Indie game storeFree gamesFun gamesHorror games
Game developmentAssetsComics
SalesBundles
Jobs

MichalErtner

1
Posts
8
Topics
1
Followers
1
Following
A member registered Feb 27, 2016 · View creator page →

Creator of

Recent community posts

(1 edit)

Update 1.1

- Naprawiono Ekran podium,

- Dodano Ekran autorów,

-Zmieniono liczbę przycisków do sekwencji z 3 do 2 (będzie w przyszłości możliwość wyboru poziomu trudności)