🤑 Indie game store🙌 Free games😂 Fun games😨 Horror games
👷 Game development🎨 Assets📚 Comics
🎉 Sales🎁 Bundles
(Edited 1 time)

tinc una pregunta com puc guardar la partida perque quan arribo al menu principal nomes em deixa crar un nou joc no em deixa ni entrar a les opcions

There is no save/load system yet. It is still very early in development.