Indie game storeFree gamesFun gamesHorror games
Game developmentAssetsComics
SalesBundles
Jobs
Tags
(1 edit) (+1)

Cảm ơn vì bạn viết vẽ quyển truyện tranh này vừa thương tâm vừa đẹp. Tôi đang tự học tiếng Việt ở Mỹ cho nên tìm truyện bằng Việt khó lắm. Học lâu chỉ khoảng ba năm thôi, chưa giỏi.

Tôi cũng thích truyện tranh về Chú Gấu và Chú Rồng của bạn. Bạn có định dịch sang tiếng Việt không? Tuy nhiên tôi có thể dịch đối với mình vì cần phải tập tiếng Việt!

Cảm ơn lại.