This jam is now over. It ran from 2021-10-01 16:00:00 to 2021-10-10 16:00:00. View 5 entries

För jammet / for the jam

Fredag/ Friday 18.00 - 19.00
Söndag / Sunday 16.30 - 18.00

Zoom-link
https://rise.zoom.us/j/67817607160

Arkiv-verktyg / archive tools

------------------------------------

🇬🇧 English below

Välkommen att delta i Tidernas Göteborg 400års-jam. Deltagarna kommer att få ta del av arkivmaterial från Göteborgs historia, både text, bild och film. Det huvudsakliga temat för game jamet är “Göteborgs hamn och varv”. Just hamnen och varven är en integrerad och levande plats som både påverkat hela staden genom att rymma migration, handel och arbete, samt är en viktig del av dess identitet. Med andra ord kan temat innehålla många olika dimensioner, associationer och tolkningar. Med arkivmaterialet kommer ni att kunna hitta dolda historier, belysa intressanta fynd eller bara inspireras att skapa något utav Göteborgs ursprung.

Evenemanget hålls som en del av projektet Tidernas Göteborg, ett projekt som utforskar hur arkivmaterial kan tillgängliggöras för nutida gestaltning och skapande. Då projektet är ett forskningsprojekt så önskar vi som arrangörer gärna få dokumentera den kreativa processen, och få tala med deltagare om deras kreationer och upplevelser kring jamet. https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/tidernas-goteborg

Då detta är ett forskningsprojekt har vi, deltagande forskare, en önskan om att få dokumentera även själva processen, det kan därför bli aktuellt med intervjuer osv.

Detaljer

 • Du anmäler dig här på itch.io och kommer att få länk till zoom-möten för de planerade träffarna.
 • I ett startmöte den 1a oktober kommer deltagare att få träffa varandra och arrangörerna och de kommer att introduceras till evenemanget och dess material.
 • Det går bra att delta som individ, grupp eller att få hjälp att bli del av en grupp om en vill men saknar sådan.
 • Under helgen, 1a till 3e oktober, kommer deltagare att skapa spel och interaktiva uttryck. Arrangörerna kommer att finnas tillgängliga för vägledning.
 • På söndag kväll, den 3e oktober, kommer vi samlas för ett avslutande möte där en jury spelar, live-kommenterar och korar en vinnare bland bidragen.
 • Varje medlem i den vinnande gruppen kommer att få exemplar av jubileumsboken Göteborg under 400 år.

Förkunskaper

Som deltagare kan du t.ex. vara spelutvecklare, grafiker, författare, filmskapare, pedagog, musiker eller bara vara intresserad av att utforska ett skapande medium och Göteborgs historia. Vi arrangörer kommer att hjälpa er att hitta metoder och verktyg som passar för just er grupp.

Schema

 • Fredag, 1/10 18.00 - 19.00: Introduktion av evenemanget, verktyg och regler.
 • Fredag - söndag, 1/10 19.00 - 3/10 17.00: Deltagarna skapar sina spel och har tillgång till arrangörer.
 • Söndag, 3/10 17.00 - 18.00: Presentationer och genomspelning av jury.

------------------------------------

Welcome to participate in Tidernas Göteborg 400year jam. Participants will get access to archive material of Gothenburg's history, both as text, image and video. In this material you will be able to discover hidden stories, highlight interesting findings or just get inspired to create something out of the heritage of Gothenburg.

The event is held as part of the project Tidernas Göteborg, a project which explores how historic archive material can be made accessible through present day creative formats. https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/tidernas-goteborg

As this is part of a research project we, the researchers, would like to document the process through interviews etc.

Details

 • Participants sign up here on itch.io and will be given a zoom link ahead of the planned sessions.
 • In a introduction on the 1th of October participants will get to meet each other and the organizers who will introduce the event and material.
 • You can take part as an individual or as a team or get assistance in forming a team if you are looking for one.
 • During the weekend, 1th - 3rd of October, participants will create games and interactive expressions. The organizers will be available for guidance.
 • On Sunday evening, the 3rd of October, we will gather for a closing session where a jury plays and live comment on the creations and decide on a winner.
 • Each member of the winning group will be given the book Göteborg under 400 år (in Swedish).

Can I join?

As a participant it is advantageous to have experience in either game development, graphics, storytelling, film creation, pedagogy, music composition or just be interested in exploring a creative medium and the history of Gothenburg. Us organizers will help you find methods and tools that fit your group.

Schedule

 • Friday, 1/10 18 - 19.00: Introduction to the event, tools and rules.
 • Friday - Sunday, 1/10 19.00 - 3/10 17.00: Participants create their games and have access to the organizers.
 • Sunday, 3/10 17 - 18.00: Presentations and play through by the jury.

Submissions(5)

All submissions
·
Browser playable (1)
·
Windows (2)

No submissions match your filter

Online Escape room on the history of Bohuslän.
Educational
For Tidernas Göteborg 400års game jam
Play in browser
En rutt från varfven
Educational