🤑 Indie game store🙌 Free games😂 Fun games😨 Horror games
👷 Game development🎨 Assets📚 Comics
🎉 Sales🎁 Bundles

czemu nie jest po polsku?

Polska wersja językowa jest, tyle że angielski jest językiem głównym i wszystkie nowe rzeczy zawsze będą najprędzej po angielsku, dopiero po czasie (chociaż to zależy) zostaną spolszczone :)