🤑 Indie game store🙌 Free games😂 Fun games😨 Horror games
👷 Game development🎨 Assets📚 Comics
🎉 Sales🎁 Bundles

Jaymer

1
Posts
A member registered Feb 22, 2016 · View creator page →

Creator of

Recent community posts

Trochę mylny "guzik" pojawia się w trakcie wstawiania swojej pracy. Pod koniec wszystkich pól do wypełnienia jest "Wyślij zapytanie", a trochę niżej "Upload game". Ktoś nieostrożny mógłby wybrać "Upload game", co pewnie by usunęło wpisane dane. Ja z ciekawości wybrałem "Wyślij zapytanie"... :P