🤑 Indie game store🙌 Free games😂 Fun games😨 Horror games
👷 Game development🎨 Assets📚 Comics
🎉 Sales🎁 Bundles

czego nie ma linka do pobrania?

(+1)

Gdy będzie jakakolwiek wersja gry gotowa do pobrania napewno udostępnimy o tym informacje. Tym czasem gry pobrać nie można.

(+1)

Demon a można tutaj podawać pomysły czy trzeba email?

(+1)

Lepiej będzie jak wyślesz na email.