🤑 Indie game store🙌 Free games😂 Fun games😨 Horror games
👷 Game development🎨 Assets📚 Comics
🎉 Sales🎁 Bundles

JS1208

2
Posts
1
Topics
2
Followers
2
Following
A member registered Apr 22, 2017 · View creator page →

Games

Recent community posts

Created a new topic ScreenShot

Du skal ændre et eller andet..

Dette er mit ScreenShot fra spillet.

Hej. Du har glemt en time.deltatime, den går meget langsom på min bærbar.

og sæt escape knappen op, så man kan stoppe spillet.

if (input.getkey (keycode.escape)

aplication.quit();

Debug.break();


og måske en linje med hvilke knapper gør hvad....

Not there... Yet