Indie game storeFree gamesFun gamesHorror games
Game developmentAssetsComics
SalesBundles
Jobs

Try to make a better song than this:

Version 1: BAKACgADwAgAIYAGAIACqgKUBqAVgKeABIAIgAAAIABABIAEgAgACABIABQACACIAAACQAQACABIAIgAQACEAEgAgACAAgAEAEgAQACACIAEggAdABQAAAAQAEAAAAEABAAAABQAAAAABQAAAAQAEAAAAEABAAAABQAAAAgAIAAAAIACAAAACgAAAAgAIAVAgCAAAoAAAAKAAAgCAAUoAAAAKAAAgCAAAoAAAAKgACgCIgAoACIAKAA

Version 2: BAAeABIAIgAAAIABABIAEgAgACABIABQACACIAAACQAQACABIAIgAQACCAEgAgACAAgAEAEgAQACACIAEgQAeABQAAAAQAEAAAAEABAAAABQAAAAIACAAAACgAAAAgAIAAAAIACAAAABQAAAAQAEAAAAEABAAAgAIACgAVIgCAAAoAAAAKAAAgCAAUoAAAAKAAAgCAAAoAAAALAEAwCABAsAQgALCE


Enjoy! :)

(2 edits)

(Remember to copy the song from the comments on the page before you start the game, because else copying other text from the page won't work. If the game is already running, just reload the page.)

(1 edit)

Nah, you can copy any time, there’s just an issue with one of the ones pasted here missing a character.

Sequence8 ought to show an error for that instead of doing nothing, but I haven’t added it yet.

I meant copying songs from the same page as the game is on, from comments.

(2 edits)

Here you go dude really liked the second one so, i made it a bit spicier

BA8AAAAAACAAAAAgAAAAAAKgCAAIAAAAAAAgAAAAAAIAAAAAICiAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAQAAABQABgAQACABgAQAACQACQAQIAAhAAECAQAIABIAEgAEACQICRgIQEiARAAAAAQIQoQAAAAAAACABAAACQAA4ABIAIgAAAIABABIAEgAgACABIABQACACIAAACQAQACABIAIgAQACCAEgAgACAAgAEAEgAQACACIAEgQAABIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASASQCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgIgIRAAAAAQBAQgAA4ABQAAAAQAEAAAAEABAAAABQAAAAIACAAAACgAAAAgAIAAAAIACAAAABQAAAAQAEAAAAEABAAAgAIACgACgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgEgEkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIQYQAAAAAQIAQIAAqIgCAAAoAAAAKAAAgCAAUoAAAAKAAAgCAAAoAAAALAEAwCABAsAQgALCEAQAACAAIgAABAIAAgACAEAgAAACIAQAACAAIgAABAIAAgACAEAgAAACI

i made a remix of V1 too


BA8ACgADwAgAIYAGAIACqgKUBqAVgKACIgAiACIAIkACAAQCQCSAggCUgCAAoAFoAAAKIRIAAgCSECAgEQCIBAIAFgCAAkASAJAAkASAAIhggEECAJQCkAJAAAAkAJQCkAAAACgAIACAAAKgCoAKAQCIBkAAAIACMAD8ABIAIgAAAIABABIAEgAgACABIABQACACIAAACQAQACABIAIgAQACEAEgAgACAAgAEAEgAQACACIAEggAAAAABgAQAAgAQAIAAgAQAAABgAEABAAIACgAIAAAACgAIACAAAgAIACgAAgAIACgAQACACEAEgAgCBgA8AAQAAAAAAEAAAAAABAAAAAQAAAAABQAAABAAEAAQAAABAAEAAQAAABgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAAAAAAAAQAIAEACABIABgAQACABgAAACgAIACAAAAAAAAAAAAAQAEABQAAAAAAAAAABIAIQAQACACEACqAgCAAAoAAAAKAAAgCAAUoAgCAKAoAgCAKAoAgiCKKoogiCKKoogiCKKoUBgCAKqoAgiKAAUBAgKCAgQACKAAgQACKAAgQACKAUUQRBAIEgQACKCQ