Indie game storeFree gamesFun gamesHorror games
Game developmentAssetsComics
SalesBundles
Jobs
Tags

lil song i made

BAUgAAACAAgAAgAAACAAgAAgAIACgABAAEAIABABgAAACgACACIACQAQAAANIAAAAGAAAgAAAAYAAAACAAAgBAAEAAgAAGA

Nice!

I made a simple remix of your song  to make it even better (atleast in my opinion): BAUgAAACAAgAAgAAACAAgAAgAIACgABAAEAIABABgAAACgACACIACQAQAKAIACgAIABQAEABIACgAIgAIAEABogAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAQAAABAAEAAQAAABAAEAAQAAABAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAANIBAAAWAAAgEAAAYBAAASAAAgFAAkAAgEAWA

hey, i really like ur song, i also changed it a lil bit

BAUgAAACAAgAAgAAACAAgAAgAIACgABAAEAIABABgAAACgACACIACQAQA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgKAAAoCAAAAVAAAUBAAAoCAAAAqAAAgKAAAUBAAAQFAAAEAEAEAEAEqAAAgKAAAAUBAAQFAAAgKAAAAoCAAAqAAAQFAAAAVAAAAABEQABEAUAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIABQAEABQAEABQACgAIACQAEgAIANIAAAAGAAAgAAAAYAAAACAAAgBAAEAAgAAGA