🤑 Indie game store🙌 Free games😂 Fun games😨 Horror games
👷 Game development🎨 Assets📚 Comics
🎉 Sales🎁 Bundles

Pixel Powered Games

1
Posts
1
Topics
6
Followers
1
Following
A member registered May 08, 2016 · View creator page →

Creator of

Recent community posts

Uz doto brīdi atbalsts ir Xbox360 kontrolierim (Gamepad), bet nav Joystick (visi pārējie).

Lai parasto Joystick emulētu kā Xbox360 kontrolieri, noskaties šo video -

Uzkapajam community · Created a new topic Spēles nosaukums
(Edited 1 time)

Publicējam šeit savas idejas par spēles nosaukumu