🤑 Indie game store🙌 Free games😂 Fun games😨 Horror games
👷 Game development🎨 Assets📚 Comics
🎉 Sales🎁 Bundles

kaanucar

1
Posts
A member registered Oct 23, 2015 · View creator page →

Creator of

Recent community posts

Öncelikle ilgin için teşekkür ederim. Oyunun programlama kısmını bitirene kadar oyuna hiç bir görsel eklememiştim, grafikler tamamen sadeydi. Daha sonra bu oyunu tamamen öğrenme amaçlı geliştirdiğim için grafik kısmına da bir şeyler katıp grafik konusunda da bir tecrübe kazanmak istedim. Ama grafiklerin tam olarak bütünlüğü sağlayamadığı ve daha sade olmasının daha iyi olacağı fikrine katılıyorum.