Submissions open from 2024-06-09 21:00:00 to 2024-07-30 21:00:00
Submissions due in
years
months
days
hours
minutes
seconds

[Scroll down for English translation]

"Maker.UA Inspiration Game Jam" - це казуальний джем джем комп'ютерних ігор, організований спільнотою Maker.UA (Discord). 

Суть джему:

Джем ігор, натхненних улюбленим твором. Твір, який є натхненням, може бути будь-якої форми: інша гра, книга, телесеріал і т.д.

Для прикладу: JRPG на RPG Maker MZ за натхненням Doki-Doki Literature Club. Мінімально достатньо зробити 1 іграбельний епізод, або 20-30 хв. геймплею. В ідеалі - завершену арку сюжету. Креатив і власне авторське бачення заохочується! 

Термін - 1,5 місяці.

Оцінювання відсутнє: це не змагання.

Правила (можуть бути змінені):

 • рушій для розробки може бути будь-яким,
 • розробку гри має бути розпочато після початку джему,
 • гра не повинна порушувати законодавство України чи правила itch.io,
 • заборонено NSFW вміст і sexual content,
 • заборонено ігри, які пропагують дискримінацію у будь-якому її вигляді,
 • про тригерний контент у грі має бути попереджено,
 • заборонено використання ШІ для створення гри (у тому числі використання ресурсів, створених ШІ),
 • гра має бути безкоштовною (ігри з можливістю пожертви дозволені),
 • у гру має бути можливість грати на Windows, Linux чи онлайн,
 • має бути можливість зіграти в гру українською чи англійською, або вона має бути без тексту,
 • ви можете використовувати будь-які ресурси, на використання яких у вас є дозвіл (стандартна графіка обраного рушія, ресурси за вільними ліцензіями і т.д.),
 • незавершені ігри дозволені,
 • кількість членів команди необмежена,
 • кількість проєктів необмежена,
 • коментарі до інших ігор на джем заохочуються.

[English Translation]

"Maker.UA Inspiration Game Jam" is a casual computer game jam organized by the Maker.UA community (Discord).

The essence of the jam:

A jam of games inspired by your favorite work. A piece of inspiration can take any form: another game, a book, a TV series, etc.

For example: JRPG on RPG Maker MZ inspired by Doki-Doki Literature Club. At least it is enough to make 1 playable episode, or 20-30 minutes of gameplay. Ideally, a completed plot arc. Creativity and author's own vision is encouraged!

The period is 1.5 months.

There is no rating period: this is not a competition.

Rules:

 • you can use any engine for development,
 • the development of the game must be started after the start of the jam,
 • the game must not violate the legislation of Ukraine or the rules of itch.io,
 • NSFW content and sexual content are prohibited,
 • games that promote discrimination in any form are prohibited,
 • you must warn about triggering content in your game,
 • the use of AI to create a game (including the use of resources created by AI) is prohibited,
 • the game must be free (games with the possibility of donation are allowed),
 • the game must be available for Windows, Linux or Web,
 • it must be possible to play the game in Ukrainian or English, or it must be without text,
 • you can use any resources if you have a permission to use them (standard graphics of the chosen engine, resources under free licenses, etc.),
 • unfinished games are allowed,
 • the number of team members is unlimited,
 • the number of projects is unlimited,
 • comments on other jam games are encouraged.