🤑 Indie game store🙌 Free games😂 Fun games😨 Horror games
👷 Game development🎨 Assets📚 Comics
🎉 Sales🎁 Bundles

Nie da się i Jannik nie jest Polakiem umie tylko niemiecki i angielski.

Chyba że wiesz to przeproszenia z mojej strony