🤑 Indie game store🙌 Free games😂 Fun games😨 Horror games
👷 Game development🎨 Assets📚 Comics
🎉 Sales🎁 Bundles

DestinyReroll

1
Posts
1
Following
A member registered Jun 12, 2017

Recent community posts

(Edited 1 time)

Nice! Mă bucur că sunt români interesaţi de gamedevelopment! Întotdeauna am adorat mitologia, în special a grecilor! Cât timp v-a luat să creaţi acest demo?