🤑 Indie game store🙌 Free games😂 Fun games😨 Horror games
👷 Game development🎨 Assets📚 Comics
🎉 Sales🎁 Bundles

Może ty i niektórzy inni gracze mogą dostarczyć tłumaczenia? Jestem pewien, że niektórzy inni gracze chcą grać w ich własnym języku, too.

Sorry if it's tough to understand. I used Google Translate.