Indie game storeFree gamesFun gamesHorror games
Game developmentAssetsComics
SalesBundles
Jobs

Katfysh Studios

61
Posts
2
Topics
15
Followers
165
Following
A member registered Jun 13, 2020 · View creator page →

Creator of

Recent community posts

{"c2tilemap":true,"width":15,"height":15,"data":"1,0,2x1,3x0,1,5x-1,0,2x1,11x-1,5,-1,2x1,7x-1,0,-1,0,-1,0,-1,1,0,3x-1,2hv,-1,1,7x-1,2x0,2x-1,2x0,1,4,2x-1,2hv,-1,2hv,2x-1,2x0,-1,0,4,5x-1,0,-1,0,2x-1,2x0,4x-1,2hv,8x-1,1,0,1,2x0,1,3x0,6x-1,2x0,7x2,-1,0,4x-1,0,1,10x-1,0,-1,0,2x1,9x-1,1,3x-1,0,1,3x-1,3x0,1,3x0,3x-1,2x0,3x-1,1,6x2,3x-1,2x0,3,-1,2x1,3x-1,2hv,5x-1,2x1,0,1,10x0,2x1"}

11 things!

https://youtu.be/erl_HuV9j4I speedrun of your game :D


can someone beat my time?

39

a variant


BAAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAEAAIACIACIACABQAAAEABBQAeAEABAAEAAQAAQAIAAABIgAgAAAAAAQACABIAEIAIAEAACQAAAEACAAIgAIAEABgAIAEABIACQAEgAIAIVABAAAQAAAAEAAAABAAAQQIAAEEAEABRABQQIIAEAIQABACEQAgABEJUw

fuck yeBAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQACQAAgAEgAAAAAEABIAAABgAQJAEABAAAABIAAAAQAIQAIAEQAeAEABAAEAAQAAQAIAAABIgAgAAAAAAQACABIAEIAIAEAACQAAAEACAAIgAIAEABgAIAEABIACQAEgAIAIVABAAAQAAAAEAAAABAAAQQIAAEEAEABRABQQIIAEAIQABACEQAgABEJUw

???

it's made with game maker studio 2

(2 edits)

32  39  44 :D

https://katfish-studios3.itch.io/azine made this in an hour. i really like it

sick tune

ill say that your games are nice on Twitter :)

can i have them?

60 is my high score :D

BAUAAgACACIAIgAEAAgAEAIgAgAAAAABIAEgAQACABIAEIAQACABIAEgAJAGQAYABgBEAGACYgBADAAEACJAGAAAADwAAwDABPAE8AQAE8AVAABBEAFgAIBAVIAJACIIAQAACCAAAQAhAIAUgAAEHRoAgCBIVAhAAGAy

boom boom

BAeAAQAIAAQAAAEAAEACAAAABABgAAABIAAABIAAABAAAABIAAABIAAAAAABAABAABAEAAABCEAEAAgAEAAeAIABgACQAIAAQAIQAAAQACEAQAAABAACAAQACAAQAAgACAAABCAEAAAAAQAEACAAIAAMAAQAAAIACIAAeAEgAWwAYAAwAGwAYAMAAgAEACAAAAAABBAGAAKQEAgCAFAAQABgAAACAAQAAgAIAAABIABABQACQBQAAVAABBEAFgAIBAVIAJACIIAQAACCAAAQAhAIAUgAAEHRoAgCBIVAhAAGAy

wat

BATQCEAAQAFAAAAYBAAAAAAAAAAAAAQABABUBAAAAAAAAkBGYCYAZAoAIAAAAMAAAAAQCAAAAAAAAAAAAAAAAgAYACQAEACgBIABgAYACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAQACgAQACgACACgAABCggAACgAmAAsAAAAAAAAAAAAwCAAAZAAAEQAIABAAIAFgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCYAABCYAABCADDQQSQQgAcABAAICIAAAgIoAMACAAIIAAgQCCAAQQAAIEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAggAAAcoIECCNIAxAA

sounds like a song from VVVVVV

BAUEAAQACAAIAEAAAAAQACAAAAAAAQAIABABEAAQAQABAAIAIgAEAkQAAUgAAQAIAAQACAAIABACEAAAAAAAABgAAABAAIAAQAAACIAEAAgAAABAKAEAAQAGAgAABAAAABEAAQAAACAAGBACRAICAAAgAAhAQ

you can also use uxn32: https://github.com/randrew/uxn32

sorry about the bad quality, this is my first game

yes!!!!!!!!1

small cove 

{"c2tilemap":true,"width":16,"height":16,"data":"9,2x-1,6x1,-1,6x4,3x-1,1,-1,9,9h,-1,1,2x4,5,4,6,2x4,-1,9,-1,1,8,7,8,9,1,-1,6x4,9,-1,5,1,8,6,7,8,1,5,-1,4x4,5,2x-1,3x1,0,4x1,2x-1,4,5,2x4,5x-1,0,3x-1,9h,-1,5x4,-1,7,3x4,0,2x2,9,9h,2x2,2x4,7,4,-1,4x4,0,2x9,9h,3x2,7x4,5,4,7x0,2,4x4,5,3x4,0,9h,9,9h,-1,9,0,9,2x2,2x4,5,3x4,0,3x2,2x9h,5x0,3x4,5,4,0,2x4,5,3x4,2,9h,2x2,4,5,3x4,0,5,3x4,8,4,4x-1,4x4,2x0,2x4,5,3x4,4x-1,2x4,1,2x0,1,2x4,5,4,5,4,4x-1,2x4,1,2x3,1,7x4,3x-1"}

{"c2tilemap":true,"width":15,"height":15,"data":"-1,0,2x1,3x0,2x1,2x0,1,2x0,2x1,13x-1,2x1,5,5x-1,6x0,-1,1,5x0,9x-1,2x0,4,3x2,9x-1,3x0,4x-1,6x0,2x-1,2x0,2,4x-1,2,-1,2x8,4x-1,1,0,2x-1,4x0,-1,2x0,4x-1,5x0,10x-1,0,1,4,2,0,2x-1,5x0,3x-1,2x1,2x-1,0,9x-1,2x0,1,3,6x-1,3x0,2x-1,5x0,9x-1,13x0,1,3x0,2x1,0,1,10x0,2x1"}

p℮𝕣ғᴇc𝕥

fuck yea

new york

spooky house :)


i love riffle

game maker lol

MURPHYS WALK HEY HEY

love it :D

:D

ℝ𝕖αll𝕪 GooⅮ ᠄⫐ 𝕃Оᒪ 1O/1𝟘

I'm into this idea! Maybe a limitation for the Jam?

I LOVE THIS GAME!!!!!!!!!!!!! I LOVE THE MUSIC!!!!!!!!!!!!!! THIS IS SOOOOOOOO GOOOOOOD. 

WOW, this is awesome!

I have this game (it's pretty short ngl but it is fun!)

https://catfish-studios2.itch.io/bitsy-dungeons

chook!

yay