_AgAAgA0AAO7_fwL__38LAAD6_38CAQCACwAA-v9_Av7_fwAAAPX_fwD-_38AAAD2_38AAgCAAAAA9v9_AAIAgAAAAPX_fwAMAAUAAAABAIAGAAD1_38D__9_BgAA9f9_AAAAgA0AAOv_fwMBAIAAAAD2_38D__9_AAAA9v9_ABoARwAAAAAAgAYAAPb_fwIBAIAGAAD5_38C__9_BgAA-f9_AgEAgAQAAPn_fwL__38EAAD5_38CAQCABwAA-f9_Av__fwcAAPn_fwL__38IAAD5_38CAQCACAAA-f9_AgQAgAAAAPX_fwMEAIABAAD1_38DBACAAgAA9f9_AwQAgAAAAPT_fwMDAIAAAADz_38AAgCAAAAA8_9_AAEAgAAAAPT_fwEBAIAAAADz_38AAACAAAAA8_9_AP__fwAAAPP_fwD__38AAAD0_38D_v9_AAAA8_9_AP3_fwAAAPP_fwD8_38AAAD0_38B_P9_AAAA9f9_Afz_fwEAAPX_fwH8_38BAAD0_38B_P9_AgAA9P9_Afz_fwIAAPX_fwH9_38BAADz_38A_v9_AQAA8_9_AP__fwEAAPP_fwAAAIABAADz_38AAQCAAQAA8_9_AAIAgAEAAPP_fwADAIABAADz_38ABACAAQAA9P9_AwQAgAIAAPT_fwMDAIACAADz_38AAgCAAgAA8_9_AAEAgAIAAPP_fwAAAIACAADz_38A__9_AgAA8_9_AP7_fwIAAPP_fwD9_38CAADz_38AAQCAAQAA9P9_AQEAgAIAAPT_fwH__38BAAD0_38D__9_AgAA9P9_AwMAgAAAAPf_fwMCAIAAAAD4_38CAQCAAAAA-P9_Av7_fwAAAPj_fwL__38AAAD4_38CAACAAAAA-P9_Av3_fwAAAPf_fwH9_38BAAD2_38B_f9_AQAA9_9_Af7_fwEAAPj_fwL__38BAAD4_38CAACAAQAA-P9_AgEAgAEAAPj_fwICAIABAAD4_38CAwCAAQAA9_9_AwMAgAEAAPb_fwMDAIACAAD3_38DAgCAAgAA-P9_AgEAgAIAAPj_fwIAAIACAAD4_38C__9_AgAA-P9_Av7_fwIAAPj_fwL9_38CAAD3_38BJgABAAAAAACABgAA8_9_AAQAAgAAAAAAgAgAAPH_fwAAAIAKAADw_38AAwABAAAAAACADAAA7_9_AgoABAAAAAAAgA0AAOz_fwAAAIALAAD__38BAACACwAAAACAAwAAgAAAAPf_fwMzAAEAAAD__38RAADn_38AMgACAAAA__9_EAAA5_9_AP__fw8AAOf_fwAhAAcAAAAAAIALAADo_38CAQCACAAA9P9_AP__fwgAAPT_fwAEAIAFAAD__38B_P9_BQAA__9_AwQAgAUAAPz_fwD8_38FAAD8_38AGQArAAAAAACADgAA7P9_AgAAgA4AAO3_fwIAAIAOAADu_38CAACADgAA7_9_AgAAgA4AAPD_fwICAIAPAAD4_38CAQCADwAA-P9_Av7_fw8AAPj_fwL__38PAAD4_38CAACADwAA-P9_AgIAgA8AAPn_fwIBAIAPAAD5_38CAACADwAA-f9_Av__fw8AAPn_fwL-_38PAAD5_38CBACABQAA_v9_Afz_fwUAAP7_fwEEAIAFAAD9_38D_P9_BQAA_f9_A_7_fwMAAPb_fwH-_38DAAD3_38B_v9_AwAA9f9_Af3_fwMAAPX_fwH-_38DAAD0_38B_f9_AwAA9P9_Af__fwMAAPf_fwEAAIADAAD3_38BAQCAAwAA9_9_AQIAgAMAAPf_fwECAIADAAD2_38BAQCAAwAA9v9_AQAAgAMAAPb_fwH__38DAAD2_38BAACAAwAA9f9_AQIAgAMAAPX_fwEDAIADAAD1_38BAwCAAwAA9P9_AQIAgAMAAPT_fwEBAIADAAD0_38BAACAAwAA9P9_Af__fwMAAPT_fwEAAIAVAADo_38BAACAFQAA6f9_ASMABAAAAAEAgAsAAPL_fwD__38LAADy_38AAQCACQAA8_9_AP__fwkAAPP_fwACAAQAAAABAIAIAAD1_38C__9_CAAA9f9_AgMAgAAAAPX_fwL9_38AAAD1_38CIgAFAAAAAgCADgAA-v9_AgEAgA4AAPr_fwIAAIAOAAD6_38C__9_DgAA-v9_Av7_fw4AAPr_fwITAAgAAAACAIAOAAD5_38C_v9_DgAA-f9_AgAAgA4AAPn_fwL__38FAAD1_38BAQCABQAA9f9_AQAAgAwAAOv_fwEAAIAMAADu_38BAACAFAAA6f9_ARQAUgAAAP7_fw0AAPn_fwL-_38MAAD5_38C_v9_CwAA-f9_Av7_fwoAAPn_fwL-_38JAAD5_38C_v9_CAAA-f9_Av7_fwcAAPn_fwL-_38GAAD5_38C_v9_BQAA-f9_Av7_fwQAAPn_fwL-_38DAAD5_38C_v9_AgAA-f9_Av7_fwEAAPn_fwIAAIABAAD5_38CAACAAgAA-f9_AgAAgAMAAPn_fwIAAIAEAAD5_38CAACABQAA-f9_AgAAgAYAAPn_fwIAAIAHAAD5_38CAACACAAA-f9_AgAAgAkAAPn_fwIAAIAKAAD5_38CAACACwAA-f9_AgAAgAwAAPn_fwIAAIANAAD5_38CAgCADQAA-f9_AgIAgAwAAPn_fwICAIALAAD5_38CAgCACgAA-f9_AgIAgAkAAPn_fwICAIAIAAD5_38CAgCABwAA-f9_AgIAgAYAAPn_fwICAIAFAAD5_38CAgCABAAA-f9_AgIAgAMAAPn_fwICAIACAAD5_38CAgCAAQAA-f9_Av__fwQAAPX_fwEBAIAEAAD1_38BAACACwAA6_9_AQAAgAoAAOv_fwEAAIAJAADr_38BAACACAAA6_9_AQAAgAcAAOv_fwEAAIAGAADr_38BAACABQAA6_9_AQAAgAQAAOv_fwEAAIADAADr_38BAACAAgAA6_9_AQAAgAEAAOv_fwEAAIALAADu_38BAACACgAA7v9_AQAAgAkAAO7_fwEAAIAIAADu_38BAACABwAA7v9_AQAAgAYAAO7_fwEAAIAFAADu_38BAACABAAA7v9_AQAAgAMAAO7_fwEAAIACAADu_38BAACAAQAA7v9_AQAAgBMAAOn_fwEAAIASAADp_38BAACAEQAA6f9_AQAAgBAAAOn_fwEAAIAPAADp_38BAACADgAA6f9_AQAAgA0AAOn_fwEAAIAMAADp_38BAACACwAA6f9_AQAAgAoAAOn_fwEAAIAJAADp_38BAACACAAA6f9_AQAAgAcAAOn_fwEAAIAGAADp_38BAACABQAA6f9_AQAAgAQAAOn_fwEAAIADAADp_38BAACAAgAA6f9_AQAAgAEAAOn_fwEVAAYAAAD-_38AAAD5_38CAgCAAAAA-f9_AgAAgAAAAPn_fwIAAIAAAADu_38BAACAAAAA6_9_AQAAgAAAAOn_fwEqAAEAAAD__38LAAD7_38CKQABAAAAAgCACwAA_f9_ACQAAgAAAP__fwsAAP__fwECAIALAAD-_38CEQACAAAAAgCACAAAAACAAQMAgAYAAAAAgAESAAIAAAD-_38IAAAAAIAD_f9_BgAAAACAAwEABgAAAAIAgAAAAPf_fwL-_38AAAD3_38BAgCAAAAA9P9_AAMAgAAAAPT_fwP-_38AAAD0_38D_f9_AAAA9P9_ABsACgAAAAEAgAAAAPX_fwD__38AAAD1_38D__9_AQAA9f9_A___fwIAAPX_fwMBAIABAAD1_38AAQCAAgAA9f9_AP3_fwAAAPb_fwH9_38CAAD2_38BAwCAAgAA9v9_AgMAgAAAAPb_fwIXAAIAAAD__38DAAD1_38BAQCAAwAA9f9_AQ

Good luck as always!

18.130 theres a really big shortcut

tell me im interrested!

i did the loop one instead of bouncing off the pole but got a 26.139

have fun beating it!

i played this for an hour and a half, and i managed to fully legitimately get a time of 1:14.235 :D

(-1)

Good map, but it's got a major shortcut that cut's out 90% of the level

v1nFwwall%20drive%20practiceBQABAAAAAQCACgAAAQCAAAAABAAAAAEAgAoAAAAAgAABAIAKAAD__38AAQCACgAA_v9_AAEAgAoAAP3_fwAJAAEAAAABAIAKAAD8_38ACgAGAAAAAQCACgAA-_9_AAEAgAoAAPr_fwABAIAKAAD5_38ACwCACgAA9v9_AgsAgAoAAPf_fwILAIAKAAD4_38CIAAGAAAAAACACgAA-_9_AQAAgAoAAPr_fwEAAIAKAAD5_38BDACACgAA-P9_AwwAgAoAAPf_fwMMAIAKAAD2_38DHwCSAAAAAACADgAA-f9_AQAAgA4AAPr_fwEAAIAOAAD7_38BAACADgAA-P9_AQAAgA4AAPf_fwEAAIAOAAD2_38BAACADgAA9f9_AQAAgA4AAPT_fwEAAIAOAADz_38BAACADgAA8v9_AQAAgA4AAPH_fwEAAIAOAADw_38BAACADgAA7_9_AQAAgA4AAO7_fwEBAIAOAADt_38AAgCADgAA7f9_AAMAgA4AAO3_fwAEAIAOAADs_38ABACADgAA7f9_AAUAgA4AAO3_fwAGAIAOAADt_38ABwCADgAA7f9_AAgAgA4AAO3_fwAJAIAOAADt_38ACgCADgAA7f9_AAsAgA4AAO3_fwAMAIAOAADu_38DDACADgAA7_9_AwwAgA4AAPD_fwMMAIAOAADx_38DDACADgAA8v9_AwwAgA4AAPP_fwMMAIAOAAD0_38DDACADgAA9f9_AwwAgA4AAPb_fwMMAIAOAAD3_38DDACADgAA-P9_AwwAgA8AAPj_fwMMAIAPAAD3_38DDACADwAA9v9_AwwAgA8AAPX_fwMMAIAPAAD0_38DDACADwAA8_9_AwwAgA8AAPL_fwMMAIAPAADx_38DDACADwAA8P9_AwwAgA8AAO__fwMMAIAPAADu_38DCwCADwAA7f9_AAoAgA8AAO3_fwAJAIAPAADt_38ACACADwAA7f9_AAcAgA8AAO3_fwAGAIAPAADt_38ABQCADwAA7f9_AAQAgA8AAO3_fwADAIAPAADt_38AAgCADwAA7f9_AAEAgA8AAO3_fwAAAIAPAADu_38BAACADwAA7_9_AQAAgA8AAPD_fwEAAIAPAADx_38BAACADwAA8v9_AQAAgA8AAPP_fwEAAIAPAAD1_38BAACADwAA9P9_AQAAgA8AAPb_fwEAAIAPAAD3_38BAACADwAA-P9_AQAAgA8AAPn_fwEAAIAPAAD6_38BAACADwAA-_9_AQAAgBAAAPv_fwEAAIARAAD7_38BAACAEAAA-v9_AQAAgBAAAPn_fwEAAIAQAAD4_38BAACAEAAA9_9_AQAAgBAAAPb_fwEAAIAQAAD1_38BAACAEAAA9P9_AQAAgBAAAPP_fwEAAIAQAADy_38BAACAEAAA8f9_AQAAgBAAAPD_fwEAAIAQAADv_38BAACAEAAA7v9_AQAAgBEAAO__fwEAAIARAADu_38BAACAEQAA8f9_AQAAgBEAAPD_fwEAAIARAADy_38BAACAEQAA9P9_AQAAgBEAAPP_fwEAAIARAAD1_38BAACAEQAA9v9_AQAAgBEAAPf_fwEAAIARAAD4_38BAACAEQAA-f9_AQAAgBEAAPr_fwEBAIAQAADt_38AAgCAEAAA7f9_AAMAgBAAAO3_fwAEAIAQAADt_38ABQCAEAAA7f9_AAcAgBAAAO3_fwAGAIAQAADt_38ACACAEAAA7f9_AAkAgBAAAO3_fwAKAIAQAADt_38ACwCAEAAA7f9_AAsAgBEAAO3_fwAKAIARAADt_38ACQCAEQAA7f9_AAgAgBEAAO3_fwAHAIARAADt_38ABgCAEQAA7f9_AAUAgBEAAO3_fwAEAIARAADt_38AAwCAEQAA7f9_AAIAgBEAAO3_fwABAIARAADt_38ADACAEAAA7v9_AwwAgBAAAO__fwMMAIAQAADw_38DDACAEAAA8f9_AwwAgBAAAPL_fwMMAIAQAADz_38DDACAEAAA9P9_AwwAgBAAAPX_fwMMAIAQAAD2_38DDACAEAAA9_9_AwwAgBAAAPj_fwMMAIARAAD4_38DDACAEQAA9_9_AwwAgBEAAPb_fwMMAIARAAD1_38DDACAEQAA9P9_AwwAgBEAAPP_fwMMAIARAADy_38DDACAEQAA8f9_AwwAgBEAAPD_fwMMAIARAADv_38DDQCAEQAA7v9_AwwAgBEAAO7_fwMyAAgAAAAAAIAOAADt_38ADACADgAA7f9_AwAAgBEAAO3_fwAAAIAQAADt_38AAACADwAA7f9_AAwAgBEAAO3_fwMMAIAQAADt_38DDACADwAA7f9_AwgAAQAAAAsAgAoAAPn_fwAGAAEAAAALAIAKAAD6_38A

wall drive practice

dude, their is no way that this is possible

i did it in 15.103 seconds you have to break slightly before the turns and break for the full turn  on both turns

14.651

14.223

14.901

14.170

(1 edit)

I got 13.631

I got a 13.604

I got a 13.197

(3 edits)

Opal Palace

This map took me a while to build but it was really fun. Just as a warning the ending is very difficult. Hope you enjoy!

I will upload an author time eventually when I'm able to.

PasteBin //GitHub

(The pastebin link hasn't been working recently, so I made a github repository with a file that has the code in it).

Very good map!

25.151

Holy crap those are some good maps

Deleted 1 year ago
Deleted 1 year ago
Deleted 1 year ago
(1 edit)

Yeet - Enjoy :)

v1nBAYeetDQADAAAAAACAAAAA_v9_AAAAgAEAAP3_fwD__38IAADo_38ADgADAAAAAQCAAQAA_f9_AAEAgAAAAP7_fwACAIAIAADo_38ADAAFAAAAAQCAAAAA__9_Av__fwgAAOn_fwEBAIAIAADq_38CAACACAAA6v9_AQIAgAgAAOn_fwIoAAQAAAAAAIACAAD8_38AAQCAAgAA_P9_AAEAgAwAAN__fwAAAIAMAADf_38AAQABAAAAAACAAAAAAACAARMACgAAAAEAgAQAAPj_fwMAAIAEAAD4_38DAgCACAAA5_9_AP__fwgAAOf_fwACAIAHAADp_38A__9_BwAA6f9_AAAAgAsAAOD_fwIBAIALAADg_38CAACACgAA4f9_AgEAgAoAAOH_fwIdAAYAAAABAIAAAAD4_38DAACAAAAA-P9_AwAAgAAAAPf_fwMBAIAAAAD3_38DAQCAAAAA9v9_AwAAgAAAAPb_fwMwABIAAAABAIACAAD2_38DAACAAgAA9v9_AwEAgAEAAPb_fwMAAIABAAD2_38DAQCAAQAA9_9_AwEAgAEAAPj_fwMAAIABAAD3_38DAACAAQAA-P9_AwEAgAIAAPj_fwMBAIACAAD3_38DAACAAgAA9_9_AwAAgAIAAPj_fwMAAIADAAD4_38DAQCAAwAA-P9_AwEAgAMAAPf_fwMBAIADAAD2_38AAACAAwAA9v9_AAAAgAMAAPf_fwMgAAIAAAAAAIAEAAD2_38AAQCABAAA9v9_ADEABAAAAAEAgAQAAPX_fwIAAIAEAAD1_38BAACABAAA9P9_AAEAgAQAAPT_fwMhAAIAAAABAIAIAADo_38AAACACAAA6P9_ABEAAQAAAP__fwkAAOf_fwAjAAIAAAABAIAJAADn_38AAACACQAA5_9_ABQAOgAAAAEAgAoAAN__fwAAAIAKAADf_38AAACACQAA3_9_AAEAgAcAAN__fwAAAIAHAADf_38AAQCABgAA3_9_AAAAgAYAAN__fwABAIAEAADf_38AAACABAAA3_9_AAEAgAMAAN__fwAAAIADAADf_38AAQCAAQAA3_9_AAAAgAEAAN__fwABAIAJAADf_38DAQCAAQAA_P9_AgAAgAEAAPz_fwL__38BAADp_38AAgCAAQAA6f9_AP__fwIAAOn_fwACAIACAADp_38A__9_AwAA6f9_AAIAgAMAAOn_fwACAIAEAADp_38A__9_BQAA6f9_AAIAgAUAAOn_fwD__38GAADp_38AAgCABgAA6f9_AAIAgAEAAOf_fwD__38BAADn_38AAgCAAgAA5_9_AP__fwIAAOf_fwACAIADAADn_38A__9_AwAA5_9_AAIAgAQAAOf_fwACAIAFAADn_38A__9_BQAA5_9_AAIAgAYAAOf_fwD__38GAADn_38AAgCABwAA5_9_AP__fwcAAOf_fwABAIAJAADg_38BAACACQAA4P9_AQEAgAkAAOH_fwEAAIAJAADh_38BAQCACgAA4P9_AQAAgAoAAOD_fwEAAIABAADh_38CAQCAAQAA4f9_AgAAgAMAAOH_fwIBAIADAADh_38CAACABAAA4f9_AgEAgAQAAOH_fwIAAIAGAADh_38CAQCABgAA4f9_AgAAgAcAAOH_fwIBAIAHAADh_38C__9_BAAA5_9_AP__fwQAAOn_fwAVAAIAAAABAIAAAAD8_38CAACAAAAA_P9_Ai0ACgAAAAEAgAsAAN__fwEAAIALAADf_38DAACABQAA3_9_AwEAgAUAAN__fwEBAIACAADf_38BAACAAgAA3_9_AwAAgAUAAOH_fwMBAIAFAADh_38BAACAAgAA4f9_AwEAgAIAAOH_fwEDAAIAAAABAIALAADh_38CAACACwAA4f9_AgYAAgAAAAEAgAwAAOD_fwAAAIAMAADg_38ACwACAAAAAQCACAAA6f9_AAAAgAgAAOn_fwMFAAEAAAABAIAAAAAAAIABCAABAAAAAACAAAAA__9_ABcACAAAAAIAgAAAAOn_fwD__38AAADp_38A__9_AAAA5_9_AAIAgAAAAOf_fwABAIAAAADf_38AAACAAAAA3_9_AAAAgAAAAOH_fwIBAIAAAADh_38CEgABAAAAAgCACQAA5_9_AC4ABAAAAAAAgAgAAN__fwMBAIAIAADf_38CAACACAAA4f9_AAEAgAgAAOH_fwEvAAIAAAABAIAIAADg_38BAACACAAA4P9_Aw

bro, there is  no way this one's possible

yea not a chance this is possible

hears a more friendly yeet

v2EAZVWZ0B4pdXUm0kTEDDGVyubnMJBKWLORVQxFuw2VenLzfpM9pQoYfykcYgG1Wyv0ZSqk61fkstat47IZZ6zl2vfbc7Epi8XjGH3uUkPa0dreRxii3J5ywnNSv7j9vtykv69jbVt6znMNpRqvOza6lSnf8Nr3479JajIfgHTBp23W0OFpPUstJiidEz78IbR9Em0CyWxaRuyOVFy0WJygrF0TlCvLHH3mlbRHMSvFdNWno3K3z3hEWCyzihmOX7A0RseA0R3aaOdgdeJKWbGfdGdtnFC6ZWWqmH78nVo3VrKenfHPL5k60vxbjyPvuPK9CC09r1LrCchXVeimnxzC0jk37WWRNfJ6iW1fUNN0WgWBtCado1hWGtMaKaKaeTLqF34v9BNWzA79eXK9XJ0SolR7E1h1eo1jWBty8zI6rV6rTolQLjWGtOoeYtHtCal5TM7YiZHZjr86egctB0GctV43JSZyKIP3HaZ06QrDtCaF0WgWQWk2RMHZ3H36xEqeC6VyK3y6aFWlGNNx0TV3J1nxCflm73AebArDMVOplbxwai9gKNLbqZp4utJa9spo9MFZUuvOFpcr3yZ3Cav3yTa3CK0LdGFVXhaqQXfzoI3G0DqnSiJ0X3upeSyUOF3rP47tT6bm92EdDOlTt7Wy17ti5xDeVb50vwE8XrWLcT0vwyPheDoPD9dovZ0fDISk2XW

(+2)

I haven't done it yet, but I found a way to do it. Its actually quite simple lol.

I finally beat it! yay


WR holder

Jade Mountain

Hi, just finished my newest map! It takes around 50 seconds to complete and it isn't too difficult.  I hope you like it! 

Author Time: 49.620 Seconds || YouTube Video of the Author Time

Link to the Import Code: GitHub

48.431

48.373

did you know the trick where you aim your car 90 degrees on a slope while braking and it magically gives you grip? because it seems like that was intentional

48.190

(+1)

9.768 is my record.

v1nBwCornersBQABAAAAAACAAAAAAACAAAYAAQAAAAAAgAAAAN__fwAaABwAAAAAAIAAAAD5_38CAQCAAAAA9v9_Av__fwAAAOz_fwL__38AAADt_38CAACAAAAA7f9_AgAAgAAAAOz_fwIBAIAAAADo_38C__9_AAAA5v9_AgAAgAAAAPD_fwL__38AAADw_38CAQCAAAAA6v9_Av__fwAAAOr_fwL__38AAADo_38CAACAAAAA5v9_Av__fwAAAPP_fwICAIAAAADz_38C__9_AAAA9P9_AQAAgAAAAPf_fwMAAIAAAAD6_38B__9_AAAA-_9_AgEAgAAAAPz_fwP__38AAAD9_38AAACAAAAA_f9_Af__fwAAAPn_fwIBAIAAAAD3_38BAACAAAAA9f9_AQEAgAAAAPP_fwEBAIAAAADy_38BGwA9AAAAAQCAAAAA4f9_Af__fwAAAOH_fwL-_38AAADi_38C_v9_AAAA4_9_A_7_fwAAAOT_fwL-_38AAADl_38DAgCAAAAA4v9_AQIAgAAAAOP_fwACAIAAAADk_38BAgCAAAAA5f9_AAIAgAAAAOb_fwECAIAAAADn_38A_v9_AAAA5v9_Av7_fwAAAOf_fwP-_38AAADo_38C_v9_AAAA6f9_A_7_fwAAAOr_fwL-_38AAADr_38D_v9_AAAA7P9_AgIAgAAAAOj_fwECAIAAAADp_38AAgCAAAAA6v9_AQIAgAAAAOz_fwECAIAAAADt_38AAgCAAAAA7v9_AQIAgAAAAO__fwACAIAAAADw_38BAgCAAAAA8f9_AAIAgAAAAPL_fwECAIAAAAD1_38AAgCAAAAA-f9_AAIAgAAAAPv_fwACAIAAAAD9_38AAgCAAAAA_P9_AQIAgAAAAPr_fwECAIAAAAD4_38BAgCAAAAA9v9_AQIAgAAAAPT_fwECAIAAAAD-_38BAQCAAAAA__9_AP__fwAAAP__fwP-_38AAAD-_38D_v9_AAAA_f9_Av7_fwAAAPz_fwP-_38AAAD6_38D_v9_AAAA-P9_A_7_fwAAAPb_fwP-_38AAADy_38D_v9_AAAA8P9_A_7_fwAAAO7_fwP-_38AAADt_38C_v9_AAAA7_9_Av7_fwAAAPH_fwL-_38AAADz_38C_v9_AAAA9f9_Av7_fwAAAPf_fwL-_38AAAD5_38C_v9_AAAA-_9_AgIAgAAAAOv_fwD-_38AAAD0_38DAgCAAAAA9_9_ABwAGgAAAAEAgAAAAOn_fwIAAIAAAADp_38CAACAAAAA6P9_Av__fwAAAP7_fwIAAIAAAAD8_38CAQCAAAAA_f9_AgAAgAAAAP__fwIBAIAAAAD6_38CAACAAAAA9P9_AgEAgAAAAPX_fwIAAIAAAADx_38CAQCAAAAA8f9_AgAAgAAAAPP_fwIAAIAAAADy_38CAACAAAAA7_9_AgEAgAAAAO3_fwIBAIAAAADu_38CAACAAAAA6v9_AgEAgAAAAOv_fwIBAIAAAADm_38AAACAAAAA5P9_AP__fwAAAOT_fwD__38AAADj_38AAACAAAAA4f9_AAAAgAAAAOP_fwABAIAAAADv_38CHQBNAAAA__9_AAAAAACAAP__fwAAAAEAgAAAAIAAAAABAIAAAQCAAAAAAQCAAAEAgAAAAAAAgAACAIAAAAAAAIAAAgCAAAAA__9_AP7_fwAAAP__fwD-_38AAAAAAIAA_f9_AAAA__9_AP3_fwAAAP7_fwD9_38AAAD9_38A_f9_AAAA_P9_AP3_fwAAAPv_fwADAIAAAAD__38AAwCAAAAA_v9_AAMAgAAAAP3_fwADAIAAAAD8_38AAwCAAAAA-_9_AAMAgAAAAPr_fwADAIAAAAD5_38AAwCAAAAA-P9_AAMAgAAAAPf_fwADAIAAAAD2_38AAwCAAAAA9f9_AAMAgAAAAPT_fwADAIAAAADz_38AAwCAAAAA8v9_AAMAgAAAAPH_fwADAIAAAADw_38AAwCAAAAA7_9_AAMAgAAAAO7_fwADAIAAAADt_38AAwCAAAAA7P9_AAMAgAAAAOX_fwADAIAAAADm_38AAwCAAAAA5_9_AAMAgAAAAOj_fwADAIAAAADp_38AAwCAAAAA6v9_AAMAgAAAAOv_fwADAIAAAADi_38AAwCAAAAA4_9_AAMAgAAAAOT_fwD9_38AAAD6_38A_f9_AAAA-f9_AP3_fwAAAPj_fwD9_38AAAD1_38A_f9_AAAA9v9_AP3_fwAAAPf_fwD9_38AAAD0_38A_f9_AAAA8_9_AP3_fwAAAPL_fwD9_38AAADx_38A_f9_AAAA8P9_AP3_fwAAAO__fwD9_38AAADu_38A_f9_AAAA7f9_AP3_fwAAAOz_fwD9_38AAADr_38A_f9_AAAA6v9_AP3_fwAAAOn_fwD9_38AAADo_38A_f9_AAAA5_9_AP3_fwAAAOb_fwD9_38AAADl_38A_f9_AAAA5P9_AP3_fwAAAOP_fwD9_38AAADi_38A_f9_AAAA4f9_AP7_fwAAAOH_fwACAIAAAADh_38AAwCAAAAA4f9_AAIAgAAAAOD_fwABAIAAAADg_38A_v9_AAAA4P9_AP__fwAAAOD_fwA

just got a 9.766 i think maxed out might be 9.750 ish

(1 edit)

nvm just got a 9.746

i got 9.751 after 20 minutes and tried another 15 minutes and couldn't beat it. 9.746 is nearly perfect though

world record

9.725

(1 edit) (+1)

Nice :)

So precise lmao. I'm coming for that record

9.715 mwahahaha

ive been grinding lol i also got it on recording

also i like your car skin <3

lets get it to sub 9.7 🤞

yessss

This is my map Track 10:

v1nCgtrack%2010BQABAAAAAACAAAAAAACAAyAABQAAAAEAgAAAAAAAgAP7_38GAAD7_38D-v9_BgAA-v9_APn_fwYAAPv_fwH6_38GAAD8_38CHwARAAAAAQCABAAAAACAAwEAgAUAAAAAgAP7_38KAAD7_38D-_9_CwAA-_9_A_v_fwwAAPv_fwP7_38NAAD7_38D-v9_CgAA-v9_APr_fwsAAPr_fwD6_38MAAD6_38A-v9_DQAA-v9_APn_fwoAAPv_fwH5_38LAAD7_38B-f9_DQAA-_9_Afn_fwwAAPv_fwH6_38MAAD8_38C-v9_DQAA_P9_Avr_fwsAAPz_fwIxAAYAAAABAIAAAAD__38DAQCAAAAAAQCAAvn_fwYAAPr_fwD7_38GAAD6_38D-f9_BgAA_P9_Afv_fwYAAPz_fwIyABQAAAABAIAEAAD__38DAQCABQAA__9_AwEAgAQAAAEAgAIBAIAFAAABAIAC-f9_CgAA_P9_Afn_fwsAAPz_fwH5_38MAAD8_38B-f9_DQAA_P9_Afv_fwoAAPz_fwL7_38LAAD8_38C-_9_DAAA_P9_Avv_fw0AAPz_fwL7_38KAAD6_38D-_9_CwAA-v9_A_v_fwwAAPr_fwP7_38NAAD6_38D-f9_DQAA-v9_APn_fwwAAPr_fwD5_38LAAD6_38A-f9_CgAA-v9_ADMACAAAAAEAgAYAAP__fwMBAIAGAAABAIACAACABgAAAQCAAQAAgAYAAP__fwD5_38OAAD6_38A-f9_DgAA_P9_Afv_fw4AAPz_fwL7_38OAAD6_38DHgAFAAAAAQCABgAAAACAA_v_fw4AAPv_fwP6_38OAAD6_38A-f9_DgAA-_9_Afr_fw4AAPz_fwIAAAQAAAD__38EAAAAAIAD_v9_BAAAAACAA_z_fxYAAAkAgAP9_38WAAAJAIADHQBlAAAAAACAAAAA__9_AwAAgAEAAP__fwMAAIACAAD__38DAACAAwAA__9_AwAAgAQAAP__fwMAAIAAAAABAIADAACAAQAAAQCAAwAAgAIAAAEAgAMAAIADAAABAIADAACABAAAAQCAAwAAgAoAAP__fwMAAIAKAAAAAIADAACACgAAAQCAAwAAgAUAAP__fwAAAIAFAAABAIACAACACQAAAACAAgAAgAgAAAAAgAIAAIAHAAAAAIAC-_9_GAAA-_9_Avv_fxgAAPz_fwL6_38YAAD8_38C-f9_GAAA_P9_Avn_fxgAAPv_fwL5_38YAAD6_38C-v9_GAAA-v9_Avv_fxgAAPr_fwL6_38YAAD7_38C-_9_FwAA_f9_Avv_fxYAAP3_fwL7_38VAAD9_38C-_9_FAAA_f9_Avv_fxMAAP3_fwL7_38SAAD9_38C-f9_EgAA_f9_Avn_fxMAAP3_fwL5_38UAAD9_38C-f9_FQAA_f9_Avn_fxYAAP3_fwL5_38XAAD9_38C-P9_FwAA_P9_Avj_fxYAAPz_fwL4_38VAAD8_38C-P9_FAAA_P9_Avj_fxMAAPz_fwL4_38SAAD8_38C-f9_EgAA-f9_Avn_fxMAAPn_fwL5_38UAAD5_38C-f9_FQAA-f9_Avn_fxYAAPn_fwL5_38XAAD5_38C-P9_FwAA-v9_Avj_fxYAAPr_fwL4_38VAAD6_38C-P9_FAAA-v9_Avj_fxMAAPr_fwL4_38SAAD6_38C-_9_EgAA-f9_Avv_fxMAAPn_fwL7_38UAAD5_38C-_9_FQAA-f9_Avv_fxYAAPn_fwL7_38XAAD5_38C_P9_FwAA-v9_Avz_fxYAAPr_fwL8_38VAAD6_38C_P9_FAAA-v9_Avz_fxMAAPr_fwL8_38SAAD6_38C_P9_EgAA_P9_Avz_fxMAAPz_fwL8_38UAAD8_38C_P9_FQAA_P9_Avz_fxYAAPz_fwL8_38XAAD8_38C_P9_EgAA-_9_A_z_fxMAAPv_fwP8_38UAAD7_38D_P9_FQAA-_9_A_z_fxYAAPv_fwP8_38XAAD7_38D-v9_EwAA_f9_A_r_fxQAAP3_fwP6_38VAAD9_38D-v9_FgAA_f9_A_r_fxcAAP3_fwP4_38SAAD7_38D-P9_EwAA-_9_A_j_fxQAAPv_fwP4_38VAAD7_38D-P9_FgAA-_9_A_j_fxcAAPv_fwP6_38XAAD5_38D-v9_FgAA-f9_A_r_fxUAAPn_fwP6_38UAAD5_38D-v9_EwAA-f9_A_r_fxIAAPn_fwMBAIAKAAABAIAAAQCACgAAAACAAAEAgAoAAP__fwAaAAYAAAD__38AAAAAAIAB__9_AQAAAACAAf__fwIAAAAAgAH__38DAAAAAIAB__9_BQAAAACAAf__fwYAAAAAgAEBAAEAAAD9_38EAAAAAIAABAAFAAAA-v9_BQAA__9_APr_fwcAAP7_fwD6_38PAAAEAIAC-v9_EQAABQCAAvr_fxMAAAYAgAICAAIAAAD6_38EAAAAAIAA-v9_DgAAAwCAAiQAAwAAAPv_fwQAAAIAgAH9_38EAAABAIAC-_9_FgAACQCAARkACgAAAPr_fwYAAPv_fwL6_38SAAD8_38C-_9_EgAA_P9_Avv_fxIAAPv_fwL7_38SAAD6_38C-v9_EgAA-v9_Avn_fxIAAPr_fwL5_38SAAD7_38C-f9_EgAA_P9_Avr_fxIAAP3_fwMMAAYAAAD7_38SAAD-_38C-f9_EgAA_v9_AQEAgAsAAAEAgAIBAIALAAD__38DAACACwAA__9_AAAAgAsAAAEAgAEHAAIAAAD6_38SAAD-_38AAACABAAAAACAAycAAQAAAPr_fxAAAAAAgAImAAEAAAD6_38OAAACAIAAAwABAAAA-v9_FQAABwCAACUAAQAAAAAAgBYAAAcAgAIGAAEAAAAAAIALAAAAAIACCgABAAAAAQCACwAAAACAAA

(4 edits)

love the map i think its by far the most unique one done with the fish bowl part

as crazy as it sounds you can jump out of the entrance to the fish bowl to the finish btw

41.473 using this short-cut.

46.970

Is it possible to get fastest time on this map whilst over its speed limit?
Good luck as always.

v1nGgspeeders%20go%20over%20235BQABAAAAAACAAAAAAACAAAAABAAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACABgAA_P9_AgAAgAYAAPv_fwIgAAcAAAAAAIAAAAD9_38AAACABwAA_v9_AgAAgAYAAPr_fwD__38GAAD7_38B__9_BgAA_P9_Af__fwgAAAEAgAL__38AAAAAAIAAHwA2AAAAAACABAAA_f9_AAAAgAUAAP3_fwAAAIAIAAD9_38AAACACQAA_f9_AAAAgAoAAP3_fwD__38LAAAAAIAA__9_CgAAAACAAP__fwkAAAAAgAD__38GAAAAAIAA__9_BQAAAACAAP__fwQAAAAAgAAEAIAAAAAAAIAABQCAAAAA__9_AQQAgAAAAP7_fwIEAIABAAAAAIAABQCAAQAA__9_AQQAgAEAAP7_fwIAAIAAAAABAIAAAQCAAAAAAACAAQEAgAAAAP__fwEBAIAAAAD-_38BAQCAAAAA_f9_AQEAgAEAAP3_fwEBAIACAAD9_38BAQCAAQAA_v9_AQEAgAMAAP3_fwEBAIAHAAD6_38BAQCABgAA-v9_Af7_fwYAAP3_fwP-_38FAAD9_38D_v9_BAAA_f9_A_7_fwMAAP3_fwP-_38CAAD9_38D_v9_AQAA_f9_A_7_fwAAAP3_fwP-_38JAAAAAIAD_v9_CgAAAACAA_7_fwsAAAAAgAP-_38MAAAAAIAD_v9_DQAAAACAAwAAgAkAAAAAgAEAAIAKAAAAAIABAACACwAAAACAAQAAgAwAAAAAgAEAAIANAAAAAIAB__9_CQAA__9_Av__fwoAAP__fwL__38LAAD__38C__9_DAAA__9_Av__fw0AAP__fwIDAIAAAAAAAIAAAwCAAQAAAACAAAMAgAAAAP7_fwIDAIABAAD-_38CHgAEAAAAAACACwAA_f9_AAAAgAsAAP7_fwL__38MAAABAIAC__9_DAAAAACAADEAAQAAAP__fwYAAPr_fwAhAAUAAAD__38GAAD9_38B__9_BgAA__9_Av__fwAAAAEAgAL-_38AAAABAIACAwCAAgAA__9_ARkAAgAAAP__fwYAAP7_fwEEAIACAAD__38ACAABAAAA_v9_AAAAAACAAgEAAQAAAP7_fwAAAP__fwAGAAEAAAAEAIAAAAD__38DAgABAAAA__9_AAAA__9_Ax0AAQAAAAMAgAAAAP__fwI

12.207

how so fast???

Skip, just turn left at the start

ik im super late but im super happy becuz i have been playing for 1 day and got wr on this map. AAbsolutely love the shortcut

unfortuantely my device doesnt allow me to have an acount

12.108

13.733

Deleted 73 days ago

9.581

(2 edits)

Quartz City

I love the look of this map,  I hope you like cities!

Author Time: 55.911 Seconds || YouTube Video of the Author Time

Link to the Import Code: GitHub

(1 edit)

55.438

This is the track that is being built with Tini and HappyHunter and ofc me

v1nAQ1BQABAAAAAACAAAAAAACAACkAAwAAAAAAgAAAAP__fwD5_38BAAD8_38A-v9_CgAACACAAAIAAQAAAP__fwAAAPz_fwAJAAIAAAD__38BAAD7_38A_v9_CwAADACAAyUAAwAAAP3_fwEAAPj_fwP4_38BAAD5_38A_P9_CgAACwCAARkAAgAAAP__fwIAAPv_fwH8_38BAAD3_38AIAAEAAAA_P9_AQAA-P9_Af3_fwEAAPf_fwP__38GAAALAIAD_v9_CwAACwCAAR4ABAAAAPz_fwUAAPj_fwH9_38FAAD3_38D_f9_BQAA-P9_A___fwoAAAsAgAMHAAEAAAD7_38BAAD3_38DAAACAAAA-f9_AQAA_f9_APn_fwoAAAUAgAAmAAEAAAD5_38BAAD-_38CBAABAAAA-f9_BgAAAgCAAicAAQAAAPn_fwgAAAMAgAABAAUAAAD9_38LAAAMAIAA_f9_CwAADQCAAvz_fwsAAA0AgAD8_38LAAAOAIAC-_9_CwAADgCAAQoAAQAAAP7_fwYAAAsAgAI

It's good and use a smoother ramp for the start and remove the floor piece and the top just to make the gameplay a little more smooth

Tedious the climb is.
Luck you must have.

v1nGwtedious%20is%20the%20climb.AQANAAAAAACAAAAAAgCAAv__fwAAAAIAgAH__38EAAD-_38D_v9_BAAA_v9_AP7_fwgAAAIAgAL9_38IAAACAIAB_f9_DAAA_v9_A_z_fwwAAP7_fwD8_38QAAACAIAC-_9_EAAAAgCAAfv_fxAAAP7_fwP5_38QAAD-_38A-f9_DAAAAgCAAQAABwAAAAAAgAAAAAEAgAD7_38QAAAAAIAA-v9_EAAA_v9_Afr_fwwAAAIAgAH7_38MAAACAIAB_P9_DAAAAgCAAf3_fwwAAAIAgAECAAYAAAD__38AAAABAIAA_v9_BAAA__9_Av3_fwgAAAEAgAD8_38MAAD__38C-f9_DAAAAQCAAPv_fxAAAP__fwADAAcAAAD__38DAAD__38C_v9_BwAAAQCAAP3_fwsAAP__fwL8_38PAAABAIAA-f9_DwAA__9_Avv_fw8AAAEAgAL-_38LAAACAIADKAAFAAAA_v9_BQAAAACAAv__fwEAAAAAgAD9_38JAAAAAIAA_P9_DQAAAACAAvn_fw0AAAAAgAAUADIAAAD7_38OAAAAAIAA-_9_DQAAAACAAPv_fwwAAAAAgAD7_38LAAAAAIAA-_9_CgAAAACAAPv_fwkAAAAAgAD7_38IAAAAAIAA-_9_BwAAAACAAPv_fwYAAAAAgAD7_38FAAAAAIAA-_9_BAAAAACAAPv_fwMAAAAAgAD7_38CAAAAAIAA-_9_AQAAAACAAP7_fwEAAAAAgAH-_38CAAAAAIAB_v9_AwAAAACAAf7_fwQAAAAAgAH9_38BAAAAAIAB_f9_AgAAAACAAf3_fwMAAAAAgAH9_38EAAAAAIAB_f9_BQAAAACAAf3_fwYAAAAAgAH9_38HAAAAAIAB_f9_CAAAAACAAfz_fwEAAAAAgAH8_38CAAAAAIAB_P9_AwAAAACAAfz_fwQAAAAAgAH8_38FAAAAAIAB_P9_BgAAAACAAfz_fwcAAAAAgAH8_38IAAAAAIAB_P9_CQAAAACAAfz_fwoAAAAAgAH8_38LAAAAAIAB_P9_DAAAAACAAfn_fwwAAAAAgAH5_38LAAAAAIAB-f9_CgAAAACAAfn_fwkAAAAAgAH5_38IAAAAAIAB-f9_BwAAAACAAfn_fwYAAAAAgAH5_38FAAAAAIAB-f9_BAAAAACAAfn_fwMAAAAAgAH5_38CAAAAAIAB-f9_AQAAAACAARUABQAAAPv_fwAAAAAAgAD-_38AAAAAAIAB_f9_AAAAAACAAfz_fwAAAAAAgAH5_38AAAAAAIABEwABAAAA-_9_DwAAAACAAAQAAQAAAAEAgAMAAAIAgAEmAAEAAAADAIABAAACAIABBgABAAAABACAAQAAAgCAAR0AAwAAAAQAgAAAAAIAgAH8_38PAAACAIAD-_9_DwAAAgCAAx8AEQAAAP3_fw0AAP__fwH9_38NAAAAAIAB_f9_DgAAAACAAf3_fw4AAAEAgAH9_38PAAABAIAB_f9_DwAAAACAAf3_fxAAAAEAgAH9_38QAAACAIAB_P9_EAAAAwCAAPv_fxAAAAMAgAD6_38QAAACAIAD-v9_EAAAAQCAA___fwgAAAIAgAH__38IAAABAIAB__9_CQAAAgCAAf__fwoAAAIAgAH__38JAAABAIABBQABAAAAAACAAAAAAACAAg

38.006

Raven what is your pb?

37.738

Test it for me please.
I made this on my slow computer so please test it.
Track has been designed to be possible although i havent tested it yet.
Good luck (i hope for sure that it is possible)

v1nDwDIZ%20IS%20GOODBQABAAAAAACAAAAAAACAAAAAFwAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38CAACAAgAAAACAAgAAgAIAAP__fwIAAIACAAD-_38C__9_AAAA_f9_AQAAgAEAAPL_fwAAAIABAADz_38A_v9_AQAA8v9_A_v_fwAAAPP_fwL6_38BAAD2_38D9_9_AAAA_f9_Afb_fwAAAP3_fwH1_38AAAD9_38B9f9_AAAAAgCAAfb_fwAAAAIAgAH3_38AAAACAIAB-P9_AAAAAgCAAfb_fwEAAPL_fwLw_38BAADw_38B8f9_AwAA8_9_APH_fwMAAPT_fwD2_38BAADz_38AJQAFAAAA_P9_AAAA__9_AP7_fwAAAAIAgAH7_38BAAD4_38D7_9_AQAA9f9_Ae3_fwEAAPL_fwABAAsAAAAAAIAAAAD9_38DAACAAQAAAgCAAgAAgAIAAP3_fwP__38CAAD9_38B_f9_AQAA-_9_Avn_fwEAAPb_fwD4_38AAAD9_38D9v9_AAAAAACAAvb_fwAAAP__fwD0_38AAAACAIAB8f9_AQAA8P9_AwIABQAAAP__fwAAAAIAgAMAAIABAAABAIAA9P9_AAAA_f9_AfH_fwEAAPH_fwLz_38BAADy_38CCgAMAAAA__9_AQAA-_9_A_v_fwAAAPL_fwLx_38BAAD9_38A8f9_AQAA_P9_APH_fwEAAPv_fwDx_38BAAD6_38A8f9_AQAA-f9_APD_fwEAAP3_fwLw_38BAAD8_38C8P9_AQAA-_9_AvD_fwEAAPr_fwLw_38BAAD5_38CGQAQAAAA__9_AQAA-v9_A___fwEAAPn_fwP__38BAAD4_38D__9_AQAA9_9_A_D_fwgAAPj_fwDx_38IAAD4_38A8f9_CAAA-f9_APH_fwgAAP3_fwDw_38IAAD7_38A8P9_CAAA-f9_APD_fwgAAPr_fwDx_38IAAD6_38A8f9_CAAA-_9_APH_fwgAAPz_fwDw_38IAAD8_38A8P9_CAAA_f9_ACEABwAAAP__fwEAAPb_fwD6_38AAAD9_38B-v9_AAAA_v9_Afr_fwAAAP__fwH6_38AAAAAAIAB-v9_AAAAAQCAAfr_fwAAAAIAgAEkABIAAAAAAIABAAD0_38C_f9_AQAA8f9_AP__fwEAAPD_fwP7_38AAAD0_38C-f9_AAAA9f9_Afr_fwAAAPD_fwP4_38AAADx_38A_P9_AQAA9v9_A_7_fwEAAPX_fwH5_38CAAD1_38B-v9_AQAA-P9_Afr_fwEAAPv_fwH4_38AAAD-_38C9P9_AAAAAQCAAPb_fwEAAPT_fwL1_38BAADw_38D8_9_AQAA8f9_APT_fwEAAPX_fwErAAEAAAD9_38BAADy_38CJgABAAAA-P9_AAAA8v9_AgkAAgAAAPz_fwEAAPv_fwHw_38BAAD1_38DCAACAAAA-_9_AQAA-_9_A_v_fwEAAPb_fwENAAEAAADw_38BAAD4_38ADgACAAAA8f9_AQAA-P9_APH_fwEAAPX_fwMfADwAAAD3_38BAADw_38B9_9_AQAA8f9_Aff_fwEAAPL_fwH3_38BAADz_38B9_9_AQAA9P9_Aff_fwEAAPX_fwH3_38AAADw_38B9_9_AAAA8f9_Aff_fwAAAPL_fwH3_38AAADz_38B9_9_AAAA9P9_Aff_fwAAAPX_fwH3_38CAAD1_38B9_9_AgAA9P9_Aff_fwIAAPP_fwH3_38CAADy_38B9_9_AgAA8f9_Aff_fwIAAPD_fwH3_38DAADw_38B9_9_AwAA8f9_Aff_fwMAAPL_fwH3_38DAADz_38B9_9_AwAA9P9_Aff_fwMAAPX_fwH3_38EAAD1_38B9_9_BAAA9P9_Aff_fwQAAPP_fwH3_38EAADy_38B9_9_BAAA8f9_Aff_fwQAAPD_fwHy_38AAAD-_38A8f9_AAAA_v9_APD_fwAAAP7_fwDv_38AAAD-_38A7_9_AQAA_v9_APD_fwEAAP7_fwDx_38BAAD-_38A8v9_AQAA_v9_APL_fwIAAP7_fwDy_38DAAD-_38A8v9_BAAA_v9_APL_fwUAAP7_fwDx_38CAAD-_38A8P9_AgAA_v9_AO__fwIAAP7_fwDv_38DAAD-_38A8P9_AwAA_v9_APH_fwMAAP7_fwDx_38EAAD-_38A8P9_BAAA_v9_AO__fwQAAP7_fwDv_38FAAD-_38A8P9_BQAA_v9_APH_fwUAAP7_fwDx_38GAAD-_38A8P9_BgAA_v9_APD_fwcAAP7_fwDx_38HAAD-_38A8P9_BgAA9_9_APH_fwYAAPf_fwAgAA0AAADy_38AAAD4_38D8v9_AAAA-f9_A_L_fwAAAPr_fwPy_38AAAD7_38D8v9_AAAA_P9_A-__fwAAAPj_fwHv_38AAAD6_38B7_9_AAAA-_9_Ae__fwAAAPz_fwHv_38AAAD9_38B7_9_AAAA-f9_AfD_fwAAAPf_fwDx_38AAAD3_38AHQACAAAA8v9_AAAA_f9_AfL_fwEAAP3_fwEeAAwAAADy_38EAAD7_38D8v9_BAAA_P9_A_L_fwQAAP3_fwPy_38EAAD6_38D8v9_BAAA-f9_A_L_fwQAAPj_fwPv_38EAAD4_38B7_9_BAAA-f9_Ae__fwQAAPr_fwHv_38EAAD7_38B7_9_BAAA_P9_Ae__fwQAAP3_fwEzAAIAAADv_38EAAD3_38A8v9_BAAA9_9_AzEAAgAAAO__fwAAAPf_fwDy_38AAAD3_38DIgACAAAA8P9_BwAA9_9_APH_fwcAAPf_fwADAAEAAADx_38CAADy_38ABgABAAAA8_9_AgAA8_9_AA

in the closed off area with the track in the middle you just don't go high enough

It is possible but you need a lucky bounce in the pipe part and obviously you can skip 90% of it. Tried to follow the normal way but got completely lost and it just seemed to lead back to the beginning?

(1 edit)

lol i gave up like 5 turns and just decided to skip it but i couldn't get a bounce that goes far enough even with the car going as fast as it can there  it appears that the faster you go you just don't bounce so as far as i can see its not possible

You drive on the pipe part on the bottom and bounce off the top part of the gap

finally got world record (totally didnt take forever) 

This is my first version of this map im looking for feedback before i add scenery and make it better so please try it and let me know your thoughts on it my time is a 37.938

v1nBAringBQABAAAAAACAAAAAAQCAAQAAAQAAAP__fwAAAAEAgAECAAEAAAD-_38AAAABAIABJwABAAAA_f9_AQAAAQCAAwEAAQAAAPr_fwAAAAEAgAEHAAEAAAD7_38AAAABAIAAIQAHAAAA-v9_AgAAAQCAA_j_fwIAAPn_fwD5_38CAAD5_38A-f9_AgAA-v9_Avj_fwIAAPr_fwL3_38CAAD9_38A-P9_AgAA_f9_ACUAAgAAAPr_fwAAAAAAgAD9_38AAAD0_38CBgABAAAA-f9_AgAAAQCAASkAAQAAAP__fwAAAP3_fwEJAAMAAAAAAIAAAAD9_38D_f9_AAAA8_9_APr_fwAAAPb_fwEMAAgAAAAAAIAAAAD8_38A-v9_AAAA8v9_Af3_fwAAAPL_fwP7_38AAADz_38B_P9_AAAA8f9_A_j_fwAAAPf_fwD6_38AAAD3_38C-f9_AAAA9v9_AA0AAQAAAAEAgAAAAPz_fwMOAAEAAAABAIAAAAD9_38DGQAYAAAABwCABAAA-v9_AwcAgAQAAPn_fwMGAIAEAAD5_38DBgCABAAA-v9_AwgAgAQAAPn_fwMIAIAEAAD6_38DBgCABAAA-_9_AwcAgAQAAPv_fwMJAIAEAAD5_38DCQCABAAA-P9_AwgAgAQAAPj_fwMHAIAEAAD4_38DCACABAAA9_9_AwkAgAQAAPf_fwMIAIAEAAD2_38DCQCABAAA9v9_A_f_fwIAAP7_fwD3_38CAAD__38A9_9_AgAAAACAAPf_fwIAAAEAgAD4_38CAAABAIAA-P9_AgAAAACAAPj_fwIAAP__fwD4_38CAAD-_38AIAAXAAAACgCABAAA9v9_AwoAgAQAAPX_fwMKAIAEAAD3_38DBQCAAwAA8v9_AAQAgAMAAPL_fwADAIADAADy_38AAgCAAwAA8v9_AAEAgAMAAPL_fwABAIADAADz_38CAACAAwAA8v9_AAAAgAMAAPP_fwL__38DAADz_38C-v9_AQAA9P9_Avn_fwEAAPT_fwL4_38BAAD0_38C9_9_AQAA8_9_Aff_fwEAAPL_fwH5_38AAADx_38A-v9_AAAA8f9_APv_fwAAAPH_fwD4_38AAADx_38A-f9_AAAA-P9_Avj_fwAAAPj_fwIfADYAAAAKAIAIAAD2_38DCgCACAAA9f9_AwoAgAkAAPX_fwMKAIAJAAD0_38DCgCACQAA8_9_AwoAgAoAAPP_fwMLAIAKAAD0_38DCgCACgAA9P9_AwoAgAsAAPP_fwMKAIAIAAD0_38DCgCABwAA9P9_AwoAgAgAAPP_fwMJAIAIAADy_38ACACACAAA8v9_AAcAgAgAAPL_fwAIAIAKAADy_38ACQCACgAA8f9_AAkAgAoAAPL_fwAHAIAKAADy_38ACQCACwAA8v9_AAgAgAsAAPL_fwAGAIAKAADy_38ABgCACQAA8v9_AAcAgAkAAPH_fwAHAIAJAADy_38ACACACQAA8v9_AAkAgAkAAPL_fwAGAIAIAADy_38ABwCABwAA8v9_AAgAgAcAAPL_fwAGAIAHAADy_38ABgCABgAA8v9_AAUAgAcAAPL_fwAFAIAIAADy_38ABQCACQAA8v9_AAQAgAkAAPL_fwAEAIAIAADy_38ABACABwAA8v9_AAMAgAcAAPL_fwADAIAIAADy_38A-f9_BQAA9P9_Avj_fwUAAPT_fwL2_38DAADz_38D9v9_BAAA8_9_A_b_fwUAAPT_fwP2_38EAADy_38D9_9_BQAA8v9_Afj_fwUAAPH_fwD4_38EAADx_38A-f9_BAAA8f9_APn_fwUAAPH_fwD6_38EAADx_38A9_9_BQAA8_9_Aff_fwYAAPP_fwEyAAYAAAAKAIAIAADy_38DCgCACQAA8v9_AwoAgAoAAPL_fwMKAIALAADy_38D9_9_BAAA8f9_APf_fwUAAPH_fwAxAAIAAAD3_38BAAD0_38B9_9_AAAA8f9_ADMAAgAAAPf_fwUAAPT_fwH3_38GAADx_38ACgABAAAA_P9_AAAA8_9_AwsAAwAAAPv_fwAAAPL_fwP8_38AAADy_38B-f9_AAAA9_9_Ah4AAgAAAPf_fwYAAPL_fwH4_38GAADx_38AKgABAAAA-P9_AAAA-_9_Ah0AAgAAAPn_fwUAAPj_fwD4_38FAAD4_38AIgAEAAAA-P9_AwAA-_9_APf_fwMAAPv_fwD3_38DAAD8_38C-P9_AwAA_P9_Ag

I really like it, especially the second wallride though the bounce off the large block is pretty inconsistant. Got a 5.851 with the obvious cut (just move the finish) and 36.609 normal way.

thanks man that really mean a lot and to ber honest i dont know how i missed that obvious shortcut and ill be sure to fix the bounce on the large block any other cool shortcuts tho ill definitely keep

ez first finish 11.011 secs big short cut

Almost bet first fourth try

I did it

got a legit time of 42.706 and a cut run of 6.609

I got 5.259

5.216

Deleted 1 year ago
(2 edits)

love the map 35.707 but it reminds me of map 4 because you can drive the map well enough till after the 2nd wall ride and it is completely dependent on the drift you get and hitting the block afterwards isn't consistent enough which can ruin a perfect run

(1 edit)

to get the block part release w it is far more consistent than anything else    also move the map into the air otherwise you can just drive to the finish almost

(+1)

Hello again.

I prepared another track for you all. This one is called Muck-Works. It is a bit longer then Sludge-Works but should still be fun.
I ought to be able to pump out a few more of these tracks in the near future.

v1nGAMuck-Works%20v.%3A%200.1IQAsAAAAAgCACQAAAACAAgMAgAkAAAAAgAIEAIAJAAAAAIACBQCACQAAAACAAgYAgAkAAAAAgAIHAIAJAAAAAIACAgCACQAA__9_AAMAgAkAAP__fwAEAIAJAAD__38ABQCACQAA__9_AAcAgAkAAP__fwAIAIAJAAD__38ACQCACQAA__9_AAoAgAkAAP__fwALAIAJAAD__38ACQCACQAAAACAAgoAgAkAAAAAgAILAIAJAAAAAIACAACABwAA__9_APz_fwcAAAEAgAL7_38HAAABAIAC_P9_BwAA__9_AP3_fwcAAP__fwD-_38HAAD__38A__9_BwAA__9_AP3_fwcAAAEAgAL7_38HAAD__38AAQCACQAAAACAAvb_fwwAAAAAgAP5_38LAAAAAIAB7_9_CQAAAQCAA-3_fwkAAAEAgAHy_38MAAAFAIAC9f9_DAAABQCAAvT_fwwAAAUAgALz_38MAAAFAIACAQCACQAA__9_AP__fw0AAPz_fwAAAIANAAD8_38AAQCADQAA_P9_AAoAgAsAAAAAgAMKAIALAAD__38D_v9_CQAAAQCAAv__fwkAAAEAgAIiACAAAAAAAIAJAAAAAIACAACACQAA__9_AP__fwkAAP__fwD9_38JAAD__38A_P9_CQAA__9_APv_fwkAAP__fwD__38JAAAAAIAC_v9_CQAAAACAAv7_fwkAAP__fwACAIALAAAAAIACAwCACwAAAACAAgQAgAsAAAAAgAIFAIALAAAAAIACBgCACwAAAACAAgcAgAsAAAAAgAIIAIALAAAAAIACCQCACwAAAACAAgkAgAsAAP__fwAIAIALAAD__38ABwCACwAA__9_AAUAgAsAAP__fwAGAIALAAD__38AAgCACwAA__9_AAMAgAsAAP__fwAEAIALAAD__38A9f9_DgAABQCAAPT_fw4AAAUAgADz_38OAAAFAIAA8v9_DgAABQCAAAQAgAsAAP7_fwINAIAQAAD__38BDQCAEAAAAACAARkARQAAAAAAgAcAAAAAgAD__38HAAAAAIAA_v9_BwAAAACAAPH_fwoAAAIAgAP1_38MAAAAAIAB-v9_CQAAAQCAAPn_fwkAAAEAgAD4_38JAAABAIAA7v9_CQAAAQCAA_j_fwwAAAQAgAL3_38MAAAEAIAC9v9_DAAABACAAvT_fwwAAAQAgALy_38MAAAEAIAC_v9_DQAA__9_AvX_fwwAAAQAgAPx_38KAAABAIAA8P9_CAAAAQCAAP7_fw0AAP7_fwL-_38NAAD9_38C__9_DQAA_f9_AgAAgA0AAP3_fwIBAIANAAD9_38CAgCADQAA_f9_AgQAgAwAAPz_fwMEAIAMAAD9_38C__9_DQAA_v9_AP3_fw0AAP__fwAOAIARAAAAAIAADgCAEQAA__9_AA8AgBEAAP__fwAPAIARAAAAAIAAEACAEQAAAACAABAAgBEAAP__fwARAIARAAD__38AEQCAEQAAAACAABEAgBEAAP7_fwARAIARAAABAIAAEgCAEQAAAQCAABIAgBEAAP7_fwASAIARAAD9_38AEgCAEQAAAgCAABMAgBEAAP3_fwATAIARAAACAIAAGACAEQAA_f9_AhcAgBEAAP3_fwIXAIARAAD-_38CFwCAEQAA__9_AhcAgBEAAAAAgAIXAIARAAACAIACFwCAEQAAAQCAAhgAgBEAAAIAgAIYAIARAAABAIACGACAEQAAAACAAhgAgBEAAP__fwIYAIARAAD-_38CGQCAEQAA_v9_AhkAgBEAAP__fwIZAIARAAAAAIACGQCAEQAAAQCAAhoAgBEAAP__fwIaAIARAAAAAIACEwCAEQAA_v9_AxMAgBEAAP__fwMTAIARAAAAAIADEwCAEQAAAQCAAxIAgBEAAAAAgAMSAIARAAD__38D8f9_CgAAAACAASMAGQAAAPz_fwgAAAIAgAL7_38IAAACAIAC-v9_CAAAAgCAAvr_fwoAAAMAgAL7_38KAAADAIAC-f9_CgAAAwCAAvj_fwoAAAMAgAL3_38KAAADAIAC9v9_CgAAAwCAAvL_fwoAAAMAgALx_38KAAADAIAC-P9_DAAAAACAAez_fwoAAAEAgAHs_38KAAACAIAB6_9_DAAAAgCAAev_fwwAAAEAgAHq_38OAAACAIAB6v9_DgAAAQCAAfD_fwoAAAEAgAMCAIALAAD-_38ACwCADAAAAACAAwsAgAwAAP__fwMMAIAOAAD__38DDACADgAAAACAA_H_fwwAAAEAgAMXABgAAAD9_38HAAAAAIAC_P9_BwAAAACAAvv_fwcAAAAAgAL1_38OAAADAIAA9P9_DQAAAwCAA_P_fw0AAAMAgAPz_38NAAAEAIAD8_9_DQAAAgCAA_L_fw0AAAIAgAP-_38NAAAAAIAA_f9_DQAAAACAAPz_fw0AAAAAgAD7_38NAAAAAIAA-v9_DQAAAACAABUAgCEAAP3_fwAVAIAhAAD-_38AFQCAIQAA__9_ABUAgCEAAAAAgAAVAIAhAAABAIAAFQCAIQAAAgCAABUAgAAAAAAAgAAVAIAAAAD__38AFACAAAAAAACAAxQAgAAAAP__fwMfALAAAAD-_38IAAD-_38C_f9_CAAA_v9_Avz_fwgAAP7_fwL7_38IAAD-_38C-v9_CAAA__9_A_r_fwgAAAAAgAP__38IAAD-_38C-v9_BwAAAQCAA_r_fwcAAAAAgAP6_38HAAD__38D-v9_CQAAAACAA_r_fwkAAP__fwP7_38JAAD-_38C_P9_CQAA_v9_Av3_fwkAAP7_fwL-_38JAAD-_38C__9_CQAA_v9_Av__fwoAAP7_fwL-_38KAAD-_38C_f9_CgAA_v9_Avz_fwoAAP7_fwL7_38KAAD-_38C-v9_CgAA__9_A_r_fwoAAAAAgAP__38KAAACAIAA_v9_CgAAAgCAAP__fwkAAAIAgAD-_38JAAACAIAAAQCACQAA_v9_AgEAgAkAAAEAgAD0_38MAAABAIAB9P9_DAAAAACAAfT_fw0AAAAAgAH0_38NAAABAIABDwCACQAABACAABAAgAkAAP3_fwIMAIAJAAD__38BDACACQAAAACAAQEAgAwAAP__fwEBAIAMAAAAAIABAQCADAAAAQCAAQEAgAoAAAEAgAABAIAKAAD-_38C__9_DAAAAgCAAP7_fwwAAAIAgAD9_38MAAACAIAA_P9_DAAAAgCAAPv_fwwAAAIAgAD7_38MAAD-_38C_P9_DAAA_v9_Av3_fwwAAP7_fwL__38MAAD-_38D__9_DAAA__9_AP7_fwwAAP__fwD9_38MAAD__38A_P9_DAAA__9_APv_fwwAAP__fwD7_38MAAABAIAC_P9_DAAAAQCAAv3_fwwAAAEAgAL-_38MAAABAIAC__9_DAAAAQCAAgAAgAwAAAEAgAMAAIAMAAAAAIADAACADAAA__9_AwAAgAwAAP7_fwP__38MAAD9_38DAQCADAAA_f9_AQAAgA0AAP7_fwMAAIANAAD__38DAACADQAAAACAAwAAgA0AAAEAgAMAAIAOAAD-_38DAACADgAA__9_AwAAgA4AAAAAgAMAAIAOAAABAIADAACADwAA_v9_AwAAgA8AAP__fwMAAIAPAAAAAIADAACADwAAAQCAAwAAgBAAAP7_fwMAAIAQAAD__38DAACAEAAAAACAAwAAgBAAAAEAgAMAAIARAAD-_38DAACAEQAA__9_AwAAgBEAAAEAgAMAAIASAAD__38DAACAEgAAAACAAwAAgBIAAAEAgAMAAIARAAAAAIADAQCAEQAAAACAAQEAgBEAAP7_fwEBAIASAAD-_38BAQCAEgAAAACAAQAAgBIAAP7_fwMBAIAPAAD-_38BAQCADwAAAACAAQEAgA8AAP__fwEBAIAOAAD__38BEwCAFQAAAwCAAhIAgBUAAAMAgAIUAIAVAAADAIACFQCAFQAAAwCAAhYAgBUAAAMAgAIXAIAVAAADAIACGACAFQAAAwCAAhgAgBUAAPz_fwAXAIAVAAD8_38AFgCAFQAA_P9_ABUAgBUAAPz_fwAUAIAVAAD8_38AEwCAFQAA_P9_ABIAgBUAAPz_fwASAIAWAAD8_38AEwCAFgAA_P9_ABQAgBYAAPz_fwAVAIAWAAD8_38AGACAFgAA_P9_ABcAgBYAAPz_fwAWAIAWAAD8_38AGACAFgAAAwCAAhcAgBYAAAMAgAISAIAWAAADAIACEwCAFgAAAwCAAhQAgBYAAAMAgAIVAIAWAAADAIACFgCAFgAAAwCAAhgAgBcAAAMAgAIXAIAXAAADAIACFgCAFwAAAwCAAhUAgBcAAAMAgAIUAIAXAAADAIACEwCAFwAAAwCAAhIAgBcAAAMAgAISAIAXAAD8_38AEwCAFwAA_P9_ABQAgBcAAPz_fwAVAIAXAAD8_38AFgCAFwAA_P9_ABcAgBcAAPz_fwAYAIAXAAD8_38AGACAGAAA_P9_ABcAgBgAAPz_fwAWAIAYAAD8_38AFQCAGAAA_P9_ABQAgBgAAPz_fwATAIAYAAD8_38AEgCAGAAA_P9_ABgAgBgAAAMAgAIXAIAYAAADAIACFgCAGAAAAwCAAhUAgBgAAAMAgAIUAIAYAAADAIACEwCAGAAAAwCAAhIAgBgAAAMAgAITAIAZAAADAIACFACAGQAAAwCAAhUAgBkAAAMAgAIWAIAZAAADAIACEwCAGQAA_P9_ABQAgBkAAPz_fwAVAIAZAAD8_38AFgCAGQAA_P9_ABcAgBkAAPz_fwAXAIAZAAADAIACFACAGgAA_P9_ABUAgBoAAPz_fwAWAIAaAAD8_38AFgCAGgAAAwCAAhUAgBoAAAMAgAIUAIAaAAADAIACFQCAGwAAAwCAAhUAgBsAAPz_fwAVAIAcAAD8_38AFQCAHAAAAwCAAh0ARQAAAP7_fwgAAAEAgAD__38IAAABAIAAAACACAAAAQCAAP7_fwcAAAEAgAD__38HAAABAIAAAACABwAAAQCAAAEAgAcAAAAAgAABAIAHAAD__38AAQCACAAAAACAAAEAgAgAAP__fwAAAIAIAAD-_38AAACACQAA_v9_AAAAgAkAAAEAgAAAAIAKAAABAIAAAACACgAA_v9_AAAAgAsAAAEAgAAAAIALAAD-_38AAACACwAA__9_AAAAgAsAAAAAgAD__38LAAD__38D__9_CwAAAACAA___fwsAAAEAgAP-_38LAAABAIAD_v9_CwAAAACAA_3_fwsAAAAAgAP-_38LAAD__38D_f9_CwAA__9_A_z_fwsAAP__fwP8_38LAAAAAIAD_P9_CwAAAQCAA_v_fwsAAAEAgAP7_38LAAAAAIAD-_9_CwAA__9_A_3_fwsAAAEAgAL7_38MAAAAAIAD_P9_DAAAAACAA_3_fwwAAAAAgAP-_38MAAAAAIAD_v9_DAAA_v9_A_X_fwoAAAMAgAD1_38LAAADAIAA9f9_DAAAAwCAAPX_fw0AAAMAgAD0_38MAAADAIAD8_9_DAAABACAA_P_fwwAAAMAgAPy_38KAAACAIAD8v9_CwAAAgCAA_P_fwsAAAMAgAP0_38LAAADAIAD8_9_CgAAAwCAA_T_fwoAAAMAgAPz_38KAAAEAIAD8_9_CwAABACAA_L_fwwAAAIAgAPz_38MAAACAIAD8_9_CwAAAgCAA_3_fwgAAAIAgAL9_38JAAACAIAC_f9_CgAAAgCAAvr_fwwAAAAAgAL6_38LAAAAAIACAACACwAA_f9_AgAAgAsAAPz_fwIAAIALAAD7_38CAQCACwAA-_9_AgIAgAsAAPv_fwIDAIALAAD7_38CAACADAAAAgCAAhQAjwAAAP3_fwgAAAAAgAH8_38IAAAAAIAB-_9_CAAAAACAAfX_fw8AAAMAgAD1_38QAAADAIAA9f9_EQAAAwCAAPX_fxIAAAMAgAD1_38TAAADAIAA9f9_FAAAAwCAABYAgCEAAP7_fwIWAIAhAAD__38CFgCAIQAAAACAAhYAgCEAAAEAgAIUAIAhAAD-_38CFACAIQAA__9_AhQAgCEAAAAAgAIUAIAhAAABAIACFgCAIAAAAQCAAhYAgCAAAAAAgAIWAIAgAAD__38CFgCAIAAA_v9_AhQAgCAAAP7_fwIUAIAgAAD__38CFACAIAAAAACAAhQAgCAAAAEAgAIUAIAfAAD-_38CFACAHwAA__9_AhQAgB8AAAAAgAIUAIAfAAABAIACFgCAHwAAAQCAAhYAgB8AAAAAgAIWAIAfAAD__38CFgCAHwAA_v9_AhYAgB4AAAEAgAIWAIAeAAAAAIACFgCAHgAA__9_AhYAgB4AAP7_fwIUAIAeAAD-_38CFACAHgAA__9_AhQAgB4AAAAAgAIUAIAeAAABAIACFgCAHQAAAQCAAhYAgB0AAAAAgAIWAIAdAAD__38CFgCAHQAA_v9_AhQAgB0AAP7_fwIUAIAdAAD__38CFACAHQAAAACAAhQAgB0AAAEAgAIWAIAcAAABAIACFgCAHAAAAACAAhYAgBwAAP__fwIWAIAcAAD-_38CFACAHAAA_v9_AhQAgBwAAP__fwIUAIAcAAAAAIACFACAHAAAAQCAAhQAgBsAAP7_fwIUAIAbAAD__38CFACAGwAAAACAAhQAgBsAAAEAgAIWAIAbAAABAIACFgCAGwAAAACAAhYAgBsAAP__fwIWAIAbAAD-_38CFACAGgAA_v9_AhQAgBoAAP__fwIUAIAaAAAAAIACFACAGgAAAQCAAhYAgBoAAP7_fwIWAIAaAAD__38CFgCAGgAAAACAAhYAgBoAAAEAgAIWAIAZAAABAIACFACAGQAAAQCAAhQAgBkAAAAAgAIUAIAZAAD__38CFgCAGQAA__9_AhYAgBkAAAAAgAIWAIAZAAD-_38CFACAGQAA_v9_AhYAgBcAAAAAgAIWAIAXAAD__38CFACAFwAA__9_AhQAgBcAAAAAgAIUAIAWAAAAAIACFACAFgAA__9_AhYAgBYAAP__fwIWAIAWAAAAAIACFACAFQAAAACAAhQAgBUAAP__fwIWAIAVAAD__38CFgCAFQAAAACAAhQAgBQAAAAAgAIUAIAUAAD__38CFgCAFAAA__9_AhYAgBQAAAAAgAIVAIASAAD__38AFQCAEgAAAACAABUAgBEAAAAAgAAVAIARAAD__38AFQCAEAAAAACAABUAgBAAAP__fwAVAIAPAAAAAIAAFQCADwAA__9_ABUAgA4AAP__fwAVAIAOAAAAAIAAFQCADQAA__9_ABUAgA0AAAAAgAAVAIAMAAD__38AFQCADAAAAACAABUAgAsAAP__fwAVAIALAAAAAIAAFQCACgAA__9_ABUAgAoAAAAAgAAVAIAJAAD__38AFQCACQAAAACAABUAgAgAAP__fwAVAIAIAAAAAIAAFQCABgAA__9_ABUAgAYAAAAAgAAVAIAFAAD__38AFQCABQAAAACAABUAgAQAAP__fwAVAIAEAAAAAIAAFQCAAwAA__9_ABUAgAMAAAAAgAAVAIACAAD__38AFQCAAgAAAACAABUAgAEAAAAAgAAVAIABAAD__38AFACABgAA__9_AxQAgAYAAAAAgAMUAIAFAAD__38DFACABQAAAACAAxQAgAQAAP__fwMUAIAEAAAAAIADFACAAwAA__9_AxQAgAMAAAAAgAMUAIACAAD__38DFACAAgAAAACAAxQAgAEAAP__fwMUAIABAAAAAIADEwAGAAAA_P9_CgAAAACAAf3_fwoAAAAAgAH7_38KAAAAAIAB9f9_FQAAAwCAAPX_fxgAAAMAgAD9_38KAAABAIACGgA-AAAAAgCACgAAAQCAAgQAgAoAAAEAgAIGAIAKAAABAIACCACACgAAAQCAAgIAgAoAAP7_fwAEAIAKAAD-_38ABgCACgAA_v9_AAgAgAoAAP7_fwD6_38MAAAEAIAC8P9_DAAAAwCAAfD_fwsAAAMAgAHw_38KAAADAIAB-P9_CgAAAgCAAPf_fwoAAAIAgAD2_38KAAACAIAA9f9_CgAAAgCAAPn_fwgAAAIAgAHp_38QAAACAIAB6f9_EAAAAQCAAfj_fwwAAAUAgAL3_38NAAAFAIAC6f9_EAAAAwCAAen_fxAAAAAAgAHp_38RAAADAIAB6f9_EQAAAACAAfD_fwoAAAAAgADw_38LAAAAAIAA9v9_DgAABQCAAvT_fw4AAAYAgALy_38OAAAGAIAC8f9_DgAABACAAfH_fw0AAAUAgAHz_38NAAAGAIAC9f9_DQAABgCAAvv_fwwAAAQAgAL8_38MAAADAIAD9f9_DgAABgCAAvP_fw4AAAYAgAL0_38NAAAGAIAC8v9_DQAABgCAAvH_fw4AAAUAgAHx_38MAAAFAIAB8f9_CwAAAACAAPD_fwgAAAAAgADw_38IAAACAIAC7_9_CAAAAQCAAf__fw4AAPv_fwAAAIAOAAD7_38AAQCADgAA-_9_AAMAgA4AAP3_fwMDAIANAAD9_38DAQCADAAA_v9_AQEAgAsAAP7_fwEDAIALAAD-_38D-P9_CQAAAgCAAvf_fwkAAAIAgAL5_38JAAAAAIAA-P9_CQAAAACAAPf_fwkAAAAAgAD2_38KAAABAIAB8v9_CwAAAQCAA_L_fwoAAAEAgAMJAAIAAAAMAIAKAAAAAIAAHACAEQAA__9_AQwAAQAAAAwAgAoAAP__fwMkAAQAAAANAIAKAAACAIAB8P9_CgAA_v9_A-X_fxEAAP__fwDm_38RAAABAIABAwADAAAADgCACQAAAgCAA_H_fwgAAAEAgAHv_38LAAD__38BAQAGAAAAEgCACQAA__9_Aw8AgAkAAP7_fwDy_38JAAABAIADAwCADAAA_P9_AQQAgAwAAPv_fwPs_38KAAD__38BJQAEAAAAFACACQAAAgCAARcAgAkAAAAAgAIVAIAJAAD9_38DDwCACQAAAQCAACkAAgAAABIAgAkAAP7_fwP2_38JAAABAIABBQABAAAAEQCACQAA_v9_AxsADgAAAPH_fwwAAAQAgAH6_38IAAABAIAA-f9_DAAABACAAvD_fwoAAAIAgAH8_38KAAADAIAC_P9_CwAAAwCAAvH_fw0AAAQAgAHw_38LAAACAIAB9P9_DQAAAgCAAwIAgA0AAPz_fwMCAIAOAAD8_38DAQCADQAA_v9_Afn_fwkAAAIAgAH5_38KAAACAIAACgABAAAA9f9_DAAA__9_AQgAAgAAAPT_fwwAAP__fwMcAIARAAAAAIABAAAOAAAA8_9_DAAA__9_AQ8AgAkAAAMAgADz_38JAAACAIAB8f9_CQAAAgCAAe__fwkAAAIAgAHu_38JAAACAIAB8P9_CQAAAgCAAfD_fwwAAP__fwHy_38MAAD__38D8f9_DAAA__9_A-__fwoAAP7_fwHu_38KAAD-_38B7f9_CgAA_v9_Ae3_fwoAAP__fwEOAAQAAAD2_38MAAABAIAD-f9_CwAA__9_Afr_fwsAAAEAgAMIAIAJAAAAAIACDQAFAAAA9v9_DAAA__9_A_n_fwsAAAEAgAH6_38LAAD__38D9f9_DAAAAQCAAQYAgAkAAP__fwARAAQAAAD4_38MAAABAIAB6_9_DAAAAwCAAer_fw4AAAMAgAHs_38KAAADAIABEgAEAAAA-P9_DAAA__9_Aev_fwwAAAAAgAHs_38KAAAAAIAB6v9_DgAAAACAAS0AGQAAAP3_fwkAAAAAgAL8_38JAAAAAIAB-_9_CQAAAACAAxUAgCIAAP3_fwIVAIAiAAACAIAAFQCAIwAAAQCAABUAgCMAAP7_fwIVAIAkAAD__38CFQCAJAAAAACAABYAgBgAAAEAgAAUAIAYAAABAIAAFACAGAAA__9_ABQAgBgAAP7_fwIWAIAYAAD-_38CFgCAGAAA__9_ABYAgBgAAAAAgAIUAIAYAAAAAIACFgCAEwAA__9_ARQAgBMAAP__fwMUAIATAAAAAIADFgCAEwAAAACAARUAgAcAAP__fwEVAIAHAAAAAIABFACABwAAAACAAxQAgAcAAP__fwMVAAEAAAD1_38XAAADAIAAMwAEAAAA9P9_GgAAAgCAAPT_fxoAAAQAgAH2_38aAAAEAIAC9v9_GgAAAgCAAzEACQAAAPb_fxIAAAIAgAP0_38SAAACAIAA9P9_EgAABACAAfb_fxIAAAQAgAL0_38PAAADAIAC8_9_DwAAAwCAA_P_fw8AAAQAgADz_38PAAACAIAB8v9_DwAAAgCAAisABAAAAA8AgAkAAAIAgAMQAIAJAAD-_38C8v9_CQAAAgCAAuz_fwoAAP7_fwACAAUAAAAPAIAJAAD__38C7f9_CQAAAgCAAe7_fwoAAP__fwPr_38KAAD-_38B5_9_EQAAAQCAAwcAAQAAAPf_fwkAAAEAgAMwAAoAAAD0_38OAAADAIADAACADQAAAgCAAwAAgA4AAAIAgAMAAIAPAAACAIADFQCAIgAAAQCAABUAgCIAAAAAgAAVAIAiAAD__38AFQCAIgAA_v9_ABUAgCMAAP__fwIVAIAjAAAAAIACLwAIAAAA8_9_DgAABACAA_P_fw4AAAIAgAAUAIAiAAAAAIADFgCAIgAA__9_ARYAgCIAAAAAgAEUAIAiAAD__38DFQCAEwAA__9_AhUAgBMAAAAAgAAuAAoAAADz_38OAAADAIAB8v9_DgAAAgCAAhQAgCIAAP7_fwMWAIAiAAD-_38CFACAIgAAAQCAABYAgCIAAAEAgAEUAIAjAAD__38DFACAIwAAAACAABYAgCMAAAAAgAEWAIAjAAD__38CHgAGAAAAAACAEwAAAQCAAwAAgBMAAAAAgAMAAIATAAD__38DAACAEwAA_v9_AxUAgB0AAAMAgAIVAIAdAAD8_38AIAAIAAAAEgCAEQAAAwCAAhMAgBEAAAMAgAISAIARAAD8_38AEwCAEQAA_P9_ABgAgBEAAPz_fwAXAIARAAD8_38AFwCAEQAAAwCAAhgAgBEAAAMAgAILAAIAAAAbAIARAAD__38BGwCAEQAAAACAAAYAAgAAAB0AgBEAAAAAgAMdAIARAAD__38BBAAEAAAAHgCAEQAA__9_Ax4AgBEAAAAAgAPq_38LAAD-_38B6f9_DQAA_v9_AScAAQAAAOj_fw8AAP7_fwM

Enjoy!

(1 edit)

i quite like the map especially the multiple paths can't wait to see the other times for it mine is 59.686

yo the map is so cool and unique i had a lot of fun playing it i also got bored and got a cut ended up wihta time of 42.903

niceee

58.366 with only the start shortcut.

amazing short cuts around the map 40 sec

got it down to 39.3

im posting this map again because i think it should be here its called impossible? by mhzeigelman

my time is 8.040

v1nDQimpossible%3FBQABAAAAAACACwAAAACAAAoAAQAAAAAAgAsAAP7_fwMGAAEAAAAAAIALAAD9_38AIgABAAAAAACACgAA__9_AgAAAQAAAKb_fwAAAJoAgAA

10.697

Deleted 267 days ago

i think you uploaded the wrong track as this one was made by another user

nope pretty sure its mine!

This my new track : "Rage map" good luck ! My best time is 1:30:500 you can beat it.

v1nCgrage%20mapBQABAAAAAACAEQAAAACAAgwABQAAAAEAgBEAAAIAgAPv_38PAAAKAIAD9P9_DQAABgCAAvP_fw0AAAgAgALy_38NAAAFAIAAAAAVAAAA__9_DwAACwCAAf7_fw8AAAsAgAH9_38PAAALAIAB_P9_DwAACwCAAfv_fw8AAAsAgAH6_38PAAALAIAB-f9_DwAACwCAAfj_fw8AAAsAgAH3_38PAAALAIAB9v9_DwAACwCAAfX_fw8AAAsAgAH0_38PAAALAIAB8f9_DwAACwCAAfD_fw8AAAsAgAH4_38NAAAFAIADAQCADwAACQCAAvP_fw8AAAsAgAPy_38PAAALAIAD9f9_DQAABQCAA_b_fw0AAAUAgAP3_38NAAAFAIADAwABAAAAAQCAEAAABwCAAgIAAQAAAAEAgA8AAAgAgAAIAAIAAADv_38PAAALAIABAACAEQAAAQCAAg4AAgAAAO__fw0AAAcAgAHu_38PAAAKAIABDQACAAAA7_9_DQAACACAAe7_fw8AAAsAgAEKAAsAAADw_38NAAAIAIAD8P9_DQAABwCAAfH_fw0AAAgAgAPx_38NAAAHAIAB8v9_DQAACACAA_P_fw0AAAcAgADz_38NAAAFAIAB8v9_DQAABgCAAgEAgBEAAAQAgAABAIARAAADAIAAAQCAEQAABQCAAAsAAwAAAPL_fw0AAAcAgALz_38NAAAGAIAAAACAEQAAAgCAAQkAAgAAAPT_fw0AAAUAgAEBAIARAAAGAIAAJAABAAAAAQCADwAACgCAAiMAEwAAAO7_fw4AAAgAgAHu_38OAAAJAIAB7f9_EAAACgCAAe3_fxAAAAkAgAHt_38QAAAIAIABAgCALAAAEACAAQEAgC4AABAAgAEAAIAwAAAQAIAB__9_MgAAEACAAf7_fzQAABAAgAH9_382AAAQAIABAgCALAAA-f9_AQEAgC4AAPn_fwEAAIAwAAD5_38B__9_MgAA-f9_Af7_fzQAAPn_fwH9_382AAD5_38B_P9_OAAA-f9_Afz_fzgAABAAgAERAAEAAADt_38QAAALAIABEgACAAAA7f9_EAAABwCAAe7_fw4AAAcAgAEdACIAAADs_38SAAALAIAD7P9_EgAACgCAA-z_fxIAAAkAgAPs_38SAAAHAIAD7P9_EgAACACAA-z_fxMAAAcAgAPs_38TAAAIAIAD7P9_EwAACQCAA-z_fxMAAAoAgAPs_38TAAALAIADBgCADQAABACAAAYAgA4AAAQAgAAGAIAPAAAEAIAABgCAEAAABACAAAYAgBAAAAUAgAAGAIAPAAAFAIAABgCADgAABQCAAAYAgA0AAAUAgAD9_38YAAAEAIAB_f9_FwAABACAAf3_fxYAAAQAgAH9_38VAAAEAIAB_f9_FQAABQCAAf3_fxYAAAUAgAH9_38XAAAFAIAB_f9_GAAABQCAAf3_fw0AAAUAgAH9_38OAAAFAIAB_f9_DwAABQCAAf3_fxAAAAUAgAH9_38QAAAEAIAB_f9_DwAABACAAf3_fw4AAAQAgAH9_38NAAAEAIABIAA3AAAA-f9_DQAABQCAAwIAgBUAAAUAgAIBAIAVAAAFAIACAACAFQAABQCAAv__fxUAAAUAgAL-_38VAAAFAIACAgCAFQAABACAAAEAgBUAAAQAgAAAAIAVAAAEAIAA__9_FQAABACAAP7_fwkAAAUAgAL__38JAAAFAIACAQCACQAABQCAAgAAgAkAAAUAgAICAIAJAAAFAIACAwCACQAABACAAAIAgAkAAAQAgAABAIAJAAAEAIAAAACACQAABACAAP__fwkAAAQAgAD9_38JAAAEAIAA_f9_CQAABQCAAv7_fxUAAAQAgAD-_38JAAAEAIAAAwCACQAABQCAAgQAgAkAAAUAgAIEAIAJAAAEAIAABQCACQAABACAAAYAgAkAAAQAgAAFAIAJAAAFAIACBgCACQAABQCAAg4AgCsAAAsAgAMOAIArAAAMAIADDgCAKwAADQCAAw4AgCsAAA4AgAMOAIArAAAPAIADDgCAKwAAEACAAw4AgCsAAP7_fwMOAIArAAD8_38DDgCAKwAA_f9_Aw4AgCsAAPv_fwMOAIArAAD6_38DDgCAKwAA-f9_Aw0AgCsAABEAgAIMAIArAAARAIACCwCAKwAAEQCAAgoAgCsAABEAgAIJAIArAAARAIACCACAKwAAEQCAAg0AgCsAAPj_fwAMAIArAAD4_38ACwCAKwAA-P9_AAoAgCsAAPj_fwAJAIArAAD4_38ACACAKwAA-P9_AB8APQAAAPn_fxEAAAUAgAMOAIAvAAAMAIADDgCALwAADQCAAw4AgC8AAA4AgAMOAIAvAAAPAIADDgCALwAAEACAAw4AgC8AAP3_fwMOAIAvAAD8_38DDgCALwAA-_9_Aw4AgC8AAPr_fwMOAIAvAAD5_38DDgCAMAAA-f9_Aw4AgDAAAPr_fwMOAIAwAAD7_38DDgCAMAAA_P9_Aw4AgDAAAA0AgAMOAIAwAAAOAIADDgCAMAAADwCAAw4AgDAAABAAgAMOAIAxAAAQAIADDgCAMQAADwCAAw4AgDEAAA4AgAMOAIAxAAD7_38DDgCAMQAA-v9_Aw4AgDEAAPn_fwMOAIAyAAD5_38DDgCAMgAA-v9_Aw4AgDIAAA8AgAMOAIAyAAAQAIADDgCAMwAAEACAAw4AgDMAAPn_fwMNAIAvAAARAIACDACALwAAEQCAAgsAgC8AABEAgAIKAIAvAAARAIACCQCALwAAEQCAAgoAgDAAABEAgAILAIAwAAARAIACDACAMAAAEQCAAg0AgDAAABEAgAINAIAxAAARAIACDACAMQAAEQCAAgsAgDEAABEAgAIMAIAyAAARAIACDQCAMgAAEQCAAg0AgDMAABEAgAIJAIAvAAD4_38ACgCALwAA-P9_AAsAgC8AAPj_fwAMAIAvAAD4_38ADQCALwAA-P9_AA0AgDAAAPj_fwAMAIAwAAD4_38ACwCAMAAA-P9_AAoAgDAAAPj_fwALAIAxAAD4_38ADACAMQAA-P9_AA0AgDEAAPj_fwANAIAyAAD4_38ADACAMgAA-P9_AA0AgDMAAPj_fwAzAAQAAAD8_38ZAAAEAIAA_P9_GQAABQCAAQYAgCwAAAUAgAEGAIAsAAAEAIAAHgAcAAAA_f9_GQAABQCAAv7_fxkAAAUAgAL__38ZAAAFAIACAACAGQAABQCAAgIAgBkAAAUAgAL9_38ZAAAEAIAA_v9_GQAABACAAP__fxkAAAQAgAAAAIAZAAAEAIAAAQCAGQAABACAAAIAgBkAAAQAgAABAIAZAAAFAIACAwCADQAABACAAAMAgA0AAAUAgAICAIANAAAEAIAAAQCADQAABACAAP__fw0AAAQAgAAAAIANAAAEAIAAAgCADQAABQCAAgEAgA0AAAUAgAIAAIANAAAFAIAC__9_DQAABQCAAgQAgA0AAAUAgAIFAIANAAAFAIACBQCADQAABACAAAQAgA0AAAQAgAD-_38NAAAFAIAC_v9_DQAABACAADEACAAAAAMAgBUAAAUAgAIDAIAVAAAEAIAD_P9_CQAABQCAAfz_fwkAAAQAgAAHAIAJAAAFAIACBwCACQAABACAAw4AgCsAAPj_fwMOAIArAAARAIACMgCqAAAAAwCAGQAABACAAwMAgBoAAAQAgAMDAIAbAAAEAIADAwCAGwAABQCAAgMAgBoAAAUAgAIDAIAZAAAFAIACAwCAHAAABQCAAgMAgB0AAAUAgAIDAIAdAAAEAIADAwCAHAAABACAA_z_fxgAAAUAgAH8_38XAAAFAIAB_P9_FgAABQCAAfz_fxUAAAUAgAH8_38VAAAEAIAA_P9_FgAABACAAPz_fxcAAAQAgAD8_38YAAAEAIAA_P9_FAAABACAAPz_fxMAAAQAgAD8_38SAAAEAIAA_P9_EQAABACAAPz_fxAAAAQAgAD8_38PAAAEAIAA_P9_DgAABACAAPz_fw0AAAQAgAD8_38NAAAFAIAB_P9_DgAABQCAAfz_fw8AAAUAgAH8_38QAAAFAIAB_P9_EQAABQCAAfz_fxIAAAUAgAH8_38TAAAFAIAB_P9_FAAABQCAAQcAgA0AAAQAgAMHAIAOAAAEAIADBwCADwAABACAAwcAgBAAAAQAgAMHAIARAAAEAIADBwCAEgAABACAAwcAgBMAAAQAgAMHAIAUAAAEAIADBwCAFQAABACAAwcAgBYAAAQAgAMHAIAXAAAEAIADBwCAGAAABACAAwcAgBkAAAQAgAMHAIAaAAAEAIADBwCAGwAABACAAwcAgBwAAAQAgAMHAIAdAAAEAIADBwCAHgAABACAAwcAgB8AAAQAgAMHAIAgAAAEAIADBwCAIQAABACAAwcAgCIAAAQAgAMHAIAjAAAEAIADBwCAJAAABACAAwcAgCUAAAQAgAMHAIAmAAAEAIADBwCAJwAABACAAwcAgCgAAAQAgAMHAIApAAAEAIADBwCAKgAABACAAwcAgCsAAAQAgAMHAIArAAAFAIACBwCAKgAABQCAAgcAgCkAAAUAgAIHAIAoAAAFAIACBwCAJwAABQCAAgcAgCYAAAUAgAIHAIAlAAAFAIACBwCAJAAABQCAAgcAgCMAAAUAgAIHAIAiAAAFAIACBwCAIQAABQCAAgcAgCAAAAUAgAIHAIAfAAAFAIACBwCAHgAABQCAAgcAgB0AAAUAgAIHAIAcAAAFAIACBwCAGwAABQCAAgcAgBoAAAUAgAIHAIAZAAAFAIACBwCAGAAABQCAAgcAgBcAAAUAgAIHAIAWAAAFAIACBwCAFQAABQCAAgcAgBQAAAUAgAIHAIATAAAFAIACBwCAEgAABQCAAgcAgBEAAAUAgAIHAIAQAAAFAIACBwCADwAABQCAAgcAgA4AAAUAgAIHAIANAAAFAIACBgCAEQAABACAAAYAgBIAAAQAgAAGAIATAAAEAIAABgCAFAAABACAAAYAgBUAAAQAgAAGAIAWAAAEAIAABgCAFwAABACAAAYAgBgAAAQAgAAGAIAZAAAEAIAABgCAGgAABACAAAYAgBsAAAQAgAAGAIAcAAAEAIAABgCAHQAABACAAAYAgB4AAAQAgAAGAIAfAAAEAIAABgCAIAAABACAAAYAgCEAAAQAgAAGAIAiAAAEAIAABgCAIwAABACAAAYAgCQAAAQAgAAGAIAlAAAEAIAABgCAJgAABACAAAYAgCcAAAQAgAAGAIAoAAAEAIAABgCAKQAABACAAAYAgCoAAAQAgAAGAIArAAAEAIAABgCAKwAABQCAAQYAgCoAAAUAgAEGAIApAAAFAIABBgCAKAAABQCAAQYAgCcAAAUAgAEGAIAmAAAFAIABBgCAJQAABQCAAQYAgCQAAAUAgAEGAIAjAAAFAIABBgCAIgAABQCAAQYAgCEAAAUAgAEGAIAgAAAFAIABBgCAHwAABQCAAQYAgB4AAAUAgAEGAIAdAAAFAIABBgCAHAAABQCAAQYAgBsAAAUAgAEGAIAaAAAFAIABBgCAGQAABQCAAQYAgBgAAAUAgAEGAIAWAAAFAIABBgCAFwAABQCAAQYAgBUAAAUAgAEGAIAUAAAFAIABBgCAEwAABQCAAQYAgBIAAAUAgAEGAIARAAAFAIAB_f9_EQAABACAA_3_fxIAAAQAgAP9_38TAAAEAIAD_f9_FAAABACAA_3_fxQAAAUAgAL9_38TAAAFAIAC_f9_EgAABQCAAv3_fxEAAAUAgAIOAIA0AAD4_38DDgCAMwAA-P9_Aw4AgDIAAPj_fwMOAIAxAAD4_38DDgCAMAAA-P9_Aw4AgC8AAPj_fwMOAIAvAAARAIACDgCAMAAAEQCAAg4AgDEAABEAgAIOAIAyAAARAIACDgCAMwAAEQCAAg4AgDQAABEAgAIZAPoCAAAAAIARAAADAIABCwCAKwAABgCAAAsAgCsAAAUAgAALAIArAAAEAIAACwCAKwAAAwCAAAwAgCsAAAMAgAAMAIArAAAEAIAADACAKwAABQCAAAwAgCsAAAYAgAANAIArAAADAIAADQCAKwAABACAAA0AgCsAAAUAgAANAIArAAAGAIAADQCAKwAAAgCAAw0AgCsAAAAAgAMNAIArAAABAIADDQCAKwAA__9_Aw0AgCsAAP7_fwMNAIArAAD9_38DDQCAKwAABwCAAw0AgCsAAAgAgAMNAIArAAAJAIADDQCAKwAACgCAAw0AgCsAAAsAgAMNAIArAAAMAIADCACAKwAA-f9_AQkAgCsAAPn_fwEHAIArAAD5_38BBgCAKwAA-f9_AQUAgCsAAPn_fwEEAIArAAD5_38BCQCAKwAAEACAAQgAgCsAABAAgAEHAIArAAAQAIABBQCAKwAAEACAAQYAgCsAABAAgAEEAIArAAAQAIAB-v9_OwAA-f9_A_r_fzsAAPr_fwP5_387AAD6_38D-f9_OwAA-_9_A_j_fzsAAPv_fwP4_387AAD8_38D9_9_OwAA_P9_A_r_fzsAABAAgAP6_387AAAPAIAD-f9_OwAADwCAA_n_fzsAAA4AgAP4_387AAAOAIAD-P9_OwAADQCAA_f_fzsAAA0AgAP3_387AAAMAIAD9v9_OwAADACAA_b_fzsAAAsAgAP3_387AAD9_38D9v9_OwAA_f9_A_b_fzsAAP7_fwP1_387AAD-_38D9f9_OwAA__9_A_T_fzsAAP__fwP0_387AAAAAIAD9f9_OwAACwCAA_X_fzsAAAoAgAP0_387AAAKAIAD9P9_OwAACQCAA_P_fzsAAAkAgAPz_387AAAIAIAD8v9_OwAACACAA_L_fzsAAAcAgAPz_387AAAAAIAD8_9_OwAAAQCAA_L_fzsAAAEAgAPy_387AAACAIAD8f9_OwAAAgCAA_H_fzsAAAMAgAPw_387AAADAIAD8f9_OwAABwCAA_H_fzsAAAYAgAPw_387AAAGAIAD8P9_OwAABQCAA-__fzsAAAUAgAPw_387AAAEAIAD7_9_OwAABACAA-7_fzsAAAQAgAPt_387AAAEAIAD7P9_OwAABACAA-v_fzsAAAQAgAPq_387AAAEAIAD6f9_OwAABACAA-j_fzsAAAQAgAPn_387AAAEAIAD5v9_OwAABACAA-X_fzsAAAQAgAPk_387AAAEAIAD4_9_OwAABACAA-L_fzsAAAQAgAPd_387AAAEAIAD3P9_OwAABACAA-7_fzsAAAUAgAPt_387AAAFAIAD7P9_OwAABQCAA-v_fzsAAAUAgAPq_387AAAFAIAD6f9_OwAABQCAA-j_fzsAAAUAgAPn_387AAAFAIAD5v9_OwAABQCAA-X_fzsAAAUAgAPk_387AAAFAIAD4_9_OwAABQCAA-L_fzsAAAUAgAPh_387AAAEAIAD4P9_OwAABACAA9__fzsAAAQAgAPe_387AAAEAIAD3v9_OwAABQCAA9__fzsAAAUAgAPg_387AAAFAIAD4f9_OwAABQCAA93_fzsAAAUAgAPc_387AAAFAIAD2_9_OwAABQCAA9r_fzsAAAUAgAPZ_387AAAFAIAD2P9_OwAABQCAA9f_fzsAAAUAgAPR_387AAAFAIAD0P9_OwAABQCAA8__fzsAAAUAgAPO_387AAAFAIADzf9_OwAABQCAA8z_fzsAAAUAgAPL_387AAAFAIADyv9_OwAABQCAA8n_fzsAAAUAgAPH_387AAAFAIADxv9_OwAABQCAA8X_fzsAAAUAgAPE_387AAAFAIADw_9_OwAABQCAA8L_fzsAAAUAgAPB_387AAAFAIADwP9_OwAABQCAA7__fzsAAAUAgAO-_387AAAFAIADvf9_OwAABQCAA7z_fzsAAAUAgAO7_387AAAFAIADuv9_OwAABQCAA7n_fzsAAAUAgAO4_387AAAFAIADt_9_OwAABQCAA7b_fzsAAAUAgAO1_387AAAFAIADtP9_OwAABQCAA7P_fzsAAAUAgAOy_387AAAFAIADsf9_OwAABQCAA7D_fzsAAAUAgAOv_387AAAFAIADrv9_OwAABQCAA63_fzsAAAUAgAOs_387AAAFAIADq_9_OwAABQCAA6v_fzsAAAQAgAOs_387AAAEAIADrf9_OwAABACAA67_fzsAAAQAgAOv_387AAAEAIADsP9_OwAABACAA7H_fzsAAAQAgAOy_387AAAEAIADs_9_OwAABACAA7T_fzsAAAQAgAO1_387AAAEAIADtv9_OwAABACAA7f_fzsAAAQAgAO4_387AAAEAIADuf9_OwAABACAA7r_fzsAAAQAgAO7_387AAAEAIADvP9_OwAABACAA73_fzsAAAQAgAO-_387AAAEAIADv_9_OwAABACAA8D_fzsAAAQAgAPB_387AAAEAIADwv9_OwAABACAA8P_fzsAAAQAgAPE_387AAAEAIADxf9_OwAABACAA8b_fzsAAAQAgAPH_387AAAEAIADyP9_OwAABQCAA8j_fzsAAAQAgAPJ_387AAAEAIADyv9_OwAABACAA8v_fzsAAAQAgAPM_387AAAEAIADzf9_OwAABACAA87_fzsAAAQAgAPP_387AAAEAIAD0P9_OwAABACAA9H_fzsAAAQAgAPS_387AAAFAIAD0_9_OwAABQCAA9T_fzsAAAUAgAPV_387AAAFAIAD1v9_OwAABQCAA9b_fzsAAAQAgAPX_387AAAEAIAD2P9_OwAABACAA9n_fzsAAAQAgAPa_387AAAEAIAD2_9_OwAABACAA9X_fzsAAAQAgAPU_387AAAEAIAD0_9_OwAABACAA9L_fzsAAAQAgAOq_387AAAFAIADqf9_OwAABQCAA6j_fzsAAAUAgAOn_387AAAFAIADpv9_OwAABQCAA6X_fzsAAAUAgAOk_387AAAFAIADo_9_OwAABQCAA6L_fzsAAAUAgAOh_387AAAFAIADoP9_OwAABQCAA5__fzsAAAUAgAOe_387AAAFAIADnf9_OwAABQCAA5z_fzsAAAUAgAOb_387AAAFAIADmv9_OwAABQCAA5n_fzsAAAUAgAOY_387AAAFAIADl_9_OwAABQCAA5b_fzsAAAUAgAOV_387AAAFAIADlP9_OwAABQCAA5P_fzsAAAUAgAOS_387AAAFAIADkf9_OwAABQCAA5D_fzsAAAUAgAOP_387AAAFAIADjv9_OwAABQCAA43_fzsAAAUAgAOD_387AAAFAIADhP9_OwAABQCAA4X_fzsAAAUAgAOG_387AAAFAIADh_9_OwAABQCAA4j_fzsAAAUAgAOJ_387AAAFAIADiv9_OwAABQCAA4v_fzsAAAUAgAOM_387AAAFAIADg_9_OwAABACAA4T_fzsAAAQAgAOF_387AAAEAIADhv9_OwAABACAA4f_fzsAAAQAgAOI_387AAAEAIADif9_OwAABACAA4r_fzsAAAQAgAOL_387AAAEAIADjP9_OwAABACAA43_fzsAAAQAgAOO_387AAAEAIADj_9_OwAABACAA5D_fzsAAAQAgAOR_387AAAEAIADkv9_OwAABACAA5P_fzsAAAQAgAOU_387AAAEAIADlf9_OwAABACAA5b_fzsAAAQAgAOX_387AAAEAIADmP9_OwAABACAA5n_fzsAAAQAgAOa_387AAAEAIADm_9_OwAABACAA5z_fzsAAAQAgAOd_387AAAEAIADnv9_OwAABACAA5__fzsAAAQAgAOg_387AAAEAIADof9_OwAABACAA6L_fzsAAAQAgAOj_387AAAEAIADpP9_OwAABACAA6X_fzsAAAQAgAOm_387AAAEAIADp_9_OwAABACAA6j_fzsAAAQAgAOp_387AAAEAIADqv9_OwAABACAA3z_fzsAAAUAgAN7_387AAAFAIADef9_OwAABQCAA3r_fzsAAAUAgAN9_387AAAFAIADfv9_OwAABQCAA3__fzsAAAUAgAOA_387AAAFAIADgf9_OwAABQCAA4L_fzsAAAUAgAOC_387AAAEAIADgf9_OwAABACAA4D_fzsAAAQAgAN__387AAAEAIADfv9_OwAABACAA33_fzsAAAQAgAN8_387AAAEAIADe_9_OwAABACAA3r_fzsAAAQAgAN5_387AAAEAIADeP9_AAAA5P9_Anf_fwAAAOT_fwJ3_38AAADl_38Cdv9_AAAA5f9_AnX_fwAAAOX_fwJ1_38AAADm_38CdP9_AAAA5v9_AnP_fwAAAOf_fwJz_38AAADo_38Ccv9_AAAA6f9_AnL_fwAAAOr_fwJx_38AAADs_38Ccf9_AAAA7f9_AnH_fwAAAO7_fwJx_38AAADv_38Ccf9_AAAA8P9_AnH_fwAAAPH_fwJy_38AAADz_38Cc_9_AAAA9P9_AnT_fwAAAPT_fwJ1_38AAAD1_38Cdv9_AAAA9f9_Anf_fwAAAPX_fwJ4_38AAAD1_38Cef9_AAAA9f9_Anj_fwAAAPT_fwJ3_38AAAD0_38Cdv9_AAAA9P9_AnX_fwAAAPT_fwJ1_38AAADz_38CdP9_AAAA8_9_AnP_fwAAAPP_fwJz_38AAADy_38Ccv9_AAAA8v9_AnL_fwAAAPH_fwJy_38AAADw_38Ccv9_AAAA7_9_AnL_fwAAAO7_fwJy_38AAADt_38Ccv9_AAAA7P9_AnL_fwAAAOv_fwJz_38AAADr_38Cc_9_AAAA6v9_AnP_fwAAAOn_fwJ0_38AAADp_38CdP9_AAAA6P9_AnT_fwAAAOf_fwJ1_38AAADn_38Cdv9_AAAA5_9_Anb_fwAAAOb_fwJ3_38AAADm_38CeP9_AAAA5v9_Anj_fwAAAOX_fwKB_38AAADm_38Cgf9_AAAA5_9_AoH_fwAAAOj_fwKC_38AAADz_38Cgv9_AAAA8v9_AoL_fwAAAPH_fwKC_38AAADw_38Cgv9_AAAA7_9_AoL_fwAAAO7_fwKC_38AAADt_38Cgv9_AAAA7P9_AoL_fwAAAOv_fwKC_38AAADq_38Cgv9_AAAA6f9_AoL_fwAAAOj_fwKC_38AAADn_38Cgv9_AAAA5v9_AoH_fwAAAOX_fwKB_38AAADk_38Cgv9_AAAA5P9_AoH_fwAAAOn_fwKB_38AAADq_38Cgf9_AAAA6_9_AoH_fwAAAOz_fwKB_38AAADt_38Cgf9_AAAA7v9_AoH_fwAAAO__fwKB_38AAADw_38Cgf9_AAAA8f9_AoH_fwAAAPL_fwKB_38AAADz_38Cgf9_AAAA9P9_AoP_fwAAAPX_fwKE_38AAAD1_38Chf9_AAAA9f9_Aob_fwAAAPX_fwKH_38AAAD1_38Ch_9_AAAA9P9_Aob_fwAAAPT_fwKF_38AAAD0_38ChP9_AAAA9P9_AoP_fwAAAPT_fwKC_38AAAD0_38Cgv9_AAAA9f9_AoH_fwAAAPX_fwKD_38AAADk_38ChP9_AAAA5P9_AoX_fwAAAOT_fwKG_38AAADk_38Ch_9_AAAA5P9_Aof_fwAAAOX_fwKG_38AAADl_38Chf9_AAAA5f9_AoT_fwAAAOX_fwKD_38AAADl_38Cgv9_AAAA5f9_AoP_fwAAAOz_fwKE_38AAADs_38ChP9_AAAA7f9_AoP_fwAAAO3_fwKR_38AAADl_38CkP9_AAAA5v9_Ao7_fwAAAOf_fwKO_38AAADo_38Cjf9_AAAA6v9_Ao3_fwAAAOv_fwKO_38AAADt_38CkP9_AAAA7f9_ApH_fwAAAO3_fwKT_38AAADu_38ClP9_AAAA7v9_ApT_fwAAAO__fwKU_38AAADw_38ClP9_AAAA8f9_ApT_fwAAAPL_fwKS_38AAADz_38Ckf9_AAAA8_9_ApD_fwAAAPP_fwKQ_38AAAD0_38Cj_9_AAAA9P9_Ao7_fwAAAPT_fwKN_38AAAD0_38Cjf9_AAAA9f9_Ao7_fwAAAPX_fwKP_38AAAD1_38CkP9_AAAA9f9_ApH_fwAAAPX_fwKS_38AAAD1_38Ckv9_AAAA9P9_ApP_fwAAAPT_fwKT_38AAADz_38ClP9_AAAA8_9_ApH_fwAAAPT_fwKT_38AAADv_38Ckv9_AAAA7_9_ApL_fwAAAO7_fwKR_38AAADu_38CkP9_AAAA7v9_Ao__fwAAAO7_fwKP_38AAADt_38Cj_9_AAAA7P9_Ao7_fwAAAOz_fwKO_38AAADr_38Cjv9_AAAA6v9_Ao7_fwAAAOn_fwKP_38AAADp_38Cj_9_AAAA6P9_Ao__fwAAAOf_fwKQ_38AAADn_38Ckf9_AAAA5_9_ApH_fwAAAOb_fwKS_38AAADm_38Ckv9_AAAA5f9_ApP_fwAAAOX_fwKT_38AAADk_38ClP9_AAAA5P9_ApT_fwAAAOX_fwKT_38AAADw_38Ck_9_AAAA8f9_ApP_fwAAAPL_fwKZ_38AAADk_38Cmv9_AAAA5P9_Apv_fwAAAOT_fwKf_38AAADk_38CoP9_AAAA5P9_AqH_fwAAAOT_fwKh_38AAADl_38CoP9_AAAA5f9_Ap__fwAAAOX_fwKe_38AAADl_38Cnv9_AAAA5P9_Ap3_fwAAAOT_fwKc_38AAADk_38Cmf9_AAAA5f9_Apr_fwAAAOX_fwKb_38AAADl_38CnP9_AAAA5f9_Ap3_fwAAAOX_fwKi_38AAADk_38Co_9_AAAA5P9_AqP_fwAAAOX_fwKi_38AAADl_38Cnv9_AAAA5v9_Ap7_fwAAAOf_fwKe_38AAADo_38Cnv9_AAAA6f9_Ap7_fwAAAOr_fwKe_38AAADr_38Cnv9_AAAA7P9_Ap7_fwAAAO3_fwKe_38AAADu_38Cnf9_AAAA8f9_Ap3_fwAAAPL_fwKd_38AAADz_38Cnf9_AAAA9P9_Ap3_fwAAAPX_fwKe_38AAAD1_38Cnv9_AAAA9P9_Ap7_fwAAAPP_fwKe_38AAADy_38Cnv9_AAAA8f9_Ap7_fwAAAPD_fwKe_38AAADv_38Cnf9_AAAA5v9_Ap3_fwAAAOf_fwKd_38AAADo_38Cnf9_AAAA6f9_Ap3_fwAAAOr_fwKd_38AAADr_38Cnf9_AAAA7P9_Ap3_fwAAAO3_fwKd_38AAADu_38Cnf9_AAAA7_9_Ap3_fwAAAPD_fwKY_38AAADk_38CmP9_AAAA5f9_Aq7_fwAAAPH_fwKu_38AAADw_38Crv9_AAAA7_9_Aq7_fwAAAO7_fwKu_38AAADt_38Crv9_AAAA7P9_Aq7_fwAAAOv_fwKu_38AAADq_38Crv9_AAAA6f9_Aq7_fwAAAOj_fwKu_38AAADn_38Crv9_AAAA5v9_Aq7_fwAAAOX_fwKu_38AAADk_38Cr_9_AAAA5P9_Aq__fwAAAOX_fwKv_38AAADm_38Cr_9_AAAA5_9_Aq__fwAAAOj_fwKv_38AAADp_38Cr_9_AAAA6v9_Aq__fwAAAOv_fwKv_38AAADs_38Cr_9_AAAA7f9_Aq__fwAAAO7_fwKv_38AAADv_38Cr_9_AAAA8P9_Aq__fwAAAPH_fwKv_38AAADy_38Crv9_AAAA8v9_Aq7_fwAAAPP_fwKu_38AAAD0_38Cr_9_AAAA9P9_Aq__fwAAAPP_fwKw_38AAADk_38CsP9_AAAA5f9_ArH_fwAAAOX_fwKx_38AAADm_38Csv9_AAAA5v9_ArL_fwAAAOf_fwKz_38AAADn_38CtP9_AAAA5_9_ArT_fwAAAOb_fwK1_38AAADm_38Ctf9_AAAA5f9_Arb_fwAAAOX_fwK2_38AAADk_38Ct_9_AAAA5P9_Arj_fwAAAOT_fwK4_38AAADl_38Ct_9_AAAA5_9_Arf_fwAAAOj_fwK3_38AAADp_38Ct_9_AAAA6v9_Arj_fwAAAOz_fwK4_38AAADt_38CuP9_AAAA7v9_Arj_fwAAAO__fwK4_38AAADw_38CuP9_AAAA8f9_Arj_fwAAAPL_fwK4_38AAADz_38CuP9_AAAA9P9_Arj_fwAAAPX_fwK3_38AAAD1_38Ct_9_AAAA9P9_Arf_fwAAAPP_fwK3_38AAADy_38Ct_9_AAAA8f9_Arf_fwAAAPD_fwK3_38AAADv_38Ct_9_AAAA7v9_Arf_fwAAAO3_fwK3_38AAADs_38Ct_9_AAAA6_9_Arj_fwAAAOv_fwK4_38AAADq_38CuP9_AAAA6f9_Arj_fwAAAOj_fwK4_38AAADn_38CuP9_AAAA5v9_Arf_fwAAAOb_fwK3_38AAADl_38Crv9_AAAA9f9_Aq__fwAAAPX_fwLC_38AAADk_38Cwv9_AAAA5f9_AsH_fwAAAOb_fwLA_38AAADo_38CwP9_AAAA6f9_Ar__fwAAAOr_fwK__38AAADr_38Cv_9_AAAA7P9_Ar7_fwAAAO7_fwK-_38AAADv_38Cvv9_AAAA8P9_Ar7_fwAAAPH_fwK-_38AAADy_38Cvv9_AAAA8_9_AsH_fwAAAPX_fwLC_38AAAD1_38Cw_9_AAAA9f9_AsT_fwAAAPX_fwLF_38AAADz_38Cxf9_AAAA8v9_Asb_fwAAAPL_fwLG_38AAADx_38Cxv9_AAAA8P9_AsX_fwAAAPD_fwLF_38AAADv_38Cxv9_AAAA7_9_Asb_fwAAAO7_fwLG_38AAADt_38Cxv9_AAAA7P9_Asb_fwAAAOv_fwLG_38AAADq_38Cxv9_AAAA6f9_AsX_fwAAAOf_fwLD_38AAADk_38Cwf9_AAAA5P9_AsH_fwAAAOX_fwLA_38AAADl_38CwP9_AAAA5v9_AsD_fwAAAOf_fwK__38AAADn_38Cv_9_AAAA6P9_Ar__fwAAAOn_fwK-_38AAADp_38Cvv9_AAAA6v9_Ar7_fwAAAOv_fwK-_38AAADs_38Cvv9_AAAA7f9_Ar3_fwAAAO3_fwK9_38AAADu_38Cvf9_AAAA7_9_Ar3_fwAAAPD_fwK9_38AAADx_38Cvf9_AAAA8v9_Ar3_fwAAAPP_fwK9_38AAAD0_38Cvv9_AAAA9P9_Ar7_fwAAAPX_fwK__38AAAD1_38CwP9_AAAA9f9_Ar__fwAAAPT_fwLA_38AAAD0_38Cwf9_AAAA9P9_AsL_fwAAAPT_fwLD_38AAAD0_38CxP9_AAAA9P9_AsX_fwAAAPT_fwLG_38AAAD0_38Cxv9_AAAA8_9_Asf_fwAAAPL_fwLH_38AAADx_38Cxv9_AAAA6P9_AsX_fwAAAOT_fwLE_38AAADk_38CxP9_AAAA5f9_AsX_fwAAAOX_fwLF_38AAADm_38Cxv9_AAAA5v9_Asb_fwAAAOf_fwLH_38AAADn_38Cx_9_AAAA6P9_Asf_fwAAAOn_fwLH_38AAADq_38Cx_9_AAAA6_9_Asj_fwAAAOv_fwLI_38AAADs_38CyP9_AAAA7f9_Asj_fwAAAO7_fwLI_38AAADv_38Cx_9_AAAA8P9_Asf_fwAAAO__fwLH_38AAADu_38Cx_9_AAAA7f9_Asf_fwAAAOz_fwLP_38AAADk_38Cz_9_AAAA5f9_As__fwAAAOb_fwLQ_38AAADo_38C0P9_AAAA6f9_AtD_fwAAAOr_fwLQ_38AAADr_38C0P9_AAAA7P9_AtD_fwAAAO3_fwLQ_38AAADu_38C0P9_AAAA7_9_AtD_fwAAAPD_fwLQ_38AAADx_38C0P9_AAAA8v9_AtD_fwAAAPP_fwLQ_38AAAD0_38C0P9_AAAA9f9_As__fwAAAPX_fwLP_38AAAD0_38Cz_9_AAAA8_9_As__fwAAAPL_fwLP_38AAADx_38Cz_9_AAAA8P9_As__fwAAAO__fwLP_38AAADu_38Cz_9_AAAA7f9_As__fwAAAOz_fwLP_38AAADr_38Cz_9_AAAA6v9_As__fwAAAOn_fwLP_38AAADo_38Cz_9_AAAA5_9_AtD_fwAAAOf_fwLQ_38AAADm_38C0P9_AAAA5f9_AtD_fwAAAOT_fwIaAAQAAAAOAIArAAAGAIADDgCAKwAABQCAAw4AgCsAAAQAgAMOAIArAAADAIADIQACAAAAAwCAKwAA-f9_AQMAgCsAABAAgAEiAAIAAAD7_386AAAQAIAD-_9_OgAA-f9_AwYAAgAAAHj_fzsAAAQAgAN4_387AAAFAIAD

1.27.457

1:29.227

1:25.996

1:20.731

(-1)

Two words for all who try, Good luck

Please record your successful attempts - It is possible

v1nGgspeeders%20go%20over%20235BQABAAAAAACAAAAAAACAAAAABAAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACABgAA_P9_AgAAgAYAAPv_fwIgAAcAAAAAAIAAAAD9_38AAACABwAA_v9_AgAAgAYAAPr_fwD__38GAAD7_38B__9_BgAA_P9_Af__fwgAAAEAgAL__38AAAAAAIAAHwA2AAAAAACABAAA_f9_AAAAgAUAAP3_fwAAAIAIAAD9_38AAACACQAA_f9_AAAAgAoAAP3_fwD__38LAAAAAIAA__9_CgAAAACAAP__fwkAAAAAgAD__38GAAAAAIAA__9_BQAAAACAAP__fwQAAAAAgAAEAIAAAAAAAIAABQCAAAAA__9_AQQAgAAAAP7_fwIEAIABAAAAAIAABQCAAQAA__9_AQQAgAEAAP7_fwIAAIAAAAABAIAAAQCAAAAAAACAAQEAgAAAAP__fwEBAIAAAAD-_38BAQCAAAAA_f9_AQEAgAEAAP3_fwEBAIACAAD9_38BAQCAAQAA_v9_AQEAgAMAAP3_fwEBAIAHAAD6_38BAQCABgAA-v9_Af7_fwYAAP3_fwP-_38FAAD9_38D_v9_BAAA_f9_A_7_fwMAAP3_fwP-_38CAAD9_38D_v9_AQAA_f9_A_7_fwAAAP3_fwP-_38JAAAAAIAD_v9_CgAAAACAA_7_fwsAAAAAgAP-_38MAAAAAIAD_v9_DQAAAACAAwAAgAkAAAAAgAEAAIAKAAAAAIABAACACwAAAACAAQAAgAwAAAAAgAEAAIANAAAAAIAB__9_CQAA__9_Av__fwoAAP__fwL__38LAAD__38C__9_DAAA__9_Av__fw0AAP__fwIDAIAAAAAAAIAAAwCAAQAAAACAAAMAgAAAAP7_fwIDAIABAAD-_38CHgAEAAAAAACACwAA_f9_AAAAgAsAAP7_fwL__38MAAABAIAC__9_DAAAAACAADEAAQAAAP__fwYAAPr_fwAhAAUAAAD__38GAAD9_38B__9_BgAA__9_Av__fwAAAAEAgAL-_38AAAABAIACAwCAAgAA__9_ARkAAgAAAP__fwYAAP7_fwEEAIACAAD__38ACAABAAAA_v9_AAAAAACAAgEAAQAAAP7_fwAAAP__fwAGAAEAAAAEAIAAAAD__38DAgABAAAA__9_AAAA__9_Ax0AAQAAAAMAgAAAAP__fwI

This is deranged_raven`s track, and it isn't very difficult

Tired of tiny hallways ? Tired of tight corners forcing you to slow down ?

If you are, then let me introduce you to my creation !

(This map is centered around speed preservation, make sure to avoid slowing down at all cost. If you want to challenge yourself, try beating the track in less than 24.680 seconds, my PB. If you want some advice on how to make it through, just ask)

Here it is :

v1nEgwhirled%20up%20boxBQABAAAAAACAAAAAAACAAAYAAQAAAAAAgAAAAPX_fwAgAAcAAAAAAIAAAAD-_38AAQCAAQAA__9_Av__fwEAAP__fwL__38NAADs_38B__9_DQAA6_9_Af__fw0AAOr_fwEAAIALAADn_38ABwADAAAAAACAAAAA__9_AAAAgAYAAPX_fwIAAIAAAAD2_38CHwAlAAAAAACABAAA_v9_AP__fxAAAOn_fwH__38PAADp_38B__9_DwAA6P9_Af__fxAAAOj_fwEAAIAPAADn_38AAACAEAAA5_9_AAIAgAkAAPj_fwIBAIAJAAD4_38CAACACQAA-P9_Av__fwkAAPj_fwL-_38JAAD4_38CAgCACgAA-P9_AgEAgAoAAPj_fwIAAIAKAAD4_38C_v9_CgAA-P9_Av__fwoAAPj_fwL__38NAAD4_38C__9_DgAA-P9_AgEAgA0AAPj_fwIBAIAOAAD4_38C_v9_CAAA-P9_Av7_fwcAAPj_fwL-_38GAAD4_38C_v9_BQAA-P9_Av7_fwQAAPj_fwL-_38DAAD4_38CAACABAAA-P9_AgIAgAQAAPj_fwIAAIAFAAD4_38CAACABgAA-P9_AgAAgAcAAPj_fwIAAIAIAAD4_38CAgCABQAA-P9_AgIAgAYAAPj_fwICAIAHAAD4_38CAgCACAAA-P9_Ah4ADAAAAAAAgAUAAP7_fwAAAIAFAAD__38CAQCABQAA__9_Av__fwUAAP__fwL__38RAADq_38B__9_EQAA6_9_Af__fxEAAOn_fwH__38RAADo_38BAACAEQAA5_9_AAIAgAsAAPj_fwIAAIALAAD4_38C_v9_CwAA-P9_AgsAAgAAAAEAgAEAAP7_fwL__38BAAD-_38BDQACAAAAAQCAAQAA_f9_AAQAgAUAAAAAgAEOAAIAAAD__38BAAD9_38A_P9_BQAAAACAAxAAAgAAAAEAgAUAAPj_fwIBAIAKAAAAAIADDwACAAAA__9_BQAA-P9_Av__fwoAAAAAgAEJAAMAAAABAIAGAAD3_38CAACADQAA7f9_AP__fwAAAPf_fwMIAAIAAAD__38GAAD3_38CAQCAAAAA9_9_AQAACgAAAP__fwYAAPb_fwIBAIAGAAD2_38CAACABgAA9P9_AgAAgA0AAO7_fwL__38LAAD6_38CAQCACwAA-v9_Av7_fwAAAPX_fwD-_38AAAD2_38AAgCAAAAA9v9_AAIAgAAAAPX_fwAMAAUAAAABAIAGAAD1_38D__9_BgAA9f9_AAAAgA0AAOv_fwMBAIAAAAD2_38D__9_AAAA9v9_ABoARwAAAAAAgAYAAPb_fwIBAIAGAAD5_38C__9_BgAA-f9_AgEAgAQAAPn_fwL__38EAAD5_38CAQCABwAA-f9_Av__fwcAAPn_fwL__38IAAD5_38CAQCACAAA-f9_AgQAgAAAAPX_fwMEAIABAAD1_38DBACAAgAA9f9_AwQAgAAAAPT_fwMDAIAAAADz_38AAgCAAAAA8_9_AAEAgAAAAPT_fwEBAIAAAADz_38AAACAAAAA8_9_AP__fwAAAPP_fwD__38AAAD0_38D_v9_AAAA8_9_AP3_fwAAAPP_fwD8_38AAAD0_38B_P9_AAAA9f9_Afz_fwEAAPX_fwH8_38BAAD0_38B_P9_AgAA9P9_Afz_fwIAAPX_fwH9_38BAADz_38A_v9_AQAA8_9_AP__fwEAAPP_fwAAAIABAADz_38AAQCAAQAA8_9_AAIAgAEAAPP_fwADAIABAADz_38ABACAAQAA9P9_AwQAgAIAAPT_fwMDAIACAADz_38AAgCAAgAA8_9_AAEAgAIAAPP_fwAAAIACAADz_38A__9_AgAA8_9_AP7_fwIAAPP_fwD9_38CAADz_38AAQCAAQAA9P9_AQEAgAIAAPT_fwH__38BAAD0_38D__9_AgAA9P9_AwMAgAAAAPf_fwMCAIAAAAD4_38CAQCAAAAA-P9_Av7_fwAAAPj_fwL__38AAAD4_38CAACAAAAA-P9_Av3_fwAAAPf_fwH9_38BAAD2_38B_f9_AQAA9_9_Af7_fwEAAPj_fwL__38BAAD4_38CAACAAQAA-P9_AgEAgAEAAPj_fwICAIABAAD4_38CAwCAAQAA9_9_AwMAgAEAAPb_fwMDAIACAAD3_38DAgCAAgAA-P9_AgEAgAIAAPj_fwIAAIACAAD4_38C__9_AgAA-P9_Av7_fwIAAPj_fwL9_38CAAD3_38BJgABAAAAAACABgAA8_9_AAQAAgAAAAAAgAgAAPH_fwAAAIAKAADw_38AAwABAAAAAACADAAA7_9_AgoABAAAAAAAgA0AAOz_fwAAAIALAAD__38BAACACwAAAACAAwAAgAAAAPf_fwMzAAEAAAD__38RAADn_38AMgACAAAA__9_EAAA5_9_AP__fw8AAOf_fwAhAAcAAAAAAIALAADo_38CAQCACAAA9P9_AP__fwgAAPT_fwAEAIAFAAD__38B_P9_BQAA__9_AwQAgAUAAPz_fwD8_38FAAD8_38AGQArAAAAAACADgAA7P9_AgAAgA4AAO3_fwIAAIAOAADu_38CAACADgAA7_9_AgAAgA4AAPD_fwICAIAPAAD4_38CAQCADwAA-P9_Av7_fw8AAPj_fwL__38PAAD4_38CAACADwAA-P9_AgIAgA8AAPn_fwIBAIAPAAD5_38CAACADwAA-f9_Av__fw8AAPn_fwL-_38PAAD5_38CBACABQAA_v9_Afz_fwUAAP7_fwEEAIAFAAD9_38D_P9_BQAA_f9_A_7_fwMAAPb_fwH-_38DAAD3_38B_v9_AwAA9f9_Af3_fwMAAPX_fwH-_38DAAD0_38B_f9_AwAA9P9_Af__fwMAAPf_fwEAAIADAAD3_38BAQCAAwAA9_9_AQIAgAMAAPf_fwECAIADAAD2_38BAQCAAwAA9v9_AQAAgAMAAPb_fwH__38DAAD2_38BAACAAwAA9f9_AQIAgAMAAPX_fwEDAIADAAD1_38BAwCAAwAA9P9_AQIAgAMAAPT_fwEBAIADAAD0_38BAACAAwAA9P9_Af__fwMAAPT_fwEAAIAVAADo_38BAACAFQAA6f9_ASMABAAAAAEAgAsAAPL_fwD__38LAADy_38AAQCACQAA8_9_AP__fwkAAPP_fwACAAQAAAABAIAIAAD1_38C__9_CAAA9f9_AgMAgAAAAPX_fwL9_38AAAD1_38CIgAFAAAAAgCADgAA-v9_AgEAgA4AAPr_fwIAAIAOAAD6_38C__9_DgAA-v9_Av7_fw4AAPr_fwITAAgAAAACAIAOAAD5_38C_v9_DgAA-f9_AgAAgA4AAPn_fwL__38FAAD1_38BAQCABQAA9f9_AQAAgAwAAOv_fwEAAIAMAADu_38BAACAFAAA6f9_ARQAUgAAAP7_fw0AAPn_fwL-_38MAAD5_38C_v9_CwAA-f9_Av7_fwoAAPn_fwL-_38JAAD5_38C_v9_CAAA-f9_Av7_fwcAAPn_fwL-_38GAAD5_38C_v9_BQAA-f9_Av7_fwQAAPn_fwL-_38DAAD5_38C_v9_AgAA-f9_Av7_fwEAAPn_fwIAAIABAAD5_38CAACAAgAA-f9_AgAAgAMAAPn_fwIAAIAEAAD5_38CAACABQAA-f9_AgAAgAYAAPn_fwIAAIAHAAD5_38CAACACAAA-f9_AgAAgAkAAPn_fwIAAIAKAAD5_38CAACACwAA-f9_AgAAgAwAAPn_fwIAAIANAAD5_38CAgCADQAA-f9_AgIAgAwAAPn_fwICAIALAAD5_38CAgCACgAA-f9_AgIAgAkAAPn_fwICAIAIAAD5_38CAgCABwAA-f9_AgIAgAYAAPn_fwICAIAFAAD5_38CAgCABAAA-f9_AgIAgAMAAPn_fwICAIACAAD5_38CAgCAAQAA-f9_Av__fwQAAPX_fwEBAIAEAAD1_38BAACACwAA6_9_AQAAgAoAAOv_fwEAAIAJAADr_38BAACACAAA6_9_AQAAgAcAAOv_fwEAAIAGAADr_38BAACABQAA6_9_AQAAgAQAAOv_fwEAAIADAADr_38BAACAAgAA6_9_AQAAgAEAAOv_fwEAAIALAADu_38BAACACgAA7v9_AQAAgAkAAO7_fwEAAIAIAADu_38BAACABwAA7v9_AQAAgAYAAO7_fwEAAIAFAADu_38BAACABAAA7v9_AQAAgAMAAO7_fwEAAIACAADu_38BAACAAQAA7v9_AQAAgBMAAOn_fwEAAIASAADp_38BAACAEQAA6f9_AQAAgBAAAOn_fwEAAIAPAADp_38BAACADgAA6f9_AQAAgA0AAOn_fwEAAIAMAADp_38BAACACwAA6f9_AQAAgAoAAOn_fwEAAIAJAADp_38BAACACAAA6f9_AQAAgAcAAOn_fwEAAIAGAADp_38BAACABQAA6f9_AQAAgAQAAOn_fwEAAIADAADp_38BAACAAgAA6f9_AQAAgAEAAOn_fwEVAAYAAAD-_38AAAD5_38CAgCAAAAA-f9_AgAAgAAAAPn_fwIAAIAAAADu_38BAACAAAAA6_9_AQAAgAAAAOn_fwEqAAEAAAD__38LAAD7_38CKQABAAAAAgCACwAA_f9_ACQAAgAAAP__fwsAAP__fwECAIALAAD-_38CEQACAAAAAgCACAAAAACAAQMAgAYAAAAAgAESAAIAAAD-_38IAAAAAIAD_f9_BgAAAACAAwEABgAAAAIAgAAAAPf_fwL-_38AAAD3_38BAgCAAAAA9P9_AAMAgAAAAPT_fwP-_38AAAD0_38D_f9_AAAA9P9_ABsACgAAAAEAgAAAAPX_fwD__38AAAD1_38D__9_AQAA9f9_A___fwIAAPX_fwMBAIABAAD1_38AAQCAAgAA9f9_AP3_fwAAAPb_fwH9_38CAAD2_38BAwCAAgAA9v9_AgMAgAAAAPb_fwIXAAIAAAD__38DAAD1_38BAQCAAwAA9f9_AQ

Managed to get a 18.599, theer is a huge skip right at the start

(1 edit)

this was uploaded by another user a few days ago

by dereanged raven

Here is a fun track I made, it has a lot of flow. Record is 40.2

v1nBQSpedoJgABAAAAAACAAAAA__9_ACcAAQAAAAAAgAIAAP3_fwIhADoAAAD__38EAAD4_38B__9_BAAA-f9_Af__fwQAAPr_fwH__38EAAD7_38BAQCABAAA-_9_AwEAgAQAAPr_fwMBAIAEAAD5_38DAQCABAAA-P9_A_T_fwQAAPX_fwP0_38EAAD2_38D9P9_BAAA9_9_A_T_fwQAAPj_fwP0_38EAAD5_38D9P9_BAAA-v9_A_T_fwQAAPv_fwP1_38EAADv_38A9P9_BAAA7_9_APP_fwQAAO__fwDy_38EAAD9_38B8v9_BAAA_P9_AfL_fwQAAPv_fwHy_38EAAD6_38B8v9_BAAA-f9_AfL_fwQAAPf_fwHy_38EAAD2_38B8v9_BAAA9f9_AfL_fwQAAPj_fwEJAIAEAADs_38ACgCABAAA7P9_AAsAgAQAAOz_fwAIAIAEAADw_38CCQCABAAA8P9_AgkAgAUAAOv_fwAKAIAFAADr_38ACwCABQAA6_9_AA4AgAUAAO__fwMOAIAFAADw_38DDwCABgAA8P9_Aw8AgAYAAO__fwMfAIAPAADp_38DHwCADwAA6P9_Ax8AgA8AAOf_fwMfAIAPAADm_38DHwCADwAA5P9_Ax8AgA8AAOX_fwMfAIAPAADj_38DGwCADwAA4_9_ARsAgA8AAOT_fwEbAIAPAADl_38BGwCADwAA5v9_ARsAgA8AAOf_fwEbAIAPAADi_38BHwCADwAA4v9_Ax8AgA8AAOH_fwMbAIAPAADh_38BHACADwAA4f9_AB0AgA8AAOH_fwAeAIAPAADh_38AGQByAAAACgCABAAA7v9_AQsAgAQAAPD_fwELAIAEAADv_38BDACABAAA8P9_AQwAgAQAAPH_fwEMAIAEAADy_38BDACABAAA8_9_AQwAgAQAAPT_fwEMAIAEAAD1_38BDQCABAAA8v9_AQ0AgAQAAPP_fwENAIAEAAD0_38BDQCABAAA9v9_AQ0AgAQAAPX_fwEOAIAEAAD4_38BDgCABAAA9v9_AQ4AgAQAAPf_fwEOAIAEAAD1_38BCgCABAAA_v9_AQkAgAQAAP7_fwEIAIAEAAD-_38BBgCABAAAAACAAQUAgAQAAAAAgAEFAIAEAAABAIABBgCABAAAAQCAAQUAgAQAAAIAgAEGAIAEAAACAIABBQCABAAAAwCAAQUAgAQAAAQAgAEEAIAEAAAFAIABAgCABAAABgCAAQEAgAQAAAYAgAEAAIAEAAAHAIAB-P9_BAAAAwCAAfX_fwQAAP__fwH0_38EAAD9_38B8_9_BAAA_P9_AfP_fwQAAP3_fwH__38EAAAIAIAB_f9_BAAACgCAAfP_fwQAAPX_fwH0_38EAADy_38A8_9_BAAA8v9_APT_fwQAAPH_fwDz_38EAADx_38A9f9_BAAA8v9_APX_fwQAAPH_fwD1_38EAADw_38A9P9_BAAA8P9_APP_fwQAAPD_fwDy_38XAADu_38A8_9_FwAA7v9_APT_fxcAAO7_fwD1_38XAADu_38A9v9_FwAA7v9_APf_fxcAAO7_fwD3_38XAADv_38A9v9_FwAA7_9_APX_fxcAAO__fwD0_38XAADv_38A8_9_FwAA7_9_APL_fxcAAO__fwLy_38OAADw_38D8_9_DgAA8P9_A_b_fw4AAPD_fwP1_38OAADw_38D9P9_DgAA8P9_Aw0AgA8AAO__fwAMAIAPAADv_38ACwCADwAA7_9_AAoAgA8AAO__fwAJAIAPAADv_38ACACADwAA7_9_AAkAgA8AAO7_fwAKAIAPAADu_38ACwCADwAA7v9_AA0AgA8AAO7_fwAMAIAPAADu_38ADQCADwAA8P9_AAwAgA8AAPD_fwALAIAPAADw_38ACgCADwAA8P9_AAkAgA8AAPD_fwAIAIAPAADw_38ABwCADwAA8P9_AAcAgA8AAO__fwAHAIAPAADu_38ACACADwAA7v9_AA4AgA8AAO7_fwAOAIAPAADv_38ADgCADwAA8P9_AA8AgA8AAO7_fwAPAIAPAADv_38ADwCADwAA8P9_ABAAgA8AAPD_fwAQAIAPAADv_38AEACADwAA7v9_ABEAgA8AAO__fwARAIAPAADu_38AEgCADwAA7v9_ABMAgA8AAO7_fwAUAIAPAADu_38AFQCADwAA7f9_ABYAgA8AAO3_fwAXAIAPAADt_38AGQCADwAA7P9_ABsAgA8AAOv_fwAcAIAPAADp_38AHQCADwAA6P9_AB0AgA8AAOf_fwAdAIAPAADl_38AHQCADwAA5v9_AB0AgA8AAOT_fwAdAIAPAADj_38AIwAyAAAA9f9_BQAA7v9_APT_fwUAAO7_fwDz_38FAADu_38A_v9_BAAADACAAv3_fwQAAAwAgAL8_38EAAAMAIAC_P9_BQAADQCAAv3_fwUAAA0AgAL-_38FAAANAIAC_P9_BgAADgCAAv3_fwYAAA4AgAL-_38GAAAOAIAC-v9_BAAACgCAAfj_fwQAAAgAgAH2_38EAAAEAIABIACAEAAA4f9_AyAAgBAAAOL_fwMgAIAQAADj_38DIACAEAAA5P9_AyAAgBAAAOb_fwMgAIAQAADl_38DIACAEAAA5_9_AyAAgBAAAOj_fwMgAIAQAADp_38DGgCAEAAA5_9_ARoAgBAAAOb_fwEaAIAQAADl_38BGgCAEAAA5P9_ARoAgBAAAOP_fwEaAIAQAADi_38BGgCAEAAA4f9_ARwAgBAAAOD_fwAdAIAQAADg_38AHgCAEAAA4P9_ACEAgBEAAOH_fwMhAIARAADi_38DIQCAEQAA4_9_AyEAgBEAAOT_fwMhAIARAADl_38DIQCAEQAA5v9_AyEAgBEAAOf_fwMhAIARAADo_38DIQCAEQAA6f9_AxkAgBEAAOf_fwEZAIARAADm_38BGQCAEQAA5f9_ARkAgBEAAOT_fwEZAIARAADj_38BGQCAEQAA4v9_ARkAgBEAAOH_fwEgAA4AAAD3_38HAADt_38A9v9_BwAA7f9_APX_fwcAAO3_fwD0_38HAADt_38A8_9_BwAA7f9_APL_fwcAAO3_fwD3_38OAADx_38C9v9_DgAA8f9_AvX_fw4AAPH_fwL0_38OAADx_38C8v9_DgAA8f9_AvP_fw4AAPH_fwLx_38PAADw_38B8f9_DwAA7_9_AR8AMgAAAPb_fwsAAOz_fwL1_38LAADs_38C9P9_CwAA7P9_AvP_fwsAAOz_fwLy_38LAADs_38C9_9_CwAA7f9_Avf_fwsAAOz_fwL3_38MAADs_38C9v9_DAAA7P9_AvX_fwwAAOz_fwL0_38MAADs_38C8_9_DAAA7P9_AvL_fwwAAOz_fwLy_38NAADs_38C8_9_DQAA7P9_AvT_fw0AAOz_fwL1_38NAADs_38C9v9_DQAA7P9_Avf_fw0AAOz_fwLy_38OAADs_38C8_9_DgAA7P9_AvT_fw4AAOz_fwL1_38OAADs_38C9v9_DgAA7P9_Avf_fw4AAOz_fwLy_38PAADs_38C8_9_DwAA7P9_AvT_fw8AAOz_fwL1_38PAADs_38C9v9_DwAA7P9_Avf_fw8AAOz_fwLy_38QAADs_38C8_9_EAAA7P9_AvT_fxAAAOz_fwL1_38QAADs_38C9v9_EAAA7P9_Avf_fxAAAOz_fwLy_38RAADt_38C8v9_EQAA7P9_AvP_fxEAAOz_fwL0_38RAADs_38C9f9_EQAA7P9_Avb_fxEAAOz_fwL3_38RAADs_38C8v9_EgAA7P9_AvP_fxIAAOz_fwL0_38SAADs_38C9f9_EgAA7P9_Avb_fxIAAOz_fwL3_38SAADs_38CMQAEAAAA-P9_BwAA7f9_A_H_fwcAAO3_fwD4_38OAADx_38C8f9_DgAA8f9_ATIAEAAAAPH_fwsAAO3_fwD4_38LAADt_38D-P9_DAAA7f9_A_H_fwwAAO3_fwD4_38NAADt_38D8f9_DQAA7f9_APj_fw4AAO3_fwPx_38OAADt_38A-P9_DwAA7f9_A_H_fw8AAO3_fwD4_38QAADt_38D8f9_EAAA7f9_APj_fxEAAO3_fwPx_38RAADt_38A-P9_EgAA7f9_A_H_fxIAAO3_fwAzAAQAAAD4_38TAADt_38D8f9_EwAA7f9_APH_fxIAAPH_fwH4_38SAADx_38CHgAPAAAA9_9_EwAA7f9_APb_fxMAAO3_fwD1_38TAADt_38A9P9_EwAA7f9_APP_fxMAAO3_fwDy_38TAADt_38A9_9_EgAA8f9_Avb_fxIAAPH_fwL1_38SAADx_38C9P9_EgAA8f9_AvL_fxIAAPH_fwLz_38SAADx_38C8f9_EwAA7v9_AfH_fxMAAO__fwHx_38TAADw_38BIgAGAAAA9_9_FgAA8P9_Avb_fxYAAPD_fwL1_38WAADw_38C9P9_FgAA8P9_AvP_fxYAAPD_fwLy_38WAADw_38CHQAUAAAA8v9_DQAA8P9_AvP_fw0AAPD_fwL0_38NAADw_38C9v9_DQAA8P9_AvX_fw0AAPD_fwL3_38NAADw_38C8v9_DQAA7_9_AvP_fw0AAO__fwL0_38NAADv_38C9f9_DQAA7_9_Avb_fw0AAO__fwL3_38NAADv_38C-P9_DQAA8P9_Avj_fw0AAO__fwL5_38NAADv_38C-f9_DQAA8P9_Avr_fw0AAO__fwL6_38NAADw_38C-_9_DQAA7_9_Avv_fw0AAPD_fwIGAAMAAAAeAIAPAADi_38AHQCADwAA4v9_ABwAgA8AAOL_fwAAAAwAAAAAAIAEAAD3_38AAACABAAA9v9_AAAAgAQAAPv_fwAAAIAEAAD6_38AAACABAAA-f9_AAAAgAQAAPj_fwDz_38EAAD7_38C8_9_BAAA-v9_AvP_fwQAAPn_fwLz_38EAAD3_38C8_9_BAAA-P9_AvP_fwQAAPb_fwIMAEsAAAAAAIAEAAD0_38AAQCABAAA8_9_AAIAgAQAAPL_fwADAIAEAADx_38ABQCABAAA8P9_AAYAgAQAAO__fwAHAIAEAADu_38ACQCABAAA7f9_AAEAgAQAAPX_fwICAIAEAAD0_38CBACABAAA8_9_AgUAgAQAAPL_fwIGAIAEAADx_38CBwCABAAA8P9_Ag8AgAQAAPn_fwIPAIAEAAD0_38DDgCABAAA8f9_Aw0AgAQAAO__fwMMAIAEAADu_38DCwCABAAA7f9_AwoAgAQAAPH_fwELAIAEAAD2_38BDACABAAA9_9_AQwAgAQAAPr_fwALAIAEAAD8_38ABwCABAAA_f9_AAYAgAQAAP7_fwALAIAEAAD__38CDACABAAA_v9_Ag0AgAQAAP3_fwIHAIAEAAADAIACBgCABAAABQCAAgUAgAQAAAYAgAIDAIAEAAAHAIACAwCABAAABACAAAQAgAQAAP__fwAAAIAEAAAFAIAA__9_BAAABgCAAP7_fwQAAAcAgAAAAIAEAAAJAIACAQCABAAACACAAv__fwQAAAoAgAL-_38EAAALAIAC_P9_BAAACACAA_v_fwQAAAcAgAP6_38EAAAGAIAD-f9_BAAAAgCAA_j_fwQAAAEAgAP3_38EAAAAAIAD9v9_BAAA_v9_A_P_fwQAAP7_fwH0_38EAAAAAIAB9f9_BAAAAQCAAfb_fwQAAAIAgAH3_38EAAAEAIAB-P9_BAAABwCAAfn_fwQAAAgAgAH6_38EAAAJAIAB-_9_BAAACgCAAfz_fwQAAAsAgAH1_38EAAD8_38DDgCABAAA-_9_Avb_fwQAAPP_fwISAIAPAADw_38CEgCADwAA7f9_ABQAgA8AAOz_fwAVAIAPAADv_38CGACADwAA6_9_ABgAgA8AAO7_fwIaAIAPAADt_38CGgCADwAA6v9_ABsAgA8AAOj_fwAdAIAPAADq_38CHgCADwAA6f9_AhwAgA8AAOz_fwIKAGgAAAADAIAEAADz_38DCACABAAA7v9_AQQAgAQAAPH_fwEIAIAEAADv_38DCQCABAAA7_9_AwoAgAQAAPD_fwILAIAEAADy_38CCwCABAAA8_9_AgsAgAQAAPT_fwILAIAEAAD1_38CDQCABAAA-f9_AgoAgAQAAO3_fwENAIAEAADw_38ADgCABAAA8v9_AA4AgAQAAPP_fwAPAIAEAAD1_38ADwCABAAA9v9_AA8AgAQAAPf_fwAPAIAEAAD4_38ADQCABAAA-P9_Ag4AgAQAAPr_fwAKAIAEAAD9_38BCQCABAAA_f9_AQgAgAQAAP3_fwEKAIAEAAD__38DCQCABAAA__9_AwgAgAQAAP__fwMNAIAEAAD8_38ADACABAAA-_9_AgQAgAQAAAYAgAMHAIAEAAACAIAABwCABAAAAQCAAAcAgAQAAAAAgAAFAIAEAAD__38BBACABAAAAACAAgQAgAQAAAEAgAIEAIAEAAACAIACBACABAAAAwCAAgYAgAQAAAQAgAACAIAEAAAFAIABAQCABAAABQCAAf3_fwQAAAsAgAP9_38EAAAJAIAB_v9_BAAACACAAvn_fwQAAAUAgAD5_38EAAAEAIAA-f9_BAAAAwCAAPf_fwQAAAMAgAL2_38EAAD__38A9P9_BAAA__9_AvX_fwQAAP3_fwD0_38EAAD8_38BAgCABAAABwCAA_j_fwQAAAYAgAL4_38EAAAFAIAC8v9_BAAA9P9_AvL_fwQAAPP_fwLy_38EAADy_38C8v9_BAAA8f9_AvL_fwQAAPD_fwLz_38EAAD0_38A9P9_BAAA8_9_A_X_fwQAAPP_fwP2_38EAADy_38A9v9_BAAA8f9_APb_fwQAAPD_fwDy_38OAADv_38B9P9_DgAA7_9_AfP_fw4AAO__fwH1_38OAADv_38B9v9_DgAA7_9_Aff_fw4AAO__fwH4_38OAADv_38B-f9_DgAA7_9_Afr_fw4AAO__fwH7_38OAADv_38B-_9_DgAA8P9_A_r_fw4AAPD_fwP5_38OAADw_38D-P9_DgAA8P9_AxsAgA8AAOn_fwIZAIAPAADr_38BFwCADwAA7P9_ARYAgA8AAOz_fwEVAIAPAADs_38BEwCADwAA7f9_ARQAgA8AAO__fwMTAIAPAADv_38DFwCADwAA7v9_AxYAgA8AAO7_fwMZAIAPAADt_38DGwCADwAA7P9_AxwAgA8AAOv_fwAeAIAPAADo_38AHgCADwAA5_9_AB4AgA8AAOb_fwAeAIAPAADl_38AHgCADwAA5P9_AB4AgA8AAOP_fwAcAIAPAADj_38CHACADwAA5P9_AhwAgA8AAOX_fwIcAIAPAADm_38CHACADwAA5_9_AgsARQAAAAUAgAQAAPH_fwAEAIAEAADy_38AAwCABAAA8v9_AgIAgAQAAPP_fwABAIAEAAD0_38ABgCABAAA8P9_AAkAgAQAAO7_fwILAIAEAADu_38BDACABAAA7_9_AQoAgAQAAO__fwMLAIAEAADx_38DDACABAAA9v9_Aw0AgAQAAPf_fwMNAIAEAADx_38BDgCABAAA9P9_AQcAgAQAAO__fwAMAIAEAAD8_38CDQCABAAA-v9_Ag4AgAQAAPn_fwANAIAEAAD7_38ADACABAAA_f9_AAsAgAQAAP3_fwILAIAEAAD-_38ABwCABAAA_v9_AgYAgAQAAP__fwIGAIAEAAADAIAABACABAAABACAAgUAgAQAAAUAgAADAIAEAAAFAIACBwCABAAA__9_AAMAgAQAAAYAgAAAAIAEAAAGAIAC__9_BAAABwCAAgAAgAQAAAgAgAABAIAEAAAHAIAA_v9_BAAACQCAAv7_fwQAAAoAgAD__38EAAAJAIAA_P9_BAAACQCAAfv_fwQAAAgAgAH6_38EAAAHAIAB-f9_BAAABwCAA_r_fwQAAAgAgAP7_38EAAAJAIAD_P9_BAAACgCAA_j_fwQAAAQAgAP4_38EAAACAIAB9_9_BAAAAQCAAfb_fwQAAAAAgAH1_38EAAD-_38B9P9_BAAA_v9_A_X_fwQAAAAAgAP2_38EAAABAIAD9_9_BAAAAgCAA_n_fwQAAAYAgAHz_38EAADz_38A9_9_DgAA8P9_AB0AgA8AAOn_fwAaAIAPAADr_38CGwCADwAA6v9_AhwAgA8AAOr_fwAaAIAPAADs_38AGACADwAA7f9_ABUAgA8AAO7_fwAUAIAPAADt_38CHACADwAA6P9_AhgAgA8AAOz_fwISAIAPAADv_38AEQCADwAA8P9_AAgAAQAAAAAAgAQAAPX_fwAFAAEAAAAAAIAAAAAAAIAAGgA9AAAAAACAAAAAAQCAAP__fwAAAAEAgAEBAIAAAAABAIABAQCAAAAAAACAAQEAgAAAAP__fwEBAIAAAAD-_38BAQCAAAAA_f9_AgAAgAAAAP3_fwL__38AAAD9_38C_v9_AAAA_f9_Af7_fwAAAP7_fwH__38AAAD__38B__9_AAAAAACAAf__fwAAAP7_fwACAIAAAAD9_38DAQCAAAAAAgCAAhAAgAQAAPn_fwMQAIAEAAD4_38DEACABAAA9_9_AwwAgAQAAPn_fwEMAIAEAAD4_38BDwCABAAA-_9_AwQAgAQAAP7_fwADAIAEAAD__38BBACABAAABwCAAgMAgAQAAAgAgAICAIAEAAAIAIACBQCABAAABwCAAgYAgAQAAAYAgAL3_38EAAAGAIAB9_9_BAAABQCAAQYAgA8AAO7_fwEHAIAPAADt_38ACACADwAA7f9_AAkAgA8AAO3_fwAKAIAPAADt_38ACwCADwAA7f9_AAwAgA8AAO3_fwANAIAPAADt_38ADgCADwAA7f9_AA8AgA8AAO3_fwAQAIAPAADt_38ABgCADwAA7_9_AQYAgA8AAPD_fwEHAIAPAADx_38CCQCADwAA8f9_AggAgA8AAPH_fwIKAIAPAADx_38CCwCADwAA8f9_AgwAgA8AAPH_fwINAIAPAADx_38CDgCADwAA8f9_Ag8AgA8AAPH_fwIQAIAPAADx_38CEQCADwAA8f9_AhEAgA8AAO3_fwAbAIAPAADt_38CHACADwAA7f9_Ah0AgA8AAOz_fwMdAIAPAADr_38DHgCADwAA6v9_AxsAAgAAAA8AgAQAAPr_fwIOAIAEAAD8_38CDQACAAAA8v9_BAAA7_9_APz_fw4AAO__fwMOAAIAAAD2_38EAADv_38A_P9_DgAA8P9_AxEAAgAAAPL_fwUAAO7_fwD9_38PAADv_38DEgACAAAA9v9_BQAA7v9_AP3_fw8AAPD_fwM

39.972

34.693

(+1)

I made Monaco, it's not decorated yet and not that much fun, cause it dosen't have much flow. But it's still monaco

v1nBgMonacoBQABAAAAAACAAAAAAACAAAoACAAAAAAAgAAAAPz_fwIBAIAAAAD8_38ABACAAQAAAACAAAQAgAEAAAEAgAAEAIABAAACAIAAAwCAAQAAAQCAAgMAgAEAAAIAgAIDAIABAAADAIACJQADAAAAAACAAAAA-f9_AA0AgAYAAPT_fwITAIADAADy_38CJgACAAAAAwCAAAAA9_9_AxEAgAMAAO__fwEoAAEAAAAFAIACAAD3_38DJwABAAAABgCABAAA9_9_ASkAAgAAAAoAgAYAAPb_fwEEAIABAAD__38AAAAdAAAADQCABgAA8_9_Ag0AgAYAAPL_fwINAIAGAADx_38CEwCAAwAA8f9_ABQAgAEAAPf_fwAUAIABAAD4_38AEgCAAQAA-v9_AxEAgAEAAPr_fwMQAIABAAD6_38DDwCAAQAA-v9_Aw4AgAEAAPr_fwMNAIABAAD6_38DDACAAQAA-v9_AwYAgAEAAPv_fwMFAIABAAD7_38DAwCAAQAABACAAgMAgAEAAAUAgAIAAIAAAAD__38AAQCAAAAA_v9_AAEAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACAAAAA-v9_AAAAgAEAAAIAgAABAIABAAAGAIAAAQCAAQAABQCAAAEAgAAAAAMAgAABAIAAAAACAIAAAQCAAAAAAQCAAAEAgAAAAAAAgAAkAAgAAAANAIAGAADw_38AEgCAAwAA7_9_AxMAgAEAAPX_fwMUAIABAAD5_38CCgCAAQAA-_9_AAMAgAEAAPz_fwADAIABAAAGAIACAACAAQAABwCAAQMAAwAAAA8AgAUAAO__fwMRAIACAAD1_38DAQCAAAAABACAAAEAAwAAABAAgAMAAPT_fwAQAIADAAD1_38BCgCAAQAA_P9_AgIAAQAAABIAgAEAAPX_fwEqAAIAAAAHAIABAAD7_38D__9_AQAABQCAAAwAAwAAAAQAgAEAAAMAgAIDAIABAAAAAIAAAQCAAAAA-_9_AxYAAwAAAAIAgAAAAAEAgAMCAIAAAAAAAIADAgCAAAAA__9_AwgAAQAAAAAAgAAAAP3_fwAJAAIAAAABAIAAAAD9_38AAACAAAAA-_9_AisAAQAAAAEAgAEAAAcAgAIGAAEAAAAAAIABAAABAIAA

(1 edit)

i don't think monaco lets you turn around and drive backwards with a 15.020

Well, yeah. I tried making it as realistic as possible with the pitlane

I just found this and its actually really nice. Great job!

(-2)

My map. See if you can get sub-25 seconds. My record is 24.8.

v1nFASub%2025%20or%20noobBQABAAAAAACADQAAAACAAhUALQAAAAAAgAAAAAAAgAAAAIAAAAABAIAAAQCAAAAAAQCAAAIAgAAAAAEAgAADAIAAAAABAIAAAwCAAAAAAACAAAQAgAAAAAEAgAAEAIAAAAAAAIAABQCAAAAAAQCAAAUAgAAAAAAAgAAGAIAAAAABAIAABgCAAAAAAACAAAcAgAAAAAEAgAAIAIAAAAABAIAACACAAAAAAACAABQAgAAAAAEAgAAUAIAAAAAAAIAAFQCAAAAAAQCAABUAgAAAAAAAgAAWAIAAAAABAIAAFgCAAAAAAACAABoAgAAAAAEAgAAaAIAAAAAAAIAAGwCAAAAAAQCAABwAgAAAAAEAgAAdAIAAAAABAIAAHgCAAAAAAQCAAB8AgAAAAAEAgAAfAIAAAAACAIAAIwCAAAAAAgCAACMAgAAAAAEAgAAkAIAAAAACAIAAJQCAAAAAAgCAACUAgAAAAAEAgAAkAIAAAAABAIAAJQCAAAAA_v9_ACQAgAAAAP7_fwAlAIAAAAD9_38AJACAAAAA_f9_ACUAgAAAAPf_fwAkAIAAAAD3_38AJQCAAAAA9v9_ACQAgAAAAPb_fwAlAIAAAADy_38AJACAAAAA8v9_ABQAzwQAAAAAgAEAAAAAgAAAAIACAAAAAIAAAACAAwAAAACAAAAAgAQAAAAAgAAAAIAFAAAAAIAAAACABgAAAACAAAAAgAcAAAAAgAAAAIAIAAAAAIAAAACACQAAAACAAAAAgAoAAAAAgAAAAIALAAAAAIAAAACAAQAAAQCAAAAAgAIAAAEAgAAAAIADAAABAIAAAACABAAAAQCAAAAAgAUAAAEAgAAAAIAGAAABAIAAAACABwAAAQCAAAAAgAgAAAEAgAAAAIAJAAABAIAAAACACgAAAQCAAAAAgAsAAAEAgAABAIABAAABAIAAAQCAAgAAAQCAAAEAgAMAAAEAgAABAIAEAAABAIAAAQCABQAAAQCAAAEAgAYAAAEAgAABAIAHAAABAIAAAQCACAAAAQCAAAEAgAkAAAEAgAABAIAKAAABAIAAAQCACwAAAQCAAAIAgAEAAAEAgAACAIACAAABAIAAAgCAAwAAAQCAAAIAgAQAAAEAgAACAIAFAAABAIAAAgCABgAAAQCAAAIAgAcAAAEAgAACAIAIAAABAIAAAgCACQAAAQCAAAIAgAoAAAEAgAACAIALAAABAIAAAwCAAQAAAQCAAAMAgAIAAAEAgAADAIADAAABAIAAAwCABAAAAQCAAAMAgAUAAAEAgAADAIAGAAABAIAAAwCABwAAAQCAAAMAgAgAAAEAgAADAIAJAAABAIAAAwCACgAAAQCAAAMAgAsAAAEAgAADAIABAAAAAIAAAwCAAgAAAACAAAMAgAMAAAAAgAADAIAEAAAAAIAAAwCABQAAAACAAAMAgAYAAAAAgAADAIAHAAAAAIAAAwCACAAAAACAAAMAgAkAAAAAgAADAIAKAAAAAIAAAwCACwAAAACAAAQAgAEAAAEAgAAEAIACAAABAIAABACAAwAAAQCAAAQAgAQAAAEAgAAEAIAFAAABAIAABACABgAAAQCAAAQAgAcAAAEAgAAEAIAIAAABAIAABACACQAAAQCAAAQAgAoAAAEAgAAEAIALAAABAIAABACAAQAAAACAAAQAgAIAAAAAgAAEAIADAAAAAIAABACABAAAAACAAAQAgAUAAAAAgAAEAIAGAAAAAIAABACABwAAAACAAAQAgAgAAAAAgAAEAIAJAAAAAIAABACACgAAAACAAAQAgAsAAAAAgAAFAIABAAABAIAABQCAAgAAAQCAAAUAgAMAAAEAgAAFAIAEAAABAIAABQCABQAAAQCAAAUAgAYAAAEAgAAFAIAHAAABAIAABQCACAAAAQCAAAUAgAkAAAEAgAAFAIAKAAABAIAABQCACwAAAQCAAAUAgAEAAAAAgAAFAIACAAAAAIAABQCAAwAAAACAAAUAgAQAAAAAgAAFAIAFAAAAAIAABQCABgAAAACAAAUAgAcAAAAAgAAFAIAIAAAAAIAABQCACQAAAACAAAUAgAoAAAAAgAAFAIALAAAAAIAABgCAAQAAAQCAAAYAgAIAAAEAgAAGAIADAAABAIAABgCABAAAAQCAAAYAgAUAAAEAgAAGAIAGAAABAIAABgCABwAAAQCAAAYAgAgAAAEAgAAGAIAJAAABAIAABgCACgAAAQCAAAYAgAsAAAEAgAAGAIABAAAAAIAABgCAAgAAAACAAAYAgAMAAAAAgAAGAIAEAAAAAIAABgCABQAAAACAAAYAgAYAAAAAgAAGAIAHAAAAAIAABgCACAAAAACAAAYAgAkAAAAAgAAGAIAKAAAAAIAABgCACwAAAACAAAcAgAEAAAEAgAAHAIACAAABAIAABwCAAwAAAQCAAAcAgAQAAAEAgAAHAIAFAAABAIAABwCABgAAAQCAAAcAgAcAAAEAgAAHAIAIAAABAIAABwCACQAAAQCAAAcAgAoAAAEAgAAHAIALAAABAIAACACAAQAAAQCAAAgAgAIAAAEAgAAIAIADAAABAIAACACABAAAAQCAAAgAgAUAAAEAgAAIAIAGAAABAIAACACABwAAAQCAAAgAgAgAAAEAgAAIAIAJAAABAIAACACACgAAAQCAAAgAgAsAAAEAgAAIAIABAAAAAIAACACAAgAAAACAAAgAgAMAAAAAgAAIAIAEAAAAAIAACACABQAAAACAAAgAgAYAAAAAgAAIAIAHAAAAAIAACACACAAAAACAAAgAgAkAAAAAgAAIAIAKAAAAAIAACACACwAAAACAABQAgAEAAAEAgAAUAIACAAABAIAAFACAAwAAAQCAABQAgAQAAAEAgAAUAIAFAAABAIAAFACABgAAAQCAABQAgAcAAAEAgAAUAIAIAAABAIAAFACACQAAAQCAABQAgAoAAAEAgAAUAIALAAABAIAAFACADAAAAQCAABQAgA0AAAEAgAAUAIAOAAABAIAAFACADwAAAQCAABQAgBAAAAEAgAAUAIARAAABAIAAFACAEgAAAQCAABQAgBMAAAEAgAAUAIAUAAABAIAAFACAFQAAAQCAABQAgBYAAAEAgAAUAIAXAAABAIAAFACAGAAAAQCAABQAgBkAAAEAgAAUAIAaAAABAIAAFACAGwAAAQCAABQAgBwAAAEAgAAUAIAdAAABAIAAFACAAQAAAACAABQAgAIAAAAAgAAUAIADAAAAAIAAFACABAAAAACAABQAgAUAAAAAgAAUAIAGAAAAAIAAFACABwAAAACAABQAgAgAAAAAgAAUAIAJAAAAAIAAFACACgAAAACAABQAgAsAAAAAgAAUAIAMAAAAAIAAFACADQAAAACAABQAgA4AAAAAgAAUAIAPAAAAAIAAFACAEAAAAACAABQAgBEAAAAAgAAUAIASAAAAAIAAFACAEwAAAACAABQAgBQAAAAAgAAUAIAVAAAAAIAAFACAFgAAAACAABQAgBcAAAAAgAAUAIAYAAAAAIAAFACAGQAAAACAABQAgBoAAAAAgAAUAIAbAAAAAIAAFACAHAAAAACAABQAgB0AAAAAgAAVAIABAAABAIAAFQCAAgAAAQCAABUAgAMAAAEAgAAVAIAEAAABAIAAFQCABQAAAQCAABUAgAYAAAEAgAAVAIAHAAABAIAAFQCACAAAAQCAABUAgAkAAAEAgAAVAIAKAAABAIAAFQCACwAAAQCAABUAgAwAAAEAgAAVAIANAAABAIAAFQCADgAAAQCAABUAgA8AAAEAgAAVAIAQAAABAIAAFQCAEQAAAQCAABUAgBIAAAEAgAAVAIATAAABAIAAFQCAFAAAAQCAABUAgBUAAAEAgAAVAIAWAAABAIAAFQCAFwAAAQCAABUAgBgAAAEAgAAVAIAZAAABAIAAFQCAGgAAAQCAABUAgBsAAAEAgAAVAIAcAAABAIAAFQCAHQAAAQCAABUAgAEAAAAAgAAVAIACAAAAAIAAFQCAAwAAAACAABUAgAQAAAAAgAAVAIAFAAAAAIAAFQCABgAAAACAABUAgAcAAAAAgAAVAIAIAAAAAIAAFQCACQAAAACAABUAgAoAAAAAgAAVAIALAAAAAIAAFQCADAAAAACAABUAgA0AAAAAgAAVAIAOAAAAAIAAFQCADwAAAACAABUAgBAAAAAAgAAVAIARAAAAAIAAFQCAEgAAAACAABUAgBMAAAAAgAAVAIAUAAAAAIAAFQCAFQAAAACAABUAgBYAAAAAgAAVAIAXAAAAAIAAFQCAGAAAAACAABUAgBkAAAAAgAAVAIAaAAAAAIAAFQCAGwAAAACAABUAgBwAAAAAgAAVAIAdAAAAAIAAFgCAAQAAAQCAABYAgAIAAAEAgAAWAIADAAABAIAAFgCABAAAAQCAABYAgAUAAAEAgAAWAIAGAAABAIAAFgCABwAAAQCAABYAgAgAAAEAgAAWAIAJAAABAIAAFgCACgAAAQCAABYAgAsAAAEAgAAWAIAMAAABAIAAFgCADQAAAQCAABYAgA4AAAEAgAAWAIAPAAABAIAAFgCAEAAAAQCAABYAgBEAAAEAgAAWAIASAAABAIAAFgCAEwAAAQCAABYAgBQAAAEAgAAWAIAVAAABAIAAFgCAFgAAAQCAABYAgBcAAAEAgAAWAIAYAAABAIAAFgCAGQAAAQCAABYAgBoAAAEAgAAWAIAbAAABAIAAFgCAHAAAAQCAABYAgB0AAAEAgAAWAIABAAAAAIAAFgCAAgAAAACAABYAgAMAAAAAgAAWAIAEAAAAAIAAFgCABQAAAACAABYAgAYAAAAAgAAWAIAHAAAAAIAAFgCACAAAAACAABYAgAkAAAAAgAAWAIAKAAAAAIAAFgCACwAAAACAABYAgAwAAAAAgAAWAIANAAAAAIAAFgCADgAAAACAABYAgA8AAAAAgAAWAIAQAAAAAIAAFgCAEQAAAACAABYAgBIAAAAAgAAWAIATAAAAAIAAFgCAFAAAAACAABYAgBUAAAAAgAAWAIAWAAAAAIAAFgCAFwAAAACAABYAgBgAAAAAgAAWAIAZAAAAAIAAFgCAGgAAAACAABYAgBsAAAAAgAAWAIAcAAAAAIAAFgCAHQAAAACAABoAgAEAAAEAgAAaAIACAAABAIAAGgCAAwAAAQCAABoAgAQAAAEAgAAaAIAFAAABAIAAGgCABgAAAQCAABoAgAcAAAEAgAAaAIAIAAABAIAAGgCACQAAAQCAABoAgAoAAAEAgAAaAIALAAABAIAAGgCADAAAAQCAABoAgA0AAAEAgAAaAIAOAAABAIAAGgCADwAAAQCAABoAgBAAAAEAgAAaAIARAAABAIAAGgCAEgAAAQCAABoAgBMAAAEAgAAaAIAUAAABAIAAGgCAFQAAAQCAABoAgBYAAAEAgAAaAIAXAAABAIAAGgCAGAAAAQCAABoAgBkAAAEAgAAaAIAaAAABAIAAGgCAGwAAAQCAABoAgBwAAAEAgAAaAIAdAAABAIAAGgCAHgAAAQCAABoAgB8AAAEAgAAaAIAgAAABAIAAGgCAIQAAAQCAABoAgAEAAAAAgAAaAIACAAAAAIAAGgCAAwAAAACAABoAgAQAAAAAgAAaAIAFAAAAAIAAGgCABgAAAACAABoAgAcAAAAAgAAaAIAIAAAAAIAAGgCACQAAAACAABoAgAoAAAAAgAAaAIALAAAAAIAAGgCADAAAAACAABoAgA0AAAAAgAAaAIAOAAAAAIAAGgCADwAAAACAABoAgBAAAAAAgAAaAIARAAAAAIAAGgCAEgAAAACAABoAgBMAAAAAgAAaAIAUAAAAAIAAGgCAFQAAAACAABoAgBYAAAAAgAAaAIAXAAAAAIAAGgCAGAAAAACAABoAgBkAAAAAgAAaAIAaAAAAAIAAGgCAGwAAAACAABoAgBwAAAAAgAAaAIAdAAAAAIAAGgCAHgAAAACAABoAgB8AAAAAgAAaAIAgAAAAAIAAGgCAIQAAAACAABsAgAEAAAEAgAAbAIACAAABAIAAGwCAAwAAAQCAABsAgAQAAAEAgAAbAIAFAAABAIAAGwCABgAAAQCAABsAgAcAAAEAgAAbAIAIAAABAIAAGwCACQAAAQCAABsAgAoAAAEAgAAbAIALAAABAIAAGwCADAAAAQCAABsAgA0AAAEAgAAbAIAOAAABAIAAGwCADwAAAQCAABsAgBAAAAEAgAAbAIARAAABAIAAGwCAEgAAAQCAABsAgBMAAAEAgAAbAIAUAAABAIAAGwCAFQAAAQCAABsAgBYAAAEAgAAbAIAXAAABAIAAGwCAGAAAAQCAABsAgBkAAAEAgAAbAIAaAAABAIAAGwCAGwAAAQCAABsAgBwAAAEAgAAbAIAdAAABAIAAGwCAHgAAAQCAABsAgB8AAAEAgAAbAIAgAAABAIAAGwCAIQAAAQCAABwAgAEAAAEAgAAcAIACAAABAIAAHACAAwAAAQCAABwAgAQAAAEAgAAcAIAFAAABAIAAHACABgAAAQCAABwAgAcAAAEAgAAcAIAIAAABAIAAHACACQAAAQCAABwAgAoAAAEAgAAcAIALAAABAIAAHACADAAAAQCAABwAgA0AAAEAgAAcAIAOAAABAIAAHACADwAAAQCAABwAgBAAAAEAgAAcAIARAAABAIAAHACAEgAAAQCAABwAgBMAAAEAgAAcAIAUAAABAIAAHACAFQAAAQCAABwAgBYAAAEAgAAcAIAXAAABAIAAHACAGAAAAQCAABwAgBkAAAEAgAAcAIAaAAABAIAAHACAGwAAAQCAABwAgBwAAAEAgAAcAIAdAAABAIAAHACAHgAAAQCAABwAgB8AAAEAgAAcAIAgAAABAIAAHACAIQAAAQCAAB0AgAEAAAEAgAAdAIACAAABAIAAHQCAAwAAAQCAAB0AgAQAAAEAgAAdAIAFAAABAIAAHQCABgAAAQCAAB0AgAcAAAEAgAAdAIAIAAABAIAAHQCACQAAAQCAAB0AgAoAAAEAgAAdAIALAAABAIAAHQCADAAAAQCAAB0AgA0AAAEAgAAdAIAOAAABAIAAHQCADwAAAQCAAB0AgBAAAAEAgAAdAIARAAABAIAAHQCAEgAAAQCAAB0AgBMAAAEAgAAdAIAUAAABAIAAHQCAFQAAAQCAAB0AgBYAAAEAgAAdAIAXAAABAIAAHQCAGAAAAQCAAB0AgBkAAAEAgAAdAIAaAAABAIAAHQCAGwAAAQCAAB0AgBwAAAEAgAAdAIAdAAABAIAAHQCAHgAAAQCAAB0AgB8AAAEAgAAdAIAgAAABAIAAHQCAIQAAAQCAAB4AgAEAAAEAgAAeAIACAAABAIAAHgCAAwAAAQCAAB4AgAQAAAEAgAAeAIAFAAABAIAAHgCABgAAAQCAAB4AgAcAAAEAgAAeAIAIAAABAIAAHgCACQAAAQCAAB4AgAoAAAEAgAAeAIALAAABAIAAHgCADAAAAQCAAB4AgA0AAAEAgAAeAIAOAAABAIAAHgCADwAAAQCAAB4AgBAAAAEAgAAeAIARAAABAIAAHgCAEgAAAQCAAB4AgBMAAAEAgAAeAIAUAAABAIAAHgCAFQAAAQCAAB4AgBYAAAEAgAAeAIAXAAABAIAAHgCAGAAAAQCAAB4AgBkAAAEAgAAeAIAaAAABAIAAHgCAGwAAAQCAAB4AgBwAAAEAgAAeAIAdAAABAIAAHgCAHgAAAQCAAB4AgB8AAAEAgAAeAIAgAAABAIAAHgCAIQAAAQCAAB8AgAEAAAEAgAAfAIACAAABAIAAHwCAAwAAAQCAAB8AgAQAAAEAgAAfAIAFAAABAIAAHwCABgAAAQCAAB8AgAcAAAEAgAAfAIAIAAABAIAAHwCACQAAAQCAAB8AgAoAAAEAgAAfAIALAAABAIAAHwCADAAAAQCAAB8AgA0AAAEAgAAfAIAOAAABAIAAHwCADwAAAQCAAB8AgBAAAAEAgAAfAIARAAABAIAAHwCAEgAAAQCAAB8AgBMAAAEAgAAfAIAUAAABAIAAHwCAFQAAAQCAAB8AgBYAAAEAgAAfAIAXAAABAIAAHwCAGAAAAQCAAB8AgBkAAAEAgAAfAIAaAAABAIAAHwCAGwAAAQCAAB8AgBwAAAEAgAAfAIAdAAABAIAAHwCAHgAAAQCAAB8AgB8AAAEAgAAfAIAgAAABAIAAHwCAIQAAAQCAAB8AgAEAAAIAgAAfAIACAAACAIAAHwCAAwAAAgCAAB8AgAQAAAIAgAAfAIAFAAACAIAAHwCABgAAAgCAAB8AgAcAAAIAgAAfAIAIAAACAIAAHwCACQAAAgCAAB8AgAoAAAIAgAAfAIALAAACAIAAHwCADAAAAgCAAB8AgA0AAAIAgAAfAIAOAAACAIAAHwCADwAAAgCAAB8AgBAAAAIAgAAfAIARAAACAIAAHwCAEgAAAgCAAB8AgBMAAAIAgAAfAIAUAAACAIAAHwCAFQAAAgCAAB8AgBYAAAIAgAAfAIAXAAACAIAAHwCAGAAAAgCAAB8AgBkAAAIAgAAfAIAaAAACAIAAHwCAGwAAAgCAAB8AgBwAAAIAgAAfAIAdAAACAIAAHwCAHgAAAgCAAB8AgB8AAAIAgAAfAIAgAAACAIAAHwCAIQAAAgCAACMAgAEAAAIAgAAjAIACAAACAIAAIwCAAwAAAgCAACMAgAQAAAIAgAAjAIAFAAACAIAAIwCABgAAAgCAACMAgAcAAAIAgAAjAIAIAAACAIAAIwCACQAAAgCAACMAgAoAAAIAgAAjAIALAAACAIAAIwCADAAAAgCAACMAgA0AAAIAgAAjAIAOAAACAIAAIwCADwAAAgCAACMAgBAAAAIAgAAjAIARAAACAIAAIwCAEgAAAgCAACMAgBMAAAIAgAAjAIAUAAACAIAAIwCAFQAAAgCAACMAgBYAAAIAgAAjAIAXAAACAIAAIwCAGAAAAgCAACMAgBkAAAIAgAAjAIAaAAACAIAAIwCAGwAAAgCAACMAgBwAAAIAgAAjAIAdAAACAIAAIwCAHgAAAgCAACMAgB8AAAIAgAAjAIAgAAACAIAAIwCAIQAAAgCAACMAgCIAAAIAgAAjAIAjAAACAIAAIwCAJAAAAgCAACMAgCUAAAIAgAAjAIABAAABAIAAIwCAAgAAAQCAACMAgAMAAAEAgAAjAIAEAAABAIAAIwCABQAAAQCAACMAgAYAAAEAgAAjAIAHAAABAIAAIwCACAAAAQCAACMAgAkAAAEAgAAjAIAKAAABAIAAIwCACwAAAQCAACMAgAwAAAEAgAAjAIANAAABAIAAIwCADgAAAQCAACMAgA8AAAEAgAAjAIAQAAABAIAAIwCAEQAAAQCAACMAgBIAAAEAgAAjAIATAAABAIAAIwCAFAAAAQCAACMAgBUAAAEAgAAjAIAWAAABAIAAIwCAFwAAAQCAACMAgBgAAAEAgAAjAIAZAAABAIAAIwCAGgAAAQCAACMAgBsAAAEAgAAjAIAcAAABAIAAIwCAHQAAAQCAACMAgB4AAAEAgAAjAIAfAAABAIAAIwCAIAAAAQCAACMAgCEAAAEAgAAjAIAiAAABAIAAIwCAIwAAAQCAACMAgCQAAAEAgAAjAIAlAAABAIAAJACAAQAAAgCAACQAgAIAAAIAgAAkAIADAAACAIAAJACABAAAAgCAACQAgAUAAAIAgAAkAIAGAAACAIAAJACABwAAAgCAACQAgAgAAAIAgAAkAIAJAAACAIAAJACACgAAAgCAACQAgAsAAAIAgAAkAIAMAAACAIAAJACADQAAAgCAACQAgA4AAAIAgAAkAIAPAAACAIAAJACAEAAAAgCAACQAgBEAAAIAgAAkAIASAAACAIAAJACAEwAAAgCAACQAgBQAAAIAgAAkAIAVAAACAIAAJACAFgAAAgCAACQAgBcAAAIAgAAkAIAYAAACAIAAJACAGQAAAgCAACQAgBoAAAIAgAAkAIAbAAACAIAAJACAHAAAAgCAACQAgB0AAAIAgAAkAIAeAAACAIAAJACAHwAAAgCAACQAgCAAAAIAgAAkAIAhAAACAIAAJACAIgAAAgCAACQAgCMAAAIAgAAkAIAkAAACAIAAJACAJQAAAgCAACUAgAEAAAIAgAAlAIACAAACAIAAJQCAAwAAAgCAACUAgAQAAAIAgAAlAIAFAAACAIAAJQCABgAAAgCAACUAgAcAAAIAgAAlAIAIAAACAIAAJQCACQAAAgCAACUAgAoAAAIAgAAlAIALAAACAIAAJQCADAAAAgCAACUAgA0AAAIAgAAlAIAOAAACAIAAJQCADwAAAgCAACUAgBAAAAIAgAAlAIARAAACAIAAJQCAEgAAAgCAACUAgBMAAAIAgAAlAIAUAAACAIAAJQCAFQAAAgCAACUAgBYAAAIAgAAlAIAXAAACAIAAJQCAGAAAAgCAACUAgBkAAAIAgAAlAIAaAAACAIAAJQCAGwAAAgCAACUAgBwAAAIAgAAlAIAdAAACAIAAJQCAHgAAAgCAACUAgB8AAAIAgAAlAIAgAAACAIAAJQCAIQAAAgCAACUAgCIAAAIAgAAlAIAjAAACAIAAJQCAJAAAAgCAACUAgCUAAAIAgAAlAIABAAABAIAAJQCAAgAAAQCAACUAgAMAAAEAgAAlAIAEAAABAIAAJQCABQAAAQCAACUAgAYAAAEAgAAlAIAHAAABAIAAJQCACAAAAQCAACUAgAkAAAEAgAAlAIAKAAABAIAAJQCACwAAAQCAACUAgAwAAAEAgAAlAIANAAABAIAAJQCADgAAAQCAACUAgA8AAAEAgAAlAIAQAAABAIAAJQCAEQAAAQCAACUAgBIAAAEAgAAlAIATAAABAIAAJQCAFAAAAQCAACUAgBUAAAEAgAAlAIAWAAABAIAAJQCAFwAAAQCAACUAgBgAAAEAgAAlAIAZAAABAIAAJQCAGgAAAQCAACUAgBsAAAEAgAAlAIAcAAABAIAAJQCAHQAAAQCAACUAgB4AAAEAgAAlAIAfAAABAIAAJQCAIAAAAQCAACUAgCEAAAEAgAAlAIAiAAABAIAAJQCAIwAAAQCAACUAgCQAAAEAgAAlAIAlAAABAIAAJACAAQAAAQCAACQAgAIAAAEAgAAkAIADAAABAIAAJACABAAAAQCAACQAgAUAAAEAgAAkAIAGAAABAIAAJACABwAAAQCAACQAgAgAAAEAgAAkAIAJAAABAIAAJACACgAAAQCAACQAgAsAAAEAgAAkAIAMAAABAIAAJACADQAAAQCAACQAgA4AAAEAgAAkAIAPAAABAIAAJACAEAAAAQCAACQAgBEAAAEAgAAkAIASAAABAIAAJACAEwAAAQCAACQAgBQAAAEAgAAkAIAVAAABAIAAJACAFgAAAQCAACQAgBcAAAEAgAAkAIAYAAABAIAAJACAGQAAAQCAACQAgBoAAAEAgAAkAIAbAAABAIAAJACAHAAAAQCAACQAgB0AAAEAgAAkAIAeAAABAIAAJACAHwAAAQCAACQAgCAAAAEAgAAkAIAhAAABAIAAJACAIgAAAQCAACQAgCMAAAEAgAAkAIAkAAABAIAAJACAJQAAAQCAACUAgAEAAP7_fwAlAIACAAD-_38AJQCAAwAA_v9_ACUAgAQAAP7_fwAlAIAFAAD-_38AJQCABgAA_v9_ACUAgAcAAP7_fwAlAIAIAAD-_38AJQCACQAA_v9_ACUAgAoAAP7_fwAlAIALAAD-_38AJQCADAAA_v9_ACUAgA0AAP7_fwAlAIAOAAD-_38AJQCADwAA_v9_ACUAgBAAAP7_fwAlAIARAAD-_38AJQCAEgAA_v9_ACUAgBMAAP7_fwAlAIAUAAD-_38AJQCAFQAA_v9_ACUAgBYAAP7_fwAlAIAXAAD-_38AJQCAGAAA_v9_ACUAgBkAAP7_fwAlAIAaAAD-_38AJQCAGwAA_v9_ACUAgBwAAP7_fwAlAIAdAAD-_38AJQCAHgAA_v9_ACUAgB8AAP7_fwAlAIAgAAD-_38AJQCAIQAA_v9_ACUAgCIAAP7_fwAlAIAjAAD-_38AJACAAQAA_v9_ACQAgAIAAP7_fwAkAIADAAD-_38AJACABAAA_v9_ACQAgAUAAP7_fwAkAIAGAAD-_38AJACABwAA_v9_ACQAgAgAAP7_fwAkAIAJAAD-_38AJACACgAA_v9_ACQAgAsAAP7_fwAkAIAMAAD-_38AJACADQAA_v9_ACQAgA4AAP7_fwAkAIAPAAD-_38AJACAEAAA_v9_ACQAgBEAAP7_fwAkAIASAAD-_38AJACAEwAA_v9_ACQAgBQAAP7_fwAkAIAVAAD-_38AJACAFgAA_v9_ACQAgBcAAP7_fwAkAIAYAAD-_38AJACAGQAA_v9_ACQAgBoAAP7_fwAkAIAbAAD-_38AJACAHAAA_v9_ACQAgB0AAP7_fwAkAIAeAAD-_38AJACAHwAA_v9_ACQAgCAAAP7_fwAkAIAhAAD-_38AJACAIgAA_v9_ACQAgCMAAP7_fwAlAIABAAD9_38AJQCAAgAA_f9_ACUAgAMAAP3_fwAlAIAEAAD9_38AJQCABQAA_f9_ACUAgAYAAP3_fwAlAIAHAAD9_38AJQCACAAA_f9_ACUAgAkAAP3_fwAlAIAKAAD9_38AJQCACwAA_f9_ACUAgAwAAP3_fwAlAIANAAD9_38AJQCADgAA_f9_ACUAgA8AAP3_fwAlAIAQAAD9_38AJQCAEQAA_f9_ACUAgBIAAP3_fwAlAIATAAD9_38AJQCAFAAA_f9_ACUAgBUAAP3_fwAlAIAWAAD9_38AJQCAFwAA_f9_ACUAgBgAAP3_fwAlAIAZAAD9_38AJQCAGgAA_f9_ACUAgBsAAP3_fwAlAIAcAAD9_38AJQCAHQAA_f9_ACUAgB4AAP3_fwAlAIAfAAD9_38AJQCAIAAA_f9_ACUAgCEAAP3_fwAlAIAiAAD9_38AJQCAIwAA_f9_ACQAgAEAAP3_fwAkAIACAAD9_38AJACAAwAA_f9_ACQAgAQAAP3_fwAkAIAFAAD9_38AJACABgAA_f9_ACQAgAcAAP3_fwAkAIAIAAD9_38AJACACQAA_f9_ACQAgAoAAP3_fwAkAIALAAD9_38AJACADAAA_f9_ACQAgA0AAP3_fwAkAIAOAAD9_38AJACADwAA_f9_ACQAgBAAAP3_fwAkAIARAAD9_38AJACAEgAA_f9_ACQAgBMAAP3_fwAkAIAUAAD9_38AJACAFQAA_f9_ACQAgBYAAP3_fwAkAIAXAAD9_38AJACAGAAA_f9_ACQAgBkAAP3_fwAkAIAaAAD9_38AJACAGwAA_f9_ACQAgBwAAP3_fwAkAIAdAAD9_38AJACAHgAA_f9_ACQAgB8AAP3_fwAkAIAgAAD9_38AJACAIQAA_f9_ACQAgCIAAP3_fwAkAIAjAAD9_38AJQCAAQAA9_9_ACUAgAIAAPf_fwAlAIADAAD3_38AJQCABAAA9_9_ACUAgAUAAPf_fwAlAIAGAAD3_38AJQCABwAA9_9_ACUAgAgAAPf_fwAlAIAJAAD3_38AJQCACgAA9_9_ACUAgAsAAPf_fwAlAIAMAAD3_38AJQCADQAA9_9_ACUAgA4AAPf_fwAlAIAPAAD3_38AJQCAEAAA9_9_ACUAgBEAAPf_fwAlAIASAAD3_38AJQCAEwAA9_9_ACUAgBQAAPf_fwAlAIAVAAD3_38AJQCAFgAA9_9_ACUAgBcAAPf_fwAlAIAYAAD3_38AJQCAGQAA9_9_ACUAgBoAAPf_fwAlAIAbAAD3_38AJQCAHAAA9_9_ACUAgB0AAPf_fwAlAIAeAAD3_38AJQCAHwAA9_9_ACUAgCAAAPf_fwAlAIAhAAD3_38AJQCAIgAA9_9_ACUAgCMAAPf_fwAlAIAkAAD3_38AJQCAJQAA9_9_ACUAgCYAAPf_fwAlAIAnAAD3_38AJQCAKAAA9_9_ACUAgCkAAPf_fwAlAIAqAAD3_38AJQCAKwAA9_9_ACQAgAEAAPf_fwAkAIACAAD3_38AJACAAwAA9_9_ACQAgAQAAPf_fwAkAIAFAAD3_38AJACABgAA9_9_ACQAgAcAAPf_fwAkAIAIAAD3_38AJACACQAA9_9_ACQAgAoAAPf_fwAkAIALAAD3_38AJACADAAA9_9_ACQAgA0AAPf_fwAkAIAOAAD3_38AJACADwAA9_9_ACQAgBAAAPf_fwAkAIARAAD3_38AJACAEgAA9_9_ACQAgBMAAPf_fwAkAIAUAAD3_38AJACAFQAA9_9_ACQAgBYAAPf_fwAkAIAXAAD3_38AJACAGAAA9_9_ACQAgBkAAPf_fwAkAIAaAAD3_38AJACAGwAA9_9_ACQAgBwAAPf_fwAkAIAdAAD3_38AJACAHgAA9_9_ACQAgB8AAPf_fwAkAIAgAAD3_38AJACAIQAA9_9_ACQAgCIAAPf_fwAkAIAjAAD3_38AJACAJAAA9_9_ACQAgCUAAPf_fwAkAIAmAAD3_38AJACAJwAA9_9_ACQAgCgAAPf_fwAkAIApAAD3_38AJACAKgAA9_9_ACQAgCsAAPf_fwAlAIABAAD2_38AJQCAAgAA9v9_ACUAgAMAAPb_fwAlAIAEAAD2_38AJQCABQAA9v9_ACUAgAYAAPb_fwAlAIAHAAD2_38AJQCACAAA9v9_ACUAgAkAAPb_fwAlAIAKAAD2_38AJQCACwAA9v9_ACUAgAwAAPb_fwAlAIANAAD2_38AJQCADgAA9v9_ACUAgA8AAPb_fwAlAIAQAAD2_38AJQCAEQAA9v9_ACUAgBIAAPb_fwAlAIATAAD2_38AJQCAFAAA9v9_ACUAgBUAAPb_fwAlAIAWAAD2_38AJQCAFwAA9v9_ACUAgBgAAPb_fwAlAIAZAAD2_38AJQCAGgAA9v9_ACUAgBsAAPb_fwAlAIAcAAD2_38AJQCAHQAA9v9_ACUAgB4AAPb_fwAlAIAfAAD2_38AJQCAIAAA9v9_ACUAgCEAAPb_fwAlAIAiAAD2_38AJQCAIwAA9v9_ACUAgCQAAPb_fwAlAIAlAAD2_38AJQCAJgAA9v9_ACUAgCcAAPb_fwAlAIAoAAD2_38AJQCAKQAA9v9_ACUAgCoAAPb_fwAlAIArAAD2_38AJACAAQAA9v9_ACQAgAIAAPb_fwAkAIADAAD2_38AJACABAAA9v9_ACQAgAUAAPb_fwAkAIAGAAD2_38AJACABwAA9v9_ACQAgAgAAPb_fwAkAIAJAAD2_38AJACACgAA9v9_ACQAgAsAAPb_fwAkAIAMAAD2_38AJACADQAA9v9_ACQAgA4AAPb_fwAkAIAPAAD2_38AJACAEAAA9v9_ACQAgBEAAPb_fwAkAIASAAD2_38AJACAEwAA9v9_ACQAgBQAAPb_fwAkAIAVAAD2_38AJACAFgAA9v9_ACQAgBcAAPb_fwAkAIAYAAD2_38AJACAGQAA9v9_ACQAgBoAAPb_fwAkAIAbAAD2_38AJACAHAAA9v9_ACQAgB0AAPb_fwAkAIAeAAD2_38AJACAHwAA9v9_ACQAgCAAAPb_fwAkAIAhAAD2_38AJACAIgAA9v9_ACQAgCMAAPb_fwAkAIAkAAD2_38AJACAJQAA9v9_ACQAgCYAAPb_fwAkAIAnAAD2_38AJACAKAAA9v9_ACQAgCkAAPb_fwAkAIAqAAD2_38AJACAKwAA9v9_ACUAgAEAAPL_fwAlAIACAADy_38AJQCAAwAA8v9_ACUAgAQAAPL_fwAlAIAFAADy_38AJQCABgAA8v9_ACUAgAcAAPL_fwAlAIAIAADy_38AJQCACQAA8v9_ACUAgAoAAPL_fwAlAIALAADy_38AJQCADAAA8v9_ACUAgA0AAPL_fwAlAIAOAADy_38AJQCADwAA8v9_ACUAgBAAAPL_fwAlAIARAADy_38AJQCAEgAA8v9_ACUAgBMAAPL_fwAlAIAUAADy_38AJQCAFQAA8v9_ACUAgBYAAPL_fwAlAIAXAADy_38AJQCAGAAA8v9_ACUAgBkAAPL_fwAlAIAaAADy_38AJQCAGwAA8v9_ACUAgBwAAPL_fwAlAIAdAADy_38AJQCAHgAA8v9_ACUAgB8AAPL_fwAlAIAgAADy_38AJQCAIQAA8v9_ACUAgCIAAPL_fwAlAIAjAADy_38AJQCAJAAA8v9_ACUAgCUAAPL_fwAlAIAmAADy_38AJQCAJwAA8v9_ACUAgCgAAPL_fwAlAIApAADy_38AJQCAKgAA8v9_ACUAgCsAAPL_fwAlAIAsAADy_38AJQCALQAA8v9_ACUAgC4AAPL_fwAlAIAvAADy_38AJACAAQAA8v9_ACQAgAIAAPL_fwAkAIADAADy_38AJACABAAA8v9_ACQAgAUAAPL_fwAkAIAGAADy_38AJACABwAA8v9_ACQAgAgAAPL_fwAkAIAJAADy_38AJACACgAA8v9_ACQAgAsAAPL_fwAkAIAMAADy_38AJACADQAA8v9_ACQAgA4AAPL_fwAkAIAPAADy_38AJACAEAAA8v9_ACQAgBEAAPL_fwAkAIASAADy_38AJACAEwAA8v9_ACQAgBQAAPL_fwAkAIAVAADy_38AJACAFgAA8v9_ACQAgBcAAPL_fwAkAIAYAADy_38AJACAGQAA8v9_ACQAgBoAAPL_fwAkAIAbAADy_38AJACAHAAA8v9_ACQAgB0AAPL_fwAkAIAeAADy_38AJACAHwAA8v9_ACQAgCAAAPL_fwAkAIAhAADy_38AJACAIgAA8v9_ACQAgCMAAPL_fwAkAIAkAADy_38AJACAJQAA8v9_ACQAgCYAAPL_fwAkAIAnAADy_38AJACAKAAA8v9_ACQAgCkAAPL_fwAkAIAqAADy_38AJACAKwAA8v9_ACQAgCwAAPL_fwAkAIAtAADy_38AJACALgAA8v9_ACQAgC8AAPL_fwATAC0AAAAAAIAMAAAAAIAAAACADAAAAQCAAAEAgAwAAAEAgAACAIAMAAABAIAAAwCADAAAAQCAAAMAgAwAAAAAgAAEAIAMAAABAIAABACADAAAAACAAAUAgAwAAAEAgAAFAIAMAAAAAIAABgCADAAAAQCAAAYAgAwAAAAAgAAHAIAMAAABAIAACACADAAAAQCAAAgAgAwAAAAAgAAUAIAeAAABAIAAFACAHgAAAACAABUAgB4AAAEAgAAVAIAeAAAAAIAAFgCAHgAAAQCAABYAgB4AAAAAgAAaAIAiAAABAIAAGgCAIgAAAACAABsAgCIAAAEAgAAcAIAiAAABAIAAHQCAIgAAAQCAAB4AgCIAAAEAgAAfAIAiAAABAIAAHwCAIgAAAgCAACMAgCYAAAIAgAAjAIAmAAABAIAAJACAJgAAAgCAACUAgCYAAAIAgAAlAIAmAAABAIAAJACAJgAAAQCAACUAgCQAAP7_fwAkAIAkAAD-_38AJQCAJAAA_f9_ACQAgCQAAP3_fwAlAIAsAAD3_38AJACALAAA9_9_ACUAgCwAAPb_fwAkAIAsAAD2_38AJQCAMAAA8v9_ACQAgDAAAPL_fwABAAEAAAAAAIANAAABAIABAAAHAAAAAQCADQAAAQCAAwIAgA0AAAEAgAMHAIANAAABAIADGwCAIwAAAQCAAxwAgCMAAAEAgAMdAIAjAAABAIADHgCAIwAAAQCAAwkAAwAAAAMAgA0AAAEAgAMIAIANAAABAIADJACAMQAA8v9_AgwABwAAAAMAgA0AAAAAgAAGAIANAAAAAIADCACADQAAAACAABoAgCMAAAAAgAMfAIAjAAACAIABJQCAJwAAAgCAAiUAgDEAAPL_fwMKABYAAAAEAIANAAABAIADBACADQAAAACAAQUAgA0AAAEAgAMFAIANAAAAAIABFACAHwAAAQCAAxQAgB8AAAAAgAEVAIAfAAABAIADFQCAHwAAAACAARYAgB8AAAEAgAMWAIAfAAAAAIABIwCAJwAAAgCAAyMAgCcAAAEAgAEkAIAnAAACAIADJQCAJwAAAQCAACUAgCUAAP7_fwAkAIAlAAD-_38CJQCAJQAA_f9_ACQAgCUAAP3_fwIlAIAtAAD3_38AJACALQAA9_9_AiUAgC0AAPb_fwAkAIAtAAD2_38CCAADAAAABgCADQAAAQCAARoAgCMAAAEAgAEfAIAjAAABAIADDQAHAAAACQCADQAAAACAAxEAgBsAAAAAgAMXAIAfAAAAAIADIACAIwAAAQCAAyUAgCUAAP__fwIkAIAlAAD8_38AJACALQAA9f9_AA4ABwAAAAkAgA0AAAEAgAMRAIAbAAABAIADFwCAHwAAAQCAAyAAgCMAAAIAgAMkAIAlAAD__38CJQCAJQAA_P9_ACUAgC0AAPX_fwARAA0AAAAKAIAOAAAAAIADCwCAEAAAAACAAwwAgBIAAAAAgAMNAIAUAAAAAIADDgCAFgAAAACAAw8AgBgAAAAAgAMSAIAcAAAAAIADGACAIAAAAACAAyEAgCQAAAEAgAMkAIAmAAD7_38AJACAKAAA-v9_ACQAgCoAAPn_fwAkAIAuAAD0_38AEgANAAAACgCADgAAAQCAAwsAgBAAAAEAgAMMAIASAAABAIADDQCAFAAAAQCAAw4AgBYAAAEAgAMPAIAYAAABAIADEgCAHAAAAQCAAxgAgCAAAAEAgAMhAIAkAAACAIADJQCAJgAA-_9_ACUAgCgAAPr_fwAlAIAqAAD5_38AJQCALgAA9P9_ABAABwAAABAAgBoAAAAAgAETAIAeAAAAAIABGQCAIgAAAACAASIAgCYAAAEAgAElAIAmAAAAAIAAJACALAAA-P9_AiQAgDAAAPP_fwIPAAcAAAAQAIAaAAABAIABEwCAHgAAAQCAARkAgCIAAAEAgAEiAIAmAAACAIABJACAJgAAAACAACUAgCwAAPj_fwIlAIAwAADz_38CCwABAAAAJACAJwAAAQCAAgYAAQAAACQAgDEAAPH_fwA

yeah

(+2)

DAMN ! must have been real hard pressing the generate button.

(+1)(-1)

You got me ¯\_(ツ)_/¯

(+1)

lol

24.757  i played this in my 100 random track run

Nice. My time is about 24.8 i forgot exactly what it was

first place! 22.785

Sup.

I got a little quick easy track for you called Slush-Sprint v.: 0.1. Enjoy. :-*


v1nGgSlush-Sprint%20v.%3A%200.1AAAqAAAAAACAFAAAAACAAgAAgBQAAAEAgAIAAIAUAAACAIACAACAFAAAAwCAAgAAgBQAAP__fwIAAIAUAAD-_38CAACAFAAA_f9_AgAAgBQAAPz_fwIMAIAvAAAUAIACDACALwAAFQCAAgwAgC8AABYAgAIMAIAvAAAXAIACDACALwAAGACAAgwAgC8AABkAgAIMAIAvAAAaAIACDACALwAAGwCAAgwAgC8AABwAgAIJAIAvAAAfAIADCACALwAAHwCAAwcAgC8AAB8AgAMGAIAvAAAfAIADBQCALwAAHwCAAwQAgC8AAB8AgAMDAIAvAAAfAIADAgCALwAAHwCAAwEAgC8AAB8AgAMAAIAvAAAfAIAD__9_LwAAHwCAA-z_fwQAAB8AgAPr_38EAAAfAIAD6v9_BAAAHwCAA-n_fwQAAB8AgAPo_38EAAAfAIAD5_9_BAAAHwCAA-b_fwQAAB8AgAPl_38EAAAfAIAD5P9_BAAAHwCAA-3_fwQAAB8AgAHu_38EAAAfAIAB7_9_BAAAHwCAAfD_fwQAAB8AgAHx_38EAAAfAIABIAAEAAAAAACAFAAABQCAAv__fyoAAAAAgAAAAIAqAAAAAIAAAQCAKgAAAACAAAcABAAAAAAAgBQAAAQAgAIAAIAaAAD2_38AAACAGgAA8f9_AAoAgC8AABIAgAEfAGUAAAAAAIAYAAAFAIACAACAGQAABQCAAgAAgBoAAAUAgAIAAIAbAAAFAIACAACAHAAABQCAAgAAgB0AAAUAgAIAAIAeAAAFAIACAACAHwAABQCAAgAAgCAAAAUAgAL__38gAAAFAIACAQCAIAAABQCAAgEAgCEAAAUAgAIAAIAhAAAFAIAC__9_IQAABQCAAgEAgCIAAAUAgAIAAIAiAAAFAIAC__9_IgAABQCAAgEAgCMAAAUAgAIAAIAjAAAFAIAC__9_IwAABQCAAgEAgCQAAAUAgAIAAIAkAAAFAIAC__9_JAAABQCAAgEAgCUAAAUAgAL__38lAAAFAIACAQCAJgAABQCAAv__fyYAAAUAgAIBAIAnAAAFAIAC__9_JwAABQCAAgEAgCgAAAUAgAL__38oAAAFAIACAQCAKQAABQCAAv__fykAAAUAgAIBAIAqAAAFAIAC__9_KgAABQCAAgEAgCsAAAUAgAL__38rAAAFAIACAQCALAAABQCAAv__fywAAAUAgAIBAIAtAAAFAIAC__9_LQAABQCAAgEAgC4AAAUAgAL__38uAAAFAIACAQCALwAABQCAAv__fy8AAAUAgAIBAIAwAAAFAIAC__9_MAAABQCAAgEAgDEAAAUAgAL__38xAAAFAIACAQCAMgAABQCAAgAAgDIAAAUAgAL__38yAAAFAIACAQCAMwAABQCAAgAAgDMAAAUAgAL__38zAAAFAIACAQCANAAABQCAAgAAgDQAAAUAgAL__380AAAFAIACAQCANQAABQCAAgAAgDUAAAUAgAL__381AAAFAIACAQCANgAABQCAAgAAgDYAAAUAgAL__382AAAFAIACAQCANAAAAACAAAAAgDQAAAAAgAD__380AAAAAIAA__9_NQAAAACAAAAAgDUAAAAAgAABAIA1AAAAAIAA__9_NgAAAACAAAAAgDYAAAAAgAABAIA2AAAAAIAAAQCAMwAAAACAAAAAgDMAAAAAgAD__38zAAAAAIAA__9_MgAAAACAAAAAgDIAAAAAgAABAIAyAAAAAIAA__9_MQAAAACAAAAAgDEAAAAAgAABAIAxAAAAAIAA__9_MAAAAACAAAAAgDAAAAAAgAABAIAwAAAAAIAA__9_LwAAAACAAAAAgC8AAAAAgAABAIAvAAAAAIAA__9_LgAAAACAAAAAgC4AAAAAgAABAIAuAAAAAIAAAQCAHgAABQCAAv__fx4AAAUAgAIBAIAfAAAFAIAC__9_HwAABQCAAgEAgB0AAAUAgAL__38dAAAFAIACAQCAHAAABQCAAv__fxwAAAUAgAIAAIAlAAAFAIACAACAJgAABQCAAh4ADAAAAAEAgDcAAAUAgAIAAIA3AAAFAIAC__9_NwAABQCAAv__fzcAAAAAgAAAAIA3AAAAAIAAAQCANwAAAACAAP__fzwAAAMAgAH__388AAACAIABAACAPAAABACAAgEAgDwAAAMAgAMBAIA8AAACAIADAACAPAAAAQCAAB0AZQEAAAEAgDsAAAQAgAL__387AAAEAIACAACAOwAABACAAv__fzsAAAMAgAIAAIA7AAADAIACAQCAOwAAAwCAAgEAgDsAAAIAgAIBAIA7AAABAIACAACAOwAAAQCAAgAAgDsAAAIAgAL__387AAACAIAC__9_OwAAAQCAAgEAgC4AABoAgAICAIAuAAAaAIACAwCALgAAGgCAAgQAgC4AABoAgAIFAIAuAAAaAIACBgCALgAAGgCAAgcAgC4AABoAgAIIAIAuAAAaAIACAQCALwAAGwCAAgIAgC8AABsAgAIDAIAvAAAbAIACBACALwAAGwCAAgUAgC8AABsAgAIGAIAvAAAbAIACBwCALwAAGwCAAggAgC8AABsAgAIBAIAtAAAaAIADAgCALQAAGgCAAwMAgC0AABoAgAMFAIAtAAAaAIADBgCALQAAGgCAAwcAgC0AABoAgAMIAIAtAAAaAIADBACALQAAGgCAA_H_fwMAAB8AgAHx_38CAAAfAIAB8v9_AgAAHwCAAeP_fwIAAB8AgAHk_38CAAAfAIAB5f9_AgAAHwCAAeb_fwIAAB8AgAHn_38CAAAfAIAB6P9_AgAAHwCAAen_fwIAAB8AgAHq_38CAAAfAIAB6_9_AgAAHwCAAez_fwIAAB8AgAHt_38CAAAfAIAB7v9_AgAAHwCAAe__fwIAAB8AgAHw_38CAAAfAIAB9_9_AgAAHwCAAfj_fwIAAB8AgAH5_38CAAAfAIAB-v9_AgAAHwCAAfv_fwIAAB8AgAH8_38CAAAfAIAB_f9_AgAAHwCAAf7_fwIAAB8AgAH__38CAAAfAIAB__9_AwAAHwCAAf7_fwMAAB8AgAH9_38DAAAfAIAB_P9_AwAAHwCAAfv_fwMAAB8AgAH6_38DAAAfAIAB-f9_AwAAHwCAAfj_fwMAAB8AgAH3_38DAAAfAIAB8P9_AwAAHwCAAe__fwMAAB8AgAHu_38DAAAfAIAB7f9_AwAAHwCAAez_fwMAAB8AgAHj_38DAAAfAIAB5P9_AwAAHwCAAeX_fwMAAB8AgAHm_38DAAAfAIAB5_9_AwAAHwCAAej_fwMAAB8AgAHp_38DAAAfAIAB6v9_AwAAHwCAAev_fwMAAB8AgAHj_38BAAAfAIAB5P9_AQAAHwCAAeX_fwEAAB8AgAHm_38BAAAfAIAB5_9_AQAAHwCAAej_fwEAAB8AgAHp_38BAAAfAIAB6v9_AQAAHwCAAev_fwEAAB8AgAHs_38BAAAfAIAB7f9_AQAAHwCAAe7_fwEAAB8AgAHv_38BAAAfAIAB8P9_AQAAHwCAAfH_fwEAAB8AgAHy_38BAAAfAIAB8_9_AQAAHwCAAfb_fwEAAB8AgAH3_38BAAAfAIAB-P9_AQAAHwCAAfn_fwEAAB8AgAH6_38BAAAfAIAB-_9_AQAAHwCAAfz_fwEAAB8AgAH9_38BAAAfAIAB_v9_AQAAHwCAAf__fwEAAB8AgAEAAIABAAAfAIABAACAAAAAHwCAAf__fwAAAB8AgAH-_38AAAAfAIAB_f9_AAAAHwCAAfz_fwAAAB8AgAH7_38AAAAfAIAB-v9_AAAAHwCAAfn_fwAAAB8AgAH4_38AAAAfAIAB9_9_AAAAHwCAAfb_fwAAAB8AgAH1_38AAAAfAIAB9P9_AAAAHwCAAfP_fwAAAB8AgAHy_38AAAAfAIAB8f9_AAAAHwCAAfD_fwAAAB8AgAHv_38AAAAfAIAB7v9_AAAAHwCAAe3_fwAAAB8AgAHs_38AAAAfAIAB6_9_AAAAHwCAAer_fwAAAB8AgAHp_38AAAAfAIAB6P9_AAAAHwCAAef_fwAAAB8AgAHm_38AAAAfAIAB5f9_AAAAHwCAAeT_fwAAAB8AgAHj_38AAAAfAIAB-P9_BAAAHwCAAfn_fwQAAB8AgAH6_38EAAAfAIAB-_9_BAAAHwCAAfz_fwQAAB8AgAH9_38EAAAfAIAB__9_BAAAHwCAAf7_fwQAAB8AgAH__38FAAAfAIAB_v9_BQAAHwCAAf3_fwUAAB8AgAH8_38FAAAfAIAB-_9_BQAAHwCAAfr_fwUAAB8AgAH5_38FAAAfAIAB-P9_BQAAHwCAAfn_fwYAAB8AgAH6_38GAAAfAIAB-_9_BgAAHwCAAf__fwYAAB8AgAH-_38GAAAfAIAB_f9_BgAAHwCAAfz_fwYAAB8AgAH5_38HAAAfAIAB-v9_BwAAHwCAAfv_fwcAAB8AgAH8_38HAAAfAIAB_f9_BwAAHwCAAf7_fwcAAB8AgAH__38HAAAfAIAB-f9_CAAAHwCAAfr_fwgAAB8AgAH7_38IAAAfAIAB_P9_CAAAHwCAAf3_fwgAAB8AgAH-_38IAAAfAIAB__9_CAAAHwCAAfr_fwkAAB8AgAH7_38JAAAfAIAB_P9_CQAAHwCAAf3_fwkAAB8AgAH-_38JAAAfAIAB__9_CQAAHwCAAQAAgAkAAB8AgAH6_38KAAAfAIAB-_9_CgAAHwCAAfz_fwoAAB8AgAH9_38KAAAfAIAB_v9_CgAAHwCAAf__fwoAAB8AgAEAAIAKAAAfAIAB-v9_CwAAHwCAAfv_fwsAAB8AgAH8_38LAAAfAIAB_f9_CwAAHwCAAf7_fwsAAB8AgAH__38LAAAfAIABAACACwAAHwCAAfr_fwwAAB8AgAH7_38MAAAfAIAB_P9_DAAAHwCAAf3_fwwAAB8AgAH-_38MAAAfAIAB__9_DAAAHwCAAQAAgAwAAB8AgAH6_38NAAAfAIAB-_9_DQAAHwCAAfz_fw0AAB8AgAH9_38NAAAfAIAB_v9_DQAAHwCAAf__fw0AAB8AgAEAAIANAAAfAIAB-_9_DgAAHwCAAfz_fw4AAB8AgAH9_38OAAAfAIAB_v9_DgAAHwCAAf__fw4AAB8AgAEAAIAOAAAfAIAB-_9_DwAAHwCAAfz_fw8AAB8AgAH9_38PAAAfAIAB_v9_DwAAHwCAAf__fw8AAB8AgAEAAIAPAAAfAIAB-_9_EAAAHwCAAfz_fxAAAB8AgAH9_38QAAAfAIAB_v9_EAAAHwCAAf__fxAAAB8AgAEAAIAQAAAfAIAB-_9_EQAAHwCAAfz_fxEAAB8AgAH9_38RAAAfAIAB_v9_EQAAHwCAAf__fxEAAB8AgAEAAIARAAAfAIAB-_9_EgAAHwCAAfz_fxIAAB8AgAH9_38SAAAfAIAB_v9_EgAAHwCAAf__fxIAAB8AgAEAAIASAAAfAIAB-_9_EwAAHwCAAfz_fxMAAB8AgAH9_38TAAAfAIAB_v9_EwAAHwCAAf__fxMAAB8AgAEAAIATAAAfAIAB-_9_FAAAHwCAAfz_fxQAAB8AgAH9_38UAAAfAIAB_v9_FAAAHwCAAf__fxQAAB8AgAEAAIAUAAAfAIAB-_9_FQAAHwCAAfz_fxUAAB8AgAH9_38VAAAfAIAB_v9_FQAAHwCAAf__fxUAAB8AgAEAAIAVAAAfAIAB_P9_FgAAHwCAAf3_fxYAAB8AgAH-_38WAAAfAIAB__9_FgAAHwCAAQAAgBYAAB8AgAH8_38XAAAfAIAB_f9_FwAAHwCAAf7_fxcAAB8AgAH__38XAAAfAIABAACAFwAAHwCAAf3_fxgAAB8AgAH-_38YAAAfAIAB__9_GAAAHwCAAQAAgBgAAB8AgAH9_38ZAAAfAIAB_v9_GQAAHwCAAf__fxkAAB8AgAEAAIAZAAAfAIAB_f9_GgAAHwCAAf7_fxoAAB8AgAH__38aAAAfAIABAACAGgAAHwCAAf3_fxsAAB8AgAH-_38bAAAfAIAB__9_GwAAHwCAAQAAgBsAAB8AgAH9_38cAAAfAIAB_v9_HAAAHwCAAf__fxwAAB8AgAEAAIAcAAAfAIAB_f9_HQAAHwCAAf7_fx0AAB8AgAH__38dAAAfAIABAACAHQAAHwCAAf7_fx4AAB8AgAH__38eAAAfAIAB_f9_HgAAHwCAAQAAgB4AAB8AgAH-_38fAAAfAIAB__9_HwAAHwCAAf7_fyAAAB8AgAH__38gAAAfAIAB_v9_IQAAHwCAAf__fyEAAB8AgAH-_38iAAAfAIAB__9_IgAAHwCAAf7_fyMAAB8AgAH__38jAAAfAIAB__9_JAAAHwCAAf__fyUAAB8AgAH__38mAAAfAIAB__9_JwAAHwCAAQAAgCcAAB8AgAH__38oAAAfAIABAACAKAAAHwCAAf__fykAAB8AgAEAAIApAAAfAIABAQCAKQAAHwCAAf__fyoAAB8AgAEAAIAqAAAfAIABAQCAKgAAHwCAAQIAgCoAAB8AgAH__38rAAAfAIABAACAKwAAHwCAAQEAgCsAAB8AgAECAIArAAAfAIABAwCAKwAAHwCAAf__fywAAB8AgAEAAIAsAAAfAIABAQCALAAAHwCAAQIAgCwAAB8AgAEDAIAsAAAfAIABBACALAAAHwCAAQUAgCwAAB8AgAH__38tAAAfAIABAACALQAAHwCAAQEAgC0AAB8AgAECAIAtAAAfAIABAwCALQAAHwCAAQQAgC0AAB8AgAEFAIAtAAAfAIABBgCALQAAHwCAAQcAgC0AAB8AgAH__38uAAAfAIABAACALgAAHwCAAQEAgC4AAB8AgAECAIAuAAAfAIABAwCALgAAHwCAAQQAgC4AAB8AgAEFAIAuAAAfAIABBgCALgAAHwCAAQcAgC4AAB8AgAEIAIAuAAAfAIABCQCALgAAHwCAARkATgAAAAAAgCoAAAEAgAD__38qAAABAIAAAQCAKgAAAQCAAAAAgCoAAAIAgAAAAIAqAAADAIAA_f9_GgAA7_9_Av3_fxoAAPD_fwL9_38aAADx_38C_f9_GgAA8v9_Av3_fxoAAPP_fwL9_38aAAD0_38C_f9_GgAA9f9_Av7_fxoAAPX_fwL-_38aAAD0_38C_v9_GgAA8P9_Av7_fxoAAO__fwL__38aAADv_38C__9_GgAA9f9_AgAAgBoAAPX_fwIBAIAaAADv_38CAgCAGgAA7_9_AgMAgBoAAO__fwIDAIAaAADw_38CAwCAGgAA8f9_AgMAgBoAAPL_fwIDAIAaAADz_38CAwCAGgAA9P9_AgMAgBoAAPX_fwICAIAaAAD1_38CAgCAGgAA9P9_AgIAgBoAAPD_fwIBAIAaAAD1_38CAACAGgAA7_9_AwEAgC8AABEAgAABAIAvAAASAIAAAACALwAAEQCAAAAAgC8AABIAgAD__38vAAARAIAA__9_LwAAEgCAAAEAgC8AABMAgAAAAIAvAAATAIAA__9_LwAAEwCAAAkAgC8AABIAgAMIAIAvAAASAIAD__9_LwAAFACAA___fy8AABUAgAP__38vAAAWAIADAACALwAAFgCAAwEAgC8AABYAgAMBAIAvAAAVAIADAQCALwAAFACAAwAAgC8AABQAgAMAAIAvAAAVAIAD__9_LwAAFwCAA___fy8AABgAgAMBAIAvAAAYAIADAQCALwAAFwCAAwAAgC8AABcAgAMAAIAvAAAYAIAD__9_LwAAGQCAAwAAgC8AABkAgAMBAIAvAAAZAIADCACALwAAEwCAAwgAgC8AABQAgAMIAIAvAAAVAIADCACALwAAFgCAAwgAgC8AABcAgAMIAIAvAAAYAIADCQCALwAAGACAAwkAgC8AABcAgAMJAIAvAAAWAIADCQCALwAAFQCAAwkAgC8AABMAgAMJAIAvAAAZAIAACACALwAAGQCAAAkAgC8AABQAgAEAAIBAAAADAIAAAACAQAAAAgCAAAsABgAAAAEAgCoAAAIAgAD__38qAAACAIAD__9_GgAA8f9_AP__fxoAAPP_fwEBAIAaAADz_38CAQCAGgAA8f9_AwoAKQAAAP__fyoAAAMAgAIBAIAqAAADAIAA__9_GgAA9v9_AwEAgBoAAPb_fwP-_38aAAD2_38DAgCAGgAA9v9_A_3_fxoAAPb_fwMDAIAaAAD2_38DBACAGgAA9f9_AAQAgBoAAPT_fwAEAIAaAADz_38ABACAGgAA8v9_AAQAgBoAAPH_fwAEAIAaAADw_38ABACAGgAA7_9_AAMAgBoAAO7_fwECAIAaAADu_38BAQCAGgAA7v9_AQAAgBoAAO7_fwH9_38aAADu_38B_P9_GgAA7_9_Avz_fxoAAPD_fwL8_38aAADx_38C_P9_GgAA8v9_Avz_fxoAAPP_fwL8_38aAAD0_38C_P9_GgAA9f9_Av__fxoAAO7_fwH-_38aAADu_38BAACAGgAA8_9_Af__fxoAAPL_fwABAIAaAADy_38CCQCALwAAEQCAAQgAgC8AABEAgAEKAIAvAAAYAIAACgCALwAAFwCAAAoAgC8AABYAgAAKAIAvAAAVAIAACgCALwAAFACAAAoAgC8AABMAgAAKAIAvAAAZAIAAFwAJAAAAAACAJwAABwCAAv__fycAAAcAgAIBAIAnAAAHAIACAQCAJwAACACAAv__fycAAAgAgAIAAIAnAAAIAIACAQCAJwAACQCAAgAAgCcAAAkAgAL__38nAAAJAIACIQAVAAAA__9_JwAACgCAAgAAgCcAAAoAgAIBAIAnAAAKAIACAACAGgAA8P9_AAEAgBoAAPD_fwACAIAaAADx_38DAgCAGgAA8v9_AwIAgBoAAPP_fwMAAIAaAAD0_38C__9_GgAA9P9_Av7_fxoAAPP_fwH-_38aAADy_38B_v9_GgAA8f9_Af__fxoAAPD_fwABAIAaAAD0_38CAQCAKwAADQCAAgAAgCsAAA0AgAL__38rAAANAIAC__9_LQAADwCAAgEAgC0AAA8AgAIAAIAtAAAPAIACIwA_AAAAAQCAKAAACwCAAgAAgCgAAAsAgAL__38oAAALAIACAQCAGwAA9f9_AgAAgBsAAPX_fwL__38bAAD1_38CAwCAGwAA8_9_AwMAgBsAAPL_fwMDAIAbAADx_38DAQCAGwAA7_9_AAAAgBsAAO__fwD__38bAADv_38A_f9_GwAA8f9_Af3_fxsAAPL_fwH9_38bAADz_38BBwCALQAAEgCAAwUAgC0AABIAgAMDAIAtAAASAIADAgCALQAAEgCAAQQAgC0AABIAgAEGAIAtAAASAIABAgCALQAAGACAAQIAgC0AABcAgAECAIAtAAAWAIABAgCALQAAFQCAAQIAgC0AABQAgAECAIAtAAATAIABBACALQAAEwCAAQQAgC0AABQAgAEEAIAtAAAVAIABBACALQAAFgCAAQQAgC0AABcAgAEEAIAtAAAYAIABBgCALQAAEwCAAQYAgC0AABQAgAEGAIAtAAAVAIABBgCALQAAFgCAAQYAgC0AABcAgAEGAIAtAAAYAIABBwCALQAAEwCAAwcAgC0AABQAgAMHAIAtAAAVAIADBwCALQAAFgCAAwcAgC0AABcAgAMHAIAtAAAYAIADBQCALQAAGACAAwUAgC0AABcAgAMFAIAtAAAWAIADBQCALQAAFQCAAwUAgC0AABQAgAMFAIAtAAATAIADAwCALQAAEwCAAwMAgC0AABQAgAMDAIAtAAAVAIADAwCALQAAFgCAAwMAgC0AABcAgAMDAIAtAAAYAIADBACALQAAGQCAAQYAgC0AABkAgAEHAIAtAAAZAIADBQCALQAAGQCAAwMAgC0AABkAgAMCAIAtAAAZAIABIgAJAAAAAQCAKgAADACAAAAAgCoAAAwAgAD__38qAAAMAIAAAQCALAAADgCAAAAAgCwAAA4AgAD__38sAAAOAIAAAQCALgAAEACAAAAAgC4AABAAgAD__38uAAAQAIAAMAAHAAAAAQCAOgAAAwCAAAAAgDoAAAMAgAD__386AAADAIAAAACAKgAACACAAQEAgDkAAAIAgAIAAIA5AAACAIAC__9_OQAAAgCAAhQAGAAAAAEAgCgAAAcAgAIBAIAoAAAIAIACAQCAKAAACQCAAgAAgCgAAAkAgAIAAIAoAAAIAIACAACAKAAABwCAAv__fygAAAcAgAL__38oAAAIAIAC__9_KAAACQCAAv__fykAAAkAgAL__38pAAAIAIAC__9_KQAABwCAAgAAgCkAAAcAgAIAAIApAAAIAIACAACAKQAACQCAAgEAgCkAAAkAgAIBAIApAAAIAIACAQCAKQAABwCAAvr_fy8AAAkAgAP6_38wAAAJAIAD-v9_MQAACQCAA_r_fzIAAAkAgAP6_385AAAJAIAA-v9_OgAACQCAAC4AAwAAAP__fyoAAAcAgAMBAIAqAAAJAIABAQCAKgAABwCAAi8ABQAAAAAAgCoAAAcAgAL__38qAAAIAIADAACAKgAACQCAAAEAgCoAAAgAgAH__38qAAAJAIAAJgABAAAAAACAFAAA-_9_AAQAAQAAAAAAgBYAAPn_fwAnAAEAAAAAAIAYAAD4_38CDAAFAAAA_P9_GgAA9v9_AQQAgBoAAPb_fwIEAIAaAADu_38D_P9_GgAA7v9_AAoAgC8AABEAgAMtABoAAAABAIA6AAACAIACAACAOgAAAgCAAv__fzoAAAIAgAIIAIAxAAAbAIABAQCAMQAAGwCAAwcAgDEAABsAgAMCAIAxAAAbAIABBwCAMgAAGwCAAQIAgDIAABsAgAMDAIAyAAAbAIABBgCAMgAAGwCAAwYAgDMAABsAgAEFAIAzAAAbAIADAwCAMwAAGwCAAwQAgDMAABsAgAEFAIA0AAAbAIABBACANAAAGwCAA_7_fyoAAAkAgAP-_38rAAAJAIAB_f9_KwAACQCAA_3_fywAAAkAgAH8_38sAAAJAIAD_P9_LQAACQCAAfv_fy0AAAkAgAP7_38uAAAJAIAB-v9_LgAACQCAAxIAAwAAAAIAgC0AABEAgAEEAIAtAAARAIABBgCALQAAEQCAAREAAwAAAAMAgC0AABEAgAMFAIAtAAARAIADBwCALQAAEQCAAxoADwAAAP7_fy8AABMAgAH-_38vAAASAIAB_v9_LwAAEQCAAf7_fy8AABQAgAH-_38vAAAVAIAB_v9_LwAAFgCAAf7_fy8AABcAgAH-_38vAAAYAIAB_v9_LwAAGQCAAf__fy8AABoAgAIAAIAvAAAaAIACAQCALwAAGgCAAggAgC8AABoAgAIJAIAvAAAaAIACCgCALwAAGgCAAiQAAQAAAAsAgC8AABIAgAMlAAEAAAAMAIAvAAAdAIACBgABAAAA4_9_BAAAHwCAAwUAAQAAAAAAgBoAAPL_fwAVAAMAAAAIAIAwAAAbAIAAAQCAMAAAGwCAAPr_fzgAAAkAgAAxAAwAAAAEAIA1AAAbAIACBQCANQAAGwCAAgYAgDQAABsAgAIDAIA0AAAbAIACBwCAMwAAGwCAAgIAgDMAABsAgAIIAIAyAAAbAIACAQCAMgAAGwCAAvv_fzQAAAgAgAP7_380AAAKAIAC-f9_NAAACgCAAfn_fzQAAAgAgAATAAIAAAD6_38zAAAJAIAD-v9_OwAACQCAADMACAAAAPn_fzwAAAgAgAD5_388AAAKAIAB-_9_PAAACgCAAvv_fzwAAAgAgAMBAIA8AAABAIAD__9_PAAAAQCAAP__fzwAAAQAgAEBAIA8AAAEAIAC

nice track got first place on it

(-1)

v1nCAUltimateBQABAAAAAACAAAAAAACAAgAACwAAAAAAgAAAAAEAgAIAAIAAAAACAIACAgCAAgAABACAAwMAgAIAAAQAgAMEAIACAAAEAIADCQCADAAA9_9_AAkAgAwAAPb_fwAJAIAEAADw_38ACACABAAA7_9_AQYAgAIAAO7_fwMHAIACAADv_38CAgAGAAAAAACAAAAAAwCAAgUAgAIAAAQAgAMJAIAEAADx_38CBgCAAgAA7_9_AwcAgAAAAPH_fwAHAIAAAADy_38CAwAGAAAAAACAAQAABACAAAYAgAMAAAQAgAEJAIALAAD1_38ABwCAAwAA7_9_AQcAgAEAAPD_fwIHAIABAADz_38AAQAHAAAAAACAAgAABQCAAQEAgAIAAAUAgAIBAIACAAAEAIAACQCABAAA7_9_AwUAgAIAAO__fwEFAIACAADu_38ABwCAAgAA7v9_AxUAIgAAAAAAgAAAAAUAgAABAIAAAAAFAIAAAQCAAAAABACAAAIAgAAAAAQAgAADAIAAAAAEAIAABACAAAAABACAAAcAgAAAAAQAgAAHAIAAAAADAIAACACAAAAABACAAAkAgAAAAAQAgAAJAIAAAAADAIAACACAAAAAAwCAAAkAgAAAAAIAgAAIAIAAAAACAIAACQCAAAAA_P9_AAgAgAAAAPz_fwAJAIAAAAD7_38ACACAAAAA-_9_AAkAgAAAAPr_fwAIAIAAAAD6_38ACQCAAAAA-f9_AAgAgAAAAPn_fwAJAIAAAAD4_38ACACAAAAA-P9_AAkAgAAAAPf_fwAJAIAAAAD2_38ACQCAAAAA8P9_AAkAgAAAAO__fwAIAIAAAADv_38ABQCAAAAA7_9_AAUAgAAAAO7_fwAGAIAAAADu_38ABwCAAAAA7v9_AAcAgAAAAO__fwATACIAAAAAAIABAAAFAIAAAQCAAQAABQCAAAEAgAEAAAQAgAACAIABAAAEAIAAAwCAAQAABACAAAQAgAEAAAQAgAAHAIADAAAEAIAABwCAAwAAAwCAAAgAgAMAAAQAgAAJAIADAAAEAIAACQCAAwAAAwCAAAgAgAMAAAMAgAAJAIADAAACAIAACACAAwAAAgCAAAkAgAsAAPz_fwAIAIALAAD8_38ACQCACwAA-_9_AAgAgAsAAPv_fwAJAIALAAD6_38ACACACwAA-v9_AAkAgAsAAPn_fwAIAIALAAD5_38ACQCACwAA-P9_AAgAgAsAAPj_fwAJAIALAAD3_38ACQCACwAA9v9_AAkAgAMAAPD_fwAJAIADAADv_38ACACAAwAA7_9_AAUAgAEAAO__fwAFAIABAADu_38ABgCAAQAA7v9_AAcAgAEAAO7_fwAHAIABAADv_38ACQABAAAABwCABAAABACAAxQAjgAAAAcAgAEAAAQAgAAHAIACAAAEAIAABwCAAQAAAwCAAAcAgAIAAAMAgAAIAIABAAAEAIAACACAAgAABACAAAkAgAEAAAQAgAAJAIACAAAEAIAACQCAAQAAAwCAAAkAgAIAAAMAgAAIAIABAAADAIAACACAAgAAAwCAAAkAgAEAAAIAgAAJAIACAAACAIAACACAAQAAAgCAAAgAgAIAAAIAgAAJAIABAAD8_38ACQCAAgAA_P9_AAkAgAMAAPz_fwAJAIAEAAD8_38ACQCABQAA_P9_AAkAgAYAAPz_fwAJAIAHAAD8_38ACQCACAAA_P9_AAkAgAkAAPz_fwAJAIAKAAD8_38ACACAAQAA_P9_AAgAgAIAAPz_fwAIAIADAAD8_38ACACABAAA_P9_AAgAgAUAAPz_fwAIAIAGAAD8_38ACACABwAA_P9_AAgAgAgAAPz_fwAIAIAJAAD8_38ACACACgAA_P9_AAkAgAEAAPv_fwAJAIACAAD7_38ACQCAAwAA-_9_AAkAgAQAAPv_fwAJAIAFAAD7_38ACQCABgAA-_9_AAkAgAcAAPv_fwAJAIAIAAD7_38ACQCACQAA-_9_AAkAgAoAAPv_fwAIAIABAAD7_38ACACAAgAA-_9_AAgAgAMAAPv_fwAIAIAEAAD7_38ACACABQAA-_9_AAgAgAYAAPv_fwAIAIAHAAD7_38ACACACAAA-_9_AAgAgAkAAPv_fwAIAIAKAAD7_38ACQCAAQAA-v9_AAkAgAIAAPr_fwAJAIADAAD6_38ACQCABAAA-v9_AAkAgAUAAPr_fwAJAIAGAAD6_38ACQCABwAA-v9_AAkAgAgAAPr_fwAJAIAJAAD6_38ACQCACgAA-v9_AAgAgAEAAPr_fwAIAIACAAD6_38ACACAAwAA-v9_AAgAgAQAAPr_fwAIAIAFAAD6_38ACACABgAA-v9_AAgAgAcAAPr_fwAIAIAIAAD6_38ACACACQAA-v9_AAgAgAoAAPr_fwAJAIABAAD5_38ACQCAAgAA-f9_AAkAgAMAAPn_fwAJAIAEAAD5_38ACQCABQAA-f9_AAkAgAYAAPn_fwAJAIAHAAD5_38ACQCACAAA-f9_AAkAgAkAAPn_fwAJAIAKAAD5_38ACACAAQAA-f9_AAgAgAIAAPn_fwAIAIADAAD5_38ACACABAAA-f9_AAgAgAUAAPn_fwAIAIAGAAD5_38ACACABwAA-f9_AAgAgAgAAPn_fwAIAIAJAAD5_38ACACACgAA-f9_AAkAgAEAAPj_fwAJAIACAAD4_38ACQCAAwAA-P9_AAkAgAQAAPj_fwAJAIAFAAD4_38ACQCABgAA-P9_AAkAgAcAAPj_fwAJAIAIAAD4_38ACQCACQAA-P9_AAkAgAoAAPj_fwAIAIABAAD4_38ACACAAgAA-P9_AAgAgAMAAPj_fwAIAIAEAAD4_38ACACABQAA-P9_AAgAgAYAAPj_fwAIAIAHAAD4_38ACACACAAA-P9_AAgAgAkAAPj_fwAIAIAKAAD4_38ACQCAAQAA9_9_AAkAgAIAAPf_fwAJAIADAAD3_38ACQCABAAA9_9_AAkAgAUAAPf_fwAJAIAGAAD3_38ACQCABwAA9_9_AAkAgAgAAPf_fwAJAIAJAAD3_38ACQCACgAA9_9_AAkAgAEAAPb_fwAJAIACAAD2_38ACQCAAwAA9v9_AAkAgAQAAPb_fwAJAIAFAAD2_38ACQCABgAA9v9_AAkAgAcAAPb_fwAJAIAIAAD2_38ACQCACQAA9v9_AAkAgAoAAPb_fwAJAIABAADw_38ACQCAAgAA8P9_AAkAgAEAAO__fwAJAIACAADv_38ACACAAQAA7_9_AAgAgAIAAO__fwAMAAMAAAAHAIAEAAADAIAACQCABAAABACAAggAgAwAAPj_fwAKAAwAAAAIAIAEAAAEAIADCQCABAAAAwCAAAkAgAQAAAIAgAAIAIAEAAACAIACCQCADAAA_P9_AAgAgAwAAPz_fwIJAIAMAAD7_38ACACADAAA-_9_AgkAgAwAAPr_fwAIAIAMAAD6_38CCQCADAAA-f9_AAgAgAwAAPn_fwILAAEAAAAIAIAEAAADAIACDQABAAAACACABAAAAQCAAA4AAQAAAAkAgAQAAAEAgAARAAMAAAAIAIAFAAAAAIAACACABwAA__9_AAgAgAkAAP7_fwASAAMAAAAJAIAFAAAAAIAACQCABwAA__9_AAkAgAkAAP7_fwAQAAEAAAAIAIALAAD9_38CDwABAAAACQCACwAA_f9_AggAAQAAAAkAgAwAAPj_fwIEAAMAAAAJAIAJAAD0_38CCQCABwAA8_9_AgkAgAUAAPL_fwIGAAEAAAAHAIACAAD0_38C

generated track but got 18.060

first 16.04

(+1)

My first actual track

The track is called Highway, I started by getting used to the creator tools and mostly just having fun, this is the result. You can go in a loop, or try to beat it. Just have fun! Here's the code:

v1nBwHighwayAABxAAAA__9_AgAAAgCAAP__fwIAAAAAgAL__38CAAABAIAA__9_AgAAEACAAv__fwIAABEAgAIFAIACAAAVAIACBQCAAgAAFgCAAgUAgAIAABcAgAIJAIAAAAAiAIABCQCAAAAAHwCAAQ4AgAAAACEAgAEOAIAAAAAgAIABEQCAAgAAIQCAAREAgAIAACAAgAEOAIACAAAfAIABDgCAAgAAIgCAAQsAgAAAAB8AgAMKAIAAAAAfAIADCgCAAAAAIgCAAwsAgAAAACIAgAMRAIAAAAAfAIABEQCAAAAAIgCAAQIAgAAAABwAgAEZAIAAAAAYAIACGQCAAAAAFwCAAhkAgAAAABYAgAAZAIAAAAAVAIAAHACAAAAAEgCAAR0AgAAAABIAgAEeAIAAAAASAIABHwCAAAAAEgCAASAAgAAAABIAgAEhAIAAAAASAIABIgCAAAAAEgCAASMAgAAAABIAgAEkAIAAAAASAIABJQCAAAAAEgCAASgAgAAAAA8AgAIoAIAAAAAOAIACKACAAAAADQCAAigAgAAAAAwAgAIoAIAAAAALAIACKACAAAAACgCAAigAgAAAAAkAgAIoAIAAAAAIAIACKACAAAAABwCAAigAgAAAAAYAgAIoAIAAAAAFAIACKACAAAAABACAAigAgAAAAAMAgAIoAIAAAAACAIACKACAAAAAAQCAAigAgAAAAAAAgAAYAIACAAAWAIACGACAAgAAFQCAAhgAgAIAABQAgAIYAIACAAATAIACGACAAgAAEgCAAhgAgAIAABEAgAIYAIACAAAQAIACGACAAgAADwCAAhgAgAIAAA4AgAIYAIACAAANAIACGACAAgAADACAAhgAgAIAAAsAgAIYAIACAAAKAIACGACAAgAACQCAAhgAgAIAAAgAgAIYAIACAAAHAIACGACAAgAABgCAAhgAgAIAAAUAgAIYAIACAAAEAIACGACAAgAAAwCAAhgAgAIAAAIAgAIYAIACAAABAIACGACAAgAAAACAAhgAgAIAAP__fwIQAIACAAD8_38DEQCAAgAA_P9_AxIAgAIAAPz_fwMTAIACAAD8_38DFACAAgAA_P9_AxUAgAIAAPz_fwMOAIACAAD8_38DDQCAAgAA_P9_AwwAgAIAAPz_fwMLAIACAAD8_38DCgCAAgAA_P9_AwkAgAIAAPz_fwMIAIACAAD8_38DDQCAAAAA_P9_AQ8AgAAAAPz_fwEOAIAAAAD8_38BDwCAAgAA_f9_AA8AgAIAAP7_fwAPAIACAAD__38ADwCAAgAAAACAAAcAgAIAAPz_fwEGAIACAAD8_38BBQCAAgAA_P9_AQQAgAIAAPz_fwEDAIACAAD8_38BAgCAAgAA_P9_AQwAgAIAAAMAgAMLAIACAAADAIADCQCAAgAAAwCAAwgAgAIAAAMAgAMHAIACAAADAIADBgCAAgAAAwCAAwUAgAIAAAMAgAMEAIACAAADAIADAQCAAgAABgCAAAEAgAIAAAcAgAAXABQAAAD__38AAAACAIAA__9_AAAA__9_Ag4AgAAAACIAgAEOAIAAAAAfAIABCwCAAAAAIQCAAQsAgAAAACAAgAEBAIAAAAAbAIABAgCAAAAAGwCAAQEAgAAAABkAgAECAIAAAAAZAIABBQCAAAAAFwCAAQUAgAAAABQAgAEEAIAAAAATAIABAACAAAAAEwCAAf__fwAAABAAgAEDAIAAAAAjAIAA__9_AAAAIgCAAAEAgAAAACQAgAD__38AAAASAIACAQCAAAAA_P9_AhMAFAAAAP__fwEAAAIAgAD__38BAAD__38CDgCAAQAAHwCAAg4AgAEAACIAgAILAIABAAAgAIACCwCAAQAAIQCAAgEAgAIAACQAgAIDAIACAAAjAIAC__9_AgAAIgCAAgEAgAMAABkAgAICAIADAAAZAIACAgCAAwAAGwCAAgEAgAMAABsAgAL__38BAAAQAIACAACAAQAAEwCAAv__fwEAABIAgAIBAIABAAD8_38CBQCAAQAAFwCAAQUAgAEAABQAgAEEAIABAAATAIABAwASAAAA__9_AQAAAwCAAv__fwEAAA8AgAADAIABAAATAIABBQCAAQAAGACAAv__fwIAACEAgAAMAIABAAAgAIADDACAAQAAIQCAAxAAgAEAACEAgAEQAIABAAAgAIABDQCAAQAAHwCAAQ0AgAEAACIAgAEPAIABAAAfAIADDwCAAQAAIgCAAwUAgAIAACEAgAMTAIABAAAiAIABEwCAAQAAHwCAARgAgAEAABcAgAIPAIABAAD7_38AJQAMAAAA__9_AgAA_v9_AAUAgAAAABoAgAL__38AAAAeAIAAAQCAAwAAJACAARkAgAAAABQAgAAoAIAAAAAQAIACFgCAAgAA_P9_Aw0AgAAAAPf_fwMKAIAAAAD5_38ADACAAAAA_P9_AQ8AgAIAAAEAgAIBAIACAAAFAIAAAgAQAAAA__9_AAAABACAAP__fwAAAA4AgAIBAIACAAATAIADBQCAAAAAGQCAAA0AgAAAACAAgAENAIAAAAAhAIABDwCAAAAAIACAAw8AgAAAACEAgAMMAIAAAAAiAIADDACAAAAAHwCAAxAAgAAAAB8AgAEQAIAAAAAiAIABEgCAAAAAHwCAAxIAgAAAACIAgAMYAIAAAAAYAIAADwCAAAAA-v9_AikAAQAAAAAAgAAAAAcAgAAKAIQAAAACAIAAAAAHAIAAAgCAAAAABgCAAAIAgAAAAAUAgAACAIAAAAAEAIAAAQCAAAAABgCAAgEAgAAAAAcAgAIBAIAAAAAFAIACAQCAAAAABACAAgAAgAAAAAkAgAICAIAAAAALAIAAAgCAAAAACACAAAIAgAAAAAkAgAACAIAAAAAKAIAAAgCAAAAADACAAAIAgAAAAA0AgAACAIAAAAAOAIAAAgCAAAAADwCAAAIAgAAAABAAgAACAIAAAAARAIAAAgCAAAAAEgCAAAIAgAAAABMAgAACAIAAAAAUAIAAAgCAAAAAFQCAAAEAgAAAAAsAgAIBAIAAAAAMAIACAQCAAAAADQCAAgEAgAAAAA4AgAIBAIAAAAAPAIACAQCAAAAAEACAAgEAgAAAABEAgAIBAIAAAAASAIACAQCAAAAAEwCAAgEAgAAAABQAgAIBAIAAAAAVAIACAgCABAAAGQCAAAEAgAQAABkAgAIBAIAEAAAaAIACAQCABAAAGwCAAgIAgAQAABoAgAACAIAEAAAbAIAAAgCAAAAAHwCAAAIAgAAAACAAgAABAIAAAAAfAIACAQCAAAAAIACAAgEAgAAAACEAgAICAIAAAAAiAIADAwCAAAAAIgCAAwMAgAAAACEAgAEEAIAAAAAhAIABBACAAAAAIgCAAwUAgAAAACIAgAMGAIAAAAAiAIADBwCAAAAAIgCAAxMAgAIAACAAgAETAIACAAAhAIADBwCAAAAAHwCAARcAgAAAACIAgAMYAIAAAAAiAIADGQCAAAAAIgCAAxcAgAAAAB4AgAIaAIAAAAAeAIAAGgCAAAAAHwCAABoAgAAAACAAgAAaAIAAAAAhAIAAGgCAAAAAHQCAABoAgAAAABwAgAAXAIAAAAAdAIACFwCAAAAAHACAAhkAgAAAABoAgAAYAIAAAAAaAIACAgCAAAAAAwCAAAIAgAAAAAIAgAACAIAAAAABAIAAAgCAAAAAAACAAAEAgAAAAAMAgAIBAIAAAAACAIACAQCAAAAAAQCAAgEAgAAAAAAAgAIBAIAAAAD__38CAgCAAAAA_v9_AQMAgAAAAP7_fwEEAIAAAAD-_38BBQCAAAAA_v9_AQYAgAAAAP7_fwEHAIAAAAD-_38BCACAAAAA_v9_AQkAgAAAAP7_fwEKAIAAAAD-_38BCwCAAAAA_v9_AQ4AgAAAAP7_fwEPAIAAAAD-_38BEACAAAAA_v9_AREAgAAAAP7_fwESAIAAAAD-_38BFgCAAAAA_v9_ARcAgAAAAP7_fwEYAIAAAAD-_38BGQCAAAAA_v9_ARoAgAAAAP7_fwEbAIAAAAD-_38BIgCAAAAA_v9_ASMAgAAAAP7_fwEkAIAAAAD-_38BJQCAAAAA_v9_ASUAgAAAAP__fwMkAIAAAAD__38DIwCAAAAA__9_AyIAgAAAAP__fwMbAIAAAAD__38DGgCAAAAA__9_AxkAgAAAAP__fwMYAIAAAAD__38DFwCAAAAA__9_AxYAgAAAAP__fwMVAIAAAAD__38DFACAAAAA__9_AxMAgAAAAP__fwMSAIAAAAD__38DEQCAAAAA__9_AxAAgAAAAP__fwMPAIAAAAD__38DDgCAAAAA__9_AwMAgAAAAP__fwMEAIAAAAD__38DBQCAAAAA__9_AwYAgAAAAP__fwMHAIAAAAD__38DCACAAAAA__9_AwkAgAAAAP__fwMKAIAAAAD__38DCwCAAAAA__9_AxQAgAAAAP3_fwEZABMAAAABAIAAAAAJAIACBgCAAAAAIQCAAAcAgAAAACEAgAAHAIAAAAAgAIABFwCAAAAAIQCAARcAgAAAACAAgAEYAIAAAAAhAIABGACAAAAAIACAARkAgAAAACEAgAEZAIAAAAAgAIABGACAAAAAHwCAAhkAgAAAAB8AgAIZAIAAAAAeAIACGACAAAAAHgCAAhgAgAAAAB0AgAIYAIAAAAAcAIACGQCAAAAAHACAAhkAgAAAAB0AgAIUAIAAAAD-_38BKgACAAAA__9_AAAADQCAABAAgAAAAPz_fwMLAA8AAAABAIAAAAAIAIACAQCAAAAACgCAAwIAgAAAACEAgAEFAIAAAAAhAIACCACAAAAAIQCAAAgAgAAAACAAgAEUAIACAAAgAIACFACAAgAAIQCAAwYAgAAAACAAgAIXAIAAAAAfAIACGQCAAAAAGwCAARgAgAAAABsAgAICAIAAAAD__38AEwCAAAAA_v9_AhUAgAAAAP7_fwEJAAcAAAAAAIAAAAAIAIACCACAAAAAHwCAAQsAgAIAACAAgAESAIACAAAhAIADFACAAgAAIgCAAxgAgAAAABkAgAImAIAAAAD-_38BCAAHAAAAAACAAAAACgCAAAgAgAAAACIAgAELAIACAAAhAIABEgCAAgAAIACAAxQAgAIAAB8AgAMZAIAAAAAZAIACEwCAAAAA_f9_AyQABQAAAAAAgAIAABMAgAEEAIACAAATAIADAwCAAwAAIwCAAgMAgAMAACIAgAAnAIAAAAD-_38DDQAIAAAAAgCAAAAAFgCAAgEAgAAAAB4AgAAJAIAAAAAgAIADFgCAAAAAIgCAASEAgAAAAP__fwEcAIAAAAD-_38DDQCAAAAA__9_AQwAgAAAAP7_fwMOAAgAAAABAIAAAAAWAIACAgCAAAAAHgCAAAkAgAAAACEAgAMWAIAAAAAfAIABIQCAAAAA_v9_ARwAgAAAAP__fwMNAIAAAAD-_38BDACAAAAA__9_AxEABAAAAAIAgAEAABcAgAIBAIABAAAdAIAAIACAAQAA__9_AR0AgAEAAP7_fwMSAAQAAAABAIABAAAXAIACAgCAAQAAHQCAACAAgAEAAP7_fwEdAIABAAD__38DEAAGAAAAAgCAAwAAGACAAAEAgAMAABwAgAIKAIABAAAgAIABFQCAAQAAIgCAAx8AgAMAAP__fwMeAIADAAD-_38BDwAGAAAAAQCAAwAAGACAAAIAgAMAABwAgAIKAIABAAAhAIABFQCAAQAAHwCAAx8AgAMAAP7_fwMeAIADAAD__38BDAAJAAAAAQCAAAAAIgCAAQUAgAAAACAAgAAGAIAAAAAfAIAAGgCAAAAAIgCAAhoAgAAAABsAgAMXAIAAAAAbAIAAAQCAAAAA_v9_ACYAgAAAAP__fwIVAIAAAAD9_38DBQABAAAA__9_AgAA__9_AiYAAgAAAP__fwAAAB8AgAIBAIACAAAIAIACIgACAAAAFQCAAQAAIQCAAxUAgAEAACAAgAMhAAIAAAAWAIAAAAAhAIABFgCAAAAAIACAARQACwAAAAMAgAEAACMAgAIBAIABAAAkAIAC__9_AQAAIgCAAgIAgAEAABkAgAIBAIABAAAZAIACAQCAAQAAGwCAAgIAgAEAABsAgAIBAIACAAAZAIACAgCAAgAAGQCAAgEAgAIAABsAgAICAIACAAAbAIACLAABAAAADwCAAgAA_P9_AQQABAAAAAEAgAQAAAoAgAIBAIAGAAALAIACAQCABgAAEACAAAEAgAQAABEAgAAnAAIAAAABAIAIAAAMAIAAAQCACAAADwCAAisAAQAAAAoAgAIAAAMAgAAGAAEAAAAKAIACAAAEAIAA

Deleted 245 days ago

This is my track Brake Check. You can beat it the intended way (Go straight through intersections) or cheese it, I don't really care. I had some fun making it, and I hope you have fun playing it.

v1nDQBrake%20CheckJgAEAAAAAACAAwAAAgCAAgkAgAkAAP3_fwAHAIAXAAD1_38CDACACQAA-v9_ACcABAAAAAAAgAcAAAUAgAD4_38HAAAFAIAB_v9_BwAACQCAAQkAgBUAAPb_fwIAACAAAAAAAIAJAAAIAIAAAgCACQAABwCAAwEAgAkAAAcAgAPz_38AAAAFAIAD8v9_AAAABQCAA_n_fwAAAAkAgAP1_38AAAAIAIADBQCACQAACwCAAQYAgAkAAAsAgAEJAIAJAAAIAIAACQCACQAABwCAAAkAgAkAAAYAgAAJAIAJAAAFAIAACQCACQAABACAAAkAgAkAAAEAgAAJAIAJAAACAIAACQCACQAAAACAAAkAgAkAAP__fwAJAIAJAAD-_38ADACACQAA-_9_AAwAgAkAAP3_fwAMAIAJAAD8_38ADACACQAA_v9_AAwAgAkAAP__fwAMAIAJAAAAAIAACACACQAAAwCAAwcAgAkAAAMAgAMGAIAJAAADAIADBQCACQAAAwCAAwQAgAkAAAMAgAMBAIAJAAACAIABAQCACQAABACAAQUAAQAAAAAAgAMAAAEAgAIsAAMAAAAAAIAJAAAJAIACAACACQAABwCAAwkAgAkAAAMAgAADAAoAAAAAAIAIAAAKAIACAACACAAADQCAAAUAgAoAAAwAgAIFAIAKAAALAIAA6_9_AwAABQCAA-v_fwMAAAcAgAMHAIAZAAD3_38ABACAFQAA-f9_AAcAgBEAAPT_fwMMAIANAAD3_38CAgALAAAAAACABwAACwCAAAAAgAcAAAwAgAIFAIAJAAANAIAABQCACQAACgCAAvT_fwAAAAUAgAPt_38AAAAFAIAB7f9_AAAABwCAAfr_fwAAAAkAgAMEAIASAAD3_38CCQCADgAA9P9_Af7_fwkAAAMAgAElAAcAAAACAIAJAAAQAIABBQCACQAADgCAAgMAgAkAAAcAgAMJAIAJAAAJAIACBACAEgAA9v9_AAoAgA4AAPT_fwMMAIAJAAABAIACKgAFAAAA__9_CQAABwCAAfz_fwkAAAYAgAHy_38AAAAHAIAD9v9_AAAACACAAwEAgAkAAAkAgAMEAAQAAAD2_38DAAAFAIAD_P9_AwAACQCAAwkAgA0AAPr_fwAJAIARAAD4_38ACQAGAAAA8f9_AAAABQCAAe7_fwAAAAcAgAPq_38EAAAFAIABCQCAFwAA9P9_AAIAgAkAAAQAgAMAAIAJAAACAIABCgBKAAAA8f9_AAAABgCAAPD_fwAAAAUAgAHv_38AAAAFAIAB7v9_AAAABgCAAur_fwQAAAYAgADp_38EAAAGAIAC7_9_AAAABwCAA_D_fwAAAAcAgAMIAIAXAAD0_38DCQCAFwAA8_9_AAcAgBcAAPP_fwIHAIAXAADy_38CCQCAFwAA8v9_AAcAgBYAAPf_fwEGAIAWAAD4_38CCACAFgAA-P9_AAgAgBYAAPn_fwAGAIAWAAD5_38CBgCAFgAA-v9_AggAgBYAAPr_fwAGAIAWAAD8_38CBgCAFgAA_f9_AgYAgBYAAP7_fwIGAIAWAAD__38CCACAFgAA-_9_AAgAgBYAAPz_fwAIAIAWAAD9_38ACACAFgAA_v9_AAgAgBYAAP__fwAJAIAXAADx_38ACQCAFwAA8P9_AAkAgBcAAO__fwAJAIAXAADu_38ACQCAFwAA7f9_AAkAgBcAAOz_fwAJAIAXAADr_38ACQCAFwAA6v9_AAkAgBcAAOn_fwAHAIAXAADp_38CBwCAFwAA6v9_AgcAgBcAAOv_fwIHAIAXAADs_38CBwCAFwAA7f9_AgcAgBcAAO7_fwIHAIAXAADv_38CBwCAFwAA8P9_AgcAgBcAAPH_fwIJAIAXAADo_38ACQCAFwAA5_9_AAkAgBcAAOb_fwAJAIAXAADl_38ACQCAFwAA5P9_AAcAgBcAAOj_fwIHAIAXAADn_38CBwCAFwAA5v9_AgcAgBcAAOX_fwIHAIAXAADk_38CBgCAFgAAAACAAgYAgBYAAAEAgAIGAIAWAAACAIACBgCAFgAAAwCAAgYAgBYAAAQAgAIGAIAWAAAFAIACBgCAFgAABgCAAgYAgBYAAAcAgAIHAIAWAAAIAIADCACAFgAABwCAAAgAgBYAAAYAgAAIAIAWAAAFAIAACACAFgAABACAAAgAgBYAAAMAgAAIAIAWAAACAIAACACAFgAAAQCAAAgAgBYAAAAAgAAZACIAAADw_38AAAAGAIAB7_9_AAAABgCAAQgAgBcAAPP_fwEIAIAXAADy_38BBwCAFgAA-v9_AwcAgBYAAPn_fwMHAIAWAAD4_38DBwCAFgAA-_9_AQcAgBYAAPz_fwEHAIAWAAD9_38BBwCAFgAA_v9_AQcAgBYAAP__fwEIAIAXAADx_38ACACAFwAA8P9_AAgAgBcAAO__fwAIAIAXAADu_38ACACAFwAA7f9_AAgAgBcAAOz_fwAIAIAXAADr_38ACACAFwAA6v9_AAgAgBcAAOn_fwAIAIAXAADo_38CCACAFwAA5_9_AggAgBcAAOb_fwIIAIAXAADl_38CCACAFwAA5P9_AgcAgBYAAAcAgAEHAIAWAAAGAIABBwCAFgAABQCAAQcAgBYAAAQAgAEHAIAWAAADAIABBwCAFgAAAgCAAQcAgBYAAAEAgAEHAIAWAAAAAIABCAAHAAAA7v9_AAAABQCAA-r_fwQAAAcAgAHx_38AAAAHAIABAACAAwAAAACAAAcAgBcAAPT_fwAAAIAJAAAEAIABAgCACQAAAgCAAwwADQAAAOn_fwQAAAcAgAHp_38EAAAFAIAAAQCAAwAAAACAAgEAgAMAAP__fwMAAIADAAD__38ACACAFgAA9_9_AwYAgBYAAPf_fwADAIAJAAACAIADAwCACQAABACAAv__fwkAAAQAgAH__38JAAACAIAACACAFgAACACAAgYAgBYAAAgAgAEXABkAAADp_38AAAAFAIAB6f9_AAAABwCAAez_fwAAAAUAgAHs_38AAAAHAIAB6v9_AAAABwCAAer_fwAAAAUAgAEAAIAAAAD__38AAACAAAAAAQCAAAAAgAAAAAAAgAABAIAAAAAAAIAAAQCAAAAA__9_AAAAgAAAAAcAgAACAIAAAAAHAIAABQCAAAAACQCAAAAAgAAAAAkAgAAAAIAAAAAOAIAAAwCAAAAAEACAAAUAgAAAAA4AgAAAAIAAAAAEAIAC_f9_AAAACQCAAvv_fwAAAAkAgAP1_38AAAAFAIAD9_9_AAAABQCAA_r_fwAAAAUAgAP9_38AAAAGAIADKAANAAAA7P9_AQAABQCAAez_fwEAAAcAgAEAAIAFAAAEAIAC-_9_AQAACQCAA_3_fwUAAAkAgAP3_38FAAAFAIAD9f9_AQAABQCAAwkAgAsAAPv_fwAJAIAPAAD5_38ACQCAEwAA9_9_AAQAgBMAAPj_fwIIAIAPAAD0_38BDACACwAA-P9_ABQAWAAAAOr_fwEAAAUAgAHp_38BAAAHAIAB6v9_AQAABwCAAen_fwEAAAUAgAHp_38CAAAHAIAB6v9_AgAABwCAAer_fwIAAAUAgAHp_38CAAAFAIABAQCAAQAA__9_AAAAgAEAAAAAgAAAAIABAAD__38AAQCAAQAAAACAAAAAgAEAAAEAgAAAAIAHAAAJAIAAAgCABwAABwCAAAUAgAcAAAkAgAAFAIAHAAAOAIAAAwCABwAAEACAAAAAgAcAAA4AgAAAAIAGAAAOAIAAAACABgAACQCAAAAAgAcAAAcAgAAAAIAGAAAHAIAAAgCABgAABwCAAAUAgAYAAAkAgAAFAIAGAAAOAIAAAwCABgAAEACAAAAAgAUAAA4AgAADAIAFAAAQAIAABQCABQAADgCAAAUAgAUAAAkAgAACAIAFAAAHAIAAAACABQAABwCAAAAAgAUAAAkAgAAAAIAEAAAJAIAAAACABAAABwCAAAIAgAQAAAcAgAAFAIAEAAAJAIAABQCABAAADgCAAAMAgAQAABAAgAAAAIAEAAAOAIAAAACAAwAACQCAAAAAgAMAAAcAgAACAIADAAAHAIAABQCAAwAACQCAAAUAgAMAAA4AgAADAIADAAAQAIAAAACAAwAADgCAAAAAgAIAAA4AgAAAAIACAAAJAIAAAACAAgAABwCAAAIAgAIAAAcAgAAFAIACAAAJAIAABQCAAgAADgCAAAMAgAIAABAAgAAAAIABAAAJAIAAAACAAQAABwCAAAIAgAEAAAcAgAAFAIABAAAJAIAABQCAAQAADgCAAAMAgAEAABAAgAAAAIABAAAOAIAAAACABAAABACAAgAAgAMAAAQAgAIAAIACAAAEAIACAACAAQAABACAAv3_fwEAAAkAgAP9_38CAAAJAIAD_f9_AwAACQCAA_3_fwQAAAkAgAP3_38BAAAFAIAD9_9_AgAABQCAA_f_fwMAAAUAgAP3_38EAAAFAIAD_f9_BwAABgCAA_r_fwcAAAUAgAP6_38GAAAFAIAD_f9_BgAABgCAA_3_fwUAAAYAgAP6_38FAAAFAIAD-v9_BAAABQCAA_3_fwQAAAYAgAP9_38DAAAGAIAD-v9_AwAABQCAA_r_fwIAAAUAgAP9_38CAAAGAIAD_f9_AQAABgCAA_r_fwEAAAUAgAMTABIAAADp_38DAAAFAIAB6v9_AwAABQCAAen_fwMAAAcAgAHq_38DAAAHAIABAACAAgAA__9_AAAAgAIAAAEAgAABAIACAAD__38AAACAAgAAAACAAAEAgAIAAAAAgAAAAIAIAAAHAIAAAACACAAACQCAAAUAgAgAAAkAgAACAIAIAAAHAIAABQCACAAADgCAAAMAgAgAABAAgAAAAIAIAAAOAIAA_f9_CAAABgCAA_r_fwgAAAUAgAMBAAIAAAAEAIAJAAAKAIADBACACQAACwCAASQAAQAAAAUAgBYAAPv_fwEHAAUAAAADAIAJAAADAIABAgCACQAAAwCAAwAAgAkAAAMAgAEGAIAWAAD7_38D__9_CQAAAwCAAwYAAQAAAAEAgAkAAAMAgAENAAEAAAAHAIAXAADj_38ADgABAAAACQCAFwAA4_9_ACEAAQAAAAgAgBcAAOP_fwA

Deleted 1 year ago

uploaded wrong track

Sh*tty_map_V1 

Personal best: 17.007 (with shortcut otherwise around 1 minute)

https://pastebin.com/E1znZu2c

Not to be annoying, but it says its removed/unavailable. Just to let you know

Here it is

v1nDQSh*tty_map_V1BQACAAAAAACAAAAAAACAAAgAgA4AAOX_fwMAAA0AAAAAAIAAAAD__38AAACAAAAA_v9_AAAAgAAAAP3_fwAAAIAAAAD8_38AAACAAAAA-_9_AAAAgAAAAPr_fwAAAIAAAAD5_38ABQCADgAA5f9_AQYAgA4AAOX_fwH3_38FAADh_38A9_9_BQAA4P9_APf_fwUAAN__fwDy_38FAADa_38BJgABAAAAAACAAAAA-P9_AAQACAAAAAAAgAIAAPb_fwAAAIAEAAD1_38AAACABgAA9P9_AAAAgAgAAPP_fwAAAIAKAADo_38CAACACAAA5_9_AgAAgAYAAOb_fwIAAIAMAADp_38CAgABAAAAAACABQAA5f9_AiAAEwAAAAAAgAUAAOT_fwD__38FAADk_38A_v9_BQAA5P9_AP3_fwUAAOT_fwD8_38FAADk_38A-_9_BQAA5P9_APr_fwUAAOT_fwD5_38FAADl_38C-f9_BQAA5P9_APr_fwUAAOX_fwL7_38FAADl_38C_P9_BQAA5f9_Av3_fwUAAOX_fwL-_38FAADl_38C__9_BQAA5f9_Avj_fwUAAOX_fwL0_38FAADj_38B8_9_CQAA4_9_AfX_fwkAAOP_fwMeABIAAAAAAIAJAADk_38A__9_CQAA5P9_AP7_fwkAAOT_fwD9_38JAADk_38A-_9_CQAA5P9_APr_fwkAAOT_fwD5_38JAADk_38A__9_CQAA5f9_Av7_fwkAAOX_fwL9_38JAADl_38C-_9_CQAA5f9_Avz_fwkAAOX_fwL6_38JAADl_38C-f9_CQAA5f9_Avj_fwkAAOX_fwL8_38JAADk_38A8_9_DQAA4_9_AfX_fw0AAOP_fwMpAAEAAAD4_38FAADk_38ADAADAAAA9P9_CQAA4_9_APT_fwkAAOX_fwEEAIAOAADm_38CCgACAAAA9P9_CQAA5P9_AgQAgA4AAOX_fwEOAAMAAAD1_38JAADl_38DAQCADAAA5f9_AQIAgAwAAOb_fwMSAAIAAAD2_38KAADl_38D9_9_DAAA5f9_Aw0AAgAAAAAAgAwAAOX_fwMCAIAMAADl_38DDwABAAAAAwCADQAA5v9_ARAAAQAAAAMAgA0AAOX_fwEZAAIAAAACAIAOAADk_38BAQCADgAA5P9_Ah8AEQAAAAEAgA4AAOb_fwIBAIAPAADm_38CAQCAEAAA5v9_AgAAgBAAAOb_fwL__38QAADm_38CAACADwAA5v9_Av__fw8AAOb_fwIAAIAOAADm_38C__9_DgAA5v9_AgAAgA0AAOf_fwD__38NAADn_38AAQCADQAA5v9_AgAAgA0AAOb_fwL__38NAADm_38CAQCADAAA5v9_AgAAgAwAAOb_fwL__38MAADm_38CBgABAAAABwCADgAA5f9_AyQACQAAAPb_fwUAAOL_fwL1_38FAADg_38D9P9_BQAA4P9_AfL_fwUAAN3_fwPx_38FAADd_38B8P9_BQAA2_9_APX_fwUAAN3_fwHz_38FAADa_38D9v9_BQAA3f9_Aw

how do i not get a 2 second time?

alr my current record is a 16.469

GG

(+1)

This is my first public track, Formula 100:

My record is 31.8

v1nDQFormula%20100IAApAAAAAgCAAAAAAACAAAMAgAAAAAAAgAAEAIAAAAAAAIAABQCAAAAAAACAAAcAgAAAAAAAgAAIAIAAAAAAAIAA__9_AAAAAQCAAgAAgAAAAAEAgAIDAIAAAAABAIACBACAAAAAAQCAAv7_fwAAAAEAgAL9_38AAAABAIAC_P9_AAAAAQCAAvv_fwAAAAEAgAL8_38AAAAAAIAA-_9_AAAAAACAAPn_fwAAAAEAgAH5_38AAAACAIAB-f9_AAAAAwCAAfr_fwAAAAAAgAD5_38AAAAEAIAB_f9_AAAAAACAAAYAgAAAAAAAgAABAIAAAAABAIACCgCAAAAAAQCAAwkAgAAAAAAAgAAKAIAAAAACAIADCgCAAAAAAwCAAwoAgAAAAAQAgAMKAIAAAAAFAIADAgCAAAAAAQCAAgAAgAgAAAIAgAL__38IAAACAIAC_v9_CAAAAgCAAv3_fwgAAAIAgAL8_38IAAACAIAC-v9_CAAAAQCAAPn_fwgAAAEAgAD4_38IAAABAIAA9_9_CAAAAQCAAPb_fwgAAAEAgAAeADAAAAD__38EAAABAIACAACABAAAAQCAAgEAgAQAAAEAgAICAIAEAAABAIACAwCABAAAAQCAAgQAgAQAAAEAgAICAIAEAAAAAIAAAwCABAAAAACAAAQAgAQAAAAAgAAFAIAEAAAAAIAABgCABAAAAACAAAcAgAQAAAAAgAAIAIAEAAAAAIAA_f9_BAAAAACAAPz_fwQAAAAAgAD7_38EAAAAAIAA_v9_BAAAAQCAAv3_fwQAAAEAgAL8_38EAAABAIAC-_9_BAAAAQCAAvr_fwQAAAAAgAD5_38EAAABAIAB-f9_BAAAAgCAAfn_fwQAAAMAgAEKAIAEAAABAIADCQCABAAAAACAAAoAgAQAAAIAgAMKAIAEAAADAIADCgCABAAABACAAwoAgAQAAAUAgAMAAIAMAAACAIAC__9_DAAAAgCAAv7_fwwAAAIAgAL9_38MAAACAIAC_P9_DAAAAgCAAvv_fwwAAAIAgAL6_38MAAACAIAC-f9_DAAAAgCAAvr_fwwAAAEAgAD5_38MAAABAIAA-_9_DAAAAQCAAPj_fwwAAAEAgAD3_38MAAABAIAA9v9_DAAAAQCAAPj_fwwAAAIAgAL3_38MAAACAIAC9v9_DAAAAgCAAvn_fwQAAAQAgAEzAAIAAAD5_38EAAAAAIAACgCABAAAAACAAzEAAgAAAPn_fwAAAAAAgAAKAIAAAAAAAIADGQAxAAAA-v9_AAAABACAAPr_fwAAAAMAgAD7_38AAAAEAIAACQCAAAAAAgCAAAkAgAAAAAMAgAAJAIAAAAAEAIAACQCAAAAABQCAAAgAgAgAAAEAgAMIAIAIAAAAAIADBwCACAAAAQCAAwcAgAgAAAAAgAMGAIAIAAAAAIACBgCACAAAAQCAAgAAgAgAAAAAgAAAAIAIAAABAIAA__9_CAAAAACAAP__fwgAAAEAgAD-_38IAAABAIAA_v9_CAAAAACAAP3_fwgAAAAAgAD9_38IAAABAIAA_P9_CAAAAACAAPz_fwgAAAEAgAD6_38IAAACAIAA-f9_CAAAAgCAAPj_fwgAAAIAgAD6_38IAAADAIAA-f9_CAAAAwCAAPj_fwgAAAMAgAD6_38IAAAEAIAA-f9_CAAABACAAPj_fwgAAAQAgAD3_38IAAACAIAA9v9_CAAAAgCAAPb_fwgAAAMAgAD3_38IAAADAIAA9_9_CAAABACAAPb_fwgAAAQAgAD2_38IAAAGAIAD9_9_CAAABgCAA_j_fwgAAAYAgAP5_38IAAAGAIAD-v9_CAAABgCAA_r_fwgAAAUAgAP5_38IAAAFAIAD-P9_CAAABQCAA_f_fwgAAAUAgAP2_38IAAAFAIAD-_9_AAAAAwCAAR0AmQIAAAEAgAAAAAAAgAAGAIAAAAABAIAABgCAAQAAAQCAAgEAgAEAAAAAgAIGAIACAAABAIACAQCAAgAAAACAAgEAgAMAAAAAgAIGAIADAAABAIAC__9_AAAAAACAAgAAgAAAAAAAgAIAAIACAAAAAIAC__9_AgAAAACAAgAAgAEAAAAAgAL__38BAAAAAIACAACAAwAAAACAAv__fwMAAAAAgAIHAIAAAAABAIACCACAAAAAAQCAAgcAgAEAAAEAgAIIAIABAAABAIACBwCAAgAAAQCAAggAgAIAAAEAgAIHAIADAAABAIACCACAAwAAAQCAAggAgAQAAAEAgAMHAIAEAAABAIADBgCABAAAAQCAAwYAgAUAAAEAgAMHAIAFAAABAIADCACABQAAAQCAAwYAgAYAAAEAgAMHAIAGAAABAIADCACABgAAAQCAAwYAgAcAAAEAgAMHAIAHAAABAIADCACABwAAAQCAAwEAgAQAAAAAgAMAAIAEAAAAAIAD__9_BAAAAACAAwEAgAUAAAAAgAMAAIAFAAAAAIAD__9_BQAAAACAAwEAgAYAAAAAgAMAAIAGAAAAAIAD__9_BgAAAACAAwEAgAcAAAAAgAMAAIAHAAAAAIAD__9_BwAAAACAA_7_fwAAAAAAgAMFAIAAAAABAIADBQCAAQAAAQCAA_7_fwEAAAAAgAP-_38CAAAAAIADBQCAAgAAAQCAAwUAgAMAAAEAgAP-_38DAAAAAIAD_v9_BAAAAACAAwUAgAQAAAEAgAMFAIAFAAABAIAD_v9_BQAAAACAAwUAgAYAAAEAgAP-_38GAAAAAIAD_v9_BwAAAACAAwUAgAcAAAEAgAMJAIAAAAABAIABCQCAAQAAAQCAAQkAgAIAAAEAgAEJAIADAAABAIABCQCABAAAAQCAAQkAgAUAAAEAgAEJAIAGAAABAIABCQCABwAAAQCAAQoAgAAAAAYAgAEKAIAAAAAHAIABCQCAAAAABwCAAQgAgAAAAAcAgAEHAIAAAAAHAIABBgCAAAAABwCAAQYAgAAAAAYAgAEHAIAAAAAGAIABCACAAAAABgCAAQkAgAAAAAYAgAEKAIABAAAGAIABCgCAAQAABwCAAQkAgAEAAAcAgAEIAIABAAAHAIABBwCAAQAABwCAAQYAgAEAAAcAgAEGAIABAAAGAIABBwCAAQAABgCAAQgAgAEAAAYAgAEJAIABAAAGAIABCgCAAgAABgCAAQoAgAIAAAcAgAEJAIACAAAHAIABCACAAgAABwCAAQcAgAIAAAcAgAEGAIACAAAHAIABBgCAAgAABgCAAQcAgAIAAAYAgAEIAIACAAAGAIABCQCAAgAABgCAAQoAgAMAAAYAgAEKAIADAAAHAIABCQCAAwAABwCAAQgAgAMAAAcAgAEHAIADAAAHAIABBgCAAwAABwCAAQYAgAMAAAYAgAEHAIADAAAGAIABCACAAwAABgCAAQkAgAMAAAYAgAEKAIAEAAAHAIABCgCABAAABgCAAQkAgAQAAAcAgAEJAIAEAAAGAIABCACABAAABgCAAQgAgAQAAAcAgAEHAIAEAAAHAIABBgCABAAABwCAAQYAgAQAAAYAgAEHAIAEAAAGAIABBgCABQAABgCAAQYAgAUAAAcAgAEHAIAFAAAHAIABBwCABQAABgCAAQgAgAUAAAYAgAEIAIAFAAAHAIABCQCABQAABwCAAQkAgAUAAAYAgAEKAIAFAAAHAIABCgCABQAABgCAAQoAgAYAAAcAgAEKAIAGAAAGAIABCQCABgAABwCAAQkAgAYAAAYAgAEIAIAGAAAGAIABCACABgAABwCAAQcAgAYAAAcAgAEHAIAGAAAGAIABBgCABgAABwCAAQYAgAYAAAYAgAEKAIAHAAAHAIABCgCABwAABgCAAQkAgAcAAAcAgAEJAIAHAAAGAIABCACABwAABgCAAQgAgAcAAAcAgAEHAIAHAAAHAIABBwCABwAABgCAAQYAgAcAAAYAgAEGAIAHAAAHAIABCgCACAAABwCAAQoAgAgAAAYAgAEJAIAIAAAHAIABCQCACAAABgCAAQgAgAgAAAYAgAEIAIAIAAAHAIABBwCACAAABgCAAQcAgAgAAAcAgAEGAIAIAAAHAIABBgCACAAABgCAAQoAgAgAAAUAgAEKAIAIAAAEAIABCgCACAAAAwCAAQoAgAgAAAIAgAEKAIAIAAABAIABCgCACAAAAACAAQkAgAgAAAIAgAEIAIAIAAACAIABBwCACAAAAgCAAQYAgAgAAAIAgAEFAIAIAAACAIABCQCACQAAAgCAAQkAgAkAAAMAgAEJAIAJAAAEAIABCQCACQAABQCAAQkAgAkAAAYAgAEJAIAJAAAHAIABCACACQAABwCAAQcAgAkAAAcAgAEIAIAJAAAGAIABBwCACQAABgCAAQYAgAkAAAYAgAEGAIAJAAAHAIABCACACQAAAgCAAQcAgAkAAAIAgAEGAIAJAAACAIABBQCACQAAAgCAAQkAgAoAAAIAgAEJAIAKAAADAIABCQCACgAABACAAQkAgAoAAAUAgAEJAIAKAAAGAIABCQCACgAABwCAAQgAgAoAAAcAgAEHAIAKAAAHAIABBgCACgAABwCAAQYAgAoAAAYAgAEHAIAKAAAGAIABCACACgAABgCAAQgAgAoAAAIAgAEHAIAKAAACAIABBgCACgAAAgCAAQUAgAoAAAIAgAEJAIALAAAHAIABCQCACwAABgCAAQkAgAsAAAUAgAEJAIALAAAEAIABCQCACwAAAwCAAQkAgAsAAAIAgAEIAIALAAACAIABBwCACwAAAgCAAQYAgAsAAAIAgAEFAIALAAACAIABBgCACwAABgCAAQYAgAsAAAcAgAEHAIALAAAHAIABCACACwAABwCAAQgAgAsAAAYAgAEHAIALAAAGAIABBQCAAAAAAgCAAgUAgAEAAAIAgAIFAIACAAACAIACBQCAAwAAAgCAAgUAgAQAAAIAgAIFAIAFAAACAIACBQCABgAAAgCAAgUAgAcAAAIAgAIEAIAIAAACAIAAAwCACAAAAgCAAAQAgAcAAAIAgAADAIAHAAACAIAABACACQAAAgCAAAMAgAkAAAIAgAAEAIAKAAACAIAAAwCACgAAAgCAAAQAgAsAAAIAgAADAIALAAACAIAAAgCACwAAAgCAAAIAgAsAAAMAgAACAIALAAAEAIAAAgCACwAABQCAAAIAgAsAAAYAgAACAIALAAAHAIAAAgCACwAACACAAAIAgAsAAAkAgAACAIALAAAKAIAAAgCACwAACwCAAAsAgAsAAAsAgAALAIALAAAKAIAACwCACwAACQCAAAsAgAsAAAgAgAALAIALAAAHAIAACwCACwAABgCAAAsAgAsAAAUAgAALAIALAAAEAIAACwCACwAAAwCAAAsAgAsAAAIAgAALAIALAAABAIAACwCACwAAAACAAPv_fwAAAAIAgAD8_38AAAACAIAA_f9_AAAAAgCAAP__fwAAAAIAgAAAAIAAAAACAIAAAQCAAAAAAgCAAPr_fwAAAAEAgAD6_38AAAACAIAA-v9_AQAAAQCAAPr_fwEAAAIAgAD7_38BAAACAIAA_P9_AQAAAgCAAP3_fwEAAAIAgAD-_38BAAACAIAA__9_AQAAAgCAAAAAgAEAAAIAgAABAIABAAACAIAA-v9_AgAAAQCAAPr_fwIAAAIAgAD7_38CAAACAIAA_P9_AgAAAgCAAP3_fwIAAAIAgAD-_38CAAACAIAA__9_AgAAAgCAAAAAgAIAAAIAgAABAIACAAACAIAA-v9_AwAAAQCAAPr_fwMAAAIAgAD7_38DAAACAIAA_P9_AwAAAgCAAP3_fwMAAAIAgAD-_38DAAACAIAA__9_AwAAAgCAAAAAgAMAAAIAgAABAIADAAACAIAA-v9_BAAAAQCAAPr_fwQAAAIAgAD7_38EAAACAIAA_P9_BAAAAgCAAP3_fwQAAAIAgAD-_38EAAACAIAA__9_BAAAAgCAAAAAgAQAAAIAgAABAIAEAAACAIAA-v9_BQAAAQCAAPr_fwUAAAIAgAD7_38FAAACAIAA_P9_BQAAAgCAAP3_fwUAAAIAgAD-_38FAAACAIAA__9_BQAAAgCAAAAAgAUAAAIAgAABAIAFAAACAIAA-v9_BgAAAQCAAPr_fwYAAAIAgAD7_38GAAACAIAA_P9_BgAAAgCAAP3_fwYAAAIAgAD-_38GAAACAIAA__9_BgAAAgCAAAAAgAYAAAIAgAABAIAGAAACAIAA-v9_BwAAAQCAAPr_fwcAAAIAgAD7_38HAAACAIAA_P9_BwAAAgCAAP3_fwcAAAIAgAD-_38HAAACAIAA__9_BwAAAgCAAAAAgAcAAAIAgAABAIAHAAACAIAAAQCACwAAAgCAAgEAgAoAAAIAgAIBAIAJAAACAIACAQCACAAAAgCAAvv_fwgAAAIAgAL7_38IAAABAIAC-_9_CAAAAACAAvv_fwkAAAIAgAL7_38JAAABAIAC-_9_CQAAAACAAvv_fwoAAAIAgAL7_38KAAABAIAC-_9_CgAAAACAAvv_fwsAAAIAgAL7_38LAAABAIAC-_9_CwAAAACAAvv_fwgAAAcAgAL7_38IAAAGAIAC-_9_CAAABQCAAvv_fwgAAAQAgAL7_38IAAADAIAC9f9_CAAAAQCAAvX_fwgAAAIAgAL1_38IAAADAIAC9f9_CAAABACAAvX_fwgAAAUAgAL1_38IAAAGAIAC9f9_CAAABwCAAvX_fwkAAAEAgAL1_38JAAACAIAC9f9_CQAAAwCAAvX_fwkAAAQAgAL1_38JAAAFAIAC9f9_CQAABgCAAvX_fwkAAAcAgAL7_38JAAADAIAC-_9_CQAABACAAvv_fwkAAAUAgAL7_38JAAAGAIAC-_9_CQAABwCAAvX_fwoAAAEAgAL1_38KAAACAIAC9f9_CgAAAwCAAvX_fwoAAAQAgAL1_38KAAAFAIAC9f9_CgAABgCAAvX_fwoAAAcAgAL7_38KAAADAIAC-_9_CgAABACAAvv_fwoAAAUAgAL7_38KAAAGAIAC-_9_CgAABwCAAvv_fwsAAAMAgAL7_38LAAAEAIAC-_9_CwAABQCAAvv_fwsAAAYAgAL7_38LAAAHAIAC9f9_CwAAAQCAAvX_fwsAAAIAgAL1_38LAAADAIAC9f9_CwAABACAAvX_fwsAAAUAgAL1_38LAAAGAIAC9f9_CwAABwCAAvX_fwwAAAEAgAL1_38MAAACAIAC9f9_DAAAAwCAAvX_fwwAAAQAgAL1_38MAAAFAIAC9f9_DAAABgCAAvX_fwwAAAcAgAL7_38MAAADAIAC-_9_DAAABACAAvv_fwwAAAUAgAL7_38MAAAGAIAC-_9_DAAABwCAAvv_fwwAAAAAgAL1_38NAAACAIAC9f9_DQAAAwCAAvX_fw0AAAEAgAL1_38NAAAFAIAC9f9_DQAABgCAAvX_fw0AAAQAgAL1_38NAAAHAIAC-_9_DQAABwCAAvv_fw0AAAYAgAL7_38NAAAFAIAC-_9_DQAABACAAvv_fw0AAAMAgAL7_38NAAAAAIAC9f9_DgAAAQCAAvX_fw4AAAIAgAL1_38OAAADAIAC9f9_DgAABACAAvX_fw4AAAUAgAL1_38OAAAGAIAC9f9_DgAABwCAAvv_fw4AAAAAgAL7_38OAAADAIAC-_9_DgAABACAAvv_fw4AAAUAgAL7_38OAAAGAIAC-_9_DgAABwCAAvX_fw8AAAEAgAL1_38PAAACAIAC9f9_DwAAAwCAAvX_fw8AAAQAgAL1_38PAAAFAIAC9f9_DwAABgCAAvX_fw8AAAcAgAL7_38PAAAAAIAC-_9_DwAAAwCAAvv_fw8AAAQAgAL7_38PAAAFAIAC-_9_DwAABgCAAvv_fw8AAAcAgAL7_38AAAAFAIAD-v9_AAAABQCAA_n_fwAAAAUAgAP7_38BAAAFAIAD-v9_AQAABQCAA_n_fwEAAAUAgAP7_38CAAAFAIAD-v9_AgAABQCAA_n_fwIAAAUAgAP5_38DAAAFAIAD-v9_AwAABQCAA_v_fwMAAAUAgAP5_38EAAAFAIAD-v9_BAAABQCAA_v_fwQAAAUAgAP9_38EAAAFAIAD-f9_BQAABQCAA_r_fwUAAAUAgAP7_38FAAAFAIAD_f9_BQAABQCAA_3_fwYAAAUAgAP5_38GAAAFAIAD-v9_BgAABQCAA_v_fwYAAAUAgAP5_38HAAAFAIAD-v9_BwAABQCAA_v_fwcAAAUAgAP9_38HAAAFAIAD_v9_BAAABQCAA_7_fwQAAAMAgAP-_38EAAAEAIAD_v9_BQAAAwCAA_7_fwUAAAQAgAP-_38FAAAFAIAD_v9_BgAAAwCAA_7_fwYAAAQAgAP-_38GAAAFAIAD_v9_BwAAAwCAA_7_fwcAAAQAgAP-_38HAAAFAIAD_P9_CAAABQCAA_3_fwgAAAUAgAP-_38IAAAFAIAD_v9_CAAABACAA_7_fwgAAAMAgAP8_38IAAADAIAD_f9_CAAAAwCAA_3_fwgAAAQAgAP8_38IAAAEAIADAgCACAAAAgCAAwIAgAkAAAIAgAMCAIAKAAACAIADAgCABgAAAgCAAwIAgAcAAAIAgAMDAIAGAAACAIADBACABgAAAgCAAwQAgAUAAAIAgAMDAIAFAAACAIADAgCABQAAAgCAAwQAgAQAAAIAgAMDAIAEAAACAIADAgCABAAAAgCAAwIAgAMAAAIAgAMDAIADAAACAIADBACAAwAAAgCAAwIAgAIAAAIAgAMEAIACAAACAIADAwCAAgAAAgCAAwIAgAEAAAIAgAMDAIABAAACAIADBACAAQAAAgCAAwIAgAAAAAIAgAMDAIAAAAACAIADBACAAAAAAgCAA_v_fwcAAAwAgAP8_38HAAAMAIAD_P9_BwAABQCAAPz_fwYAAAUAgAD8_38FAAAFAIAA_P9_BAAABQCAAPv_fwQAAAYAgAH7_38EAAAHAIAB-_9_AAAABgCAAfv_fwAAAAcAgAH6_38AAAAHAIAB-f9_AAAABwCAAfj_fwAAAAcAgAH3_38AAAAHAIAB9v9_AAAABwCAAfX_fwAAAAcAgAH1_38AAAAGAIAB9f9_AAAABQCAAfX_fwAAAAQAgAH1_38AAAADAIAB9f9_AAAAAgCAAfX_fwAAAAEAgAH4_38AAAABAIAB9_9_AAAAAQCAAfb_fwAAAAEAgAH7_38BAAAGAIAB-_9_AQAABwCAAfr_fwEAAAcAgAH5_38BAAAHAIAB-P9_AQAABwCAAff_fwEAAAcAgAH2_38BAAAHAIAB9f9_AQAABwCAAfj_fwEAAAEAgAH3_38BAAABAIAB9v9_AQAAAQCAAfX_fwEAAAEAgAH1_38BAAACAIAB9f9_AQAAAwCAAfX_fwEAAAQAgAH1_38BAAAFAIAB9f9_AQAABgCAAfv_fwIAAAYAgAH7_38CAAAHAIAB-v9_AgAABwCAAfn_fwIAAAcAgAH4_38CAAAHAIAB9_9_AgAABwCAAfb_fwIAAAcAgAH1_38CAAAHAIAB9f9_AgAABgCAAfX_fwIAAAUAgAH1_38CAAAEAIAB9f9_AgAAAwCAAfX_fwIAAAIAgAH1_38CAAABAIAB-P9_AgAAAQCAAff_fwIAAAEAgAH2_38CAAABAIAB-P9_AwAAAQCAAff_fwMAAAEAgAH2_38DAAABAIAB9f9_AwAAAQCAAfX_fwMAAAIAgAH1_38DAAADAIAB9f9_AwAABACAAfX_fwMAAAUAgAH1_38DAAAGAIAB9f9_AwAABwCAAfv_fwMAAAYAgAH7_38DAAAHAIAB-v9_AwAABwCAAfn_fwMAAAcAgAH4_38DAAAHAIAB9_9_AwAABwCAAfb_fwMAAAcAgAH6_38EAAAHAIAB-f9_BAAABwCAAfj_fwQAAAcAgAH3_38EAAAHAIAB9v9_BAAABwCAAfX_fwQAAAcAgAH4_38EAAABAIAB9_9_BAAAAQCAAfb_fwQAAAEAgAH1_38EAAABAIAB9f9_BAAABgCAAfX_fwQAAAUAgAH1_38EAAAEAIAB9f9_BAAAAwCAAfX_fwQAAAIAgAH4_38FAAABAIAB9_9_BQAAAQCAAfb_fwUAAAEAgAH1_38FAAABAIAB9f9_BQAAAgCAAfX_fwUAAAMAgAH1_38FAAAEAIAB9f9_BQAABQCAAfX_fwUAAAYAgAH1_38FAAAHAIAB-_9_BQAABgCAAfv_fwUAAAcAgAH6_38FAAAHAIAB-f9_BQAABwCAAfj_fwUAAAcAgAH3_38FAAAHAIAB9v9_BQAABwCAAfv_fwYAAAYAgAH7_38GAAAHAIAB-v9_BgAABwCAAfn_fwYAAAcAgAH4_38GAAAHAIAB9_9_BgAABwCAAfb_fwYAAAcAgAH1_38GAAAHAIAB-P9_BgAAAQCAAff_fwYAAAEAgAH2_38GAAABAIAB9f9_BgAAAQCAAfX_fwYAAAYAgAH1_38GAAAFAIAB9f9_BgAABACAAfX_fwYAAAMAgAH1_38GAAACAIAB-P9_BwAAAQCAAff_fwcAAAEAgAH2_38HAAABAIAB9f9_BwAAAQCAAfX_fwcAAAIAgAH1_38HAAADAIAB9f9_BwAABACAAfX_fwcAAAUAgAH1_38HAAAGAIAB9f9_BwAABwCAAfb_fwcAAAcAgAH3_38HAAAHAIAB-P9_BwAABwCAAfn_fwcAAAcAgAH6_38HAAAHAIAB-_9_BwAABwCAAfv_fwcAAAYAgAH-_38AAAACAIAAIQAOAAAACACAAAAAAgCAAQgAgAAAAAMAgAEIAIAAAAAEAIABCACAAAAABQCAAQYAgAQAAAgAgAEGAIAEAAAJAIABBgCABAAACgCAAQYAgAQAAAsAgAEHAIAEAAALAIADBwCABAAACgCAAwcAgAQAAAkAgAMHAIAEAAAIAIADCQCACAAAAQCAAwkAgAgAAAAAgAMjADcAAAAHAIABAAACAIABBwCAAQAAAwCAAQcAgAEAAAQAgAEHAIABAAAFAIABBgCAAwAAAgCAAQYAgAMAAAMAgAEGAIADAAAEAIABBgCAAwAABQCAAQUAgAUAAAUAgAEFAIAFAAAEAIABBQCABQAAAwCAAQUAgAUAAAYAgAEEAIAHAAADAIABBACABwAABACAAQQAgAcAAAUAgAEEAIAHAAAGAIABBACABwAABwCAAQUAgAUAAAcAgAEDAIAJAAADAIABAwCACQAABACAAQMAgAkAAAUAgAEDAIAJAAAHAIABAwCACQAABgCAAQMAgAkAAAgAgAEEAIAHAAAIAIABBQCABQAACACAAQUAgAUAAAkAgAEFAIAFAAAKAIABBQCABQAACwCAAQQAgAcAAAsAgAEEAIAHAAAKAIABBACABwAACQCAAQMAgAkAAAsAgAEDAIAJAAAKAIABAwCACQAACQCAAQgAgAUAAAgAgAMIAIAFAAAJAIADCACABQAACgCAAwgAgAUAAAsAgAMJAIAHAAAIAIADCQCABwAACQCAAwkAgAcAAAoAgAMJAIAHAAALAIADCgCACQAACACAAwoAgAkAAAkAgAMKAIAJAAAKAIADCgCACQAACwCAAwoAgAkAAAcAgAMKAIAJAAAGAIADCgCACQAABQCAAwoAgAkAAAQAgAMKAIAJAAADAIADCgCACQAAAgCAAwoAgAkAAAEAgAMKAIAJAAAAAIADBwADAAAABQCACAAAAQCAAwEAgAgAAAAAgAH6_38IAAAHAIAACgAIAAAABQCACAAAAACAAgEAgAgAAAEAgAD5_38IAAAHAIAD-P9_CAAABwCAA_f_fwgAAAcAgAP2_38IAAAHAIAD_P9_AAAABACAAPz_fwAAAAMAgAAqAAEAAAAEAIAIAAABAIABKQABAAAA-v9_CAAACACAAgYAAQAAAPv_fwgAAAsAgAIFAAEAAAD8_38IAAAMAIAAJwABAAAA_P9_BgAACgCAACgAAgAAAPz_fwQAAAkAgAL8_38CAAAIAIACJgABAAAA_P9_AAAABgCAAgAAAQAAAPv_fwgAAAwAgAAJAAEAAAD8_38AAAAFAIAA

(+1)

31.734 im soooooo much better/j

(+1)

jk now i have a 29.677

Dang! How did you do it?

magic also now I have a 28.899

(+1)

Nice map, but very easy to cheese

I made 00.06.96

Formula 100 in 0.3.0 Version:

v2LAG9mctVHbhBSMwAD4pdXa2scrsTFFWS7foefi9EYADgCKqC4SVUF3iB8UwzEnXDegmkTsTcobrdfTu9Zy5zaJt2LLp2ut68HTflUKVSfRa7fejkApQGUFaA67vffuefnTfRJdvtNSgUob0vvgeJ01nabzrrQfYXN3oC0alyXeUftWz8X0mTSzklpdSGRt12qzSjEIFadmQK4y6oGuPiy6cQQ3geF0nQXuT5WSD6nQvD9G0fQ6fctareXpmBlhKQCkeJ1YtVZtVZtVZekyqsyqcQf6eEsRfE6K0Ny3XQfE6K0FGxH7tlbUBabFdaP9brPKrPKrPKrPKrPab9ZtvLsqswqyCrKLsqE0VoLQf4p2i1sguC9To3he2Tqbu8O0bPWjW6zfXrvOFzJ93rrk8r7KH2lup87SfHrffX23xH02VeG33JHUvNFyarutdZSj2c13pivrG7zbXdHtla74TQ52ugDUsv5Alb7gGYvU02l9rRirMKclRBVBVBVBVFVFVlrqKcVVnEU7kianWnJk3heToPgu8EZoaMCDX2o3ge7TffKp4zm6f8qcjycteMrKFar0aLfed9hq0Uf9edMxnKHUMiV1CtlptMtJ0WQVepeGgqkvBoK5bAqSqGeIFXhXh8HJDVj9oGqOqOqOqVUroGUmrsSQfeer72UNUNUNUdUdUdUroWRNob7rHix39Y7zabqZ6XherQfJ0PheTpfU6nRfZo60mzYroWf43DutPbcPVbUBSgUIDyhaeL3e5UOUtpG0AUFyfE5o6MCHXCnzPSVSfoGZqRGnPQOqOjwxlw5yjUl5loGFqRBnPQOqOjwxlwZ5RqyMeoGC1Qw5DkjqzIccx5bUrQOrlVoYsHoouKV7A5o6t2sHpYsHow5DUldTdKysRm7t50mz7Dnx648BKSwBKSqz7InaUpGVqRlaUx5DU48BKqxBKcewjUUjBqxAOfAFOPwcfBSfDkjzGkCJQFoMUiEUouFqWhasRG06IGfIJQKkB5Qxe4j8e2h2caLmfdg69rQfVQNyXPVTPSCkCZQOUUjJy3EzzHIHVnR0pCqFGRkveUNzqfZSwMpamkOT6nZNamaMTNmpGHazhqMiKu0JHVv5S7uKLtv3KoCkApQGkDVbkuvzZ79SQ6u6WbVabk2GptJabi2mptgKPRCkCZQOUFaAaEaCaeKNfJaCaEaAqC5QGkCJQFoMUfvOu0uL6geF03QJerByQX2f7pDKaLTbt13takpGZqRQ3geNUafeGpM0l73TTGKcugzFcugzFcugzFcugzCOL4sgzCOL4sgzCOL4sgzKOr4sizKOr4sizKOr4sizGOb4shzGOb4shzGOb4shzOO74sjzOO74sjzOO74sjzVcuizVcuizVcuizVcuizdqtHf2viZCaEagfG9DUGK1oRUHRdE1JUnQdC1ZUnRdG123rGkDZQK06VtlXJfeKZerPpqQGkDVb0IuMiLj4yIuMiLj4yIZOGxVGxVGxVGxVGxrMD9KzaNSgUIDyhqM7KQKkB5QVmxFIFygcoIpzk0ZS6MJdmkOTSnJpdXWwlFcZBXWwlFcZBXWI9LkeLkeLkeLkeHGRq5yLU3XouvQqeC19Fq7LkqXwvDkDZQKkAFJ4EV7EZ5EZ5EV7EZ5EZ5E19EXzciaci6eEZ5E57ErCnJBnJBnJBnJBnJBnJBnJBnJBnJBnJBnJBnJB9xGnv7FoPgafeghaG1MqFULo2JBVhRIoqoqoG0XQf4eP5P6nRfZ0vO5MCnR4MiuaF1KqVcJobkgb7nObQKnzgA1bz4EHEIFy4UIEIFaT9TOfYfC62TkCJMChR0JFVtde7bfU5NaEaCyhafOKRoN9RyQ1YEGqKqKqdSQVYECqFarQfVQNTbZ6XG1EqJUDqtedpNbcgMufBG3Dix95YcvPbfdANq2oEtFndzFoPgeTo3heG0rPROkBpQCUBKTNyUjM1I3yXmkmJpZSamkmJpZSam8dofy0vM9LTf1pCkApQGUkvyjUk0CJtQCKk0CJtQSPQOkBpQCUBKTNyUjM1IUFUFUFeOfBqAJQKkB5QxOMhZDhZDhZDhZDhZDhZjeRoMClRoMClRoMrdofy0vM9LTf1JHygUIBq0c2wZDnN87AVgEIFygcoYenx8nxshxshx7SjZDjZjuLOu44ijLOu44ijLOzpH6XmeLTflpf6kDZQKkAFzpVcuizV87AVgEIFygcoKerSNqU3Y2oyMUl5vD0mfuxv7efUa72mG2fp0xJdLQKkx5uOANCNBNzpyOzzXZCaEaodufH4JAEPDwf50fd8JycmSxnd1IFy4EoLQCkCZtzPyeIpQC02MT7MgEIFyg69ryY3IhTeowJPKcyjCnZow5I2oB8bAf1pRoJoZGRnmgGx5ZoJoRO57BectGhmgmbrKVWpaOH0E0c75fu9eRQjQTQ9erC5QGkCJQFoMU6edSSbn5APfaxJIfyefW21EMQfk4X13fXBRlnRalnRalnRatdXKxTven8Uuf3T5WbxZXfXuf1tqOcfzCd71tfu857n842rb3H46deJ9X3favdmdfb3fk2b3xzY7vPgSzpfl9esd3J3f9f2dey9noeuet7V63k02rztx3ounBJN63uX3E9O1UefcX56e3xtvNbYfTb8fn9VU3u

(1 edit) (+1)

Try out my  track: Swoopy!

Feedback is appreciated and good luck!

Record: 36.960


v1nBgSwoopyIAAUAAAA__9_CgAAAACAAAAAgAoAAAAAgAABAIAKAAAAAIAAAgCACgAAAACAAAYAgAoAAAAAgAAHAIAKAAAAAIAACACACgAAAACAAAkAgAoAAAAAgAAEAIANAAD7_38AAwCADQAA-_9_AAIAgA0AAPv_fwABAIANAAD7_38ADwCACgAAAQCAAhAAgAoAAAEAgAIRAIAKAAABAIACEgCACgAAAQCAAhYAgAoAAAAAgAAXAIAKAAAAAIAAGACACgAAAACAABkAgAoAAAAAgAAdAJ4CAAAFAIAKAAAAAIAAAwCACgAAAACAAP7_fwoAAAAAgAAKAIAKAAAAAIAA_v9_CwAAAACAAAMAgAsAAAAAgAAFAIALAAAAAIAACgCACwAAAACAAP7_fwwAAAAAgAADAIAMAAAAAIAABQCADAAAAACAAAoAgAwAAAAAgAD-_38NAAAAAIAAAwCADQAAAACAAAUAgA0AAAAAgAAKAIANAAAAAIAA_v9_DgAAAACAAAoAgA4AAAAAgAD-_38PAAAAAIAACgCADwAAAACAAP7_fxAAAAAAgAAKAIAQAAAAAIAA_v9_EQAAAACAAAoAgBEAAAAAgAAAAIANAAD7_38A__9_DQAA-_9_AP7_fw0AAPv_fwAAAIANAAD-_38A__9_DQAA_v9_AP7_fw0AAP7_fwAFAIANAAD7_38ABQCADQAA_f9_AAUAgA0AAPz_fwABAIANAAD-_38AAgCADQAA_v9_AAMAgA0AAP7_fwAFAIANAAD-_38AAwCADQAA__9_AAUAgA0AAP__fwACAIANAAD__38CAQCADQAA__9_AgAAgA0AAP__fwL__38NAAD__38C_v9_DQAA__9_AgAAgA4AAPv_fwL__38OAAD7_38C_v9_DgAA-_9_AgMAgA4AAP7_fwICAIAOAAD-_38CAQCADgAA_v9_AgAAgA4AAP7_fwL__38OAAD-_38C_v9_DgAA_v9_AgIAgA4AAP__fwIBAIAOAAD__38CAACADgAA__9_Av__fw4AAP__fwL-_38OAAD__38CAwCADgAA__9_AgUAgA4AAP__fwIFAIAOAAD-_38CBQCADgAA_f9_AgUAgA4AAPz_fwIFAIAOAAD7_38CBQCADwAA__9_AgUAgA8AAP7_fwIFAIAPAAD9_38CBQCADwAA_P9_AgUAgA8AAPv_fwL-_38PAAD__38C__9_DwAA__9_AgAAgA8AAP__fwIBAIAPAAD__38CAgCADwAA__9_AgMAgA8AAP__fwL-_38PAAD-_38C__9_DwAA_v9_AgAAgA8AAP7_fwIBAIAPAAD-_38CAgCADwAA_v9_AgMAgA8AAP7_fwL-_38PAAD7_38C__9_DwAA-_9_AgAAgA8AAPv_fwL-_38QAAD__38C__9_EAAA__9_AgAAgBAAAP__fwIBAIAQAAD__38CAgCAEAAA__9_AgMAgBAAAP__fwL-_38QAAD-_38C__9_EAAA_v9_AgAAgBAAAP7_fwIBAIAQAAD-_38CAgCAEAAA_v9_AgMAgBAAAP7_fwL-_38QAAD7_38C__9_EAAA-_9_AgAAgBAAAPv_fwIFAIAQAAD__38CBQCAEAAA_v9_AgUAgBAAAP3_fwIFAIAQAAD8_38CBQCAEAAA-_9_AgUAgBEAAP__fwAEAIARAAD__38AAwCAEQAA__9_AAIAgBEAAP__fwABAIARAAD__38AAACAEQAA__9_AP__fxEAAP__fwD-_38RAAD__38A_v9_EQAA_v9_AP__fxEAAP7_fwAAAIARAAD-_38AAQCAEQAA_v9_AAIAgBEAAP7_fwADAIARAAD-_38ABACAEQAA_v9_AAUAgBEAAP7_fwAFAIARAAD9_38ABQCAEQAA_P9_AAUAgBEAAPv_fwD-_38RAAD7_38A__9_EQAA-_9_AAAAgBEAAPv_fwD__38RAAD8_38A__9_EQAA_f9_AA4AgAoAAAEAgAMaAIAKAAAAAIACDgCACwAAAQCAAhoAgAsAAAAAgAIOAIAMAAABAIACGgCADAAAAACAAg4AgA0AAAEAgAIaAIANAAAAAIACDgCADgAAAQCAAhoAgA4AAAAAgAIOAIAPAAABAIACGgCADwAAAACAAg4AgBAAAAEAgAIaAIAQAAAAAIACDgCAEQAAAQCAAhoAgBEAAAAAgAIKAIAAAAAAAIACBQCAAAAA-_9_AgUAgAAAAAAAgAIDAIAAAAAAAIAC_v9_AAAAAACAAv7_fwAAAPv_fwL-_38AAAD__38C_v9_AAAA_v9_Av7_fwAAAP3_fwL-_38AAAD8_38CAgCAAAAAAACAAgEAgAAAAAAAgAIAAIAAAAAAAIAC__9_AAAAAACAAgQAgAAAAPv_fwIDAIAAAAD7_38CAgCAAAAA-_9_AgEAgAAAAPv_fwIAAIAAAAD7_38C__9_AAAA-_9_AgUAgAAAAP__fwIFAIAAAAD-_38CBQCAAAAA_f9_AgUAgAAAAPz_fwIJAIAAAAAAAIACCACAAAAAAACAAgcAgAAAAAAAgAIGAIAAAAAAAIAC__9_AAAA__9_Av__fwAAAP7_fwL__38AAAD9_38C__9_AAAA_P9_AgAAgAAAAPz_fwIAAIAAAAD9_38CAACAAAAA__9_AgAAgAAAAP7_fwIKAIABAAAAAIACCQCAAQAAAACAAggAgAEAAAAAgAIHAIABAAAAAIACBgCAAQAAAACAAgUAgAEAAAAAgAIFAIABAAD__38CBQCAAQAA_v9_AgUAgAEAAP3_fwIFAIABAAD8_38CBQCAAQAA-_9_AgQAgAEAAPv_fwIDAIABAAD7_38CAgCAAQAA-_9_AgEAgAEAAPv_fwIDAIABAAAAAIACAgCAAQAAAACAAgEAgAEAAAAAgAIAAIABAAAAAIAC__9_AQAAAACAAv7_fwEAAAAAgAL-_38BAAD-_38C_v9_AQAA__9_Av__fwEAAP__fwIAAIABAAD__38CAACAAQAA_v9_Av__fwEAAP7_fwIAAIABAAD9_38CAACAAQAA_P9_Av__fwEAAP3_fwL-_38BAAD9_38C_v9_AQAA_P9_Av__fwEAAPz_fwL-_38BAAD7_38C__9_AQAA-_9_AgAAgAEAAPv_fwIKAIACAAAAAIACCQCAAgAAAACAAggAgAIAAAAAgAIHAIACAAAAAIACBgCAAgAAAACAAgUAgAIAAAAAgAIFAIACAAD__38CBQCAAgAA_v9_AgUAgAIAAP3_fwIFAIACAAD8_38CBQCAAgAA-_9_AgMAgAIAAAAAgAICAIACAAAAAIACAQCAAgAAAACAAgAAgAIAAP__fwL__38CAAD__38CAACAAgAAAACAAv__fwIAAAAAgAL-_38CAAAAAIAC_v9_AgAA__9_Av7_fwIAAP7_fwL__38CAAD-_38CAACAAgAA_v9_AgAAgAIAAP3_fwL__38CAAD8_38CAACAAgAA_P9_AgAAgAIAAPv_fwL__38CAAD7_38C__9_AgAA_f9_Av7_fwIAAP3_fwL-_38CAAD8_38C_v9_AgAA-_9_AgQAgAIAAPv_fwIDAIACAAD7_38CAgCAAgAA-_9_AgEAgAIAAPv_fwIFAIADAAAAAIACBgCAAwAAAACAAgcAgAMAAAAAgAIIAIADAAAAAIACCQCAAwAAAACAAgoAgAMAAAAAgAIFAIADAAD__38CBQCAAwAA_v9_AgUAgAMAAP3_fwIFAIADAAD8_38CBQCAAwAA-_9_AgQAgAMAAPv_fwIDAIADAAD7_38CAgCAAwAA-_9_AgEAgAMAAPv_fwIAAIADAAD7_38C__9_AwAA-_9_Av7_fwMAAPv_fwL-_38DAAD8_38C_v9_AwAA_f9_Av7_fwMAAP7_fwL-_38DAAD__38C_v9_AwAAAACAAv__fwMAAPz_fwIAAIADAAD8_38CAACAAwAA_f9_AgAAgAMAAP7_fwL__38DAAD9_38C__9_AwAA_v9_Av__fwMAAP__fwIAAIADAAD__38C__9_AwAAAACAAgAAgAMAAAAAgAIBAIADAAAAAIACAgCAAwAAAACAAgMAgAMAAAAAgAL-_38EAAD7_38C__9_BAAA-_9_AgAAgAQAAPz_fwIAAIAEAAD7_38CAQCABAAA-_9_AgIAgAQAAPv_fwIDAIAEAAD7_38CBQCABAAA-_9_AgQAgAQAAPv_fwIFAIAEAAD8_38CBQCABAAA_f9_AgUAgAQAAP7_fwIFAIAEAAD__38CBQCABAAAAACAAv7_fwQAAPz_fwL-_38EAAD9_38C_v9_BAAA_v9_Av__fwQAAAAAgAL__38EAAD__38C__9_BAAA_f9_Av__fwQAAPz_fwL__38EAAD-_38CAACABAAAAACAAgAAgAQAAP__fwIAAIAEAAD-_38CAACABAAA_f9_AgEAgAQAAAAAgAICAIAEAAAAAIACAwCABAAAAACAAv7_fwQAAP__fwL-_38EAAAAAIACBgCABAAAAACAAgcAgAQAAAAAgAIIAIAEAAAAAIACCQCABAAAAACAAgoAgAQAAAAAgAIFAIAFAAD8_38CBQCABQAA_f9_AgUAgAUAAP7_fwIFAIAFAAD__38CBQCABQAAAACAAgYAgAUAAAAAgAIHAIAFAAAAAIACCACABQAAAACAAgkAgAUAAAAAgAIKAIAFAAAAAIAC_v9_BQAAAACAAv__fwUAAAAAgAIAAIAFAAAAAIACAQCABQAAAACAAgIAgAUAAAAAgAIDAIAFAAAAAIACAACABQAA-_9_AgAAgAUAAPz_fwL__38FAAD8_38C__9_BQAA_f9_AgAAgAUAAP3_fwIAAIAFAAD-_38CAACABQAA__9_Av__fwUAAP__fwL-_38FAAD__38C__9_BQAA_v9_Av7_fwUAAP7_fwL-_38FAAD9_38C_v9_BQAA_P9_Av7_fwUAAPv_fwL__38FAAD7_38CBQCABQAA-_9_AgQAgAUAAPv_fwIDAIAFAAD7_38CAgCABQAA-_9_AgEAgAUAAPv_fwIFAIAGAAD7_38CBACABgAA-_9_AgMAgAYAAPv_fwICAIAGAAD7_38CAQCABgAA-_9_AgAAgAYAAPv_fwL__38GAAD7_38C_v9_BgAA-_9_Av7_fwYAAPz_fwL__38GAAD8_38C__9_BgAA_f9_AgAAgAYAAPz_fwIAAIAGAAD9_38CAACABgAA_v9_Av__fwYAAP7_fwIAAIAGAAD__38CAACABgAAAACAAv__fwYAAAAAgAL__38GAAD__38C_v9_BgAA_f9_Av7_fwYAAP7_fwL-_38GAAD__38C_v9_BgAAAACAAgEAgAYAAAAAgAICAIAGAAAAAIACAwCABgAAAACAAgUAgAYAAPz_fwIFAIAGAAD9_38CBQCABgAA_v9_AgUAgAYAAP__fwIIAIAGAAAAAIACCQCABgAAAACAAgoAgAYAAAAAgAIFAIAGAAAAAIACBgCABgAAAACAAgcAgAYAAAAAgAIFAIAHAAAAAIACBgCABwAAAACAAgcAgAcAAAAAgAIIAIAHAAAAAIACCQCABwAAAACAAgoAgAcAAAAAgAIFAIAHAAD__38CBQCABwAA_v9_AgUAgAcAAP3_fwIFAIAHAAD8_38CBQCABwAA-_9_AgQAgAcAAPv_fwIDAIAHAAD7_38CAgCABwAA-_9_AgEAgAcAAPv_fwIAAIAHAAAAAIACAACABwAA__9_AgAAgAcAAP7_fwIAAIAHAAD9_38CAACABwAA_P9_AgAAgAcAAPv_fwL__38HAAAAAIAC__9_BwAA__9_Av__fwcAAP7_fwL__38HAAD9_38C__9_BwAA_P9_Av__fwcAAPv_fwL-_38HAAAAAIAC_v9_BwAA__9_Av7_fwcAAP7_fwL-_38HAAD9_38C_v9_BwAA_P9_Av7_fwcAAPv_fwIDAIAHAAAAAIACAgCABwAAAACAAgEAgAcAAAAAgAIDAIAIAAAAAIACAgCACAAAAACAAgEAgAgAAAAAgAIAAIAIAAAAAIAC__9_CAAAAACAAv7_fwgAAAAAgAL-_38IAAD__38C_v9_CAAA_v9_Av__fwgAAP__fwIAAIAIAAD__38CAACACAAA_v9_Av__fwgAAP7_fwIAAIAIAAD9_38C__9_CAAA_f9_Av7_fwgAAP3_fwL-_38IAAD8_38C__9_CAAA_P9_AgAAgAgAAPz_fwL-_38IAAD7_38C__9_CAAA-_9_AgAAgAgAAPv_fwIBAIAIAAD7_38CBQCACAAA__9_AgUAgAgAAP7_fwIFAIAIAAD9_38CBACACAAA-_9_AgUAgAgAAPz_fwIFAIAIAAD7_38CAwCACAAA-_9_AgIAgAgAAPv_fwIFAIAIAAAAAIACBgCACAAAAACAAgcAgAgAAAAAgAIIAIAIAAAAAIACCQCACAAAAACAAgoAgAgAAAAAgAIKAIAJAAAAAIACCQCACQAAAACAAggAgAkAAAAAgAIGAIAJAAAAAIACBQCACQAAAACAAgcAgAkAAAAAgAIFAIAJAAD__38CBQCACQAA_v9_AgUAgAkAAP3_fwIFAIAJAAD8_38CBQCACQAA-_9_AgQAgAkAAPv_fwIDAIAJAAD7_38CAgCACQAA-_9_AgEAgAkAAPv_fwIAAIAJAAD7_38CAACACQAAAACAAgAAgAkAAP__fwIAAIAJAAD-_38CAACACQAA_f9_AgAAgAkAAPz_fwIDAIAJAAAAAIACAgCACQAAAACAAgEAgAkAAAAAgAL__38JAAAAAIAC_v9_CQAAAACAAv__fwkAAP__fwL__38JAAD9_38C__9_CQAA_v9_Av7_fwkAAP__fwL-_38JAAD-_38C_v9_CQAA_f9_Av7_fwkAAPz_fwL-_38JAAD7_38C__9_CQAA-_9_Av__fwkAAPz_fwL-_38KAAD__38C_v9_CgAA_v9_Av7_fwoAAP3_fwL-_38KAAD8_38C_v9_CgAA-_9_Av__fwoAAP__fwIAAIAKAAD-_38CAACACgAA__9_Av__fwoAAP7_fwL__38KAAD9_38CAACACgAA_f9_AgAAgAoAAPz_fwL__38KAAD8_38C__9_CgAA-_9_AgAAgAoAAPv_fwIFAIAKAAD7_38CBACACgAA-_9_AgMAgAoAAPv_fwICAIAKAAD7_38CAQCACgAA-_9_AgUAgAoAAP__fwIFAIAKAAD-_38CBQCACgAA_f9_AgUAgAoAAPz_fwIFAIALAAD__38CBQCACwAA_v9_AgUAgAsAAP3_fwIFAIALAAD8_38CBQCACwAA-_9_AgAAgAsAAP__fwIAAIALAAD-_38CAACACwAA_f9_AgAAgAsAAPz_fwIAAIALAAD7_38CAACADAAA-_9_AgAAgAwAAPz_fwIAAIAMAAD9_38C__9_DAAA_f9_AgAAgAwAAP7_fwIAAIAMAAD__38C__9_CwAA-_9_Av__fwsAAPz_fwL__38LAAD9_38C__9_CwAA_v9_Av__fwsAAP__fwL-_38LAAD__38C_v9_CwAA_v9_Av7_fwsAAPv_fwL-_38LAAD8_38C_v9_CwAA_f9_Av__fwwAAPv_fwL__38MAAD8_38C_v9_DAAA_P9_Av7_fwwAAPv_fwL-_38MAAD9_38C__9_DAAA_v9_Av7_fwwAAP7_fwL__38MAAD__38C_v9_DAAA__9_AgEAgAwAAPv_fwIEAIAMAAD7_38CAwCADAAA-_9_AgIAgAwAAPv_fwIEAIALAAD7_38CAwCACwAA-_9_AgIAgAsAAPv_fwIBAIALAAD7_38CBQCADAAA__9_AgUAgAwAAP7_fwIFAIAMAAD9_38CBQCADAAA_P9_AgUAgAwAAPv_fwIOAIAJAAABAIADDgCACAAAAQCAAw4AgAcAAAEAgAMOAIAGAAABAIADDgCABQAAAQCAAw4AgAQAAAEAgAMOAIADAAABAIADDgCAAgAAAQCAAw4AgAEAAAEAgAMOAIAAAAABAIADGgCACQAAAACAAxoAgAgAAAAAgAMaAIAHAAAAAIADGgCABgAAAACAAxoAgAUAAAAAgAMaAIAEAAAAAIADGgCAAwAAAACAAxoAgAIAAAAAgAMaAIABAAAAAIADGgCAAAAAAACAAwMAgAwAAP__fwIDAIAMAAD-_38CAwCACwAA__9_AgMAgAsAAP7_fwIDAIAKAAD__38CAwCACgAA_v9_AgMAgAkAAP__fwIDAIAJAAD-_38CAwCAAAAA__9_AgMAgAAAAP7_fwIDAIABAAD__38CAwCAAQAA_v9_AgMAgAIAAP__fwIDAIACAAD-_38CAwCAAwAA__9_AgMAgAMAAP7_fwIDAIAEAAD__38CAwCABAAA_v9_AgMAgAUAAP__fwIDAIAGAAD__38CAwCACAAA__9_AgMAgAcAAP__fwIDAIAFAAD-_38CAwCABgAA_v9_AgMAgAcAAP7_fwIDAIAIAAD-_38CAwCACwAADACAAAIAgAsAAAgAgAADAIALAAALAIAAAwCACgAACwCAAAMAgAkAAAsAgAADAIAIAAALAIAAAwCABwAACwCAAAMAgAYAAAsAgAADAIAFAAALAIAAAwCABAAACwCAAAMAgAMAAAsAgAADAIACAAALAIAAAwCAAQAACwCAAAMAgAAAAAsAgAADAIAAAAAMAIAAAwCAAQAADACAAAMAgAIAAAwAgAADAIADAAAMAIAAAwCABAAADACAAAMAgAUAAAwAgAADAIAGAAAMAIAAAwCABwAADACAAAMAgAgAAAwAgAADAIAJAAAMAIAAAwCACgAADACAAAIAgAoAAAgAgAACAIAJAAAIAIAAAgCACAAACACAAAIAgAcAAAgAgAACAIAGAAAIAIAAAgCABQAACACAAAIAgAQAAAgAgAACAIADAAAIAIAAAgCAAgAACACAAAIAgAEAAAgAgAACAIAAAAAIAIAAAgCAAAAABwCAAAIAgAEAAAcAgAACAIACAAAHAIAAAgCAAwAABwCAAAIAgAQAAAcAgAACAIAFAAAHAIAAAgCABgAABwCAAAIAgAcAAAcAgAACAIAIAAAHAIAAAgCACQAABwCAAAIAgAoAAAcAgAACAIALAAAHAIAACgAOAAAAAQCACgAAAQCAAwAAgAoAAAEAgAP__38KAAABAIADBwCACgAAAQCAAwgAgAoAAAEAgAMJAIAKAAABAIAD_v9_DQAA_f9_AgAAgA0AAPz_fwARAIAKAAAAAIABEACACgAAAACAAQ8AgAoAAAAAgAEXAIAKAAABAIADGACACgAAAQCAAxkAgAoAAAEAgAMMAAQAAAAGAIAKAAABAIABAgCACgAAAQCAAhIAgAoAAAAAgAMWAIAKAAABAIABCQABAAAA_v9_CgAAAQCAAwgAAwAAAAoAgAoAAAEAgAEOAIAKAAAAAIADGgCACgAAAQCAASkABAAAAP3_fwoAAAEAgAH9_38NAAD8_38BCwCACgAAAQCAAwMAgAsAABAAgAAqAAEAAAD6_38KAAACAIABHwAwAAAA__9_DgAAAACAAAAAgA4AAAAAgAABAIAOAAAAAIAAAgCADgAAAACAAAQAgA4AAAAAgAAGAIAOAAAAAIAABwCADgAAAACAAAgAgA4AAAAAgAAJAIAOAAAAAIAA__9_DwAAAACAAAAAgA8AAAAAgAABAIAPAAAAAIAAAgCADwAAAACAAAQAgA8AAAAAgAAGAIAPAAAAAIAABwCADwAAAACAAAgAgA8AAAAAgAAJAIAPAAAAAIAA__9_EAAAAACAAAAAgBAAAAAAgAABAIAQAAAAAIAAAgCAEAAAAACAAAMAgBAAAAAAgAAEAIAQAAAAAIAABQCAEAAAAACAAAYAgBAAAAAAgAAHAIAQAAAAAIAACACAEAAAAACAAAkAgBAAAAAAgAD__38RAAAAAIAAAACAEQAAAACAAAEAgBEAAAAAgAACAIARAAAAAIAAAwCAEQAAAACAAAQAgBEAAAAAgAAFAIARAAAAAIAABgCAEQAAAACAAAcAgBEAAAAAgAAIAIARAAAAAIAACQCAEQAAAACAAAMAgA8AAAAAgAAFAIAPAAAAAIAAAwCADgAAAACAAAUAgA4AAAAAgAABAIARAAD7_38AAgCAEQAA-_9_AAMAgBEAAPv_fwAEAIARAAD7_38AJgABAAAABACACQAAAQCAAAIABAAAAAQAgAkAAAIAgAL4_38KAAD9_38DAwCACwAADQCAAwIAgAsAAAYAgAEDAAEAAAAEAIAKAAADAIAAJwACAAAABACACwAA__9_Avn_fwsAAP3_fwEHAAIAAAAAAIANAAD9_38B_v9_DQAA_P9_AxcAAgAAAP__fw0AAP3_fwD__38NAAD8_38AAQACAAAAAQCADQAA_f9_AgIAgAsAAA0AgAAAAAkAAAAEAIANAAD9_38CBACADQAA_P9_AgEAgA0AAPz_fwL3_38KAAD9_38BGwCACgAAAQCAARwAgAoAAAEAgAEdAIAKAAABAIABHgCACgAAAQCAAQQAgAsAAAQAgAIaAAIAAAADAIANAAD8_38CAgCADQAA_P9_AhMAMQAAAP__fxAAAP3_fwL__38QAAD8_38C_v9_CQAAAQCAA___fwkAAAEAgAMAAIAJAAABAIADAQCACQAAAQCAAwIAgAkAAAEAgAMGAIAJAAABAIADBwCACQAAAQCAAwgAgAkAAAEAgAMKAIAJAAABAIADEgCACQAAAACAAxEAgAkAAAAAgAMQAIAJAAAAAIADDwCACQAAAACAAw4AgAkAAAAAgAMWAIAJAAABAIADFwCACQAAAQCAAxgAgAkAAAEAgAMZAIAJAAABAIADGgCACQAAAQCAAxsAgAkAAAEAgAMcAIAJAAABAIADHQCACQAAAQCAAx4AgAkAAAEAgAMfAIAJAAABAIADCQCACQAAAQCAAwIAgAoAAA0AgAMBAIAKAAATAIADAACACgAAEwCAAwMAgAoAABEAgAMDAIAKAAAQAIADAgCACgAADgCAAwMAgAoAAAYAgAMEAIAKAAAFAIADBACACgAABACAA_X_fwkAAP__fwH1_38JAAD-_38B_f9_DAAA_P9_Afv_fwwAAP3_fwH3_38JAAD9_38B9v9_CQAA_f9_Afj_fwkAAAEAgAH3_38JAAABAIAB-v9_CQAAAgCAAfv_fwkAAAIAgAH9_38JAAABAIABCwCACQAAAQCAAQ0AgAkAAAAAgAEtAAQAAAD__38PAAD8_38A__9_DwAA_f9_Av__fw4AAP3_fwD__38OAAD8_38CJAACAAAA9f9_CgAA_v9_AAQAgAsAAAUAgAIlAAIAAAD3_38KAAABAIABAwCACwAAEQCAAh4ADAAAABYAgA4AAAAAgAAVAIAOAAAAAIAAFACADgAAAACAABIAgA4AAAAAgAATAIAOAAAAAIAAEgCADgAAAQCAAhMAgA4AAAEAgAIUAIAOAAABAIACFQCADgAAAQCAAhYAgA4AAAEAgAIXAIAOAAAAAIAAEQCADgAAAQCAAgYAAQAAAB8AgAoAAAEAgAEjAAwAAAABAIAMAAAHAIABAQCADAAACACAAQEAgAwAAAkAgAEAAIAOAAAJAIABAACADgAACACAAQAAgA4AAAcAgAEEAIAMAAAKAIADBACADAAACwCAAwQAgAwAAAwAgAMFAIAOAAAKAIADBQCADgAACwCAAwUAgA4AAAwAgAMNAAIAAAADAIALAAAJAIADAgCACwAACgCAAQ4AAgAAAAMAgAsAAAoAgAMCAIALAAAJAIABEQAEAAAABACADAAACQCAAwEAgAwAAAoAgAEFAIAOAAAJAIADAACADgAACgCAARIABAAAAAQAgAwAAA0AgAMBAIAMAAAGAIABAACADgAABgCAAQUAgA4AAA0AgAMFAAEAAAAAAIALAAATAIADFQAvAAAA_v9_AAAAAQCAA___fwAAAAEAgAMAAIAAAAABAIADAQCAAAAAAQCAAwcAgAAAAAEAgAMGAIAAAAABAIADCACAAAAAAQCAAwkAgAAAAAEAgAMKAIAAAAABAIADEgCAAAAAAACAAxEAgAAAAAAAgAMQAIAAAAAAAIADDwCAAAAAAACAAw4AgAAAAAAAgAMWAIAAAAABAIADFwCAAAAAAQCAAxgAgAAAAAEAgAMZAIAAAAABAIADGgCAAAAAAQCAAxsAgAAAAAEAgAMcAIAAAAABAIADHQCAAAAAAQCAAx4AgAAAAAEAgAMfAIAAAAABAIADAgCAAAAAAQCAAwQAgAAAAAQAgAMEAIAAAAAFAIADAwCAAAAABgCAAwEAgAAAABMAgAEAAIAAAAATAIABAwCAAAAAEACAAQMAgAAAABEAgAECAIAAAAANAIABAgCAAAAADgCAAfX_fwAAAP__fwH1_38AAAD-_38B_f9_AAAA_P9_Afv_fwAAAP3_fwH2_38AAAD9_38B9_9_AAAA_f9_Afj_fwAAAAEAgAH3_38AAAABAIAB-v9_AAAAAgCAAfv_fwAAAAIAgAH9_38AAAABAIABDQCAAAAAAACAAQsAgAAAAAEAgAEUAIcBAAAGAIAIAAABAIADBgCABwAAAQCAAwYAgAYAAAEAgAMGAIAFAAABAIADBgCABAAAAQCAAwYAgAMAAAEAgAMGAIACAAABAIADBgCAAQAAAQCAAwcAgAEAAAEAgAMHAIACAAABAIADBwCAAwAAAQCAAwcAgAQAAAEAgAMHAIAFAAABAIADBwCABgAAAQCAAwcAgAcAAAEAgAMHAIAIAAABAIADCACACAAAAQCAAwgAgAcAAAEAgAMIAIAGAAABAIADCACABQAAAQCAAwgAgAQAAAEAgAMIAIADAAABAIADCACAAgAAAQCAAwgAgAEAAAEAgAMJAIABAAABAIADCQCAAgAAAQCAAwkAgAMAAAEAgAMJAIAEAAABAIADCQCABQAAAQCAAwkAgAYAAAEAgAMJAIAHAAABAIADCQCACAAAAQCAAwoAgAgAAAEAgAMKAIAHAAABAIADCgCABgAAAQCAAwoAgAUAAAEAgAMKAIAEAAABAIADCgCAAwAAAQCAAwoAgAIAAAEAgAMKAIABAAABAIADAgCAAQAAAQCAAwIAgAIAAAEAgAMCAIADAAABAIADAgCABAAAAQCAAwIAgAUAAAEAgAMCAIAGAAABAIADAgCABwAAAQCAAwIAgAgAAAEAgAMBAIAIAAABAIADAQCABwAAAQCAAwEAgAYAAAEAgAMBAIAFAAABAIADAQCABAAAAQCAAwEAgAMAAAEAgAMBAIACAAABAIADAQCAAQAAAQCAAwAAgAEAAAEAgAMAAIACAAABAIADAACAAwAAAQCAAwAAgAQAAAEAgAMAAIAFAAABAIADAACABgAAAQCAAwAAgAcAAAEAgAMAAIAIAAABAIAD__9_CAAAAQCAA___fwcAAAEAgAP__38GAAABAIAD__9_BQAAAQCAA___fwQAAAEAgAP__38DAAABAIAD__9_AgAAAQCAA___fwEAAAEAgAP-_38BAAABAIAD_v9_AgAAAQCAA_7_fwMAAAEAgAP-_38EAAABAIAD_v9_BQAAAQCAA_7_fwYAAAEAgAP-_38HAAABAIAD_v9_CAAAAQCAAxYAgAgAAAEAgAMXAIAIAAABAIADGACACAAAAQCAAxkAgAgAAAEAgAMaAIAIAAABAIADGwCACAAAAQCAAxwAgAgAAAEAgAMdAIAIAAABAIADHgCACAAAAQCAAx8AgAgAAAEAgAMSAIAIAAAAAIADEQCACAAAAACAAxAAgAgAAAAAgAMPAIAIAAAAAIADDgCACAAAAACAAw4AgAcAAAAAgAMPAIAHAAAAAIADEACABwAAAACAAxEAgAcAAAAAgAMSAIAHAAAAAIADFgCABwAAAQCAAxcAgAcAAAEAgAMYAIAHAAABAIADGQCABwAAAQCAAxoAgAcAAAEAgAMbAIAHAAABAIADHACABwAAAQCAAx0AgAcAAAEAgAMeAIAHAAABAIADHwCABwAAAQCAAx8AgAYAAAEAgAMeAIAGAAABAIADHQCABgAAAQCAAxwAgAYAAAEAgAMbAIAGAAABAIADGgCABgAAAQCAAxkAgAYAAAEAgAMYAIAGAAABAIADFwCABgAAAQCAAxYAgAYAAAEAgAMWAIAFAAABAIADFwCABQAAAQCAAxgAgAUAAAEAgAMZAIAFAAABAIADGgCABQAAAQCAAxsAgAUAAAEAgAMcAIAFAAABAIADHQCABQAAAQCAAx4AgAUAAAEAgAMfAIAFAAABAIADFgCABAAAAQCAAxcAgAQAAAEAgAMYAIAEAAABAIADGQCABAAAAQCAAxoAgAQAAAEAgAMbAIAEAAABAIADHACABAAAAQCAAx0AgAQAAAEAgAMeAIAEAAABAIADHwCABAAAAQCAAx8AgAMAAAEAgAMeAIADAAABAIADHQCAAwAAAQCAAxwAgAMAAAEAgAMbAIADAAABAIADGgCAAwAAAQCAAxkAgAMAAAEAgAMYAIADAAABAIADFwCAAwAAAQCAAxYAgAMAAAEAgAMWAIACAAABAIADFwCAAgAAAQCAAxgAgAIAAAEAgAMZAIACAAABAIADGgCAAgAAAQCAAxsAgAIAAAEAgAMcAIACAAABAIADHQCAAgAAAQCAAx4AgAIAAAEAgAMfAIACAAABAIADHwCAAQAAAQCAAx4AgAEAAAEAgAMdAIABAAABAIADHACAAQAAAQCAAxsAgAEAAAEAgAMaAIABAAABAIADGQCAAQAAAQCAAxgAgAEAAAEAgAMXAIABAAABAIADFgCAAQAAAQCAAxIAgAEAAAAAgAMRAIABAAAAAIADEACAAQAAAACAAw8AgAEAAAAAgAMOAIABAAAAAIADDgCAAgAAAACAAw8AgAIAAAAAgAMQAIACAAAAAIADEQCAAgAAAACAAxIAgAIAAAAAgAMSAIADAAAAAIADEQCAAwAAAACAAxAAgAMAAAAAgAMPAIADAAAAAIADDgCAAwAAAACAAw4AgAQAAAAAgAMPAIAEAAAAAIADEACABAAAAACAAxEAgAQAAAAAgAMSAIAEAAAAAIADEgCABQAAAACAAxEAgAUAAAAAgAMQAIAFAAAAAIADDwCABQAAAACAAw4AgAUAAAAAgAMOAIAGAAAAAIADDwCABgAAAACAAxAAgAYAAAAAgAMRAIAGAAAAAIADEgCABgAAAACAAwAAgAkAABMAgAMBAIAJAAATAIADAwCACQAAEQCAAwMAgAkAABAAgAMCAIAJAAAOAIADAgCACQAADQCAAwMAgAkAAAYAgAMEAIAJAAAFAIADBACACQAABACAAwQAgAgAAAQAgAMEAIAIAAAFAIADAwCACAAABgCAAwMAgAcAAAYAgAMEAIAHAAAFAIADBACABwAABACAAwQAgAYAAAQAgAMEAIAGAAAFAIADAwCABgAABgCAAwMAgAUAAAYAgAMEAIAFAAAFAIADBACABQAABACAAwQAgAQAAAQAgAMEAIAEAAAFAIADAwCABAAABgCAAwMAgAMAAAYAgAMEAIADAAAFAIADBACAAwAABACAAwQAgAIAAAQAgAMEAIACAAAFAIADAwCAAgAABgCAAwQAgAEAAAQAgAMEAIABAAAFAIADAwCAAQAABgCAAwEAgAgAABMAgAEAAIAIAAATAIABAACABwAAEwCAAQAAgAYAABMAgAEAAIAFAAATAIABAACABAAAEwCAAQAAgAMAABMAgAEAAIACAAATAIABAACAAQAAEwCAAQEAgAcAABMAgAEBAIAGAAATAIABAQCABQAAEwCAAQEAgAQAABMAgAEBAIADAAATAIABAQCAAgAAEwCAAQEAgAEAABMAgAEDAIAHAAARAIABAwCABgAAEQCAAQMAgAUAABEAgAEDAIAEAAARAIABAwCAAwAAEQCAAQMAgAIAABEAgAEDAIABAAARAIABAwCAAQAAEACAAQMAgAIAABAAgAEDAIADAAAQAIABAwCABAAAEACAAQMAgAUAABAAgAEDAIAGAAAQAIABAwCABwAAEACAAQMAgAgAABAAgAEDAIAIAAARAIABAgCACAAADgCAAQIAgAcAAA4AgAECAIAGAAAOAIABAgCABQAADgCAAQIAgAQAAA4AgAECAIADAAAOAIABAgCAAgAADgCAAQIAgAEAAA4AgAECAIABAAANAIABAgCAAgAADQCAAQIAgAMAAA0AgAECAIAEAAANAIABAgCABQAADQCAAQIAgAYAAA0AgAECAIAHAAANAIABAgCACAAADQCAAfX_fwgAAP__fwH1_38HAAD__38B9f9_BgAA__9_AfX_fwUAAP__fwH1_38EAAD__38B9f9_AwAA__9_AfX_fwIAAP__fwH1_38BAAD__38B9f9_AQAA_v9_AfX_fwIAAP7_fwH1_38DAAD-_38B9f9_BAAA_v9_AfX_fwUAAP7_fwH1_38GAAD-_38B9f9_BwAA_v9_AfX_fwgAAP7_fwH9_38BAAD8_38B_f9_AgAA_P9_Af3_fwMAAPz_fwH9_38EAAD8_38B_f9_BQAA_P9_Af3_fwYAAPz_fwH9_38HAAD8_38B_f9_CAAA_P9_Af3_fwkAAPz_fwH9_38KAAD8_38B_f9_CwAA_P9_Afv_fwsAAP3_fwH7_38KAAD9_38B-_9_CQAA_f9_Afv_fwgAAP3_fwH7_38HAAD9_38B-_9_BgAA_f9_Afv_fwUAAP3_fwH7_38EAAD9_38B-_9_AwAA_f9_Afv_fwIAAP3_fwH7_38BAAD9_38B9_9_AQAA_f9_Aff_fwIAAP3_fwH3_38DAAD9_38B9_9_BAAA_f9_Aff_fwUAAP3_fwH3_38GAAD9_38B9_9_BwAA_f9_Aff_fwgAAP3_fwH2_38IAAD9_38B9v9_BwAA_f9_Afb_fwYAAP3_fwH2_38FAAD9_38B9v9_BAAA_f9_Afb_fwMAAP3_fwH2_38CAAD9_38B9v9_AQAA_f9_Aff_fwgAAAEAgAH3_38HAAABAIAB9_9_BgAAAQCAAff_fwUAAAEAgAH3_38EAAABAIAB9_9_AgAAAQCAAff_fwEAAAEAgAH3_38DAAABAIAB-P9_CAAAAQCAAfj_fwcAAAEAgAH4_38GAAABAIAB-P9_BQAAAQCAAfj_fwQAAAEAgAH4_38DAAABAIAB-P9_AgAAAQCAAfj_fwEAAAEAgAH7_38BAAACAIAB-_9_AgAAAgCAAfv_fwMAAAIAgAH7_38EAAACAIAB-_9_BQAAAgCAAfv_fwYAAAIAgAH7_38HAAACAIAB-_9_CAAAAgCAAfr_fwgAAAIAgAH6_38HAAACAIAB-v9_BgAAAgCAAfr_fwUAAAIAgAH6_38EAAACAIAB-v9_AwAAAgCAAfr_fwIAAAIAgAH6_38BAAACAIAB_f9_AQAAAQCAAf3_fwIAAAEAgAH9_38DAAABAIAB_f9_BAAAAQCAAf3_fwUAAAEAgAH9_38GAAABAIAB_f9_BwAAAQCAAf3_fwgAAAEAgAELAIAIAAABAIABCwCABwAAAQCAAQsAgAYAAAEAgAELAIAFAAABAIABCwCABAAAAQCAAQsAgAMAAAEAgAELAIACAAABAIABCwCAAQAAAQCAAQ0AgAEAAAAAgAENAIACAAAAAIABDQCAAwAAAACAAQ0AgAQAAAAAgAENAIAFAAAAAIABDQCABgAAAACAAQ0AgAcAAAAAgAENAIAIAAAAAIABGwAEAAAAAgCADAAACACAAAIAgAwAAAcAgAEDAIAMAAALAIACAwCADAAADACAAw

(1 edit) (+1)

26.915, with one huge shortcut.

Edit: 25.486

i got sub 27  :D fun track with and without skip.

(+1)

Here's a longer one: Mt Patience

I hid a few shortcuts in this one.

Record: 1:59.382

v1nDQMt%20PatienceIQASAAAAAQCABQAAAACAAAAAgAUAAAAAgAABAIAFAAD-_38AAACABQAA_v9_AAEAgAUAAPz_fwABAIAFAAD6_38AAACABQAA-v9_AAEAgAUAAPv_fwIAAIAFAAD7_38CAACABQAA_f9_AgEAgAUAAP3_fwIAAIAFAAD__38CAQCABQAA__9_AgAAgAUAAAEAgAIBAIAFAAABAIACAACABQAA_P9_AAMAgCoAAPv_fwMDAIAqAAD6_38DCwAFAAAAAQCABgAAAgCAAAAAgAYAAAIAgAMAAIAGAAD5_38CAQCABgAA-f9_AQAAgAYAAAMAgAIIAAcAAAAAAIAGAAD4_38DAgCAKgAA__9_AgEAgCoAAAEAgAACAIAqAAD8_38AAgCAKgAA-f9_AwMAgB4AAPj_fwABAIAOAAD4_38ADAAUAAAAAQCABgAA-P9_A_7_fwYAAAUAgAEBAIAGAAAFAIACAwCACgAA_f9_AwEAgBUAAAAAgAMAAIAVAAAAAIAAAACAFQAAAgCAAQEAgBUAAAIAgAIAAIAqAAD__38DAQCAKgAA__9_AAIAgCoAAAEAgAL__38qAAABAIABAgCAKgAA-v9_AQIAgCoAAPv_fwABAIAOAAD3_38AAgCADgAA9_9_AwQAgB4AAPf_fwMDAIAeAAD3_38AAACAIgAA8f9_A___fyIAAPH_fwAdAMgAAAACAIAFAAD5_38D__9_BQAAAgCAA___fwUAAAEAgAP__38FAAAAAIADAgCABAAA-f9_AwIAgAMAAPn_fwMCAIACAAD5_38DAgCAAQAA-f9_AwIAgAAAAPn_fwMCAIAAAAD6_38DAgCAAQAA-v9_AwIAgAIAAPr_fwMCAIADAAD6_38DAgCABAAA-v9_AwIAgAUAAPr_fwMCAIAGAAD6_38DAgCABgAA-_9_AwIAgAUAAPv_fwMCAIAEAAD7_38DAgCAAwAA-_9_AwIAgAIAAPv_fwMCAIABAAD7_38DAgCAAAAA-_9_AwIAgAAAAPz_fwMCAIABAAD8_38DAgCAAgAA_P9_AwIAgAMAAPz_fwMCAIAEAAD8_38DAgCABQAA_P9_AwIAgAYAAPz_fwMCAIAGAAD9_38DAgCABQAA_f9_AwIAgAQAAP3_fwMCAIADAAD9_38DAgCAAgAA_f9_AwIAgAEAAP3_fwMCAIAAAAD9_38DAgCAAAAA_v9_AwIAgAEAAP7_fwMCAIACAAD-_38DAgCAAwAA_v9_AwIAgAQAAP7_fwMCAIAFAAD-_38DAgCABgAA_v9_AwIAgAYAAP__fwMCAIAFAAD__38DAgCABAAA__9_AwIAgAMAAP__fwMCAIACAAD__38DAgCAAQAA__9_AwIAgAAAAP__fwMCAIAAAAAAAIADAgCAAQAAAACAAwIAgAIAAAAAgAMCAIADAAAAAIADAgCABAAAAACAAwIAgAUAAAAAgAMCAIAGAAAAAIADAgCABgAAAQCAAwIAgAUAAAEAgAMCAIAEAAABAIADAgCAAwAAAQCAAwIAgAIAAAEAgAMCAIABAAABAIADAgCAAAAAAQCAAwIAgAAAAAIAgAMCAIABAAACAIADAgCAAgAAAgCAAwIAgAMAAAIAgAMCAIAEAAACAIADAgCABQAAAgCAA___fwUAAPn_fwP__38EAAD5_38D__9_AwAA-f9_A___fwIAAPn_fwP__38BAAD5_38D__9_AAAA-f9_A___fwAAAPr_fwP__38BAAD6_38D__9_AgAA-v9_A___fwMAAPr_fwP__38EAAD6_38D__9_BQAA-v9_A___fwYAAPr_fwP__38GAAD7_38D__9_BQAA-_9_A___fwQAAPv_fwP__38DAAD7_38D__9_AgAA-_9_A___fwEAAPv_fwP__38AAAD7_38D__9_AAAA_P9_A___fwEAAPz_fwP__38CAAD8_38D__9_AwAA_P9_A___fwQAAPz_fwP__38FAAD8_38D__9_BQAA_f9_A___fwQAAP3_fwP__38DAAD9_38D__9_AgAA_f9_A___fwEAAP3_fwP__38AAAD9_38D__9_AAAA_v9_A___fwEAAP7_fwP__38CAAD-_38D__9_AwAA_v9_A___fwQAAP7_fwP__38FAAD-_38D__9_BQAA__9_A___fwQAAP__fwP__38DAAD__38D__9_AgAA__9_A___fwEAAP__fwP__38AAAD__38D__9_AAAAAACAA___fwEAAAAAgAP__38CAAAAAIAD__9_AwAAAACAA___fwQAAAAAgAP__38EAAABAIAD__9_AwAAAQCAA___fwIAAAEAgAP__38BAAABAIAD__9_AAAAAQCAA___fwAAAAIAgAP__38BAAACAIAD__9_AgAAAgCAA___fwMAAAIAgAP__38EAAACAIAD__9_BgAA-f9_A___fwYAAPz_fwP__38GAAD9_38D__9_BgAA_v9_A___fwYAAP__fwP__38GAAAAAIAD__9_BgAAAQCAA___fwYAAAIAgAMCAIAGAAACAIADAgCABgAA-f9_A___fwcAAAIAgAP__38HAAABAIAD__9_BwAAAACAA___fwcAAP__fwP__38HAAD-_38D__9_BwAA_f9_A___fwcAAPz_fwP__38HAAD7_38D__9_BwAA-v9_A___fwcAAPn_fwMCAIAHAAD5_38DAgCABwAA-v9_AwIAgAcAAPv_fwMCAIAHAAD8_38DAgCABwAA_f9_AwIAgAcAAP7_fwMCAIAHAAD__38DAgCABwAAAACAAwIAgAcAAAEAgAMCAIAHAAACAIAD__9_CAAAAgCAA___fwgAAAEAgAP__38IAAAAAIAD__9_CAAA__9_A___fwgAAP7_fwP__38IAAD9_38D__9_CAAA_P9_A___fwgAAPv_fwP__38IAAD6_38D__9_CAAA-f9_AwIAgAgAAPn_fwMCAIAIAAD6_38DAgCACAAA-_9_AwIAgAgAAPz_fwMCAIAIAAD9_38DAgCACAAA_v9_AwIAgAgAAP__fwMCAIAIAAACAIADAgCACAAAAQCAAwIAgAgAAAAAgAMCAIAJAAACAIACAgCACQAAAQCAAgIAgAkAAAAAgAICAIAJAAD__38CAgCACQAA_v9_AgIAgAkAAP3_fwICAIAJAAD8_38CAgCACQAA-_9_AgIAgAkAAPr_fwICAIAJAAD5_38C__9_CQAAAgCAAv__fwkAAAEAgAL__38JAAAAAIAC__9_CQAA__9_Av__fwkAAP7_fwL__38JAAD9_38C__9_CQAA_P9_Av__fwkAAPv_fwL__38JAAD6_38C__9_CQAA-f9_AiYABwAAAP7_fwMAAAAAgAL-_38AAAD9_38CAgCACgAA_P9_AAEAgA4AAPn_fwIBAIAQAAD7_38CAwCAHQAAAwCAAP3_fy4AAP3_fwIDAAwAAAD-_38CAAD__38A_v9_BQAAAgCAAP7_fwcAAPj_fwP9_38JAAD6_38A_f9_FAAA_v9_AAMAgB8AAAAAgAADAIAfAAABAIAC__9_IgAA-f9_AP__fyQAAPn_fwD__38lAAD6_38A__9_KAAA_f9_AP__fykAAP7_fwAJAAYAAAD-_38GAAADAIACAgCACgAA_f9_Av__fyoAAP__fwIAAIAqAAABAIAABACAHgAA-P9_AAIAgA4AAPj_fwAKABgAAAD-_38GAAAEAIAC__9_BgAAAwCAAQEAgAYAAAMAgAABAIAGAAAEAIAA__9_BgAABQCAAwAAgAYAAAUAgAP__38qAAAAAIACAgCAKgAAAACAAAAAgCoAAAAAgAABAIAqAAAAAIACAACAIgAA-P9_AAAAgCIAAPf_fwAAAIAiAAD2_38A__9_IgAA-P9_Av__fyIAAPf_fwL__38iAAD2_38CAACAIgAA8v9_AAAAgCIAAPP_fwAAAIAiAAD0_38AAACAIgAA9f9_AP__fyIAAPX_fwL__38iAAD0_38C__9_IgAA8_9_Av__fyIAAPL_fwIZAAIAAAD__38GAAAEAIACAACABgAABACAAgIACQAAAP__fwYAAPj_fwH9_38IAAD5_38CBACAFQAA_v9_AAMAgB4AAPn_fwIDAIAeAAD__38CAwCAHgAA_v9_AAAAgCEAAPn_fwAAAIAjAAD5_38AAQCAKgAA-f9_AQEACgAAAP3_fwgAAPj_fwADAIAdAAAEAIAC__9_HQAAAwCAAf__fx0AAPz_fwAAAIAdAAD8_38DAACAJAAA-P9_A___fyQAAPj_fwD__38jAAD6_38BAACAIwAA-v9_Av3_fy4AAPz_fwApAAIAAAD-_38KAAD9_38AAQCAIQAA_P9_ACAABgAAAP7_fwoAAP7_fwICAIAKAAD-_38CAwCACgAA_v9_Av__fwoAAP7_fwIAAIAdAAD9_38CAQCAIQAA_f9_Ah8ANgAAAP7_fw4AAP7_fwL__38OAAD-_38CAACADgAA_v9_AgEAgA4AAP7_fwICAIAOAAD-_38CAgCADwAA_v9_AgEAgA8AAP7_fwIAAIAPAAD-_38C__9_DwAA_v9_Av7_fw8AAP7_fwL-_38QAAD-_38C__9_EAAA_v9_AgAAgBAAAP7_fwIBAIAQAAD-_38CAgCAEAAA_v9_AgIAgBEAAP7_fwIBAIARAAD-_38CAACAEQAA_v9_Av__fxEAAP7_fwL-_38RAAD-_38CAgCAEgAA_v9_AgEAgBIAAP7_fwIAAIASAAD-_38C__9_EgAA_v9_Av7_fxIAAP7_fwICAIATAAD-_38CAQCAEwAA_v9_AgAAgBMAAP7_fwL__38TAAD-_38C_v9_EwAA_v9_Av7_fxQAAP7_fwL__38UAAD-_38CAACAFAAA_v9_AgEAgBQAAP7_fwICAIAUAAD-_38CAwCADgAA_v9_AgMAgA8AAP7_fwIDAIAQAAD-_38CAwCAEQAA_v9_AgMAgBIAAP7_fwIDAIATAAD-_38CAwCAFAAA_v9_AgAAgCEAAP3_fwIAAIAiAAD9_38CAACAIwAA_f9_AgAAgCQAAP3_fwIAAIAlAAD9_38CAQCAJQAA_f9_AgEAgCYAAP3_fwIAAIAmAAD9_38CAACAJwAA_f9_AgEAgCcAAP3_fwIBAIAoAAD9_38CAACAKAAA_f9_AicABQAAAAIAgAwAAPr_fwIDAIAfAAD6_38AAwCAHwAA_f9_Av__fyYAAPv_fwD9_38wAAD__38AEQAEAAAAAQCAEgAA_f9_AgMAgBYAAP3_fwADAIAaAAD7_38AAQCAKgAAAgCAAhIABAAAAP3_fxIAAP3_fwIEAIAWAAD9_38ABACAGgAA-_9_AAAAgCoAAAIAgAIjAAMAAAD-_38SAAD9_38C__9_EgAA_f9_AgAAgBIAAP3_fwIlAAIAAAD__38VAAABAIABBACAFQAA__9_AgcAAgAAAAAAgBUAAAEAgAMBAIAVAAABAIABBAACAAAAAwCAGAAA_P9_AAQAgBwAAPr_fwAAAAMAAAAEAIAeAAD5_38AAgCAKgAA_v9_AAIAgCoAAP3_fwAqAAEAAAAAAIAdAAADAIADJAAEAAAA_v9_HQAAAQCAA_3_fx0AAAEAgAH8_38dAAD__38A__9_HQAA_f9_Ag0AAgAAAAMAgCoAAPn_fwP__38sAAD7_38BDgACAAAAAwCAKgAA_P9_A___fywAAPr_fwEPAAIAAAAAAIArAAD5_38D_v9_LQAA-_9_AxAAAgAAAAAAgCsAAPr_fwP-_38tAAD8_38DBgABAAAA_f9_MgAAAQCAAAUAAQAAAP7_fwAAAPz_fwI

(+1)

1:46.858. First successful use of a shortcut.

(21 edits)

Tracks Sandbox

Now at: https://itch.io/post/8879892

------------------------------------------------------------------------------------

A map for practice or fun, feedback is appreciated

Not a map for having the best time its just a sandbox

Its my first map, i hope you like it

Images:

The pipe zone with the hole on top


The spawn area

The spawn area


The suspension test zone


Last updates:

v1.1.0
Finished doing the pipe section
Added the hole
v1.2.0
Added 8 Tracks for suspension testing and fun
v1.3.0
Probably my last update
Fixed a few things
Added the loop: A track that goes around the map

Updated map: https://itch.io/post/8879892

Map code:

https://hastebin.com/share/ixehagaseh.markdown v1.0.0 (Dosn't work)
https://hastebin.com/share/odiforevim.markdown v1.1.0 (Dosn't work)
https://hastebin.com/share/poyojohaxu.markdown  v1.2.0 (Dosn't work)
https://pastebin.com/eBQ9VveG v1.3.0 (Works)
(Had to upload it to hastebin because it wont let me paste it here and pastebin dont works)

It looks great, haven't tested it yet, but it looks like you can skip a lot, you should do your map high in the air

(1 edit)

Is not a map about having the best time, is a map for having fun and practicing :D

OK Nice

(+1)(-1)

Not a map for having the best time its just a sandbox

Deleted 224 days ago

2 Ways

There are 2 main ways to do the track, both are about the same time (a minute) (the mini map does a little drawing)
Good Luck

v1nCA2%20WaysAAADAAAAAACAAAAA__9_AAAAgAAAAP7_fwAAAIAAAAD9_38AHwAWAAAAAACAAAAAAQCAAAEAgBIAAAkAgAIAAIASAAAJAIAC__9_EgAACQCAAgEAgBMAAAkAgAIAAIATAAAJAIAC__9_EwAACQCAAgAAgBcAAAMAgAABAIAXAAAEAIAD__9_FwAABACAAf__fxsAAAQAgAP__38bAAAFAIAD__9_GwAABgCAA___fxsAAAgAgAP__38bAAAHAIADAQCAGwAABgCAAQEAgBsAAAUAgAEBAIAbAAAEAIABAQCAGwAABwCAAQEAgBsAAAgAgAEBAIAbAAAJAIAB__9_GwAACQCAAwUAAQAAAAAAgAAAAAAAgAAMAAgAAAABAIAAAAD8_38C__9_AAAA_P9_AQEAgAcAAAMAgAL__38HAAADAIABBQCAGQAABACAA_v_fxkAAAQAgAAFAIAZAAAJAIAC-_9_GQAACQCAAQcAAgAAAAAAgAAAAPz_fwAAAIAHAAADAIAAIAAIAAAAAQCAAAAA-_9_AAAAgAAAAPv_fwD__38AAAD7_38AAQCADgAACQCAAgAAgA4AAAkAgAL__38OAAAJAIACAACAEwAAAwCAAAAAgBgAAAkAgAIeABAAAAABAIAEAAD7_38AAACABAAA-_9_AP__fwQAAPv_fwAAAIAEAAD8_38C__9_FAAACQCAAgAAgBQAAAkAgAIBAIAUAAAJAIAC__9_FwAACACAAf__fxcAAAcAgAH__38XAAAGAIAB__9_FwAABQCAAQEAgBcAAAgAgAMBAIAXAAAGAIADAQCAFwAABQCAAwAAgBgAAAMAgAABAIAXAAAHAIADCgAOAAAA__9_BwAAAACAAgEAgAcAAAAAgAD__38HAAABAIACAQCABwAAAQCAAAEAgAcAAAIAgAD__38HAAACAIAC-_9_GQAABQCAAvv_fxkAAAYAgAL7_38ZAAAHAIAC-_9_GQAACACAAgUAgBkAAAUAgAAFAIAZAAAGAIAABQCAGQAABwCAAAUAgBkAAAgAgAAZACAAAAAAAIAHAAAAAIACAACABwAAAQCAAgAAgAcAAAIAgAIAAIATAAAIAIABAACAEwAABwCAAQAAgBMAAAYAgAEAAIATAAAFAIABAACAEwAABACAAQAAgBsAAAgAgAMAAIAbAAAHAIADAACAGwAABgCAAwAAgBsAAAUAgAMAAIATAAABAIAAAgCAFAAAAQCAAP7_fxQAAAEAgAABAIAXAAD-_38C__9_FwAA_v9_AgAAgBcAAP__fwIAAIAXAAAAAIACAACAGAAACACAAgAAgBgAAAcAgAIAAIAYAAAGAIACAACAGAAABQCAAgAAgBgAAAQAgAL__38YAAAEAIACAQCAGAAABACAAgAAgBsAAAQAgAMAAIAcAAAFAIABAACAHAAABgCAAQAAgBwAAAcAgAEAAIAcAAAIAIABAACAHAAACQCAAQIAAQAAAAAAgAcAAAQAgAIEAAIAAAAAAIAIAAAFAIACAACACgAABgCAAjMAAgAAAP__fxcAAAMAgAABAIAXAAADAIADDQAIAAAA__9_EwAACACAAf__fxMAAAYAgAH__38TAAAEAIABAQCAEwAABwCAAwEAgBMAAAUAgAMBAIATAAADAIADBACAGQAACQCAAQIAgBsAAAkAgAEOAAkAAAABAIATAAAIAIADAQCAEwAABgCAAwEAgBMAAAQAgAP__38TAAAHAIAB__9_EwAABQCAAf__fxMAAAMAgAH8_38ZAAAJAIAD_v9_GwAACQCAAwAAgBsAABMAgAIhAAkAAAD__38TAAABAIABAQCAEwAAAQCAAwAAgBEAAAMAgAAAAIASAAACAIAAAACAFwAAAQCAAv7_fxgAAAQAgAECAIAYAAAEAIAD_P9_GAAABACAAQQAgBgAAAQAgAMaAAgAAAABAIATAAACAIAA__9_EwAAAgCAAAEAgBQAAAIAgAD__38UAAACAIAAAQCAFQAAAgCAAP__fxUAAAIAgAABAIAWAAACAIAA__9_FgAAAgCAACMAAwAAAP7_fxQAAAAAgAACAIAUAAAAAIAAAACAGAAAAgCAAiIABAAAAAIAgBYAAP__fwL-_38WAAD__38CAwCAGAAABACAA_3_fxgAAAQAgAEGAAEAAAAAAIAcAAAEAIAA

(1 edit)

52.375. Nice track!

Edit: 46.233

(1 edit)

...and 39.153 by the back route

Edit: 31.859

Deleted 356 days ago

wrong map this was posted by another user

v1nBANiceBQABAAAAAACACgAAAACAARUAHwAAAAAAgAAAAAAAgAD__38AAAAAAIAA__9_AAAAAQCAAP__fwAAAAIAgAD__38AAAADAIAAAACAAAAAAwCAAAAAgAAAAAQAgAABAIAAAAAEAIAAAQCAAAAABQCAAAEAgAAAAAYAgAABAIAAAAAPAIAAAQCAAAAAEACAAAEAgAAAABoAgAABAIAAAAAbAIAAAgCAAAAAGwCAAAEAgAAAABwAgAACAIAAAAAcAIAAAQCAAAAAHQCAAAIAgAAAAB0AgAABAIAAAAAeAIAAAQCAAAAAHwCAAAIAgAAAAB8AgAABAIAAAAAgAIAAAgCAAAAAIACAAAEAgAAAACEAgAABAIAAAAAiAIAAAQCAAAAAIwCAAAEAgAAAACQAgAABAIAAAAAoAIAAAACAAAAAKACAAP__fwAAACgAgAAUAAgBAAAAAIABAAAAAIAAAACAAgAAAACAAAAAgAMAAAAAgAAAAIAEAAAAAIAAAACABQAAAACAAAAAgAYAAAAAgAAAAIAHAAAAAIAAAACACAAAAACAAP__fwEAAAAAgAD__38CAAAAAIAA__9_AwAAAACAAP__fwQAAAAAgAD__38FAAAAAIAA__9_BgAAAACAAP__fwcAAAAAgAD__38IAAAAAIAA__9_AQAAAQCAAP__fwIAAAEAgAD__38DAAABAIAA__9_BAAAAQCAAP__fwUAAAEAgAD__38GAAABAIAA__9_BwAAAQCAAP__fwgAAAEAgAD__38BAAACAIAA__9_AgAAAgCAAP__fwMAAAIAgAD__38EAAACAIAA__9_BQAAAgCAAP__fwYAAAIAgAD__38HAAACAIAA__9_CAAAAgCAAP__fwEAAAMAgAD__38CAAADAIAA__9_AwAAAwCAAP__fwQAAAMAgAD__38FAAADAIAA__9_BgAAAwCAAP__fwcAAAMAgAD__38IAAADAIAAAACAAQAAAwCAAAAAgAIAAAMAgAAAAIADAAADAIAAAACABAAAAwCAAAAAgAUAAAMAgAAAAIAGAAADAIAAAACABwAAAwCAAAAAgAgAAAMAgAAAAIABAAAEAIAAAACAAgAABACAAAAAgAMAAAQAgAAAAIAEAAAEAIAAAACABQAABACAAAAAgAYAAAQAgAAAAIAHAAAEAIAAAACACAAABACAAAEAgAEAAAQAgAABAIACAAAEAIAAAQCAAwAABACAAAEAgAQAAAQAgAABAIAFAAAEAIAAAQCABgAABACAAAEAgAcAAAQAgAABAIAIAAAEAIAAAQCAAQAABQCAAAEAgAIAAAUAgAABAIADAAAFAIAAAQCABAAABQCAAAEAgAUAAAUAgAABAIAGAAAFAIAAAQCABwAABQCAAAEAgAgAAAUAgAABAIABAAAGAIAAAQCAAgAABgCAAAEAgAMAAAYAgAABAIAEAAAGAIAAAQCABQAABgCAAAEAgAYAAAYAgAABAIAHAAAGAIAAAQCACAAABgCAAAEAgAEAAA8AgAABAIACAAAPAIAAAQCAAwAADwCAAAEAgAQAAA8AgAABAIAFAAAPAIAAAQCABgAADwCAAAEAgAcAAA8AgAABAIAIAAAPAIAAAQCACQAADwCAAAEAgAoAAA8AgAABAIALAAAPAIAAAQCADAAADwCAAAEAgA0AAA8AgAABAIAOAAAPAIAAAQCADwAADwCAAAEAgBAAAA8AgAABAIARAAAPAIAAAQCAEgAADwCAAAEAgBMAAA8AgAABAIAUAAAPAIAAAQCAFQAADwCAAAEAgBYAAA8AgAABAIABAAAQAIAAAQCAAgAAEACAAAEAgAMAABAAgAABAIAEAAAQAIAAAQCABQAAEACAAAEAgAYAABAAgAABAIAHAAAQAIAAAQCACAAAEACAAAEAgAkAABAAgAABAIAKAAAQAIAAAQCACwAAEACAAAEAgAwAABAAgAABAIANAAAQAIAAAQCADgAAEACAAAEAgA8AABAAgAABAIAQAAAQAIAAAQCAEQAAEACAAAEAgBIAABAAgAABAIATAAAQAIAAAQCAFAAAEACAAAEAgBUAABAAgAABAIAWAAAQAIAAAQCAAQAAGgCAAAEAgAIAABoAgAABAIADAAAaAIAAAQCABAAAGgCAAAEAgAUAABoAgAABAIAGAAAaAIAAAQCABwAAGgCAAAEAgAgAABoAgAABAIABAAAbAIAAAQCAAgAAGwCAAAEAgAMAABsAgAABAIAEAAAbAIAAAQCABQAAGwCAAAEAgAYAABsAgAABAIAHAAAbAIAAAQCACAAAGwCAAAIAgAEAABsAgAACAIACAAAbAIAAAgCAAwAAGwCAAAIAgAQAABsAgAACAIAFAAAbAIAAAgCABgAAGwCAAAIAgAcAABsAgAACAIAIAAAbAIAAAQCAAQAAHACAAAEAgAIAABwAgAABAIADAAAcAIAAAQCABAAAHACAAAEAgAUAABwAgAABAIAGAAAcAIAAAQCABwAAHACAAAEAgAgAABwAgAACAIABAAAcAIAAAgCAAgAAHACAAAIAgAMAABwAgAACAIAEAAAcAIAAAgCABQAAHACAAAIAgAYAABwAgAACAIAHAAAcAIAAAgCACAAAHACAAAEAgAEAAB0AgAABAIACAAAdAIAAAQCAAwAAHQCAAAEAgAQAAB0AgAABAIAFAAAdAIAAAQCABgAAHQCAAAEAgAcAAB0AgAABAIAIAAAdAIAAAgCAAQAAHQCAAAIAgAIAAB0AgAACAIADAAAdAIAAAgCABAAAHQCAAAIAgAUAAB0AgAACAIAGAAAdAIAAAgCABwAAHQCAAAIAgAgAAB0AgAABAIABAAAeAIAAAQCAAgAAHgCAAAEAgAMAAB4AgAABAIAEAAAeAIAAAQCABQAAHgCAAAEAgAYAAB4AgAABAIAHAAAeAIAAAQCACAAAHgCAAAEAgAEAAB8AgAABAIACAAAfAIAAAQCAAwAAHwCAAAEAgAQAAB8AgAABAIAFAAAfAIAAAQCABgAAHwCAAAEAgAcAAB8AgAABAIAIAAAfAIAAAgCAAQAAHwCAAAIAgAIAAB8AgAACAIADAAAfAIAAAgCABAAAHwCAAAIAgAUAAB8AgAACAIAGAAAfAIAAAgCABwAAHwCAAAIAgAgAAB8AgAABAIABAAAgAIAAAQCAAgAAIACAAAEAgAMAACAAgAABAIAEAAAgAIAAAQCABQAAIACAAAEAgAYAACAAgAABAIAHAAAgAIAAAQCACAAAIACAAAIAgAEAACAAgAACAIACAAAgAIAAAgCAAwAAIACAAAIAgAQAACAAgAACAIAFAAAgAIAAAgCABgAAIACAAAIAgAcAACAAgAACAIAIAAAgAIAAAQCAAQAAIQCAAAEAgAIAACEAgAABAIADAAAhAIAAAQCABAAAIQCAAAEAgAUAACEAgAABAIAGAAAhAIAAAQCABwAAIQCAAAEAgAgAACEAgAABAIABAAAiAIAAAQCAAgAAIgCAAAEAgAMAACIAgAABAIAEAAAiAIAAAQCABQAAIgCAAAEAgAYAACIAgAABAIAHAAAiAIAAAQCACAAAIgCAAAEAgAEAACMAgAABAIACAAAjAIAAAQCAAwAAIwCAAAEAgAQAACMAgAABAIAFAAAjAIAAAQCABgAAIwCAAAEAgAcAACMAgAABAIAIAAAjAIAAAQCAAQAAJACAAAEAgAIAACQAgAABAIADAAAkAIAAAQCABAAAJACAAAEAgAUAACQAgAABAIAGAAAkAIAAAQCABwAAJACAAAEAgAgAACQAgAABAIABAAAoAIAAAQCAAgAAKACAAAEAgAMAACgAgAABAIAEAAAoAIAAAACAAQAAKACAAAAAgAIAACgAgAAAAIADAAAoAIAAAACABAAAKACAAP__fwEAACgAgAD__38CAAAoAIAA__9_AwAAKACAAP__fwQAACgAgAATAB8AAAAAAIAJAAAAAIAA__9_CQAAAACAAP__fwkAAAEAgAD__38JAAACAIAA__9_CQAAAwCAAAAAgAkAAAMAgAAAAIAJAAAEAIAAAQCACQAABACAAAEAgAkAAAUAgAABAIAJAAAGAIAAAQCAFwAADwCAAAEAgBcAABAAgAABAIAJAAAaAIAAAQCACQAAGwCAAAIAgAkAABsAgAABAIAJAAAcAIAAAgCACQAAHACAAAEAgAkAAB0AgAACAIAJAAAdAIAAAQCACQAAHgCAAAEAgAkAAB8AgAACAIAJAAAfAIAAAQCACQAAIACAAAIAgAkAACAAgAABAIAJAAAhAIAAAQCACQAAIgCAAAEAgAkAACMAgAABAIAJAAAkAIAAAQCABQAAKACAAAAAgAUAACgAgAD__38FAAAoAIAAAQAGAAAA__9_CgAAAACAAP__fwoAAAMAgAEAAIAKAAADAIADAACACgAABACAAQEAgAoAAAQAgAMBAIAGAAAoAIACAAAOAAAA__9_CgAAAQCAAv__fwoAAAIAgAIBAIAKAAAFAIACAQCACgAABgCAAgEAgBgAAA8AgAIBAIAYAAAQAIACAQCACgAAGgCAAgEAgAoAAB4AgAIBAIAKAAAhAIACAQCACgAAIgCAAgEAgAoAACMAgAIBAIAKAAAkAIACAACABgAAKACAAf__fwYAACgAgAECAAUAAAABAIAKAAAHAIACAQCAEAAAFQCAAAEAgAoAABkAgAABAIAGAAAnAIAA_v9_BgAAKACAAQQADAAAAAEAgAsAAAgAgAIBAIANAAAJAIACAQCADwAACgCAAgEAgBEAAAsAgAIBAIATAAAMAIACAQCAFQAADQCAAgEAgBUAABIAgAABAIATAAATAIAAAQCAEQAAFACAAAEAgA0AABcAgAABAIALAAAYAIAAAQCABwAAJgCAAAMABQAAAAEAgBcAAA4AgAABAIAXAAARAIACAQCADwAAFgCAAgEAgAkAACUAgAL9_38HAAAoAIADCQACAAAAAQCACgAAGwCAAgEAgAoAAB8AgAIMAAQAAAACAIAKAAAbAIADAgCACgAAHQCAAgIAgAoAAB8AgAMCAIAKAAAgAIACCgACAAAAAQCACgAAHACAAgIAgAoAABwAgAAIAAIAAAABAIAKAAAdAIAAAQCACgAAIACAAAYAAQAAAPz_fwgAACgAgAE

21.674 (if this is the track I think it is).

Slow down! PB is 29.726

v1nGgspeeders%20go%20over%20235BQABAAAAAACAAAAAAACAAAAABAAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACABgAA_P9_AgAAgAYAAPv_fwIgAAcAAAAAAIAAAAD9_38AAACABwAA_v9_AgAAgAYAAPr_fwD__38GAAD7_38B__9_BgAA_P9_Af__fwgAAAEAgAL__38AAAAAAIAAHwA2AAAAAACABAAA_f9_AAAAgAUAAP3_fwAAAIAIAAD9_38AAACACQAA_f9_AAAAgAoAAP3_fwD__38LAAAAAIAA__9_CgAAAACAAP__fwkAAAAAgAD__38GAAAAAIAA__9_BQAAAACAAP__fwQAAAAAgAAEAIAAAAAAAIAABQCAAAAA__9_AQQAgAAAAP7_fwIEAIABAAAAAIAABQCAAQAA__9_AQQAgAEAAP7_fwIAAIAAAAABAIAAAQCAAAAAAACAAQEAgAAAAP__fwEBAIAAAAD-_38BAQCAAAAA_f9_AQEAgAEAAP3_fwEBAIACAAD9_38BAQCAAQAA_v9_AQEAgAMAAP3_fwEBAIAHAAD6_38BAQCABgAA-v9_Af7_fwYAAP3_fwP-_38FAAD9_38D_v9_BAAA_f9_A_7_fwMAAP3_fwP-_38CAAD9_38D_v9_AQAA_f9_A_7_fwAAAP3_fwP-_38JAAAAAIAD_v9_CgAAAACAA_7_fwsAAAAAgAP-_38MAAAAAIAD_v9_DQAAAACAAwAAgAkAAAAAgAEAAIAKAAAAAIABAACACwAAAACAAQAAgAwAAAAAgAEAAIANAAAAAIAB__9_CQAA__9_Av__fwoAAP__fwL__38LAAD__38C__9_DAAA__9_Av__fw0AAP__fwIDAIAAAAAAAIAAAwCAAQAAAACAAAMAgAAAAP7_fwIDAIABAAD-_38CHgAEAAAAAACACwAA_f9_AAAAgAsAAP7_fwL__38MAAABAIAC__9_DAAAAACAADEAAQAAAP__fwYAAPr_fwAhAAUAAAD__38GAAD9_38B__9_BgAA__9_Av__fwAAAAEAgAL-_38AAAABAIACAwCAAgAA__9_ARkAAgAAAP__fwYAAP7_fwEEAIACAAD__38ACAABAAAA_v9_AAAAAACAAgEAAQAAAP7_fwAAAP__fwAGAAEAAAAEAIAAAAD__38DAgABAAAA__9_AAAA__9_Ax0AAQAAAAMAgAAAAP__fwI

(1 edit)

23.623 fun map!

Just got a 15.507 ;)

legit or shortcut?

cut :)

13.447

13.370

this map was by deranged raven

v1nEwLong%20drag%20stripBQABAAAAAACAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACAAAAA_f9_AAAAgAAAAPv_fwAAAIAAAAD8_38AAACAAAAA-v9_AAAAgAAAAPn_fwAAAIAAAAD4_38AAACAAAAA9v9_AAAAgAAAAPf_fwAAAIAAAAD1_38AAACAAAAA9P9_AAAAgAAAAPP_fwAAAIAAAADy_38AAACAAAAA8f9_AAAAgAAAAPD_fwAAAIAAAADv_38AAACAAAAA7v9_AAAAgAAAAO3_fwAAAIAAAADs_38AAACAAAAA6_9_AAAAgAAAAOr_fwAAAIAAAADp_38AAACAAAAA6P9_AAAAgAAAAOf_fwAAAIAAAADm_38AAACAAAAA5f9_AAAAgAAAAOT_fwAAAIAAAADj_38AAACAAAAA4v9_AAAAgAAAAOH_fwAAAIAAAADg_38AAACAAAAA3_9_AAAAgAAAAN7_fwAAAIAAAADd_38AAACAAAAA3P9_AAAAgAAAANv_fwAAAIAAAADa_38AAACAAAAA2f9_AAAAgAAAANj_fwAAAIAAAADX_38AAACAAAAA1v9_AAAAgAAAANX_fwAAAIAAAADU_38AAACAAAAA0_9_AAAAgAAAANL_fwAAAIAAAADR_38AAACAAAAAz_9_AAAAgAAAAND_fwAAAIAAAADO_38AAACAAAAAzf9_AAAAgAAAAMz_fwAAAIAAAADL_38AAACAAAAAyv9_AAAAgAAAAMn_fwAAAIAAAADI_38AAACAAAAAx_9_AAAAgAAAAMb_fwAAAIAAAADE_38AAACAAAAAxf9_AAAAgAAAAMP_fwAAAIAAAADC_38AAACAAAAAwf9_AAAAgAAAAMD_fwAAAIAAAAC__38AAACAAAAAvv9_AAAAgAAAAL3_fwAAAIAAAAC8_38AAACAAAAAu_9_AAAAgAAAALr_fwAAAIAAAAC5_38AAACAAAAAuP9_AAAAgAAAALf_fwAAAIAAAAC2_38AAACAAAAAtf9_AAAAgAAAALT_fwAAAIAAAACz_38AAACAAAAAsv9_AAAAgAAAALH_fwAAAIAAAACw_38AAACAAAAAr_9_AAAAgAAAAK7_fwAAAIAAAACt_38AAACAAAAArP9_AAAAgAAAAKv_fwAAAIAAAACq_38AAACAAAAAqf9_AAAAgAAAAKj_fwAAAIAAAACm_38AAACAAAAAp_9_AAAAgAAAAKX_fwAAAIAAAACk_38AAACAAAAAo_9_AAAAgAAAAKL_fwAAAIAAAACh_38AAACAAAAAoP9_AAAAgAAAAJ__fwAAAIAAAACe_38AAACAAAAAnf9_AAAAgAAAAJz_fwAAAIAAAACb_38AAACAAAAAmv9_AAAAgAAAAJn_fwAAAIAAAACY_38AAACAAAAAl_9_AAAAgAAAAJb_fwAAAIAAAACV_38AAACAAAAAlP9_AAAAgAAAAJP_fwAAAIAAAACS_38AAACAAAAAkf9_AAAAgAAAAJD_fwAAAIAAAACP_38AAACAAAAAjv9_AAAAgAAAAI3_fwAAAIAAAACM_38AAACAAAAAi_9_AAAAgAAAAIr_fwAAAIAAAACJ_38AAACAAAAAiP9_AAAAgAAAAIf_fwAAAIAAAACG_38AAACAAAAAhf9_AAAAgAAAAIT_fwAAAIAAAACD_38AAACAAAAAgv9_AAAAgAAAAIH_fwAAAIAAAACA_38ABgABAAAAAACAAAAAf_9_AA

Funny but a bit repetitive😅😅

Got it!

Might add some surprises to it then

Hello,

This is my first track.

I hope you will appreciate it.

Please give me some feedbacks😊😊.


v1nEgno%20sense%20trackBQABAAAAAACAAAAAAACAAAQADgAAAAAAgAAAAP__fwAAAIACAAD-_38AAACABAAA_f9_AAAAgAYAAPz_fwAAAIAIAAD7_38AAACACgAA-v9_AAAAgAwAAPn_fwAAAIAMAAD4_38CAACACgAA9_9_AgQAgA4AAOn_fwIQAIANAADd_38BEQCACwAA3f9_ARIAgAkAAN3_fwEIAIAOAADh_38AAAAQAAAAAACACgAA9v9_AgAAgAoAAPX_fwIAAIAKAAD0_38CBACADgAA6P9_AggAgBEAANz_fwAIAIARAADb_38ACACAEQAA2v9_AAgAgBEAANn_fwATAIAJAADd_38BFACACQAA3P9_AhQAgAkAANv_fwIHAIAOAADl_38BCACADgAA5P9_AggAgA4AAOP_fwIIAIAOAADi_38CCACAEQAA3f9_AiQABQAAAAAAgAoAAPP_fwADAIAKAADx_38CCACAEQAA2P9_AAoAgBEAANf_fwMNAIARAADd_38BAQALAAAAAwCACgAA8P9_AAQAgAoAAPD_fwIUAIAJAADd_38CFACACQAA2v9_ABUAgAkAANr_fwIVAIAJAADZ_38AFgCACQAA2f9_AhYAgAkAANj_fwMVAIAJAADY_38BFQCACQAA1_9_AwgAgA4AAOX_fwIDAAQAAAAEAIAKAADv_38CBACACwAA7v9_AgQAgAwAAO3_fwIEAIANAADs_38CJgABAAAABACADgAA6_9_ACUAAQAAAAQAgA4AAOf_fwApAAEAAAALAIARAADZ_38CAgACAAAADgCAEAAA3f9_AQ8AgA8AAN3_fwEGAAEAAAAUAIAJAADX_38D

i got 2nd with the goofiest start of all time (or luckiest lmao)

i improved the run by a second so the lucky flip isnt there anymore

Hey i need help .

When i am building like a loop how do i turn the block upside down?

there is no way to turn a block upside down but there should most likely be a block that will fit what your looking for

Hey i am new to mapping and was wondering how i get the code for a map i already made?

if you have the map already saved in your custom tracks then just import the code

Hey I am new to mapping and am actually very bad at it but pls try my new map POGCHAMP

Author time: 19.419

{I DONT THINK AUTHOR TIME IS THAT GOOD}

v1nCAPOGCHAMPAAAYAAAAAACAAAAA_f9_AAAAgAAAAPz_fwAAAIAAAAD7_38ACgCAAAAA-f9_AwsAgAAAAPn_fwMMAIAAAAD5_38DDQCAAAAA-f9_Aw4AgAAAAPn_fwMPAIAAAAD5_38DEACAAAAA-f9_AxEAgAAAAPn_fwMSAIAAAAD5_38DEwCAAAAA-f9_AxQAgAAAAPn_fwMVAIAAAAD5_38DFgCAAAAA-f9_AyMAgAAAAAUAgAIjAIAAAAAGAIACIwCAAAAABwCAAiMAgAAAAAgAgAIjAIAAAAAJAIACIwCAAAAACgCAAgYAgAAAAPj_fwMAAIAAAAD-_38AIAAeAAAAGQCAAAAA-P9_ABoAgAAAAPj_fwAbAIAAAAD4_38AHACAAAAA-P9_AB0AgAAAAPj_fwAeAIAAAAD4_38AHwCAAAAA-P9_ACAAgAAAAPj_fwAhAIAAAAD4_38AGQCAAAAA-v9_AhoAgAAAAPr_fwIbAIAAAAD6_38CHACAAAAA-v9_Ah0AgAAAAPr_fwIeAIAAAAD6_38CHwCAAAAA-v9_AiAAgAAAAPr_fwIhAIAAAAD6_38CIgCAAAAA-P9_ACMAgAAAAPj_fwAkAIAAAAD5_38DJACAAAAA-v9_AyQAgAAAAPv_fwMkAIAAAAD8_38DJACAAAAA_f9_AyQAgAAAAP7_fwMiAIAAAAD7_38BIgCAAAAA_P9_ASIAgAAAAP3_fwEiAIAAAAD-_38BGQArAAAAGQCAAAAA-f9_ABoAgAAAAPn_fwAbAIAAAAD5_38AHACAAAAA-f9_AB0AgAAAAPn_fwAeAIAAAAD5_38AHwCAAAAA-f9_ACAAgAAAAPn_fwAhAIAAAAD5_38AIwCAAAAA-f9_AyMAgAAAAPz_fwMjAIAAAAD9_38DIwCAAAAA_v9_AxcAgAAAAPn_fwEYAIAAAAD5_38BIgCAAAAA__9_AiMAgAAAAP__fwIkAIAAAAD__38CJACAAAAAAACAAiQAgAAAAAEAgAIkAIAAAAACAIACIwCAAAAAAgCAAiMAgAAAAAEAgAIjAIAAAAAAAIACIgCAAAAAAACAAiIAgAAAAAEAgAIiAIAAAAACAIACIgCAAAAAAwCAAiIAgAAAAAQAgAIjAIAAAAAEAIACIwCAAAAAAwCAAiQAgAAAAAMAgAIkAIAAAAAEAIACAwCAAAAA9v9_AAEAgAAAAPb_fwACAIAAAAD2_38AAgCAAAAA9f9_AAAAgAAAAPT_fwABAIAAAAD0_38AAQCAAAAA9f9_AAAAgAAAAPX_fwAAAIAAAAD2_38AAACAAAAA8_9_AB8ATwAAACEAgAQAAPr_fwIgAIAEAAD7_38CIACABAAA-v9_Ah8AgAQAAPr_fwIeAIAEAAD6_38CHQCABAAA-v9_AhwAgAQAAPr_fwIbAIAEAAD6_38CGgCABAAA-v9_AhkAgAQAAPr_fwIZAIAFAAD6_38CGgCABQAA-v9_AhsAgAUAAPr_fwIcAIAFAAD6_38CHQCABQAA-v9_Ah4AgAUAAPr_fwIfAIAFAAD6_38CIACABQAA-v9_AiEAgAUAAPr_fwIhAIAGAAD6_38CIACABgAA-v9_Ah8AgAYAAPr_fwIeAIAGAAD6_38CHQCABgAA-v9_AhwAgAYAAPr_fwIbAIAGAAD6_38CGgCABgAA-v9_AhkAgAYAAPr_fwIZAIAEAAD3_38CGgCABAAA9_9_AhsAgAQAAPf_fwIcAIAEAAD3_38CHQCABAAA9_9_Ah4AgAQAAPf_fwIfAIAEAAD3_38CIACABAAA9_9_AiEAgAQAAPf_fwIhAIAFAAD3_38CIACABQAA9_9_Ah8AgAUAAPf_fwIeAIAFAAD3_38CHQCABQAA9_9_AhwAgAUAAPf_fwIbAIAFAAD3_38CGgCABQAA9_9_AhkAgAUAAPf_fwIZAIAGAAD3_38CGgCABgAA9_9_AhsAgAYAAPf_fwIcAIAGAAD3_38CHQCABgAA9_9_Ah4AgAYAAPf_fwIfAIAGAAD3_38CIACABgAA9_9_AiEAgAYAAPf_fwIiAIAEAAD4_38AIwCABAAA-P9_ACIAgAUAAPj_fwAiAIAGAAD4_38AIwCABgAA-P9_ACMAgAUAAPj_fwAkAIAEAAD5_38DJACABAAA-v9_AyQAgAQAAPv_fwMkAIAEAAD8_38DJACABAAA_f9_AyQAgAQAAP7_fwMkAIAFAAD-_38DJACABQAA_f9_AyQAgAUAAPz_fwMkAIAFAAD7_38DJACABQAA-v9_AyQAgAUAAPn_fwMkAIAGAAD5_38DJACABgAA-v9_AyQAgAYAAPv_fwMkAIAGAAD8_38DJACABgAA_f9_AyQAgAYAAP7_fwMeABoAAAAhAIAHAAD4_38AIACABwAA-P9_AB8AgAcAAPj_fwAeAIAHAAD4_38AGwCABwAA-P9_ABoAgAcAAPj_fwAZAIAHAAD4_38AGQCABwAA-v9_AhoAgAcAAPr_fwIbAIAHAAD6_38CHACABwAA-v9_Ah0AgAcAAPr_fwIeAIAHAAD6_38CHwCABwAA-v9_AiAAgAcAAPr_fwIhAIAHAAD6_38CHACABwAA-P9_AB0AgAcAAPj_fwAiAIAHAAD4_38AIwCABwAA-P9_ACQAgAcAAP7_fwMkAIAHAAD5_38DJACABwAA-v9_AyQAgAcAAPv_fwMkAIAHAAD8_38DJACABwAA_f9_Ax0ACwAAABcAgAoAAPn_fwIWAIAKAAD5_38CGQCACgAA-f9_AhoAgAoAAPn_fwIbAIAKAAD5_38CHACACgAA-f9_Ah0AgAoAAPn_fwIeAIAKAAD5_38CHwCACgAA-f9_AiEAgAoAAPn_fwIgAIAKAAD5_38CMQABAAAAJACAAAAA-P9_AzIAAwAAACQAgAQAAPj_fwMkAIAFAAD4_38DJACABgAA-P9_AzMAAQAAACQAgAcAAPj_fwMYABgAAAAiAIAAAAD6_38BIwCAAAAA-v9_ASMAgAAAAPv_fwEiAIAAAAD5_38BBQCAAAAA-P9_AAQAgAAAAPj_fwADAIAAAAD4_38ABACAAAAA9_9_AAMAgAAAAPf_fwACAIAAAAD3_38AAQCAAAAA9_9_AAAAgAAAAPf_fwAAAIAAAAD4_38AAQCAAAAA-P9_AAIAgAAAAPj_fwACAIAAAAD5_38ABACAAAAA-f9_AAMAgAAAAPn_fwADAIAAAAD6_38AAgCAAAAA-v9_AAEAgAAAAPr_fwABAIAAAAD5_38AAACAAAAA-f9_AAAAgAAAAPr_fwACAAEAAAAjAIAAAAALAIACBAACAAAAIwCAAQAADACAAiMAgAMAAA0AgAIqAAEAAAAHAIAAAAD4_38DBQABAAAAAACAAAAA__9_AAYAAwAAACMAgAYAAA8AgAAjAIAHAAAPAIAAIwCACAAADwCAAA

18.848 with a crazy flip at the end

(1 edit)

17.428

Edit: 16.311

how bruh my pb is 18.132

There's an angle through the poles that allows you to take the first corner flat. Then find the top corner of the wall that does most of the turning for you, so that the second corner is flat as well. Finally, slam on the brakes near the end of the ramp to make sure you hit a finish gate.

Bro i had all of this except for the brakes part so thank u so much.

Just got a 16.286 all thanks to u bro

15.838

nice

world record?

yes indeed but i beat it after abt 1 hr of trying new wr: 14.712

ggs

nah u did very good u just need a slightly better line i can try to send the line if u want

Ig I'm giving away my wr xd

14.307

14.274

13.703 but wr is 4 tenths faster

(-1)

v1nAwWowFQA_AAAAAACAAAAAAACAAAAAgAAAAP__fwABAIAAAAD__38AAQCAAAAA_v9_AAAAgAAAAP7_fwABAIAAAAD9_38AAACAAAAA_f9_AAEAgAAAAPz_fwABAIAAAAD7_38AAACAAAAA-_9_AAAAgAAAAPz_fwD__38AAAD7_38A__9_AAAA_P9_AP7_fwAAAPv_fwD-_38AAAD8_38A_f9_AAAA-_9_APz_fwAAAPv_fwD8_38AAAD8_38A_f9_AAAA_P9_APz_fwAAAP3_fwD9_38AAAD9_38A_f9_AAAA_v9_APz_fwAAAP7_fwD7_38AAAD9_38A-_9_AAAA_v9_APr_fwAAAP3_fwD6_38AAAD-_38A9P9_AAAA_f9_APT_fwAAAP7_fwDz_38AAAD9_38A8v9_AAAA_f9_APL_fwAAAP7_fwDz_38AAAD-_38A8v9_AAAA__9_APP_fwAAAP__fwDy_38AAAAPAIAA8_9_AAAADwCAAPL_fwAAABQAgADz_38AAAAUAIAA8v9_AAAAFQCAAPP_fwAAABUAgADy_38AAAAWAIAA8_9_AAAAFgCAAPL_fwAAABcAgADz_38AAAAXAIAA8v9_AAAAGACAAPL_fwAAABkAgADz_38AAAAZAIAA8_9_AAAAGACAAPT_fwAAABkAgAD0_38AAAAYAIAA9f9_AAAAGQCAAPb_fwAAABkAgAD3_38AAAAZAIAA-P9_AAAAGQCAAPn_fwAAABkAgAD5_38AAAAaAIAA-v9_AAAAGgCAAPv_fwAAABoAgAD7_38AAAAZAIAA-v9_AAAAGQCAAPv_fwAAABgAgAD6_38AAAAYAIAAFAAKBAAAAACAAQAAAACAAAAAgAIAAAAAgAAAAIADAAAAAIAAAACABAAAAACAAAAAgAUAAAAAgAAAAIAGAAAAAIAAAACABwAAAACAAAAAgAgAAAAAgAAAAIAJAAAAAIAAAACACgAAAACAAAAAgAsAAAAAgAAAAIABAAD__38AAACAAgAA__9_AAAAgAMAAP__fwAAAIAEAAD__38AAACABQAA__9_AAAAgAYAAP__fwAAAIAHAAD__38AAACACAAA__9_AAAAgAkAAP__fwAAAIAKAAD__38AAACACwAA__9_AAEAgAEAAP__fwABAIACAAD__38AAQCAAwAA__9_AAEAgAQAAP__fwABAIAFAAD__38AAQCABgAA__9_AAEAgAcAAP__fwABAIAIAAD__38AAQCACQAA__9_AAEAgAoAAP__fwABAIALAAD__38AAQCAAQAA_v9_AAEAgAIAAP7_fwABAIADAAD-_38AAQCABAAA_v9_AAEAgAUAAP7_fwABAIAGAAD-_38AAQCABwAA_v9_AAEAgAgAAP7_fwABAIAJAAD-_38AAQCACgAA_v9_AAEAgAsAAP7_fwAAAIABAAD-_38AAACAAgAA_v9_AAAAgAMAAP7_fwAAAIAEAAD-_38AAACABQAA_v9_AAAAgAYAAP7_fwAAAIAHAAD-_38AAACACAAA_v9_AAAAgAkAAP7_fwAAAIAKAAD-_38AAACACwAA_v9_AAEAgAEAAP3_fwABAIACAAD9_38AAQCAAwAA_f9_AAEAgAQAAP3_fwABAIAFAAD9_38AAQCABgAA_f9_AAEAgAcAAP3_fwABAIAIAAD9_38AAQCACQAA_f9_AAEAgAoAAP3_fwABAIALAAD9_38AAACAAQAA_f9_AAAAgAIAAP3_fwAAAIADAAD9_38AAACABAAA_f9_AAAAgAUAAP3_fwAAAIAGAAD9_38AAACABwAA_f9_AAAAgAgAAP3_fwAAAIAJAAD9_38AAACACgAA_f9_AAAAgAsAAP3_fwABAIABAAD8_38AAQCAAgAA_P9_AAEAgAMAAPz_fwABAIAEAAD8_38AAQCABQAA_P9_AAEAgAYAAPz_fwABAIAHAAD8_38AAQCACAAA_P9_AAEAgAkAAPz_fwABAIAKAAD8_38AAQCACwAA_P9_AAEAgAEAAPv_fwABAIACAAD7_38AAQCAAwAA-_9_AAEAgAQAAPv_fwABAIAFAAD7_38AAQCABgAA-_9_AAEAgAcAAPv_fwABAIAIAAD7_38AAQCACQAA-_9_AAEAgAoAAPv_fwABAIALAAD7_38AAACAAQAA-_9_AAAAgAIAAPv_fwAAAIADAAD7_38AAACABAAA-_9_AAAAgAUAAPv_fwAAAIAGAAD7_38AAACABwAA-_9_AAAAgAgAAPv_fwAAAIAJAAD7_38AAACACgAA-_9_AAAAgAsAAPv_fwAAAIABAAD8_38AAACAAgAA_P9_AAAAgAMAAPz_fwAAAIAEAAD8_38AAACABQAA_P9_AAAAgAYAAPz_fwAAAIAHAAD8_38AAACACAAA_P9_AAAAgAkAAPz_fwAAAIAKAAD8_38AAACACwAA_P9_AP__fwEAAPv_fwD__38CAAD7_38A__9_AwAA-_9_AP__fwQAAPv_fwD__38FAAD7_38A__9_BgAA-_9_AP__fwcAAPv_fwD__38IAAD7_38A__9_CQAA-_9_AP__fwoAAPv_fwD__38LAAD7_38A__9_AQAA_P9_AP__fwIAAPz_fwD__38DAAD8_38A__9_BAAA_P9_AP__fwUAAPz_fwD__38GAAD8_38A__9_BwAA_P9_AP__fwgAAPz_fwD__38JAAD8_38A__9_CgAA_P9_AP__fwsAAPz_fwD-_38BAAD7_38A_v9_AgAA-_9_AP7_fwMAAPv_fwD-_38EAAD7_38A_v9_BQAA-_9_AP7_fwYAAPv_fwD-_38HAAD7_38A_v9_CAAA-_9_AP7_fwkAAPv_fwD-_38KAAD7_38A_v9_CwAA-_9_AP7_fwEAAPz_fwD-_38CAAD8_38A_v9_AwAA_P9_AP7_fwQAAPz_fwD-_38FAAD8_38A_v9_BgAA_P9_AP7_fwcAAPz_fwD-_38IAAD8_38A_v9_CQAA_P9_AP7_fwoAAPz_fwD-_38LAAD8_38A_f9_AQAA-_9_AP3_fwIAAPv_fwD9_38DAAD7_38A_f9_BAAA-_9_AP3_fwUAAPv_fwD9_38GAAD7_38A_f9_BwAA-_9_AP3_fwgAAPv_fwD9_38JAAD7_38A_f9_CgAA-_9_AP3_fwsAAPv_fwD8_38BAAD7_38A_P9_AgAA-_9_APz_fwMAAPv_fwD8_38EAAD7_38A_P9_BQAA-_9_APz_fwYAAPv_fwD8_38HAAD7_38A_P9_CAAA-_9_APz_fwkAAPv_fwD8_38KAAD7_38A_P9_CwAA-_9_APz_fwEAAPz_fwD8_38CAAD8_38A_P9_AwAA_P9_APz_fwQAAPz_fwD8_38FAAD8_38A_P9_BgAA_P9_APz_fwcAAPz_fwD8_38IAAD8_38A_P9_CQAA_P9_APz_fwoAAPz_fwD8_38LAAD8_38A_f9_AQAA_P9_AP3_fwIAAPz_fwD9_38DAAD8_38A_f9_BAAA_P9_AP3_fwUAAPz_fwD9_38GAAD8_38A_f9_BwAA_P9_AP3_fwgAAPz_fwD9_38JAAD8_38A_f9_CgAA_P9_AP3_fwsAAPz_fwD8_38BAAD9_38A_P9_AgAA_f9_APz_fwMAAP3_fwD8_38EAAD9_38A_P9_BQAA_f9_APz_fwYAAP3_fwD8_38HAAD9_38A_P9_CAAA_f9_APz_fwkAAP3_fwD8_38KAAD9_38A_P9_CwAA_f9_AP3_fwEAAP3_fwD9_38CAAD9_38A_f9_AwAA_f9_AP3_fwQAAP3_fwD9_38FAAD9_38A_f9_BgAA_f9_AP3_fwcAAP3_fwD9_38IAAD9_38A_f9_CQAA_f9_AP3_fwoAAP3_fwD9_38LAAD9_38A_f9_AQAA_v9_AP3_fwIAAP7_fwD9_38DAAD-_38A_f9_BAAA_v9_AP3_fwUAAP7_fwD9_38GAAD-_38A_f9_BwAA_v9_AP3_fwgAAP7_fwD9_38JAAD-_38A_f9_CgAA_v9_AP3_fwsAAP7_fwD8_38BAAD-_38A_P9_AgAA_v9_APz_fwMAAP7_fwD8_38EAAD-_38A_P9_BQAA_v9_APz_fwYAAP7_fwD8_38HAAD-_38A_P9_CAAA_v9_APz_fwkAAP7_fwD8_38KAAD-_38A_P9_CwAA_v9_APv_fwEAAP3_fwD7_38CAAD9_38A-_9_AwAA_f9_APv_fwQAAP3_fwD7_38FAAD9_38A-_9_BgAA_f9_APv_fwcAAP3_fwD7_38IAAD9_38A-_9_CQAA_f9_APv_fwoAAP3_fwD7_38LAAD9_38A-_9_AQAA_v9_APv_fwIAAP7_fwD7_38DAAD-_38A-_9_BAAA_v9_APv_fwUAAP7_fwD7_38GAAD-_38A-_9_BwAA_v9_APv_fwgAAP7_fwD7_38JAAD-_38A-_9_CgAA_v9_APv_fwsAAP7_fwD6_38BAAD9_38A-v9_AgAA_f9_APr_fwMAAP3_fwD6_38EAAD9_38A-v9_BQAA_f9_APr_fwYAAP3_fwD6_38HAAD9_38A-v9_CAAA_f9_APr_fwkAAP3_fwD6_38KAAD9_38A-v9_CwAA_f9_APr_fwEAAP7_fwD6_38CAAD-_38A-v9_AwAA_v9_APr_fwQAAP7_fwD6_38FAAD-_38A-v9_BgAA_v9_APr_fwcAAP7_fwD6_38IAAD-_38A-v9_CQAA_v9_APr_fwoAAP7_fwD6_38LAAD-_38A9P9_AQAA_f9_APT_fwIAAP3_fwD0_38DAAD9_38A9P9_AQAA_v9_APT_fwIAAP7_fwD0_38DAAD-_38A8_9_AQAA_f9_APP_fwIAAP3_fwDz_38DAAD9_38A8v9_AQAA_f9_APL_fwIAAP3_fwDy_38DAAD9_38A8v9_AQAA_v9_APL_fwIAAP7_fwDy_38DAAD-_38A8_9_AQAA_v9_APP_fwIAAP7_fwDz_38DAAD-_38A8v9_AQAA__9_APL_fwIAAP__fwDy_38DAAD__38A8_9_AQAA__9_APP_fwIAAP__fwDz_38DAAD__38A8v9_AQAADwCAAPL_fwIAAA8AgADy_38DAAAPAIAA8v9_BAAADwCAAPL_fwUAAA8AgADy_38GAAAPAIAA8v9_BwAADwCAAPL_fwgAAA8AgADy_38JAAAPAIAA8v9_CgAADwCAAPL_fwsAAA8AgADy_38MAAAPAIAA8v9_DQAADwCAAPL_fw4AAA8AgADy_38PAAAPAIAA8v9_EAAADwCAAPL_fxEAAA8AgADy_38SAAAPAIAA8v9_EwAADwCAAPL_fxQAAA8AgADy_38VAAAPAIAA8v9_FgAADwCAAPL_fxcAAA8AgADy_38YAAAPAIAA8v9_GQAADwCAAPL_fxoAAA8AgADy_38bAAAPAIAA8v9_HAAADwCAAPL_fx0AAA8AgADy_38eAAAPAIAA8v9_HwAADwCAAPP_fwEAAA8AgADz_38CAAAPAIAA8_9_AwAADwCAAPP_fwQAAA8AgADz_38FAAAPAIAA8_9_BgAADwCAAPP_fwcAAA8AgADz_38IAAAPAIAA8_9_CQAADwCAAPP_fwoAAA8AgADz_38LAAAPAIAA8_9_DAAADwCAAPP_fw0AAA8AgADz_38OAAAPAIAA8_9_DwAADwCAAPP_fxAAAA8AgADz_38RAAAPAIAA8_9_EgAADwCAAPP_fxMAAA8AgADz_38UAAAPAIAA8_9_FQAADwCAAPP_fxYAAA8AgADz_38XAAAPAIAA8_9_GAAADwCAAPP_fxkAAA8AgADz_38aAAAPAIAA8_9_GwAADwCAAPP_fxwAAA8AgADz_38dAAAPAIAA8_9_HgAADwCAAPP_fx8AAA8AgADy_38BAAAUAIAA8v9_AgAAFACAAPL_fwMAABQAgADy_38EAAAUAIAA8v9_BQAAFACAAPL_fwYAABQAgADy_38HAAAUAIAA8v9_CAAAFACAAPL_fwkAABQAgADy_38KAAAUAIAA8v9_CwAAFACAAPL_fwwAABQAgADy_38NAAAUAIAA8v9_DgAAFACAAPL_fw8AABQAgADy_38QAAAUAIAA8v9_EQAAFACAAPL_fxIAABQAgADy_38TAAAUAIAA8v9_FAAAFACAAPL_fxUAABQAgADy_38WAAAUAIAA8v9_FwAAFACAAPL_fxgAABQAgADy_38ZAAAUAIAA8_9_AQAAFACAAPP_fwIAABQAgADz_38DAAAUAIAA8_9_BAAAFACAAPP_fwUAABQAgADz_38GAAAUAIAA8_9_BwAAFACAAPP_fwgAABQAgADz_38JAAAUAIAA8_9_CgAAFACAAPP_fwsAABQAgADz_38MAAAUAIAA8_9_DQAAFACAAPP_fw4AABQAgADz_38PAAAUAIAA8_9_EAAAFACAAPP_fxEAABQAgADz_38SAAAUAIAA8_9_EwAAFACAAPP_fxQAABQAgADz_38VAAAUAIAA8_9_FgAAFACAAPP_fxcAABQAgADz_38YAAAUAIAA8_9_GQAAFACAAPL_fwEAABUAgADy_38CAAAVAIAA8v9_AwAAFQCAAPL_fwQAABUAgADy_38FAAAVAIAA8v9_BgAAFQCAAPL_fwcAABUAgADy_38IAAAVAIAA8v9_CQAAFQCAAPL_fwoAABUAgADy_38LAAAVAIAA8v9_DAAAFQCAAPL_fw0AABUAgADy_38OAAAVAIAA8v9_DwAAFQCAAPL_fxAAABUAgADy_38RAAAVAIAA8v9_EgAAFQCAAPL_fxMAABUAgADy_38UAAAVAIAA8v9_FQAAFQCAAPL_fxYAABUAgADy_38XAAAVAIAA8v9_GAAAFQCAAPL_fxkAABUAgADz_38BAAAVAIAA8_9_AgAAFQCAAPP_fwMAABUAgADz_38EAAAVAIAA8_9_BQAAFQCAAPP_fwYAABUAgADz_38HAAAVAIAA8_9_CAAAFQCAAPP_fwkAABUAgADz_38KAAAVAIAA8_9_CwAAFQCAAPP_fwwAABUAgADz_38NAAAVAIAA8_9_DgAAFQCAAPP_fw8AABUAgADz_38QAAAVAIAA8_9_EQAAFQCAAPP_fxIAABUAgADz_38TAAAVAIAA8_9_FAAAFQCAAPP_fxUAABUAgADz_38WAAAVAIAA8_9_FwAAFQCAAPP_fxgAABUAgADz_38ZAAAVAIAA8v9_AQAAFgCAAPL_fwIAABYAgADy_38DAAAWAIAA8v9_BAAAFgCAAPL_fwUAABYAgADy_38GAAAWAIAA8v9_BwAAFgCAAPL_fwgAABYAgADy_38JAAAWAIAA8v9_CgAAFgCAAPL_fwsAABYAgADy_38MAAAWAIAA8v9_DQAAFgCAAPL_fw4AABYAgADy_38PAAAWAIAA8v9_EAAAFgCAAPL_fxEAABYAgADy_38SAAAWAIAA8v9_EwAAFgCAAPL_fxQAABYAgADy_38VAAAWAIAA8v9_FgAAFgCAAPL_fxcAABYAgADy_38YAAAWAIAA8v9_GQAAFgCAAPP_fwEAABYAgADz_38CAAAWAIAA8_9_AwAAFgCAAPP_fwQAABYAgADz_38FAAAWAIAA8_9_BgAAFgCAAPP_fwcAABYAgADz_38IAAAWAIAA8_9_CQAAFgCAAPP_fwoAABYAgADz_38LAAAWAIAA8_9_DAAAFgCAAPP_fw0AABYAgADz_38OAAAWAIAA8_9_DwAAFgCAAPP_fxAAABYAgADz_38RAAAWAIAA8_9_EgAAFgCAAPP_fxMAABYAgADz_38UAAAWAIAA8_9_FQAAFgCAAPP_fxYAABYAgADz_38XAAAWAIAA8_9_GAAAFgCAAPP_fxkAABYAgADy_38BAAAXAIAA8v9_AgAAFwCAAPL_fwMAABcAgADy_38EAAAXAIAA8v9_BQAAFwCAAPL_fwYAABcAgADy_38HAAAXAIAA8v9_CAAAFwCAAPL_fwkAABcAgADy_38KAAAXAIAA8v9_CwAAFwCAAPL_fwwAABcAgADy_38NAAAXAIAA8v9_DgAAFwCAAPL_fw8AABcAgADy_38QAAAXAIAA8v9_EQAAFwCAAPL_fxIAABcAgADy_38TAAAXAIAA8v9_FAAAFwCAAPL_fxUAABcAgADy_38WAAAXAIAA8v9_FwAAFwCAAPL_fxgAABcAgADy_38ZAAAXAIAA8_9_AQAAFwCAAPP_fwIAABcAgADz_38DAAAXAIAA8_9_BAAAFwCAAPP_fwUAABcAgADz_38GAAAXAIAA8_9_BwAAFwCAAPP_fwgAABcAgADz_38JAAAXAIAA8_9_CgAAFwCAAPP_fwsAABcAgADz_38MAAAXAIAA8_9_DQAAFwCAAPP_fw4AABcAgADz_38PAAAXAIAA8_9_EAAAFwCAAPP_fxEAABcAgADz_38SAAAXAIAA8_9_EwAAFwCAAPP_fxQAABcAgADz_38VAAAXAIAA8_9_FgAAFwCAAPP_fxcAABcAgADz_38YAAAXAIAA8_9_GQAAFwCAAPL_fwEAABgAgADy_38CAAAYAIAA8v9_AwAAGACAAPL_fwQAABgAgADy_38FAAAYAIAA8v9_BgAAGACAAPL_fwcAABgAgADy_38IAAAYAIAA8v9_CQAAGACAAPL_fwoAABgAgADy_38LAAAYAIAA8v9_DAAAGACAAPL_fw0AABgAgADy_38OAAAYAIAA8v9_DwAAGACAAPL_fxAAABgAgADy_38RAAAYAIAA8v9_EgAAGACAAPL_fxMAABgAgADy_38UAAAYAIAA8v9_FQAAGACAAPL_fxYAABgAgADy_38XAAAYAIAA8v9_GAAAGACAAPL_fxkAABgAgADy_38BAAAZAIAA8v9_AgAAGQCAAPL_fwMAABkAgADy_38EAAAZAIAA8v9_BQAAGQCAAPL_fwYAABkAgADy_38HAAAZAIAA8v9_CAAAGQCAAPL_fwkAABkAgADy_38KAAAZAIAA8v9_CwAAGQCAAPL_fwwAABkAgADy_38NAAAZAIAA8v9_DgAAGQCAAPL_fw8AABkAgADy_38QAAAZAIAA8v9_EQAAGQCAAPL_fxIAABkAgADy_38TAAAZAIAA8v9_FAAAGQCAAPL_fxUAABkAgADy_38WAAAZAIAA8v9_FwAAGQCAAPL_fxgAABkAgADy_38ZAAAZAIAA8_9_AQAAGQCAAPP_fwIAABkAgADz_38DAAAZAIAA8_9_BAAAGQCAAPP_fwUAABkAgADz_38GAAAZAIAA8_9_BwAAGQCAAPP_fwgAABkAgADz_38JAAAZAIAA8_9_CgAAGQCAAPP_fwsAABkAgADz_38MAAAZAIAA8_9_DQAAGQCAAPP_fw4AABkAgADz_38PAAAZAIAA8_9_EAAAGQCAAPP_fxEAABkAgADz_38SAAAZAIAA8_9_EwAAGQCAAPP_fxQAABkAgADz_38VAAAZAIAA8_9_FgAAGQCAAPP_fxcAABkAgADz_38YAAAZAIAA8_9_GQAAGQCAAPP_fwEAABgAgADz_38CAAAYAIAA8_9_AwAAGACAAPP_fwQAABgAgADz_38FAAAYAIAA8_9_BgAAGACAAPP_fwcAABgAgADz_38IAAAYAIAA8_9_CQAAGACAAPP_fwoAABgAgADz_38LAAAYAIAA8_9_DAAAGACAAPP_fw0AABgAgADz_38OAAAYAIAA8_9_DwAAGACAAPP_fxAAABgAgADz_38RAAAYAIAA8_9_EgAAGACAAPP_fxMAABgAgADz_38UAAAYAIAA8_9_FQAAGACAAPP_fxYAABgAgADz_38XAAAYAIAA8_9_GAAAGACAAPP_fxkAABgAgAD0_38BAAAZAIAA9P9_AgAAGQCAAPT_fwMAABkAgAD0_38EAAAZAIAA9P9_BQAAGQCAAPT_fwYAABkAgAD0_38HAAAZAIAA9P9_CAAAGQCAAPT_fwkAABkAgAD0_38KAAAZAIAA9P9_CwAAGQCAAPT_fwwAABkAgAD0_38NAAAZAIAA9P9_DgAAGQCAAPT_fw8AABkAgAD0_38QAAAZAIAA9P9_EQAAGQCAAPT_fxIAABkAgAD0_38TAAAZAIAA9P9_FAAAGQCAAPT_fxUAABkAgAD0_38WAAAZAIAA9P9_FwAAGQCAAPT_fxgAABkAgAD0_38ZAAAZAIAA9P9_AQAAGACAAPT_fwIAABgAgAD0_38DAAAYAIAA9P9_BAAAGACAAPT_fwUAABgAgAD0_38GAAAYAIAA9P9_BwAAGACAAPT_fwgAABgAgAD0_38JAAAYAIAA9P9_CgAAGACAAPT_fwsAABgAgAD0_38MAAAYAIAA9P9_DQAAGACAAPT_fw4AABgAgAD0_38PAAAYAIAA9P9_EAAAGACAAPT_fxEAABgAgAD0_38SAAAYAIAA9P9_EwAAGACAAPT_fxQAABgAgAD0_38VAAAYAIAA9P9_FgAAGACAAPT_fxcAABgAgAD0_38YAAAYAIAA9P9_GQAAGACAAPX_fwEAABkAgAD1_38CAAAZAIAA9f9_AwAAGQCAAPX_fwQAABkAgAD1_38FAAAZAIAA9f9_BgAAGQCAAPX_fwcAABkAgAD1_38IAAAZAIAA9f9_CQAAGQCAAPX_fwoAABkAgAD1_38LAAAZAIAA9f9_DAAAGQCAAPX_fw0AABkAgAD1_38OAAAZAIAA9f9_DwAAGQCAAPX_fxAAABkAgAD1_38RAAAZAIAA9f9_EgAAGQCAAPX_fxMAABkAgAD1_38UAAAZAIAA9f9_FQAAGQCAAPX_fxYAABkAgAD1_38XAAAZAIAA9f9_GAAAGQCAAPX_fxkAABkAgAD2_38BAAAZAIAA9v9_AgAAGQCAAPb_fwMAABkAgAD2_38EAAAZAIAA9v9_BQAAGQCAAPb_fwYAABkAgAD2_38HAAAZAIAA9v9_CAAAGQCAAPb_fwkAABkAgAD2_38KAAAZAIAA9v9_CwAAGQCAAPb_fwwAABkAgAD2_38NAAAZAIAA9v9_DgAAGQCAAPb_fw8AABkAgAD2_38QAAAZAIAA9v9_EQAAGQCAAPb_fxIAABkAgAD2_38TAAAZAIAA9v9_FAAAGQCAAPb_fxUAABkAgAD2_38WAAAZAIAA9v9_FwAAGQCAAPb_fxgAABkAgAD2_38ZAAAZAIAA9_9_AQAAGQCAAPf_fwIAABkAgAD3_38DAAAZAIAA9_9_BAAAGQCAAPf_fwUAABkAgAD3_38GAAAZAIAA9_9_BwAAGQCAAPf_fwgAABkAgAD3_38JAAAZAIAA9_9_CgAAGQCAAPf_fwsAABkAgAD3_38MAAAZAIAA9_9_DQAAGQCAAPf_fw4AABkAgAD3_38PAAAZAIAA9_9_EAAAGQCAAPf_fxEAABkAgAD3_38SAAAZAIAA9_9_EwAAGQCAAPf_fxQAABkAgAD3_38VAAAZAIAA9_9_FgAAGQCAAPf_fxcAABkAgAD3_38YAAAZAIAA9_9_GQAAGQCAAPj_fwEAABkAgAD4_38CAAAZAIAA-P9_AwAAGQCAAPj_fwQAABkAgAD4_38FAAAZAIAA-P9_BgAAGQCAAPj_fwcAABkAgAD4_38IAAAZAIAA-P9_CQAAGQCAAPj_fwoAABkAgAD4_38LAAAZAIAA-P9_DAAAGQCAAPj_fw0AABkAgAD4_38OAAAZAIAA-P9_DwAAGQCAAPj_fxAAABkAgAD4_38RAAAZAIAA-P9_EgAAGQCAAPj_fxMAABkAgAD4_38UAAAZAIAA-P9_FQAAGQCAAPj_fxYAABkAgAD4_38XAAAZAIAA-P9_GAAAGQCAAPj_fxkAABkAgAD5_38BAAAZAIAA-f9_AgAAGQCAAPn_fwMAABkAgAD5_38EAAAZAIAA-f9_BQAAGQCAAPn_fwYAABkAgAD5_38HAAAZAIAA-f9_CAAAGQCAAPn_fwkAABkAgAD5_38KAAAZAIAA-f9_CwAAGQCAAPn_fwwAABkAgAD5_38NAAAZAIAA-f9_DgAAGQCAAPn_fw8AABkAgAD5_38QAAAZAIAA-f9_EQAAGQCAAPn_fxIAABkAgAD5_38TAAAZAIAA-f9_FAAAGQCAAPn_fxUAABkAgAD5_38WAAAZAIAA-f9_FwAAGQCAAPn_fxgAABkAgAD5_38ZAAAZAIAA-f9_AQAAGgCAAPn_fwIAABoAgAD5_38DAAAaAIAA-f9_BAAAGgCAAPn_fwUAABoAgAD5_38GAAAaAIAA-f9_BwAAGgCAAPn_fwgAABoAgAD5_38JAAAaAIAA-f9_CgAAGgCAAPn_fwsAABoAgAD5_38MAAAaAIAA-f9_DQAAGgCAAPn_fw4AABoAgAD5_38PAAAaAIAA-f9_EAAAGgCAAPn_fxEAABoAgAD5_38SAAAaAIAA-f9_EwAAGgCAAPn_fxQAABoAgAD5_38VAAAaAIAA-f9_FgAAGgCAAPn_fxcAABoAgAD5_38YAAAaAIAA-f9_GQAAGgCAAPr_fwEAABoAgAD6_38CAAAaAIAA-v9_AwAAGgCAAPr_fwQAABoAgAD6_38FAAAaAIAA-v9_BgAAGgCAAPr_fwcAABoAgAD6_38IAAAaAIAA-v9_CQAAGgCAAPr_fwoAABoAgAD6_38LAAAaAIAA-v9_DAAAGgCAAPr_fw0AABoAgAD6_38OAAAaAIAA-v9_DwAAGgCAAPr_fxAAABoAgAD6_38RAAAaAIAA-v9_EgAAGgCAAPr_fxMAABoAgAD6_38UAAAaAIAA-v9_FQAAGgCAAPr_fxYAABoAgAD6_38XAAAaAIAA-v9_GAAAGgCAAPr_fxkAABoAgAD7_38BAAAaAIAA-_9_AgAAGgCAAPv_fwMAABoAgAD7_38EAAAaAIAA-_9_BQAAGgCAAPv_fwYAABoAgAD7_38HAAAaAIAA-_9_CAAAGgCAAPv_fwkAABoAgAD7_38KAAAaAIAA-_9_CwAAGgCAAPv_fwwAABoAgAD7_38NAAAaAIAA-_9_DgAAGgCAAPv_fw8AABoAgAD7_38QAAAaAIAA-_9_EQAAGgCAAPv_fxIAABoAgAD7_38TAAAaAIAA-_9_FAAAGgCAAPv_fxUAABoAgAD7_38WAAAaAIAA-_9_FwAAGgCAAPv_fxgAABoAgAD7_38ZAAAaAIAA-_9_AQAAGQCAAPv_fwIAABkAgAD7_38DAAAZAIAA-_9_BAAAGQCAAPv_fwUAABkAgAD7_38GAAAZAIAA-_9_BwAAGQCAAPv_fwgAABkAgAD7_38JAAAZAIAA-_9_CgAAGQCAAPv_fwsAABkAgAD7_38MAAAZAIAA-_9_DQAAGQCAAPv_fw4AABkAgAD7_38PAAAZAIAA-_9_EAAAGQCAAPv_fxEAABkAgAD7_38SAAAZAIAA-_9_EwAAGQCAAPv_fxQAABkAgAD7_38VAAAZAIAA-_9_FgAAGQCAAPv_fxcAABkAgAD7_38YAAAZAIAA-_9_GQAAGQCAAPr_fwEAABkAgAD6_38CAAAZAIAA-v9_AwAAGQCAAPr_fwQAABkAgAD6_38FAAAZAIAA-v9_BgAAGQCAAPr_fwcAABkAgAD6_38IAAAZAIAA-v9_CQAAGQCAAPr_fwoAABkAgAD6_38LAAAZAIAA-v9_DAAAGQCAAPr_fw0AABkAgAD6_38OAAAZAIAA-v9_DwAAGQCAAPr_fxAAABkAgAD6_38RAAAZAIAA-v9_EgAAGQCAAPr_fxMAABkAgAD6_38UAAAZAIAA-v9_FQAAGQCAAPr_fxYAABkAgAD6_38XAAAZAIAA-v9_GAAAGQCAAPr_fxkAABkAgAD7_38BAAAYAIAA-_9_AgAAGACAAPv_fwMAABgAgAD7_38EAAAYAIAA-_9_BQAAGACAAPv_fwYAABgAgAD7_38HAAAYAIAA-_9_CAAAGACAAPv_fwkAABgAgAD7_38KAAAYAIAA-_9_CwAAGACAAPv_fwwAABgAgAD7_38NAAAYAIAA-_9_DgAAGACAAPv_fw8AABgAgAD7_38QAAAYAIAA-_9_EQAAGACAAPv_fxIAABgAgAD7_38TAAAYAIAA-_9_FAAAGACAAPv_fxUAABgAgAD7_38WAAAYAIAA-_9_FwAAGACAAPv_fxgAABgAgAD7_38ZAAAYAIAA-v9_AQAAGACAAPr_fwIAABgAgAD6_38DAAAYAIAA-v9_BAAAGACAAPr_fwUAABgAgAD6_38GAAAYAIAA-v9_BwAAGACAAPr_fwgAABgAgAD6_38JAAAYAIAA-v9_CgAAGACAAPr_fwsAABgAgAD6_38MAAAYAIAA-v9_DQAAGACAAPr_fw4AABgAgAD6_38PAAAYAIAA-v9_EAAAGACAAPr_fxEAABgAgAD6_38SAAAYAIAA-v9_EwAAGACAAPr_fxQAABgAgAD6_38VAAAYAIAA-v9_FgAAGACAAPr_fxcAABgAgAD6_38YAAAYAIAA-v9_GQAAGACAAAAAgAwAAAAAgAAIAAMAAAAAAIANAAD__38A9P9_GwAAGQCAAfn_fxsAABkAgAMTAD4AAAAAAIAMAAD__38AAQCADAAA__9_AAEAgAwAAP7_fwAAAIAMAAD-_38AAQCADAAA_f9_AAAAgAwAAP3_fwABAIAMAAD8_38AAQCADAAA-_9_AAAAgAwAAPv_fwAAAIAMAAD8_38A__9_DAAA-_9_AP__fwwAAPz_fwD-_38MAAD7_38A_v9_DAAA_P9_AP3_fwwAAPv_fwD8_38MAAD7_38A_P9_DAAA_P9_AP3_fwwAAPz_fwD8_38MAAD9_38A_f9_DAAA_f9_AP3_fwwAAP7_fwD8_38MAAD-_38A-_9_DAAA_f9_APv_fwwAAP7_fwD6_38MAAD9_38A-v9_DAAA_v9_APT_fwQAAP3_fwD0_38EAAD-_38A8_9_BAAA_f9_APL_fwQAAP3_fwDy_38EAAD-_38A8_9_BAAA_v9_APL_fwQAAP__fwDz_38EAAD__38A8v9_IAAADwCAAPP_fyAAAA8AgADy_38aAAAUAIAA8_9_GgAAFACAAPL_fxoAABUAgADz_38aAAAVAIAA8v9_GgAAFgCAAPP_fxoAABYAgADy_38aAAAXAIAA8_9_GgAAFwCAAPL_fxoAABgAgADy_38aAAAZAIAA8_9_GgAAGQCAAPP_fxoAABgAgAD0_38aAAAZAIAA9P9_GgAAGACAAPX_fxoAABkAgAD2_38aAAAZAIAA9_9_GgAAGQCAAPj_fxoAABkAgAD5_38aAAAZAIAA-f9_GgAAGgCAAPr_fxoAABoAgAD7_38aAAAaAIAA-_9_GgAAGQCAAPr_fxoAABkAgAD7_38aAAAYAIAA-v9_GgAAGACAAAwACgAAAAEAgA0AAP__fwIBAIANAAD7_38D_P9_DQAA-_9_AP3_fw0AAP7_fwLy_38FAAD9_38A8v9_GwAAGQCAAfT_fxsAABgAgAP5_38bAAAaAIAB-_9_GwAAGgCAAvv_fxsAABgAgAMKACYAAAABAIANAAD-_38AAACADQAA_v9_AgEAgA0AAP3_fwAAAIANAAD9_38CAQCADQAA_P9_AAAAgA0AAPv_fwH__38NAAD7_38B__9_DQAA_P9_A_7_fw0AAPv_fwH-_38NAAD8_38D_f9_DQAA-_9_Afz_fw0AAPz_fwL9_38NAAD9_38A_P9_DQAA_v9_A_v_fw0AAP3_fwH7_38NAAD-_38D-v9_DQAA_f9_Afr_fw0AAP7_fwP0_38FAAD9_38B9P9_BQAA_v9_A_P_fwUAAP3_fwHy_38FAAD-_38C8v9_BQAA__9_AvP_fwUAAP__fwDy_38hAAAPAIAC8_9_IQAADwCAAPL_fxsAABQAgALz_38bAAAUAIAA8v9_GwAAFQCAAvP_fxsAABUAgADy_38bAAAWAIAC8_9_GwAAFgCAAPL_fxsAABcAgALz_38bAAAXAIAA8v9_GwAAGACAAvP_fxsAABkAgAP6_38bAAAaAIAD-_9_GwAAGQCAAAsABgAAAAAAgA0AAPz_fwP9_38NAAD8_38A_P9_DQAA_f9_AvP_fwUAAP7_fwDz_38bAAAYAIAB-v9_GwAAGQCAAg8AAwAAAPn_fwwAAP7_fwHy_38gAAAOAIAA8_9_IAAAEACAAhAAAwAAAPn_fwwAAP3_fwHz_38gAAAOAIAA8v9_IAAAEACAAhIAEgAAAPj_fwoAAP7_fwP3_38IAAD-_38D9v9_BgAA_v9_A_L_fwYAAAEAgALy_38IAAACAIAC8v9_CgAAAwCAAvL_fwwAAAQAgALy_38OAAAFAIAC8v9_EAAABgCAAvL_fxIAAAcAgALy_38UAAAIAIAC8v9_FgAACQCAAvL_fxgAAAoAgALy_38aAAALAIAC8v9_HAAADACAAvL_fx4AAA0AgALz_38eAAARAIAA8_9_HAAAEgCAABEAEgAAAPj_fwoAAP3_fwP3_38IAAD9_38D9v9_BgAA_f9_A_P_fwYAAAEAgALz_38IAAACAIAC8_9_CgAAAwCAAvP_fwwAAAQAgALz_38OAAAFAIAC8_9_EAAABgCAAvP_fxIAAAcAgALz_38UAAAIAIAC8_9_FgAACQCAAvP_fxgAAAoAgALz_38aAAALAIAC8_9_HAAADACAAvP_fx4AAA0AgALy_38eAAARAIAA8v9_HAAAEgCAAA4AAwAAAPX_fwUAAP7_fwPy_38FAAAAAIAC8_9_GwAAEwCAAA0AAwAAAPX_fwUAAP3_fwPz_38FAAAAAIAC8v9_GwAAEwCAAAAABAAAAPX_fxsAABkAgAP2_38bAAAZAIAD9_9_GwAAGQCAA_j_fxsAABkAgAMJAAEAAAD6_38bAAAYAIACBgABAAAAAACADQAAAACAAAUAAQAAAPr_fxsAABcAgAI

generated map

v1nDQjump%3F%3F%3FBQABAAAAAwCAEAAAAACAAAIAAQAAAAMAgBAAAP__fwAEAAcAAAADAIARAAD-_38AAwCAEwAA_f9_AA4AgBMAAJUAgAADAIAVAAD8_38AAwCAFwAA-_9_AAMAgBkAAPr_fwADAIAbAAD5_38AGQAjAAAA_f9_HQAA7v9_Af7_fx0AAO7_fwH__38dAADu_38BAACAHQAA7v9_AQEAgB0AAO7_fwECAIAdAADu_38BAwCAHQAA7v9_AQQAgB0AAO7_fwEFAIAdAADu_38BBgCAHQAA7v9_AQcAgB0AAO7_fwH-_38dAADt_38B__9_HQAA7f9_AQAAgB0AAO3_fwEBAIAdAADt_38BAgCAHQAA7f9_AQMAgB0AAO3_fwEEAIAdAADt_38BBQCAHQAA7f9_AQYAgB0AAO3_fwH__38dAADs_38BAACAHQAA7P9_AQEAgB0AAOz_fwECAIAdAADs_38BAwCAHQAA7P9_AQQAgB0AAOz_fwEFAIAdAADs_38BAACAHQAA6_9_AQEAgB0AAOv_fwECAIAdAADr_38BAwCAHQAA6_9_AQQAgB0AAOv_fwEBAIAdAADq_38BAgCAHQAA6v9_AQMAgB0AAOr_fwEGAAEAAAACAIAdAADp_38CAAABAAAA3f9_AAAAGgCAAA

people got 12 seconds on this map how do you do it?

12.564

how?

(1 edit)

Don't jump! Sorry, wrong track. I just did the jump off the kerb, got a lucky landing, and rushed for the finish.

v2HAqVXbw9zPfB4pdTSukECCDEF8xfuwFaZZZRZ5KPEeS4dCvuSScvKfYgQacF9UMzrTGoQJSKTP25fQPU6fqHHbUuKD17lG81e0BpeB6oUXgOJ9NQ1SfEozSv9Utuq5JuI9asJZAaEybeClAlClBlDVAVCVBFc4whDHOc4whDHOc4whDHr5ZJPL5ZJPL5ZJPL5tOrhZNMrhZNM7afapvW6biupte748YtCv5pnKiJoyodVFvNaTcjpk4ELntWurG2nTn8esP74r395fzkizfA640rQ

12.232 is my best time

(1 edit)

braking in the track is not needed to beat my time of 40.973  on the wall rides you can't be above 270 kph and holding w  or free driving above 300 kph cuz fun game

enjoy c:

https://github.com/Nurt4/Track-code/blob/main/Full%20Speed%20Ahead

I've been doing this one for a while, but only managed to get down to 41.266.

v1nBgChoiceAAAVAAAAAQCACgAAAQCAAAEAgAoAAAAAgAABAIAKAAD__38AAQCACgAA_v9_AAYAgAoAAPb_fwIFAIAKAADr_38ABQCACgAA6v9_AAUAgAoAAOn_fwAFAIAKAADo_38ABQCACgAA5_9_AAUAgAoAAOb_fwAFAIAKAADl_38ABgCACgAA5f9_AgUAgAoAAOT_fwIFAIAKAADj_38CBQCACgAA4v9_AgYAgAoAAOT_fwIGAIAKAADj_38CBgCACgAA4v9_AgUAgAoAAOz_fwICAIAKAADv_38DJAACAAAAAQCACgAA_f9_AAQAgAoAAPv_fwIqAAMAAAAFAIAKAAD4_38CBACACgAA9_9_AQEAgAoAAPb_fwErAAMAAAAFAIAKAAD3_38ACACACgAA3v9_AgMAgAoAAN7_fwIBABEAAAAGAIAKAAD3_38CBwCACgAA4v9_AQgAgAoAAOL_fwIEAIAKAADi_38CAwCACgAA4v9_AQQAgAoAAN3_fwMDAIAKAADd_38AAwCACgAA3_9_AAMAgAoAAOD_fwEDAIAKAADh_38ABQCACgAA3f9_AAYAgAoAAN3_fwMHAIAKAADd_38ACACACgAA3f9_AwgAgAoAAN__fwMIAIAKAADg_38CCACACgAA4f9_AxoADAAAAAcAgAoAAPX_fwMHAIAKAAD0_38DBwCACgAA8_9_AwcAgAoAAPL_fwMHAIAKAADx_38DBQCACgAA9f9_AQUAgAoAAPT_fwEFAIAKAADz_38BBQCACgAA8v9_AQUAgAoAAPH_fwEFAIAKAADw_38BBwCACgAA8P9_AwIABAAAAAYAgAoAAO__fwAGAIALAADu_38ABgCADAAA7f9_AAYAgAwAAOj_fwImAAIAAAAGAIANAADs_38ABgCACgAA5v9_AicAAQAAAAYAgA0AAOn_fwAsABAAAAAFAIAKAADh_38BBgCACgAA4f9_AQUAgAoAAOD_fwEGAIAKAADg_38BBACACgAA4f9_AQQAgAoAAOD_fwEGAIAKAADf_38BBwCACgAA4f9_AQcAgAoAAOD_fwEHAIAKAADf_38BBgCACgAA3v9_AQUAgAoAAN7_fwEFAIAKAADf_38BBACACgAA3_9_AQQAgAoAAN7_fwEHAIAKAADe_38BJQAJAAAAAgCACgAA3v9_AQsAgAoAANz_fwIAAIAKAADb_38ACQCACgAA2f9_AwgAgAoAANn_fwEFAIAKAADX_38C_v9_CgAA9f9_Afz_fwoAAPL_fwAFAIAKAADt_38CCQABAAAABgCACgAA1v9_AAgAAQAAAAUAgAoAANb_fwAKAAgAAAAGAIAKAADV_38ABQCACgAA1f9_AgYAgAoAANT_fwAFAIAKAADU_38CBQCAEAAAz_9_AgYAgBAAAM__fwAGAIAQAADO_38ABQCAEAAAzv9_Ag4AAQAAAAYAgAoAANP_fwANAAEAAAAFAIAKAADT_38AEgACAAAABgCACwAA0v9_AAYAgA0AANH_fwARAAIAAAAFAIALAADS_38ABQCADQAA0f9_AAUAAQAAAAEAgAoAAAIAgAAdAAYAAAAGAIAJAAD1_38ABgCACQAA9P9_AAYAgAkAAPP_fwAGAIAJAADy_38ABgCACQAA8f9_AAYAgAkAAPD_fwATAAEAAAAGAIAKAADx_38ALQAEAAAABgCACgAA9f9_AQYAgAoAAPT_fwIGAIAKAADy_38ABgCACgAA8P9_AS8AAQAAAAYAgAoAAPP_fwMpAAEAAAD__38KAADw_38DEAABAAAABQCADwAA0P9_Ag8AAQAAAAYAgA8AAND_fwIEAAQAAAAGAIAQAADN_38ABQCAEAAAzf9_AAYAgBIAAMz_fwAFAIASAADM_38ABgACAAAABgCAFAAAy_9_AAUAgBQAAMv_fwA

Have fun!!!

Ventorin a not so difficult track, how fast can you do it!

v1nCAVentorinBQABAAAAAACAAwAAAACAAAAACAAAAAAAgAMAAP__fwAAAIADAAD-_38AAQCABAAA-_9_AAEAgAQAAPr_fwAEAIAEAAD6_38ABACABAAA_f9_AAQAgAQAAP7_fwADAIAEAAD__38DKAACAAAAAQCAAwAA__9_Af__fwMAAP__fwMgAAEAAAD-_38DAAD__38BHwABAAAA_v9_BwAA__9_AQQAAQAAAP3_fwgAAP__fwEnAAEAAAD7_38IAAD__38BJQABAAAA-v9_CAAA__9_ASQAAwAAAPf_fwgAAPv_fwMBAIAEAAD5_38AAwCABAAA-P9_AwYAAQAAAPb_fwgAAPv_fwMhAAEAAAAAAIADAAD9_38AAwABAAAABACABAAA-_9_AAEAAQAAAAQAgAQAAP__fwICAAEAAAACAIADAAD__38D

31.412

29.724

Arionion an pretty impossible map dont waste your time trying!

v1nCAArionionBQACAAAAAACABAAAAACAAAAAgAkAAPT_fwIHAAIAAAAAAIAEAAD__38AAACADgAACgCAACEAAQAAAAAAgAQAAP7_fwAkAAQAAAACAIAEAAD-_38C__9_BAAA__9_AQEAgAQAAPz_fwP-_38EAAD9_38AKwAHAAAAAACABAAA_P9_AgAAgAYAAPr_fwABAIAGAAD6_38D__9_BgAA-v9_AQAAgAgAAPf_fwIAAIAIAAAAAIAAAACADgAABwCAAigAAQAAAAAAgAQAAPv_fwAlAAYAAAD__38GAAD7_38CAwCABgAA_f9_AQQAgAYAAP3_fwP6_38GAAD__38A_P9_BgAAAgCAAQYAgAYAAAAAgAImAAUAAAABAIAGAAD5_38A__9_BgAA-f9_AAAAgAgAAAEAgAIAAIAKAAADAIACAACADAAABQCAAiwAAwAAAAEAgAgAAPf_fwD__38IAAD3_38AAACACQAA9f9_AwIABQAAAP7_fwgAAPf_fwECAIAIAAD3_38DAQCACAAA9v9_AAAAgAgAAPb_fwD__38IAAD2_38AAQAKAAAA__9_CQAA9f9_AAEAgAkAAPX_fwMCAIAIAAACAIAB_v9_CAAAAgCAAgIAgAgAAAEAgAP-_38IAAABAIAA__9_CAAAAQCAAgEAgAgAAAEAgAEBAIAIAAAAAIAD__9_CAAAAACAAAQAAgAAAAMAgAYAAAIAgAH9_38GAAACAIADIAACAAAA__9_DgAABwCAAQEAgA4AAAcAgAMeAAIAAAD__38SAAAHAIABAQCAEgAABwCAAxkAAQAAAAAAgBYAAAcAgAEKAAIAAAABAIAOAAAJAIAA__9_DgAACQCAAgwAAgAAAP__fw4AAAoAgAEBAIAOAAAKAIACBgABAAAAAACADgAACwCAAA

it's not that hard

Im just terrible at the game

24.952

22.534

v1nBAPolyBQABAAAAAACAAAAAAABAARAAAgAAAAAAgAAAAP__fwD9_38AAAAUAIAA

DomeMation.

Author time: 17.135

v1nCgDomemationBQABAAAAAACAAAAAAACAAB4ABAAAAAAAgAAAAP__fwD__38AAAAAAIABAACAAAAAAQCAAgEAgAAAAAAAgAMZAAEAAAAAAIAEAAAAAIADMgAMAAAAAQCAAAAA__9_AwEAgAEAAP__fwMBAIACAAD__38D__9_AAAA__9_AP__fwEAAP__fwD__38CAAD__38AAQCAAAAAAQCAAgEAgAEAAAEAgAIBAIACAAABAIAC__9_AAAAAQCAAf__fwEAAAEAgAH__38CAAABAIABBgABAAAAAACAAAAA_f9_Ag 

12.147 cool map

why r u this good? lol

any tips for me lmao

Great Map really enjoyed it.

10.965 :)

9.125

How bruh?

Pls tell me your ways 

Also i wasnt starting a competition or anything was just saying my time lol

Domemations Curl.

Authour time: past 5 minutes

v1nEgDomemations%20CurlBQABAAAAAACAAAAAAACAADEABAAAAP__fwAAAP__fwD__38AAAABAIABAQCAAAAAAQCAAgEAgAAAAP__fwMgAAQAAAAAAIAAAAD__38A__9_AAAAAACAAQAAgAAAAAEAgAIBAIAAAAAAAIADHwAUAAAA__9_BAAAAACAAf__fwUAAAAAgAH__38GAAAAAIAB__9_BwAAAACAAf__fwgAAAAAgAEAAIAIAAABAIACAQCACAAAAACAAwAAgAgAAP__fwAAAIAHAAD__38AAACABgAA__9_AAAAgAUAAP__fwAAAIAEAAD__38AAQCABAAAAACAAwEAgAUAAAAAgAMBAIAGAAAAAIADAQCABwAAAACAAwAAgAcAAAEAgAIAAIAGAAABAIACAACABQAAAQCAAgAAgAQAAAEAgAIyABQAAAD__38EAAABAIAB__9_BQAAAQCAAf__fwYAAAEAgAH__38HAAABAIAB__9_CAAAAQCAAQEAgAgAAAEAgAIBAIAHAAABAIACAQCABgAAAQCAAgEAgAUAAAEAgAIBAIAEAAABAIACAQCABAAA__9_AwEAgAUAAP__fwMBAIAGAAD__38DAQCABwAA__9_AwEAgAgAAP__fwP__38IAAD__38A__9_BwAA__9_AP__fwYAAP__fwD__38FAAD__38A__9_BAAA__9_ADMABAAAAP__fwkAAAEAgAEBAIAJAAABAIACAQCACQAA__9_A___fwkAAP__fwAeAAQAAAAAAIAJAAABAIACAQCACQAAAACAA___fwkAAAAAgAEAAIAJAAD__38ALwABAAAAAACADQAAAACAAgYABAAAAAEAgA0AABwAgADi_38NAAD__38BJgCADQAA__9_Afr_fwAAAAAAgAE

20.471

19.767

v1nAwGPTAAAYAAAAAQCAAAAAGgCAAgEAgAAAABsAgAIBAIAAAAAcAIACAQCAAAAAHQCAAgEAgAAAAB4AgAIBAIAAAAAfAIACAQCAAAAAIACAAgEAgAAAACEAgAIBAIAAAAAiAIAC_v9_AQAAOwCAA_3_fwEAADsAgAP8_38BAAA7AIAD-v9_AQAAPQCAAPr_fwEAAD4AgAD6_38BAAA_AIAA_P9_AQAAQQCAA_7_fwEAAD8AgAD-_38BAAA-AIAA_v9_AwAAOwCAAvz_fwEAADcAgAP7_38BAAA3AIAD-v9_AQAANwCAA_n_fwEAADcAgAP4_38BAAA3AIADFQACAAAAAQCAAAAAJACAAun_fwEAADcAgAECAAUAAAABAIAAAAAjAIAC_v9_AQAAPQCAAP7_fwEAADkAgAL3_38BAAA3AIAB9P9_BAAACACAAygAAQAAAAEAgAEAACQAgAIhAAUAAAABAIABAAAwAIAA5P9_AQAAMwCAAuT_fwEAAC8AgADk_38EAAAmAIAA5P9_BAAAGACAAA0ABQAAAAAAgAEAADAAgADl_38BAAAzAIAC4_9_AQAALwCAAOP_fwQAACYAgADj_38EAAAYAIAADgAFAAAAAgCAAQAAMACAAOP_fwEAADMAgALl_38BAAAvAIAA5f9_BAAAJgCAAOX_fwQAABgAgAAHAAQAAAABAIABAAAxAIAAAQCAAQAAMgCAAgEAgAEAADgAgADo_38DAAA3AIABCAALAAAAAgCAAQAAMgCAAgAAgAEAADEAgAAAAIABAAAzAIAAAgCAAQAANACAAu3_fwQAAAkAgAPq_38EAAAKAIAB8f9_BAAACgCAAfH_fwQAAAcAgAHy_38EAAAJAIAD8v9_BAAABgCAA_P_fwQAAAkAgAIJAAsAAAAAAIABAAAyAIACAgCAAQAAMQCAAAAAgAEAADQAgAICAIABAAAzAIAA7f9_BAAABwCAA-r_fwQAAAYAgAHx_38EAAAGAIAB8f9_BAAACQCAAfL_fwQAAAoAgAPy_38EAAAHAIAD8_9_BAAABwCAAAoATQAAAAEAgAEAADQAgAEBAIABAAAzAIADAgCAAQAANQCAAAIAgAEAADYAgAACAIABAAA3AIAAAACAAQAANQCAAgAAgAEAADYAgAIAAIABAAA3AIAC5P9_AwAAOACAA-X_fwMAADgAgAPm_38DAAA4AIAD5_9_AwAAOACAA-f_fwMAADYAgAHm_38DAAA2AIAB4_9_AwAANwCAAuP_fwMAADYAgALj_38DAAA1AIAC5f9_AwAANQCAAOX_fwEAADIAgADl_38BAAAxAIAA5f9_AQAAMACAAOP_fwEAADIAgALj_38BAAAxAIAC4_9_AQAAMACAAuP_fwQAACkAgALl_38EAAApAIAA5f9_BAAAKACAAOX_fwQAACcAgADj_38EAAAnAIAC4_9_BAAAKACAAuX_fwQAAB0AgADj_38EAAAdAIAC4_9_BAAAHACAAuP_fwQAABsAgALj_38EAAAaAIAC4_9_BAAAGQCAAuX_fwQAABwAgADl_38EAAAbAIAA5f9_BAAAGgCAAOX_fwQAABkAgADl_38EAAAeAIAA5f9_BAAAHwCAAOX_fwQAACAAgADj_38EAAAeAIAC4_9_BAAAHwCAAuP_fwQAACAAgALj_38EAAAOAIAC5_9_BAAADgCAAOf_fwQAAA0AgADn_38EAAAMAIAA5_9_BAAACwCAAOP_fwQAAA0AgALj_38EAAAMAIAC4_9_BAAACwCAAuP_fwQAAAoAgALj_38EAAAJAIAC4_9_BAAACACAAuP_fwQAAAcAgALk_38EAAAGAIAB5f9_BAAABgCAAeb_fwQAAAYAgAHn_38EAAAGAIAB6P9_BAAABgCAAe7_fwQAAAYAgAHv_38EAAAGAIAB8P9_BAAABgCAAej_fwQAAAoAgAPu_38EAAAKAIAD7_9_BAAACgCAA_D_fwQAAAoAgAPu_38EAAAIAIAC6v9_BAAACQCAAOr_fwQAAAgAgADq_38EAAAHAIAA6f9_BAAABgCAAen_fwQAAAoAgAPw_38EAAAIAIAADAAKAAAAAgCAAQAAOACAAgAAgAEAADgAgAHo_38DAAA4AIAC6P9_AwAANgCAA-P_fwMAADgAgAHj_38EAAAGAIAA7f9_BAAACgCAAe3_fwQAAAYAgADz_38EAAAKAIAC8_9_BAAABgCAAxkAOwAAAAEAgAEAADcAgAEBAIABAAA2AIABAQCAAQAANQCAAeT_fwMAADUAgADk_38DAAA2AIAA5P9_AwAANwCAAOX_fwMAADcAgADm_38DAAA3AIAA5_9_AwAANwCAAOT_fwEAADIAgADk_38BAAAxAIAA5P9_AQAAMACAAuT_fwQAACkAgADk_38EAAAoAIAA5P9_BAAAJwCAAOT_fwQAABkAgADk_38EAAAaAIAA5P9_BAAAGwCAAOT_fwQAABwAgADk_38EAAAdAIAA5P9_BAAAHgCAAOT_fwQAAB8AgADk_38EAAAgAIAA5v9_BAAACQCAAuT_fwQAAAcAgAHk_38EAAAIAIAB5P9_BAAACQCAAeT_fwQAAAoAgAHk_38EAAALAIAB5P9_BAAADACAAeT_fwQAAA0AgAHk_38EAAAOAIAB5f9_BAAADgCAAeb_fwQAAA4AgAHm_38EAAANAIAB5f9_BAAADQCAAeX_fwQAAAwAgAHm_38EAAAMAIAB5v9_BAAACgCAAeb_fwQAAAsAgAHl_38EAAALAIAB5f9_BAAACgCAAeX_fwQAAAkAgAHl_38EAAAIAIAB5f9_BAAABwCAAeb_fwQAAAcAgAHn_38EAAAHAIAB5_9_BAAACQCAAef_fwQAAAgAgAHm_38EAAAIAIAB6P9_BAAACQCAA-n_fwQAAAkAgAPp_38EAAAIAIAD6P9_BAAACACAA-j_fwQAAAcAgAPp_38EAAAHAIAD7_9_BAAABwCAA-__fwQAAAgAgAPv_38EAAAJAIADJQABAAAAAQCAAQAAOQCAAiQABAAAAPr_fwEAADwAgAD7_38BAABBAIAB_v9_AQAAQACAAv3_fwEAADcAgAMDAAIAAAD-_38CAAA8AIAC_v9_AgAAOgCAAAQAAgAAAPb_fwIAADcAgAH1_38EAAA3AIABJgABAAAA6f9_AwAANwCAAwsABgAAAOX_fwMAADYAgAHn_38EAAAKAIAA7v9_BAAABwCAA-7_fwQAAAkAgALw_38EAAAHAIAA8P9_BAAACQCAAQ8AAQAAAOP_fwIAADQAgAAQAAEAAADl_38CAAA0AIAAIgATAAAA5P9_AgAANACAAPT_fwcAAAUAgADz_38HAAAFAIAA8v9_BwAABQCAAPH_fwcAAAUAgADw_38HAAAFAIAA7_9_BwAABQCAAO7_fwcAAAUAgADt_38HAAAFAIAA7P9_BwAABQCAAOz_fwcAAAsAgALt_38HAAALAIAC7v9_BwAACwCAAu__fwcAAAsAgALw_38HAAALAIAC8f9_BwAACwCAAvL_fwcAAAsAgALz_38HAAALAIAC9P9_BwAACwCAAisABwAAAOz_fwQAAAgAgAPs_38EAAAHAIAA6_9_BAAACACAAev_fwQAAAcAgAHs_38EAAAJAIAC6_9_BAAACQCAAfP_fwQAAAgAgAEBAAIAAADr_38EAAAGAIAD6_9_BAAACgCAAicAAQAAAPX_fwUAAAgAgAEGAAEAAAD3_38HAAAIAIABBQABAAAAAQCAAAAAGQCAAh0AHgMAAPH_fwAAAAgAgADy_38AAAAIAIAA8f9_AQAACACAAPL_fwEAAAgAgADx_38CAAAIAIAA8v9_AgAACACAAPH_fwMAAAgAgADy_38DAAAIAIAA8f9_BAAACACAAPL_fwQAAAgAgADx_38FAAAIAIAA8v9_BQAACACAAPH_fwYAAAgAgADy_38GAAAIAIAA7v9_BwAACACAAO__fwcAAAgAgADs_38HAAAKAIAA7P9_BgAACgCAAOz_fwYAAAYAgADt_38GAAAIAIAA7P9_BQAACgCAAOz_fwUAAAYAgADt_38FAAAIAIAA7P9_BAAACgCAAOz_fwQAAAYAgADt_38EAAAIAIAA7P9_AwAACgCAAOz_fwMAAAYAgADt_38DAAAIAIAA7P9_AgAABgCAAO3_fwIAAAgAgADs_38CAAAKAIAA7P9_AQAABgCAAOz_fwEAAAoAgADs_38AAAAKAIAA7P9_AAAABgCAAO3_fwAAAAgAgADt_38BAAAIAIAA7P9_AAAACwCAAO3_fwAAAAsAgADu_38AAAALAIAA7_9_AAAACwCAAPD_fwAAAAsAgADx_38AAAALAIAA8v9_AAAACwCAAPP_fwAAAAsAgAD0_38AAAALAIAA9P9_AAAACgCAAPT_fwAAAAkAgAD0_38AAAAIAIAA9P9_AAAABwCAAPT_fwAAAAYAgADs_38BAAALAIAA7f9_AQAACwCAAO7_fwEAAAsAgADv_38BAAALAIAA8P9_AQAACwCAAPH_fwEAAAsAgADy_38BAAALAIAA8_9_AQAACwCAAPT_fwEAAAsAgAD0_38BAAAGAIAA9P9_AQAABwCAAPT_fwEAAAgAgAD0_38BAAAJAIAA9P9_AQAACgCAAOz_fwIAAAsAgADt_38CAAALAIAA7v9_AgAACwCAAO__fwIAAAsAgADw_38CAAALAIAA8f9_AgAACwCAAPL_fwIAAAsAgADz_38CAAALAIAA9P9_AgAACwCAAPT_fwIAAAoAgAD0_38CAAAJAIAA9P9_AgAACACAAPT_fwIAAAcAgAD0_38CAAAGAIAA7P9_AwAACwCAAO3_fwMAAAsAgADu_38DAAALAIAA7_9_AwAACwCAAPD_fwMAAAsAgADx_38DAAALAIAA8v9_AwAACwCAAPP_fwMAAAsAgAD0_38DAAALAIAA9P9_AwAACgCAAPT_fwMAAAkAgAD0_38DAAAIAIAA9P9_AwAABwCAAPT_fwMAAAYAgADs_38EAAALAIAA7f9_BAAACwCAAO7_fwQAAAsAgADv_38EAAALAIAA8P9_BAAACwCAAPH_fwQAAAsAgADy_38EAAALAIAA8_9_BAAACwCAAPT_fwQAAAsAgAD0_38EAAAGAIAA9P9_BAAABwCAAPT_fwQAAAkAgAD0_38EAAAKAIAA7P9_BQAACwCAAO3_fwUAAAsAgADu_38FAAALAIAA7_9_BQAACwCAAPD_fwUAAAsAgADx_38FAAALAIAA8v9_BQAACwCAAPP_fwUAAAsAgAD0_38FAAAJAIAA9P9_BQAACgCAAPT_fwUAAAsAgAD0_38FAAAGAIAA9P9_BQAABwCAAOz_fwYAAAsAgADt_38GAAALAIAA7v9_BgAACwCAAO__fwYAAAsAgADw_38GAAALAIAA8f9_BgAACwCAAPL_fwYAAAsAgADz_38GAAALAIAA9P9_BgAABgCAAPT_fwYAAAcAgAD0_38GAAAIAIAA9P9_BgAACQCAAPT_fwYAAAoAgAD0_38GAAALAIAA9P9_BwAABgCAAPT_fwcAAAcAgAD0_38HAAAIAIAA9P9_BwAACQCAAPT_fwcAAAoAgADz_38HAAAKAIAA8_9_BwAACQCAAPP_fwcAAAgAgADy_38HAAAIAIAA8v9_BwAACgCAAPL_fwcAAAkAgADx_38HAAAJAIAA8f9_BwAACgCAAPD_fwcAAAoAgADw_38HAAAJAIAA7_9_BwAACQCAAO__fwcAAAoAgADu_38HAAAJAIAA7v9_BwAACgCAAO3_fwcAAAoAgADs_38HAAAGAIAA7P9_BwAACACAAOz_fwcAAAkAgADt_38HAAAJAIAA7f9_BwAACACAAOz_fwcAAAcAgADt_38HAAAHAIAA7v9_BwAABwCAAO__fwcAAAcAgADw_38HAAAHAIAA8P9_BwAACACAAPH_fwcAAAgAgADx_38HAAAHAIAA8v9_BwAABwCAAPP_fwcAAAcAgADt_38HAAAGAIAA7v9_BwAABgCAAO__fwcAAAYAgADw_38HAAAGAIAA8f9_BwAABgCAAPL_fwcAAAYAgADz_38HAAAGAIAA7P9_AAAABQCAAO3_fwAAAAUAgADu_38AAAAFAIAA7_9_AAAABQCAAPD_fwAAAAUAgADx_38AAAAFAIAA8v9_AAAABQCAAPP_fwAAAAUAgAD0_38AAAAFAIAA9P9_AQAABQCAAPP_fwEAAAUAgADy_38BAAAFAIAA8f9_AQAABQCAAPD_fwEAAAUAgADv_38BAAAFAIAA7v9_AQAABQCAAO3_fwEAAAUAgADs_38BAAAFAIAA9P9_AgAABQCAAPP_fwIAAAUAgADy_38CAAAFAIAA8f9_AgAABQCAAPD_fwIAAAUAgADv_38CAAAFAIAA7v9_AgAABQCAAO3_fwIAAAUAgADs_38CAAAFAIAA9P9_AwAABQCAAPP_fwMAAAUAgADy_38DAAAFAIAA8f9_AwAABQCAAPD_fwMAAAUAgADv_38DAAAFAIAA7v9_AwAABQCAAO3_fwMAAAUAgADs_38DAAAFAIAA9P9_BAAABQCAAPP_fwQAAAUAgADy_38EAAAFAIAA8f9_BAAABQCAAPD_fwQAAAUAgADv_38EAAAFAIAA7v9_BAAABQCAAO3_fwQAAAUAgADs_38EAAAFAIAA9P9_BQAABQCAAPP_fwUAAAUAgADy_38FAAAFAIAA8f9_BQAABQCAAPD_fwUAAAUAgADv_38FAAAFAIAA7v9_BQAABQCAAO3_fwUAAAUAgADs_38FAAAFAIAA7P9_BgAABQCAAu3_fwYAAAUAgALu_38GAAAFAIAC7_9_BgAABQCAAvD_fwYAAAUAgALx_38GAAAFAIAC8v9_BgAABQCAAvP_fwYAAAUAgAL0_38GAAAFAIACAgCAAAAAIgCAAgIAgAAAACEAgAICAIAAAAAgAIACAgCAAAAAHwCAAgIAgAAAAB4AgAICAIAAAAAdAIACAgCAAAAAHACAAgIAgAAAABsAgAICAIAAAAAaAIACAgCAAAAAGQCAAgAAgAAAACIAgAIAAIAAAAAgAIACAACAAAAAHwCAAgAAgAAAAB4AgAIAAIAAAAAdAIACAACAAAAAHACAAgAAgAAAABsAgAIAAIAAAAAaAIACAACAAAAAGQCAAgAAgAAAABgAgAIBAIAAAAAYAIACAgCAAAAAGACAAgAAgAAAACEAgAICAIABAAAiAIACAgCAAQAAIQCAAgIAgAEAACAAgAICAIABAAAYAIACAgCAAQAAGQCAAgIAgAEAABoAgAICAIABAAAbAIACAgCAAQAAHACAAgIAgAEAAB0AgAICAIABAAAeAIACAgCAAQAAHwCAAgEAgAEAACIAgAIBAIABAAAhAIACAQCAAQAAIACAAgEAgAEAAB8AgAIBAIABAAAeAIACAQCAAQAAHQCAAgEAgAEAABwAgAIBAIABAAAbAIACAQCAAQAAGgCAAgEAgAEAABkAgAIBAIABAAAYAIACAACAAQAAGACAAgAAgAEAABkAgAIAAIABAAAaAIACAACAAQAAGwCAAgAAgAEAABwAgAIAAIABAAAdAIACAACAAQAAHgCAAgAAgAEAAB8AgAIAAIABAAAgAIACAACAAQAAIQCAAgAAgAEAACIAgAIDAIABAAAwAIACAwCAAAAAMACAAv__fwAAADAAgAL__38BAAAwAIACAwCAAAAAMQCAAgMAgAAAADIAgAIDAIAAAAAzAIACAwCAAAAANACAAgMAgAAAADUAgAIDAIAAAAA2AIAC__9_AAAAMQCAAv__fwAAADIAgAL__38AAAA0AIAC__9_AAAAMwCAAv__fwAAADYAgAL__38AAAA1AIACAwCAAAAANwCAAgMAgAAAADgAgAL__38AAAA3AIAC__9_AAAAOACAAv__fwEAADgAgAL__38BAAA3AIAC__9_AQAANgCAAv__fwEAADUAgAL__38BAAAxAIAC__9_AQAAMgCAAv__fwEAADMAgAL__38BAAA0AIACAwCAAQAAMQCAAgMAgAEAADIAgAIDAIABAAAzAIACAwCAAQAANACAAgMAgAEAADUAgAIDAIABAAA2AIACAwCAAQAANwCAAgMAgAEAADgAgAL__38CAAAwAIAC__9_AgAAMQCAAv__fwIAADIAgAL__38CAAAzAIAC__9_AgAANACAAv__fwIAADUAgAL__38CAAA2AIAC__9_AgAANwCAAv__fwIAADgAgAIDAIACAAAwAIACAwCAAgAAMQCAAgMAgAIAADIAgAIDAIACAAAzAIACAwCAAgAANACAAgMAgAIAADUAgAIDAIACAAA2AIACAwCAAgAANwCAAgMAgAIAADgAgAL__38DAAA4AIAC__9_AwAANwCAAv__fwMAADYAgAL__38DAAAzAIAC__9_AwAAMgCAAv__fwMAADEAgAL__38DAAAwAIACAwCAAwAAMACAAgMAgAMAADEAgAIDAIADAAAyAIACAwCAAwAAMwCAAgMAgAMAADQAgAIDAIADAAA1AIACAwCAAwAANgCAAgMAgAMAADcAgAIDAIADAAA4AIACAgCAAwAAOACAAgEAgAMAADgAgAIAAIADAAA4AIACAgCAAwAANgCAAgEAgAMAADYAgAICAIADAAA3AIACAQCAAwAANwCAAgAAgAMAADcAgAIAAIADAAA2AIAC__9_AwAANQCAAv__fwMAADQAgAIAAIADAAA1AIACAQCAAwAANQCAAgIAgAMAADUAgAICAIADAAA0AIACAQCAAwAANACAAgAAgAMAADQAgAIAAIADAAAzAIACAQCAAwAAMwCAAgIAgAMAADMAgAICAIADAAAyAIACAQCAAwAAMgCAAgAAgAMAADIAgALr_38AAAA3AIAB7P9_AAAANwCAAe__fwAAADcAgAHw_38AAAA3AIAB8f9_AAAANwCAAfL_fwAAADcAgAHz_38AAAA3AIAB9P9_AAAANwCAAfX_fwAAADgAgAH1_38AAAA3AIAB9f9_AAAANgCAAfX_fwAAADUAgAHy_38AAAA1AIAB8f9_AAAANQCAAfD_fwAAADUAgAHv_38AAAA1AIAB7v9_AAAANQCAAe3_fwAAADUAgAHs_38AAAA1AIAB6_9_AAAANQCAAer_fwAAADUAgAHq_38AAAA2AIAB6v9_AAAANwCAAer_fwAAADkAgAHr_38AAAA5AIAB9f9_AAAAOQCAAfT_fwAAADkAgAHt_38AAAA5AIAB7P9_AAAAOQCAAer_fwAAADgAgAHr_38AAAA4AIAB7P9_AAAAOACAAe3_fwAAADgAgAHu_38AAAA4AIAB7v9_AAAAOQCAAfH_fwAAADgAgAHy_38AAAA4AIAB9P9_AAAAOACAAfP_fwAAADgAgAHz_38AAAA5AIAB8P9_AAAAOACAAe__fwAAADgAgAHu_38AAAA3AIAB7f9_AAAANwCAAev_fwAAADYAgAHs_38AAAA2AIAB7f9_AAAANgCAAe7_fwAAADYAgAHv_38AAAA2AIAB8P9_AAAANgCAAfH_fwAAADYAgAHy_38AAAA2AIAB8_9_AAAANgCAAfT_fwAAADYAgAH0_38AAAA1AIAB8_9_AAAANQCAAer_fwAAADoAgAHr_38AAAA6AIAB7P9_AAAAOgCAAe3_fwAAADoAgAHu_38AAAA6AIAB8f9_AAAAOgCAAfL_fwAAADoAgAH1_38AAAA6AIAB9P9_AAAAOgCAAfP_fwAAADoAgAHy_38AAAA5AIAB8f9_AAAAOQCAAfD_fwAAADkAgAHv_38AAAA5AIAB7_9_AAAAOgCAAfD_fwAAADoAgAHq_38AAAA0AIAB6_9_AAAANACAAez_fwAAADQAgAHt_38AAAA0AIAB7v9_AAAANACAAe__fwAAADQAgAHw_38AAAA0AIAB8f9_AAAANACAAfL_fwAAADQAgAHz_38AAAA0AIAB9P9_AAAANACAAfX_fwAAADQAgAH1_38BAAA5AIAB9f9_AQAAOgCAAfT_fwEAADoAgAHz_38BAAA6AIAB8v9_AQAAOgCAAfH_fwEAADoAgAHw_38BAAA6AIAB7_9_AQAAOgCAAe7_fwEAADoAgAHt_38BAAA6AIAB7P9_AQAAOgCAAev_fwEAADoAgAHq_38BAAA6AIAB6v9_AQAANACAAev_fwEAADQAgAHs_38BAAA0AIAB7f9_AQAANACAAe7_fwEAADQAgAHv_38BAAA0AIAB8P9_AQAANACAAfH_fwEAADQAgAHy_38BAAA0AIAB8_9_AQAANACAAfT_fwEAADQAgAH1_38BAAA0AIAB9f9_AQAANQCAAfX_fwEAADYAgAH1_38BAAA3AIAB9f9_AQAAOACAAen_fwEAADoAgAHp_38BAAA5AIAB6f9_AQAAOACAAen_fwEAADYAgAHp_38BAAA1AIAB6f9_AQAANACAAen_fwAAADQAgAHp_38AAAA1AIAB6f9_AAAANgCAAen_fwAAADcAgAHp_38AAAA4AIAB6f9_AAAAOQCAAen_fwAAADoAgAHp_38CAAA4AIAB6f9_AgAAOQCAAen_fwIAADoAgAHq_38CAAA6AIAB6_9_AgAAOgCAAez_fwIAADoAgAHt_38CAAA6AIAB7v9_AgAAOgCAAe__fwIAADoAgAHw_38CAAA6AIAB8f9_AgAAOgCAAfL_fwIAADoAgAHz_38CAAA6AIAB9P9_AgAAOgCAAfX_fwIAADoAgAH1_38CAAA5AIAB9f9_AgAAOACAAfX_fwIAADcAgAH1_38CAAA2AIAB9f9_AgAANQCAAfX_fwIAADQAgAH0_38CAAA0AIAB8_9_AgAANACAAfL_fwIAADQAgAHx_38CAAA0AIAB8P9_AgAANACAAe__fwIAADQAgAHu_38CAAA0AIAB7f9_AgAANACAAez_fwIAADQAgAHr_38CAAA0AIAB6v9_AgAANACAAen_fwIAADQAgAHp_38CAAA1AIAB6f9_AgAANgCAAen_fwMAADgAgAHp_38DAAA5AIAB6f9_AwAAOgCAAer_fwMAADoAgAHr_38DAAA6AIAB7P9_AwAAOgCAAe3_fwMAADoAgAHu_38DAAA6AIAB7_9_AwAAOgCAAfD_fwMAADoAgAHx_38DAAA6AIAB8v9_AwAAOgCAAfP_fwMAADoAgAH0_38DAAA6AIAB9f9_AwAAOgCAAfX_fwMAADkAgAH1_38DAAA4AIAB9f9_AwAANwCAAfX_fwMAADYAgAH1_38DAAA1AIAB9f9_AwAANACAAfT_fwMAADQAgAHz_38DAAA0AIAB8v9_AwAANACAAfH_fwMAADQAgAHw_38DAAA0AIAB7_9_AwAANACAAe7_fwMAADQAgAHt_38DAAA0AIAB7P9_AwAANACAAev_fwMAADQAgAHq_38DAAA0AIAB6f9_AwAANACAAen_fwMAADUAgAHp_38DAAA2AIAB9f9_BAAANgCAAfX_fwQAADUAgAH1_38EAAA0AIAB9P9_BAAANACAAfP_fwQAADQAgAHy_38EAAA0AIAB8f9_BAAANACAAfD_fwQAADQAgAHv_38EAAA0AIAB7v9_BAAANACAAe3_fwQAADQAgAHs_38EAAA0AIAB6_9_BAAANACAAer_fwQAADQAgAHp_38EAAA0AIAB6f9_BAAANQCAAen_fwQAADYAgAHp_38EAAA4AIAB6f9_BAAAOQCAAen_fwQAADoAgAHq_38EAAA6AIAB6_9_BAAAOgCAAez_fwQAADoAgAHt_38EAAA6AIAB7v9_BAAAOgCAAe__fwQAADoAgAHw_38EAAA6AIAB8f9_BAAAOgCAAfL_fwQAADoAgAHz_38EAAA6AIAB9P9_BAAAOgCAAfX_fwQAADoAgAH1_38EAAA5AIAB9f9_BAAAOACAAfX_fwUAADYAgAH1_38FAAA1AIAB9f9_BQAANACAAfT_fwUAADQAgAHz_38FAAA0AIAB8v9_BQAANACAAfH_fwUAADQAgAHw_38FAAA0AIAB7_9_BQAANACAAe7_fwUAADQAgAHt_38FAAA0AIAB7P9_BQAANACAAev_fwUAADQAgAHq_38FAAA0AIAB6f9_BQAANACAAen_fwUAADUAgAHp_38FAAA2AIAB6f9_BQAAOACAAen_fwUAADkAgAHp_38FAAA6AIAB6v9_BQAAOgCAAev_fwUAADoAgAHs_38FAAA6AIAB7f9_BQAAOgCAAe7_fwUAADoAgAHv_38FAAA6AIAB8P9_BQAAOgCAAfH_fwUAADoAgAHy_38FAAA6AIAB8_9_BQAAOgCAAfT_fwUAADoAgAH1_38FAAA6AIAB9f9_BQAAOQCAAfX_fwUAADgAgAHp_38GAAA2AIAB6f9_BgAANQCAAen_fwYAADQAgAHq_38GAAA0AIAB6_9_BgAANACAAez_fwYAADQAgAHt_38GAAA0AIAB7v9_BgAANACAAe__fwYAADQAgAHw_38GAAA0AIAB8f9_BgAANACAAfL_fwYAADQAgAHz_38GAAA0AIAB9P9_BgAANACAAfX_fwYAADQAgAH1_38GAAA1AIAB9f9_BgAANgCAAfX_fwYAADgAgAH1_38GAAA5AIAB9f9_BgAAOgCAAfT_fwYAADoAgAHz_38GAAA6AIAB8v9_BgAAOgCAAfH_fwYAADoAgAHw_38GAAA6AIAB7_9_BgAAOgCAAe7_fwYAADoAgAHt_38GAAA6AIAB7P9_BgAAOgCAAev_fwYAADoAgAHq_38GAAA6AIAB6f9_BgAAOgCAAen_fwYAADkAgAHp_38GAAA4AIAB6f9_BwAAOACAAen_fwcAADkAgAHp_38HAAA6AIAB6v9_BwAAOgCAAev_fwcAADoAgAHs_38HAAA6AIAB7f9_BwAAOgCAAe7_fwcAADoAgAHv_38HAAA6AIAB8P9_BwAAOgCAAfH_fwcAADoAgAHy_38HAAA6AIAB8_9_BwAAOgCAAfT_fwcAADoAgAH1_38HAAA4AIAB9f9_BwAAOQCAAfX_fwcAADoAgAHp_38HAAA2AIAB6f9_BwAANQCAAen_fwcAADQAgAHq_38HAAA0AIAB6_9_BwAANACAAez_fwcAADQAgAHt_38HAAA0AIAB7v9_BwAANACAAe__fwcAADQAgAHw_38HAAA0AIAB8f9_BwAANACAAfL_fwcAADQAgAHz_38HAAA0AIAB9P9_BwAANACAAfX_fwcAADQAgAH1_38HAAA1AIAB9f9_BwAANgCAAen_fwgAADUAgAHp_38IAAA2AIAB6v9_CAAAOACAAen_fwgAADgAgAHp_38IAAA5AIAB6v9_CAAAOQCAAen_fwgAADoAgAHq_38IAAA6AIAB7P9_CAAAOgCAAev_fwgAADoAgAHr_38IAAA5AIAB6f9_CAAANACAAer_fwgAADQAgAHq_38IAAA1AIAB6v9_CAAANgCAAev_fwgAADgAgAHs_38IAAA5AIAB7f9_CAAAOgCAAe7_fwgAADoAgAHt_38IAAA5AIAB7f9_CAAAOACAAez_fwgAADUAgAHs_38IAAA0AIAB6_9_CAAANACAAev_fwgAADUAgAHr_38IAAA2AIAB7P9_CAAAOACAAez_fwgAADYAgAHt_38IAAA2AIAB7f9_CAAANQCAAfD_fwgAADYAgAHx_38IAAA2AIAB8f9_CAAAOACAAfD_fwgAADoAgAHv_38IAAA6AIAB7_9_CAAAOQCAAe7_fwgAADkAgAHu_38IAAA4AIAB7_9_CAAANgCAAfT_fwgAADkAgAHy_38IAAA5AIAB8_9_CAAAOQCAAfL_fwgAADgAgAHz_38IAAA4AIAB8_9_CAAANgCAAfT_fwgAADgAgAH0_38IAAA2AIAB9P9_CAAANQCAAfP_fwgAADUAgAHy_38IAAA0AIAB8f9_CAAANACAAe__fwgAADUAgAHy_38IAAA1AIAB8v9_CAAANgCAAfH_fwgAADUAgAHw_38IAAA1AIAB8P9_CAAANACAAe__fwgAADQAgAHu_38IAAA0AIAB7f9_CAAANACAAe7_fwgAADUAgAHu_38IAAA2AIAB7_9_CAAAOACAAfD_fwgAADgAgAHw_38IAAA5AIAB8f9_CAAAOQCAAfH_fwgAADoAgAHy_38IAAA6AIAB8_9_CAAAOgCAAfT_fwgAADoAgAH1_38IAAA6AIAB9f9_CAAAOQCAAfX_fwgAADgAgAH1_38IAAA2AIAB9f9_CAAANQCAAfX_fwgAADQAgAH0_38IAAA0AIAB8_9_CAAANACAARsABgAAAP__fwQAADgAgAMDAIAEAAA4AIAA__9_BAAAMACAAgMAgAQAADAAgAECAIAEAAAxAIAAAACABAAAMQCAAxoAFAAAAAMAgAQAADEAgAEDAIAEAAAyAIABAwCABAAAMwCAAQMAgAQAADQAgAEDAIAEAAA1AIABAwCABAAANgCAAQMAgAQAADcAgAH__38EAAAxAIAD__9_BAAAMgCAA___fwQAADMAgAP__38EAAA0AIAD__9_BAAANQCAA___fwQAADYAgAP__38EAAA3AIADAACABAAAOACAAAEAgAQAADgAgAACAIAEAAA4AIAAAACABAAAMACAAwEAgAQAADEAgAACAIAEAAAwAIABEwABAAAA6f9_AgAANwCAAQ

1:05.216

i made a map without a mouse (dont ask)

v1nDgfirst%20level!BQABAAAAAACAAAAAAACAAAAAJgAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACAAAAA_f9_AAAAgAAAAPz_fwAAAIAAAAD7_38AAACAAAAA-v9_AAAAgAAAAPn_fwAAAIAAAAD4_38AAACAAAAA8_9_Av__fwAAAPT_fwMBAIAAAAD1_38DBwCAAAAA8_9_AgAAgAAAAPb_fwLu_38CAAD0_38D7f9_AgAA9P9_A-z_fwIAAPT_fwPv_38CAADz_38C7_9_AgAA9P9_Auz_fwIAAPf_fwHp_38CAAD0_38C6f9_AgAA8_9_Aun_fwIAAPL_fwLp_38CAADx_38C6f9_AgAA8P9_AgAAgAAAAPf_fwL__38AAAD__38D_P9_AAAAAACAAPz_fwAAAP__fwD8_38AAAD-_38A_P9_AAAAAQCAAPz_fwAAAAIAgAD9_38AAAADAIAB_v9_AAAAAwCAAf__fwAAAAMAgAEAAIAAAAADAIAB_f9_AAAA_f9_Af7_fwAAAP3_fwH__38AAAD9_38BJAAIAAAA__9_AAAA8f9_A_3_fwAAAPL_fwD-_38AAAD0_38BAgCAAAAA8_9_Auv_fwIAAPT_fwEAAIAAAAABAIAC_v9_AAAAAgCAAf3_fwAAAAAAgAAsAAIAAAAAAIAAAAD0_38DAACAAAAA9f9_AiUABwAAAAIAgAAAAPL_fwAFAIAAAADw_38DBwCAAAAA9P9_Aur_fwIAAPL_fwDt_38CAADw_38D7_9_AgAA9f9_Auv_fwIAAPf_fwEqAAEAAAACAIAAAAD1_38DJgACAAAA__9_AAAA9f9_Afj_fwAAAPT_fwMdADkAAAD2_38DAAD0_38B9v9_AwAA8_9_Afj_fwAAAPP_fwH3_38AAADz_38B9_9_AAAA9f9_Afj_fwAAAPX_fwH5_38AAAD1_38B-v9_AAAA9f9_Afr_fwAAAPT_fwH6_38AAADz_38B-f9_AAAA8_9_AfX_fwMAAPT_fwH0_38DAAD0_38B8_9_AwAA9P9_AfL_fwMAAPT_fwHx_38DAAD0_38B7_9_AwAA9P9_AfD_fwMAAPT_fwHu_38IAADs_38A7f9_CAAA7P9_AOv_fwgAAOz_fwDs_38IAADs_38A6f9_CAAA7P9_AOr_fwgAAOz_fwDv_38IAADs_38A7_9_CAAA7f9_AO7_fwYAAO7_fwDv_38GAADu_38A7v9_BgAA7_9_AO7_fwYAAPH_fwDu_38GAADz_38A7v9_BgAA9f9_AOv_fwYAAPb_fwHr_38GAAD3_38B7f9_BgAA9_9_Ae7_fwYAAPf_fwHu_38GAAD2_38B7P9_BgAA9_9_Aev_fwYAAPX_fwHr_38GAAD0_38B6f9_CQAA8v9_AOj_fwoAAPL_fwDq_38KAADy_38A6f9_CQAA8f9_AOn_fwkAAPD_fwDo_38KAADx_38A6P9_CgAA8P9_AOj_fwoAAO__fwDo_38KAADu_38A6P9_CgAA7f9_AOj_fwoAAOz_fwDp_38JAADv_38A6f9_CQAA7v9_AOn_fwkAAO3_fwDp_38JAADs_38A6v9_CQAA7P9_AO7_fwYAAO3_fwEoAAMAAADp_38CAADv_38A6P9_AgAA7f9_AOz_fwEAAO__fwARAAIAAADp_38EAADu_38A6f9_BgAA7f9_ACMABQAAAOr_fwYAAO3_fwDr_38GAADt_38A7P9_BgAA7f9_AO3_fwYAAO3_fwDr_38IAADy_38AIgADAAAA7v9_BgAA9P9_Ae7_fwYAAPL_fwPu_38GAADw_38BGgAJAAAA7_9_BgAA7_9_A-__fwYAAPD_fwPv_38GAADx_38D7f9_BgAA8f9_Ae3_fwYAAPL_fwHt_38GAADz_38B7_9_BgAA8_9_A-__fwYAAPT_fwPv_38GAAD1_38DIQABAAAA6_9_BwAA8_9_ADIABQAAAOv_fwoAAPH_fwDs_38KAADw_38C7P9_CgAA8f9_A-z_fwoAAPP_fwLp_38KAADz_38BHwADAAAA7P9_CgAA8v9_A-v_fwoAAPP_fwLq_38KAADz_38CBgABAAAA7_9_CQAA7P9_ASAAAQAAAPf_fwAAAPT_fwEBAAIAAAD8_38AAAADAIAB_P9_AAAA_f9_AA

(2 edits)

the top speed when flat is 678 km/h

32.477

Good map

v2MAmlmczRHIsVmdlxWI4pdXUmsTDDDEG2OGaAuxVkQszBEnQcBxBeCw7U4xlmlmmmUKLlGmxfHfvoWpa9lZG7Z1eedeO93bc9aSjjFGth0vkWT6HSfm0XkeJpejFZ4MHGLCeRZLFCafhodm8HabIVTqNS6pAZrGL8TpMQLI1Rae4q6jVMCk1AyAVz6kMj2QyTtZChsP4emfGSjkgPUC2JrmdKNSaaKjka9BsOLxbA7TyBriL24zYtrKtPzTSsltJFbmPVN3LfO1DHY9Vq0Z34ytMBeyejkUfEyTWnVmqjumU1zq8LZMoVe3FncyYX82oXRuIf2fT2pP19E6vBE9g6pNKtaHa7Jo0Xke9O0Ape0OlWSvNQqn0CSdkaJNnkMPKNoaULMqiUNppkKJ1uDJngTOvJOdVlZEk1SqjUPplwvTiVRPItH0Qa2OkaXNlVlOFjGwU4hoPf9xijAVSCa7INn21RarsWSzI1QqmnSLpZkaIZ1PjQeQ06POOZJ2sH3H04uSmgd6eYfuiUNpmfX7BI7uUul6MPMwamOVASyMfTcSgY9pWcHYCvNgepQTisOxCS9YiCktjBS605Fx7PSMljO9Du9w3WNuORBQ2bcg8nFzg6UfVoi2US68oHWx7Jex64ae9q1pXkcvGtsNV79PHfu0U29KJh41mpyxcWTSme97tEm5DlsLfloXgG9FlHjxTe07bICsXG9S1wjYIDzNfD81mfle

v1nCwlong%20jumpBQABAAAAAACAAAAAAACAAAAASgAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACAAAAA_f9_AAAAgAAAAPz_fwAAAIAAAAD7_38AAACAAAAA-v9_AAAAgAAAAPn_fwAAAIAAAAD4_38AAACAAAAA9_9_AAAAgAAAAPb_fwAAAIAAAAD1_38AAACAAAAA9P9_AAAAgAAAAPP_fwAAAIAAAADy_38AAACAAAAA8f9_AAAAgAAAAPD_fwAAAIAAAADv_38AAACAAAAA7v9_AAAAgAAAAO3_fwAAAIAAAADs_38AAACAAAAA6_9_AAAAgAAAAOr_fwAAAIAAAADp_38AAACAAAAA6P9_AAAAgAAAAOf_fwAAAIAAAADm_38AAACAAAAA5f9_AAAAgAAAAOT_fwAAAIAAAADj_38AAACAAAAA4v9_AAAAgAAAAOH_fwAAAIAAAADg_38AAACAAAAA3_9_AAAAgAAAAN7_fwAAAIAAAADd_38AAACAAAAA3P9_AAAAgAAAANv_fwAAAIAAAADa_38AAACAAAAA2f9_AAAAgAAAANj_fwAAAIAAAADX_38AAACAAAAA1v9_AAAAgAAAANX_fwAAAIAAAADU_38AAACAAAAA0_9_AAAAgAAAANL_fwAAAIAAAADR_38AAACAAAAA0P9_AAAAgAAAAM__fwAAAIAAAADO_38AAACAAAAAzf9_AAAAgAAAAMz_fwAAAIAAAADL_38AAACAAAAAyv9_AAAAgAAAAMn_fwAAAIAAAADI_38AAACAAAAAx_9_AAAAgAAAAMb_fwAAAIAAAADF_38AAACAAAAAxP9_AAAAgAAAAMP_fwAAAIAAAADC_38AAACAAAAAwf9_AAAAgAAAAMD_fwAAAIAAAAC__38AAACAAAAAvv9_AAAAgAAAAL3_fwAAAIAAAAC8_38AAACAAAAAu_9_AAAAgAAAALb_fwAAAIAAAAC3_38AAACAAAAAuP9_AAAAgAAAALn_fwAAAIAAAAC6_38AAgACAAAAAACAAAAAtf9_AAAAgAQAAJb_fwAEAAQAAAAAAIABAAC0_38AAACAAwAAs_9_AAAAgAUAAJX_fwAAAIAHAACU_38ABgABAAAAAACABAAAl_9_Ag

Idk how but i did

(1 edit)
beated my own record again

My first hold w track

v1nCAhold%20wAAAHAAAAAQCAAgAAAQCAAAEAgAIAAAAAgAABAIACAAD__38CAQCAAgAA_v9_Av__fwEAAP7_fwP-_38BAAD-_38D-_9_AQAA_v9_AwUAAQAAAAEAgAIAAAIAgAAkAAQAAAD5_38CAAC5AIACAQCAAgAA_f9_AQEAgAEAAP3_fwL9_38BAAD-_38BAQAFAAAA-v9_AQAA_v9_APr_fwEAAP__fwL5_38BAAD__38A-f9_AQAAAACAAvv_fwEAAPn_fwMjAAUAAAD3_38AAAAAAIAC9v9_AAAAAACAAvX_fwAAAAAAgAL4_38AAAAAAIAC7_9_AgAA__9_ACEABAAAAPT_fwAAAAAAgAHv_38BAAAAAIAA7v9_AQAAAQCAAvT_fwAAAP__fwMiAAEAAADz_38BAAAAAIADHgABAAAA9v9_AAAA__9_AQoAAQAAAP7_fwMAAP3_fwAdAAIAAAD-_38CAAD8_38D_v9_AgAA-_9_AxoAAwAAAP7_fwMAAPz_fwH9_38CAAD7_38C_f9_AgAA-v9_ADIAAQAAAP7_fwMAAPv_fwMZAAIAAAD7_38BAAD6_38D-_9_AQAA-P9_ACUAAQAAAO7_fwEAALAAgAALAAEAAAD6_38BAAD4_38ABwABAAAA-v9_AQAA9_9_Ag0AAQAAAPr_fwEAAPb_fwAGAAEAAAD5_38BAAD0_38C

14.256, but not holding W.

It doesnt work

That's because it was made in an older version on polytrack, the physics got changed when updated.

My "verification" run was 40.496, I'm positive sub 30 is possible. Good luck :3

v1nBQwallsBQABAAAAAACAAAAAAACAAAAACAAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACAAAAA_f9_AAAAgAAAAPv_fwAAAIAAAAD8_38AAQCAAgAA-f9_AAEAgAIAAPj_fwABAIACAAD3_38ALQAEAAAAAQCAAgAA-v9_AQAAgAIAAPr_fwMAAIABAAD6_38DAQCAAQAA-v9_ARoABgAAAAAAgAAAAPr_fwABAIAAAAD6_38AAACAAwAA-v9_AAEAgAMAAPr_fwD8_38CAAACAIAC_P9_AwAAAgCAAiQAAgAAAAAAgAIAAPX_fwP-_38CAAD2_38AIAAGAAAA_f9_AgAA9_9_Af3_fwIAAPj_fwH-_38CAAACAIAD_v9_AgAAAwCAAwUAgAIAAA0AgAMFAIACAAAOAIADCgAiAAAA_v9_AgAA9_9_AP7_fwIAAPj_fwD8_38CAAD-_38C_f9_AgAA_v9_AP3_fwIAAP__fwD9_38CAAAAAIAA_f9_AgAAAQCAAPz_fwIAAP__fwL8_38CAAAAAIAC_P9_AgAAAQCAAv3_fwIAAAIAgAL9_38CAAADAIACAwCAAgAACACAAgMAgAIAAAcAgAIDAIACAAAGAIACAwCAAgAACQCAAgMAgAIAAAoAgAIDAIACAAALAIACBACAAgAACQCAAAQAgAIAAAoAgAAEAIACAAALAIAABACAAgAADACAAgQAgAIAAA0AgAIEAIACAAAOAIACAACAAgAAEwCAAgAAgAIAABIAgAIAAIACAAARAIACAACAAgAAEACAAgAAgAIAAA8AgAIBAIACAAAPAIAAAQCAAgAAEACAAAEAgAIAABEAgAABAIACAAASAIAAAQCAAgAAEwCAAB0AWQAAAPz_fwIAAPn_fwH8_38DAAD5_38B_P9_BAAA-f9_Afz_fwUAAPn_fwH8_38GAAD5_38B_P9_BwAA-f9_Afz_fwgAAPn_fwH8_38JAAD5_38B_P9_CQAA-v9_Afz_fwkAAPv_fwH8_38JAAD8_38B_P9_CQAA_f9_Afz_fwgAAP3_fwH8_38IAAD8_38B_P9_CAAA-_9_Afz_fwgAAPr_fwH8_38HAAD6_38B_P9_BwAA-_9_Afz_fwcAAPz_fwH8_38HAAD9_38B_P9_BgAA_f9_Afz_fwYAAPz_fwH8_38GAAD7_38B_P9_BgAA-v9_Afz_fwUAAPr_fwH8_38FAAD7_38B_P9_BQAA_P9_Afz_fwUAAP3_fwH8_38EAAD9_38B_P9_BAAA_P9_Afz_fwQAAPv_fwH8_38EAAD6_38B_P9_AwAA-v9_Afz_fwMAAPv_fwH8_38DAAD8_38B_P9_AwAA_f9_Afz_fwIAAP3_fwH8_38CAAD8_38B_P9_AgAA-_9_Afz_fwIAAPr_fwEEAIACAAAIAIAABACAAgAABwCAAAQAgAIAAAYAgAAEAIADAAAGAIAABACAAwAABwCAAAQAgAMAAAgAgAAEAIAEAAAIAIAABACABAAABwCAAAQAgAQAAAYAgAAGAIACAAAPAIADBgCAAgAAEACAAwYAgAIAABEAgAMGAIACAAASAIADBgCAAgAAEwCAAwQAgAIAABUAgAIEAIADAAAVAIACBACABAAAFQCAAgQAgAUAABUAgAIEAIAGAAAVAIACBgCABgAAEwCAAgYAgAYAABIAgAIGAIAGAAARAIACBgCABgAAEACAAgYAgAYAAA8AgAIGAIAFAAAPAIACBgCABQAAEACAAgYAgAUAABEAgAIGAIAFAAASAIACBgCABQAAEwCAAgYAgAQAABMAgAIGAIAEAAASAIACBgCABAAAEQCAAgYAgAQAABAAgAIGAIAEAAAPAIACBgCAAwAADwCAAgYAgAMAABAAgAIGAIADAAARAIACBgCAAwAAEgCAAgYAgAMAABMAgAIDAIACAAAVAIACAgCAAgAAFQCAAgIAgAMAABUAgAIDAIADAAAVAIACAwCABAAAFQCAAgIAgAQAABUAgAICAIAFAAAVAIACAwCABQAAFQCAAgMAgAYAABUAgAICAIAGAAAVAIACMgAKAAAABQCAAgAAFACAAgUAgAMAABQAgAIFAIAEAAAUAIACBQCABQAAFACAAgUAgAYAABQAgAIBAIAGAAAUAIABAQCABQAAFACAAQEAgAQAABQAgAEBAIADAAAUAIABAQCAAgAAFACAAQgAAQAAAAEAgAIAAA4AgAIJAAEAAAAAAIACAAAOAIACAgACAAAAAACAAgAADQCAAAEAgAIAAA0AgAAGAAIAAAD__38DAAAMAIAAAgCAAwAADACAAA
(+1)

i almost had a sub 30 by jumping directly to the finish line. this is a great map!

If this is the track I think it is, I got at non-shortcut run of 33.227, and a shortcut run of 20.591.

(+1)

I kept accidentally doing a cool flip in a different track called wall riderrr so I made a track that requires it. The last two jumps are stupid difficult, too, so good luck :3

v1nFQflips%20and%20tumblesIAAMAAAA-_9_BwAAAACAAfv_fwcAAAEAgAH7_38HAAACAIAB-_9_BwAACwCAAfz_fwcAAAsAgAP8_38HAAAMAIAD_P9_BwAADQCAA_v_fwcAAAwAgAH7_38HAAANAIABBwCACAAABgCAAAYAgAgAAAYAgAAFAIAIAAAGAIAAHwAzAAAA-_9_CwAAAACAAfv_fwsAAAEAgAH7_38LAAACAIAB-_9_CwAAAwCAAfv_fwsAAAQAgAH7_38LAAAFAIAB-_9_CwAABgCAAfv_fwsAAAcAgAH7_38LAAAIAIAB-_9_CwAACQCAAfv_fwsAAAoAgAH7_38LAAALAIAB-_9_DAAAAACAAfv_fwwAAAEAgAH7_38MAAACAIAB-_9_DAAAAwCAAfv_fwwAAAQAgAH7_38MAAAFAIAB-_9_DAAABgCAAfv_fwwAAAcAgAH7_38MAAAIAIAB-_9_DAAACQCAAfv_fwwAAAoAgAH7_38MAAALAIAB-_9_DQAAAACAAfv_fw0AAAEAgAH7_38NAAACAIAB-_9_DQAAAwCAAfv_fw0AAAQAgAH7_38NAAAFAIAB-_9_DQAABgCAAfv_fw0AAAcAgAH7_38NAAAIAIAB-_9_DQAACwCAAfv_fw0AAAoAgAH7_38NAAAJAIABAwCADAAABgCAAAQAgAwAAAYAgAAFAIAMAAAGAIAABgCADAAABgCAAAcAgAwAAAYAgAAHAIANAAAGAIAABgCADQAABgCAAAUAgA0AAAYAgAAEAIANAAAGAIAAAwCADQAABgCAAAQAgA4AAAYAgAADAIAOAAAGAIAABQCADgAABgCAAAYAgA4AAAYAgAAHAIAOAAAGAIAAHgAGAAAA_P9_CwAADQCAA_z_fwsAAA4AgAP8_38LAAAPAIAD-_9_CwAADwCAAfv_fwsAABAAgAH7_38LAAARAIABHQASAAAA-v9_DAAAFACAA_r_fwwAABMAgAH-_38MAAAfAIACCQCADQAAFgCAAgkAgA0AABcAgAIJAIAQAAAXAIACCQCAEAAAFgCAAgkAgBAAABUAgAIJAIAPAAAVAIACCQCADgAAFQCAAgkAgA0AABUAgAIJAIAOAAAXAIACCQCADwAAFwCAAgsAgA0AABQAgAEMAIANAAAUAIABDQCADQAAFACAAQ0AgA0AABMAgAENAIANAAASAIABAAAHAAAA-_9_DAAAFwCAAPv_fwwAABgAgAD7_38MAAAZAIAA-_9_DAAAGgCAAvv_fwwAABsAgAL__38MAAAfAIAC__9_DAAAHgCAAhkAIQAAAP7_fwwAAB4AgAIMAIAOAAAUAIADCwCADgAAFACAAw0AgA4AABMAgAMNAIAOAAASAIADDQCACAAADQCAAg0AgAgAAAwAgAINAIAIAAALAIACDQCACAAACgCAAg0AgAgAAAkAgAINAIAIAAAIAIACDQCACAAABwCAAgwAgAgAAAcAgAILAIAIAAAHAIACCgCACAAABwCAAgwAgAgAAAgAgAIMAIAIAAAJAIACDACACAAACgCAAgsAgAgAAAgAgAILAIAIAAAJAIACCgCACAAACACAAgkAgAgAAAcAgAIIAIAIAAAHAIACBwCACAAABwCAAgkAgAgAAAgAgAAIAIAIAAAIAIAACgCACAAACQCAAAsAgAgAAAoAgAAMAIAIAAALAIAADACACAAADACAAAsAgAgAAAsAgAAKAIAIAAAKAIAACQCACAAACQCAAAIAAgAAAP__fwwAAB0AgAD__38MAAAaAIADAwACAAAA_v9_DAAAHACAAfz_fwkAAPv_fwIlAAEAAAD9_38MAAAeAIABAQABAAAA_f9_DAAAHACAASQAAQAAAP3_fwwAABsAgAApAAMAAAAAAIANAAAaAIADAwCADQAAGQCAAwYAgA0AABgAgAMKAAMAAAD8_38HAAABAIAA_P9_BwAAAACAAPz_fwcAAP__fwAIAAEAAAD8_38HAAD-_38CJgABAAAA_P9_BwAA_f9_ABsAAwAAAAwAgA4AABMAgAAMAIAPAAATAIAADACAEAAAEwCAABoADwAAAAsAgBAAABMAgAALAIAPAAATAIAACwCADgAAEwCAAAwAgA4AABIAgAEMAIAPAAASAIABDACAEAAAEgCAAQ4AgA4AABQAgAMOAIAPAAAUAIADDgCAEAAAFACAAw4AgBAAABMAgAMOAIAQAAASAIADDgCADwAAEgCAAw4AgA8AABMAgAMOAIAOAAATAIADDgCADgAAEgCAAxcAAQAAAA0AgA4AABQAgAMiAAEAAAANAIANAAARAIAAIwACAAAADQCACwAAEACAAg0AgAkAAA8AgAIhAAEAAAANAIAIAAAOAIACBgABAAAA8v9_EAAA__9_AQUAAQAAAPz_fwoAAPr_fwI

Deleted post

there is a shortcut that skips from the loop at the start to the hole in the wall

When I design tracks I don't intentionally design shortcuts, but I design them in a way that's conducive to shortcuts, so I'm glad someone found something

i havent beat the map normally(nor have i done it with the shorcut since im noob) so i dont know how much time some would save

this isnt a map, but on track 2 i got a time of 8,050 and i was wondering if it was world record or atleast tied or even perfect bc i spent more than 3 hours trying to beat it and failed

6.296 at the moment. https://www.speedrun.com/polytrack?h=Track_2-Shortcut&x=l_n936mr79-q25wn1y2

dude i was using the skip that had you driving on top of the walls i never knew that was a skip

Deleted post
(+1)

I couldn't work out a straightforward way, so I found what I guess is a shortcut. 29.871; could get about 25 if I ground it out.

(+1)

23.984. I reckon I could still get about a second more out of it.

Deleted post
(+1)

I haven't managed to complete it. 🙃

Deleted post

This fails to import for me. It must be too big.

Deleted post

1:14.666 on my first successful attempt.

1:11.284 with general improvements and a minor short-cut.

Deleted post

After the first jump, step off of the track, and then jump off the edge pictured below. You can save maybe a second or two if you do it right.

Deleted post

1:10.321

1:07.181

1:06.933 with a faster way to do the shortcut.

Yo wats the wr for track 3 {no sc}

Bismuth Mines

Hi everyone, took a break from the game for a while, but I'm back with a new map! Bismuth Mines will take you into  caves and have you jump across large chasms! Make sure to get a lot of speed to make it over those jumps.

Author time 52.020 Seconds. | Watch the Author Time video here!

Get the Import Code here!

(+1)

Before I overwrite it, I got 51.713 on the WIP version.

(+1)

51.682

Relatively short fullspeed-ish map I have been working on for the past 5 days. Author time: 30.939

LEVEL CODE HERE

30.497

pb is a 30.449 rn ;

30.006

I got a 30.976

wall jump 

v1nCwwall%20jumpBQABAAAAAACAAAAAAACAAB8AGgAAAPn_fwAAACICgAD-_38AAAAAAIAC__9_AAAA_f9_A___fwAAAPz_fwP__38AAAD7_38DAQCAAAAA-_9_AQEAgAAAAPz_fwEBAIAAAAD9_38BAQCAAAAA_v9_Af__fwAAAPr_fwP__38AAAD5_38D__9_AAAA-P9_A___fwAAAPf_fwP__38AAAD2_38D__9_AAAA9f9_AwAAgAAAAPX_fwABAIAAAAD5_38BAQCAAAAA-P9_AQEAgAAAAPf_fwEBAIAAAAD2_38BAQCAAAAA9f9_AQEAgAAAAPr_fwH6_38AAAC2AIAB__9_AAAA_v9_A___fwAAAP__fwMBAIAAAAD__38BBgAFAAAAAACAAAAA8v9_AgEAgAAAAPL_fwL__38AAADy_38C_v9_AAAA8v9_AgIAgAAAAPL_fwIAAAEAAAAAAIAAAAD__38A

my record is 7.265

7.142

Good map

Amethyst Skyscraper

I'm back with another map! This time it's Amethyst Skyscraper, a giant office building where you get to explore almost every part of the building. This is a much harder map then anything else I have created. Speed conservation is key to finishing the track.  

Also, I have a second 'Lite' version of the map that removes any unnecessary scenary in order to reduce lag. I know that my maps typically perform poorly on underpowered systems, and this is my most intensive track yet due to all of the scenary. So, I'm trying to make the map more accessible to everyone. The one caveat to this, is that it is a lot easier to perform shortcuts on the 'Lite' version on the track, so shortcut times can't be counted on 'Lite' versions of the track.

Get the Import Code for the track here!

Get the Import Code for the 'Lite' version of the track here!

There's a shortcut on the lite version that let me get 1:23.050.

Improved this to 1:18.758 with a fairly clean run.

(1 edit)

Meanwhile, I did a reasonably clean no-shortcut lite run of 1:34.256 1:32.952.

After a random moment of inspiration, I present to you...

AN A-MAZE-ING TRACK

idk why the name makes you think it's a maze...

Author Time: 28.766

TRACK CODE HERE

My brain hurts trying to know whether it was left or right lol

a question rq can i go in editor and remake the map without the top.

This doesn't help me in any way but its cause my laptop gets really lag for a section of the track which makes it impossible

If u wish u can make the same thing but without the top this might make it run better for me thx

i will make that no-top real quick. just no using editor to cheese to get the path or jumping over the walls lol

i alr made one before u replied but i didn't want anyone to think i was cheating right. So i just wanted you to make one. Sorry if i bothered you

Deleted post

*this is what we call foreshadowing*

aint no way bruh

;)

Deleted post

MILDLY LESS LAGGY VERSION

CODE HERE

Yo thanks to you just got 27.772

I think a time of 26 is def possible since my run has a lot of mistakes really nice map tho

Keep it up :D

yeah, the lines are a bit awkward... my times are being held back a bit by a Windows keyboard lol

I know right im also being held backa tiny bit cause of windows keyboard aka laptop x

Im gonna try the new map ig

I am sorry for what is about to happen...

potential suffering inbound

JANKY DIP

first attempt at a kacky-like map

Author Time: 8.006 (sadly, the time didn't save cause it was in edit mode lol)

(technically got a 7.625, but that was in editing prescenery, so I don't count it lol. feel free to shoot for that if you want true suffering tho)

I can 99% say this will not lag your game ;)

TRACK CODE HERE

Deleted post

not planning on it. just something I found lol. I am considering making a sorta-skill based kacky like as well, so that will probably replace this

What exactly is the bug? Things seem vaguely physically plausible to me.

Im way too tired to do this at like 10 at night lol

7.591

nice time i can only get 8.117

The best players rn i think is phoenix mudri and itsmoji u guys sweats lol

nice. I had several runs that looked about that fast that literally hit the goal itself... kind of hard to do precision on a dell laptop keyboard lol

(2 edits)

v1nBAboopBQABAAAAAACAAAAAAACAACEACQAAAAAAgAAAAP__fwAAAIABAAAAAIAAAACAAwAA9P9_AgAAgAMAAPP_fwD__38DAADz_38A_v9_AwAA8_9_AP7_fwEAAPX_fwD-_38CAAD2_38AAACAAgAAAQCAACMADAAAAAAAgAEAAP7_fwAAAIACAAD__38AAACAAwAA_f9_AAAAgAQAAP7_fwAAAIAEAADy_38A__9_BAAA8v9_AP7_fwQAAPL_fwAAAIAGAADz_38A__9_BgAA8_9_AP7_fwYAAPP_fwAAAIADAAAAAIAAAACABQAA__9_ACIABgAAAAAAgAUAAPz_fwIAAIAGAAD9_38CAACABAAA9f9_AP7_fwIAAPT_fwL-_38DAAD1_38CAACABwAA_v9_AhkANwAAAAAAgAYAAPv_fwIAAIAHAAD8_38CAACABwAA-_9_AgAAgAcAAPr_fwIAAIAHAAD5_38CAACABgAA-v9_AgAAgAYAAPn_fwIAAIAFAAD2_38AAACABQAA9_9_AAAAgAYAAPT_fwAAAIAIAADy_38D__9_CAAA8v9_A_7_fwgAAPL_fwMAAIAHAAD3_38D_v9_AgAA8_9_AP__fwIAAPP_fwAAAIACAADz_38A_v9_AgAA9_9_AP7_fwIAAPj_fwD-_38CAAD__38A_v9_AgAA_v9_AP7_fwIAAP3_fwD-_38CAAD8_38A_v9_AgAA-_9_AP7_fwIAAPr_fwD-_38CAAD5_38A_f9_AgAA-f9_AP3_fwIAAPj_fwD9_38CAAD3_38A_f9_AgAA-v9_AP3_fwIAAPv_fwD9_38CAAD8_38A_f9_AgAA__9_AP3_fwIAAP7_fwD9_38CAAD9_38A_P9_AgAA_f9_APz_fwIAAP7_fwD8_38CAAD__38A_P9_AgAAAACAAP3_fwIAAAAAgAD9_38CAAABAIAA_P9_AgAAAQCAAPz_fwIAAAIAgAD9_38CAAACAIAA_v9_AgAAAgCAAP__fwIAAAIAgAD-_38CAAABAIAAAACAAgAAAgCAAAAAgAgAAPr_fwIAAIAIAAD7_38CAACACAAA_P9_AgAAgAgAAP3_fwIAAIAAAAD1_38AAACAAAAA9v9_AAAAgAAAAPT_fwAaANoAAAABAIAGAAD7_38DAQCABgAA-v9_AwEAgAYAAPn_fwMBAIAGAAD8_38DAQCABgAA_f9_AwEAgAUAAPz_fwMBAIAFAAD9_38DAQCABQAA_v9_AwEAgAQAAP3_fwMBAIAEAAD-_38DAQCABAAA__9_AwEAgAMAAP3_fwMBAIADAAD-_38DAQCAAwAA__9_AwEAgAIAAP7_fwMBAIACAAD__38DAQCAAQAA_v9_AwEAgAEAAP__fwMBAIABAAAAAIADAQCAAAAA__9_AwEAgAAAAAAAgAP__38AAAAAAIABAQCAAAAAAQCAA___fwIAAP__fwH__38CAAD-_38B__9_AwAA__9_Af__fwMAAP7_fwH__38EAAD-_38B__9_BAAA_f9_Af__fwMAAP3_fwH__38FAAD-_38B__9_BQAA_f9_Af__fwUAAPz_fwH__38GAAD9_38B__9_BgAA_P9_Af__fwYAAPn_fwH__38GAAD6_38B__9_BgAA-_9_AQAAgAAAAAEAgAL__38GAAD4_38BAQCABgAA9_9_A___fwYAAPf_fwEBAIAGAAD4_38DAQCABQAA-P9_AwEAgAUAAPf_fwP__38FAAD4_38B__9_BQAA-f9_AQAAgAUAAPn_fwMBAIAFAAD5_38DAQCABAAA9f9_AwEAgAUAAPb_fwMBAIAFAAD1_38DAQCABQAA9P9_AwEAgAUAAPP_fwMBAIAFAADy_38DAQCABAAA9P9_AwEAgAQAAPP_fwMBAIAEAADy_38DAQCAAwAA8_9_AwEAgAMAAPT_fwP9_38DAADz_38B_f9_AwAA8v9_Af3_fwQAAPL_fwH9_38FAADy_38B_f9_BQAA8_9_Af3_fwQAAPP_fwH-_38FAAD0_38C_f9_BgAA8_9_Af3_fwYAAPL_fwEBAIAGAADy_38DAQCABgAA8_9_AwAAgAYAAPH_fwD__38GAADx_38A_v9_BgAA8f9_AAAAgAcAAPH_fwD__38HAADx_38A_v9_BwAA8f9_AP3_fwcAAPL_fwH9_38HAADz_38BAQCABwAA8v9_AwEAgAcAAPP_fwMBAIACAAD3_38DAQCAAgAA-P9_AwEAgAIAAPb_fwMBAIACAAD1_38DAQCAAgAA9P9_A___fwMAAPj_fwH__38EAAD4_38BAQCABAAA9v9_AwEAgAQAAPf_fwMBAIAEAAD4_38DAQCAAwAA9f9_AwEAgAMAAPb_fwMBAIADAAD4_38DAQCAAwAA9_9_AwEAgAcAAPf_fwMBAIAHAAD4_38DAQCABwAA9v9_AwEAgAYAAPb_fwMBAIAIAAD2_38DAQCACAAA9_9_AwEAgAgAAPj_fwMBAIAJAAD2_38DAQCACQAA9_9_AwEAgAkAAPj_fwMBAIAKAAD2_38DAQCACgAA9_9_AwEAgAoAAPj_fwMBAIALAAD2_38DAQCACwAA9_9_AwEAgAsAAPj_fwMBAIAMAAD4_38DAQCADAAA9_9_AwEAgAwAAPb_fwMBAIANAAD2_38DAQCADQAA9_9_AwEAgA0AAPj_fwP__38NAAD4_38B__9_DQAA9_9_Af__fw0AAPb_fwH__38MAAD2_38B__9_DAAA9_9_Af__fwwAAPj_fwH__38LAAD2_38B__9_CwAA9_9_Af__fwsAAPj_fwH__38KAAD2_38B__9_CgAA9_9_Af__fwoAAPj_fwH__38JAAD2_38B__9_CQAA9_9_Af__fwkAAPj_fwH__38IAAD2_38B__9_CAAA9_9_Af__fwgAAPj_fwH__38HAAD4_38B__9_BwAA9_9_Af__fwcAAPb_fwH__38GAAD2_38BAACABwAA9f9_AAAAgAgAAPX_fwAAAIAJAAD1_38AAACACgAA9f9_AAAAgAsAAPX_fwAAAIAMAAD1_38AAACADQAA9f9_AAAAgAwAAPn_fwIAAIALAAD5_38CAACACgAA-f9_AgAAgAkAAPn_fwIAAIANAAD5_38CAACAAQAA9_9_AgEAgAEAAPb_fwMBAIABAAD1_38DAQCAAQAA9P9_AwEAgAEAAPP_fwP-_38BAADy_38A_f9_AQAA8_9_Af3_fwEAAPT_fwH9_38DAAD0_38BAACAAQAA8v9_AP__fwEAAPL_fwD9_38CAAD0_38B_f9_AgAA9f9_Af3_fwEAAPX_fwH8_38CAAD1_38B_f9_AwAA9f9_Afz_fwEAAPf_fwH8_38BAAD5_38B_P9_AQAA-P9_Af3_fwIAAPb_fwH__38BAAD5_38D__9_AQAA-v9_A___fwEAAPv_fwP__38BAAD8_38D__9_AQAA_f9_A_z_fwEAAPr_fwH8_38BAAD7_38B-_9_AQAA_f9_Afv_fwEAAP7_fwH7_38BAAD__38B-_9_AQAAAACAAfv_fwEAAAEAgAH8_38BAAADAIAC_f9_AQAAAwCAAvv_fwEAAAIAgAH-_38BAAADAIAC__9_AQAAAwCAAgAAgAEAAAMAgAIBAIABAAACAIADAQCAAQAAAQCAA___fwIAAAAAgAEBAIACAAABAIADAQCAAgAAAACAAwEAgAcAAPn_fwMBAIAHAAD6_38DAQCABwAA-_9_AwEAgAcAAPz_fwMBAIAHAAD9_38DAQCABwAA_v9_AwEAgAYAAP__fwMBAIAGAAD-_38DAQCABQAA__9_AwEAgAQAAAAAgAMBAIADAAABAIADAQCAAwAAAACAA___fwMAAAAAgAH__38EAAD__38B__9_BAAAAACAAf__fwUAAP__fwH__38GAAD-_38B__9_BgAA__9_Af__fwcAAPn_fwH__38HAAD6_38B__9_BwAA-_9_Af__fwcAAPz_fwH__38HAAD9_38B__9_BwAA_v9_ASAAAgAAAAAAgAYAAPb_fwAAAIACAAD4_38CHgACAAAAAACACgAA9v9_AAAAgAoAAPj_fwIfAAMAAAAAAIAIAAD4_38CAACACQAA-P9_AgAAgAIAAPT_fwAdAE0AAAAAAIAOAAD3_38C__9_AwAA9P9_Av__fwQAAPT_fwL__38FAAD0_38C__9_AAAA9P9_Af__fwEAAPT_fwH__38CAAD0_38B__9_AgAA9f9_Af__fwEAAPX_fwH__38BAAD2_38B__9_AQAA9_9_Af__fwMAAPX_fwH__38CAAD2_38B__9_AgAA9_9_Af__fwMAAPb_fwH__38DAAD3_38B__9_BAAA9f9_Af__fwQAAPb_fwH__38EAAD3_38B__9_BQAA9f9_Af__fwUAAPb_fwH__38FAAD3_38B_v9_BAAA9P9_AAAAgAYAAPX_fwD__38CAAD4_38D__9_AQAA-P9_A___fwEAAP7_fwP__38BAAAAAIAD__9_AQAA__9_A_7_fwEAAAAAgAH-_38AAAD3_38A_f9_AAAA9_9_AP3_fwAAAPj_fwD9_38AAAD5_38A_f9_AAAA-v9_AP3_fwAAAPv_fwD-_38AAAD4_38A_v9_AAAA-f9_AP7_fwAAAPr_fwD-_38AAAD8_38A_v9_AAAA-_9_AP3_fwAAAPz_fwD9_38AAAD9_38A_v9_AAAA_f9_AP7_fwAAAP7_fwD9_38AAAD-_38A_f9_AAAA__9_APz_fwAAAP7_fwD8_38AAAD9_38A_P9_AAAA__9_APz_fwAAAAAAgAD9_38AAAAAAIAA_f9_AAAAAQCAAPz_fwAAAAEAgAD-_38AAAABAIAA__9_AAAAAQCAAP7_fwAAAAAAgAD-_38AAAD__38A__9_AAAA__9_AP__fwAAAP7_fwAAAIAAAAD9_38AAACAAAAA_P9_AP3_fwAAAAIAgAD8_38AAAACAIAA__9_AAAAAgCAAP7_fwAAAAIAgAAAAIAAAAACAIAA__9_AgAAAQCAAQAAgAgAAPn_fwL__38AAAD1_38A__9_AAAA9v9_AAAAgAAAAPf_fwABAIAAAAD2_38AAQCAAAAA9f9_AAEAgAAAAPT_fwD__38AAADz_38AAACAAAAA8_9_AAcAAQAAAP7_fwEAAPb_fwAqAAEAAAD9_38BAAD5_38AKQABAAAA_v9_AQAA_P9_ACsABgAAAP3_fwEAAP3_fwD-_38BAAD9_38D_f9_AQAA_v9_A_3_fwEAAP__fwL8_38BAAD-_38B_P9_AQAA__9_AQAABAAAAP7_fwEAAP7_fwACAIAAAAD0_38AAgCAAAAA8_9_AAAAgAEAAPT_fwABAAIAAAD-_38BAAD__38C_P9_AQAA_f9_ACQAAQAAAAAAgAEAAAEAgAIXAAIAAAAAAIAGAAD3_38BAACAAgAA9_9_AhwALAAAAP3_fwUAAPT_fwH9_38EAAD0_38B_f9_BwAA8f9_AP3_fwYAAPH_fwABAIAGAADx_38DAQCABwAA8f9_A___fw0AAPX_fwD__38MAAD1_38A__9_CAAA-f9_Af__fwkAAPn_fwH__38KAAD5_38B__9_CwAA-f9_Af__fwwAAPn_fwH__38NAAD5_38BAQCADQAA-f9_AgEAgAwAAPn_fwIBAIALAAD5_38CAQCACgAA-f9_AgEAgAkAAPn_fwIBAIAIAAD5_38C__9_CAAA9f9_AP__fwkAAPX_fwD__38HAAD1_38A__9_CwAA9f9_AP__fwoAAPX_fwABAIANAAD1_38DAQCADAAA9f9_AwEAgAsAAPX_fwMBAIAKAAD1_38DAQCACQAA9f9_AwEAgAgAAPX_fwMBAIAHAAD1_38D_f9_AQAA8v9_AAEAgAIAAPP_fwMBAIABAADy_38DAQCABgAA9f9_A___fwYAAPX_fwD7_38BAAADAIABAQCAAQAAAwCAAvv_fwEAAPz_fwABAIABAAD3_38CAACAAQAA9f9_AgAAgAIAAPX_fwIAAIADAAD1_38CBgABAAAA_v9_AQAA9P9_AhgAAwAAAP__fwEAAPP_fwAAAIABAADz_38A_v9_AQAA8_9_ABsAAgAAAP3_fwEAAPb_fwD8_38BAAD8_38AJQABAAAA_v9_AQAAAgCAAQ

Deleted post

fixed it - thanks for letting me know

Reasonably clean run of 33.737.

22.996

Still very easy to cheese with a wall ride.

it's been updated, thanks for letting me know

In 0.3.0 Version of PolyTrack:

v2EAi92bwB4pdXYmslbbDEFFAkUcQq3nEn5hFZYd2mzJbtfPZf3MfMaJRSNwhQwXhLZ3eCfcZ9wMKUVpuw5dxf7L2ffP5q5755PHJf03fSmzddenDiusou0Cjm2TL9oV0Sb70osQeLjyv4OpxfSbmQxmplRYUUOqL0ZNTGNBtoeArjDM7GpxzW5FaOezuDa2Xe9g2JHWnzgmptVdcfU7pWpWuuiCfa3fWjwSf9ElBoHQ3Z8fAystM79sefqoq19U2yq0op9Ug9ZgdXgdcQjnobQzQTQjQDQPheAaZlanLb0NoeQPgeEaAaGaCKuCGeOaCaGKemb8dU0Da4dUA1INBNfd28yTwspTc7mpi7yKuLrwvwJfFi6guytQP3vxzlvx9fcrzm8Qy8JfAGdHaAaUUB2K2bbSUO2y3bbWUGqZomhaAbBs5xmfe2ivb8p3fNKaTvRjvclNvspxzPnuH9KmwMkZLfe0IqGVgaxe2GEdAbH2b7O0DonrRfYrvgst4369p7nMZrHb34ceGZtT2s1ydNyFcDuRKyhZrDaz2VoLQnpvXhuAdmbwLQx2Nmiz6FdWUOUxe0FUj00qtYktxUUSvozcacGfkXWHfR6ViweViweV59XiaJqGNuS2apUzmfaPs5ok9meGyobQdQtQX1NTG3M5cfNneInxLnxLjRJj2ltXtnV1GdDqjzFjq2T9QWPqRtG1aUbQtB1GUPi6RUPi6p9UPk1jX2T9Q30p2LcqJVj6EdaP1DZ94IqHR9IqNo2gaDq1oWjaNqVoWhaFql7peQd8ivTvLLJKdFUNUD0RoTQvs3mljeRoGoaoXg8KefK2ZHRRbhuCdR5y9q6lxVyeGUtzemeVtj8U5zWPC0O9qw6bL9NSDr26huDdje1OfJ1MRPgeEaAKOeHStzGvY02nJVjmgmhi7GRxTC13sl3zjQSdJzsfE2mh0pRk0JZQ5o87zCZZmUmeW0CLXWJRqLJTcJZnLJrbJ5QLJ34ByDeA2KwWOzRGzbG5LFZRpmJeKzWB2OQ2vDYrk8blkfmWzGNANCFHlfoLQFqb1eeyNfw3nUaQRvRDfBXmU07OzX3I5z5eduPZ1EocIavYUBkqMy8tuSlBbULqb0m3YPVG0SP6g2U7g65ctFqDqn83tQdQ9KrYOVzdQRCmT17ae93oJI7O2qdaCf563tYVIfN0No7QPgsqwdUBv1uJanoBon03BoRU3oJU3IrObH1e2R94vR1q9ebIr2bjmgmfObOoZdmeN0EVSPCttPCMHBG5AjnVBvbfK9V8goH8d8EbZ22qbPeehna59UfeeUVv6xF6RkKXf7knSeWdfj1vHTRQdf9d6x19fc9XaOmiNaKjqCOzPaM59EGIy5AROdrvWnSK2vZe11V6myWvjzyvmer5Vkxw36eXaVUQeG5Qb1pZ1z5TV7ZRAfKVNYnjngqI6UNUD0RoTQKjp3TuTPZb9kt1T2WPZb97vTrYFUDVCdEqh70XIX8JojQNQ1QVQakt7pza8CU1qfeVL3yvsIOvPTZu8ek56JeN8U1gLVrgFntlf1Vi0XtGVecqOB7e62fGLR6DreFGxvcgZ5325RGzreT7edMW9fN5roaBDfn03Kmq7jpsFKipymqMQL3JffAkleyZC

Pretty cool, the checkpoints solved the major shortcut in the track. Thanks for the update omnit.

My first attempt at a custom track, and it's a shortish kacky style track!! Please provide feedback on it's enjoyability above all else, I want it to be fun and satisfying to play and beat even if it's a bit challenging :p Completion vid will be included to study if necessary.

v1nEAPolyest%20TrackyFgCgAAAAAACAAAAAAACAAAAAgAEAAAAAgAAAAIACAAAAAIAAAACAAwAAAACAAAAAgAQAAAAAgAAAAIAFAAAAAIAAAACABgAAAACAAAAAgAcAAAAAgAAAAIAAAAD2_38BAQCAAAAA9v9_Af__fwAAAPb_fwH__38BAAD2_38BAACAAQAA9v9_AQEAgAEAAPb_fwEBAIAAAAD8_38BAQCAAQAA_P9_AQEAgAIAAPz_fwEBAIADAAD8_38B__9_AwAA_P9_Af__fwIAAPz_fwH__38BAAD8_38B__9_AAAA_P9_AQAAgAAAAPz_fwEAAIABAAD8_38BAACAAgAA_P9_AQAAgAMAAPz_fwEBAIACAAD2_38CAACAAgAA9v9_Av__fwIAAPb_fwICAIAAAAD3_38CAgCAAQAA9_9_AgIAgAIAAPf_fwIEAIACAAD5_38CBACAAQAA-f9_AgQAgAAAAPn_fwL-_38CAAD3_38C_v9_AAAA9_9_Av7_fwEAAPf_fwL8_38CAAD5_38C_P9_AQAA-f9_Avz_fwAAAPn_fwL__38EAADy_38C__9_AAAA8v9_Av__fwEAAPL_fwL__38DAADy_38C__9_AgAA8v9_AgEAgAAAAPL_fwIBAIABAADy_38CAQCAAgAA8v9_AgEAgAMAAPL_fwIBAIAEAADy_38C_v9_AAAA8v9_Av7_fwEAAPL_fwL-_38CAADy_38C_v9_AwAA8v9_Av7_fwQAAPL_fwICAIAEAADy_38CAgCAAwAA8v9_AgIAgAIAAPL_fwICAIABAADy_38CAgCAAAAA8v9_AgMAgAAAAPj_fwEDAIABAAD4_38B_f9_AQAA-P9_A_3_fwAAAPj_fwMCAIAEAADu_38AAgCAAwAA7v9_AAIAgAIAAO7_fwACAIABAADu_38AAgCAAAAA7v9_AP7_fwAAAO7_fwD-_38BAADu_38A_v9_AgAA7v9_AP7_fwMAAO7_fwD-_38EAADu_38A_f9_BgAA6_9_AP3_fwUAAOv_fwD9_38EAADr_38A_f9_AgAA6_9_AP3_fwMAAOv_fwD9_38AAADr_38A_f9_AQAA6_9_AAMAgAYAAOv_fwADAIAFAADr_38AAwCABAAA6_9_AAMAgAIAAOv_fwADAIADAADr_38AAwCAAQAA6_9_AAMAgAAAAOv_fwADAIAAAADt_38AAwCAAQAA7f9_AAMAgAIAAO3_fwADAIADAADt_38AAwCABAAA7f9_AAMAgAUAAO3_fwACAIAEAADt_38AAgCAAwAA7f9_AAIAgAEAAO3_fwACAIACAADt_38AAgCAAAAA7f9_AAMAgAAAAO7_fwADAIABAADu_38AAwCAAgAA7v9_AAMAgAMAAO7_fwADAIAEAADu_38A_f9_BQAA7f9_AP3_fwQAAO3_fwD9_38DAADt_38A_f9_AgAA7f9_AP3_fwEAAO3_fwD9_38AAADt_38A_f9_AAAA7v9_AP3_fwEAAO7_fwD9_38CAADu_38A_f9_BAAA7v9_AP3_fwMAAO7_fwD-_38DAADt_38A_v9_BAAA7f9_AP7_fwIAAO3_fwD-_38BAADt_38A_v9_AAAA7f9_AP7_fwAAAO__fwD-_38BAADv_38A_v9_AgAA7_9_AP7_fwMAAO__fwD-_38EAADv_38A_v9_BAAA8P9_AP7_fwMAAPD_fwD-_38CAADw_38A_v9_AQAA8P9_AP7_fwAAAPD_fwD-_38AAADx_38A_v9_AQAA8f9_AP7_fwIAAPH_fwD-_38DAADx_38A_v9_BAAA8f9_AAIAgAQAAPH_fwACAIADAADx_38AAgCAAgAA8f9_AAIAgAEAAPH_fwACAIAAAADx_38AAgCAAAAA8P9_AAIAgAEAAPD_fwACAIACAADw_38AAgCAAwAA8P9_AAIAgAQAAPD_fwACAIAEAADv_38AAgCAAwAA7_9_AAIAgAIAAO__fwACAIABAADv_38AAgCAAAAA7_9_AAAAgAAAAOn_fwIAAIABAADp_38CAACAAgAA6f9_AgAAgAMAAOn_fwIAAIAEAADp_38CAACABQAA6f9_AgAAgAYAAOn_fwIAAIAHAADp_38CAACACAAA6f9_AgEABAAAAAEAgAQAAPz_fwP__38EAAD8_38AAgCABQAA8v9_Av7_fwUAAPL_fwEdADIAAAAAAIAIAAAAAIAA_f9_BwAA6_9_AAMAgAcAAOv_fwADAIAIAADr_38D_f9_CAAA6_9_A_3_fwkAAOv_fwADAIAJAADr_38AAACACQAA6f9_AwAAgAAAAPn_fwMAAIABAAD5_38DAACAAgAA-f9_AwAAgAMAAPn_fwMAAIAEAAD5_38DAACABQAA-f9_AwAAgAYAAPn_fwMAAIAHAAD5_38DAACACQAA-f9_AwAAgAgAAPn_fwEAAIAKAAD5_38BAACAAAAA7_9_AwAAgAAAAOz_fwMAAIABAADs_38DAACAAgAA7P9_AwAAgAMAAOz_fwMAAIAEAADs_38DAACABQAA7P9_AwAAgAYAAOz_fwMAAIAHAADs_38DAACACAAA7P9_AwAAgAkAAOz_fwMAAIAKAADs_38DAACACwAA7P9_AwAAgAIAAO__fwEAAIADAADv_38BAACABAAA7_9_AQAAgAUAAO__fwEAAIAGAADv_38BAACAAQAA7_9_Af7_fwAAAPT_fwECAIAAAAD0_38BAgCAAQAA9P9_AQIAgAIAAPT_fwECAIADAAD0_38BAgCABAAA9P9_AQIAgAUAAPT_fwH-_38FAAD0_38B_v9_BAAA9P9_Af7_fwMAAPT_fwH-_38CAAD0_38B_v9_AQAA9P9_ARoAJQAAAP__fwkAAAAAgAEAAIAJAAABAIACAQCACQAAAACAAwAAgAoAAOj_fwAAAIAKAADq_38C_v9_AAAA_f9_A_7_fwAAAP7_fwP7_38AAAAAAIABAwCAAAAA_P9_AP3_fwAAAPz_fwD8_38AAAD8_38ABACAAAAA_P9_AAIAgAAAAP3_fwEFAIAAAAD8_38ABACAAAAA_v9_AQMAgAAAAP3_fwADAIAAAAD-_38BBQCAAAAA_f9_AAYAgAAAAP3_fwMEAIAAAAD__38BAwCAAAAA__9_AQMAgAAAAAAAgAEEAIAAAAAAAIABBACAAAAAAQCAAvv_fwAAAPz_fwD6_38AAAD9_38B-v9_AAAA_v9_Afr_fwAAAP__fwH6_38AAAAAAIAB-_9_AAAAAQCAAvz_fwAAAAAAgAL9_38AAAAAAIAC_v9_AAAA__9_A_z_fwAAAP7_fwD8_38AAAD9_38A-_9_AAAA_v9_Af3_fwAAAP7_fwMjAAQAAAAAAIAHAAD__38CAACABQAA_v9_AgEAgAgAAOn_fwH__38IAADp_38DIQAGAAAAAACABAAA_f9_AgAAgAMAAPX_fwD8_38GAADr_38ABACABgAA6_9_AAMAgAcAAOr_fwH9_38HAADq_38DDQABAAAAAQCABAAA_f9_Ag4AAQAAAP__fwQAAP3_fwIRAAIAAAABAIAFAAD-_38CAQCABwAA__9_AhIAAgAAAP__fwcAAP__fwL__38FAAD-_38CJQACAAAABACAAwAA-f9_Af7_fwMAAPf_fwIvABUAAAAAAIAEAAD8_38CAACACwAA-v9_AgEAgAsAAPn_fwMAAIALAAD4_38A__9_CwAA-f9_Af__fwwAAOz_fwEAAIAMAADt_38CAQCADAAA7P9_AwAAgAwAAOv_fwD__38HAADv_38BAACABwAA8P9_AgEAgAcAAO__fwMAAIAHAADu_38AAQCABgAA9P9_AQIAgAYAAPX_fwIDAIAGAAD0_38DAgCABgAA8_9_AP7_fwYAAPP_fwD9_38GAAD0_38B_v9_BgAA9f9_Av__fwYAAPT_fwMXAAUAAAABAIADAAD2_38CAACAAwAA9v9_Av__fwMAAPb_fwL-_38FAADu_38AAgCABQAA7v9_ADAAAwAAAP__fwQAAPb_fwIAAIAEAAD2_38CAQCABAAA9v9_AjIABAAAAAQAgAcAAOr_fwEEAIAIAADq_38B_P9_CAAA6v9_Avz_fwcAAOr_fwIAAAIAAAABAIAFAADy_38D__9_BQAA8v9_Ay4AAgAAAAMAgAIAAPj_fwL9_38CAAD4_38DGQAGAAAAAgCABQAA8f9_AP7_fwUAAPH_fwD-_38FAADw_38AAgCABQAA8P9_AAIAgAUAAO__fwD-_38FAADv_38ACwACAAAAAwCABgAA7f9_A_3_fwYAAO3_fwAtACAAAAD9_38FAADu_38A_v9_BQAA7f9_AQIAgAUAAO3_fwMDAIAFAADu_38AAwCABgAA7v9_AAIAgAYAAO3_fwP-_38GAADt_38B_f9_BgAA7v9_AP7_fwcAAO3_fwH9_38HAADu_38AAgCABwAA7f9_AwMAgAcAAO7_fwD__38KAAD5_38DAACACgAA-v9_AAEAgAoAAPn_fwEAAIAKAAD4_38C__9_CwAA7P9_AwAAgAsAAOv_fwIAAIALAADt_38AAQCACwAA7P9_Af__fwYAAO__fwMAAIAGAADw_38AAQCABgAA7_9_AQAAgAYAAO7_fwICAIAFAADz_38C_v9_BQAA8_9_Av3_fwUAAPT_fwP-_38FAAD1_38A__9_BQAA9P9_AQEAgAUAAPT_fwMCAIAFAAD1_38AAwCABQAA9P9_AQIAAgAAAAMAgAYAAOz_fwD9_38GAADs_38AHwAsAAAA_P9_BwAA7P9_A_z_fwYAAOz_fwMEAIAGAADs_38BBACABwAA7P9_AQMAgAgAAOn_fwIDAIAHAADp_38C_f9_CAAA6f9_Av3_fwcAAOn_fwIAAIAJAAD6_38AAQCACQAA-f9_AQAAgAkAAPj_fwL__38JAAD5_38DAACABAAA-v9_AAEAgAQAAPn_fwEAAIAEAAD4_38C__9_BAAA-f9_A___fwoAAOz_fwMAAIAKAADt_38AAQCACgAA7P9_AQAAgAoAAOv_fwIAAIAFAADr_38CAACAAAAA6_9_Av__fwUAAOz_fwP__38AAADs_38DAACAAAAA7f9_AAAAgAUAAO3_fwABAIAFAADs_38BAQCAAAAA7P9_Af__fwUAAO__fwMAAIAFAADw_38AAQCABQAA7_9_AQAAgAUAAO7_fwIAAIAAAADw_38AAQCAAAAA7_9_AQAAgAAAAO7_fwL__38AAADv_38DAQCABAAA9P9_AwIAgAQAAPX_fwADAIAEAAD0_38BAgCABAAA8_9_Av__fwQAAPT_fwH-_38EAADz_38C_f9_BAAA9P9_A_7_fwQAAPX_fwAGAAEAAAAAAIAKAADp_38DBQABAAAAAACACQAAAACAABwAvAAAAAEAgAoAAPj_fwP__38KAAD4_38A__9_CgAA-v9_AQEAgAoAAPr_fwIBAIAJAAD6_38CAQCACAAA-v9_AgEAgAcAAPr_fwIBAIAGAAD6_38CAQCABQAA-v9_AgEAgAQAAPr_fwIBAIADAAD6_38CAQCAAgAA-v9_AgEAgAEAAPr_fwIBAIAAAAD6_38CAQCAAAAA-P9_AwEAgAEAAPj_fwMBAIACAAD4_38DAQCAAwAA-P9_AwEAgAQAAPj_fwMBAIAFAAD4_38DAQCABgAA-P9_AwEAgAcAAPj_fwMBAIAIAAD4_38DAQCACQAA-P9_A___fwkAAPj_fwD__38IAAD4_38A__9_BwAA-P9_AP__fwYAAPj_fwD__38FAAD4_38A__9_BAAA-P9_AP__fwMAAPj_fwD__38CAAD4_38A__9_AQAA-P9_AP__fwAAAPj_fwD__38AAAD6_38B__9_AQAA-v9_Af__fwIAAPr_fwH__38DAAD6_38B__9_BAAA-v9_Af__fwUAAPr_fwH__38GAAD6_38B__9_BwAA-v9_Af__fwgAAPr_fwH__38JAAD6_38B__9_CwAA-v9_AQEAgAsAAPr_fwIBAIALAAD4_38D__9_CwAA-P9_AAEAgAAAAOv_fwP__38AAADr_38A__9_AAAA7f9_AQEAgAAAAO3_fwIBAIABAADt_38CAQCAAgAA7f9_AgEAgAMAAO3_fwIBAIAEAADt_38CAQCABQAA7f9_AgEAgAYAAO3_fwIBAIAHAADt_38CAQCACAAA7f9_AgEAgAkAAO3_fwIBAIAKAADt_38CAQCACwAA7f9_AgEAgAwAAO3_fwIBAIAMAADr_38DAQCACwAA6_9_AwEAgAoAAOv_fwMBAIAJAADr_38DAQCACAAA6_9_AwEAgAcAAOv_fwMBAIAGAADr_38DAQCABQAA6_9_AwEAgAQAAOv_fwMBAIADAADr_38DAQCAAgAA6_9_AwEAgAEAAOv_fwP__38BAADr_38A__9_AgAA6_9_AP__fwMAAOv_fwD__38EAADr_38A__9_BQAA6_9_AP__fwYAAOv_fwD__38HAADr_38A__9_CAAA6_9_AP__fwkAAOv_fwD__38KAADr_38A__9_CwAA6_9_AP__fwwAAOv_fwD__38BAADt_38B__9_AgAA7f9_Af__fwMAAO3_fwH__38EAADt_38B__9_BQAA7f9_Af__fwYAAO3_fwH__38HAADt_38B__9_CAAA7f9_Af__fwkAAO3_fwH__38KAADt_38B__9_CwAA7f9_Af__fwwAAO3_fwEBAIAAAADu_38D__9_AAAA7v9_AP__fwAAAPD_fwEBAIAAAADw_38CAQCAAQAA8P9_AgEAgAIAAPD_fwIBAIADAADw_38CAQCABAAA8P9_AgEAgAUAAPD_fwIBAIAGAADw_38CAQCABwAA8P9_AgEAgAcAAO7_fwMBAIAGAADu_38DAQCABQAA7v9_AwEAgAQAAO7_fwMBAIADAADu_38DAQCAAgAA7v9_AwEAgAEAAO7_fwP__38BAADu_38A__9_AgAA7v9_AP__fwMAAO7_fwD__38EAADu_38A__9_BQAA7v9_AP__fwYAAO7_fwD__38HAADu_38A__9_BwAA8P9_Af__fwYAAPD_fwH__38FAADw_38B__9_BAAA8P9_Af__fwMAAPD_fwH__38CAADw_38B__9_AQAA8P9_Af3_fwAAAPP_fwD9_38AAAD1_38B__9_AAAA9f9_Av__fwAAAPP_fwMDAIAAAADz_38DAQCAAAAA8_9_AAEAgAAAAPX_fwEDAIAAAAD1_38CAwCAAQAA9f9_AgMAgAIAAPX_fwIDAIADAAD1_38CAwCABAAA9f9_AgMAgAUAAPX_fwIDAIAGAAD1_38CAwCABgAA8_9_AwMAgAUAAPP_fwMDAIAEAADz_38DAwCAAwAA8_9_AwMAgAIAAPP_fwMDAIABAADz_38DAQCAAQAA8_9_AAEAgAIAAPP_fwABAIADAADz_38AAQCABAAA8_9_AAEAgAUAAPP_fwABAIAGAADz_38AAQCAAQAA9f9_AQEAgAIAAPX_fwEBAIADAAD1_38BAQCABAAA9f9_AQEAgAUAAPX_fwEBAIAGAAD1_38B_f9_BQAA8_9_AP3_fwYAAPP_fwD9_38EAADz_38A_f9_AwAA8_9_AP3_fwIAAPP_fwD9_38BAADz_38A_f9_AQAA9f9_Af3_fwIAAPX_fwH9_38DAAD1_38B_f9_BAAA9f9_Af3_fwUAAPX_fwH9_38GAAD1_38B__9_BgAA9f9_Av__fwUAAPX_fwL__38EAAD1_38C__9_AwAA9f9_Av__fwIAAPX_fwL__38BAAD1_38C__9_AQAA8_9_A___fwIAAPP_fwP__38DAADz_38D__9_BAAA8_9_A___fwUAAPP_fwP__38GAADz_38DGAAFAAAAAACACwAA-f9_AQAAgAwAAOz_fwMAAIAHAADv_38B_v9_BgAA9P9_AQIAgAYAAPT_fwE


JUMP! - Josh!
v1nBQjump!AACAAAAAAACAAAAA__9_AAAAgAAAAP7_fwAAAIAAAAD9_38AAACAAAAA_P9_AAAAgAAAAPv_fwAAAIAAAAD6_38AAACAAAAA-f9_AAAAgAAAAPj_fwAAAIAAAAD3_38AAACAAAAA9v9_AAAAgAAAAPX_fwAAAIAAAAD0_38AAACAAAAA8_9_AAAAgAAAAPL_fwAAAIAAAADx_38AAACAAAAA8P9_AAAAgAAAAO__fwAAAIAAAADu_38AAACAAAAA7f9_AAAAgAAAAOz_fwAAAIAAAADr_38AAACAAAAA6v9_AAAAgAAAAOn_fwAAAIAAAAABAIAAAACAAAAAAACAAAAAgAAAAAIAgAAAAIAAAAADAIAAAACAAAAABACAAAAAgAAAAAUAgAAAAIAAAAAGAIAAAACAAAAABwCAAAAAgAAAAAgAgAAAAIAAAAAJAIAAAACAAAAACgCAAAAAgAAAAAsAgAAAAIAAAAAMAIAAAACAAAAADQCAAAAAgAAAAA4AgAAAAIAAAAAPAIAAAACAAAAAEACAAAAAgAAAABEAgAAAAIAAAAASAIAAAACAAAAAEwCAAAAAgAAAABQAgAAAAIAAAAAVAIAAAACAAAAAFgCAAP__fwAAABYAgAD__38AAAAXAIAA__9_AAAAGACAAP__fwAAABkAgAD__38AAAAaAIAA__9_AAAAGwCAAP__fwAAABwAgAAAAIAAAAAXAIAAAACAAAAAGACAAAAAgAAAABkAgAAAAIAAAAAaAIAAAACAAAAAGwCAAAAAgAAAABwAgAAAAIAAAAAdAIAAAACAAAAAHgCAAAAAgAAAAB8AgAAAAIAAAAAgAIAAAACAAAAAIQCAAAAAgAAAACIAgAAAAIAAAAAjAIAAAACAAAAAJACAAAAAgAAAACUAgAAAAIAAAAAmAIAAAACAAAAAJwCAAAAAgAAAACgAgAAAAIAAAAApAIAAAACAAAAAKgCAAAAAgAAAACsAgAAAAIAAAAAsAIAAAACAAAAALQCAAAAAgAAAAC4AgAAAAIAAAAAvAIAAAACAAAAAMACAAAAAgAAAADEAgAAAAIAAAAAyAIAAAACAAAAAMwCAAAAAgAAAADQAgAD__38AAAA0AIAA__9_AAAANQCAAAAAgAAAADUAgAAAAIAAAAA2AIAA__9_AAAANwCAAP__fwAAADgAgAD__38AAAA5AIAA__9_AAAAOgCAAP__fwAAADsAgAD__38AAAA8AIAA__9_AAAAPQCAAP__fwAAAD4AgAAAAIAAAAA3AIAAAACAAAAAOACAAAAAgAAAADkAgAAAAIAAAAA6AIAAAACAAAAAOwCAAAAAgAAAADwAgAAAAIAAAAA9AIAAAACAAAAAPgCAAAAAgAAAAD8AgAAAAIAAAABAAIAAAACAAAAAQQCAAAAAgAAAAEIAgAAAAIAAAABDAIAAAACAAAAARACAAAAAgAAAAEUAgAABAIAAAABHAIAAAQCAAAAASACAAAEAgAAAAEkAgAABAIAAAABKAIAAAQCAAAAASwCAAAEAgAAAAEwAgAAAAIAAAABHAIAAAACAAAAARgCAAAAAgAAAAEgAgAAAAIAAAABJAIAAAACAAAAASgCAAAAAgAAAAEsAgAAAAIAAAABMAIAAAACAAAAATQCAAAAAgAAAAE4AgAAAAIAAAABPAIAAAACAAAAAUACAAAAAgAAAAFEAgAAmAAEAAAAAAIAAAADn_38AAgABAAAA-f9_AAAA1v9_AAYAAQAAAAAAgAAAANT_fwAFAAEAAAAAAIAAAABSAIAALAABAAAAAACAAAAA0_9_AygAAQAAAP3_fwAAANb_fwM

(1 edit)

23.604 23.048. I found that if I took the finish line at full speed it wouldn't register, so this time includes braking just before the line.

(1 edit)

Okay, I can do steering rather than braking to get 23.027 22.927.

nice.

to wat is the ideal path for this?

Deleted post

kool

(+1)

Track 9

v1nCQTrack%209HQD_AAAAAwCAAAAA_v9_AgMAgAEAAP7_fwIDAIACAAD-_38CAwCAAwAA_v9_AgMAgAQAAP7_fwIDAIAFAAD-_38CAwCABwAA_v9_AgMAgAgAAP7_fwIDAIAJAAD-_38CAwCACgAA_v9_AgMAgAsAAP7_fwIDAIAMAAD-_38CAwCADAAA_f9_AgMAgAwAAPz_fwIDAIAMAAD7_38CAwCADAAA-v9_AgMAgAwAAPn_fwIDAIAMAAD4_38CAQCADAAA9v9_AgAAgAwAAPb_fwP__38MAAD2_38D_v9_DAAA9v9_A_3_fwwAAPb_fwP9_38LAAD2_38D_f9_CgAA9v9_A_3_fwkAAPb_fwP9_38IAAD2_38D_f9_BwAA9v9_A_3_fwYAAPb_fwP9_38FAAD2_38D_f9_BAAA9v9_A_3_fwMAAPb_fwP9_38CAAD2_38D_f9_AQAA9v9_A_3_fwAAAPb_fwMBAIALAAD2_38AAwCACwAA-P9_AAMAgAoAAPj_fwABAIAKAAD2_38AAwCACQAA-P9_AAEAgAkAAPb_fwADAIAIAAD4_38AAQCACAAA9v9_AAEAgAcAAPb_fwADAIAHAAD4_38AAwCABgAA-P9_AAEAgAYAAPb_fwADAIAFAAD4_38AAQCABQAA9v9_AAMAgAQAAPj_fwABAIAEAAD2_38AAwCAAwAA-P9_AAEAgAMAAPb_fwADAIACAAD4_38AAQCAAgAA9v9_AAMAgAEAAPj_fwABAIABAAD2_38AAwCAAAAA-P9_AAEAgAAAAPb_fwD9_38MAAD1_38A_f9_DAAA9P9_AP3_fwwAAPP_fwD9_38LAADz_38A_f9_CgAA8_9_AP3_fwkAAPP_fwD9_38IAADz_38A_f9_BwAA8_9_AP3_fwYAAPP_fwD9_38FAADz_38A_f9_BAAA8_9_AP3_fwMAAPP_fwD9_38CAADz_38A_f9_AQAA8_9_AP3_fwAAAPP_fwD-_38MAADz_38B__9_DAAA8_9_AQAAgAwAAPP_fwEBAIAMAADz_38BAQCACwAA8_9_AQEAgAoAAPP_fwEBAIAJAADz_38BAQCACAAA8_9_AQEAgAcAAPP_fwEBAIAGAADz_38BAQCABQAA8_9_AQEAgAQAAPP_fwEBAIADAADz_38BAQCAAgAA8_9_AQEAgAEAAPP_fwEBAIAAAADz_38BBQCAAAAA8_9_AQUAgAEAAPP_fwEFAIACAADz_38BBQCAAwAA8_9_AQUAgAQAAPP_fwEFAIAFAADz_38BBQCABgAA8_9_AQUAgAcAAPP_fwEFAIAIAADz_38BBQCACQAA8_9_AQUAgAoAAPP_fwEFAIALAADz_38BBQCADAAA8_9_AQYAgAEAAPT_fwMGAIAAAAD0_38DBgCAAgAA9P9_AwYAgAMAAPT_fwMGAIAEAAD0_38DBgCABQAA9P9_AwYAgAYAAPT_fwMGAIAHAAD0_38DBgCACAAA9P9_AwYAgAkAAPT_fwMGAIAKAAD0_38DBgCACwAA9P9_AwYAgAwAAPT_fwMGAIAMAADz_38DBgCAAAAA-P9_AwYAgAEAAPj_fwMGAIACAAD4_38DBgCAAwAA-P9_AwYAgAQAAPj_fwMGAIAFAAD4_38DBgCABgAA-P9_AwYAgAcAAPj_fwMGAIAIAAD4_38DBgCACQAA-P9_AwYAgAoAAPj_fwMGAIALAAD4_38DBgCADAAA-P9_A-f_fwUAAPD_fwDn_38FAADu_38A5_9_BgAA8P9_AOf_fwYAAO7_fwDn_38HAADw_38A5_9_BwAA7v9_AOf_fwgAAPD_fwDn_38IAADv_38A5_9_CAAA7v9_AOf_fwgAAO3_fwDn_38JAADw_38A5_9_CQAA7_9_AOf_fwkAAO7_fwDn_38JAADt_38A5_9_CgAA8P9_AOf_fwoAAO__fwDn_38KAADu_38A5_9_CgAA7f9_AOf_fwsAAO7_fwDn_38LAADt_38A5_9_DAAA7f9_AOf_fwwAAO7_fwDn_38NAADu_38A5_9_DQAA7f9_AOf_fw4AAPD_fwDn_38OAADv_38A5_9_DgAA7v9_AOf_fw8AAPD_fwDn_38PAADv_38A5_9_DwAA7v9_AOf_fxAAAPD_fwDn_38QAADv_38A5_9_EAAA7v9_AAYAgAQAAPz_fwAGAIAFAAD8_38ABgCABgAA_P9_AAYAgAMAAPz_fwAGAIACAAD8_38ABgCAAQAA_P9_AAYAgAAAAPz_fwAGAIAGAAD9_38ABgCABgAA_v9_AAYAgAUAAP7_fwAGAIAEAAD-_38ABgCAAwAA_v9_AAYAgAIAAP7_fwAGAIABAAD-_38ABgCAAAAA_v9_AAUAgAYAAP__fwIFAIAFAAD__38CBQCABAAA__9_AgUAgAMAAP__fwIFAIACAAD__38CBQCAAQAA__9_AgUAgAAAAP__fwIEAIAGAAD__38CAwCABgAA__9_AgIAgAYAAP__fwICAIAGAAD-_38CAgCABgAA_f9_AgMAgAYAAP7_fwIDAIAGAAD9_38CBACABgAA_f9_AQUAgAYAAP3_fwEHAIAGAAD9_38BCACABgAA_f9_AQkAgAYAAP3_fwEJAIAFAAD9_38DCQCABAAA_f9_AwkAgAMAAP3_fwMJAIACAAD9_38DCQCAAQAA_f9_AwkAgAAAAP3_fwMQAIAAAAD9_38BEQCAAAAA_f9_AREAgAAAAP7_fwERAIAAAAD__38BEQCAAAAAAACAAREAgAAAAAEAgAESAIAAAAABAIABEgCAAAAAAACAARIAgAAAAP__fwETAIAAAAABAIABFACAAAAAAQCAARQAgAAAAAAAgAETAIAAAAAAAIABEwCAAAAA__9_ARQAgAAAAP__fwEVAIAAAAABAIABFQCAAAAAAACAARUAgAAAAP__fwEWAIAAAAABAIABFgCAAAAAAACAARUAgAAAAP7_fwEVAIAAAAD9_38BFQCAAAAA_P9_ARYAgAAAAP3_fwEWAIAAAAD-_38BFgCAAAAA__9_ARQAgAAAAPv_fwEVAIAAAAD7_38BFgCAAAAA-_9_ARYAgAAAAPz_fwETAIAAAAD7_38BEgCAAAAA-_9_AREAgAAAAPv_fwEQAIAAAAD7_38BEACAAAAA_P9_AREAgAAAAPz_fwESAIAAAAD-_38BEwCAAAAA_v9_ARMAgAAAAP3_fwESAIAAAAD9_38BEgCAAAAA_P9_ARMAgAAAAPz_fwEUAIAAAAD-_38BFACAAAAA_f9_ARQAgAAAAPz_fwEQAIAAAAD6_38BEQCAAAAA-v9_ARIAgAAAAPr_fwETAIAAAAD6_38BFACAAAAA-v9_ARUAgAAAAPr_fwEWAIAAAAD6_38BAAAnAAAA__9_DQAA9v9_AQAAgA0AAPb_fwEDAIANAAD9_38CAwCADQAA_P9_AgMAgA0AAPv_fwIDAIANAAD6_38CAwCADQAA-f9_Av3_fw4AAPb_fwH9_38OAADz_38B__9_DQAA8_9_AQAAgA0AAPP_fwEBAIANAADz_38BAgCADQAA8_9_AQMAgA0AAPP_fwEEAIANAADz_38BBgCADQAA9f9_AAYAgA0AAPj_fwAGAIANAAD3_38ABgCADQAA9v9_AAYAgAcAAPz_fwAGAIAHAAD9_38ABACABwAA__9_AwMAgAcAAP__fwMCAIAHAAD-_38AAwCABwAA_f9_AQYAgAgAAP3_fwEJAIAHAAD9_38BBQCACAAA_f9_AwcAgAgAAP3_fwMNAIABAAD9_38BDgCAAQAA_f9_AQ8AgAEAAP3_fwERAIABAAD5_38AEwCAAQAA9_9_ARQAgAEAAPf_fwEVAIABAAD3_38BFgCAAQAA9_9_ARcAgAEAAPf_fwEYAIABAAD3_38BJQABAAAAAQCADQAA9v9_AwUAAQAAAAMAgA0AAP7_fwAWAAwAAAD9_38NAAD2_38A_f9_DQAA8_9_AAUAgAcAAP3_fwMHAIAHAAD9_38DGACAAAAA9_9_ARcAgAAAAPf_fwEWAIAAAAD3_38BFQCAAAAA9_9_ARQAgAAAAPf_fwETAIAAAAD3_38BEgCAAAAA9_9_AREAgAAAAPj_fwECAAUAAAD-_38NAAD2_38B_v9_DQAA8_9_AQgAgAcAAP3_fwEEAIAHAAD9_38DGQCAAAAA9_9_ASQABgAAAPz_fw4AAPb_fwH7_38OAAD0_38ABQCADQAA8_9_AwYAgAcAAP7_fwISAIABAAAAAIABEQCAAQAA-P9_AB8ACQAAAOj_fwsAAO__fwHo_38LAADw_38B6P9_DAAA8P9_Aej_fwwAAO__fwHo_38NAADw_38B6P9_DQAA7_9_Aef_fwsAAPD_fwLn_38MAADw_38C5_9_DQAA8P9_AgQABgAAAAYAgAsAAPn_fwAGAIAJAAD6_38ABgCABwAA-_9_AAoAgAUAAP3_fwELAIADAAD9_38BDACAAQAA_f9_AQEAAgAAAAIAgAcAAP__fwECAIAHAAD9_38AFQADAAAADQCAAAAA_f9_AQ4AgAAAAP3_fwEPAIAAAAD9_38BGgAeAAAAFwCAAQAA-v9_AxcAgAEAAPv_fwMXAIABAAD8_38DFwCAAQAA_f9_AxcAgAEAAP7_fwMXAIABAAD__38DFwCAAQAAAACAAxcAgAEAAAEAgAMWAIABAAABAIAAFQCAAQAAAQCAABQAgAEAAAEAgAATAIABAAABAIAAEgCAAQAAAQCAABEAgAEAAAEAgAAQAIABAAABAIABEACAAQAAAACAARAAgAEAAP__fwEPAIABAAD8_38BDwCAAQAA-_9_AQ8AgAEAAPr_fwEQAIABAAD6_38CEwCAAQAA-v9_AhQAgAEAAPr_fwIWAIABAAD6_38DFQCAAQAA-_9_ARUAgAEAAPr_fwIVAIACAAD7_38BFgCAAgAA-v9_AxcAgAIAAPv_fwMXAIACAAD6_38DIwABAAAAFgCAAQAA-_9_ABkAFAAAABYAgAMAAPr_fwMQAIABAAD9_38AEQCAAQAA_f9_ABEAgAEAAP7_fwASAIABAAD-_38AEwCAAQAA_v9_ABMAgAEAAP__fwAUAIABAAD__38AFQCAAQAA__9_ABYAgAEAAP__fwAWAIABAAD-_38AFgCAAQAA_f9_ABYAgAEAAPz_fwAVAIABAAD8_38AFACAAQAA_P9_ABQAgAEAAPv_fwATAIABAAD7_38AEgCAAQAA-_9_ABEAgAEAAPv_fwARAIABAAD6_38ABgABAAAAGgCAAAAA9_9_AQ

17.735 with a super easy shortcut, def improvable too!

Deleted post

im dumb and cant find path for 17 seconds

15 sec

14.778

What is the path for this?

Deleted post
(2 edits)

I finally beat your track, it was way too fun not to complete

1:17.437. I wish I could do it quickly!

v1nEAThe%20tunnel.%20BQABAAAAAACAAAAAAACAAAAAEAAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACAAAAA_f9_AAAAgAAAAPz_fwAAAIAAAAD7_38AAACAAAAA-v9_AAAAgAAAAPn_fwAAAIAAAAD4_38AAACAAAAA9_9_AAAAgAAAAPb_fwAAAIAAAAD1_38AAACAAAAA9P9_AAAAgAAAAPP_fwAAAIAAAADy_38AAACAAAAA8P9_AAAAgAAAAPH_fwAeAD4AAAAAAIAEAADu_38CAACABAAA7f9_AP__fwQAAO7_fwL__38EAADt_38AAQCABAAA7v9_AgEAgAQAAO3_fwACAIAEAADu_38CAwCABAAA7v9_AgQAgAQAAO7_fwIFAIAEAADu_38CBgCABAAA7v9_AgcAgAQAAO7_fwIIAIAEAADu_38CCQCABAAA7v9_AggAgAQAAO3_fwAGAIAEAADt_38ABwCABAAA7f9_AAUAgAQAAO3_fwAEAIAEAADt_38AAwCABAAA7f9_AAIAgAQAAO3_fwAKAIAEAADu_38CCwCABAAA7v9_AgwAgAQAAO7_fwINAIAEAADu_38CDgCABAAA7v9_Ag8AgAQAAO7_fwIQAIAEAADu_38CEQCABAAA7v9_AhIAgAQAAO7_fwITAIAEAADu_38CFACABAAA7v9_AhUAgAQAAO7_fwIiAIAEAADu_38CIwCABAAA7v9_AiQAgAQAAO7_fwIlAIAEAADu_38CJgCABAAA7v9_AicAgAQAAO7_fwInAIAEAADt_38AJgCABAAA7f9_ACUAgAQAAO3_fwAkAIAEAADt_38AIwCABAAA7f9_ACIAgAQAAO3_fwAWAIAEAADt_38AFQCABAAA7f9_ABQAgAQAAO3_fwATAIAEAADt_38AEgCABAAA7f9_ABEAgAQAAO3_fwAQAIAEAADt_38ADwCABAAA7f9_AA4AgAQAAO3_fwANAIAEAADt_38ADACABAAA7f9_AAsAgAQAAO3_fwAKAIAEAADt_38ACQCABAAA7f9_ABkAgAQAAO__fwIXAIAEAADu_38CFwCABAAA7f9_ACAASQAAAP__fwAAAO7_fwL__38AAADt_38AAACAAAAA7f9_AAEAgAAAAO3_fwABAIAAAADu_38CAgCAAAAA7v9_AgMAgAAAAO7_fwIEAIAAAADu_38CCACAAAAA7v9_AgkAgAAAAO7_fwIIAIAAAADt_38ABwCAAAAA7f9_AAYAgAAAAO3_fwAFAIAAAADu_38CBgCAAAAA7v9_AgUAgAAAAO3_fwAEAIAAAADt_38AAgCAAAAA7f9_AAMAgAAAAO3_fwAFAIAAAADs_38ABACAAAAA7P9_AAMAgAAAAOz_fwADAIAAAADr_38ABACAAAAA7_9_AgUAgAAAAO__fwIGAIAAAADv_38CBwCAAAAA7v9_AgkAgAAAAO3_fwD-_38AAADt_38A_v9_AAAA7_9_Av7_fwAAAO7_fwIKAIAAAADu_38CCwCAAAAA7v9_AgwAgAAAAO7_fwINAIAAAADu_38CDgCAAAAA7v9_Ag8AgAAAAO7_fwIQAIAAAADu_38CEQCAAAAA7v9_AhIAgAAAAO7_fwITAIAAAADu_38CFACAAAAA7v9_AhUAgAAAAO7_fwIWAIAAAADu_38CFwCAAAAA7v9_AiIAgAAAAO7_fwIjAIAAAADu_38CJACAAAAA7v9_AiYAgAAAAO7_fwInAIAAAADu_38CCgCAAAAA7f9_AAsAgAAAAO3_fwAMAIAAAADt_38ADQCAAAAA7f9_AA4AgAAAAO3_fwAPAIAAAADt_38AEACAAAAA7f9_ABEAgAAAAO3_fwASAIAAAADt_38AEwCAAAAA7f9_ABQAgAAAAO3_fwAVAIAAAADt_38AFgCAAAAA7f9_ABcAgAAAAO3_fwAiAIAAAADt_38AIwCAAAAA7f9_ACQAgAAAAO3_fwAlAIAAAADt_38AJQCAAAAA7v9_AiYAgAAAAO3_fwAnAIAAAADt_38AFgCABAAA-v9_AhYAgAQAAPv_fwAlAAgAAAAUAIAEAADx_38DEQCABAAA8_9_ABMAgAQAAPb_fwEUAIAEAAD2_38DGACABAAA9v9_ARsAgAQAAPT_fwIZAIAEAADx_38DGACABAAA8f9_ARkAGQAAABYAgAQAAPz_fwAWAIAEAAD9_38AFgCABAAA_v9_ABYAgAQAAP__fwAWAIAEAAAAAIAAFgCABAAAAQCAABYAgAQAAAwAgAAWAIAEAAANAIAAFgCABAAADgCAABYAgAQAAA8AgAAXAIAEAAAQAIAAFwCABAAAEQCAABcAgAQAABIAgAAXAIAEAAATAIAAFwCABAAAFACAABYAgAQAABQAgAAWAIAEAAATAIAAFgCABAAAEgCAABYAgAQAABEAgAAWAIAEAAAQAIAAFQCABAAAEACAABUAgAQAABEAgAAVAIAEAAASAIAAFQCABAAAEwCAABUAgAQAABQAgAAhAAIAAAAWAIAEAAACAIACFgCABAAACwCAAAYAAQAAABgAgAQAABIAgAErAAEAAAAWAIAEAAD5_38DJgACAAAAFACAAgAA-f9_AxMAgAAAAPv_fwABAAIAAAATAIACAAD5_38AFgCAAgAA__9_AR8AEQAAABUAgAQAAOv_fwMYAIAEAADt_38BGACABAAA7v9_ARgAgAMAAO7_fwEYAIADAADt_38BGACAAgAA7v9_ARgAgAIAAO3_fwEYAIABAADu_38BGACAAQAA7f9_ARgAgAAAAO7_fwEYAIAAAADt_38BGACABQAA7f9_ARgAgAUAAO7_fwEYAIAGAADu_38BGACABgAA7f9_ARgAgAcAAO7_fwEYAIAHAADt_38B

35.623. Shortcut seems a lot faster than any other route.

Good map

In 0.3.0 Version of PolyTrack:

v2MAUhWZgQXdu5WZs5CI4pdXWntcaDDFAGWyyGzmB8GGmOTXY9Foz0eq2O9223pmXYoLp7JARyS6HhzFZe5z5YJZ7jUSiQKMf5Oe7C0lLfiTnRnQPieA6fRfH6vofB9b0vQfJ6eofA9N031au4u425IyK98G9cx7trc91H1Xb1Bd16nDXMrMxkUnk6iImCFjSQ9QpoeRD6EzMy9QpoEUMS1ZtY0QGvRoxoM0E0U0MUOqAViqQ1oVo1oNotodo9dkZ1vDtFtBtGtCNHVjqQloCUOaGaKaCKDNGNqz7ZjGga4JqhYnpb6MdTvst3zufirPTYzY7Zddc3ITdRIFKG1HNoTMXnkguLB9UC6RF03KoPTQ3lgOubGvrzm7Z9GZyOk6GhGjyQTQTRzQ5oCUJqCVjmjaQrQrRbQ7Q7RD5ZbEaMKDNBNFNDljKQloKUNaOqBtCtGtBttjueJyEbfgs91yuDRfsRld3w9sXRfsWZlXqFE7ZtSfU3olcvL8SuUsUPq29inYX5Z0FkpD3KJKDNBZeeodXUOqAVSdVorxKQ5IzXjaiVTd1cvNe1pa8rAn0rKVtPrs2n1JdW5raf3FtzkeuloXo3jLEL8nCIX4PZwIVocZjIWExkETSMBxEELJUus9ClLbKxStxO5PbSpVKqHKJM7ByeAZdKGpQRIJSEqjk9I3xRGFje5g3q631RvRYagq9fu7OltivTZ89ULZqeXCf7eD2fFe2ZV82gxVvbWe1Bfvae1212nCq4x2zgfOfaU2aeBfKStXfjBXbmjnAE6naWO

silverstone circuit 

v1nFQSilverstone%20circuitAABUAAAAAACAAAAAGwCAAAAAgAAAAP3_fwAAAIAAAAD8_38AAACAAAAA-_9_AAAAgAAAAPr_fwAAAIAAAAD5_38A-f9_AAAA9P9_A_j_fwAAAPT_fwP5_38AAAD3_38C-f9_AAAA-P9_At7_fwAAAPX_fwPd_38AAAD1_38D3P9_AAAA9f9_A9v_fwAAAPX_fwPW_38AAADx_38D1f9_AAAA8f9_A9T_fwAAAPH_fwPS_38AAADx_38D0f9_AAAA8f9_A9D_fwAAAPH_fwPP_38AAADx_38Dzv9_AAAA8f9_A83_fwAAAPH_fwPO_38AAADy_38Dzf9_AAAA8v9_A87_fwAAAPD_fwPN_38AAADw_38DzP9_AAAA8f9_A8z_fwAAAPL_fwPM_38AAADw_38Dy_9_AAAA8f9_Acr_fwAAAPH_fwHJ_38AAADx_38By_9_AAAA8P9_Acr_fwAAAPD_fwHJ_38AAADw_38By_9_AAAA8v9_Acr_fwAAAPL_fwHJ_38AAADy_38ByP9_AAAA9_9_AMj_fwAAAPj_fwDI_38AAAD5_38AyP9_AAAA-v9_AMj_fwAAAPv_fwDI_38AAAD8_38AyP9_AAAA_f9_AMj_fwAAAP7_fwDI_38AAAD__38AyP9_AAAAAACAAMj_fwAAAAEAgADI_38AAAACAIAAyP9_AAAAAwCAAMj_fwAAAAQAgADH_38AAAAIAIAAx_9_AAAACQCAAMf_fwAAAAoAgADH_38AAAALAIAAyv9_AAAADgCAAdH_fwAAAA4AgAHc_38AAAAOAIAB2_9_AAAADgCAAdr_fwAAAA4AgAHZ_38AAAAOAIAB2P9_AAAADgCAAdf_fwAAAA4AgAHW_38AAAAOAIAB1f9_AAAADgCAAdT_fwAAAA4AgAHT_38AAAAOAIAB0v9_AAAADgCAAdD_fwAAAA4AgAHP_38AAAAOAIABzv9_AAAADgCAAc3_fwAAAA4AgAHM_38AAAAOAIABy_9_AAAADgCAAd3_fwAAAA4AgAHe_38AAAAOAIAB3_9_AAAADgCAAeD_fwAAAA4AgAHh_38AAAAOAIAB4v9_AAAADgCAAe3_fwAAAAoAgADt_38AAAALAIAAJQAIAAAA_v9_AAAA9v9_A_L_fwAAAPX_fwD0_38AAAD4_38B6P9_AAAA__9_Adr_fwAAAPX_fwHF_38AAADz_38Ayf9_AAAADgCAAQAAgAAAAAEAgAIqAAcAAAD7_38AAAD1_38D9f9_AAAA8_9_A9__fwAAAPX_fwPP_38AAADy_38Dx_9_AAAABwCAAOX_fwAAAA8AgAHo_38AAAAQAIABJAASAAAA9v9_AAAA9_9_Avb_fwAAAPb_fwD4_38AAAD1_38D-f9_AAAA-f9_Aub_fwAAAPz_fwDp_38AAAD6_38C6P9_AAAA-P9_A-T_fwAAAPn_fwHi_38AAAD2_38D1_9_AAAA8f9_A9L_fwAAAO__fwPT_38AAADy_38Cxv9_AAAA9f9_Acf_fwAAAPX_fwPq_38AAAAPAIAC6v9_AAAADgCAAO3_fwAAAAwAgALt_38AAAAJAIAAAQAEAAAA-v9_AAAA9f9_Afr_fwAAAPT_fwPI_38AAADw_38AyP9_AAAA8v9_ASkADAAAAPX_fwAAAPv_fwPy_38AAAD8_38D7_9_AAAA_f9_A-z_fwAAAP7_fwPp_38AAAD__38D5f9_AAAA-f9_A8__fwAAAPD_fwP7_38AAAAEAIAD-P9_AAAABQCAA_X_fwAAAAYAgAPy_38AAAAHAIAD7_9_AAAACACAAywAAgAAANP_fwAAAPH_fwDI_38AAADx_38ABgABAAAAAACAAAAAAACAAgQAAQAAAAAAgAAAAP__fwAFAAEAAAAAAIAAAAD-_38A

06:064

06:011

Ngl ur way better than me i just got lucky 

(2 edits)

way better?  I remember from way back then b4 i stopped playing u had like good times on every map!

edit: I got a new pb (00:05.718)

Thts so cap i swear im bad xd. Also nice pb gona be hard to beat ;)

1:17.723 keeping it on the track.

my first track, I don't think that it's super good, I just posted it for fun-

v1nCwhigh%20riseBQABAAAAAACAAAAAAACAAAAAJQAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACAAAAA_f9_AAAAgAAAAPz_fwAAAIAAAAD7_38AAACAAAAA-v9_AAEAgAAAAPn_fwMAAIAAAAD4_38A7v9_CAAA-P9_A-__fwgAAPj_fwPw_38IAAD3_38C8P9_DwAA7v9_APD_fw8AAO3_fwDw_38PAADs_38A8P9_DwAA6_9_APD_fw8AAOr_fwDw_38PAADn_38A8P9_DwAA6P9_APD_fw8AAOn_fwDv_38PAADm_38D7v9_DwAA5v9_A-3_fw8AAOb_fwPs_38PAADl_38A7P9_DwAA5P9_Auz_fw8AAOP_fwLs_38PAADi_38C7P9_DwAA4f9_Auz_fw8AAOD_fwLs_38PAADf_38C7P9_DwAA3v9_Auz_fw8AAN3_fwLs_38PAADc_38C7P9_DwAA2_9_Auz_fw8AANr_fwLs_38fAADN_38C7P9_HwAAzP9_Auz_fx8AAMv_fwIkAAMAAAAAAIAAAAD3_38AAgCAAAAA9v9_AwMAgAAAAPj_fwIsAAEAAAAAAIAAAAD5_38AJgAEAAAA__9_AAAA-f9_Af3_fwIAAPn_fwH7_38EAAD5_38B-f9_BgAA-f9_AQIABQAAAPf_fwgAAPn_fwHt_38IAAD4_38B8P9_DAAA8f9_APD_fw0AAPD_fwDw_38OAADv_38AKQAEAAAA9v9_CQAA-f9_AfP_fwkAAPr_fwHw_38JAAD7_38B7f9_CQAA_P9_ASUAAgAAAOr_fwkAAP3_fwHo_38JAAD6_38AAwACAAAA6_9_CQAA-P9_Aez_fwkAAPj_fwMBAAsAAADw_38IAAD4_38C8P9_DwAA5v9_A-z_fw8AAOb_fwHs_38fAADR_38D6_9_HwAA0f9_Aev_fx8AAND_fwDs_38fAADQ_38C7P9_HwAAz_9_A-v_fx8AAM__fwHr_38fAADO_38A7P9_HwAAzv9_AigACwAAAPD_fwgAAPb_fwDw_38KAAD1_38A8P9_DAAA9P9_AOz_fw8AANn_fwDs_38RAADY_38A7P9_EwAA1_9_AOz_fxUAANb_fwDs_38XAADV_38A7P9_GQAA1P9_AOz_fxsAANP_fwDs_38dAADS_38AJwABAAAA8P9_DAAA8v9_AAsAAQAAAOz_fx8AAMr_fwAKADUAAADt_38fAADK_38D7v9_HwAAyv9_A-__fx8AAMr_fwPw_38fAADK_38D8f9_HwAAyP9_AvH_fx8AAMf_fwLx_38fAADG_38C8f9_HwAAxf9_AvH_fx8AAMT_fwLx_38fAADD_38C8f9_HwAAwv9_AvH_fx8AAMH_fwLx_38fAADA_38C8f9_HwAAv_9_AvH_fx8AAL7_fwLw_38fAADJ_38C8f9_HwAAyf9_AvD_fx8AAMj_fwLw_38fAADH_38C8P9_HwAAxv9_AvD_fx8AAMX_fwLw_38fAADE_38C8P9_HwAAw_9_AvD_fx8AAML_fwLw_38fAADB_38C8P9_HwAAwP9_AvD_fx8AAL__fwLv_38fAAC__38C8P9_HwAAvv9_Au__fx8AAL7_fwLv_38fAAC9_38C8P9_HwAAvf9_AvD_fx8AALz_fwLy_38fAAC8_38A8v9_HwAAu_9_APL_fx8AALr_fwDx_38fAAC6_38A8f9_HwAAuf9_APL_fx8AALn_fwDx_38fAAC4_38A8v9_HwAAuP9_APH_fx8AALf_fwDy_38fAAC3_38A8_9_HwAAtf9_AvP_fx8AALT_fwLz_38fAACz_38C8_9_HwAAsv9_AvP_fx8AALH_fwLz_38fAACw_38C8_9_HwAAr_9_AvP_fx8AAK7_fwLz_38fAACt_38C8_9_HwAArP9_AgwABgAAAPH_fx8AAL3_fwDx_38fAADK_38C8P9_HwAAu_9_APH_fx8AALv_fwLy_38fAAC9_38C8_9_HwAAtv9_AggAAQAAAPH_fx8AALb_fwAHAAEAAADy_38fAAC2_38ABgABAAAA8_9_HwAAq_9_Ag

Deleted post
(1 edit)

thanks

1:01.644

Deleted post

48.454

(2 edits)

v1nCAsecondlyAAAUAAAAAACAAAAA__9_AAAAgAAAAP7_fwAAAIAAAAD9_38AAACAAAAA_P9_AAAAgAAAAPv_fwAAAIAAAAD6_38AAACAAAAA-f9_AAAAgAAAAPj_fwD1_38GAAD2_38B9P9_BgAA9_9_APT_fwYAAPj_fwD0_38GAAD5_38A9P9_BgAA-v9_APT_fwYAAPv_fwD0_38GAAD8_38A9f9_BgAA_f9_A_r_fwYAAPX_fwH5_38GAAD1_38B9_9_BgAA9f9_Afj_fwYAAPX_fwEBAAkAAAAAAIAAAAD3_38AAQCAAAAA9_9_AgEAgAAAAPb_fwACAIAAAAD2_38CAgCAAAAA9f9_APT_fwYAAPb_fwD0_38GAAD9_38B9v9_BgAA9f9_APb_fwYAAPb_fwIFAAEAAAAAAIAAAAAAAIAAHQChAAAA__9_AAAAAQCAAAAAgAAAAAEAgAABAIAAAAAAAIAAAQCAAAAA__9_AAEAgAAAAP7_fwABAIAAAAD9_38AAQCAAAAA_P9_AAEAgAAAAPv_fwD__38AAAAAAIAA__9_AAAA__9_AP__fwAAAP7_fwD__38AAAD9_38A__9_AAAA_P9_AP__fwAAAPv_fwD__38AAAD6_38A__9_AAAA-f9_AP__fwAAAPj_fwD__38AAAD3_38A__9_AAAA9v9_AAAAgAAAAPb_fwAAAIAAAAD1_38AAQCAAAAA9f9_AAEAgAAAAPT_fwACAIAAAAD0_38AAgCAAAAA8_9_AAEAgAAAAPr_fwMBAIAAAAD5_38DAQCAAAAA-P9_AwIAgAAAAPj_fwMCAIAAAAD3_38DAwCAAAAA9v9_AwQAgAAAAPb_fwMFAIAAAAD2_38DBQCAAAAA9f9_AwYAgAAAAPX_fwMFAIAAAAD0_38DBgCAAAAA9P9_AwYAgAAAAPP_fwMFAIAAAADz_38DBQCAAAAA8v9_AwQAgAAAAPH_fwMFAIAAAADx_38DBQCAAAAA8P9_AwQAgAAAAPD_fwMDAIAAAADw_38DAgCAAAAA8P9_AwEAgAAAAPD_fwMAAIAAAADw_38D__9_AAAA8P9_A___fwAAAPH_fwP-_38AAADx_38D_v9_AAAA8v9_A_7_fwAAAPP_fwP9_38AAADz_38D_f9_AAAA9P9_A_3_fwAAAPb_fwL-_38AAAD2_38C_f9_AAAA9_9_Av7_fwAAAPf_fwL8_38AAAD2_38D_P9_AAAA9P9_A_v_fwAAAPT_fwP6_38AAAD1_38D-_9_AAAA9f9_A_v_fwAAAPb_fwP6_38AAAD0_38D-v9_AAAA9v9_A_z_fwAAAPf_fwP8_38AAAD4_38D_f9_AAAA-P9_A_7_fwAAAPj_fwP-_38AAAD5_38D_v9_AAAA-v9_A_3_fwAAAPr_fwP8_38AAAD6_38D_P9_AAAA_P9_A_v_fwAAAPv_fwP7_38AAAD6_38D_P9_AAAA-_9_A_z_fwAAAP3_fwP9_38AAAD7_38D_v9_AAAA-_9_A_7_fwAAAPz_fwP9_38AAAD8_38D_f9_AAAA_f9_A_3_fwAAAP__fwP9_38AAAD-_38D_v9_AAAA_f9_A_7_fwAAAP7_fwP-_38AAAD__38D_v9_AAAAAACAA_7_fwAAAAEAgAP-_38AAAACAIAD__9_AAAAAgCAAwAAgAAAAAIAgAMBAIAAAAACAIADAQCAAAAAAQCAAwIAgAAAAAEAgAMCAIAAAAAAAIADAgCAAAAA__9_AwIAgAAAAP7_fwMCAIAAAAD9_38DAgCAAAAA_P9_AwIAgAAAAPv_fwMCAIAAAAD6_38DAgCAAAAA-f9_AwMAgAAAAPn_fwMDAIAAAAD4_38DBACAAAAA-P9_AwMAgAAAAPf_fwMEAIAAAAD3_38DrP5_AAAAEgGAAwMAgAAAAP7_fwMEAIAAAAD-_38DBQCAAAAA_v9_AwYAgAAAAP7_fwMHAIAAAAD-_38DBwCAAAAA_f9_AwcAgAAAAPz_fwMHAIAAAAD7_38DBwCAAAAA-v9_AwcAgAAAAPn_fwMGAIAAAAD5_38DBgCAAAAA-P9_AwUAgAAAAPf_fwO8_38CAACFAIAB_v9_AQAA9v9_AQAAgAEAAPb_fwH__38BAAD2_38B__9_AQAA9_9_Af7_fwEAAPf_fwH-_38BAAD4_38B__9_AQAA-P9_AQAAgAEAAPj_fwEAAIABAAD5_38B_v9_AQAA-f9_Af7_fwEAAPr_fwH__38BAAD5_38B__9_AQAA-v9_AQAAgAEAAPr_fwEAAIABAAD7_38B__9_AQAA-_9_AQEAgAEAAPz_fwEAAIABAAD8_38BAACAAQAA_f9_Af__fwEAAP3_fwEBAIABAAD-_38BAACAAQAA_v9_Af__fwEAAP__fwEAAIABAAD__38BAQCAAQAAAACAAQAAgAEAAAAAgAEAAIABAAD3_38BAQCAAQAA9_9_AQEAgAEAAPb_fwECAIABAAD2_38BAQCAAQAA9f9_AQIAgAEAAPX_fwEDAIABAAD1_38BBACAAQAA9f9_Acf_fwEAAIMAgAMkAAMAAAAEAIAAAAD0_38C__9_AAAA9P9_AgUAgAYAAPj_fwMlAAIAAAD__38AAADz_38AAgCAAAAA8f9_AwQAAwAAAP3_fwAAAPX_fwH8_38CAAD1_38B-_9_BAAA9f9_ASkABQAAAPb_fwYAAP3_fwP5_38GAAD8_38D_P9_BgAA-_9_A___fwYAAPr_fwMCAIAGAAD5_38DMQABAAAA__9_AAAAfwCAAB4AAQAAAAQAgAwAANwAgAAyAAYAAAAGAIAGAAD6_38CBgCABQAA-v9_AgYAgAQAAPr_fwIGAIADAAD6_38CBgCABwAA-v9_AgYAgAgAAPr_fwIaABcAAAADAIADAAD5_38ABACAAwAA-f9_AAUAgAMAAPn_fwAFAIAEAAD5_38ABACABAAA-f9_AAMAgAQAAPn_fwAFAIAFAAD5_38ABACABQAA-f9_AAMAgAUAAPn_fwAFAIAHAAD5_38AAwCABwAA-f9_AAQAgAcAAPn_fwAEAIAHAAD6_38ABQCABwAA-v9_AAMAgAgAAPn_fwAEAIAIAAD5_38ABQCACAAA-f9_AAIAgAgAAPr_fwECAIAHAAD6_38BAgCABgAA-v9_AQIAgAUAAPr_fwECAIAEAAD6_38BAgCAAwAA-v9_AQoABAAAAAUAgAMAAPr_fwEFAIADAAD7_38DBACAAwAA-_9_AwQAgAMAAPr_fwEGAAIAAAADAIADAAD6_38BAwCAAwAA-_9_AQ

record-36.121

record-35.464

35.287

(1 edit)

Play A Super Mario Kart Tracks on PolyTrack: SNES Rainbow Road

v1nFQSNES%20Rainbow%20RoadBQABAAAAAACAHgAAAACAAAAABAAAAAAAgB4AAP__fwAAAIAeAAABAIAAAQCAHgAA__9_AAEAgB4AAAEAgAAJAAIAAAABAIAeAAD-_38AAACAHgAAAgCAAggAAgAAAAAAgB4AAP7_fwABAIAeAAACAIACCgD2AQAAAQCAHgAA_f9_AAEAgB4AAPz_fwABAIAeAAD7_38AAQCAHgAA-v9_AAEAgB4AAPn_fwABAIAeAAD4_38AAACAHgAA9_9_AgAAgB4AAPj_fwIAAIAeAAD5_38CAACAHgAA-v9_AgAAgB4AAPv_fwIAAIAeAAD8_38CAACAHgAA_f9_AgAAgB4AAAMAgAIAAIAeAAAEAIACAACAHgAABQCAAgAAgB4AAAYAgAIAAIAeAAAIAIACAACAHgAABwCAAgAAgB4AAAkAgAIAAIAeAAAKAIACAACAHgAACwCAAgAAgB4AAAwAgAIAAIAeAAANAIACAACAHgAADgCAAgAAgB4AAA8AgAIAAIAeAAAQAIACAACAHgAAEgCAAgAAgB4AABMAgAIAAIAeAAAUAIACAACAHgAAFQCAAgAAgB4AABYAgAIAAIAeAAARAIACAACAHgAA9v9_AgAAgB4AAPX_fwIAAIAeAAD0_38CAACAHgAA8_9_AgAAgB4AAPL_fwIAAIAeAADx_38CAACAHgAA8P9_AgAAgB4AAO__fwIAAIAeAADu_38CAACAHgAA7f9_AgAAgB4AAOz_fwIAAIAeAADr_38CAACAHgAA6v9_AgAAgB4AAOn_fwIEAIAeAADp_38DBwCAHgAA6f9_AwgAgB4AAOn_fwMJAIAeAADp_38DCgCAHgAA6f9_AwsAgB4AAOn_fwMMAIAeAADp_38DDQCAHgAA6f9_Aw8AgB4AAOn_fwMOAIAeAADp_38DEACAHgAA6f9_AxEAgB4AAOn_fwMSAIAeAADp_38DEwCAHgAA6f9_AxQAgB4AAOn_fwMVAIAeAADp_38DFgCAHgAA6f9_AxcAgB4AAOn_fwMYAIAeAADp_38DGQCAHgAA6f9_AxoAgB4AAOn_fwMbAIAeAADp_38DHACAHgAA6f9_Ax0AgB4AAOn_fwMeAIAeAADp_38DHwCAHgAA6f9_AyAAgB4AAOn_fwMhAIAeAADp_38DIgCAHgAA6f9_AyMAgB4AAOn_fwMkAIAeAADp_38DJQCAHgAA6f9_AykAgB4AAOn_fwApAIAeAADq_38AKQCAHgAA6_9_ACkAgB4AAOz_fwApAIAeAADt_38AKQCAHgAA7v9_ACkAgB4AAO__fwApAIAeAADw_38AKQCAHgAA8f9_ACkAgB4AAPL_fwApAIAeAADz_38AKQCAHgAA9P9_ACkAgB4AAPX_fwApAIAeAAD2_38AKQCAHgAA9_9_ACcAgB4AAOj_fwEmAIAeAADo_38BJQCAHgAA6P9_ASQAgB4AAOj_fwEjAIAeAADo_38BIgCAHgAA6P9_ASEAgB4AAOj_fwEgAIAeAADo_38BHwCAHgAA6P9_AR4AgB4AAOj_fwEdAIAeAADo_38BHACAHgAA6P9_ARsAgB4AAOj_fwEaAIAeAADo_38BGQCAHgAA6P9_ARgAgB4AAOj_fwEXAIAeAADo_38BFgCAHgAA6P9_ARUAgB4AAOj_fwETAIAeAADo_38BEgCAHgAA6P9_AREAgB4AAOj_fwEQAIAeAADo_38BDwCAHgAA6P9_AQ4AgB4AAOj_fwEUAIAeAADo_38BDQCAHgAA6P9_AQwAgB4AAOj_fwELAIAeAADo_38BCgCAHgAA6P9_AQkAgB4AAOj_fwEIAIAeAADo_38BBwCAHgAA6P9_AQYAgB4AAOj_fwEFAIAeAADo_38BBACAHgAA6P9_AQMAgB4AAOj_fwECAIAeAADo_38BAQCAHgAA6P9_AQUAgB4AAOn_fwMGAIAeAADp_38DAQCAHgAA9_9_AAEAgB4AAPb_fwABAIAeAAD1_38AAQCAHgAA9P9_AAEAgB4AAOz_fwABAIAeAADt_38AAQCAHgAA7v9_AAEAgB4AAO__fwABAIAeAADw_38AAQCAHgAA8f9_AAEAgB4AAPL_fwABAIAeAADz_38AAQCAHgAAAwCAAAEAgB4AAAQAgAABAIAeAAAFAIAAAQCAHgAABgCAAAEAgB4AAAcAgAABAIAeAAAIAIAAAQCAHgAACQCAAAEAgB4AAAoAgAABAIAeAAALAIAAAQCAHgAADACAAAEAgB4AAA0AgAABAIAeAAAOAIAAAQCAHgAADwCAAAEAgB4AABAAgAAoAIAeAADo_38BCgCAHgAAGACAAQsAgB4AABgAgAEMAIAeAAAYAIABDQCAHgAAGACAAQ4AgB4AABgAgAEPAIAeAAAYAIABEACAHgAAGACAAREAgB4AABgAgAESAIAeAAAYAIABCwCAHgAAHACAAQwAgB4AABwAgAENAIAeAAAcAIABDgCAHgAAHACAAQ8AgB4AABwAgAEQAIAeAAAcAIABEQCAHgAAHACAARIAgB4AABwAgAETAIAeAAAcAIABFACAHgAAHACAARUAgB4AABwAgAETAIAeAAAYAIABFACAHgAAGACAARUAgB4AABgAgAEWAIAeAAAcAIABFwCAHgAAHACAARYAgB4AABgAgAEXAIAeAAAYAIABFwCAHgAAGQCAAxYAgB4AABkAgAMVAIAeAAAZAIADFACAHgAAGQCAAxMAgB4AABkAgAMSAIAeAAAZAIADEQCAHgAAGQCAAxAAgB4AABkAgAMPAIAeAAAZAIADDgCAHgAAGQCAAw0AgB4AABkAgAMMAIAeAAAZAIADCwCAHgAAGQCAAxcAgB4AAB0AgAMWAIAeAAAdAIADFQCAHgAAHQCAAxQAgB4AAB0AgAMTAIAeAAAdAIADEgCAHgAAHQCAAxEAgB4AAB0AgAMQAIAeAAAdAIADDwCAHgAAHQCAAw4AgB4AAB0AgAMNAIAeAAAdAIADDACAHgAAHQCAAwsAgB4AAB0AgAMKAIAeAAAdAIADAACAHgAAFwCAAgAAgB4AABgAgAIAAIAeAAAZAIACAACAHgAAGgCAAhgAgB4AAB0AgAMYAIAeAAAYAIABAQCAHgAAGwCAAwIAgB4AABsAgAMDAIAeAAAbAIADBACAHgAAGwCAAwoAgB4AABsAgAAKAIAeAAAaAIAABgCAHgAAGQCAAQcAgB4AABkAgAEIAIAeAAAZAIABCACAHgAAHACAAwcAgB4AABwAgAMGAIAeAAAcAIADHACAHgAAHACAAxsAgB4AABwAgAMaAIAeAAAcAIADGgCAHgAAGQCAARsAgB4AABkAgAEcAIAeAAAZAIABKACAHgAA7P9_AigAgB4AAO3_fwIoAIAeAADu_38CKACAHgAA7_9_AigAgB4AAPD_fwIoAIAeAADx_38CKACAHgAA8v9_AigAgB4AAPP_fwIoAIAeAAD0_38CKACAHgAA9f9_AigAgB4AAPb_fwIoAIAeAAD3_38CKACAHgAA-P9_AigAgB4AAPn_fwIpAIAeAAD8_38AKQCAHgAA-_9_ACkAgB4AAPr_fwApAIAeAAD5_38AKQCAHgAA-P9_ACUAgB4AAPz_fwEkAIAeAAD8_38BIwCAHgAA_P9_ASIAgB4AAPz_fwEhAIAeAAD8_38BIACAHgAA_P9_AR8AgB4AAPz_fwEeAIAeAAD8_38BHQCAHgAA_P9_ARwAgB4AAPz_fwEbAIAeAAD8_38BGgCAHgAA_P9_ARkAgB4AAPz_fwEYAIAeAAD8_38BFwCAHgAA_P9_ARYAgB4AAPz_fwEVAIAeAAD8_38BFACAHgAA_P9_ARMAgB4AAPz_fwESAIAeAAD8_38BEgCAHgAAAACAABIAgB4AAAEAgAASAIAeAAACAIAAEgCAHgAABACAABIAgB4AAAMAgAAVAIAeAAD9_38DFgCAHgAA_f9_AygAgB4AAP3_fwMnAIAeAAD9_38DJgCAHgAA_f9_AyUAgB4AAP3_fwMkAIAeAAD9_38DIwCAHgAA_f9_AyIAgB4AAP3_fwMhAIAeAAD9_38DIACAHgAA_f9_Ax8AgB4AAP3_fwMeAIAeAAD9_38DHQCAHgAA_f9_AxwAgB4AAP3_fwMbAIAeAAD9_38DGgCAHgAA_f9_AxkAgB4AAP3_fwMYAIAeAAD9_38DFwCAHgAA_f9_AxUAgB4AAAcAgAEWAIAeAAAHAIABFwCAHgAABwCAARgAgB4AAAcAgAEZAIAeAAAHAIABGgCAHgAABwCAARsAgB4AAAcAgAEcAIAeAAAHAIABHQCAHgAABwCAAR4AgB4AAAcAgAEfAIAeAAAHAIABIACAHgAABwCAASEAgB4AAAcAgAEkAIAeAAAHAIABJQCAHgAABwCAASYAgB4AAAcAgAEnAIAeAAAHAIABKACAHgAABwCAASoAgB4AAAcAgAErAIAeAAAHAIABLACAHgAABwCAAS0AgB4AAAcAgAEuAIAeAAAHAIABLwCAHgAABwCAATEAgB4AAAcAgAEyAIAeAAAHAIABMACAHgAABwCAASkAgB4AAAcAgAEjAIAeAAAHAIABIgCAHgAABwCAATMAgB4AAAcAgAERAIAeAAD9_38CEQCAHgAA_v9_AhEAgB4AAP__fwIRAIAeAAAAAIACEQCAHgAAAQCAAhEAgB4AAAIAgAIRAIAeAAADAIACEQCAHgAABACAAhEAgB4AAAUAgAIRAIAeAAAGAIACEQCAHgAABwCAAjMAgB4AAAgAgAMyAIAeAAAIAIADMACAHgAACACAAzEAgB4AAAgAgAMvAIAeAAAIAIADLQCAHgAACACAAywAgB4AAAgAgAMrAIAeAAAIAIADKQCAHgAACACAAygAgB4AAAgAgAMuAIAeAAAIAIADKgCAHgAACACAAycAgB4AAAgAgAMmAIAeAAAIAIADJQCAHgAACACAAyMAgB4AAAgAgAMiAIAeAAAIAIADIQCAHgAACACAAyAAgB4AAAgAgAMkAIAeAAAIAIADHwCAHgAACACAAx4AgB4AAAgAgAMdAIAeAAAIAIADHACAHgAACACAAxsAgB4AAAgAgAMaAIAeAAAIAIADGQCAHgAACACAAxgAgB4AAAgAgAMXAIAeAAAIAIADFgCAHgAACACAAxUAgB4AAAgAgAMUAIAeAAAIAIADEwCAHgAACACAAxIAgB4AAAgAgAM7AIAeAAAIAIADOgCAHgAACACAAzkAgB4AAAgAgAM4AIAeAAAIAIADNwCAHgAACACAAzYAgB4AAAgAgAM1AIAeAAAIAIADNACAHgAACACAAz8AgB4AAAgAgAA_AIAeAAAJAIAAPwCAHgAACgCAAB4AgB4AABoAgAEfAIAeAAAaAIABIACAHgAAGgCAASEAgB4AABoAgAEiAIAeAAAaAIABIwCAHgAAGgCAASQAgB4AABoAgAElAIAeAAAaAIABJgCAHgAAGgCAAScAgB4AABoAgAEoAIAeAAAaAIABKQCAHgAAGgCAASoAgB4AABoAgAErAIAeAAAaAIABLACAHgAAGgCAAS8AgB4AABoAgAEuAIAeAAAaAIABLQCAHgAAGgCAATAAgB4AABoAgAExAIAeAAAaAIABMgCAHgAAGgCAATMAgB4AABoAgAE0AIAeAAAaAIABNQCAHgAAGgCAATYAgB4AABoAgAE3AIAeAAAaAIABOACAHgAAGgCAATsAgB4AABoAgAE6AIAeAAAaAIABOQCAHgAAGgCAAT4AgB4AAAsAgAI-AIAeAAAMAIACPgCAHgAADQCAAj4AgB4AAA4AgAI-AIAeAAAPAIACPgCAHgAAEACAAj4AgB4AABEAgAI-AIAeAAASAIACPgCAHgAAEwCAAj4AgB4AABQAgAI-AIAeAAAVAIACPgCAHgAAFgCAAj4AgB4AABcAgAIeAIAeAAAbAIADHwCAHgAAGwCAAyAAgB4AABsAgAMhAIAeAAAbAIADIgCAHgAAGwCAAyMAgB4AABsAgAMkAIAeAAAbAIADJQCAHgAAGwCAAyYAgB4AABsAgAMnAIAeAAAbAIADKACAHgAAGwCAAykAgB4AABsAgAMqAIAeAAAbAIADKwCAHgAAGwCAAywAgB4AABsAgAMtAIAeAAAbAIADLgCAHgAAGwCAAy8AgB4AABsAgAMwAIAeAAAbAIADMQCAHgAAGwCAAzIAgB4AABsAgAMzAIAeAAAbAIADNACAHgAAGwCAAzUAgB4AABsAgAM2AIAeAAAbAIADNwCAHgAAGwCAAz4AgB4AABsAgAM9AIAeAAAbAIADPACAHgAAGwCAAzsAgB4AABsAgAM6AIAeAAAbAIADOQCAHgAAGwCAAzgAgB4AABsAgAM_AIAeAAALAIAAPwCAHgAADACAAD8AgB4AAA0AgAA_AIAeAAAOAIAAPwCAHgAADwCAAD8AgB4AABAAgAA_AIAeAAARAIAAPwCAHgAAEgCAAD8AgB4AABMAgAA_AIAeAAAUAIAAPwCAHgAAFQCAAD8AgB4AABYAgAA_AIAeAAAXAIAAPwCAHgAAGACAAD8AgB4AABkAgAA_AIAeAAAaAIAAPgCAHgAABwCAAT0AgB4AAAcAgAE7AIAeAAAHAIABOgCAHgAABwCAATkAgB4AAAcAgAE4AIAeAAAHAIABNwCAHgAABwCAATYAgB4AAAcAgAE1AIAeAAAHAIABNACAHgAABwCAATwAgB4AAAcAgAEFAIAeAAAZAIABBACAHgAAGQCAAQIAgB4AABcAgAACAIAeAAAWAIAAAgCAHgAAFQCAAAIAgB4AABQAgAACAIAeAAATAIAAAgCAHgAAEgCAAAYAAQAAAAEAgB4AAAAAgAALACUAAAAKAIAeAAAZAIAACgCAHgAAHACAARgAgB4AABoAgAIYAIAeAAAcAIACGACAHgAAGwCAAxgAgB4AABkAgAMJAIAeAAAZAIACBQCAHgAAGwCAAwkAgB4AABwAgAMZAIAeAAAcAIAAHQCAHgAAGwCAABkAgB4AABkAgAEdAIAeAAAaAIABPACAHgAACACAAz4AgB4AAAoAgAM9AIAeAAAJAIADJgCAHgAA6f9_AycAgB4AAOr_fwMoAIAeAADr_38DAwCAHgAAGQCAARQAgB4AAAcAgAETAIAeAAAGAIABEgCAHgAABQCAASgAgB4AAPr_fwInAIAeAAD7_38CJgCAHgAA_P9_Aj4AgB4AABgAgAI9AIAeAAAZAIACPACAHgAAGgCAAhQAgB4AAP3_fwATAIAeAAD-_38AEgCAHgAA__9_AAMAgB4AAOn_fwACAIAeAADq_38AAQCAHgAA6_9_AAEAgB4AABEAgAECAIAeAAAYAIABDAAfAAAAAACAHgAA6P9_AAAAgB4AABsAgAEJAIAeAAAYAIAACQCAHgAAHQCAARkAgB4AABgAgAMZAIAeAAAdAIACBQCAHgAAHACAAR0AgB4AABkAgAMdAIAeAAAcAIACKQCAHgAA6P9_AykAgB4AAP3_fwIRAIAeAAD8_38AEQCAHgAACACAAT8AgB4AAAcAgAM_AIAeAAAbAIACAwCAHgAAGACAAycAgB4AAOv_fwEmAIAeAADq_38BPACAHgAACQCAAT0AgB4AAAoAgAEUAIAeAAD-_38CEwCAHgAA__9_AgMAgB4AAOr_fwICAIAeAADr_38CEwCAHgAABQCAAxQAgB4AAAYAgAM9AIAeAAAYAIAAPACAHgAAGQCAACcAgB4AAPr_fwAmAIAeAAD7_38AAgCAHgAAEQCAAw0AAQAAABcAgB4AABsAgAEOAAEAAAAXAIAeAAAaAIABGQAzAAAACACAHgAAGgCAAQkAgB4AABoAgAEJAIAeAAAbAIABCACAHgAAGwCAAQcAgB4AABsAgAEHAIAeAAAaAIABBgCAHgAAGgCAAQYAgB4AABsAgAEZAIAeAAAaAIADGgCAHgAAGgCAAxsAgB4AABoAgAMcAIAeAAAaAIADHACAHgAAGwCAAxsAgB4AABsAgAMaAIAeAAAbAIADGQCAHgAAGwCAAwEAgB4AAOn_fwASAIAeAAD9_38AEgCAHgAABwCAACgAgB4AAPz_fwAoAIAeAADp_38APgCAHgAACACAAD4AgB4AABoAgAABAIAeAAAaAIAAJwCAHgAA6f9_AygAgB4AAOr_fwMCAIAeAADp_38DAQCAHgAA6v9_AxIAgB4AAP7_fwMSAIAeAAAGAIADEwCAHgAABwCAAwEAgB4AABkAgAMCAIAeAAAaAIADPQCAHgAAGgCAAz4AgB4AABkAgAM9AIAeAAAIAIADPgCAHgAACQCAAycAgB4AAPz_fwMoAIAeAAD7_38DEwCAHgAA_f9_AwUAgB4AABoAgAEEAIAeAAAaAIABAwCAHgAAGgCAAQIAgB4AABkAgAEBAIAeAAAYAIABAQCAHgAAFwCAAQEAgB4AABYAgAEBAIAeAAAVAIABAQCAHgAAFACAAQEAgB4AABMAgAEBAIAeAAASAIAB

Let's Try Mario Kart 64 Tracks: N64 Rainbow Road!

v1nFAN64%20Rainbow%20RoadBQABAAAAAACAIgAAAACAAAYAAQAAAAAAgCIAAAEAgAAnAAYAAAAAAIAgAAD-_38A__9_DgAAFACAAwYAgA4AABQAgAEBAIAgAAAUAIAC-f9_EgAA8P9_AfT_fw4AAPT_fwIEABMAAAAAAIAeAAD9_38CAACAHAAA_P9_AgAAgBoAAPv_fwIAAIAYAAD6_38CAACAFgAA-f9_AgAAgBQAAPj_fwIAAIASAAD3_38CAACAEAAA9v9_AgAAgA4AAPX_fwIAAIAMAAD0_38CAACACwAA7_9_AAAAgA0AAO7_fwAAAIAMAAAUAIABBQCADAAAFACAAwEAgBYAAB4AgAABAIAeAAAVAIAAAQCAHAAAFgCAAAEAgBgAAB0AgAD0_38MAAD1_38AJgAGAAAAAACACgAA8v9_AgMAgAoAABQAgAMCAIAKAAAUAIABAQCAFAAAIACAAPf_fxAAAPD_fwP0_38KAAD3_38AAwAJAAAAAACADwAA7f9_AgcAgBEAAOD_fwENAIATAADm_38A9_9_DwAA_v9_A_j_fwsAAAUAgAH7_38NAAABAIACAACAEwAAHQCAAwUAgBEAAB4AgAMBAIAaAAAcAIACAgAJAAAAAACACgAA8P9_AAYAgBAAAOD_fwMNAIASAADl_38C9_9_CgAABQCAA_v_fwwAAAIAgAD4_38OAAD-_38BBgCAEAAAHgCAAQEAgBIAAB0AgAEBAIAbAAAXAIAAAABNAAAAAACACgAA8f9_AAAAgBAAAOz_fwAAAIAQAADr_38AAACAEAAA6v9_AAAAgBAAAOn_fwAAAIAQAADo_38AAACAEAAA5_9_AAAAgBAAAOb_fwAAAIAQAADl_38AAACAEAAA5P9_AAAAgBAAAOP_fwADAIAQAADg_38BBACAEAAA4P9_AQUAgBAAAOD_fwEIAIASAADg_38DCQCAEgAA4P9_AwoAgBIAAOD_fwMNAIASAADk_38ADQCAEgAA4_9_AA0AgBQAAOj_fwANAIAUAADn_38C9P9_CgAAAgCAAvT_fwoAAAEAgAL0_38KAAAAAIAC9P9_CgAA__9_AvT_fwoAAP7_fwL0_38KAAD9_38C9P9_CgAA_P9_AvT_fwoAAPv_fwL0_38KAAD6_38C9P9_CgAA-f9_AvT_fwoAAPj_fwL0_38QAAABAIAC9P9_EAAAAgCAAvT_fxAAAAMAgAL0_38QAAAEAIAC9P9_EAAABQCAAvT_fxAAAAYAgAL0_38QAAAHAIAC9P9_EAAACACAAvT_fxAAAAkAgAL0_38QAAAKAIAC9P9_EAAACwCAAvT_fxAAAAwAgAL8_38QAAAUAIAD_f9_EAAAFACAAwgAgBAAABQAgAMJAIAQAAAUAIADDACAEAAAFwCAAAwAgBAAABgAgAAMAIAQAAAZAIAADACAEAAAGgCAAAwAgBAAABsAgAAMAIAQAAAcAIAAAACAIgAAAgCAAgAAgCIAAAMAgAIAAIAiAAAEAIACAACAIgAABQCAAgAAgCIAAAYAgAIAAIAiAAAHAIACAACAIgAACACAAgAAgCIAAAkAgAIAAIAiAAAKAIACAQCAIgAADgCAAgEAgCIAAA8AgAIBAIAiAAAQAIACAQCAIgAAEgCAAgEAgCIAABEAgAL6_38UAAAfAIAA-v9_FAAAIACAAP3_fxQAACMAgAH-_38UAAAjAIABAQCAGwAAGACAAAEAgBsAABkAgAABAIAbAAAaAIAAAQCAGwAAGwCAAPv_fxQAAPD_fwElAA0AAAAAAIAQAADi_38ACwCAEgAA4P9_Aw0AgBQAAOn_fwL2_38KAAAFAIAB-_9_DAAAAwCAAvn_fw4AAP7_fwP0_38QAAAAAIAACgCAEAAAFACAAwwAgBAAAB0AgAL6_38UAAAeAIAA_P9_FAAAIwCAAQEAgBQAACEAgAL0_38QAADy_38AKgAGAAAA9P9_EAAADQCAAvP_fxAAABAAgALx_38QAAAVAIAACQCAEAAAHwCAAQQAgBIAAB4AgAH9_38UAAAcAIADKQAJAAAA8_9_EAAAFwCAA_b_fxAAABYAgAP5_38QAAAVAIADAACAIgAACwCAAgoAgBQAAOv_fwEHAIAUAADs_38BBACAFAAA7f9_AQEAgBQAAO7_fwH-_38UAADv_38BJAABAAAA8v9_EAAAFwCAAQ

Now With Checkpoints⮧

v2QAOZDNgIVYp5mYvdHIS9WYkB4pdXVnuVaEEEFAetnm1htRkYIASMmtTyvzbReQBPq5EjmNziaCKiA52VxcPcifBnvR6p6qqeCVRApfNfp2no2eecgPf18fxe8JAb2ODb3OrLwAMPWDzdFC23Sltc7seBe7tzCfjNOezsK4QPCTBWznpmA8grRArcNE4euOCYprBA35iR9WXFALcx4fvua7zEVLgfiZJVHgf0VbPLrWqYwmjps6CWW9IXMrOyFzljpYMbbzBeqyuQOw1cmimSxKrUpuAz3T47xMtw6CRGhcLzREN9I0D4HMC1x8DAeB2p6g5sBdBHDHXPrLHZVzKhZcgdnO2KRq6O0yrYV7dn6VC7gT43mVGf52Mz8N1pY8jdsu35cOv1yGetjrsKj5eUfbXbODe3YqXJ9tZKpxAPmjD49Kevy7rc0XK9dpvJ9VpvI9ZpLkOX6TSnZ9sd1QoiUVpGWWmqwmS5SeqOFPXn5agnLuYuk5rQsTsTBJItVjbj0apHkWJdv0Sp7cVo5oQzLVUqiUVpaS1laI1UKXqlUbq1mS7XbY9vkaK12UaV21QpnINSas0Ebfi0NFZe9nn61hrKSVlqJVXqhUTpUdEM1VqnUhUfSHQxuOXVfUmVuSnFXb65cv8GJfu6hez6j9q01IpUVelcfEsbfxPydNt2furB2e3ZLKPTF8zURftgezURfKQ6eq5fvu9xKfmuH6h9zNqnpVPe2G8W72HfzcmzuxUqLclp09XeVTW7pzK99zxeanrSx3Y3O4vHXnjLMxb7iLLjQ078p9N5WOwT0h6mu0PBOwu5aXGy7W31R59thXYfVjrLjfw74OC78wAfvGYnSKKvn8fYYxJNe

(1 edit)

Switchbacks - aka Track 3 in steroids. Done by me in 22.521s. If someone can do this sub-22 I'll be impressed.

v1nCwSwitchbacksBQABAAAAAACAAAAAAACAAAcAAQAAAAAAgAAAAP__fwAMAAoAAAD__38AAAD__38BAQCAAAAA__9_Av__fwAAAPX_fwABAIAAAAD1_38D__9_CQAA9P9_AQEAgAkAAPT_fwL__38JAADx_38AAACACQAA7_9_AAMAgAkAAPL_fwIDAIAJAADv_38DCgAmAAAA__9_AAAA_v9_Av__fwAAAP3_fwL__38AAAD8_38C__9_AAAA-_9_AgEAgAAAAP7_fwABAIAAAAD9_38AAQCAAAAA_P9_AAEAgAAAAPv_fwABAIAAAAD6_38AAQCAAAAA-f9_AAEAgAAAAPj_fwABAIAAAAD3_38A__9_AAAA-v9_Av__fwAAAPn_fwL__38AAAD4_38C__9_AAAA9_9_Av__fwAAAPb_fwIBAIAAAAD2_38AAACAAAAA9f9_Af__fwkAAPP_fwIBAIAJAADz_38A__9_CQAA8v9_AgAAgAkAAPD_fwIBAIAJAADv_38BAgCACQAA7_9_AQIAgAkAAPL_fwMJAIAJAAD7_38CCQCACQAA_P9_AgkAgAkAAP3_fwIKAIAJAAD7_38ACgCACQAA_P9_AAoAgAkAAP3_fwAJAIAJAAD-_38CCgCACQAA_v9_AAoAgA0AAAIAgAAJAIANAAACAIACCQCADQAADQCAAgoAgA0AAA0AgAAZABIAAAAAAIAAAAD7_38AAACAAAAA_P9_AAAAgAAAAP3_fwAAAIAAAAD-_38AAACAAAAA-v9_AAAAgAAAAPn_fwAAAIAAAAD4_38AAACAAAAA9_9_AP__fwUAAPb_fwIBAIAFAAD2_38CAACACQAA9f9_AAAAgAkAAPT_fwAAAIAJAADz_38AAACACQAA8v9_AQEAgAkAAPH_fwEBAIAJAADw_38BAgCACQAA8f9_AwIAgAkAAPD_fwMgAAYAAAAAAIAAAAD2_38AAQCABQAA9_9_Av__fwUAAPf_fwIBAIAFAAD1_38AAACACQAA9v9_Av__fwUAAPX_fwAfABYAAAAAAIAEAAD2_38AAACABQAA9v9_AAAAgAYAAPb_fwAAAIAHAAD2_38AAACACAAA9v9_AAEAgAcAAPb_fwABAIAIAAD2_38A__9_BwAA9v9_AP__fwgAAPb_fwD__38JAAD1_38AAQCACQAA9f9_AP__fwoAAPX_fwABAIAKAAD1_38AAQCACwAA9f9_AP__fwsAAPX_fwAAAIAKAAD1_38AAACACwAA9f9_AAEAgAwAAPX_fwAAAIAMAAD1_38A__9_DAAA9f9_AP__fwYAAPb_fwABAIAGAAD2_38AHgAJAAAA__9_CQAA9v9_AAEAgAkAAPb_fwD__38JAAD3_38CAACACQAA9_9_AgEAgAkAAPf_fwIAAIANAAD1_38A__9_DQAA9f9_AAEAgA0AAPX_fwAAAIANAAD2_38CCwAEAAAAAACACQAA8f9_AgEAgAkAAPL_fwADAIAJAADx_38AAwCACQAA8P9_AQgABAAAAAQAgAkAAPH_fwEKAIAJAAD6_38CCQCADQAAAwCAAAoAgA0AAAwAgAIqAAEAAAAHAIAJAADy_38BKQACAAAABwCACQAA7_9_AQkAgAkAAPn_fwAJAAQAAAAEAIAJAADw_38BCQCACQAA-v9_AgoAgA0AAAMAgAAJAIANAAAMAIACJQABAAAACACACQAA7_9_AwAAFgAAAAgAgAkAAPL_fwMJAIAJAADy_38DCgCACQAA8_9_AAoAgAkAAPT_fwAKAIAJAAD2_38ACgCACQAA9_9_AAoAgAkAAPj_fwAKAIAJAAD5_38ACgCADQAABACAAAkAgA0AAAQAgAAKAIANAAAFAIAACQCADQAABQCAAAoAgA0AAAYAgAAKAIANAAAHAIAACgCADQAACACAAAkAgA0AAAYAgAAJAIANAAAHAIAACQCADQAACACAAAkAgA0AAAkAgAAJAIANAAAKAIAACgCADQAACQCAAAoAgA0AAAoAgAAsAAIAAAAKAIAJAADy_38DCgCACQAA9f9_AiQAAwAAAAsAgAkAAPL_fwMMAIAJAAD0_38CCACACQAA9v9_AA0AAgAAAAoAgAkAAP__fwIKAIANAAAOAIACDgACAAAACQCACQAA__9_AgkAgA0AAA4AgAIRAAIAAAAKAIAKAAAAAIACCgCADgAADwCAAhIAAgAAAAkAgAoAAAAAgAIJAIAOAAAPAIACEAABAAAACgCADAAAAQCAAA8AAQAAAAkAgAwAAAEAgAAGAAIAAAAKAIANAAALAIAACQCADQAACwCAAA-_9_AgEAgAAAAP7_fwABAIAAAAD9_38AAQCAAAAA_P9_AAEAgAAAAPv_fwABAIAAAAD6_38AAQCAAAAA-f9_AAEAgAAAAPj_fwABAIAAAAD3_38A__9_AAAA-v9_Av__fwAAAPn_fwL__38AAAD4_38C__9_AAAA9_9_Av__fwAAAPb_fwIBAIAAAAD2_38AAACAAAAA9f9_Af__fwkAAPP_fwIBAIAJAADz_38A__9_CQAA8v9_AgAAgAkAAPD_fwIBAIAJAADv_38BAgCACQAA7_9_AQIAgAkAAPL_fwMJAIAJAAD7_38CCQCACQAA_P9_AgkAgAkAAP3_fwIKAIAJAAD7_38ACgCACQAA_P9_AAoAgAkAAP3_fwAJAIAJAAD-_38CCgCACQAA_v9_AAoAgA0AAAIAgAAJAIANAAACAIACCQCADQAADQCAAgoAgA0AAA0AgAAZABIAAAAAAIAAAAD7_38AAACAAAAA_P9_AAAAgAAAAP3_fwAAAIAAAAD-_38AAACAAAAA-v9_AAAAgAAAAPn_fwAAAIAAAAD4_38AAACAAAAA9_9_AP__fwUAAPb_fwIBAIAFAAD2_38CAACACQAA9f9_AAAAgAkAAPT_fwAAAIAJAADz_38AAACACQAA8v9_AQEAgAkAAPH_fwEBAIAJAADw_38BAgCACQAA8f9_AwIAgAkAAPD_fwMgAAYAAAAAAIAAAAD2_38AAQCABQAA9_9_Av__fwUAAPf_fwIBAIAFAAD1_38AAACACQAA9v9_Av__fwUAAPX_fwAfABYAAAAAAIAEAAD2_38AAACABQAA9v9_AAAAgAYAAPb_fwAAAIAHAAD2_38AAACACAAA9v9_AAEAgAcAAPb_fwABAIAIAAD2_38A__9_BwAA9v9_AP__fwgAAPb_fwD__38JAAD1_38AAQCACQAA9f9_AP__fwoAAPX_fwABAIAKAAD1_38AAQCACwAA9f9_AP__fwsAAPX_fwAAAIAKAAD1_38AAACACwAA9f9_AAEAgAwAAPX_fwAAAIAMAAD1_38A__9_DAAA9f9_AP__fwYAAPb_fwABAIAGAAD2_38AHgAJAAAA__9_CQAA9v9_AAEAgAkAAPb_fwD__38JAAD3_38CAACACQAA9_9_AgEAgAkAAPf_fwIAAIANAAD1_38A__9_DQAA9f9_AAEAgA0AAPX_fwAAAIANAAD2_38CCwAEAAAAAACACQAA8f9_AgEAgAkAAPL_fwADAIAJAADx_38AAwCACQAA8P9_AQgABAAAAAQAgAkAAPH_fwEKAIAJAAD6_38CCQCADQAAAwCAAAoAgA0AAAwAgAIqAAEAAAAHAIAJAADy_38BKQACAAAABwCACQAA7_9_AQkAgAkAAPn_fwAJAAQAAAAEAIAJAADw_38BCQCACQAA-v9_AgoAgA0AAAMAgAAJAIANAAAMAIACJQABAAAACACACQAA7_9_AwAAFgAAAAgAgAkAAPL_fwMJAIAJAADy_38DCgCACQAA8_9_AAoAgAkAAPT_fwAKAIAJAAD2_38ACgCACQAA9_9_AAoAgAkAAPj_fwAKAIAJAAD5_38ACgCADQAABACAAAkAgA0AAAQAgAAKAIANAAAFAIAACQCADQAABQCAAAoAgA0AAAYAgAAKAIANAAAHAIAACgCADQAACACAAAkAgA0AAAYAgAAJAIANAAAHAIAACQCADQAACACAAAkAgA0AAAkAgAAJAIANAAAKAIAACgCADQAACQCAAAoAgA0AAAoAgAAsAAIAAAAKAIAJAADy_38DCgCACQAA9f9_AiQAAwAAAAsAgAkAAPL_fwMMAIAJAAD0_38CCACACQAA9v9_AA0AAgAAAAoAgAkAAP__fwIKAIANAAAOAIACDgACAAAACQCACQAA__9_AgkAgA0AAA4AgAIRAAIAAAAKAIAKAAAAAIACCgCADgAADwCAAhIAAgAAAAkAgAoAAAAAgAIJAIAOAAAPAIACEAABAAAACgCADAAAAQCAAA8AAQAAAAkAgAwAAAEAgAAGAAIAAAAKAIANAAALAIAACQCADQAACwCAAA
Deleted post

I recopied it, it should be good now

still cant do it :(

My friend drew me a scribble, i turned it to the track- the name of the track is the person who drew it--


v1nCQHun(1)terAABlAAAAAACAAAAA__9_AAAAgAAAAP7_fwIDAIAAAAD6_38AAwCAAAAA-f9_AAMAgAAAAPj_fwAAAIAAAAD1_38D__9_AAAA9P9_Av__fwAAAPP_fwL__38AAADy_38C__9_AAAA8f9_Av__fwAAAPD_fwL__38AAADv_38C__9_AAAA7v9_Av__fwAAAO3_fwL__38AAADd_38BAACAAAAA3f9_AQEAgAAAAN3_fwECAIAAAADd_38BAwCAAAAA3f9_AQQAgAAAAN3_fwEFAIAAAADd_38BCACAAAAA4P9_AAgAgAAAAOH_fwAIAIAAAADi_38ACACAAAAA4_9_AAgAgAAAAOT_fwALAIAAAADn_38BDACAAAAA5_9_AQ0AgAAAAOf_fwEOAIAAAADn_38BDwCAAAAA5_9_ARAAgAAAAOf_fwERAIAAAADn_38BEgCAAAAA5_9_ARMAgAAAAOf_fwEUAIAAAADn_38BFwCAAAAA6v9_ABcAgAAAAOv_fwAXAIAAAADs_38AFwCAAAAA7f9_ABcAgAAAAO7_fwAXAIAAAAD1_38AFwCAAAAA9P9_ABcAgAAAAPP_fwAXAIAAAADy_38AFwCAAAAA8f9_ABcAgAAAAPD_fwAXAIAAAADv_38AFwCAAAAA9v9_ABcAgAAAAPf_fwAXAIAAAAD4_38AFwCAAAAA-f9_ABcAgAAAAPr_fwAXAIAAAAD7_38AFwCAAAAA_P9_ABcAgAAAAP3_fwAXAIAAAAD-_38AFwCAAAAA__9_ABcAgAAAAAAAgAAXAIAAAAABAIAAFwCAAAAAAgCAABcAgAAAAAMAgAAXAIAAAAAEAIAAFwCAAAAABQCAABcAgAAAAAYAgAAXAIAAAAAHAIAAFwCAAAAACACAABcAgAAAAAkAgAAXAIAAAAAKAIAAFwCAAAAACwCAABcAgAAAAAwAgAAXAIAAAAANAIAAFwCAAAAADgCAABcAgAAAAA8AgAAXAIAAAAAQAIAAEgCAAAAADwCAAREAgAAAAA8AgAEQAIAAAAAPAIABDwCAAAAADwCAAQsAgAAAABAAgAEKAIAAAAAQAIABCQCAAAAAEACAAQgAgAAAABAAgAEHAIAAAAAQAIABBgCAAAAAEACAAQUAgAAAABAAgAEEAIAAAAAQAIABAwCAAAAAEACAAQIAgAAAABAAgAEAAIAAAAAEAIACAACAAAAABQCAAgAAgAAAAAYAgAIAAIAAAAAHAIACAACAAAAACACAAgAAgAAAAAkAgAIAAIAAAAAKAIACAACAAAAACwCAAgAAgAAAAAwAgAIAAIAAAAANAIACAACAAAAADgCAAgAAgAAAAAMAgAAlAAwAAAADAIAAAAD7_38CAQCAAAAA9f9_A_7_fwAAAOz_fwH8_38AAADp_38AAQCAAAAA5f9_Av__fwAAAOL_fwP-_38AAADi_38B_P9_AAAA3_9_AAYAgAAAAN3_fwMKAIAAAADn_38BFQCAAAAA5_9_AxMAgAAAAA8AgAMBAAQAAAAAAIAAAAD9_38A__9_AAAA9f9_Af__fwAAAOz_fwMVAIAAAAASAIABJAACAAAAFwCAAAAAEQCAAgEAgAAAABAAgAEpAAEAAAAOAIAAAAAPAIABBgABAAAAAACAAAAAAgCAAB8AAQAAAAAAgAAAAAEAgAIFAAEAAAAAAIAAAAAAAIAA

1:00.283 (no shortcut)

Play a Super Mario Kart Track, Final Track on Mushroom Cup!

v1nGgSNES%20Mario%20Circuit%202BQABAAAAAACAAAAAAACAAAYAAQAAAP__fwAAAAAAgAAJAAMAAAAAAIAAAAD__38AAACAAAAAAgCAAP__fwAAAAEAgAIMAAIAAAD__38AAAD-_38A__9_AAAAAgCAAQgAAwAAAP__fwAAAP__fwAAAIAAAAABAIACAACAAAAA_v9_AgAARQAAAAAAgAAAAP3_fwLp_38AAADz_38B6v9_AAAA8_9_Aev_fwAAAPP_fwHs_38AAADz_38B7f9_AAAA8_9_Ae7_fwAAAPP_fwHv_38AAADz_38B8P9_AAAA8_9_AfH_fwAAAPP_fwHy_38AAADz_38B_f9_AAAA-v9_Afz_fwAAAPr_fwH7_38AAAD6_38B-v9_AAAA-v9_Aev_fwAAAAYAgAPs_38AAAAGAIAD7f9_AAAABgCAA-7_fwAAAAYAgAPv_38AAAAGAIAD8P9_AAAABgCAA_H_fwAAAAYAgAP4_38AAAAGAIAB-f9_AAAABgCAAfr_fwAAAAYAgAH7_38AAAAGAIAB_P9_AAAABgCAAf3_fwAAAAYAgAEAAIAAAAADAIAC9f9_AAAABgCAA_T_fwAAAAYAgAPz_38AAAAGAIAD8v9_AAAABgCAA_f_fwAAAPb_fwD3_38AAAD3_38A9P9_AAAA8_9_AfP_fwAAAPP_fwHm_38AAAD2_38C5v9_AAAA9_9_Aub_fwAAAPj_fwLm_38AAAD5_38C5v9_AAAA-v9_Aub_fwAAAPv_fwLm_38AAAD8_38C5v9_AAAA_f9_Avf_fwAAAAAAgAL3_38AAAABAIAC9_9_AAAAAgCAAvf_fwAAAAMAgAL3_38AAAAEAIAC9_9_AAAABQCAAvf_fwAAAAYAgAL3_38AAAAHAIAC9P9_AAAACgCAA_P_fwAAAAoAgAPy_38AAAAKAIAD8P9_AAAACgCAA_H_fwAAAAoAgAPv_38AAAAKAIAD7v9_AAAACgCAA-3_fwAAAAoAgAPq_38AAAAKAIAD6_9_AAAACgCAA-z_fwAAAAoAgAPq_38AAAAGAIAD6f9_AAAACgCAA-n_fwAAAAYAgAHo_38AAAAKAIAB5v9_AAAA_v9_ACUACQAAAP7_fwAAAPr_fwMAAIAAAAAEAIAC-f9_AAAA-v9_AfX_fwAAAPP_fwPm_38AAAD1_38A9_9_AAAACACAAub_fwAAAAgAgAD1_38AAAD9_38D6P9_AAAAAQCAASQAAQAAAOf_fwAAAAoAgAEpAAQAAAD0_38AAAD9_38B8f9_AAAA_v9_Ae7_fwAAAP__fwHr_38AAAAAAIABAgABAAAA9v9_AAAABgCAAw

Play a Super Mario Kart Track, 1st Track on Mushroom Cup!

v1nGgSNES%20Mario%20Circuit%201BQABAAAAAACAAAAAAACAAAAAGQAAAAAAgAAAAP3_fwAAAIAAAAD8_38AAACAAAAA-_9_AOD_fwAAAPL_fwDg_38AAADz_38A4P9_AAAA9P9_AOD_fwAAAPX_fwDg_38AAAD3_38A4P9_AAAA-P9_AOD_fwAAAPn_fwDg_38AAAD2_38A4P9_AAAA-v9_AOD_fwAAAPv_fwDg_38AAAD8_38A4P9_AAAA_f9_AOD_fwAAAP7_fwDg_38AAAD__38AAACAAAAAAwCAAgAAgAAAAAQAgAIAAIAAAAAFAIAC_f9_AAAACACAA_z_fwAAAAgAgAP7_38AAAAIAIAD-v9_AAAACACAA_n_fwAAAAgAgAMlAAYAAAD-_38AAAD4_38D4P9_AAAA8f9_AOL_fwAAAAIAgAHy_38AAAD9_38D-P9_AAAACACAAQAAgAAAAAYAgAIqAAkAAAD7_38AAAD3_38D-P9_AAAA9v9_A_X_fwAAAPX_fwPy_38AAAD0_38D7_9_AAAA8_9_A-z_fwAAAPL_fwPp_38AAADx_38D5v9_AAAA8P9_A-P_fwAAAO__fwMpAAcAAADj_38AAAACAIAD5v9_AAAAAQCAA-n_fwAAAAAAgAPs_38AAAD__38D7_9_AAAA_v9_A_X_fwAAAAIAgAD2_38AAAAFAIAABgABAAAA__9_AAAAAACAAAgAAwAAAP__fwAAAP__fwAAAIAAAAABAIACAACAAAAA_v9_AgkAAwAAAAAAgAAAAAIAgAAAAIAAAAD__38A__9_AAAAAQCAAgwAAgAAAP__fwAAAP7_fwD__38AAAACAIAB

If anyone goes through the effort of beating this, they have my full respect...

v1nDAKacky%20CakeDABtAAAAAACAAQAAAACAAP__fwEAAP__fwL__38BAAD9_38DAACAAQAA_v9_AP__fwEAAP7_fwD__38BAAAAAIAAAQCAAQAA9_9_APn_fwEAAPj_fwL6_38BAAD4_38C-v9_AQAA-f9_AgMAgAEAAPv_fwMCAIABAAD7_38D-_9_AQAA-v9_Avz_fwEAAPr_fwD9_38BAAD6_38D-v9_AQAA9_9_A_7_fwEAAPv_fwL-_38BAAD6_38C__9_AQAA-v9_AgAAgAEAAPj_fwP__38BAAD2_38D_P9_AQAA-f9_Afv_fwEAAPn_fwH6_38BAAD1_38C-_9_AQAA9f9_Av__fwEAAPf_fwMAAIABAAD3_38DAwCAAQAA-f9_AwEAgAEAAPr_fwD8_38BAAD2_38D_P9_AQAA9_9_AwEAgAEAAAAAgAIAAIABAAD__38BAQCAAQAA_v9_AgAAgAEAAP3_fwEBAIABAAD7_38AAgCAAQAA_P9_AQMAgAEAAPz_fwMDAIABAAD9_38CAgCAAQAA_v9_AQMAgAEAAP7_fwMDAIABAAD__38CAgCAAQAAAACAAQMAgAEAAAAAgAIEAIABAAD__38CBACAAQAA_v9_AAUAgAEAAP3_fwMFAIABAAD__38CBQCAAQAA_P9_AwUAgAEAAPv_fwMEAIABAAD6_38DAgCAAQAA-f9_AAIAgAEAAPr_fwIBAIABAAD__38BAgCAAQAA__9_AgQAgAEAAP3_fwMFAIABAAD-_38ABACAAQAA_P9_AQQAgAEAAPv_fwEDAIABAAD6_38DAgCAAQAA-P9_AwEAgAEAAPj_fwABAIABAAD5_38BAACAAQAA-f9_AgAAgAEAAPr_fwIAAIABAAD7_38D__9_AQAA_P9_AP7_fwEAAPz_fwH8_38BAAD7_38C-_9_AQAA-_9_Avv_fwEAAPz_fwL7_38BAAD9_38C_v9_AQAAAACAAP7_fwEAAP__fwD-_38BAAD-_38A_v9_AQAA_f9_AP3_fwEAAP3_fwL9_38BAAD-_38C_f9_AQAAAQCAAPz_fwEAAAAAgAD9_38BAAAAAIAA_f9_AQAA__9_APz_fwEAAP7_fwH8_38BAAD9_38D_P9_AQAA_P9_A_3_fwEAAPz_fwP9_38BAAD7_38D_v9_AQAA9_9_Af3_fwEAAPf_fwL-_38BAAD2_38A_f9_AQAA9v9_APn_fwEAAPf_fwL6_38BAAD2_38C-_9_AQAA9v9_Avv_fwEAAPf_fwP7_38BAAD4_38D_P9_AQAA-P9_A_3_fwEAAPj_fwP9_38BAAD5_38D_v9_AQAA-f9_AP__fwEAAPv_fwACAIABAAD9_38BAQCAAQAA_P9_Af7_fwEAAPj_fwP__38BAAD4_38D__9_AQAA-f9_AwEAgAEAAP3_fwAAAIABAAD8_38A-f9_AQAA9f9_AA0AAQAAAPn_fwEAAPb_fwIrAGoAAAD5_38DAAD4_38C-f9_AwAA-f9_A_n_fwMAAPv_fwH5_38DAAD8_38C-v9_AwAA_P9_A_v_fwMAAPv_fwH7_38DAAD8_38C-f9_AwAA-v9_Afr_fwMAAPn_fwL7_38DAAD4_38D-v9_AwAA-P9_Afr_fwMAAPf_fwH7_38DAAD3_38B_f9_AwAA9_9_Av3_fwMAAPn_fwP-_38DAAD8_38A__9_AwAA-v9_Afz_fwMAAP3_fwP9_38DAAD9_38DAACAAwAA_f9_AAIAgAMAAAAAgAICAIADAAD__38CAwCAAwAA_v9_AwMAgAMAAP3_fwMCAIADAAD8_38AAQCAAwAA-_9_AQMAgAMAAAAAgAIDAIADAAD__38DAgCAAwAA_f9_AgEAgAMAAP__fwABAIADAAAAAIAC__9_AwAAAACAAAAAgAMAAAAAgAEBAIADAAD-_38CAACAAwAA__9_AwQAgAMAAP7_fwEEAIADAAD9_38BBACAAwAA-v9_AgUAgAMAAP__fwMFAIADAAD-_38DBQCAAwAA_P9_AAUAgAMAAPv_fwMEAIADAAD7_38DBACAAwAA_P9_AAMAgAMAAPz_fwEDAIADAAD7_38BAgCAAwAA-_9_AQIAgAMAAPr_fwIAAIADAAD6_38AAACAAwAA-P9_AAEAgAMAAP3_fwEBAIADAAD8_38CAACAAwAA-_9_AwAAgAMAAPz_fwD__38DAAD9_38B__9_AwAA_P9_Af7_fwMAAPv_fwH-_38DAAD9_38D_f9_AwAA_P9_A_z_fwMAAPz_fwP-_38DAAD6_38A_v9_AwAA-f9_Af7_fwMAAPj_fwL__38DAAD4_38CAACAAwAA-f9_AwEAgAMAAPn_fwACAIADAAD5_38BAgCAAwAA-P9_AQEAgAMAAPj_fwMBAIADAAD3_38AAACAAwAA9_9_Av__fwMAAPf_fwP-_38DAAD3_38A_v9_AwAA9f9_Afv_fwMAAPb_fwD8_38DAAD2_38A_f9_AwAA9v9_Af7_fwMAAPb_fwL__38DAAD2_38D_P9_AwAA-f9_APz_fwMAAPf_fwL8_38DAAD4_38D_f9_AwAA-P9_Af3_fwMAAPr_fwL7_38DAAD6_38A-v9_AwAA-v9_Afr_fwMAAPv_fwL6_38DAAD9_38D_P9_AwAA-_9_APz_fwMAAPr_fwD__38DAAD7_38BAACAAwAA_v9_Av__fwMAAP__fwL-_38DAAD__38C__9_AwAAAQCAA_7_fwMAAAEAgAP-_38DAAAAAIAD_f9_AwAA_v9_Afv_fwMAAP__fwP7_38DAAD-_38A-_9_AwAA_f9_APr_fwMAAP7_fwL8_38DAAD-_38D_P9_AwAA__9_AP3_fwMAAP__fwH9_38DAAAAAIADDgABAAAABACAAwAA__9_AQUAAQAAAAAAgAEAAAEAgAAIAIUAAAAEAIAFAAD-_38BBACABQAAAACAAwAAgAUAAP7_fwD__38FAAD__38AAACABQAA__9_AgMAgAUAAAAAgAIDAIAFAAD-_38DBQCABQAA-_9_AQQAgAUAAPv_fwL__38FAAD7_38DAQCABQAA9v9_AwUAgAUAAP3_fwEFAIAFAAD-_38DBACABQAA-f9_Av__fwUAAPf_fwL9_38FAAAAAIAD_v9_BQAAAACAA___fwUAAP3_fwEAAIAFAAD5_38BAwCABQAA-_9_AgUAgAUAAPz_fwMDAIAFAAD8_38CBACABQAA_f9_AwQAgAUAAPz_fwMDAIAFAAD9_38A__9_BQAA_v9_AP7_fwUAAP__fwH-_38FAAD-_38CAQCABQAA-_9_AP__fwUAAPj_fwMBAIAFAAD4_38AAQCABQAA-f9_AAAAgAUAAPv_fwICAIAFAAD9_38DAgCABQAA_P9_AwAAgAUAAP3_fwABAIAFAAD9_38AAQCABQAA_v9_AQIAgAUAAP7_fwIBAIAFAAAAAIADAgCABQAAAACAAAIAgAUAAP__fwABAIAFAAD__38A__9_BQAAAACAAAAAgAUAAAAAgAD6_38FAAD5_38A-_9_BQAA-P9_Afz_fwUAAPj_fwH__38FAAD6_38A_v9_BQAA_f9_Af7_fwUAAPz_fwL-_38FAAD7_38D_v9_BQAA-v9_AP3_fwUAAPz_fwD9_38FAAD9_38C_P9_BQAA_P9_A_z_fwUAAPr_fwH7_38FAAD7_38A-_9_BQAA_f9_Avv_fwUAAPr_fwL7_38FAAD5_38D_P9_BQAA-f9_AP3_fwUAAPr_fwD9_38FAAD7_38A__9_BQAA_P9_AQAAgAUAAPz_fwEBAIAFAAD8_38BAgCABQAA-_9_AQcAgAUAAPr_fwIGAIAFAAD6_38CBQCABQAA-v9_AgAAgAUAAPr_fwIBAIAFAAD6_38DAgCABQAA-f9_AAMAgAUAAPn_fwAGAIAFAAD4_38BBgCABQAA-f9_AQUAgAUAAPn_fwEEAIAFAAD6_38BAwCABQAA-v9_AQIAgAUAAPr_fwIDAIAFAAD4_38DAgCABQAA-P9_A___fwUAAPn_fwD-_38FAAD5_38AAgCABQAA9_9_AwEAgAUAAPf_fwAAAIAFAAD3_38AAACABQAA9v9_AQIAgAUAAPX_fwIBAIAFAAD1_38CAACABQAA9f9_Av3_fwUAAPb_fwP8_38FAAD3_38A_v9_BQAA9f9_A_7_fwUAAPT_fwD__38FAAD0_38A_v9_BQAA9_9_A_7_fwUAAPj_fwMCAIAFAAD0_38AAQCABQAA8_9_AAEAgAUAAPT_fwD__38FAAD1_38B__9_BQAA9v9_Av7_fwUAAPb_fwL9_38FAAD4_38D_f9_BQAA-f9_A_z_fwUAAPv_fwD7_38FAAD8_38A-v9_BQAA_f9_A_r_fwUAAP7_fwD8_38FAAD-_38C_f9_BQAA_v9_A_3_fwUAAP__fwH8_38FAAD__38B-v9_BQAA-_9_APr_fwUAAPr_fwD6_38FAAD4_38C-_9_BQAA9_9_A_3_fwUAAPX_fwD8_38FAAD1_38A_P9_BQAA9v9_Afv_fwUAAPb_fwP6_38FAAD2_38B-v9_BQAA9_9_Afn_fwUAAPf_fwD5_38FAAD4_38A-f9_BQAA-f9_Afn_fwUAAPr_fwL5_38FAAD7_38D-f9_BQAA_f9_APn_fwUAAPz_fwH6_38FAAD8_38BBgABAAAA9v9_BQAA-P9_AQ

(and it might get taller)

v1nKwElectronic%20Absolute%20Skillless%20YappingBQABAAAAAACAAAAAAACAAAAABgAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACAAAAA_f9_AAAAgAAAAPz_fwAAAIAAAAD7_38AAACAAAAA-v9_ACQAAwAAAAAAgAAAAPn_fwACAIAAAAD4_38DAwCAAAAA-v9_AgIAAgAAAAEAgAAAAPv_fwH8_38AAAD7_38DEQADAAAA-f9_AgAA-_9_Afj_fwQAAPv_fwH3_38GAAD7_38BJgABAAAA-_9_AAAA-_9_ARIAAwAAAPn_fwIAAPr_fwH4_38EAAD6_38B9_9_BgAA-v9_AQoACgAAAPr_fwIAAPr_fwH7_38CAAD6_38B_P9_AgAA-v9_Af3_fwIAAPr_fwH-_38CAAD6_38B__9_AgAA-v9_AQAAgAIAAPn_fwIAAIACAAD4_38CAACAAgAA9_9_AgAAgAIAAPb_fwIMAAEAAAAAAIACAAD6_38CDwADAAAA__9_AgAA-_9_Af7_fwEAAPv_fwH9_38AAAD7_38BBgABAAAA_v9_AAAA-_9_AQ It's EASY!

4.396

Torque, Blorque, and Shorque. My time is around 1 minute, so expect this to be the most easiest yet tedious track I've made.

v1nGASuper%20Torque%20RemoverBQABAAAAAACAAAAAAACAACcAEQAAAAAAgAAAAP__fwIAAIAAAAD8_38AAwCAAgAA-_9_AQUAgAMAAPv_fwEIAIADAAD7_38DCQCAAwAA-_9_AQsAgAQAAPv_fwEOAIADAAD7_38CDgCAAwAA-P9_AA4AgAsAAPL_fwIOAIALAADv_38ADgCACwAA7v9_Ag4AgAsAAOv_fwAMAIAAAADl_38ADACAAAAA6P9_AgwAgAAAAOn_fwAMAIAAAADs_38CAQABAAAAAACAAAAA-_9_ACYAAQAAAAEAgAAAAPv_fwMEAAUAAAANAIAEAAD7_38BDgCAAwAA9_9_AA4AgAUAAPb_fwAOAIAHAAD1_38ADgCACQAA9P9_AAYAAQAAAAwAgAAAAOT_fwAaAC8AAAANAIAAAADk_38DCwCAAAAA5P9_AQ0AgAAAAOX_fwMNAIAAAADm_38DDQCAAAAA6P9_Aw0AgAAAAOf_fwMNAIAAAADp_38DDQCAAAAA6v9_Aw0AgAAAAOv_fwMNAIABAADr_38DDQCAAQAA6v9_Aw0AgAEAAOn_fwMNAIABAADo_38DDQCAAQAA5_9_Aw0AgAEAAOb_fwMNAIABAADl_38DDQCAAQAA5P9_Aw0AgAIAAOT_fwMNAIACAADl_38DDQCAAgAA5v9_Aw0AgAIAAOf_fwMNAIACAADo_38DDQCAAgAA6f9_Aw0AgAIAAOr_fwMNAIACAADr_38DDACAAAAA4_9_AAwAgAEAAOP_fwAMAIACAADj_38ACwCAAQAA5P9_AQsAgAEAAOX_fwELAIABAADm_38BCwCAAQAA5_9_AQsAgAEAAOj_fwELAIABAADp_38BCwCAAQAA6v9_AQsAgAEAAOv_fwELAIABAADs_38BCwCAAgAA7P9_AQsAgAIAAOv_fwELAIACAADq_38BCwCAAgAA6f9_AQsAgAIAAOj_fwELAIACAADn_38BCwCAAgAA5v9_AQsAgAIAAOX_fwELAIACAADk_38BCwCAAgAA8P9_Ag

20.389 actually, shortcut exists. Don't go too fast though!

17.059, brake at the last second!

16.501! Flip, flip, and flip. About the speed where you go off the ramp, and then brake when your wheels are about to touch the structure so that you don't fly off into the distance.

15.441! I realized that braking is for losers, and I should only use it in an emergency.

14.757 :)

13.459

Don't go for a normal run! My best normal run can't even compare to my worst shortcut time! And, it requires basically no skill at all, I mean, you literally need 6 inputs to complete it normally, just shortcut it!

My best normal time is a 46.437, and I was wrong, the course takes SEVEN inputs instead of six.

12.662

12.489

Deleted post

Let's Play a Mario Kart 64. 1st Race on Flower Cup: Toad's Turnpike!

v1nFwN64%20Toad's%20TurnpikeBQABAAAAAACABgAAAACAAAAAeQAAAAAAgAYAAP3_fwAAAIAGAAD8_38AAACABgAA-_9_AAAAgAYAAPr_fwAAAIAGAAD4_38AAACABgAA9_9_AAAAgAYAAPn_fwAAAIAGAAD2_38AAACABgAA9f9_AAAAgAYAAPT_fwAAAIAGAADz_38AAACABgAA8v9_AAAAgAYAAPH_fwAAAIAGAADw_38AAACABgAA7_9_AAAAgAYAAO7_fwAAAIAGAADt_38AAACABgAA7P9_AAAAgAYAAOv_fwADAIAGAAAFAIABBACABgAABQCAAQUAgAYAAAUAgAEGAIAGAAAFAIABBwCABgAABQCAAQgAgAYAAAUAgAEJAIAGAAAFAIABCgCABgAABQCAAQsAgAYAAAUAgAEMAIAGAAAFAIABDgCABgAABQCAAQ8AgAYAAAUAgAEQAIAGAAAFAIABEQCABgAABQCAAQ0AgAYAAAUAgAESAIAGAAAFAIABEwCABgAABQCAARQAgAYAAAUAgAEVAIAGAAAFAIABFgCABgAABQCAARcAgAYAAAUAgAEYAIAGAAAFAIABGQCABgAABQCAARsAgAYAAAUAgAEaAIAGAAAFAIABHACABgAABQCAAR0AgAYAAAUAgAEgAIAGAAACAIACIACABgAAAQCAAiAAgAYAAAAAgAIgAIAGAAD__38CIACABgAA_v9_AiAAgAYAAP3_fwIgAIAGAAD8_38CIACABgAA-_9_AiAAgAYAAPr_fwIgAIAGAAD5_38CIACABgAA-P9_Ah0AgAYAAPX_fwMcAIAGAAD1_38DGwCABgAA9f9_AxoAgAYAAPX_fwMZAIAGAAD1_38DGACABgAA9f9_AxcAgAYAAPX_fwMWAIAGAAD1_38DFQCABgAA9f9_AxQAgAYAAPX_fwMTAIAGAAD1_38DEgCABgAA9f9_AxEAgAYAAPX_fwMQAIAGAAD1_38DDwCABgAA9f9_Aw4AgAYAAPX_fwMNAIAGAAD1_38DDACABgAA9f9_AwsAgAYAAPX_fwMKAIAGAAD1_38DBACAAAAA9f9_AwMAgAAAAPX_fwMCAIAAAAD1_38DAQCAAAAA9f9_AwAAgAAAAPX_fwP-_38AAAD1_38D__9_AAAA9f9_A_3_fwAAAPX_fwP8_38AAAD1_38D9v9_BgAA9f9_A_X_fwYAAPX_fwP0_38GAAD1_38D8_9_BgAA9f9_A_L_fwYAAPX_fwPx_38GAAD1_38D8P9_BgAA9f9_A-__fwYAAPX_fwPu_38GAAD1_38D_f9_BgAA6P9_A_z_fwYAAOj_fwP7_38GAADo_38D-v9_BgAA6P9_A_n_fwYAAOj_fwP4_38GAADo_38D9_9_BgAA6P9_A_b_fwYAAOj_fwP1_38GAADo_38D9P9_BgAA6P9_A_P_fwYAAOj_fwPy_38GAADo_38D8f9_BgAA6P9_A_D_fwYAAOj_fwPv_38GAADo_38D7v9_BgAA6P9_A-3_fwYAAPX_fwPt_38GAADo_38D6v9_BgAA6_9_AOr_fwYAAOz_fwDq_38GAADt_38A6v9_BgAA7v9_AOr_fwYAAO__fwDq_38GAADw_38A6v9_BgAA8f9_AOr_fwYAAPL_fwAlAAYAAAACAIAGAAAFAIABIACABgAAAwCAAh4AgAYAAPX_fwP-_38GAADo_38D6v9_BgAA6v9_AOz_fwYAAPX_fwEMAAIAAAD__38GAAACAIAB__9_BgAA_v9_AAkAAwAAAP__fwYAAAEAgAIAAIAGAAACAIAAAACABgAA__9_AAgAAwAAAAAAgAYAAAEAgAIAAIAGAAD-_38C__9_BgAA__9_ACYAAgAAAAUAgAAAAPX_fwP7_38AAAD1_38BBAACAAAABwCAAgAA9f9_A_n_fwIAAPX_fwEnAAIAAAD4_38EAAD1_38DCACABAAA9f9_AQYAAQAAAP__fwYAAAAAgAAdAI8AAAD9_38FAAD2_38B__9_BQAA9v9_AQAAgAUAAPb_fwEBAIAFAAD2_38BAgCABQAA9v9_AQMAgAUAAPb_fwEFAIAFAAD2_38BBQCABQAA9f9_AQUAgAUAAPT_fwEEAIAFAAD0_38BBACABQAA9f9_AQMAgAUAAPX_fwECAIAFAAD1_38BAQCABQAA9P9_AQEAgAUAAPX_fwECAIAFAAD0_38BAwCABQAA9P9_Afz_fwUAAPb_fwH7_38FAAD2_38B-_9_BQAA9f9_Afv_fwUAAPT_fwH8_38FAAD0_38B_f9_BQAA9P9_Af7_fwUAAPT_fwEAAIAFAAD0_38B__9_BQAA9P9_Af__fwUAAPX_fwEAAIAFAAD1_38B_v9_BQAA9f9_Af3_fwUAAPX_fwH8_38FAAD1_38B-_9_BAAA9v9_Afv_fwMAAPb_fwH7_38CAAD2_38B-_9_AQAA9v9_Afv_fwAAAPb_fwH8_38AAAD2_38B_P9_AQAA9v9_Afz_fwIAAPb_fwH8_38DAAD2_38B_P9_BAAA9v9_Af3_fwQAAPb_fwH9_38DAAD2_38B_f9_AgAA9v9_Af3_fwEAAPb_fwH9_38AAAD2_38B_v9_AAAA9v9_Af7_fwEAAPb_fwH-_38CAAD2_38B_v9_AwAA9v9_Af7_fwQAAPb_fwH-_38FAAD2_38B__9_BAAA9v9_Af__fwMAAPb_fwH__38CAAD2_38B__9_AQAA9v9_Af__fwAAAPb_fwEAAIAAAAD2_38BAACAAQAA9v9_AQAAgAIAAPb_fwEAAIADAAD2_38BAACABAAA9v9_AQEAgAQAAPb_fwEBAIADAAD2_38BAQCAAgAA9v9_AQEAgAEAAPb_fwEBAIAAAAD2_38BAgCAAAAA9v9_AQIAgAEAAPb_fwECAIACAAD2_38BAgCAAwAA9v9_AQIAgAQAAPb_fwEDAIAEAAD2_38BAwCAAwAA9v9_AQMAgAIAAPb_fwEDAIABAAD2_38BAwCAAAAA9v9_AQQAgAAAAPb_fwEFAIAEAAD2_38BBQCAAwAA9v9_AQUAgAIAAPb_fwEFAIABAAD2_38BBQCAAAAA9v9_AQQAgAEAAPb_fwEEAIACAAD2_38BBACAAwAA9v9_AQQAgAQAAPb_fwEEAIAFAAD2_38BBQCABAAA9P9_AQUAgAMAAPT_fwEFAIACAAD0_38BBQCAAQAA9P9_AQUAgAAAAPT_fwEEAIAAAAD0_38BBACAAQAA9P9_AQQAgAIAAPT_fwEEAIADAAD0_38BBACABAAA9P9_AQMAgAQAAPT_fwEDAIADAAD0_38BAwCAAgAA9P9_AQMAgAEAAPT_fwEDAIAAAAD0_38BAgCAAAAA9P9_AQIAgAEAAPT_fwECAIACAAD0_38BAgCAAwAA9P9_AQIAgAQAAPT_fwEBAIAEAAD0_38BAQCAAwAA9P9_AQEAgAIAAPT_fwEBAIABAAD0_38BAQCAAAAA9P9_Afv_fwAAAPT_fwH-_38AAAD0_38B__9_AAAA9P9_AQAAgAAAAPT_fwH8_38AAAD0_38B_f9_AAAA9P9_AQAAgAEAAPT_fwH__38BAAD0_38B_v9_AQAA9P9_Af3_fwEAAPT_fwH8_38BAAD0_38B-_9_AQAA9P9_AQAAgAIAAPT_fwH__38CAAD0_38B_v9_AgAA9P9_Af3_fwIAAPT_fwH8_38CAAD0_38B-_9_AgAA9P9_AQAAgAMAAPT_fwH__38DAAD0_38B_v9_AwAA9P9_Af3_fwMAAPT_fwH8_38DAAD0_38B-_9_AwAA9P9_AQAAgAQAAPT_fwH__38EAAD0_38B_v9_BAAA9P9_Af3_fwQAAPT_fwH8_38EAAD0_38B-_9_BAAA9P9_AQ

Play a Mario Kart: Double Dash Tracks. 3rd Race on Mushroom Cup: Baby Park!

v1nEQGCN%20Baby%20ParkBQABAAAAAACAAAAAAACAAAAAEQAAAAAAgAAAAP3_fwAAAIAAAAD8_38AAACAAAAAAwCAAAAAgAAAAAQAgAAAAIAAAAAFAIAABQCAAAAA-_9_AAUAgAAAAPz_fwAFAIAAAAD9_38ABQCAAAAA_v9_AAUAgAAAAP__fwAFAIAAAAAAAIAABQCAAAAAAQCAAAUAgAAAAAIAgAAFAIAAAAADAIAABQCAAAAABACAAAUAgAAAAAUAgAAAAIAAAAD7_38CBgABAAAAAQCAAAAAAACAAAgAAwAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAACAIAAAQCAAAAAAQCAAgkAAwAAAAEAgAAAAP__fwAAAIAAAAABAIACAACAAAAA_v9_AgwAAgAAAAEAgAAAAAIAgAIBAIAAAAD-_38DJQAEAAAABQCAAAAABgCAAgMAgAAAAPj_fwMAAIAAAAD6_38AAgCAAAAACACAAQ

Play a Super Mario Kart Track, Final Track on Flower Cup!

v1nGgSNES%20Mario%20Circuit%203BQABAAAAAACAAAAAAACAAAAANQAAAAAAgAAAAP3_fwAAAIAAAAD8_38AAACAAAAA-_9_AAAAgAAAAPr_fwAAAIAAAAD5_38AAACAAAAA-P9_AAAAgAAAAPf_fwADAIAAAAD0_38BBACAAAAA9P9_AQUAgAAAAPT_fwEGAIAAAAD0_38BFQCAAAAA9P9_AxQAgAAAAPT_fwMYAIAAAAD3_38ABwCAAAAAAgCAAQgAgAAAAAIAgAEJAIAAAAACAIABCgCAAAAAAgCAAQsAgAAAAAIAgAEMAIAAAAACAIABDQCAAAAAAgCAAQ4AgAAAAAIAgAEOAIAAAAD5_38BDQCAAAAA-f9_AQwAgAAAAPn_fwEPAIAAAAACAIABEACAAAAAAgCAARIAgAAAAAIAgAETAIAAAAACAIABFACAAAAAAgCAAREAgAAAAAIAgAEVAIAAAAACAIABGQCAAAAABgCAAhkAgAAAAAUAgAIWAIAAAAACAIADFgCAAAAACQCAAxUAgAAAAAkAgAMUAIAAAAAJAIADEwCAAAAACQCAAxIAgAAAAAkAgAMRAIAAAAAJAIADEACAAAAACQCAAwkAgAAAAAkAgAEIAIAAAAAJAIABBwCAAAAACQCAAQYAgAAAAAkAgAEFAIAAAAAJAIABBACAAAAACQCAAQMAgAAAAAkAgAEAAIAAAAADAIAAAACAAAAABACAAAAAgAAAAAUAgAAAAIAAAAAGAIAABgABAAAAAQCAAAAAAACAAAgAAwAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAACAIAAAQCAAAAAAQCAAgkAAwAAAAEAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38CAACAAAAAAQCAAiUACgAAAAAAgAAAAPb_fwAHAIAAAAD0_38DCwCAAAAA-f9_AREAgAAAAPf_fwIRAIAAAAD2_38AGACAAAAA-P9_AhYAgAAAAPT_fwMXAIAAAAACAIADGQCAAAAABwCAAgIAgAAAAAkAgAEpAAUAAAATAIAAAAD7_38DEACAAAAA_P9_Aw0AgAAAAP3_fwMKAIAAAAD-_38DBwCAAAAA__9_AyQABgAAAAYAgAAAAAIAgAEFAIAAAAAAAIAADwCAAAAACQCAAQsAgAAAAAgAgAINAIAAAAAGAIADCwCAAAAABwCAAAwAAgAAAAEAgAAAAAIAgAIBAIAAAAD-_38D

Play a Super Mario Kart Track, 2nd Track on Mushroom Cup!

v1nGQSNES%20Donut%20Plains%201BQABAAAAAACAAAAAAACAAAAANwAAAAAAgAAAAP3_fwAAAIAAAAD8_38AAACAAAAA-_9_AAAAgAAAAPr_fwAAAIAAAAD5_38AAACAAAAA-P9_AAAAgAAAAPf_fwADAIAAAAD0_38BBACAAAAA9P9_AQUAgAAAAPT_fwEGAIAAAAD0_38BBwCAAAAA9P9_AQgAgAAAAPT_fwEJAIAAAAD0_38BCwCAAAAA9P9_AQwAgAAAAPT_fwENAIAAAAD0_38BDgCAAAAA9P9_AQ8AgAAAAPT_fwEQAIAAAAD0_38BEQCAAAAA9P9_ARIAgAAAAPT_fwEKAIAAAAD0_38BEwCAAAAA9P9_ARYAgAAAAPT_fwMVAIAAAAD0_38DFACAAAAA9P9_AxkAgAAAAPf_fwAZAIAAAAD4_38AGQCAAAAA-f9_ABkAgAAAAAIAgAAZAIAAAAADAIAAGQCAAAAABACAABkAgAAAAAUAgAAZAIAAAAAGAIAAGQCAAAAABwCAABkAgAAAAAgAgAAWAIAAAAALAIADFQCAAAAACwCAAxQAgAAAAAsAgAMLAIAAAAD9_38DCQCAAAAACwCAAQoAgAAAAAsAgAEIAIAAAAALAIABBwCAAAAACwCAAQQAgAAAAAsAgAEGAIAAAAALAIABBQCAAAAACwCAAQMAgAAAAAsAgAEAAIAAAAAIAIACAACAAAAABgCAAgAAgAAAAAUAgAIAAIAAAAAEAIACAACAAAAAAwCAAgAAgAAAAAcAgAIlAAoAAAAAAIAAAAD2_38AFwCAAAAA9P9_AxkAgAAAAPr_fwIXAIAAAAAAAIABGQCAAAAACQCAAhMAgAAAAAsAgAEMAIAAAAD9_38DCACAAAAA__9_AA0AgAAAAAkAgAICAIAAAAALAIABJAAEAAAAFQCAAAAA_f9_ABgAgAAAAAAAgAMJAIAAAAABAIABCgCAAAAAAQCAAykABQAAABAAgAAAAAYAgAIPAIAAAAADAIACDgCAAAAAAACAAgwAgAAAAAUAgAANAIAAAAAIAIAACQADAAAAAACAAAAAAQCAAgAAgAAAAP7_fwIBAIAAAAD__38ACAADAAAAAQCAAAAAAQCAAgAAgAAAAP__fwAAAIAAAAACAIAADAACAAAAAQCAAAAAAgCAAgEAgAAAAP7_fwMGAAEAAAABAIAAAAAAAIAA

This is my first track- its meant for top speed and glitches into the open part of the map-

v1nCwhigh%20riseBQABAAAAAACAAAAAAACAAAAAJQAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACAAAAA_f9_AAAAgAAAAPz_fwAAAIAAAAD7_38AAACAAAAA-v9_AAEAgAAAAPn_fwMAAIAAAAD4_38A7v9_CAAA-P9_A-__fwgAAPj_fwPw_38IAAD3_38C8P9_DwAA7v9_APD_fw8AAO3_fwDw_38PAADs_38A8P9_DwAA6_9_APD_fw8AAOr_fwDw_38PAADn_38A8P9_DwAA6P9_APD_fw8AAOn_fwDv_38PAADm_38D7v9_DwAA5v9_A-3_fw8AAOb_fwPs_38PAADl_38A7P9_DwAA5P9_Auz_fw8AAOP_fwLs_38PAADi_38C7P9_DwAA4f9_Auz_fw8AAOD_fwLs_38PAADf_38C7P9_DwAA3v9_Auz_fw8AAN3_fwLs_38PAADc_38C7P9_DwAA2_9_Auz_fw8AANr_fwLs_38fAADN_38C7P9_HwAAzP9_Auz_fx8AAMv_fwIkAAMAAAAAAIAAAAD3_38AAgCAAAAA9v9_AwMAgAAAAPj_fwIsAAEAAAAAAIAAAAD5_38AJgAEAAAA__9_AAAA-f9_Af3_fwIAAPn_fwH7_38EAAD5_38B-f9_BgAA-f9_AQIABQAAAPf_fwgAAPn_fwHt_38IAAD4_38B8P9_DAAA8f9_APD_fw0AAPD_fwDw_38OAADv_38AKQAEAAAA9v9_CQAA-f9_AfP_fwkAAPr_fwHw_38JAAD7_38B7f9_CQAA_P9_ASUAAgAAAOr_fwkAAP3_fwHo_38JAAD6_38AAwACAAAA6_9_CQAA-P9_Aez_fwkAAPj_fwMBAAsAAADw_38IAAD4_38C8P9_DwAA5v9_A-z_fw8AAOb_fwHs_38fAADR_38D6_9_HwAA0f9_Aev_fx8AAND_fwDs_38fAADQ_38C7P9_HwAAz_9_A-v_fx8AAM__fwHr_38fAADO_38A7P9_HwAAzv9_AigACwAAAPD_fwgAAPb_fwDw_38KAAD1_38A8P9_DAAA9P9_AOz_fw8AANn_fwDs_38RAADY_38A7P9_EwAA1_9_AOz_fxUAANb_fwDs_38XAADV_38A7P9_GQAA1P9_AOz_fxsAANP_fwDs_38dAADS_38AJwABAAAA8P9_DAAA8v9_AAsAAQAAAOz_fx8AAMr_fwAKADUAAADt_38fAADK_38D7v9_HwAAyv9_A-__fx8AAMr_fwPw_38fAADK_38D8f9_HwAAyP9_AvH_fx8AAMf_fwLx_38fAADG_38C8f9_HwAAxf9_AvH_fx8AAMT_fwLx_38fAADD_38C8f9_HwAAwv9_AvH_fx8AAMH_fwLx_38fAADA_38C8f9_HwAAv_9_AvH_fx8AAL7_fwLw_38fAADJ_38C8f9_HwAAyf9_AvD_fx8AAMj_fwLw_38fAADH_38C8P9_HwAAxv9_AvD_fx8AAMX_fwLw_38fAADE_38C8P9_HwAAw_9_AvD_fx8AAML_fwLw_38fAADB_38C8P9_HwAAwP9_AvD_fx8AAL__fwLv_38fAAC__38C8P9_HwAAvv9_Au__fx8AAL7_fwLv_38fAAC9_38C8P9_HwAAvf9_AvD_fx8AALz_fwLy_38fAAC8_38A8v9_HwAAu_9_APL_fx8AALr_fwDx_38fAAC6_38A8f9_HwAAuf9_APL_fx8AALn_fwDx_38fAAC4_38A8v9_HwAAuP9_APH_fx8AALf_fwDy_38fAAC3_38A8_9_HwAAtf9_AvP_fx8AALT_fwLz_38fAACz_38C8_9_HwAAsv9_AvP_fx8AALH_fwLz_38fAACw_38C8_9_HwAAr_9_AvP_fx8AAK7_fwLz_38fAACt_38C8_9_HwAArP9_AgwABgAAAPH_fx8AAL3_fwDx_38fAADK_38C8P9_HwAAu_9_APH_fx8AALv_fwLy_38fAAC9_38C8_9_HwAAtv9_AggAAQAAAPH_fx8AALb_fwAHAAEAAADy_38fAAC2_38ABgABAAAA8_9_HwAAq_9_Ag

This is the other im posting -F1 Racetrack. It has lots of twists and stuff, my best time is 35.59

v1nCwhigh%20riseBQABAAAAAACAAAAAAACAAAAAJQAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACAAAAA_f9_AAAAgAAAAPz_fwAAAIAAAAD7_38AAACAAAAA-v9_AAEAgAAAAPn_fwMAAIAAAAD4_38A7v9_CAAA-P9_A-__fwgAAPj_fwPw_38IAAD3_38C8P9_DwAA7v9_APD_fw8AAO3_fwDw_38PAADs_38A8P9_DwAA6_9_APD_fw8AAOr_fwDw_38PAADn_38A8P9_DwAA6P9_APD_fw8AAOn_fwDv_38PAADm_38D7v9_DwAA5v9_A-3_fw8AAOb_fwPs_38PAADl_38A7P9_DwAA5P9_Auz_fw8AAOP_fwLs_38PAADi_38C7P9_DwAA4f9_Auz_fw8AAOD_fwLs_38PAADf_38C7P9_DwAA3v9_Auz_fw8AAN3_fwLs_38PAADc_38C7P9_DwAA2_9_Auz_fw8AANr_fwLs_38fAADN_38C7P9_HwAAzP9_Auz_fx8AAMv_fwIkAAMAAAAAAIAAAAD3_38AAgCAAAAA9v9_AwMAgAAAAPj_fwIsAAEAAAAAAIAAAAD5_38AJgAEAAAA__9_AAAA-f9_Af3_fwIAAPn_fwH7_38EAAD5_38B-f9_BgAA-f9_AQIABQAAAPf_fwgAAPn_fwHt_38IAAD4_38B8P9_DAAA8f9_APD_fw0AAPD_fwDw_38OAADv_38AKQAEAAAA9v9_CQAA-f9_AfP_fwkAAPr_fwHw_38JAAD7_38B7f9_CQAA_P9_ASUAAgAAAOr_fwkAAP3_fwHo_38JAAD6_38AAwACAAAA6_9_CQAA-P9_Aez_fwkAAPj_fwMBAAsAAADw_38IAAD4_38C8P9_DwAA5v9_A-z_fw8AAOb_fwHs_38fAADR_38D6_9_HwAA0f9_Aev_fx8AAND_fwDs_38fAADQ_38C7P9_HwAAz_9_A-v_fx8AAM__fwHr_38fAADO_38A7P9_HwAAzv9_AigACwAAAPD_fwgAAPb_fwDw_38KAAD1_38A8P9_DAAA9P9_AOz_fw8AANn_fwDs_38RAADY_38A7P9_EwAA1_9_AOz_fxUAANb_fwDs_38XAADV_38A7P9_GQAA1P9_AOz_fxsAANP_fwDs_38dAADS_38AJwABAAAA8P9_DAAA8v9_AAsAAQAAAOz_fx8AAMr_fwAKADUAAADt_38fAADK_38D7v9_HwAAyv9_A-__fx8AAMr_fwPw_38fAADK_38D8f9_HwAAyP9_AvH_fx8AAMf_fwLx_38fAADG_38C8f9_HwAAxf9_AvH_fx8AAMT_fwLx_38fAADD_38C8f9_HwAAwv9_AvH_fx8AAMH_fwLx_38fAADA_38C8f9_HwAAv_9_AvH_fx8AAL7_fwLw_38fAADJ_38C8f9_HwAAyf9_AvD_fx8AAMj_fwLw_38fAADH_38C8P9_HwAAxv9_AvD_fx8AAMX_fwLw_38fAADE_38C8P9_HwAAw_9_AvD_fx8AAML_fwLw_38fAADB_38C8P9_HwAAwP9_AvD_fx8AAL__fwLv_38fAAC__38C8P9_HwAAvv9_Au__fx8AAL7_fwLv_38fAAC9_38C8P9_HwAAvf9_AvD_fx8AALz_fwLy_38fAAC8_38A8v9_HwAAu_9_APL_fx8AALr_fwDx_38fAAC6_38A8f9_HwAAuf9_APL_fx8AALn_fwDx_38fAAC4_38A8v9_HwAAuP9_APH_fx8AALf_fwDy_38fAAC3_38A8_9_HwAAtf9_AvP_fx8AALT_fwLz_38fAACz_38C8_9_HwAAsv9_AvP_fx8AALH_fwLz_38fAACw_38C8_9_HwAAr_9_AvP_fx8AAK7_fwLz_38fAACt_38C8_9_HwAArP9_AgwABgAAAPH_fx8AAL3_fwDx_38fAADK_38C8P9_HwAAu_9_APH_fx8AALv_fwLy_38fAAC9_38C8_9_HwAAtv9_AggAAQAAAPH_fx8AALb_fwAHAAEAAADy_38fAAC2_38ABgABAAAA8_9_HwAAq_9_Ag

If that doesnt work, this might

v1nDQFormula%20100IAApAAAAAgCAAAAAAACAAAMAgAAAAAAAgAAEAIAAAAAAAIAABQCAAAAAAACAAAcAgAAAAAAAgAAIAIAAAAAAAIAA__9_AAAAAQCAAgAAgAAAAAEAgAIDAIAAAAABAIACBACAAAAAAQCAAv7_fwAAAAEAgAL9_38AAAABAIAC_P9_AAAAAQCAAvv_fwAAAAEAgAL8_38AAAAAAIAA-_9_AAAAAACAAPn_fwAAAAEAgAH5_38AAAACAIAB-f9_AAAAAwCAAfr_fwAAAAAAgAD5_38AAAAEAIAB_f9_AAAAAACAAAYAgAAAAAAAgAABAIAAAAABAIACCgCAAAAAAQCAAwkAgAAAAAAAgAAKAIAAAAACAIADCgCAAAAAAwCAAwoAgAAAAAQAgAMKAIAAAAAFAIADAgCAAAAAAQCAAgAAgAgAAAIAgAL__38IAAACAIAC_v9_CAAAAgCAAv3_fwgAAAIAgAL8_38IAAACAIAC-v9_CAAAAQCAAPn_fwgAAAEAgAD4_38IAAABAIAA9_9_CAAAAQCAAPb_fwgAAAEAgAAeADAAAAD__38EAAABAIACAACABAAAAQCAAgEAgAQAAAEAgAICAIAEAAABAIACAwCABAAAAQCAAgQAgAQAAAEAgAICAIAEAAAAAIAAAwCABAAAAACAAAQAgAQAAAAAgAAFAIAEAAAAAIAABgCABAAAAACAAAcAgAQAAAAAgAAIAIAEAAAAAIAA_f9_BAAAAACAAPz_fwQAAAAAgAD7_38EAAAAAIAA_v9_BAAAAQCAAv3_fwQAAAEAgAL8_38EAAABAIAC-_9_BAAAAQCAAvr_fwQAAAAAgAD5_38EAAABAIAB-f9_BAAAAgCAAfn_fwQAAAMAgAEKAIAEAAABAIADCQCABAAAAACAAAoAgAQAAAIAgAMKAIAEAAADAIADCgCABAAABACAAwoAgAQAAAUAgAMAAIAMAAACAIAC__9_DAAAAgCAAv7_fwwAAAIAgAL9_38MAAACAIAC_P9_DAAAAgCAAvv_fwwAAAIAgAL6_38MAAACAIAC-f9_DAAAAgCAAvr_fwwAAAEAgAD5_38MAAABAIAA-_9_DAAAAQCAAPj_fwwAAAEAgAD3_38MAAABAIAA9v9_DAAAAQCAAPj_fwwAAAIAgAL3_38MAAACAIAC9v9_DAAAAgCAAvn_fwQAAAQAgAEzAAIAAAD5_38EAAAAAIAACgCABAAAAACAAzEAAgAAAPn_fwAAAAAAgAAKAIAAAAAAAIADGQAxAAAA-v9_AAAABACAAPr_fwAAAAMAgAD7_38AAAAEAIAACQCAAAAAAgCAAAkAgAAAAAMAgAAJAIAAAAAEAIAACQCAAAAABQCAAAgAgAgAAAEAgAMIAIAIAAAAAIADBwCACAAAAQCAAwcAgAgAAAAAgAMGAIAIAAAAAIACBgCACAAAAQCAAgAAgAgAAAAAgAAAAIAIAAABAIAA__9_CAAAAACAAP__fwgAAAEAgAD-_38IAAABAIAA_v9_CAAAAACAAP3_fwgAAAAAgAD9_38IAAABAIAA_P9_CAAAAACAAPz_fwgAAAEAgAD6_38IAAACAIAA-f9_CAAAAgCAAPj_fwgAAAIAgAD6_38IAAADAIAA-f9_CAAAAwCAAPj_fwgAAAMAgAD6_38IAAAEAIAA-f9_CAAABACAAPj_fwgAAAQAgAD3_38IAAACAIAA9v9_CAAAAgCAAPb_fwgAAAMAgAD3_38IAAADAIAA9_9_CAAABACAAPb_fwgAAAQAgAD2_38IAAAGAIAD9_9_CAAABgCAA_j_fwgAAAYAgAP5_38IAAAGAIAD-v9_CAAABgCAA_r_fwgAAAUAgAP5_38IAAAFAIAD-P9_CAAABQCAA_f_fwgAAAUAgAP2_38IAAAFAIAD-_9_AAAAAwCAAR0AmQIAAAEAgAAAAAAAgAAGAIAAAAABAIAABgCAAQAAAQCAAgEAgAEAAAAAgAIGAIACAAABAIACAQCAAgAAAACAAgEAgAMAAAAAgAIGAIADAAABAIAC__9_AAAAAACAAgAAgAAAAAAAgAIAAIACAAAAAIAC__9_AgAAAACAAgAAgAEAAAAAgAL__38BAAAAAIACAACAAwAAAACAAv__fwMAAAAAgAIHAIAAAAABAIACCACAAAAAAQCAAgcAgAEAAAEAgAIIAIABAAABAIACBwCAAgAAAQCAAggAgAIAAAEAgAIHAIADAAABAIACCACAAwAAAQCAAggAgAQAAAEAgAMHAIAEAAABAIADBgCABAAAAQCAAwYAgAUAAAEAgAMHAIAFAAABAIADCACABQAAAQCAAwYAgAYAAAEAgAMHAIAGAAABAIADCACABgAAAQCAAwYAgAcAAAEAgAMHAIAHAAABAIADCACABwAAAQCAAwEAgAQAAAAAgAMAAIAEAAAAAIAD__9_BAAAAACAAwEAgAUAAAAAgAMAAIAFAAAAAIAD__9_BQAAAACAAwEAgAYAAAAAgAMAAIAGAAAAAIAD__9_BgAAAACAAwEAgAcAAAAAgAMAAIAHAAAAAIAD__9_BwAAAACAA_7_fwAAAAAAgAMFAIAAAAABAIADBQCAAQAAAQCAA_7_fwEAAAAAgAP-_38CAAAAAIADBQCAAgAAAQCAAwUAgAMAAAEAgAP-_38DAAAAAIAD_v9_BAAAAACAAwUAgAQAAAEAgAMFAIAFAAABAIAD_v9_BQAAAACAAwUAgAYAAAEAgAP-_38GAAAAAIAD_v9_BwAAAACAAwUAgAcAAAEAgAMJAIAAAAABAIABCQCAAQAAAQCAAQkAgAIAAAEAgAEJAIADAAABAIABCQCABAAAAQCAAQkAgAUAAAEAgAEJAIAGAAABAIABCQCABwAAAQCAAQoAgAAAAAYAgAEKAIAAAAAHAIABCQCAAAAABwCAAQgAgAAAAAcAgAEHAIAAAAAHAIABBgCAAAAABwCAAQYAgAAAAAYAgAEHAIAAAAAGAIABCACAAAAABgCAAQkAgAAAAAYAgAEKAIABAAAGAIABCgCAAQAABwCAAQkAgAEAAAcAgAEIAIABAAAHAIABBwCAAQAABwCAAQYAgAEAAAcAgAEGAIABAAAGAIABBwCAAQAABgCAAQgAgAEAAAYAgAEJAIABAAAGAIABCgCAAgAABgCAAQoAgAIAAAcAgAEJAIACAAAHAIABCACAAgAABwCAAQcAgAIAAAcAgAEGAIACAAAHAIABBgCAAgAABgCAAQcAgAIAAAYAgAEIAIACAAAGAIABCQCAAgAABgCAAQoAgAMAAAYAgAEKAIADAAAHAIABCQCAAwAABwCAAQgAgAMAAAcAgAEHAIADAAAHAIABBgCAAwAABwCAAQYAgAMAAAYAgAEHAIADAAAGAIABCACAAwAABgCAAQkAgAMAAAYAgAEKAIAEAAAHAIABCgCABAAABgCAAQkAgAQAAAcAgAEJAIAEAAAGAIABCACABAAABgCAAQgAgAQAAAcAgAEHAIAEAAAHAIABBgCABAAABwCAAQYAgAQAAAYAgAEHAIAEAAAGAIABBgCABQAABgCAAQYAgAUAAAcAgAEHAIAFAAAHAIABBwCABQAABgCAAQgAgAUAAAYAgAEIAIAFAAAHAIABCQCABQAABwCAAQkAgAUAAAYAgAEKAIAFAAAHAIABCgCABQAABgCAAQoAgAYAAAcAgAEKAIAGAAAGAIABCQCABgAABwCAAQkAgAYAAAYAgAEIAIAGAAAGAIABCACABgAABwCAAQcAgAYAAAcAgAEHAIAGAAAGAIABBgCABgAABwCAAQYAgAYAAAYAgAEKAIAHAAAHAIABCgCABwAABgCAAQkAgAcAAAcAgAEJAIAHAAAGAIABCACABwAABgCAAQgAgAcAAAcAgAEHAIAHAAAHAIABBwCABwAABgCAAQYAgAcAAAYAgAEGAIAHAAAHAIABCgCACAAABwCAAQoAgAgAAAYAgAEJAIAIAAAHAIABCQCACAAABgCAAQgAgAgAAAYAgAEIAIAIAAAHAIABBwCACAAABgCAAQcAgAgAAAcAgAEGAIAIAAAHAIABBgCACAAABgCAAQoAgAgAAAUAgAEKAIAIAAAEAIABCgCACAAAAwCAAQoAgAgAAAIAgAEKAIAIAAABAIABCgCACAAAAACAAQkAgAgAAAIAgAEIAIAIAAACAIABBwCACAAAAgCAAQYAgAgAAAIAgAEFAIAIAAACAIABCQCACQAAAgCAAQkAgAkAAAMAgAEJAIAJAAAEAIABCQCACQAABQCAAQkAgAkAAAYAgAEJAIAJAAAHAIABCACACQAABwCAAQcAgAkAAAcAgAEIAIAJAAAGAIABBwCACQAABgCAAQYAgAkAAAYAgAEGAIAJAAAHAIABCACACQAAAgCAAQcAgAkAAAIAgAEGAIAJAAACAIABBQCACQAAAgCAAQkAgAoAAAIAgAEJAIAKAAADAIABCQCACgAABACAAQkAgAoAAAUAgAEJAIAKAAAGAIABCQCACgAABwCAAQgAgAoAAAcAgAEHAIAKAAAHAIABBgCACgAABwCAAQYAgAoAAAYAgAEHAIAKAAAGAIABCACACgAABgCAAQgAgAoAAAIAgAEHAIAKAAACAIABBgCACgAAAgCAAQUAgAoAAAIAgAEJAIALAAAHAIABCQCACwAABgCAAQkAgAsAAAUAgAEJAIALAAAEAIABCQCACwAAAwCAAQkAgAsAAAIAgAEIAIALAAACAIABBwCACwAAAgCAAQYAgAsAAAIAgAEFAIALAAACAIABBgCACwAABgCAAQYAgAsAAAcAgAEHAIALAAAHAIABCACACwAABwCAAQgAgAsAAAYAgAEHAIALAAAGAIABBQCAAAAAAgCAAgUAgAEAAAIAgAIFAIACAAACAIACBQCAAwAAAgCAAgUAgAQAAAIAgAIFAIAFAAACAIACBQCABgAAAgCAAgUAgAcAAAIAgAIEAIAIAAACAIAAAwCACAAAAgCAAAQAgAcAAAIAgAADAIAHAAACAIAABACACQAAAgCAAAMAgAkAAAIAgAAEAIAKAAACAIAAAwCACgAAAgCAAAQAgAsAAAIAgAADAIALAAACAIAAAgCACwAAAgCAAAIAgAsAAAMAgAACAIALAAAEAIAAAgCACwAABQCAAAIAgAsAAAYAgAACAIALAAAHAIAAAgCACwAACACAAAIAgAsAAAkAgAACAIALAAAKAIAAAgCACwAACwCAAAsAgAsAAAsAgAALAIALAAAKAIAACwCACwAACQCAAAsAgAsAAAgAgAALAIALAAAHAIAACwCACwAABgCAAAsAgAsAAAUAgAALAIALAAAEAIAACwCACwAAAwCAAAsAgAsAAAIAgAALAIALAAABAIAACwCACwAAAACAAPv_fwAAAAIAgAD8_38AAAACAIAA_f9_AAAAAgCAAP__fwAAAAIAgAAAAIAAAAACAIAAAQCAAAAAAgCAAPr_fwAAAAEAgAD6_38AAAACAIAA-v9_AQAAAQCAAPr_fwEAAAIAgAD7_38BAAACAIAA_P9_AQAAAgCAAP3_fwEAAAIAgAD-_38BAAACAIAA__9_AQAAAgCAAAAAgAEAAAIAgAABAIABAAACAIAA-v9_AgAAAQCAAPr_fwIAAAIAgAD7_38CAAACAIAA_P9_AgAAAgCAAP3_fwIAAAIAgAD-_38CAAACAIAA__9_AgAAAgCAAAAAgAIAAAIAgAABAIACAAACAIAA-v9_AwAAAQCAAPr_fwMAAAIAgAD7_38DAAACAIAA_P9_AwAAAgCAAP3_fwMAAAIAgAD-_38DAAACAIAA__9_AwAAAgCAAAAAgAMAAAIAgAABAIADAAACAIAA-v9_BAAAAQCAAPr_fwQAAAIAgAD7_38EAAACAIAA_P9_BAAAAgCAAP3_fwQAAAIAgAD-_38EAAACAIAA__9_BAAAAgCAAAAAgAQAAAIAgAABAIAEAAACAIAA-v9_BQAAAQCAAPr_fwUAAAIAgAD7_38FAAACAIAA_P9_BQAAAgCAAP3_fwUAAAIAgAD-_38FAAACAIAA__9_BQAAAgCAAAAAgAUAAAIAgAABAIAFAAACAIAA-v9_BgAAAQCAAPr_fwYAAAIAgAD7_38GAAACAIAA_P9_BgAAAgCAAP3_fwYAAAIAgAD-_38GAAACAIAA__9_BgAAAgCAAAAAgAYAAAIAgAABAIAGAAACAIAA-v9_BwAAAQCAAPr_fwcAAAIAgAD7_38HAAACAIAA_P9_BwAAAgCAAP3_fwcAAAIAgAD-_38HAAACAIAA__9_BwAAAgCAAAAAgAcAAAIAgAABAIAHAAACAIAAAQCACwAAAgCAAgEAgAoAAAIAgAIBAIAJAAACAIACAQCACAAAAgCAAvv_fwgAAAIAgAL7_38IAAABAIAC-_9_CAAAAACAAvv_fwkAAAIAgAL7_38JAAABAIAC-_9_CQAAAACAAvv_fwoAAAIAgAL7_38KAAABAIAC-_9_CgAAAACAAvv_fwsAAAIAgAL7_38LAAABAIAC-_9_CwAAAACAAvv_fwgAAAcAgAL7_38IAAAGAIAC-_9_CAAABQCAAvv_fwgAAAQAgAL7_38IAAADAIAC9f9_CAAAAQCAAvX_fwgAAAIAgAL1_38IAAADAIAC9f9_CAAABACAAvX_fwgAAAUAgAL1_38IAAAGAIAC9f9_CAAABwCAAvX_fwkAAAEAgAL1_38JAAACAIAC9f9_CQAAAwCAAvX_fwkAAAQAgAL1_38JAAAFAIAC9f9_CQAABgCAAvX_fwkAAAcAgAL7_38JAAADAIAC-_9_CQAABACAAvv_fwkAAAUAgAL7_38JAAAGAIAC-_9_CQAABwCAAvX_fwoAAAEAgAL1_38KAAACAIAC9f9_CgAAAwCAAvX_fwoAAAQAgAL1_38KAAAFAIAC9f9_CgAABgCAAvX_fwoAAAcAgAL7_38KAAADAIAC-_9_CgAABACAAvv_fwoAAAUAgAL7_38KAAAGAIAC-_9_CgAABwCAAvv_fwsAAAMAgAL7_38LAAAEAIAC-_9_CwAABQCAAvv_fwsAAAYAgAL7_38LAAAHAIAC9f9_CwAAAQCAAvX_fwsAAAIAgAL1_38LAAADAIAC9f9_CwAABACAAvX_fwsAAAUAgAL1_38LAAAGAIAC9f9_CwAABwCAAvX_fwwAAAEAgAL1_38MAAACAIAC9f9_DAAAAwCAAvX_fwwAAAQAgAL1_38MAAAFAIAC9f9_DAAABgCAAvX_fwwAAAcAgAL7_38MAAADAIAC-_9_DAAABACAAvv_fwwAAAUAgAL7_38MAAAGAIAC-_9_DAAABwCAAvv_fwwAAAAAgAL1_38NAAACAIAC9f9_DQAAAwCAAvX_fw0AAAEAgAL1_38NAAAFAIAC9f9_DQAABgCAAvX_fw0AAAQAgAL1_38NAAAHAIAC-_9_DQAABwCAAvv_fw0AAAYAgAL7_38NAAAFAIAC-_9_DQAABACAAvv_fw0AAAMAgAL7_38NAAAAAIAC9f9_DgAAAQCAAvX_fw4AAAIAgAL1_38OAAADAIAC9f9_DgAABACAAvX_fw4AAAUAgAL1_38OAAAGAIAC9f9_DgAABwCAAvv_fw4AAAAAgAL7_38OAAADAIAC-_9_DgAABACAAvv_fw4AAAUAgAL7_38OAAAGAIAC-_9_DgAABwCAAvX_fw8AAAEAgAL1_38PAAACAIAC9f9_DwAAAwCAAvX_fw8AAAQAgAL1_38PAAAFAIAC9f9_DwAABgCAAvX_fw8AAAcAgAL7_38PAAAAAIAC-_9_DwAAAwCAAvv_fw8AAAQAgAL7_38PAAAFAIAC-_9_DwAABgCAAvv_fw8AAAcAgAL7_38AAAAFAIAD-v9_AAAABQCAA_n_fwAAAAUAgAP7_38BAAAFAIAD-v9_AQAABQCAA_n_fwEAAAUAgAP7_38CAAAFAIAD-v9_AgAABQCAA_n_fwIAAAUAgAP5_38DAAAFAIAD-v9_AwAABQCAA_v_fwMAAAUAgAP5_38EAAAFAIAD-v9_BAAABQCAA_v_fwQAAAUAgAP9_38EAAAFAIAD-f9_BQAABQCAA_r_fwUAAAUAgAP7_38FAAAFAIAD_f9_BQAABQCAA_3_fwYAAAUAgAP5_38GAAAFAIAD-v9_BgAABQCAA_v_fwYAAAUAgAP5_38HAAAFAIAD-v9_BwAABQCAA_v_fwcAAAUAgAP9_38HAAAFAIAD_v9_BAAABQCAA_7_fwQAAAMAgAP-_38EAAAEAIAD_v9_BQAAAwCAA_7_fwUAAAQAgAP-_38FAAAFAIAD_v9_BgAAAwCAA_7_fwYAAAQAgAP-_38GAAAFAIAD_v9_BwAAAwCAA_7_fwcAAAQAgAP-_38HAAAFAIAD_P9_CAAABQCAA_3_fwgAAAUAgAP-_38IAAAFAIAD_v9_CAAABACAA_7_fwgAAAMAgAP8_38IAAADAIAD_f9_CAAAAwCAA_3_fwgAAAQAgAP8_38IAAAEAIADAgCACAAAAgCAAwIAgAkAAAIAgAMCAIAKAAACAIADAgCABgAAAgCAAwIAgAcAAAIAgAMDAIAGAAACAIADBACABgAAAgCAAwQAgAUAAAIAgAMDAIAFAAACAIADAgCABQAAAgCAAwQAgAQAAAIAgAMDAIAEAAACAIADAgCABAAAAgCAAwIAgAMAAAIAgAMDAIADAAACAIADBACAAwAAAgCAAwIAgAIAAAIAgAMEAIACAAACAIADAwCAAgAAAgCAAwIAgAEAAAIAgAMDAIABAAACAIADBACAAQAAAgCAAwIAgAAAAAIAgAMDAIAAAAACAIADBACAAAAAAgCAA_v_fwcAAAwAgAP8_38HAAAMAIAD_P9_BwAABQCAAPz_fwYAAAUAgAD8_38FAAAFAIAA_P9_BAAABQCAAPv_fwQAAAYAgAH7_38EAAAHAIAB-_9_AAAABgCAAfv_fwAAAAcAgAH6_38AAAAHAIAB-f9_AAAABwCAAfj_fwAAAAcAgAH3_38AAAAHAIAB9v9_AAAABwCAAfX_fwAAAAcAgAH1_38AAAAGAIAB9f9_AAAABQCAAfX_fwAAAAQAgAH1_38AAAADAIAB9f9_AAAAAgCAAfX_fwAAAAEAgAH4_38AAAABAIAB9_9_AAAAAQCAAfb_fwAAAAEAgAH7_38BAAAGAIAB-_9_AQAABwCAAfr_fwEAAAcAgAH5_38BAAAHAIAB-P9_AQAABwCAAff_fwEAAAcAgAH2_38BAAAHAIAB9f9_AQAABwCAAfj_fwEAAAEAgAH3_38BAAABAIAB9v9_AQAAAQCAAfX_fwEAAAEAgAH1_38BAAACAIAB9f9_AQAAAwCAAfX_fwEAAAQAgAH1_38BAAAFAIAB9f9_AQAABgCAAfv_fwIAAAYAgAH7_38CAAAHAIAB-v9_AgAABwCAAfn_fwIAAAcAgAH4_38CAAAHAIAB9_9_AgAABwCAAfb_fwIAAAcAgAH1_38CAAAHAIAB9f9_AgAABgCAAfX_fwIAAAUAgAH1_38CAAAEAIAB9f9_AgAAAwCAAfX_fwIAAAIAgAH1_38CAAABAIAB-P9_AgAAAQCAAff_fwIAAAEAgAH2_38CAAABAIAB-P9_AwAAAQCAAff_fwMAAAEAgAH2_38DAAABAIAB9f9_AwAAAQCAAfX_fwMAAAIAgAH1_38DAAADAIAB9f9_AwAABACAAfX_fwMAAAUAgAH1_38DAAAGAIAB9f9_AwAABwCAAfv_fwMAAAYAgAH7_38DAAAHAIAB-v9_AwAABwCAAfn_fwMAAAcAgAH4_38DAAAHAIAB9_9_AwAABwCAAfb_fwMAAAcAgAH6_38EAAAHAIAB-f9_BAAABwCAAfj_fwQAAAcAgAH3_38EAAAHAIAB9v9_BAAABwCAAfX_fwQAAAcAgAH4_38EAAABAIAB9_9_BAAAAQCAAfb_fwQAAAEAgAH1_38EAAABAIAB9f9_BAAABgCAAfX_fwQAAAUAgAH1_38EAAAEAIAB9f9_BAAAAwCAAfX_fwQAAAIAgAH4_38FAAABAIAB9_9_BQAAAQCAAfb_fwUAAAEAgAH1_38FAAABAIAB9f9_BQAAAgCAAfX_fwUAAAMAgAH1_38FAAAEAIAB9f9_BQAABQCAAfX_fwUAAAYAgAH1_38FAAAHAIAB-_9_BQAABgCAAfv_fwUAAAcAgAH6_38FAAAHAIAB-f9_BQAABwCAAfj_fwUAAAcAgAH3_38FAAAHAIAB9v9_BQAABwCAAfv_fwYAAAYAgAH7_38GAAAHAIAB-v9_BgAABwCAAfn_fwYAAAcAgAH4_38GAAAHAIAB9_9_BgAABwCAAfb_fwYAAAcAgAH1_38GAAAHAIAB-P9_BgAAAQCAAff_fwYAAAEAgAH2_38GAAABAIAB9f9_BgAAAQCAAfX_fwYAAAYAgAH1_38GAAAFAIAB9f9_BgAABACAAfX_fwYAAAMAgAH1_38GAAACAIAB-P9_BwAAAQCAAff_fwcAAAEAgAH2_38HAAABAIAB9f9_BwAAAQCAAfX_fwcAAAIAgAH1_38HAAADAIAB9f9_BwAABACAAfX_fwcAAAUAgAH1_38HAAAGAIAB9f9_BwAABwCAAfb_fwcAAAcAgAH3_38HAAAHAIAB-P9_BwAABwCAAfn_fwcAAAcAgAH6_38HAAAHAIAB-_9_BwAABwCAAfv_fwcAAAYAgAH-_38AAAACAIAAIQAOAAAACACAAAAAAgCAAQgAgAAAAAMAgAEIAIAAAAAEAIABCACAAAAABQCAAQYAgAQAAAgAgAEGAIAEAAAJAIABBgCABAAACgCAAQYAgAQAAAsAgAEHAIAEAAALAIADBwCABAAACgCAAwcAgAQAAAkAgAMHAIAEAAAIAIADCQCACAAAAQCAAwkAgAgAAAAAgAMjADcAAAAHAIABAAACAIABBwCAAQAAAwCAAQcAgAEAAAQAgAEHAIABAAAFAIABBgCAAwAAAgCAAQYAgAMAAAMAgAEGAIADAAAEAIABBgCAAwAABQCAAQUAgAUAAAUAgAEFAIAFAAAEAIABBQCABQAAAwCAAQUAgAUAAAYAgAEEAIAHAAADAIABBACABwAABACAAQQAgAcAAAUAgAEEAIAHAAAGAIABBACABwAABwCAAQUAgAUAAAcAgAEDAIAJAAADAIABAwCACQAABACAAQMAgAkAAAUAgAEDAIAJAAAHAIABAwCACQAABgCAAQMAgAkAAAgAgAEEAIAHAAAIAIABBQCABQAACACAAQUAgAUAAAkAgAEFAIAFAAAKAIABBQCABQAACwCAAQQAgAcAAAsAgAEEAIAHAAAKAIABBACABwAACQCAAQMAgAkAAAsAgAEDAIAJAAAKAIABAwCACQAACQCAAQgAgAUAAAgAgAMIAIAFAAAJAIADCACABQAACgCAAwgAgAUAAAsAgAMJAIAHAAAIAIADCQCABwAACQCAAwkAgAcAAAoAgAMJAIAHAAALAIADCgCACQAACACAAwoAgAkAAAkAgAMKAIAJAAAKAIADCgCACQAACwCAAwoAgAkAAAcAgAMKAIAJAAAGAIADCgCACQAABQCAAwoAgAkAAAQAgAMKAIAJAAADAIADCgCACQAAAgCAAwoAgAkAAAEAgAMKAIAJAAAAAIADBwADAAAABQCACAAAAQCAAwEAgAgAAAAAgAH6_38IAAAHAIAACgAIAAAABQCACAAAAACAAgEAgAgAAAEAgAD5_38IAAAHAIAD-P9_CAAABwCAA_f_fwgAAAcAgAP2_38IAAAHAIAD_P9_AAAABACAAPz_fwAAAAMAgAAqAAEAAAAEAIAIAAABAIABKQABAAAA-v9_CAAACACAAgYAAQAAAPv_fwgAAAsAgAIFAAEAAAD8_38IAAAMAIAAJwABAAAA_P9_BgAACgCAACgAAgAAAPz_fwQAAAkAgAL8_38CAAAIAIACJgABAAAA_P9_AAAABgCAAgAAAQAAAPv_fwgAAAwAgAAJAAEAAAD8_38AAAAFAIAA

THE TOP ONE ISNT CORRECT-- USE THE ONE I REPLIED WITH

Deleted 168 days ago
Deleted 168 days ago
Deleted 168 days ago
Deleted post

Hold W Track -You will get 54.761 if you never let go of W

v1nCAhold%20wAAAHAAAAAQCAAgAAAQCAAAEAgAIAAAAAgAABAIACAAD__38CAQCAAgAA_v9_Av__fwEAAP7_fwP-_38BAAD-_38D-_9_AQAA_v9_AwUAAQAAAAEAgAIAAAIAgAAkAAQAAAD5_38CAAC5AIACAQCAAgAA_f9_AQEAgAEAAP3_fwL9_38BAAD-_38BAQAFAAAA-v9_AQAA_v9_APr_fwEAAP__fwL5_38BAAD__38A-f9_AQAAAACAAvv_fwEAAPn_fwMjAAUAAAD3_38AAAAAAIAC9v9_AAAAAACAAvX_fwAAAAAAgAL4_38AAAAAAIAC7_9_AgAA__9_ACEABAAAAPT_fwAAAAAAgAHv_38BAAAAAIAA7v9_AQAAAQCAAvT_fwAAAP__fwMiAAEAAADz_38BAAAAAIADHgABAAAA9v9_AAAA__9_AQoAAQAAAP7_fwMAAP3_fwAdAAIAAAD-_38CAAD8_38D_v9_AgAA-_9_AxoAAwAAAP7_fwMAAPz_fwH9_38CAAD7_38C_f9_AgAA-v9_ADIAAQAAAP7_fwMAAPv_fwMZAAIAAAD7_38BAAD6_38D-_9_AQAA-P9_ACUAAQAAAO7_fwEAALAAgAALAAEAAAD6_38BAAD4_38ABwABAAAA-v9_AQAA9_9_Ag0AAQAAAPr_fwEAAPb_fwAGAAEAAAD5_38BAAD0_38C

That is my track, good sir. 

I know i posted it bc my friend wanted to play it and couldn't find it

dosint work

Play a Super Mario Kart Track, 3rd Track on Mushroom Cup!

v1nGQSNES%20Ghost%20Valley%201BQABAAAAAACAHgAAAACAAAgAAgAAAP__fx4AAP__fwAAAIAeAAABAIACCQADAAAAAACAHgAA__9_APH_fx4AAAMAgAH__38eAAABAIACBgABAAAA__9_HgAAAACAAAoA8QAAAAAAgB4AAP7_fwAAAIAeAAD9_38AAACAHgAA_P9_AAAAgB4AAPv_fwAAAIAeAAD6_38AAACAHgAA-f9_AAAAgB4AAPj_fwAAAIAeAAD3_38AAACAHgAA9v9_AAAAgB4AAPX_fwAAAIAeAAD0_38AAACAHgAA8_9_AAAAgB4AAPL_fwAAAIAeAADx_38AAACAHgAA8P9_AAAAgB4AAO__fwAAAIAeAADu_38AAACAHgAA7f9_AAAAgB4AAOz_fwD__38eAADt_38C__9_HgAA7v9_Av__fx4AAO__fwL__38eAADw_38C__9_HgAA8f9_Av__fx4AAPL_fwL__38eAADz_38C__9_HgAA9P9_Av__fx4AAPX_fwL__38eAAD2_38C__9_HgAA9_9_Av__fx4AAP7_fwL__38eAAD9_38C__9_HgAA_P9_Av__fx4AAPv_fwL__38eAAD6_38C__9_HgAA-f9_Av__fx4AAPj_fwL-_38eAADs_38D_f9_HgAA7P9_A_z_fx4AAOz_fwP7_38eAADs_38D-v9_HgAA7P9_A_n_fx4AAOz_fwP4_38eAADs_38D9_9_HgAA7P9_A_b_fx4AAOz_fwP1_38eAADs_38D8_9_HgAA7f9_A_H_fx4AAO7_fwPw_38eAADu_38D7_9_HgAA7v9_A-3_fx4AAO3_fwPr_38eAADs_38D6v9_HgAA7P9_A-n_fx4AAOz_fwPo_38eAADs_38D5_9_HgAA7P9_A-b_fx4AAOz_fwPl_38eAADs_38D5P9_HgAA7P9_A-L_fx4AAOz_fwPj_38eAADs_38D__9_HgAA6_9_Af7_fx4AAOv_fwH9_38eAADr_38B_P9_HgAA6_9_Afv_fx4AAOv_fwH6_38eAADr_38B-f9_HgAA6_9_Afj_fx4AAOv_fwH3_38eAADr_38B9v9_HgAA6_9_AfX_fx4AAOv_fwH0_38eAADr_38B8v9_HgAA7P9_AfD_fx4AAO3_fwHu_38eAADs_38B7P9_HgAA6_9_Aev_fx4AAOv_fwHq_38eAADr_38B6f9_HgAA6_9_Aej_fx4AAOv_fwHn_38eAADr_38B5v9_HgAA6_9_AeX_fx4AAOv_fwHk_38eAADr_38B4_9_HgAA6_9_AeL_fx4AAOv_fwHh_38eAADr_38B4f9_HgAA7f9_AOH_fx4AAO7_fwDh_38eAADv_38A4f9_HgAA8P9_AOH_fx4AAPH_fwDh_38eAADy_38A4f9_HgAA8_9_AOH_fx4AAPT_fwDh_38eAAD4_38A4f9_HgAA9v9_AOH_fx4AAPX_fwDh_38eAAD3_38A4f9_HgAA-f9_AOH_fx4AAPr_fwDh_38eAAD7_38A4f9_HgAA_P9_AOH_fx4AAP3_fwDh_38eAAD-_38A4f9_HgAA__9_AOH_fx4AAAAAgADh_38eAAABAIAA4f9_HgAAAgCAAOL_fx4AAAMAgAHj_38eAAADAIAB5P9_HgAAAwCAAeX_fx4AAAMAgAHm_38eAAADAIAB5_9_HgAAAwCAAej_fx4AAAMAgAHp_38eAAADAIAB6v9_HgAAAwCAAev_fx4AAAMAgAHs_38eAAADAIAB7f9_HgAAAwCAAe7_fx4AAAMAgAHv_38eAAADAIAB8P9_HgAAAwCAAeD_fx4AAAMAgALg_38eAAACAIAC4P9_HgAAAQCAAuD_fx4AAAAAgALg_38eAADs_38C4P9_HgAA7f9_AuD_fx4AAO7_fwLg_38eAADv_38C4P9_HgAA8P9_AuD_fx4AAPH_fwLg_38eAADy_38C4P9_HgAA8_9_AuD_fx4AAPT_fwLg_38eAAD1_38C4P9_HgAA9v9_AuD_fx4AAPf_fwLg_38eAAD4_38C4P9_HgAA-f9_AuD_fx4AAPr_fwLg_38eAAD7_38C4P9_HgAA_P9_AuD_fx4AAP7_fwLg_38eAAD9_38C4P9_HgAA__9_AuL_fx4AAAQAgAPh_38eAAAEAIAD4_9_HgAABACAA-T_fx4AAAQAgAPl_38eAAAEAIAD5v9_HgAABACAA-f_fx4AAAQAgAPo_38eAAAEAIAD6f9_HgAABACAA-r_fx4AAAQAgAPr_38eAAAEAIAD7P9_HgAABACAA-3_fx4AAAQAgAPu_38eAAAEAIAD7_9_HgAABACAA_H_fx4AAAQAgADx_38eAAAFAIAA8f9_HgAABgCAAPH_fx4AAAcAgADx_38eAAAIAIAA8f9_HgAACQCAAPH_fx4AAAoAgADx_38eAAALAIAA8f9_HgAADQCAAPH_fx4AAAwAgADx_38eAAAOAIAA8v9_HgAADwCAAfP_fx4AAA8AgAH0_38eAAAPAIAB9f9_HgAADwCAAfb_fx4AAA8AgAH4_38eAAAPAIAB9_9_HgAADwCAAf3_fx4AAA8AgAH8_38eAAAPAIAB-_9_HgAADwCAAfr_fx4AAA8AgAH5_38eAAAPAIAB_v9_HgAADwCAAf__fx4AAA4AgAL__38eAAANAIAC__9_HgAADACAAv__fx4AAAsAgAL__38eAAAKAIAC__9_HgAACQCAAv__fx4AAAgAgAL__38eAAAHAIAC__9_HgAABgCAAv__fx4AAAQAgAL__38eAAAFAIAC__9_HgAAAgCAAv__fx4AABAAgAP-_38eAAAQAIAD_f9_HgAAEACAA_z_fx4AABAAgAP7_38eAAAQAIAD-v9_HgAAEACAA_n_fx4AABAAgAP4_38eAAAQAIAD9_9_HgAAEACAA_b_fx4AABAAgAP1_38eAAAQAIAD9P9_HgAAEACAA_P_fx4AABAAgAPy_38eAAAQAIAD8f9_HgAAEACAAwAAgB4AAAIAgAAAAIAeAAADAIAAAACAHgAABACAAAAAgB4AAAUAgAAAAIAeAAAGAIAAAACAHgAABwCAAAAAgB4AAAgAgAAAAIAeAAAJAIAAAACAHgAACgCAAAAAgB4AAAsAgAAAAIAeAAAMAIAAAACAHgAADQCAAAAAgB4AAA4AgAAAAIAeAAAPAIAA8P9_HgAABQCAAvD_fx4AAAYAgALw_38eAAAHAIAC8P9_HgAACACAAvD_fx4AAAkAgALw_38eAAAKAIAC8P9_HgAACwCAAvD_fx4AAAwAgALw_38eAAANAIAC8P9_HgAADgCAAvD_fx4AAA8AgAILAA4AAAD__38eAADs_38D7v9_HgAA7f9_A-z_fx4AAOz_fwPy_38eAADt_38A9P9_HgAA7P9_AO__fx4AAO3_fwHt_38eAADs_38B8_9_HgAA7P9_AvH_fx4AAO3_fwLh_38eAADs_38A4f9_HgAAAwCAAfD_fx4AAAQAgAPx_38eAAAPAIAB__9_HgAADwCAAgwADQAAAAAAgB4AAOv_fwPs_38eAADt_38B7v9_HgAA7v9_AfL_fx4AAO7_fwL0_38eAADt_38C7f9_HgAA6_9_A-__fx4AAOz_fwPx_38eAADs_38A8_9_HgAA6_9_AOD_fx4AAOv_fwDg_38eAAAEAIAB8P9_HgAAEACAAQAAgB4AABAAgAIHAAEAAAD__38eAAADAIADAAANAAAA_v9_HgAAAwCAA_3_fx4AAAMAgAP8_38eAAADAIAD-_9_HgAAAwCAA_r_fx4AAAMAgAP5_38eAAADAIAD-P9_HgAAAwCAA_f_fx4AAAMAgAP2_38eAAADAIAD9f9_HgAAAwCAA_T_fx4AAAMAgAPy_38eAAADAIAD8_9_HgAAAwCAAw

Play a Super Mario Kart Track, 4th Track on Mushroom Cup!

v1nGgSNES%20Bowser%20Castle%201BQABAAAAAACAJAAAAACAAAYAAQAAAAEAgCQAAAAAgAAIAAIAAAAAAIAkAAD__38AAQCAJAAAAQCAAgkAAgAAAAEAgCQAAP__fwAAAIAkAAABAIACCgBsAQAAAQCAJAAA_v9_AAEAgCQAAP3_fwABAIAkAAD8_38AAQCAJAAA-_9_AAEAgCQAAPr_fwABAIAkAAD5_38AAQCAJAAA-P9_AAEAgCQAAPf_fwABAIAkAAD2_38AAQCAJAAA9f9_AAEAgCQAAPT_fwAAAIAkAADz_38B__9_JAAA8_9_Af7_fyQAAPP_fwH9_38kAADz_38B_P9_JAAA8_9_Afv_fyQAAPP_fwH6_38kAADz_38B-f9_JAAA8_9_Afj_fyQAAPP_fwH3_38kAADz_38B9v9_JAAA8_9_AfX_fyQAAPP_fwH0_38kAADz_38BAACAJAAA9f9_AgAAgCQAAPb_fwIAAIAkAAD3_38CAACAJAAA-P9_AgAAgCQAAPn_fwIAAIAkAAD6_38CAACAJAAA-_9_AgAAgCQAAPz_fwIAAIAkAAD9_38CAACAJAAA_v9_Av__fyQAAPT_fwP-_38kAAD0_38D_f9_JAAA9P9_A_H_fyQAAPT_fwPy_38kAAD0_38D8_9_JAAA9P9_A_T_fyQAAPT_fwP1_38kAAD0_38D9v9_JAAA9P9_A_f_fyQAAPT_fwP4_38kAAD0_38D-f9_JAAA9P9_A_r_fyQAAPT_fwP7_38kAAD0_38D_P9_JAAA9P9_A_D_fyQAAPT_fwPv_38kAAD0_38D7v9_JAAA9P9_A-3_fyQAAPT_fwPs_38kAAD0_38D6_9_JAAA9P9_A-r_fyQAAPT_fwPp_38kAAD0_38D6P9_JAAA9P9_A-f_fyQAAPT_fwPl_38kAAD0_38D5v9_JAAA9P9_A-T_fyQAAPT_fwPj_38kAAD0_38D4v9_JAAA9P9_A-H_fyQAAPT_fwPg_38kAAD0_38D3_9_JAAA9f9_AN__fyQAAPb_fwDf_38kAAD4_38A3_9_JAAAAACAAN__fyQAAP__fwDf_38kAAAGAIAA3_9_JAAABwCAAN__fyQAABcAgADf_38kAAAYAIAA3_9_JAAAGQCAAOD_fyQAABsAgADg_38kAAAcAIAA4f9_JAAAHQCAAeL_fyQAAB0AgAHj_38kAAAdAIAB5P9_JAAAHQCAAeX_fyQAAB0AgAHn_38kAAAdAIAB5v9_JAAAHQCAAfH_fyQAAPP_fwHu_38kAADz_38B8P9_JAAA8_9_Ae__fyQAAPP_fwHt_38kAADz_38B7P9_JAAA8_9_Aev_fyQAAPP_fwHq_38kAADz_38B6f9_JAAA8_9_Aej_fyQAAPP_fwHn_38kAADz_38B5v9_JAAA8_9_AeX_fyQAAPP_fwHk_38kAADz_38B4_9_JAAA8_9_AeL_fyQAAPP_fwHh_38kAADz_38B4P9_JAAA8_9_Ad__fyQAAPP_fwHz_38kAADz_38B8v9_JAAA8_9_Ad7_fyQAAPT_fwLe_38kAAD1_38C3v9_JAAA9v9_At7_fyQAAPf_fwLe_38kAAD5_38C3v9_JAAA-P9_At7_fyQAABEAgALe_38kAAAHAIAC3v9_JAAABgCAAt7_fyQAAP__fwLe_38kAAAAAIAC3v9_JAAAAQCAAt7_fyQAABcAgALe_38kAAAYAIAC3v9_JAAAGQCAAt3_fyQAAB4AgALd_38kAAAdAIAC3f9_JAAAHACAAt3_fyQAABsAgALg_38kAAAVAIAA4P9_JAAADwCAAN__fyQAABMAgADf_38kAAASAIAA3_9_JAAAEQCAAN__fyQAAA0AgADf_38kAAAMAIAA3_9_JAAACwCAAOD_fyQAAAkAgADf_38kAAAFAIAA4P9_JAAAAwCAAN__fyQAAAEAgADg_38kAAD9_38A3_9_JAAA-_9_AN__fyQAAPn_fwDf_38kAAD6_38A3_9_JAAA9_9_AN7_fyQAAPr_fwLe_38kAAD7_38C3v9_JAAABQCAAt7_fyQAAAsAgALe_38kAAAMAIAC3v9_JAAADQCAAt7_fyQAABIAgALe_38kAAATAIAC3f9_JAAACQCAAt3_fyQAAAMAgALd_38kAAD9_38C3f9_JAAADwCAAt3_fyQAABUAgALe_38kAAAfAIAD3_9_JAAAHwCAA-D_fyQAAB8AgAPh_38kAAAfAIAD4v9_JAAAHwCAA-P_fyQAAB8AgAPk_38kAAAfAIAD5f9_JAAAHwCAA-b_fyQAAB8AgAPn_38kAAAfAIAD6P9_JAAAHwCAA-n_fyQAAB4AgADp_38kAAAdAIAA6f9_JAAAHACAAOn_fyQAABsAgADp_38kAAAaAIAA6f9_JAAAGQCAAOn_fyMAABYAgADp_38jAAAVAIAA6f9_IwAAFACAAOn_fyMAABMAgADp_38iAAAQAIAA6f9_IgAADwCAAOn_fyIAAA4AgADp_38iAAANAIAA6f9_IQAACgCAAOn_fyEAAAkAgADp_38hAAAIAIAA6f9_IQAABwCAAOj_fyQAABwAgALo_38kAAAbAIAC6P9_JAAAGgCAAuj_fyQAABkAgALo_38jAAAWAIAC6P9_IwAAFQCAAuj_fyMAABQAgALo_38jAAATAIAC6P9_IgAAEACAAuj_fyIAAA8AgALo_38iAAAOAIAC6P9_IgAADQCAAuj_fyEAAAoAgALo_38hAAAJAIAC6P9_IQAACACAAuj_fyEAAAcAgALo_38hAAAGAIAC6P9_IQAABQCAAuj_fyEAAAQAgALo_38hAAADAIAC6P9_IQAAAgCAAuj_fyEAAAEAgALo_38hAAAAAIAC6P9_IQAA__9_Auj_fyEAAP7_fwLp_38hAAD__38A6f9_IQAAAACAAOn_fyEAAAEAgADp_38hAAACAIAA6f9_IQAAAwCAAOn_fyEAAAQAgADp_38hAAAFAIAA6f9_IQAABgCAAOn_fyEAAPz_fwHq_38hAAD8_38B6_9_IQAA_P9_Aez_fyEAAPz_fwHt_38hAAD8_38B7v9_IQAA_P9_AfD_fyEAAPz_fwHv_38hAAD8_38B8f9_IQAA_P9_AfL_fyEAAPz_fwHz_38hAAD8_38B6P9_IQAA_f9_Aur_fyEAAP7_fwPr_38hAAD-_38D7P9_IQAA_v9_A-3_fyEAAP7_fwPu_38hAAD-_38D7_9_IQAA_v9_A_D_fyEAAP7_fwPx_38hAAD-_38D8v9_IQAA_v9_A_P_fyEAAP7_fwP0_38hAAD-_38D9f9_IQAA_P9_AfT_fyEAAPz_fwH1_38hAAD__38C9f9_IQAAAACAAvX_fyEAAAEAgAL1_38hAAACAIAC9f9_IQAAAwCAAvX_fyEAAAQAgAL2_38hAAD9_38A9v9_IQAA_v9_APb_fyEAAP__fwD2_38hAAAAAIAA9v9_IQAAAQCAAPb_fyEAAAIAgAD2_38hAAADAIAA9v9_IQAABACAAPb_fyEAAAUAgAD2_38hAAAGAIAA9v9_IQAABwCAAPb_fyEAAAgAgAD2_38hAAAJAIAA9v9_IAAADACAAPb_fyAAAA0AgAD2_38gAAAOAIAA9v9_IAAADwCAAPb_fx8AABIAgAD2_38fAAATAIAA9v9_HwAAFACAAPb_fx8AABUAgAD1_38hAAAFAIAC9f9_IQAABgCAAvX_fyEAAAcAgAL1_38hAAAIAIAC9f9_IQAACQCAAvX_fyAAAAwAgAL1_38gAAANAIAC9f9_IAAADgCAAvX_fyAAAA8AgAL1_38fAAASAIAC9f9_HwAAEwCAAvX_fx8AABQAgAL1_38fAAAVAIAC9f9_HgAAGACAAvX_fx4AABkAgAL1_38eAAAaAIAC9f9_HgAAGwCAAvX_fx4AABwAgAL1_38eAAAdAIAC9f9_HgAAHgCAAvb_fx4AAB8AgAP3_38eAAAfAIAD-P9_HgAAHwCAA_n_fx4AAB8AgAP6_38eAAAfAIAD-_9_HgAAHwCAA_z_fx4AAB8AgAP9_38eAAAfAIAD_v9_HgAAHwCAA___fx4AAB8AgAMAAIAeAAAfAIAD9_9_HgAAHgCAAfj_fx4AAB4AgAH5_38eAAAeAIAB-_9_HgAAHgCAAfr_fx4AAB4AgAH__38eAAAeAIAB_v9_HgAAHgCAAf3_fx4AAB4AgAH8_38eAAAeAIAB9v9_HgAAHQCAAPb_fx4AABwAgAD2_38eAAAbAIAA9v9_HgAAGgCAAPb_fx4AABkAgAD2_38eAAAYAIAAAQCAHgAAHgCAAAEAgB4AAB0AgAABAIAeAAAcAIAAAQCAJAAAAgCAAAEAgCQAAAMAgAABAIAkAAAEAIAAAQCAJAAABQCAAAEAgCQAAAYAgAABAIAkAAAHAIAAAQCAJAAACACAAAEAgCQAAA0AgAABAIAkAAAOAIAAAQCAJAAADwCAAAEAgCQAABAAgAABAIAkAAARAIAAAQCAJAAAEgCAAAEAgCQAABQAgAABAIAkAAATAIAAAQCAJAAAFQCAAAEAgCQAABYAgAABAIAkAAAXAIAAAACAJAAAAgCAAgAAgCQAAAMAgAIAAIAkAAAEAIACAACAJAAABQCAAgAAgCQAAAYAgAIAAIAkAAAHAIACAACAJAAACACAAgAAgCQAAAkAgAIAAIAkAAAKAIACAACAJAAACwCAAgAAgCQAAAwAgAIAAIAkAAANAIACAACAJAAADgCAAgAAgCQAAA8AgAIAAIAkAAAQAIACAACAJAAAEQCAAgAAgCQAABIAgAIAAIAkAAATAIACAACAJAAAFACAAgAAgCQAABUAgAIAAIAkAAAWAIACAACAJAAAFwCAAgAAgB4AAB0AgAIAAIAeAAAcAIACAQCAJAAADACAAAEAgCQAAAsAgAABAIAkAAAKAIAAAQCAJAAACQCAAAsAHgAAAAAAgCQAAPT_fwPf_38kAAD0_38A3_9_JAAAGgCAAeD_fyQAAB0AgAHe_38kAAAaAIAC3_9_JAAAFgCAAN__fyQAAP7_fwDf_38kAAAEAIAA3_9_JAAACgCAAN__fyQAABAAgADf_38kAAAUAIAB3_9_JAAADgCAAd__fyQAAAgAgAHf_38kAAACAIAB3_9_JAAA_P9_Ad7_fyQAABQAgALe_38kAAAOAIAC3v9_JAAACACAAt7_fyQAAAIAgALe_38kAAD8_38C3v9_JAAA_v9_A97_fyQAAAQAgAPe_38kAAAKAIAD3v9_JAAAEACAA97_fyQAABYAgAPo_38kAAAdAIAC6f9_IQAA_v9_APX_fyEAAP7_fwP2_38eAAAeAIABAACAHgAAHgCAAgwAHgAAAAEAgCQAAPP_fwPe_38kAADz_38A3f9_JAAAHwCAAen_fyQAAB8AgALg_38kAAAaAIAD3f9_JAAAGgCAAN3_fyQAAPz_fwDd_38kAAACAIAA3f9_JAAACACAAN3_fyQAAA4AgADd_38kAAAUAIAA3f9_JAAACgCAAd3_fyQAAAQAgAHd_38kAAAQAIAB3f9_JAAAFgCAAd3_fyQAAP7_fwHg_38kAAAWAIAC4P9_JAAAEACAAuD_fyQAAAoAgALg_38kAAAEAIAC4P9_JAAA_v9_AuD_fyQAABQAgAPg_38kAAAOAIAD4P9_JAAACACAA-D_fyQAAAIAgAPg_38kAAD8_38D6P9_IQAA_P9_APb_fyEAAPz_fwP1_38eAAAfAIABAQCAHgAAHwCAAhkAKAAAAN__fyQAABwAgAHf_38kAAAbAIAB3v9_JAAAGwCAAd7_fyQAABwAgAHe_38kAAAdAIAB3v9_JAAAHgCAAd__fyQAAB4AgAHf_38kAAAdAIAB4P9_JAAAHgCAAeH_fyQAAB4AgAHk_38kAAAeAIAB5f9_JAAAHgCAAeb_fyQAAB4AgAHn_38kAAAeAIAB6P9_JAAAHgCAAd__fyQAAAMAgAHe_38kAAADAIAB3_9_JAAACQCAAN__fyQAAA8AgADf_38kAAAVAIAA3_9_JAAA_f9_AN7_fyQAABUAgALe_38kAAAJAIAC3v9_JAAADwCAAt7_fyQAAP3_fwLj_38kAAAeAIAD4v9_JAAAHgCAA_X_fyEAAP3_fwDu_38hAAD9_38A7_9_IQAA_f9_APD_fyEAAP3_fwDx_38hAAD9_38A8v9_IQAA_f9_APP_fyEAAP3_fwD0_38hAAD9_38A6f9_IQAA_f9_AOr_fyEAAP3_fwDr_38hAAD9_38A7P9_IQAA_f9_AO3_fyEAAP3_fwANAAEAAAAAAIAeAAAbAIAADgABAAAAAQCAHgAAGwCAABIAAgAAAAEAgB8AABoAgAABAIAhAAAZAIAAEQACAAAAAACAIQAAGQCAAAAAgB8AABoAgAAPAAEAAAABAIAjAAAYAIACEAABAAAAAACAIwAAGACAAg

Track name: Loop-de-loop (AuthorTime: 15.982)
v1nDALoop-de-loopBQABAAAAAACAAAAAAACAACEABAAAAAAAgAAAAP__fwD9_38AAAD__38A_v9_AAAA__9_AP__fwAAAP__fwAjAAQAAAAAAIABAAD-_38A__9_AQAA_v9_AP7_fwEAAP7_fwD9_38BAAD-_38AIgADAAAA_f9_AwAA_f9_Av7_fwMAAP3_fwL__38DAAD9_38CDQABAAAA_P9_AAAA__9_ABEAAQAAAPz_fwEAAP7_fwAbAAQAAAD8_38DAAD9_38AAACABAAA_f9_AwAAgAMAAP3_fwP8_38EAAD9_38AGgAiAAAA_f9_BAAA_P9_AP7_fwQAAPz_fwD__38EAAD8_38AAQCABAAA_v9_AwEAgAQAAP__fwMBAIADAAD-_38DAQCAAwAA__9_AwEAgAIAAP7_fwMBAIACAAD__38DAQCAAQAA_v9_AwEAgAEAAP__fwMBAIAAAAD__38DAQCAAAAA_v9_A_z_fwEAAAQAgAL9_38BAAAEAIAC_P9_AgAABACAAv3_fwIAAAQAgAL8_38DAAAEAIAC_f9_AwAABACAAvz_fwQAAAQAgAL9_38EAAAEAIAC-_9_AgAABACAAvv_fwEAAAQAgAL7_38DAAAEAIAC-_9_BAAABACAAvv_fwIAAAkAgAL8_38CAAAJAIAC-_9_AwAACQCAAvz_fwMAAAkAgAL9_38DAAAJAIAC_f9_AgAACQCAAv3_fwQAAAkAgAL8_38EAAAJAIAC-_9_BAAACQCAAhwABwAAAAAAgAQAAPz_fwP8_38EAAD8_38AAQCAAAAA_f9_AwEAgAEAAP3_fwMBAIACAAD9_38DAQCAAwAA_f9_AwEAgAQAAP3_fwMIAAIAAAD8_38AAAAAAIAA_f9_AAAAAQCAAgkAAgAAAP3_fwAAAAAAgAD8_38AAAABAIACDAAGAAAA_P9_AAAAAgCAAf3_fwAAAAMAgAP9_38AAAAEAIAC-_9_AAAAAwCAAP3_fwAAAAIAgAL7_38AAAAEAIABAgAFAAAA_P9_AAAABQCAAv3_fwEAAAYAgAL7_38BAAAGAIAC-v9_AAAABgCAAP7_fwAAAAYAgAAKAAEAAAD8_38AAAADAIABBwABAAAA_P9_AAAABACAACcAAQAAAPz_fwEAAAYAgAArAAIAAAD8_38DAAAIAIAC_P9_AAAACgCAAAMAAgAAAP3_fwIAAAcAgAD7_38CAAAHAIAAAQAGAAAA_f9_AwAACACAAvv_fwMAAAgAgAH9_38BAAAFAIAA_v9_AQAABQCAA_v_fwEAAAUAgAP6_38BAAAFAIAAAAAEAAAA_v9_AAAABwCAAP7_fwAAAAgAgAD6_38AAAAHAIAA-v9_AAAACACAACQAAgAAAP7_fwAAAAkAgAL7_38AAAAKAIABBgABAAAA_P9_AAAACwCAAA

9.631

Play a Mario Kart: Super Circuit Tracks, 1st Race on Mushroom Cup: Peach Circuit!

v1nFQGBA%20Peach%20CircuitBQABAAAAAACAAAAAAACAAAAAGQAAAAAAgAAAAP3_fwAAAIAAAAD8_38AAACAAAAA-_9_AAAAgAAAAPr_fwAAAIAAAAD4_38AAACAAAAA-f9_APf_fwAAAAQAgAD6_38AAAAOAIAA-v9_AAAADwCAAAAAgAAAAA0AgAEBAIAAAAANAIABAgCAAAAADQCAAQMAgAAAAA0AgAEMAIAAAAAHAIABCwCAAAAABwCAAQoAgAAAAAcAgAEIAIAAAAAHAIABBwCAAAAABwCAAQYAgAAAAAcAgAEFAIAAAAAHAIABBACAAAAABwCAAQMAgAAAAAcAgAEJAIAAAAAHAIABAACAAAAAAwCAAgAAgAAAAAQAgAIkAAwAAAD__38AAAD2_38D_f9_AAAA9_9_APT_fwAAAAAAgAD1_38AAAACAIAB9v9_AAAAAgCAA_T_fwAAAAcAgAD3_38AAAAFAIAC9f9_AAAACQCAAfv_fwAAABEAgAH9_38AAAAQAIACDQCAAAAABwCAAw4AgAAAAAkAgAIBAB0AAAD8_38AAAD4_38A-_9_AAAA-f9_APr_fwAAAPr_fwD5_38AAAD7_38A-P9_AAAA_P9_APf_fwAAAP3_fwD9_38AAAD4_38C_P9_AAAA-f9_Avv_fwAAAPr_fwL6_38AAAD7_38C-f9_AAAA_P9_Avj_fwAAAP3_fwL3_38AAAD-_38C9v9_AAAA__9_Avb_fwAAAP7_fwD2_38AAAAKAIAB9_9_AAAACwCAAfj_fwAAAAwAgAH5_38AAAANAIAB9v9_AAAACQCAA_f_fwAAAAoAgAP4_38AAAALAIAD-f9_AAAADACAA_r_fwAAAA0AgAP-_38AAAAPAIAC__9_AAAADgCAAv__fwAAAA0AgAD-_38AAAAOAIAA_f9_AAAADwCAACkAAwAAAAYAgAAAAAwAgAEJAIAAAAALAIABDACAAAAACgCAASUAAQAAAAIAgAAAAAcAgAEIAAMAAAABAIAAAAABAIACAACAAAAA__9_AAAAgAAAAAIAgAAJAAMAAAAAAIAAAAABAIACAACAAAAA_v9_AgEAgAAAAP__fwAMAAIAAAABAIAAAAACAIACAQCAAAAA_v9_AwYAAQAAAAEAgAAAAAAAgAA

Let's Play a Mario Kart 64. 1st Race on Mushroom Cup: Luigi Raceway!

v1nFQN64%20Luigi%20RacewayBQABAAAAAACAAgAAAACAAAYAAQAAAAEAgAIAAAAAgAAIAAMAAAAAAIACAAD__38AAACAAgAAAgCAAAEAgAIAAAEAgAIJAAMAAAABAIACAAD__38AAACAAgAA_v9_AgAAgAIAAAEAgAIMAAIAAAABAIACAAACAIACAQCAAgAA_v9_Ax0AQQAAAAAAgAEAAAIAgAMAAIABAAABAIADAACAAQAAAACAAwAAgAEAAP__fwMAAIABAAD-_38DAACAAQAA_f9_A___fwEAAAIAgAP__38BAAABAIAD__9_AQAAAACAA_7_fwEAAAAAgAP-_38BAAD__38D__9_AQAA__9_A___fwEAAP7_fwP__38BAAD9_38D_v9_AQAA_f9_A_7_fwEAAP7_fwP-_38BAAACAIAD_v9_AQAAAQCAAwAAgAAAAP3_fwMAAIAAAAD-_38DAACAAAAA__9_AwAAgAAAAAAAgAMAAIAAAAABAIADAACAAAAAAgCAA_7_fwAAAAIAgAP-_38AAAABAIAD_v9_AAAAAACAA_7_fwAAAP__fwP-_38AAAD-_38D_v9_AAAA_f9_AwAAgAAAAPz_fwMAAIAAAAD7_38DAACAAAAA-v9_AwAAgAAAAPn_fwMAAIAAAAD4_38DAACAAAAA9_9_AwAAgAAAAPb_fwMAAIABAAD8_38DAACAAQAA-_9_AwAAgAEAAPr_fwMAAIABAAD5_38DAACAAQAA-P9_AwAAgAEAAPf_fwMAAIABAAD2_38D__9_AQAA9v9_A___fwEAAPf_fwP-_38BAAD3_38D_v9_AQAA-P9_A_7_fwEAAPn_fwP-_38BAAD6_38D_v9_AQAA_P9_A_7_fwEAAPv_fwP__38BAAD7_38D__9_AQAA-v9_A___fwEAAPn_fwP__38BAAD4_38D__9_AQAA_P9_A_7_fwAAAPz_fwP-_38AAAD7_38D_v9_AAAA-v9_A_7_fwAAAPn_fwP-_38AAAD4_38D_v9_AAAA9_9_A_7_fwAAAPb_fwP-_38BAAD2_38DAABZAAAAAACAAgAA_f9_AAAAgAIAAPz_fwAAAIACAAD7_38AAACAAgAA-v9_AAAAgAIAAPn_fwAAAIACAAD4_38AAACAAgAA9_9_AAAAgAIAAPb_fwAAAIACAAD1_38AAACAAgAA9P9_AAAAgAIAAPP_fwAAAIACAADy_38AAACAAgAA8f9_AAAAgAIAAPD_fwAAAIACAADv_38AAACAAgAA7v9_AAAAgAIAAO3_fwAAAIACAADs_38AAACAAgAA6_9_AAAAgAIAAOr_fwAAAIACAADp_38AAACAAgAA6P9_AAAAgAIAAOf_fwDu_38AAADs_38A7v9_AAAA6_9_AO7_fwAAAOr_fwDu_38AAADp_38A__9_AAAA9v9_AP__fwAAAAAAgAD__38AAAD__38A__9_AAAA_v9_AP__fwAAAP3_fwD__38AAAD8_38A__9_AAAA-_9_AP__fwAAAPr_fwD__38AAAD5_38A__9_AAAA-P9_AP__fwAAAPf_fwD__38AAAABAIAA__9_AAAAAgCAAPH_fwAAAAsAgADx_38AAAAMAIAA8f9_AgAADwCAAvH_fwIAABAAgALx_38CAAARAIACAACAAgAAAwCAAgAAgAIAAAQAgAIAAIACAAAFAIACAACAAgAABgCAAgAAgAIAAAcAgAIAAIACAAAIAIACAACAAgAACQCAAgAAgAIAAAoAgAIAAIACAAALAIACAACAAgAADACAAgAAgAIAAA0AgAIAAIACAAAOAIACAACAAgAADwCAAgAAgAIAABAAgAIAAIACAAARAIAC_f9_AgAAFACAA_z_fwIAABQAgAP7_38CAAAUAIAD-v9_AgAAFACAA_n_fwIAABQAgAP4_38CAAAUAIAD9_9_AgAAFACAA_b_fwIAABQAgAP1_38CAAAUAIAD9P9_AgAAFACAAwAAgAIAAOb_fwAAAIACAADl_38AAACAAgAA5P9_AO7_fwIAAOT_fwDu_38CAADl_38A7v9_AgAA5v9_APH_fwIAAOH_fwHy_38CAADh_38B8_9_AgAA4f9_AfT_fwIAAOH_fwH1_38CAADh_38B9v9_AgAA4f9_Aff_fwIAAOH_fwH4_38CAADh_38B_P9_AgAA4f9_Afv_fwIAAOH_fwH6_38CAADh_38B-f9_AgAA4f9_Af3_fwIAAOH_fwEqAAQAAAD8_38AAADz_38B-f9_AAAA8v9_Afb_fwAAAPH_fwHz_38AAADw_38BJQAIAAAA8P9_AAAA7_9_Af3_fwAAAPP_fwP__38AAAADAIAC8f9_AAAACgCAAPP_fwIAABQAgAEAAIACAAASAIAC7v9_AgAA4_9_AP7_fwIAAOH_fwMpAAMAAAD6_38AAAAGAIAD9_9_AAAABwCAA_T_fwAAAAgAgAMDAAIAAADx_38BAAAOAIAA7v9_AQAA5_9_AgIAAgAAAPH_fwAAAA0AgALu_38AAADo_38A

The Training Grounds

Just a simple track to help with overall flips, tight turns, and insanely long wallrides ;)

Author Time: 12.013

v1nGAThe%20Training%20GroundsBQABAAAAAQCAAgAAAQCAAAoAAwAAAAEAgAIAAAAAgAABAIACAAD__38AAQCAAgAA_v9_ACAADQAAAAAAgAIAAAAAgAEAAIACAAD__38BAACAAgAA_v9_AQAAgAQAANn_fwD__38EAADZ_38A_v9_BAAA2v9_AgAAgAAAANr_fwEAAIAAAADb_38BAACAAAAA3P9_AQAAgAAAAN3_fwEAAIAAAADe_38BAACAAAAA3_9_AQAAgAAAAOD_fwEdACcAAAAAAIACAAD9_38BAACAAwAA_f9_AQAAgAUAAP3_fwH__38EAAD9_38D__9_BAAA_P9_A___fwQAAPv_fwP__38EAAD6_38A__9_BAAA-f9_AP__fwQAAPj_fwD__38EAAD3_38A__9_BAAA9v9_AP__fwQAAPX_fwD__38EAAD0_38A__9_BAAA8v9_AP__fwQAAPP_fwD__38EAADx_38A__9_BAAA8P9_AP__fwQAAO__fwD__38EAADu_38A__9_BAAA7f9_AP__fwQAAOz_fwL__38EAADr_38C__9_BAAA6v9_Av__fwQAAOn_fwL__38EAADo_38C__9_BAAA5_9_Av__fwQAAOb_fwL__38EAADl_38C__9_BAAA5P9_Av__fwQAAOP_fwL__38EAADi_38C__9_BAAA4f9_Av__fwQAAOD_fwL__38EAADf_38C__9_BAAA3v9_Av__fwQAAN3_fwL__38EAADc_38C__9_BAAA2_9_Av__fwQAANr_fwIbADYAAAD__38FAADt_38C__9_BQAA_f9_Av__fwUAAPz_fwL__38FAAD7_38C__9_BQAA-v9_Av__fwUAAPn_fwL__38FAAD4_38C__9_BQAA9_9_Av__fwUAAPb_fwL__38FAAD1_38C__9_BQAA9P9_Av__fwUAAPP_fwL__38FAADy_38C__9_BQAA8f9_Av__fwUAAPD_fwL__38FAADv_38C__9_BQAA7v9_Av__fwUAAOz_fwL__38FAADr_38C__9_BQAA6v9_Av__fwUAAOn_fwL__38FAADo_38C__9_BQAA5_9_Av__fwUAAOb_fwL__38FAADl_38C__9_BQAA5P9_Av__fwUAAOP_fwL__38FAADi_38C__9_BQAA4f9_Av__fwUAAOD_fwL__38FAADf_38C__9_BQAA3v9_Av__fwUAAN3_fwL__38FAADc_38C__9_BQAA2_9_Av__fwUAANr_fwIDAIAAAADd_38CAwCAAAAA3P9_AgMAgAAAANv_fwIDAIAAAADa_38CAwCAAAAA2f9_AgMAgAAAANj_fwIDAIAAAADX_38CAgCAAAAA1v9_AwEAgAAAANb_fwMAAIAAAADW_38DAACAAAAA1_9_AAAAgAAAANj_fwAAAIAAAADZ_38AAwCAAAAA3v9_AgIAgAAAAN__fwICAIAAAADg_38CAACAAAAA4f9_AQEAgAAAAOH_fwErADwAAAABAIACAAD9_38AAgCAAgAA_f9_AgIAgAIAAPz_fwMBAIACAAD8_38CAQCAAgAA-_9_AQIAgAIAAPv_fwICAIACAAD6_38DAQCAAgAA-v9_AgEAgAIAAPn_fwECAIACAAD5_38CAQCAAgAA-P9_AgIAgAIAAPj_fwMBAIACAAD3_38BAgCAAgAA9_9_AgEAgAIAAPb_fwICAIACAAD1_38CAQCAAgAA9P9_AgIAgAIAAPP_fwIBAIACAADy_38CAgCAAgAA8f9_AgEAgAIAAPD_fwICAIACAADv_38CAQCAAgAA7v9_AgIAgAIAAO3_fwICAIACAADr_38CAQCAAgAA6v9_AgIAgAIAAOn_fwIBAIACAADo_38CAgCAAgAA5_9_AgEAgAIAAOb_fwICAIACAADl_38CAQCAAgAA5P9_AgIAgAIAAOT_fwMCAIACAADj_38CAQCAAgAA4v9_AgIAgAIAAOH_fwIBAIACAADg_38CAgCAAgAA9v9_AwIAgAIAAPT_fwMCAIACAADy_38DAgCAAgAA8P9_AwIAgAIAAO7_fwMCAIACAADs_38DAgCAAgAA6v9_AwIAgAIAAOj_fwMCAIACAADm_38DAgCAAgAA4v9_AwIAgAIAAOD_fwMBAIACAADh_38BAQCAAgAA4_9_AQEAgAIAAOX_fwEBAIACAADn_38BAQCAAgAA6f9_AQEAgAIAAOv_fwEBAIACAADs_38CAQCAAgAA7f9_AQEAgAIAAO__fwEBAIACAADx_38BAQCAAgAA8_9_AQEAgAIAAPX_fwEGABsAAAABAIACAADf_38C_v9_BAAA2f9_AgEAgAAAANf_fwAmAIACAAD8_38BJgCAAgAA-_9_ASYAgAIAAPr_fwEnAIADAAD8_38BJwCAAwAA-_9_AScAgAMAAPr_fwEoAIAEAAD8_38BKACABAAA-_9_ASgAgAQAAPr_fwEpAIAFAAD8_38BKQCABQAA-_9_ASkAgAUAAPr_fwEpAIAFAAD-_38BKQCABQAA__9_ASkAgAUAAAAAgAEoAIAEAAD-_38BKACABAAA__9_ASgAgAQAAAAAgAEnAIADAAD-_38BJwCAAwAA__9_AScAgAMAAAAAgAEmAIACAAD-_38BJgCAAgAA__9_ASYAgAIAAAAAgAEeAAMAAAD__38IAADZ_38A__9_CAAA2v9_Av7_fwgAANr_fwIAACEAAAADAIACAAD9_38BBACAAgAA_f9_AQUAgAIAAP3_fwEGAIACAAD9_38BBwCAAgAA_f9_AQgAgAIAAP3_fwEJAIACAAD9_38BCgCAAgAA_f9_AQsAgAIAAP3_fwEMAIACAAD9_38BDQCAAgAA_f9_AQ4AgAIAAP3_fwEPAIACAAD9_38BEACAAgAA_f9_AREAgAIAAP3_fwESAIACAAD9_38BEwCAAgAA_f9_ARQAgAIAAP3_fwEVAIACAAD9_38BFgCAAgAA_f9_ARcAgAIAAP3_fwEYAIACAAD9_38BGQCAAgAA_f9_ARoAgAIAAP3_fwEbAIACAAD9_38BHACAAgAA_f9_AR0AgAIAAP3_fwEeAIACAAD9_38BHwCAAgAA_f9_ASAAgAIAAP3_fwEhAIACAAD9_38BIgCAAgAA_f9_ASMAgAIAAP3_fwE

The finish is DEFINITELY the hard part. v1nGAThe%20Finish%20Is%20HardBQABAAAAAACAAAAAAACAAAAACwAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD9_38A__9_AAAA-P9_AAAAgAAAAPz_fwD__38AAAD3_38A-_9_AAAA6_9_APv_fwAAAOr_fwD7_38AAADp_38A-_9_AAAA6P9_AAAAgAAAAP7_fwL9_38AAADm_38DKQABAAAAAACAAAAA-_9_ACQAAwAAAP7_fwAAAPX_fwP7_38AAADn_38A_v9_AAAA5v9_AyUAAQAAAP3_fwAAAPX_fwECAAQAAAD7_38AAADy_38A-_9_AAAA8P9_Avv_fwAAAO7_fwL7_38AAADs_38CIAABAAAA__9_AAAA6P9_AgQAAgAAAP__fwQAAOn_fwL__38GAADq_38CBgABAAAA__9_CAAA6_9_AA short and sweet.

scuffed irohazaka v1nEwscuffed%20irohazakaBQABAAAAAACADwAA__9_AAAADQAAAAAAgA8AAP7_fwAAAIAPAAD9_38AAQCADgAA_f9_AAEAgA4AAP7_fwACAIANAAD-_38AAgCADQAA_f9_AAMAgAwAAP3_fwADAIAMAAD-_38ABACACwAA_v9_AgQAgAsAAP3_fwIFAIAKAAD9_38ABQCACgAA_v9_AAUAgAoAAP__fwABAAoAAAAAAIAPAAD8_38AAQCADgAA_P9_AwEAgA4AAP__fwECAIANAAD__38CAgCADQAA_P9_AAMAgAwAAPz_fwMDAIAMAAD__38BBACACwAA__9_AgQAgAsAAPz_fwAFAIAKAAD8_38DKQABAAAABQCACgAAAACAAioAAQAAAAUAgAoAAAUAgAAGAAEAAAAFAIAKAAAGAIAA

v1nEATorque%20RemoverBQABAAAAAACAAAAAAACAAAAADgAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACAAAAA_f9_AAAAgAAAAPz_fwAAAIAAAAD7_38AAACAAAAA-v9_AAUAgAEAAPb_fwEFAIABAAD1_38BBgCAAQAA9v9_AQYAgAEAAPX_fwEHAIABAAD2_38BBwCAAQAA9f9_AQgAgAEAAPb_fwEIAIABAAD1_38BJAADAAAAAACAAAAA-f9_AAMAgAAAAPf_fwL__38AAAD1_38AJQABAAAAAQCAAAAA9P9_AwEAAQAAAP__fwAAAPb_fwEmAAEAAAAAAIAAAAD2_38DFQAIAAAACACAAAAA9f9_AQcAgAAAAPX_fwEGAIAAAAD1_38BBQCAAAAA9f9_AQUAgAAAAPb_fwEGAIAAAAD2_38BBwCAAAAA9v9_AQgAgAAAAPb_fwEnAAYAAAAJAIABAAD2_38BDACAAQAA9v9_Aw0AgAEAAPb_fwEQAIABAAD2_38DEQCAAQAA9v9_ARQAgAEAAPb_fwMGAAEAAAAVAIABAAD2_38B Goodbye Torque!

Torque Remover 2.0, try to get the (blatantly obvious) shortcut! I couldn't, I've never played TrackMania in ∞ years! (That means never)

v1nEATorque%20RemoverBQABAAAAAACAAAAAAACAAAAAGgAAAAAAgAAAAP__fwAAAIAAAAD-_38AAACAAAAA_f9_AAAAgAAAAPz_fwAAAIAAAAD7_38AAACAAAAA-v9_AAUAgAEAAPb_fwEFAIABAAD1_38BBgCAAQAA9v9_AQYAgAEAAPX_fwEHAIABAAD2_38BBwCAAQAA9f9_AQgAgAEAAPb_fwEIAIABAAD1_38BCQCAAQAA9f9_AQoAgAEAAPX_fwELAIABAAD1_38BDACAAQAA9f9_AQ0AgAEAAPX_fwEOAIABAAD1_38BDwCAAQAA9f9_ARAAgAEAAPX_fwERAIABAAD1_38BEgCAAQAA9f9_ARMAgAEAAPX_fwEUAIABAAD1_38BJAADAAAAAACAAAAA-f9_AAMAgAAAAPf_fwL__38AAAD1_38AJQABAAAAAQCAAAAA9P9_AwEAAQAAAP__fwAAAPb_fwEmAAEAAAAAAIAAAAD2_38DFQAIAAAACACAAAAA9f9_AQcAgAAAAPX_fwEGAIAAAAD1_38BBQCAAAAA9f9_AQUAgAAAAPb_fwEGAIAAAAD2_38BBwCAAAAA9v9_AQgAgAAAAPb_fwEnAAYAAAAJAIABAAD2_38BDACAAQAA9v9_Aw0AgAEAAPb_fwEQAIABAAD2_38DEQCAAQAA9v9_ARQAgAEAAPb_fwMGAAIAAAAVAIABAAD2_38BFQCAAQAA9f9_AQ

Find The Way ( There is only one way to complete this map ), i created this map first time , i hope you will enjoy this basic riddle map :)

map code:-   https://github.com/marrondevs/findtheway-map/tree/main
 

Play this tricky riddle map
How you will enjoy
get map code from github :- https://github.com/marrondevs/findtheway-map/tree/main

New map - Sky High 
get this here and enjoy 

https://github.com/marrondevs/findtheway-map/blob/main/sky%20high.txt

The Max Speed Test.

v1nHwMax%20Speed%20Test%20V2%20SlopeBQABAAAAAQCA9AEAAQCAACMA-wAAAAEAgPIBAAAAgAIBAIDwAQD__38CAQCA7gEA_v9_AgEAgOwBAP3_fwIBAIDqAQD8_38CAQCA6AEA-_9_AgEAgOYBAPr_fwIBAIDkAQD5_38CAQCA4gEA-P9_AgEAgOABAPf_fwIBAIDeAQD2_38CAQCA3AEA9f9_AgEAgNoBAPT_fwIBAIDYAQDz_38CAQCA1gEA8v9_AgEAgNQBAPH_fwIBAIDSAQDw_38CAQCA0AEA7_9_AgEAgM4BAO7_fwIBAIDMAQDt_38CAQCAygEA7P9_AgEAgMgBAOv_fwIBAIDGAQDq_38CAQCAxAEA6f9_AgEAgMIBAOj_fwIBAIDAAQDn_38CAQCAvgEA5v9_AgEAgLwBAOX_fwIBAIC6AQDk_38CAQCAuAEA4_9_AgEAgLYBAOL_fwIBAIC0AQDh_38CAQCAsgEA4P9_AgEAgLABAN__fwIBAICuAQDe_38CAQCArAEA3f9_AgEAgKoBANz_fwIBAICoAQDb_38CAQCApgEA2v9_AgEAgKQBANn_fwIBAICiAQDY_38CAQCAoAEA1_9_AgEAgJ4BANb_fwIBAICcAQDV_38CAQCAmgEA1P9_AgEAgJgBANP_fwIBAICWAQDS_38CAQCAlAEA0f9_AgEAgJIBAND_fwIBAICQAQDP_38CAQCAjgEAzv9_AgEAgIwBAM3_fwIBAICKAQDM_38CAQCAiAEAy_9_AgAAgIYBAMv_fwIBAICGAQDK_38CAQCAhAEAyf9_AgEAgIIBAMj_fwIBAICAAQDH_38CAQCAfgEAxv9_AgEAgHwBAMX_fwIBAIB6AQDE_38CAQCAeAEAw_9_AgEAgHYBAML_fwIBAIB0AQDB_38CAQCAcgEAwP9_AgEAgHABAL__fwIBAIBuAQC-_38CAQCAbAEAvf9_AgEAgGoBALz_fwIBAIBoAQC7_38CAQCAZgEAuv9_AgEAgGQBALn_fwIBAIBiAQC4_38CAQCAYAEAt_9_AgEAgF4BALb_fwIBAIBcAQC1_38CAQCAWgEAtP9_AgEAgFgBALP_fwIBAIBWAQCy_38CAQCAVAEAsf9_AgEAgFIBALD_fwIBAIBQAQCv_38CAQCATgEArv9_AgEAgEwBAK3_fwIBAIBKAQCs_38CAQCASAEAq_9_AgEAgEYBAKr_fwIBAIBEAQCp_38CAACAQgEAqf9_AgEAgEIBAKj_fwIBAIBAAQCn_38CAQCAPgEApv9_AgEAgDwBAKX_fwIBAIA6AQCk_38CAQCAOAEAo_9_AgEAgDYBAKL_fwIBAIA0AQCh_38CAQCAMgEAoP9_AgEAgDABAJ__fwIBAIAuAQCe_38CAQCALAEAnf9_AgEAgCoBAJz_fwIBAIAoAQCb_38CAQCAJgEAmv9_AgEAgCQBAJn_fwIBAIAiAQCY_38CAQCAIAEAl_9_AgEAgB4BAJb_fwIBAIAcAQCV_38CAQCAGgEAlP9_AgEAgBgBAJP_fwIBAIAWAQCS_38CAQCAFAEAkf9_AgEAgBIBAJD_fwIBAIAQAQCP_38CAQCADgEAjv9_AgEAgAwBAI3_fwIBAIAKAQCM_38CAQCACAEAi_9_AgEAgAYBAIr_fwIBAIAEAQCJ_38CAQCAAgEAiP9_AgEAgAABAIf_fwIBAID-AACG_38CAQCA_AAAhf9_AgEAgPoAAIT_fwIBAID4AACD_38CAQCA9gAAgv9_AgEAgPQAAIH_fwIBAIDyAACA_38CAQCA8AAAf_9_AgEAgO4AAH7_fwIBAIDsAAB9_38CAQCA6gAAfP9_AgEAgOgAAHv_fwIBAIDmAAB6_38CAQCA5AAAef9_AgEAgOIAAHj_fwIBAIDgAAB3_38CAQCA3gAAdv9_AgEAgNwAAHX_fwIBAIDaAAB0_38CAQCA2AAAc_9_AgEAgNYAAHL_fwIBAIDUAABx_38CAQCA0gAAcP9_AgEAgNAAAG__fwIBAIDOAABu_38CAQCAzAAAbf9_AgEAgMoAAGz_fwIBAIDIAABr_38CAQCAxgAAav9_AgEAgMQAAGn_fwIBAIDCAABo_38CAQCAwAAAZ_9_AgEAgL4AAGb_fwIBAIC8AABl_38CAQCAugAAZP9_AgEAgLgAAGP_fwIBAIC2AABi_38CAQCAtAAAYf9_AgEAgLIAAGD_fwIBAICwAABf_38CAQCArgAAXv9_AgEAgKwAAF3_fwIBAICqAABc_38CAQCAqAAAW_9_AgEAgKYAAFr_fwIBAICkAABZ_38CAQCAoAAAV_9_AgEAgKIAAFj_fwIBAICeAABW_38CAQCAnAAAVf9_AgEAgJoAAFT_fwIBAICYAABT_38CAQCAlgAAUv9_AgEAgJQAAFH_fwIBAICSAABQ_38CAQCAkAAAT_9_AgEAgI4AAE7_fwIBAICMAABN_38CAQCAigAATP9_AgEAgIgAAEv_fwIBAICGAABK_38CAQCAhAAASf9_AgEAgIIAAEj_fwIBAICAAABH_38CAQCAfgAARv9_AgEAgHwAAEX_fwIBAIB6AABE_38CAQCAeAAAQ_9_AgEAgHYAAEL_fwIBAIB0AABB_38CAQCAcgAAQP9_AgEAgHAAAD__fwIBAIBuAAA-_38CAQCAbAAAPf9_AgEAgGoAADz_fwIBAIBoAAA7_38CAQCAZgAAOv9_AgEAgGQAADn_fwIBAIBiAAA4_38CAQCAYAAAN_9_AgEAgF4AADb_fwIBAIBcAAA1_38CAQCAWgAANP9_AgEAgFgAADP_fwIBAIBWAAAy_38CAQCAVAAAMf9_AgEAgFIAADD_fwIBAIBQAAAv_38CAQCATgAALv9_AgEAgEwAAC3_fwIBAIBKAAAs_38CAQCASAAAK_9_AgEAgEYAACr_fwIBAIBEAAAp_38CAQCAQgAAKP9_AgEAgEAAACf_fwIBAIA-AAAm_38CAQCAPAAAJf9_AgEAgDoAACT_fwIBAIA4AAAj_38CAQCANgAAIv9_AgEAgDQAACH_fwIBAIAyAAAg_38CAQCAMAAAH_9_AgEAgC4AAB7_fwIBAIAsAAAd_38CAQCAKgAAHP9_AgEAgCgAABv_fwIBAIAmAAAa_38CAQCAJAAAGf9_AgEAgCIAABj_fwIBAIAgAAAX_38CAQCAHgAAFv9_AgEAgBwAABX_fwIBAIAaAAAU_38CAQCAGAAAE_9_AgEAgBYAABL_fwIBAIAUAAAR_38CAQCAEgAAEP9_AgEAgBAAAA__fwIBAIAOAAAO_38CAQCADAAADf9_AgEAgAoAAAz_fwIBAIAIAAAL_38CAQCABgAACv9_AgEAgAQAAAn_fwIBAIACAAAI_38CIQABAAAAAQCAAQAAB_9_AgAABwAAAAEAgAEAAAb_fwIBAIABAAAF_38CAQCAAQAABP9_AgEAgAEAAAP_fwIBAIABAAAC_38CAQCAAQAAAf9_AgEAgAEAAAD_fwIGAAEAAAABAIABAAD__n8C

The First 1 Lap Track On PolyTrack

v1nEgTrackful%20HighwayBQABAAAAAACAAAAAAACAAgAAIwEAAP7_fwAAAAIAgAH8_38AAAAEAIAC_P9_AAAABQCAAvz_fwAAAAYAgALj_38CAAALAIAB4v9_AgAACwCAAeH_fwIAAAsAgAHZ_38CAAAIAIAB2P9_AgAACACAAdf_fwIAAAgAgAHC_38AAAALAIABwf9_AAAACwCAAcD_fwAAAAsAgAG__38AAAALAIABvv9_AAAACwCAAb3_fwAAAAsAgAG8_38AAAALAIABu_9_AAAACwCAAbr_fwAAAAsAgAG5_38AAAALAIABtf9_AAAACgCAAbT_fwAAAAoAgAGz_38AAAAKAIABsv9_AAAACgCAAbD_fwAAAAoAgAGv_38AAAAKAIABsf9_AAAACgCAAZP_fwAAAAkAgAGU_38AAAAJAIABlf9_AAAACQCAAZb_fwAAAAkAgAGX_38AAAAJAIABrv9_AAAACgCAAa3_fwAAAAoAgAGs_38AAAAKAIABq_9_AAAACgCAAar_fwAAAAoAgAGp_38AAAAKAIABqP9_AAAACgCAAaf_fwAAAAoAgAGm_38AAAAKAIABpf9_AAAACgCAAaT_fwAAAAoAgAGY_38AAAAJAIABmf9_AAAACQCAAaD_fwAAAAkAgAGX_38AAAD__38Al_9_AAAAAACAAJf_fwAAAAIAgACX_38AAAABAIAAl_9_AAAAAwCAAJf_fwAAAAQAgACX_38AAAAFAIAAl_9_AAAA_v9_AJn_fwAAAPz_fwGa_38AAAD8_38Bm_9_AAAA_P9_AZz_fwAAAPz_fwGd_38AAAD8_38Bnv9_AAAA_P9_AZ3_fwAAAPr_fwGe_38AAAD6_38Bof9_AAAA-v9_AaD_fwAAAPr_fwGf_38AAAD6_38BqP9_AAAA-v9_A6n_fwAAAPr_fwOq_38AAAD6_38Dq_9_AAAA-v9_A63_fwAAAPr_fwOs_38AAAD6_38DsP9_AAAA9_9_ArD_fwAAAPb_fwKw_38AAAD1_38CsP9_AAAA9P9_ArD_fwAAAO7_fwKw_38AAADo_38CsP9_AAAA4v9_ALD_fwAAAOH_fwCw_38AAADg_38AsP9_AAAA3_9_AK3_fwAAANz_fwOs_38AAADc_38Dq_9_AAAA3P9_A7D_fwwAAOv_fwOv_38MAADr_38Drv9_DAAA6_9_A63_fwwAAOv_fwOs_38MAADr_38DrP9_BAAA8f9_A63_fwQAAPH_fwOu_38EAADx_38Dr_9_BAAA8f9_A7D_fwQAAPH_fwOw_38IAADl_38Dr_9_CAAA5f9_A67_fwgAAOX_fwOt_38IAADl_38DrP9_CAAA5f9_A7H_fwQAAPH_fwOy_38EAADx_38Ds_9_BAAA8f9_A7T_fwQAAPH_fwO0_38MAADr_38Ds_9_DAAA6_9_A7L_fwwAAOv_fwOx_38MAADr_38Dsf9_CAAA5f9_A7L_fwgAAOX_fwOz_38IAADl_38DtP9_CAAA5f9_A7X_fwwAAOv_fwO2_38MAADr_38Dt_9_DAAA6_9_A7j_fwwAAOv_fwO6_38MAADr_38Dvf9_DAAA6_9_A7z_fwwAAOv_fwO7_38MAADr_38Dvv9_DAAA6_9_A7__fwwAAOv_fwPA_38MAADr_38Dnv9_AAAA3_9_AJ7_fwAAAOD_fwCe_38AAADh_38Anv9_AAAA4v9_AJ7_fwAAAOP_fwCe_38AAADk_38Anv9_AAAA5f9_AJ7_fwAAAOb_fwCe_38AAADn_38Anv9_AAAA6P9_AJ7_fwAAAOn_fwCe_38AAADq_38Anv9_AAAA6_9_AJ7_fwAAAOz_fwCe_38AAADt_38Anv9_AAAA7v9_AKD_fwgAAOj_fwC9_38EAADs_38Avf9_BAAA7f9_AL3_fwQAAO7_fwCj_38IAADr_38BpP9_CAAA6_9_AaX_fwgAAOv_fwGm_38IAADr_38Bp_9_CAAA6_9_AaH_fwAAAPH_fwGi_38AAADx_38Bo_9_AAAA8f9_Aab_fwAAAPH_fwGl_38AAADx_38BpP9_AAAA8f9_Aaf_fwAAAPH_fwGr_38IAADl_38Bqv9_CAAA5f9_Aan_fwgAAOX_fwGo_38IAADl_38Bp_9_CAAA5f9_Aab_fwgAAOX_fwGl_38IAADl_38BpP9_CAAA5f9_AaP_fwgAAOX_fwG9_38EAADr_38Cvf9_BAAA6v9_Ar3_fwQAAOn_fwK9_38EAADo_38Ctf9_BAAA8f9_A7b_fwQAAPH_fwO3_38EAADx_38DuP9_BAAA8f9_A7n_fwQAAPH_fwO6_38EAADx_38Dtf9_CAAA5f9_A7b_fwgAAOX_fwOq_38AAADc_38Bqf9_AAAA3P9_Aaj_fwAAANz_fwGn_38AAADc_38Bpv9_AAAA3P9_AaX_fwAAANz_fwGk_38AAADc_38Bo_9_AAAA3P9_AaL_fwAAANz_fwGh_38AAADc_38Buf9_DAAA6_9_Acn_fwAAAOv_fwHK_38AAADr_38By_9_AAAA6_9_Acz_fwAAAOv_fwHN_38AAADr_38Bzv9_AAAA6_9_Ac__fwAAAOv_fwHQ_38AAADr_38B0v9_AAAA6_9_AdH_fwAAAOv_fwHT_38AAADr_38B1P9_AAAA6_9_AdX_fwAAAOv_fwHW_38AAADr_38B1_9_AAAA6_9_Adj_fwAAAOv_fwHZ_38AAADr_38B2v9_AAAA6_9_Adz_fwAAAOv_fwHb_38AAADr_38B3f9_AAAA6_9_Ad7_fwAAAOv_fwHf_38AAADr_38B4P9_AAAA6_9_AeP_fwAAAOv_fwHk_38AAADr_38B5f9_AAAA6_9_Aeb_fwAAAOv_fwHn_38AAADr_38B6P9_AAAA6_9_Aen_fwAAAOv_fwHq_38AAADr_38B6_9_AAAA6_9_Aez_fwAAAOv_fwHt_38AAADr_38B7v9_AAAA6_9_Ae__fwAAAOv_fwHw_38AAADr_38B8f9_AAAA6_9_AfL_fwAAAOv_fwHz_38AAADr_38B9P9_AAAA6_9_AeH_fwAAAOv_fwHi_38AAADr_38B9v9_AAAA6_9_AfX_fwAAAOv_fwH3_38AAADr_38B_P9_AAAA6_9_Afj_fwAAAOv_fwH5_38AAADr_38B-v9_AAAA6_9_Afv_fwAAAOv_fwEAAIAAAAD-_38CAACAAAAA_f9_AgAAgAAAAPz_fwIAAIAAAAD7_38CAACAAAAA-v9_AgAAgAAAAPn_fwIAAIAAAAD4_38CAACAAAAA9_9_AgQAgAAAAOv_fwMFAIAAAADr_38DBgCAAAAA6_9_AwcAgAAAAOv_fwMIAIAAAADr_38DCQCAAAAA6_9_AwAAgAIAAOL_fwAAAIACAAD0_38AAACAAgAA8_9_AAAAgAIAAPL_fwAAAIACAADx_38AAACAAgAA8P9_AAAAgAIAAO__fwAAAIACAADu_38AAACAAgAA7f9_AAAAgAIAAOz_fwAAAIACAADr_38AAACAAgAA6v9_AAAAgAIAAOn_fwAAAIACAADo_38AAACAAgAA5_9_AAAAgAIAAOb_fwAAAIACAADl_38AAACAAgAA5P9_AAAAgAIAAOP_fwAMAIAAAADi_38ADACAAAAA4_9_AAwAgAAAAOT_fwAMAIAAAADl_38ADACAAAAA5v9_AAwAgAAAAOf_fwAMAIAAAADo_38ACQCAAAAA3_9_AQgAgAAAAN__fwEHAIAAAADf_38BAwCAAgAA3_9_AQQAgAIAAN__fwHd_38CAAALAIAD3P9_AgAACwCAA9v_fwIAAAsAgAPa_38CAAALAIAD2f9_AgAACwCAA9j_fwIAAAsAgAPX_38CAAALAIAD1v9_AgAACwCAAwgABwAAAPz_fwAAAAcAgALm_38EAAALAIADn_9_AAAACQCAAZr_fwAAAAgAgAOi_38AAAD6_38D1f9_AgAACwCAAdX_fwIAAAoAgAIMAA4AAAD7_38AAAAHAIAA_P9_AAAADACAAvr_fwAAAAsAgAD1_38AAAANAIAB5v9_BAAADACAAeD_fwIAAAwAgALe_38CAAAMAIAB3_9_AgAABwCAA9r_fwIAAAcAgADD_38AAAAKAIAAn_9_AAAACACAA6f_fwAAAPv_fwL7_38AAAANAIAC9v9_AAAACwCAAwoAXwAAAPv_fwAAAAgAgAL8_38AAAAIAIAA-_9_AAAACQCAAvz_fwAAAAkAgAD7_38AAAAKAIAC_P9_AAAACgCAAPz_fwAAAAsAgAD3_38AAAAMAIAB9_9_AAAADQCAA_b_fwAAAA0AgAPs_38AAAALAIAB7P9_AAAADACAA-f_fwQAAAsAgAHn_38EAAAMAIAD3_9_AgAADACAA9__fwIAAAoAgADe_38CAAAKAIAC3_9_AgAACQCAAN7_fwIAAAkAgALf_38CAAAIAIAA3v9_AgAABwCAAd3_fwIAAAcAgAHd_38CAAAIAIAD3P9_AgAABwCAAdz_fwIAAAgAgAPb_38CAAAHAIAB2_9_AgAACACAA9P_fwIAAAoAgAHR_38CAAAKAIAB0v9_AgAACgCAAdD_fwIAAAoAgAHP_38CAAAKAIABzv9_AgAACgCAAc3_fwIAAAoAgAHT_38CAAALAIAD0v9_AgAACwCAA9H_fwIAAAsAgAPQ_38CAAALAIADz_9_AgAACwCAA87_fwIAAAsAgAPN_38CAAALAIADyf9_AAAACwCAA8r_fwAAAAsAgAPI_38AAAALAIADx_9_AAAACwCAA8b_fwAAAAsAgAPF_38AAAALAIADxP9_AAAACwCAA8r_fwAAAAoAgAHJ_38AAAAKAIAByP9_AAAACgCAAcf_fwAAAAoAgAHG_38AAAAKAIABxf9_AAAACgCAAcT_fwAAAAoAgAGe_38AAAAIAIABnf9_AAAACACAAZz_fwAAAAgAgAGb_38AAAAIAIABnv9_AAAACQCAA53_fwAAAAkAgAOc_38AAAAJAIADm_9_AAAACQCAA6b_fwAAAPr_fwGl_38AAAD6_38BpP9_AAAA-v9_AaP_fwAAAPr_fwGj_38AAAD7_38DpP9_AAAA-_9_A6X_fwAAAPv_fwOm_38AAAD7_38D-P9_AAAADACAAfn_fwAAAAwAgAH4_38AAAANAIAD-f9_AAAADQCAA_r_fwAAAA0AgAPt_38AAAALAIAB7v9_AAAACwCAAe__fwAAAAsAgAHw_38AAAALAIAB8f9_AAAACwCAAfL_fwAAAAsAgAHz_38AAAALAIAB9P9_AAAACwCAAfT_fwAAAAwAgAPz_38AAAAMAIAD8v9_AAAADACAA_H_fwAAAAwAgAPw_38AAAAMAIAD7_9_AAAADACAA-7_fwAAAAwAgAPt_38AAAAMAIAD9f9_AAAACwCAAdT_fwIAAAoAgAHU_38CAAALAIADCwAHAAAA-_9_AAAACwCAAvb_fwAAAAwAgAHf_38CAAALAIAB3v9_AgAACACAA_r_fwAAAAwAgAL7_38AAAAMAIAA9f9_AAAADACAAwkABgAAAOD_fwIAAAsAgAHa_38CAAAIAIADw_9_AAAACwCAA5r_fwAAAAkAgAOn_38AAAD6_38Bov9_AAAA-_9_Aw0AAwAAAOv_fwAAAAwAgAHp_38CAAAMAIABy_9_AAAACgCAAw4AAwAAAOv_fwAAAAsAgAHp_38CAAALAIABy_9_AAAACwCAAxAAAwAAAOr_fwEAAAwAgAPo_38DAAAMAIADzP9_AQAACgCAAQ8AAwAAAOr_fwEAAAsAgAPo_38DAAALAIADzP9_AQAACwCAARUAVwAAAOf_fwAAAAsAgADn_38AAAAMAIAA5v9_AAAACwCAAOb_fwAAAAwAgADj_38AAAALAIAA4v9_AAAACwCAAOH_fwAAAAsAgADg_38AAAALAIAA4P9_AAAADACAAN__fwAAAAsAgADf_38AAAAMAIAA3v9_AAAADACAAN7_fwAAAAsAgADf_38AAAAKAIAA3v9_AAAACgCAAN__fwAAAAkAgADe_38AAAAJAIAA3_9_AAAACACAAN__fwAAAAcAgADe_38AAAAHAIAA3v9_AAAACACAAN3_fwAAAAcAgADd_38AAAAIAIAA3P9_AAAABwCAANz_fwAAAAgAgADb_38AAAAHAIAA2_9_AAAACACAANr_fwAAAAcAgADa_38AAAAIAIAAzf9_AAAACgCAA83_fwAAAAsAgAPO_38AAAALAIADz_9_AAAACwCAA9D_fwAAAAsAgAPR_38AAAALAIAD0v9_AAAACwCAA9P_fwAAAAsAgAPU_38AAAALAIAD2f9_AAAACACAA9j_fwAAAAgAgAPX_38AAAAIAIAD1v9_AAAACACAA9X_fwAAAAkAgAPV_38AAAAKAIADzv9_AAAACgCAA8__fwAAAAoAgAPQ_38AAAAKAIAD0f9_AAAACgCAA9L_fwAAAAoAgAPT_38AAAAKAIAD1P9_AAAACgCAA7T_fwAAAOX_fwCs_38AAADl_38AqP9_AAAA5f9_AKT_fwAAAOX_fwGg_38AAADo_38BpP9_AAAA6_9_Aaz_fwAAAOv_fwGn_38AAADr_38BrP9_AAAA8f9_Ab3_fwAAAOj_fwG9_38AAADr_38Bvf9_AAAA7v9_Abr_fwAAAPH_fwG3_38AAADx_38Bs_9_AAAA8f9_AcD_fwAAAOv_fwG4_38AAADr_38BtP9_AAAA6_9_AcX_fwAAAOv_fwHE_38AAADr_38BAACAAAAA5_9_AAAAgAAAAOT_fwAAAIAAAADh_38AAACAAAAA9P9_AAAAgAAAAO3_fwAAAIAAAADw_38ABgCAAQAA5f9_At3_fwAAAAsAgAPc_38AAAALAIAD2_9_AAAACwCAA9r_fwAAAAsAgAPZ_38AAAALAIAD2P9_AAAACwCAA9f_fwAAAAsAgAPW_38AAAALAIAD1f9_AAAACwCAAxQAiwAAAOf_fwEAAAsAgADn_38CAAALAIAA5_9_AQAADACAAOf_fwIAAAwAgADm_38BAAALAIAA5v9_AgAACwCAAOb_fwEAAAwAgADm_38CAAAMAIAAsP9_AgAA8f9_A7D_fwEAAPH_fwOw_38BAADr_38DsP9_AgAA6_9_A7D_fwMAAOv_fwOw_38EAADr_38DsP9_BQAA6_9_A7D_fwYAAOv_fwOw_38HAADr_38DsP9_CAAA6_9_A7D_fwkAAOv_fwOw_38KAADr_38DsP9_BgAA5f9_A7D_fwUAAOX_fwOw_38EAADl_38DsP9_AwAA5f9_A7D_fwIAAOX_fwOw_38BAADl_38DtP9_BgAA5f9_ALT_fwUAAOX_fwC0_38EAADl_38AtP9_AwAA5f9_ALT_fwIAAOX_fwC0_38BAADl_38AqP9_AQAA5f9_AKj_fwIAAOX_fwCo_38DAADl_38AqP9_BAAA5f9_AKj_fwUAAOX_fwCo_38GAADl_38ArP9_BgAA5f9_AKz_fwUAAOX_fwCs_38EAADl_38ArP9_AwAA5f9_AKz_fwIAAOX_fwCs_38BAADl_38ArP9_AQAA6_9_Aaz_fwIAAOv_fwGs_38DAADr_38BrP9_BAAA6_9_Aaz_fwUAAOv_fwGs_38GAADr_38BrP9_BwAA6_9_Aaz_fwgAAOv_fwGs_38JAADr_38BrP9_CgAA6_9_AaT_fwYAAOv_fwGk_38FAADr_38BpP9_BAAA6_9_AaT_fwMAAOv_fwGk_38CAADr_38BpP9_AQAA6_9_Aaf_fwEAAOv_fwGn_38CAADr_38Bp_9_AwAA6_9_Aaf_fwQAAOv_fwGn_38FAADr_38Bp_9_BgAA6_9_AaD_fwEAAOj_fwGg_38CAADo_38BoP9_AwAA6P9_AaD_fwQAAOj_fwGg_38FAADo_38BoP9_BgAA6P9_AaT_fwYAAOX_fwGk_38FAADl_38BpP9_BAAA5f9_AaT_fwMAAOX_fwGk_38CAADl_38BpP9_AQAA5f9_Aaz_fwEAAPH_fwGs_38CAADx_38Bvf9_AgAA6P9_Ab3_fwEAAOj_fwG9_38BAADr_38Bvf9_AgAA6_9_Ab3_fwIAAO7_fwG9_38BAADu_38Buv9_AQAA8f9_Abr_fwIAAPH_fwG3_38CAADx_38Bt_9_AQAA8f9_AbP_fwEAAPH_fwGz_38CAADx_38BwP9_CgAA6_9_AcD_fwkAAOv_fwHA_38IAADr_38BwP9_BwAA6_9_AcD_fwYAAOv_fwHA_38FAADr_38BwP9_BAAA6_9_AcD_fwMAAOv_fwHA_38CAADr_38BwP9_AQAA6_9_Abj_fwoAAOv_fwG4_38JAADr_38BuP9_CAAA6_9_Abj_fwcAAOv_fwG4_38GAADr_38BuP9_BQAA6_9_Abj_fwQAAOv_fwG4_38DAADr_38BuP9_AgAA6_9_Abj_fwEAAOv_fwG0_38BAADr_38BtP9_AgAA6_9_AbT_fwMAAOv_fwG0_38EAADr_38BtP9_BQAA6_9_AbT_fwYAAOv_fwG0_38HAADr_38BtP9_CAAA6_9_AbT_fwkAAOv_fwG0_38KAADr_38BxP9_BQAA6_9_AcT_fwQAAOv_fwHE_38DAADr_38Bxf9_AwAA6_9_AcX_fwIAAOv_fwHE_38CAADr_38BxP9_AQAA6_9_AcX_fwEAAOv_fwEGAIAEAADl_38CBgCAAwAA5f9_AgYAgAIAAOX_fwIGAIAFAADl_38CBgCABgAA5f9_AgYAgAcAAOX_fwIGAIAIAADl_38CBgCACQAA5f9_AgYAgAoAAOX_fwITAFkAAADn_38DAAALAIAA5_9_AwAADACAAOb_fwMAAAsAgADm_38DAAAMAIAA4_9_AQAACwCAAOL_fwEAAAsAgADh_38BAAALAIAA4P9_AQAACwCAAOD_fwEAAAwAgADf_38BAAALAIAA3_9_AQAADACAAN7_fwEAAAwAgADe_38BAAALAIAA3_9_AQAACgCAAN7_fwEAAAoAgADf_38BAAAJAIAA3v9_AQAACQCAAN__fwEAAAgAgADf_38BAAAHAIAA3v9_AQAABwCAAN7_fwEAAAgAgADd_38BAAAHAIAA3f9_AQAACACAANz_fwEAAAcAgADc_38BAAAIAIAA2_9_AQAABwCAANv_fwEAAAgAgADa_38BAAAHAIAA2v9_AQAACACAA9n_fwEAAAgAgAPY_38BAAAIAIAD1_9_AQAACACAA9b_fwEAAAgAgAPV_38BAAAJAIAD1f9_AQAACgCAA9T_fwEAAAsAgAPU_38BAAAKAIAD0_9_AQAACgCAA9L_fwEAAAoAgAPR_38BAAAKAIADzf9_AQAACwCAA83_fwEAAAoAgAPO_38BAAAKAIADz_9_AQAACgCAA9D_fwEAAAoAgAPQ_38BAAALAIAD0f9_AQAACwCAA8__fwEAAAsAgAPO_38BAAALAIAD0_9_AQAACwCAA9L_fwEAAAsAgAOw_38DAADx_38DsP9_CwAA6_9_A7D_fwcAAOX_fwOs_38HAADl_38AqP9_BwAA5f9_ALT_fwcAAOX_fwCs_38LAADr_38Bp_9_BwAA6_9_AaT_fwcAAOv_fwGg_38HAADo_38BpP9_BwAA5f9_Aaz_fwMAAPH_fwGz_38DAADx_38Bt_9_AwAA8f9_Abr_fwMAAPH_fwG9_38DAADu_38Bvf9_AwAA6_9_Ab3_fwMAAOj_fwG0_38LAADr_38BuP9_CwAA6_9_AcD_fwsAAOv_fwEAAIABAADr_38CAACAAQAA9P9_AAAAgAEAAPD_fwAAAIABAADt_38AAACAAQAA5_9_AAAAgAEAAOT_fwAAAIABAADh_38ABgCACwAA5f9_At3_fwEAAAsAgAPc_38BAAALAIAD2_9_AQAACwCAA9r_fwEAAAsAgAPZ_38BAAALAIAD2P9_AQAACwCAA9f_fwEAAAsAgAPW_38BAAALAIAD1f9_AQAACwCAAwMAAwAAAOX_fwMAAAsAgAEAAIABAAD1_38CBQCAAQAA3_9_AwIAAwAAAOT_fwIAAAsAgAMAAIAAAAD2_38ABgCAAAAA3_9_ASoAAgAAALj_fwAAAAsAgAGj_38AAAAKAIABBwALAAAAkv9_AAAACQCAAZz_fwAAAPr_fwGw_38AAADv_38CsP9_AAAA8_9_ALD_fwAAAOn_fwKw_38AAADj_38CsP9_AAAA7f9_ALD_fwAAAOf_fwADAIAAAADr_38B_f9_AAAA6_9_A97_fwIAAAsAgAMlAAwAAACZ_38AAAAIAIABsP9_AAAA-P9_Aq7_fwAAANz_fwOe_38AAADe_38Aov9_CAAA6_9_AaD_fwAAAPH_fwG9_38EAADv_38Cu_9_BAAA5f9_A6D_fwgAAOf_fwAAAIACAADh_38ACgCAAAAA3_9_AwwAgAAAAOn_fwIZACoAAACR_38AAAAJAIAAkP9_AAAACQCAAI__fwAAAAkAgACP_38AAAAIAIAAj_9_AAAABwCAAI__fwAAAAYAgACP_38AAAAFAIAAj_9_AAAABACAAI__fwAAAAMAgACP_38AAAACAIAAj_9_AAAAAQCAAI__fwAAAAAAgACP_38AAAD__38AkP9_AAAACACAAI__fwAAAP7_fwCP_38AAAD9_38Aj_9_AAAA_P9_AI__fwAAAPv_fwCQ_38AAAD7_38Aj_9_AAAA-v9_AJD_fwAAAPr_fwCR_38AAAD6_38Akv9_AAAA-v9_AJP_fwAAAPr_fwCU_38AAAD6_38Alf9_AAAA-v9_AJb_fwAAAPr_fwCX_38AAAD6_38AmP9_AAAA-v9_AJn_fwAAAPr_fwCa_38AAAD6_38Am_9_AAAA-v9_AbD_fwAAAPD_fwKw_38AAADy_38CsP9_AAAA7P9_ArD_fwAAAOr_fwKw_38AAADm_38CsP9_AAAA5P9_Av__fwAAAOv_fwD-_38AAADr_38AAQCAAAAA6_9_AAIAgAAAAOv_fwAaAGQAAACP_38AAAD5_38AkP9_AAAA-f9_AJH_fwAAAPn_fwCS_38AAAD5_38Ak_9_AAAA-f9_AJT_fwAAAPn_fwCV_38AAAD5_38Alv9_AAAA-f9_AJf_fwAAAPn_fwCY_38AAAD5_38Amf9_AAAA-f9_AJr_fwAAAPn_fwCb_38AAAD5_38AnP9_AAAA-f9_AJL_fwAAAAgAgACO_38AAAAJAIABjv9_AAAACACAAY7_fwAAAAcAgAGO_38AAAAGAIABjv9_AAAABACAAY7_fwAAAAMAgAGO_38AAAACAIABjv9_AAAABQCAAY7_fwAAAAEAgAGO_38AAAAAAIABjv9_AAAA__9_AY7_fwAAAP7_fwGO_38AAAD9_38Bjv9_AAAA_P9_AY7_fwAAAPv_fwGO_38AAAD6_38Bj_9_AAAACgCAApD_fwAAAAoAgAKR_38AAAAKAIACkv9_AAAACgCAApL_fwAAAPv_fwKT_38AAAD7_38ClP9_AAAA-_9_ApX_fwAAAPv_fwKW_38AAAD7_38Cl_9_AAAA-_9_Apj_fwAAAPv_fwKZ_38AAAD7_38Cmv9_AAAA-_9_Apv_fwAAAPv_fwKc_38AAAD7_38CkP9_AAAA_f9_A5D_fwAAAP7_fwOQ_38AAAAGAIADkP9_AAAABQCAA5D_fwAAAAQAgAOQ_38AAAADAIADkP9_AAAAAgCAA5D_fwAAAAEAgAOQ_38AAAAAAIADkP9_AAAA__9_A7H_fwAAAO__fwOx_38AAADw_38Dsf9_AAAA8f9_A7H_fwAAAPL_fwOx_38AAADz_38Dr_9_AAAA8_9_Aa__fwAAAPL_fwGv_38AAADx_38Br_9_AAAA8P9_Aa__fwAAAO__fwGx_38AAADs_38Dsf9_AAAA6_9_A7H_fwAAAOr_fwOx_38AAADp_38Dsf9_AAAA7f9_A7H_fwAAAOf_fwOx_38AAADm_38Dsf9_AAAA5f9_A7H_fwAAAOT_fwOx_38AAADj_38Dr_9_AAAA4_9_Aa__fwAAAOT_fwGv_38AAADl_38Br_9_AAAA5v9_Aa__fwAAAOf_fwGv_38AAADp_38Br_9_AAAA6v9_Aa__fwAAAOv_fwGv_38AAADs_38Br_9_AAAA7f9_Af3_fwAAAOr_fwD-_38AAADq_38A__9_AAAA6v9_AAAAgAAAAOr_fwABAIAAAADq_38AAgCAAAAA6v9_AAMAgAAAAOr_fwD9_38AAADs_38C_v9_AAAA7P9_Av__fwAAAOz_fwIAAIAAAADs_38CAQCAAAAA7P9_AgIAgAAAAOz_fwIDAIAAAADs_38CHAAEAAAAjv9_AAAACgCAAZH_fwAAAPz_fwKR_38AAAAHAIADjv9_AAAA-f9_ABsABAAAAJD_fwAAAPz_fwKR_38AAAD7_38Ckf9_AAAACACAA5D_fwAAAAcAgAMkAAQAAACX_38AAAD9_38A_P9_AAAAAwCAAAAAgAAAAAEAgALV_38CAAAJAIAAKQABAAAAof9_AAAA-_9_ARcABAAAALD_fwAAAPH_fwKw_38AAADr_38CsP9_AAAA5f9_AgAAgAAAAOv_fwImAAQAAACo_38AAADx_38DqP9_CAAA6_9_A7r_fwQAAOX_fwHI_38AAADr_38BJwAEAAAAwv9_CgAA6_9_A6r_fwIAAPH_fwGq_38KAADr_38BuP9_BgAA5f9_AwQAAgAAAMP_fwgAAOv_fwHG_38CAADr_38BKAACAAAAxf9_BAAA6_9_AcT_fwYAAOv_fwEdAAIAAAAGAIAAAADl_38CBgCADAAA5f9_AgYAAQAAAAAAgAAAAP__fwI

The New 1 Lap Track: Faster & Looper

v1nFQFaster%20%26%20LooperBQABAAAAAACABwAAAACAAhUASAAAAAAAgAAAAAAAgAAAAIAAAAABAIAAAACAAAAAAgCAAAEAgAAAAAIAgAAAAIAAAAADAIAAAQCAAAAAAwCAAAEAgAAAAAQAgAAAAIAAAAAEAIAA__9_AAAAAwCAAP__fwAAAAQAgAD-_38AAAADAIAA_v9_AAAABACAAPn_fwAAAP__fwD4_38AAAD__38A-f9_AAAA_v9_APj_fwAAAP7_fwD5_38AAAD9_38A-P9_AAAA_f9_APn_fwAAAPz_fwD4_38AAAD8_38A-f9_AAAA-_9_APj_fwAAAPv_fwD5_38AAAD6_38A-P9_AAAA-v9_APn_fwAAAPn_fwD4_38AAAD5_38A-f9_AAAA-P9_APj_fwAAAPj_fwD5_38AAADv_38A-P9_AAAA7_9_AOX_fwAAALz_fwDl_38AAAC2_38A5f9_AAAAs_9_AOX_fwAAALn_fwAAAIAAAADG_38DAACAAAAAyv9_AwAAgAAAAM7_fwMAAIAAAADS_38DAACAAAAA1v9_AwAAgAAAAOj_fwMAAIAAAADs_38DAACAAAAA8P9_AwAAgAAAAPT_fwMAAIAAAAD4_38DAACAAAAA_P9_AwAAgAAAAL7_fwMAAIAAAAC6_38DAACAAAAAtv9_AwAAgAAAALL_fwMAAIAAAACu_38DAACAAAAAqv9_AwAAgAAAAKb_fwMAAIAAAACi_38DAACAAAAAnv9_AwAAgAAAAJr_fwMAAIAAAACW_38DAACAAAAAkv9_AwAAgAAAAI__fwMDAIAAAACN_38DBwCAAAAAjf9_AwsAgAAAAI3_fwMPAIAAAACN_38DEwCAAAAAjf9_AxYAgAAAAJD_fwMWAIAAAACU_38DFgCAAAAAmP9_AxYAgAAAAJz_fwMWAIAAAACg_38DFgCAAAAApP9_AxYAgAAAAKj_fwMWAIAAAACs_38DFgCAAAAAsP9_AxQAVQEAAAAAgAEAAAAAgAAAAIACAAAAAIAAAACAAwAAAACAAAAAgAQAAAAAgAAAAIAFAAAAAIAAAACAAQAAAQCAAAAAgAIAAAEAgAAAAIADAAABAIAAAACABAAAAQCAAAAAgAUAAAEAgAAAAIABAAACAIAAAACAAgAAAgCAAAAAgAMAAAIAgAAAAIAEAAACAIAAAACABQAAAgCAAAEAgAEAAAIAgAABAIACAAACAIAAAQCAAwAAAgCAAAEAgAQAAAIAgAABAIAFAAACAIAAAACAAQAAAwCAAAAAgAIAAAMAgAAAAIADAAADAIAAAACABAAAAwCAAAAAgAUAAAMAgAABAIABAAADAIAAAQCAAgAAAwCAAAEAgAMAAAMAgAABAIAEAAADAIAAAQCABQAAAwCAAAEAgAEAAAQAgAABAIACAAAEAIAAAQCAAwAABACAAAEAgAQAAAQAgAABAIAFAAAEAIAAAACAAQAABACAAAAAgAIAAAQAgAAAAIADAAAEAIAAAACABAAABACAAAAAgAUAAAQAgAD__38BAAADAIAA__9_AgAAAwCAAP__fwMAAAMAgAD__38EAAADAIAA__9_BQAAAwCAAP__fwEAAAQAgAD__38CAAAEAIAA__9_AwAABACAAP__fwQAAAQAgAD__38FAAAEAIAA_v9_AQAAAwCAAP7_fwIAAAMAgAD-_38DAAADAIAA_v9_BAAAAwCAAP7_fwUAAAMAgAD-_38BAAAEAIAA_v9_AgAABACAAP7_fwMAAAQAgAD-_38EAAAEAIAA_v9_BQAABACAAPn_fwEAAP__fwD4_38BAAD__38A-f9_AQAA_v9_APj_fwEAAP7_fwD5_38BAAD9_38A-P9_AQAA_f9_APn_fwEAAPz_fwD4_38BAAD8_38A-f9_AQAA-_9_APj_fwEAAPv_fwD5_38BAAD6_38A-P9_AQAA-v9_APn_fwEAAPn_fwD4_38BAAD5_38A-f9_AQAA-P9_APj_fwEAAPj_fwD5_38BAADv_38A-f9_AgAA7_9_APn_fwMAAO__fwD5_38EAADv_38A-f9_BQAA7_9_APj_fwEAAO__fwD4_38CAADv_38A-P9_AwAA7_9_APj_fwQAAO__fwD4_38FAADv_38A-f9_AQAA5P9_APn_fwIAAOT_fwD5_38DAADk_38A-P9_AQAA5P9_APj_fwIAAOT_fwD4_38DAADk_38A-f9_AQAA3v9_APn_fwIAAN7_fwD5_38DAADe_38A-f9_BAAA3v9_APn_fwUAAN7_fwD5_38GAADe_38A-f9_BwAA3v9_APn_fwgAAN7_fwD5_38JAADe_38A-f9_CgAA3v9_APn_fwsAAN7_fwD4_38BAADe_38A-P9_AgAA3v9_APj_fwMAAN7_fwD4_38EAADe_38A-P9_BQAA3v9_APj_fwYAAN7_fwD4_38HAADe_38A-P9_CAAA3v9_APj_fwkAAN7_fwD4_38KAADe_38A-P9_CwAA3v9_APj_fxEAANn_fwD4_38QAADZ_38A-P9_DwAA2f9_APj_fw4AANn_fwD4_38NAADZ_38A-P9_DAAA2f9_APj_fwsAANn_fwD4_38KAADZ_38A-P9_CQAA2f9_APj_fwgAANn_fwD4_38HAADZ_38A-P9_BgAA2f9_APj_fwUAANn_fwD4_38EAADZ_38A-P9_AwAA2f9_APj_fwIAANn_fwD4_38BAADZ_38AAACABQAA_P9_AwAAgAQAAPz_fwMAAIADAAD8_38DAACAAgAA_P9_AwAAgAEAAPz_fwMAAIABAAD4_38DAACAAgAA-P9_AwAAgAMAAPj_fwMAAIAEAAD4_38DAACABQAA-P9_AwAAgAUAAPT_fwMAAIAEAAD0_38DAACAAwAA9P9_AwAAgAIAAPT_fwMAAIABAAD0_38DAACAAQAA8P9_AwAAgAIAAPD_fwMAAIADAADw_38DAACABAAA8P9_AwAAgAUAAPD_fwMAAIAFAADs_38DAACABAAA7P9_AwAAgAMAAOz_fwMAAIACAADs_38DAACAAQAA7P9_AwAAgAEAAOj_fwMAAIACAADo_38DAACAAwAA6P9_AwAAgAQAAOj_fwMAAIAFAADo_38DAACABQAA5P9_AwAAgAQAAOT_fwMAAIADAADk_38DAACAAgAA5P9_AwAAgAEAAOT_fwMAAIABAADe_38DAACAAgAA3v9_AwAAgAMAAN7_fwMAAIAEAADe_38DAACABQAA3v9_AwAAgAUAANn_fwMAAIAEAADZ_38DAACAAwAA2f9_AwAAgAIAANn_fwMAAIABAADZ_38DAACAAQAA1v9_AwAAgAIAANb_fwMAAIADAADW_38DAACABAAA1v9_AwAAgAUAANb_fwMAAIAFAADS_38DAACABAAA0v9_AwAAgAMAANL_fwMAAIACAADS_38DAACAAQAA0v9_AwAAgAEAAM7_fwMAAIACAADO_38DAACAAwAAzv9_AwAAgAQAAM7_fwMAAIAFAADO_38DAACABQAAyv9_AwAAgAQAAMr_fwMAAIADAADK_38DAACAAgAAyv9_AwAAgAEAAMr_fwMAAIABAADG_38DAACAAgAAxv9_AwAAgAMAAMb_fwMAAIAEAADG_38DAACABQAAxv9_AwAAgAUAAML_fwMAAIAEAADC_38DAACAAwAAwv9_AwAAgAIAAML_fwMAAIABAADC_38DFgCABQAAsP9_AxYAgAQAALD_fwMWAIADAACw_38DFgCAAgAAsP9_AxYAgAEAALD_fwMWAIABAACs_38DFgCAAgAArP9_AxYAgAMAAKz_fwMWAIAEAACs_38DFgCABQAArP9_AxYAgAUAAKj_fwMWAIAEAACo_38DFgCAAwAAqP9_AxYAgAIAAKj_fwMWAIABAACo_38DFgCAAQAApP9_AxYAgAIAAKT_fwMWAIADAACk_38DFgCABAAApP9_AxYAgAUAAKT_fwMWAIAFAACg_38DFgCABAAAoP9_AxYAgAMAAKD_fwMWAIACAACg_38DFgCAAQAAoP9_AxYAgAEAAJz_fwMWAIACAACc_38DFgCAAwAAnP9_AxYAgAQAAJz_fwMWAIAFAACc_38DFgCABQAAmP9_AxYAgAQAAJj_fwMWAIADAACY_38DFgCAAgAAmP9_AxYAgAEAAJj_fwMWAIABAACU_38DFgCAAgAAlP9_AxYAgAMAAJT_fwMWAIAEAACU_38DFgCABQAAlP9_AxYAgAUAAJD_fwMWAIAEAACQ_38DFgCAAwAAkP9_AxYAgAIAAJD_fwMWAIABAACQ_38DEwCAAQAAjf9_AxMAgAIAAI3_fwMTAIADAACN_38DEwCABAAAjf9_AxMAgAUAAI3_fwMPAIAFAACN_38DDwCABAAAjf9_Aw8AgAMAAI3_fwMPAIACAACN_38DDwCAAQAAjf9_AwsAgAEAAI3_fwMLAIACAACN_38DCwCAAwAAjf9_AwsAgAQAAI3_fwMLAIAFAACN_38DBwCABQAAjf9_AwcAgAQAAI3_fwMHAIADAACN_38DBwCAAgAAjf9_AwcAgAEAAI3_fwMDAIABAACN_38DAwCAAgAAjf9_AwMAgAMAAI3_fwMDAIAEAACN_38DAwCABQAAjf9_AwAAgAUAAI__fwMAAIAEAACP_38DAACAAwAAj_9_AwAAgAIAAI__fwMAAIABAACP_38DAACAAQAAkv9_AwAAgAIAAJL_fwMAAIADAACS_38DAACABAAAkv9_AwAAgAUAAJL_fwMAAIAFAACW_38DAACABAAAlv9_AwAAgAMAAJb_fwMAAIACAACW_38DAACAAQAAlv9_AwAAgAEAAJr_fwMAAIACAACa_38DAACAAwAAmv9_AwAAgAQAAJr_fwMAAIAFAACa_38DAACABQAAnv9_AwAAgAQAAJ7_fwMAAIADAACe_38DAACAAgAAnv9_AwAAgAEAAJ7_fwMAAIABAACi_38DAACAAgAAov9_AwAAgAMAAKL_fwMAAIAEAACi_38DAACABQAAov9_AwAAgAUAAKb_fwMAAIAEAACm_38DAACAAwAApv9_AwAAgAIAAKb_fwMAAIABAACm_38DAACAAQAAqv9_AwAAgAIAAKr_fwMAAIADAACq_38DAACABAAAqv9_AwAAgAUAAKr_fwMAAIAFAACu_38DAACABAAArv9_AwAAgAMAAK7_fwMAAIACAACu_38DAACAAQAArv9_AwAAgAEAALL_fwMAAIACAACy_38DAACAAwAAsv9_AwAAgAQAALL_fwMAAIAFAACy_38DAACABQAAtv9_AwAAgAQAALb_fwMAAIADAAC2_38DAACAAgAAtv9_AwAAgAEAALb_fwMAAIABAAC6_38DAACAAgAAuv9_AwAAgAMAALr_fwMAAIAEAAC6_38DAACABQAAuv9_AwAAgAUAAL7_fwMAAIAEAAC-_38DAACAAwAAvv9_AwAAgAIAAL7_fwMAAIABAAC-_38DEwBRAAAAAACABgAAAACAAAAAgAYAAAEAgAAAAIAGAAACAIAAAQCABgAAAgCAAAAAgAYAAAMAgAABAIAGAAADAIAAAQCABgAABACAAAAAgAYAAAQAgAD__38GAAADAIAA__9_BgAABACAAP7_fwYAAAMAgAD-_38GAAAEAIAA-f9_AgAA__9_APj_fwIAAP__fwD5_38CAAD-_38A-P9_AgAA_v9_APn_fwIAAP3_fwD4_38CAAD9_38A-f9_AgAA_P9_APj_fwIAAPz_fwD5_38CAAD7_38A-P9_AgAA-_9_APn_fwIAAPr_fwD4_38CAAD6_38A-f9_AgAA-f9_APj_fwIAAPn_fwD5_38CAAD4_38A-P9_AgAA-P9_APn_fwYAAO__fwD4_38GAADv_38A-f9_BAAA5P9_APj_fwQAAOT_fwD5_38MAADe_38A-P9_DAAA3v9_APj_fxIAANn_fwDl_38BAACz_38A5f9_AQAAtv9_AOX_fwEAALn_fwDl_38BAAC8_38AAACABgAAwv9_AwAAgAYAAMb_fwMAAIAGAADK_38DAACABgAAzv9_AwAAgAYAANL_fwMAAIAGAADW_38DAACABgAA2f9_AwAAgAYAAN7_fwMAAIAGAADk_38DAACABgAA7P9_AwAAgAYAAPD_fwMAAIAGAAD0_38DAACABgAA-P9_AwAAgAYAAPz_fwMAAIAGAADo_38DAACABgAAvv9_AwAAgAYAALb_fwMAAIAGAACy_38DAACABgAArv9_AwAAgAYAAKr_fwMAAIAGAACm_38DAACABgAAov9_AwAAgAYAAJ7_fwMAAIAGAACa_38DAACABgAAlv9_AwAAgAYAAJL_fwMAAIAGAACP_38DAwCABgAAjf9_AwcAgAYAAI3_fwMLAIAGAACN_38DDwCABgAAjf9_AxMAgAYAAI3_fwMWAIAGAACQ_38DFgCABgAAlP9_AxYAgAYAAJj_fwMWAIAGAACc_38DFgCABgAAoP9_AxYAgAYAAKT_fwMWAIAGAACo_38DFgCABgAArP9_AxYAgAYAALD_fwMAAIAGAAC6_38DAACvAQAAAACABwAAAQCAAvj_fxMAANn_fwD4_38BAADO_38C-P9_AQAAzf9_Avj_fwEAAMz_fwL4_38BAADL_38C-P9_AQAAyv9_Avj_fwEAAMn_fwD5_38BAADI_38A-f9_AQAAx_9_APn_fwEAAMb_fwD5_38BAADF_38A-f9_AQAAxP9_APn_fwEAAMP_fwL5_38BAADC_38C-f9_AQAAwf9_Avn_fwEAAMD_fwL5_38BAAC__38C-f9_AQAAvv9_Avn_fwEAAL3_fwL5_38BAAC8_38C-f9_AQAAu_9_Avn_fwEAALr_fwL5_38BAAC5_38C-f9_AQAAuP9_Avn_fwEAALf_fwL5_38BAAC2_38C-P9_AAAAtf9_Avj_fwAAALT_fwL4_38AAACz_38C-P9_AAAAsv9_Avj_fwAAALH_fwL4_38AAACw_38C-P9_AAAAr_9_Avb_fwAAAJv_fwP1_38AAACb_38D9P9_AAAAm_9_A_P_fwAAAJv_fwP4_38AAACu_38A-P9_AAAArf9_APj_fwAAAKz_fwD4_38AAACr_38A-P9_AAAAqv9_APj_fwAAAKn_fwD4_38AAACo_38A-P9_AAAAp_9_APj_fwAAAKb_fwD4_38AAACl_38A-P9_AAAApP9_APj_fwAAAKP_fwD4_38AAACi_38A-P9_AAAAof9_APj_fwAAAJ__fwD4_38AAACe_38A-P9_AAAAnf9_APj_fwAAAKD_fwDl_38AAACe_38A5f9_AAAAoP9_AOX_fwAAAKH_fwDl_38AAACf_38A6f9_AAAAq_9_AfL_fwAAAJv_fwHx_38AAACb_38B8P9_AAAAm_9_Ae__fwAAAJv_fwHu_38AAACb_38B7f9_AAAAm_9_Aez_fwAAAJv_fwHo_38AAACb_38B6f9_AAAAm_9_Aer_fwAAAJv_fwHr_38AAACb_38B6v9_AAAAq_9_Aev_fwAAAKv_fwHs_38AAACr_38B7f9_AAAAq_9_AfD_fwAAAKn_fwLw_38AAACo_38C8P9_AAAAp_9_AvD_fwAAAKb_fwLw_38AAACl_38C8P9_AAAApP9_AvD_fwAAAKP_fwLw_38AAACi_38C8P9_AAAAof9_AvD_fwAAAKD_fwLw_38AAACf_38C7v9_AAAAq_9_A_D_fwAAAJf_fwDw_38AAACW_38A8P9_AAAAlf9_APD_fwAAAJT_fwDw_38AAACT_38A8P9_AAAAkv9_APX_fwAAALr_fwH0_38AAAC6_38B8_9_AAAAuv9_AfL_fwAAALr_fwHx_38AAAC6_38B8P9_AAAAuv9_Ae__fwAAALr_fwHu_38AAAC6_38B7f9_AAAAuv9_Aez_fwAAALr_fwHr_38AAAC6_38B6v9_AAAAuv9_Aen_fwAAALr_fwHk_38AAAC6_38B5f9_AAAAuv9_Aeb_fwAAALr_fwHn_38AAAC6_38B6P9_AAAAuv9_AeT_fwAAAI3_fwHl_38AAACN_38B5v9_AAAAjf9_Aef_fwAAAI3_fwHo_38AAACN_38B6f9_AAAAjf9_Aer_fwAAAI3_fwHr_38AAACN_38B7P9_AAAAjf9_Ae3_fwAAAI3_fwHh_38AAAC3_38C4f9_AAAAtv9_AuH_fwAAALX_fwLh_38AAAC0_38C4f9_AAAAs_9_AvD_fwAAAJH_fwLh_38AAACy_38C4f9_AAAAsf9_AuH_fwAAALD_fwLh_38AAACv_38C4f9_AAAArv9_AuH_fwAAAK3_fwLh_38AAACs_38C4f9_AAAAq_9_AuH_fwAAAKr_fwLh_38AAACp_38C4f9_AAAAqP9_AuH_fwAAAKf_fwLh_38AAACm_38C4f9_AAAApf9_AuH_fwAAAKT_fwLh_38AAACj_38C4f9_AAAAoP9_AuH_fwAAAJ__fwLh_38AAACe_38C4f9_AAAAnf9_AuH_fwAAAJz_fwLh_38AAACb_38C4f9_AAAAmv9_AuH_fwAAAJn_fwLh_38AAACY_38C4f9_AAAAl_9_AuH_fwAAAJX_fwLh_38AAACU_38C4f9_AAAAkP9_AuH_fwAAAJP_fwLh_38AAACS_38C4f9_AAAAkf9_AuH_fwAAAJb_fwLh_38AAACi_38C4f9_AAAAof9_AvD_fwAAAJD_fwAHAIAAAADC_38BCACAAAAAwv9_AQkAgAAAAML_fwEKAIAAAADC_38BCwCAAAAAwv9_AQwAgAAAAML_fwENAIAAAADC_38BDgCAAAAAwv9_AQ8AgAAAAML_fwEQAIAAAADC_38BEQCAAAAAwv9_ARUAgAAAALj_fwIVAIAAAAC3_38CFQCAAAAAtv9_AhUAgAAAALX_fwIVAIAAAAC0_38CFQCAAAAAs_9_AhUAgAAAALL_fwIVAIAAAACx_38C5f9_AAAAqf9_AuX_fwAAAKr_fwLl_38AAACv_38C5f9_AAAArv9_AuX_fwAAAK3_fwLl_38AAACs_38C5f9_AAAAq_9_AuX_fwIAALz_fwDl_38CAAC7_38A5f9_AgAAuv9_AOX_fwIAALn_fwDl_38CAAC4_38A5f9_AgAAt_9_AOX_fwIAALb_fwDl_38CAAC1_38A5f9_AgAAtP9_AOX_fwIAALP_fwDl_38CAACy_38A5f9_AgAAvf9_AOX_fwAAAMD_fwLl_38AAADB_38C5f9_AAAAwv9_AuX_fwAAAMP_fwLl_38AAADE_38C5f9_AAAAxf9_AuX_fwAAAMb_fwLl_38AAADH_38C5f9_AAAAyP9_AuX_fwAAAMn_fwLl_38AAADK_38C5f9_AAAAy_9_AuX_fwAAAMz_fwLl_38AAADN_38C5f9_AAAAzv9_AuX_fwAAAM__fwLl_38AAADQ_38C5f9_AAAA0f9_AuX_fwAAANL_fwLl_38AAADT_38C5f9_AAAA1P9_AuX_fwAAANX_fwLl_38AAADW_38C5f9_AAAA1_9_AuX_fwAAANj_fwLl_38AAADZ_38C5f9_AAAA2v9_AuX_fwAAANv_fwLl_38AAADc_38C5f9_AAAA3f9_AuX_fwAAAN7_fwLl_38AAADf_38C5f9_AAAA4P9_AuX_fwAAAOH_fwLo_38AAADk_38B6f9_AAAA5P9_ARUAgAAAAMD_fwIVAIAAAADB_38CFQCAAAAAwv9_AhUAgAAAAMP_fwIVAIAAAADE_38CFQCAAAAAxf9_AhUAgAAAAMb_fwIVAIAAAADH_38CFQCAAAAAyP9_AhUAgAAAAMn_fwIVAIAAAADK_38CFQCAAAAAy_9_AhUAgAAAAMz_fwIVAIAAAADN_38CFQCAAAAAzv9_AhUAgAAAAM__fwIVAIAAAADQ_38CFQCAAAAA0f9_AhUAgAAAANL_fwIVAIAAAADT_38CFQCAAAAA1P9_AhUAgAAAANX_fwIVAIAAAADW_38CCgCAAAAA2f9_AQsAgAAAANn_fwEMAIAAAADZ_38BDQCAAAAA2f9_AQ4AgAAAANn_fwEPAIAAAADZ_38BEACAAAAA2f9_AREAgAAAANn_fwESAIAAAADZ_38BFgCABwAAsP9_ABYAgAcAAK__fwAWAIAHAACu_38AFgCABwAArf9_ABYAgAcAAKz_fwAWAIAHAACr_38AFgCABwAAqv9_ABYAgAcAAKn_fwAWAIAHAACo_38AFgCABwAAp_9_ABYAgAcAAKb_fwAWAIAHAACl_38AAACABwAA_v9_AAAAgAcAAP3_fwAAAIAHAAD8_38AAACABwAA-_9_AAAAgAcAAPr_fwAAAIAHAAD5_38AAACABwAA-P9_AAAAgAcAAPf_fwAAAIAHAAD2_38AAACABwAA9f9_AAAAgAcAAPT_fwAAAIAHAADz_38AAACABwAA8v9_AAAAgAcAAPH_fwAAAIAHAADw_38AAACABwAA7_9_AAAAgAcAAO7_fwAAAIAHAADs_38AAACABwAA6_9_AAAAgAcAAOr_fwAAAIAHAADp_38AAACABwAA6P9_AAAAgAcAAOb_fwAAAIAHAADl_38AAACABwAA7f9_AAAAgAcAAOf_fwAAAIAHAADk_38AAACABwAA4_9_AAAAgAcAAOL_fwAAAIAHAADh_38AAACABwAA4P9_AAAAgAcAAN__fwAAAIAHAADe_38AAACABwAA3f9_AAAAgAcAANz_fwAAAIAHAADb_38AAACABwAA2P9_AAAAgAcAANr_fwAAAIAHAADZ_38AAACABwAA1_9_AAAAgAcAANb_fwAAAIAHAADV_38AAACABwAA1P9_AAAAgAcAANP_fwAAAIAHAADS_38AAACABwAA0f9_AAAAgAcAAND_fwAAAIAHAADP_38AAACABwAAzv9_AAAAgAcAAM3_fwAAAIAHAADM_38AAACABwAAy_9_AAAAgAcAAMr_fwAAAIAHAADJ_38AAACABwAAyP9_AAAAgAcAAMb_fwAAAIAHAADH_38AAACABwAAxf9_AAAAgAcAAMP_fwAAAIAHAADC_38AAACABwAAwf9_AAAAgAcAAMD_fwAAAIAHAAC__38AAACABwAAvv9_AAAAgAcAAMT_fwAAAIAHAAC9_38AAACABwAAu_9_AAAAgAcAALr_fwAAAIAHAAC5_38AAACABwAAuP9_AAAAgAcAALf_fwAAAIAHAAC2_38AAACABwAAtf9_AAAAgAcAALz_fwAAAIAHAAC0_38AAACABwAAs_9_AAAAgAcAALL_fwAAAIAHAACx_38AAACABwAAsP9_AAAAgAcAAK__fwAAAIAHAACu_38AAACABwAArf9_AAAAgAcAAKz_fwAAAIAHAACq_38AAACABwAAqf9_AAAAgAcAAKj_fwAAAIAHAACn_38AAACABwAAq_9_AAAAgAcAAKb_fwAAAIAHAACl_38AAACABwAApP9_AAAAgAcAAKP_fwAAAIAHAACi_38AAACABwAAof9_AAAAgAcAAKD_fwAAAIAHAACf_38AAACABwAAnv9_AAAAgAcAAJ3_fwAAAIAHAACc_38AAACABwAAm_9_AAAAgAcAAJb_fwAAAIAHAACT_38AAACABwAAkv9_AAAAgAcAAJr_fwAAAIAHAACZ_38AAACABwAAmP9_AAAAgAcAAJf_fwAAAIAHAACV_38AAACABwAAlP9_AAAAgAcAAJH_fwAAAIAHAACQ_38AAwCABwAAjf9_AQQAgAcAAI3_fwEFAIAHAACN_38BBgCABwAAjf9_AQcAgAcAAI3_fwEIAIAHAACN_38BCQCABwAAjf9_AQoAgAcAAI3_fwELAIAHAACN_38BDACABwAAjf9_AQ0AgAcAAI3_fwEOAIAHAACN_38BDwCABwAAjf9_ARAAgAcAAI3_fwERAIAHAACN_38BEgCABwAAjf9_ARMAgAcAAI3_fwEWAIAHAACk_38CFgCABwAAo_9_AhYAgAcAAKL_fwIWAIAHAACh_38CFgCABwAAoP9_AhYAgAcAAJ__fwIWAIAHAACe_38CFgCABwAAnf9_AhYAgAcAAJv_fwIWAIAHAACZ_38CFgCABwAAmP9_AhYAgAcAAJf_fwIWAIAHAACW_38CFgCABwAAlP9_AhYAgAcAAJP_fwIWAIAHAACa_38CFgCABwAAnP9_AhYAgAcAAJX_fwIWAIAHAACS_38CFgCABwAAkf9_AhYAgAcAAJD_fwIJAAUAAAAAAIAHAAACAIAC-P9_DQAA3v9_Aub_fwAAAKj_fwDl_38AAACi_38CFQCAAAAAv_9_AAwABgAAAAEAgAcAAAIAgAMBAIAHAAAEAIAC-P9_AQAABACAAfn_fw0AAN7_fwPm_38AAACi_38DFACAAAAAuf9_AAsAAgAAAAAAgAcAAAMAgAL5_38BAAADAIABCgA2AAAAAQCABwAAAwCAAAAAgAcAAAQAgAP__38HAAADAIAB__9_BwAABACAA_7_fwcAAAMAgAH-_38HAAAEAIAD-f9_AQAABACAA_j_fwEAAAMAgAL5_38BAAACAIAA-P9_AQAAAgCAAvn_fwMAAP__fwD4_38DAAD__38C-f9_AwAA_v9_APj_fwMAAP7_fwL5_38DAAD9_38A-P9_AwAA_f9_Avn_fwMAAPz_fwD4_38DAAD8_38C-f9_AwAA-_9_APj_fwMAAPv_fwL5_38DAAD6_38A-P9_AwAA-v9_Avn_fwMAAPn_fwD4_38DAAD5_38C-f9_AwAA-P9_APj_fwMAAPj_fwL5_38HAADv_38A-P9_BwAA7_9_Avn_fwEAAOr_fwD4_38BAADq_38C-f9_AQAA6f9_APj_fwEAAOn_fwL5_38FAADk_38A-P9_BQAA5P9_Aub_fwAAAKf_fwDm_38AAACm_38A5v9_AAAApf9_AOX_fwAAAKX_fwLl_38AAACm_38C5f9_AAAAp_9_AuX_fwAAAKT_fwLl_38AAACj_38C5v9_AAAAo_9_AOb_fwAAAKT_fwAVAIAAAAC6_38AFQCAAAAAu_9_ABUAgAAAALz_fwAVAIAAAAC9_38AFQCAAAAAvv9_ABQAgAAAALr_fwIUAIAAAAC7_38CFACAAAAAvP9_AhQAgAAAAL3_fwIUAIAAAAC-_38CDwAIAAAA_f9_BgAABACAAfn_fwIAAAAAgAL5_38KAADz_38C-P9_CgAA8v9_APj_fwYAAO7_fwD5_38CAADn_38C-f9_BAAA5f9_Avn_fwwAAN__fwIQAAgAAAD9_38GAAADAIAB-P9_AgAAAACAAvj_fwoAAPP_fwL5_38KAADy_38A-f9_BgAA7v9_APj_fwIAAOf_fwL4_38EAADl_38C-P9_DAAA3_9_AhIACwAAAPz_fwQAAAQAgAP7_38CAAAEAIAD-f9_BAAA9v9_APn_fwYAAPX_fwD5_38IAAD0_38A-P9_CAAA8f9_Avj_fwQAAO3_fwL4_38CAADs_38C-f9_BgAA4v9_APn_fwgAAOH_fwD5_38KAADg_38AEQALAAAA_P9_BAAAAwCAA_v_fwIAAAMAgAP4_38EAAD2_38A-P9_BgAA9f9_APj_fwgAAPT_fwD5_38IAADx_38C-f9_BAAA7f9_Avn_fwIAAOz_fwL4_38GAADi_38A-P9_CAAA4f9_APj_fwoAAOD_fwAOAAgAAAD6_38BAAAEAIAD-f9_AQAAAQCAAPn_fwMAAPf_fwD4_38HAADw_38C-P9_AQAA6_9_Avn_fwEAAOj_fwD5_38DAADm_38A-f9_BQAA4_9_AA0ACAAAAPr_fwEAAAMAgAP4_38BAAABAIAA-P9_AwAA9_9_APn_fwcAAPD_fwL5_38BAADr_38C-P9_AQAA6P9_APj_fwMAAOb_fwD4_38FAADj_38AFgAVAAAA-f9_AAAAAwCAAPn_fwAAAAQAgAD4_38AAAAEAIAA-P9_AAAAAwCAAPn_fwAAAAIAgAD4_38AAAACAIAA-f9_AAAA6v9_APj_fwAAAOr_fwD5_38AAADp_38A-P9_AAAA6f9_APj_fwAAAM7_fwD4_38AAADM_38A-P9_AAAAy_9_APj_fwAAAMr_fwD4_38AAADJ_38A-P9_AAAAzf9_APn_fwAAAMj_fwD5_38AAADH_38A-f9_AAAAxv9_APn_fwAAAMX_fwD5_38AAADE_38AAgAGAAAA-P9_DQAA3f9_APj_fwEAAM__fwLw_38AAACY_38C8P9_AAAAnv9_AOX_fwAAALD_fwLl_38AAAC__38ABAAKAAAA-P9_DgAA3P9_APj_fxAAANv_fwD4_38QAADX_38C-P9_DgAA1v9_Avj_fwwAANX_fwL4_38KAADU_38C-P9_CAAA0_9_Avj_fwYAANL_fwL4_38EAADR_38C-P9_AgAA0P9_AgMABAAAAPj_fxIAANr_fwL4_38SAADY_38A5f9_AQAAsf9_AOX_fwEAAL7_fwIgAAYAAAD5_38BAADJ_38C-P9_AQAAyP9_APj_fwAAALb_fwL5_38BAAC1_38AFgCABwAAsf9_AhUAgAAAALD_fwAeAAwAAAD5_38FAADJ_38C-P9_BQAAyf9_Avn_fwUAAMj_fwD4_38FAADI_38A-P9_BQAAtv9_Avn_fwUAALb_fwL4_38FAAC1_38A-f9_BQAAtf9_ABYAgAsAALH_fwIVAIALAACx_38CFQCACwAAsP9_ABYAgAsAALD_fwAfAAkAAAD4_38EAAC2_38CFQCACgAAsP9_ABUAgAkAALD_fwAVAIAIAACw_38AFQCABwAAsP9_ABUAgAYAALD_fwAVAIAFAACw_38AFQCABAAAsP9_ABYAgAoAALD_fwAYAAMAAAD5_38AAADB_38A-f9_AAAAu_9_A_n_fwAAAL7_fwIZAFYAAAD5_38AAAC__38D-f9_AAAAwP9_A_n_fwAAALz_fwP5_38AAAC6_38D-f9_AAAAwv9_A_r_fwAAAML_fwP7_38AAADC_38D9_9_AAAAuv9_A_j_fwAAALr_fwP5_38AAAC9_38C_P9_AAAAwv9_Af3_fwAAAML_fwH-_38AAADC_38B__9_AAAAwv9_AQEAgAAAAML_fwECAIAAAADC_38BAwCAAAAAwv9_AQQAgAAAAML_fwEFAIAAAADC_38B6_9_AAAA5P9_A-z_fwAAAOT_fwPt_38AAADk_38D7v9_AAAA5P9_A-__fwAAAOT_fwPw_38AAADk_38D8f9_AAAA5P9_A_L_fwAAAOT_fwPz_38AAADk_38D9P9_AAAA5P9_A_X_fwAAAOT_fwP2_38AAADk_38D9_9_AAAA5P9_A_r_fwAAAOT_fwP7_38AAADk_38D_P9_AAAA5P9_A_3_fwAAAOT_fwP-_38AAADk_38D__9_AAAA5P9_AwEAgAAAAOT_fwMCAIAAAADk_38DAQCAAAAA4_9_AwIAgAAAAOP_fwMCAIAAAADi_38DAgCAAAAA4f9_AwIAgAAAAOD_fwP6_38AAADe_38D-_9_AAAA3v9_A_z_fwAAAN7_fwP9_38AAADe_38D_v9_AAAA3v9_A___fwAAAN7_fwMBAIAAAADe_38DAgCAAAAA3v9_AwIAgAAAAN__fwMBAIAAAADf_38D9v9_AAAA3v9_A_X_fwAAAN7_fwP0_38AAADe_38D9_9_AAAA3v9_A_T_fwAAAN3_fwPz_38AAADd_38D8_9_AAAA3v9_A_P_fwAAANz_fwPz_38AAADb_38D8_9_AAAA2v9_A_f_fwAAANn_fwP2_38AAADZ_38D9f9_AAAA2f9_A_T_fwAAANn_fwPz_38AAADZ_38D9P9_AAAA2v9_AwcAgAAAANn_fwMIAIAAAADZ_38D-v9_AAAA2f9_AwYAgAAAANn_fwMFAIAAAADZ_38DBACAAAAA2f9_AwMAgAAAANn_fwMCAIAAAADZ_38DAQCAAAAA2f9_A___fwAAANn_fwP7_38AAADZ_38D_P9_AAAA2f9_A_3_fwAAANn_fwP-_38AAADZ_38D-f9_AAAA2f9_AgcABAAAAPb_fwAAALr_fwMGAIAAAADC_38BCQCAAAAA2f9_Aer_fwAAAOT_fwMaALAAAAD6_38AAADA_38D-v9_AAAAv_9_A_r_fwAAAL7_fwP6_38AAAC9_38D-v9_AAAAvP9_A_r_fwAAALv_fwP6_38AAAC6_38D-_9_AAAAwf9_APz_fwAAAMH_fwD5_38AAAC5_38A-P9_AAAAuf9_APf_fwAAALn_fwD2_38AAAC5_38A-P9_AAAAwv9_Afj_fwAAAMH_fwH4_38AAADA_38B-P9_AAAAv_9_Afj_fwAAAL7_fwH4_38AAAC9_38B-P9_AAAAvP9_Afb_fwAAALv_fwL3_38AAAC7_38C-f9_AAAAw_9_Avr_fwAAAMP_fwL7_38AAADD_38C_P9_AAAAw_9_Av3_fwAAAMP_fwL-_38AAADD_38C__9_AAAAw_9_AgAAgAAAAMP_fwIBAIAAAADD_38CAgCAAAAAw_9_AgMAgAAAAMP_fwIEAIAAAADD_38CBQCAAAAAw_9_AgYAgAAAAMP_fwL9_38AAADB_38A_v9_AAAAwf9_AP__fwAAAMH_fwAAAIAAAADB_38AAQCAAAAAwf9_AAIAgAAAAMH_fwADAIAAAADB_38ABACAAAAAwf9_AAUAgAAAAMH_fwAGAIAAAADB_38AAwCAAAA