Indie game storeFree gamesFun gamesHorror games
Game developmentAssetsComics
SalesBundles
Jobs
Tags

Luz °J°

7
Posts
1
Topics
35
Following
A member registered Jan 22, 2021 · View creator page →

Recent community posts

Aw man, i really appreciate your help :D 

Magic Musicbox community · Created a new topic help pls

i can't open the game, can someone explain to me how to do this? i really liked the games's idea :[

(sorry for my bad english, i'm still learning..) 

i think i figure out a way, hope u enjoy :]

BAyAQAIAEgAQAIABgAQAKgCQAIgCoAAEACQAAACAAQAIACACQBKQBKAFAACABAAEAFAAUAAQAEgCQAIAEgCBgAQAAABoAUACQAIAAAFoAUAKgSAIAEgAgAKAFgCUAIABIBSgEQAJAeACgAAACAAFAAQAAQAEAFAAKABUACAAQBAAEAAIAAAAQBAACAAwAAAAQIAACRAAACYEAQBggEUhUQEhYEKQAABQACAACgAQAIAAIgEgAQAIACNAQCAAEIgAAEAEAAQCCGEQAACAASAkAQBEQA

hope u like :]

A7QAAACAAAABgAAABAAIAAACQgAQABAAIAAAAEACAAEAAgAAACQABgAgAEAEACQACIAEAEACACQQAIAIABAEgACABgAQABIABIgAQAIAEAIARAIAAgAQAAABgAAACABAAEACAAAACQAAABIAAQAIAAQACAAIABAA8AAAAQAAgAAAAABIAAABAACABEACAAAAIAAQAAAAgAEAAgAAABIABgABgAQgAgAQAIQAIAEIAIAEACIAEASAIAEAIIAEACAEBgAQAACCABgAACBIAEAgEACQAAkAQACAAhAEAAAIEgAQAACCQACAQIABgAAEUgIEE8ABQAEABAQAEABAAIACgAAAEgAgAIACgAIAAIACgAAAEABQAAACEACAEABQAEAABQAEAAgAIACAAQACACACQAIABIAEgAEACQAIABIABIABAQAEABAAEQAIAAgAIACAAIgAQAAABQAEAAQABgAAABQAEAAQABgAQAqQAABAEAQAABAEIAgAACCAQAAABEAIAABAEAQAgAAEAAQABACAQgAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIAABAAIAQAAAEAIQAACCAQAAACAEAAABBAIA

BAKAAAAIAAABQAAgAAABAACABAAQACUAAAAIACAAEgAIAAACABIAAABAAAgAIAAQAAACAAQAEACIAAABQAIACdAAAAQAEgAEAAgAAAAAAAAEABIABAAIAAAAAAAABQACQAAACAAAAAAAQAEgAEAAgAAACAAEAAIAEgAAHAgAABAEAgAABAIAQAAB

i liked it :]

(1 edit)

hello, I downloaded the game to try it out, I really liked the RetroWave theme and pixel art when I played it, however, the gameplay was a little lacking, and I missed a song that accompanied/showed a rhythm in the gameplay, I found the very good idea, and i see a lot of future for this game, sorry for my bad english, i'm from brazil. :] 

3/5

sai dos comentários yaya >: