This jam is now over. It ran from 2017-10-05 14:15:00 to 2017-10-26 17:30:00. View 1 entry

*English is below.

Vad handlar det om?

Ordlek är ett game jam som skapats för en kurs på Helsingfors Arbis.Det är en möjlighet för vem som helst att utveckla ett videospel, vare sig du har erfarenhet av game jams eller spelutveckling. Jammet är en del av Gregory Pellechis kurs Create a Computer Game, men du kan delta även om du inte går på kursen. Spelen kan utvecklas på vilket språk som helst, men likt kursen går jammet på svenska och engelska.

Hur kan jag delta?

Först ska du göra ett Itch.io konto. Klicka sedan på “Join Jam” högst upp på sidan. När du skapar ditt spel ska du följa reglerna nedan. Spelet ska skapas och skickas in mellan oktober 5 kl 17.15 och oktober 26 kl 20.30. Vi kommer inte att ranka de inskickade spelen, men du får gärna spela andras spel och ge dem (positiv) feedback.

Reglerna

  • Skapa ditt/dina spel med Twine
  • Du kan arbeta ensam eller i team, kom bara ihåg att kreditera alla som hjälpt till med att utveckla spelet då du skickar in det
  • Allt innehåll i ditt spel ska vara originalinnehåll. Om någon annans skapelser används måste du se till att du har deras lov och att detta nämns. Detta kan göras antingen i själva spelet eller på itch.io sidan då du skickar in spelet
  • Du kan använda assets/bitar av kod/konst du redan har bara du krediterar rätt
  • Ifall du kritiserar någon annans spel, kom ihåg att även nämna något du gillar i spelet. Istället för att ge råd, överväg fråga om varför spelet designats på ett sätt eller annat. Kom ihåg att alla spel är gjorda under tidsbegränsning och utvecklarna kanske inte ens vet om problemet!

Med för den första gången?

Det är lättare än någonsin att börja utveckla spel i och med att det finns en hel massa handledning tillgänglig på nätet. Första steget är att välja en s.k. game engine. I detta game jam är det lätt, eftersom alla kommer att använda Twine.

Twine är en open source game engine som kan användas för att utveckla berättelser som inte är linjära. Twine är ett utmärkt val för dem som hellre skapar berättelser än sätter tid på att programmera. Du kan ladda ner Twine här.

Kom till Arbis

Game jammet tar plats online på itch.io och offline på Helsingfors Arbis. Om du inte deltar i kursen Create a Computer Game kan du i alla fall komma till Arbis och träffa oss i kafét. Arbis address är Dagmarsgatan 3, 00100 Helsingfors. Kursen går av stapeln oktober 5, 12, 19 och 26.

What is this?

Ordlek (Word Play) is a game jam created by, and for, the Arbis Helsingfors. A game jam is an opportunity for people to get together to make games as individuals or teams. In this case, Ordlek is a casual, unranked jam, and we encourage anyone to participate, even if you don't have any experience with game jams or game development. This jam is part of the Create a Computer Game course taught by Gregory Pellechi, but is open to everyone. Games may be in any language, but like the course the jam is in Swedish and English.

How do I Participate?

Firstly create an Itch.io account if you haven't already, and then simple press the "Join Jam" button at the top of this page. When creating your game please follow the rules listed in the section below. You have from 17:15 on October 5 until 20:30 on October 26 to finish and submit your game(s). Entries will not be ranked, but please play others' entries and leave your (positive) thoughts.

Rules

  • Your game(s) should be made using Twine,
  • You may work alone or with a team, simply credit all members in the game and/or on the game submission page,
  • All content in your game should be original, or used with permission from the creator(s) and proper credit given. This can be in the game itself and/or on the itch.io page for your submission,
  • You may use assets/code snippets/art you already have as long as proper credit its given, and
  • When giving criticism make sure to highlight something you like as well, and consider asking a question about a choice or a bug rather than offering advice. Remember that all the entries were made in limited time and developers probably know about any bugs/things they could have done better, but just didn't have time to fix/improve things. 

New Developers/First Time Jammers

Getting started making games is easier than ever with a huge variety of game engines, and tons of tutorials available. The first step is to pick a game engine. But for this game jam to make it easy everyone is using Twine.

Twine is an open source engine for creating non-linear stories. This is an excellent choice for those who would rather spend time writing, and storytelling than programming. Find the download link on the Twine homepage here.

Come to Arbis

This jam is happening both in a physical space (Arbis Helsingfors) and the digital (itch.io). If you're not participating in the Create a Computer Game course you're still welcome to visit Arbis and join us in the cafe. Arbis is located at Dagmarsgatan 3, 00100 Helsinki. And the course participants will be there on Oct. 5, 12, 19 & 26. 

All submissions
·
Browser playable (1)

No submissions match your filter

Escape the Prison aka Dungeon
Adventure
Play in browser